ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
סומקן ענקי Onosma gigantea 340888 אבי שמידע 15 במאי 1997 1 0 0 /taxa/Onosma%20gigantea/ 1 שפלת יהודה הצפונית: גפן תירוש מתוך נתוני רת"ם
סומקן ענקי Onosma gigantea 355037 יפתח סיני 7 ביוני 2011 1 0 0 /taxa/Onosma%20gigantea/ 2 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל
סומקן ענקי Onosma gigantea 365030 לוטן רן 18 באפריל 2010 1 0 0 /taxa/Onosma%20gigantea/ 3 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל
סומקן ענקי Onosma gigantea 357233 ליאור כהן 19 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Onosma%20gigantea/ 4 הרי ירושלים: ארץ כפירה
סומקן ענקי Onosma gigantea 360194 יוסי רינסקי 10 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Onosma%20gigantea/ 5 הדום הרי שומרון: גבעות מודיעים הועברו 50 פרטים לגן הבוטני בת"א-יובל ספיר הועברו 30 פרטים לגן הבוטני בי-ם מני נוימן שאר הפרטים באפק
סומקן ענקי Onosma gigantea 377044 יפתח סיני 6 באפריל 2016 1 0 0 /taxa/Onosma%20gigantea/ 6 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל
סומקן ענקי Onosma gigantea 377045 יפתח סיני 6 באפריל 2016 1 0 0 /taxa/Onosma%20gigantea/ 7 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל חורשת עפולה עלית
סומקן ענקי Onosma gigantea 377046 יפתח סיני 6 באפריל 2016 1 0 0 /taxa/Onosma%20gigantea/ 8 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל
סומקן ענקי Onosma gigantea 377047 יפתח סיני 6 באפריל 2016 1 0 0 /taxa/Onosma%20gigantea/ 9 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל
סומקן ענקי Onosma gigantea 341062 נ.הרן 24 באפריל 1951 1 0 0 /taxa/Onosma%20gigantea/ 10 שרון דרומי: גבעת כורכר גדרה מתוך נתוני רת"ם
סומקן ענקי Onosma gigantea 327819 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Onosma%20gigantea/ 11 שרון דרומי: ירקון מתוך נתוני רת"ם
סומקן ענקי Onosma gigantea 327838 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Onosma%20gigantea/ 12 שפלת יהודה הצפונית: נחל גוברין מתוך נתוני רת"ם
סומקן ענקי Onosma gigantea 340867 ק.חן וא.ליסטון 13 באפריל 1983 1 0 0 /taxa/Onosma%20gigantea/ 13 שפלת יהודה הצפונית: גבעות בית שמש מתוך נתוני רת"ם
סומקן ענקי Onosma gigantea 327839 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Onosma%20gigantea/ 14 שפלת יהודה הצפונית: גבעות עגור מתוך נתוני רת"ם
סומקן ענקי Onosma gigantea 340865 אבי שמידע 10 במאי 1997 1 0 0 /taxa/Onosma%20gigantea/ 15 שפלת יהודה הצפונית: גפן תירוש מתוך נתוני רת"ם
סומקן ענקי Onosma gigantea 370072 ליעד כהן 24 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Onosma%20gigantea/ 16 שפלת יהודה הצפונית: גבעות משואה
סומקן ענקי Onosma gigantea 370073 ליעד כהן 16 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Onosma%20gigantea/ 17 שפלת יהודה הצפונית: סובב צפון נדיר בשפלה
סומקן ענקי Onosma gigantea 340716 שמיר צבי 5 במאי 1982 1 0 0 /taxa/Onosma%20gigantea/ 18 שפלת יהודה הצפונית: גבעות משואה מתוך נתוני רת"ם
סומקן ענקי Onosma gigantea 343318 יאיר אור 8 במאי 1995 1 0 0 /taxa/Onosma%20gigantea/ 19 רכס הגלבע: גלבוע מתוך נתוני רת"ם
סומקן ענקי Onosma gigantea 343395 פ. פרנק 11 באפריל 1964 1 0 0 /taxa/Onosma%20gigantea/ 20 רכס הגלבע: גלבוע מתוך נתוני רת"ם
סומקן ענקי Onosma gigantea 343316 י.אור ד.שיצר 25 באפריל 1994 1 0 0 /taxa/Onosma%20gigantea/ 21 רכס הגלבע: גלבוע מתוך נתוני רת"ם
סומקן ענקי Onosma gigantea 340940 אלכסנדר איג 16 באפריל 1924 1 0 0 /taxa/Onosma%20gigantea/ 22 שפלת יהודה הצפונית: גבעות צרעה תרום מתוך נתוני רת"ם
סומקן ענקי Onosma gigantea 377048 יפתח סיני 6 באפריל 2016 1 0 0 /taxa/Onosma%20gigantea/ 23 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל
סומקן ענקי Onosma gigantea 377049 יפתח סיני 6 באפריל 2016 1 0 0 /taxa/Onosma%20gigantea/ 24 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל
סומקן ענקי Onosma gigantea 355308 יפתח סיני 9 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Onosma%20gigantea/ 25 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל חורשת בלפוריה
סומקן ענקי Onosma gigantea 360233 יפתח סיני 22 באפריל 2015 1 0 0 /taxa/Onosma%20gigantea/ 26 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל
סומקן ענקי Onosma gigantea 355307 יפתח סיני 9 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Onosma%20gigantea/ 27 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל בפריחה חורשת בלפוריה
סומקן ענקי Onosma gigantea 355456 אמיר טל 11 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Onosma%20gigantea/ 28 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל
סומקן ענקי Onosma gigantea 339625 יואב גרטמן 12 במאי 1993 1 0 0 /taxa/Onosma%20gigantea/ 29 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
סומקן ענקי Onosma gigantea 344574 אילן ודבורה ש. 30 במרץ 1993 1 0 0 /taxa/Onosma%20gigantea/ 30 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
סומקן ענקי Onosma gigantea 344741 נח נפתולסקי 2 במאי 1936 1 0 0 /taxa/Onosma%20gigantea/ 31 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
סומקן ענקי Onosma gigantea 344461 יואב גרטמן 30 במאי 1997 1 0 0 /taxa/Onosma%20gigantea/ 32 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
סומקן ענקי Onosma gigantea 344460 יואב גרטמן 29 באפריל 1994 1 0 0 /taxa/Onosma%20gigantea/ 33 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
סומקן ענקי Onosma gigantea 344325 פרנק פאולה 10 במאי 1950 1 0 0 /taxa/Onosma%20gigantea/ 34 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
סומקן ענקי Onosma gigantea 344323 נח נפתולסקי 26 במאי 1927 1 0 0 /taxa/Onosma%20gigantea/ 35 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
סומקן ענקי Onosma gigantea 344447 אורי פרגמן-ספיר 21 באפריל 1993 1 0 0 /taxa/Onosma%20gigantea/ 36 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
סומקן ענקי Onosma gigantea 344448 אבי שמידע 9 במאי 1993 1 0 0 /taxa/Onosma%20gigantea/ 37 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
סומקן ענקי Onosma gigantea 344271 נח נפתולסקי 28 באפריל 1921 1 0 0 /taxa/Onosma%20gigantea/ 38 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
סומקן ענקי Onosma gigantea 360222 יפתח סיני 22 באפריל 2015 1 0 0 /taxa/Onosma%20gigantea/ 39 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל
סומקן ענקי Onosma gigantea 360223 יפתח סיני 22 באפריל 2015 1 0 0 /taxa/Onosma%20gigantea/ 40 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל
סומקן ענקי Onosma gigantea 360225 יפתח סיני 22 באפריל 2015 1 0 0 /taxa/Onosma%20gigantea/ 41 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל
סומקן ענקי Onosma gigantea 360224 יפתח סיני 22 באפריל 2015 1 0 0 /taxa/Onosma%20gigantea/ 42 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל
סומקן ענקי Onosma gigantea 333615 תצפיות רת"ם 27 במאי 2000 1 0 0 /taxa/Onosma%20gigantea/ 43 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
סומקן ענקי Onosma gigantea 344549 פ.ה.דיוויס 22 במאי 1942 1 0 0 /taxa/Onosma%20gigantea/ 44 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
סומקן ענקי Onosma gigantea 344469 יואב גרטמן 30 במאי 1993 1 0 0 /taxa/Onosma%20gigantea/ 45 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
סומקן ענקי Onosma gigantea 344459 אביבה רבינוביץ' 13 באוקטובר 1993 1 0 0 /taxa/Onosma%20gigantea/ 46 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
סומקן ענקי Onosma gigantea 344324 נח נפתולסקי 12 במאי 1931 1 0 0 /taxa/Onosma%20gigantea/ 47 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
סומקן ענקי Onosma gigantea 344272 נח נפתולסקי 1 ביוני 1925 1 0 0 /taxa/Onosma%20gigantea/ 48 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
סומקן ענקי Onosma gigantea 344740 נח נפתולסקי 2 ביוני 1925 1 0 0 /taxa/Onosma%20gigantea/ 49 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
סומקן ענקי Onosma gigantea 365031 דותן רותם 16 באפריל 2007 1 0 0 /taxa/Onosma%20gigantea/ 50 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל נדיר!
סומקן ענקי Onosma gigantea 365032 דותן רותם 16 באפריל 2007 1 0 0 /taxa/Onosma%20gigantea/ 51 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל
סומקן ענקי Onosma gigantea 360226 יפתח סיני 22 באפריל 2015 1 0 0 /taxa/Onosma%20gigantea/ 52 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל
סומקן ענקי Onosma gigantea 344140 נח נפתולסקי 1 ביוני 1925 1 0 0 /taxa/Onosma%20gigantea/ 53 עמק יזרעאל - חרוד: עמק חרוד מתוך נתוני רת"ם
סומקן ענקי Onosma gigantea 341051 אלכסנדר איג 29 במרץ 1922 1 0 0 /taxa/Onosma%20gigantea/ 54 שפלת יהודה הצפונית: גבעות צלפון מתוך נתוני רת"ם
סומקן ענקי Onosma gigantea 340688 מיכאל זהרי 21 בפברואר 1958 1 0 0 /taxa/Onosma%20gigantea/ 55 שפלת יהודה הצפונית: נחל צפון מתוך נתוני רת"ם
סומקן ענקי Onosma gigantea 333607 תצפיות רת"ם 1 במאי 2000 1 0 0 /taxa/Onosma%20gigantea/ 56 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
סומקן ענקי Onosma gigantea 340697 זהרי וליסטון א. 26 באפריל 1982 1 0 0 /taxa/Onosma%20gigantea/ 57 מישור פלשת: פלשת מתוך נתוני רת"ם
סומקן ענקי Onosma gigantea 368345 מימי רון 5 במאי 2016 1 0 0 /taxa/Onosma%20gigantea/ 58 יער פלוגות
סומקן ענקי Onosma gigantea 340873 אלכסנדר איג 14 ביוני 1937 1 0 0 /taxa/Onosma%20gigantea/ 59 מישור פלשת: פלשת מתוך נתוני רת"ם
סומקן ענקי Onosma gigantea 340875 טוביה קושניר 3 במאי 1941 1 0 0 /taxa/Onosma%20gigantea/ 60 מישור פלשת: פלשת מתוך נתוני רת"ם
סומקן ענקי Onosma gigantea 340874 נעמי פינברון 2 במאי 1941 1 0 0 /taxa/Onosma%20gigantea/ 61 מישור פלשת: פלשת מתוך נתוני רת"ם
סומקן ענקי Onosma gigantea 340700 אורי פרגמן-ספיר 18 באפריל 1991 1 0 0 /taxa/Onosma%20gigantea/ 62 מישור פלשת: פלשת מתוך נתוני רת"ם
סומקן ענקי Onosma gigantea 344141 אלכסנדר איג 10 ביוני 1922 1 0 0 /taxa/Onosma%20gigantea/ 63 מישור חוף הכרמל: ביצות כבארה מתוך נתוני רת"ם
סומקן ענקי Onosma gigantea 345416 נעמי פינברון 17 באפריל 1958 1 0 0 /taxa/Onosma%20gigantea/ 64 גבעות אלונים - שפרעם: מורדות תמרה מתוך נתוני רת"ם
סומקן ענקי Onosma gigantea 340915 עופר כהן 7 באפריל 1988 1 0 0 /taxa/Onosma%20gigantea/ 65 הרי ירושלים: נפתולי שורק מתוך נתוני רת"ם
סומקן ענקי Onosma gigantea 340893 זאב קולר 18 ביוני 1993 1 0 0 /taxa/Onosma%20gigantea/ 66 הרי ירושלים: דולב מתוך נתוני רת"ם
סומקן ענקי Onosma gigantea 370077 זאב קולר 18 ביוני 1993 1 0 0 /taxa/Onosma%20gigantea/ 67 הרי ירושלים: דולב
סומקן ענקי Onosma gigantea 340903 ד. יפה 25 באפריל 1954 1 0 0 /taxa/Onosma%20gigantea/ 68 הרי ירושלים: נפתולי שורק מתוך נתוני רת"ם
סומקן ענקי Onosma gigantea 341058 דונגר 10 באפריל 1924 1 0 0 /taxa/Onosma%20gigantea/ 69 הרי ירושלים: מצלעות מתוך נתוני רת"ם
סומקן ענקי Onosma gigantea 377043 ליאור כהן 20 ביולי 2017 1 0 0 /taxa/Onosma%20gigantea/ 70 הרי ירושלים: ארץ כפירה
סומקן ענקי Onosma gigantea 357167 ליאור כהן 7 במאי 2013 1 0 0 /taxa/Onosma%20gigantea/ 71 הרי ירושלים: ארץ כפירה
סומקן ענקי Onosma gigantea 370075 ליאור כהן 29 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Onosma%20gigantea/ 72 הרי ירושלים: ארץ כפירה
סומקן ענקי Onosma gigantea 370070 ליאור כהן 11 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Onosma%20gigantea/ 73 הרי ירושלים: ארץ כפירה
סומקן ענקי Onosma gigantea 370074 ליאור כהן 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Onosma%20gigantea/ 74 הרי ירושלים: ארץ כפירה
סומקן ענקי Onosma gigantea 349173 נעם וקס 10 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Onosma%20gigantea/ 75 הדום הרי שומרון: גבעות מודיעים
סומקן ענקי Onosma gigantea 372701 נוגן צברי 12 באפריל 2016 1 0 0 /taxa/Onosma%20gigantea/ 76 הדום הרי שומרון: רעות
סומקן ענקי Onosma gigantea 341243 א. ליסטון 13 ביוני 1983 1 0 0 /taxa/Onosma%20gigantea/ 77 הדום הרי שומרון: רעות מתוך נתוני רת"ם
סומקן ענקי Onosma gigantea 357401 נעם לידר 28 באפריל 2009 1 0 0 /taxa/Onosma%20gigantea/ 78 הדום הרי שומרון: הדום שומרון דרומי
סומקן ענקי Onosma gigantea 370071 יאיר פרידברג 6 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Onosma%20gigantea/ 79 הדום הרי שומרון: הדום שומרון דרומי
סומקן ענקי Onosma gigantea 344739 אלכסנדר איג 16 ביוני 1922 1 0 0 /taxa/Onosma%20gigantea/ 80 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
סומקן ענקי Onosma gigantea 377051 יפתח סיני 3 באפריל 2016 1 0 0 /taxa/Onosma%20gigantea/ 81 גליל תחתון מרכזי: הר הושעיה חוות השומר שתילים קטנים
סומקן ענקי Onosma gigantea 370076 רועי פדרמן 19 בפברואר 2017 1 0 0 /taxa/Onosma%20gigantea/ 82 גליל תחתון מרכזי: הר הושעיה
סומקן ענקי Onosma gigantea 370069 רועי פדרמן 14 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Onosma%20gigantea/ 83 גליל תחתון מרכזי: הר הושעיה
סומקן ענקי Onosma gigantea 357270 יוסי רינסקי 10 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Onosma%20gigantea/ 84 הדום הרי שומרון: גבעות מודיעים הועברו 50 פרטים לגן הבוטני בתא-יובל ספיר הועברו 30 פרטים לגן הבוטני בי-ם מני נוימן שאר הפרטים באפק
סומקן ענקי Onosma gigantea 344757 מ.גרינקר 3 ביוני 1932 1 0 0 /taxa/Onosma%20gigantea/ 85 גליל תחתון מזרחי: כפר תבור מתוך נתוני רת"ם
סומקן ענקי Onosma gigantea 377052 יפתח סיני 22 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Onosma%20gigantea/ 86 גליל תחתון מזרחי: כפר תבור
סומקן ענקי Onosma gigantea 377053 יפתח סיני 17 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Onosma%20gigantea/ 87 גליל תחתון מזרחי: כפר תבור
סומקן ענקי Onosma gigantea 329221 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Onosma%20gigantea/ 88 גליל תחתון מזרחי: כפר תבור מתוך נתוני רת"ם
סומקן ענקי Onosma gigantea 365033 דותן רותם 12 במרץ 2006 1 0 0 /taxa/Onosma%20gigantea/ 89 גליל תחתון מזרחי: מדרון פוריה
סומקן ענקי Onosma gigantea 344126 אלכסנדר איג 10 באפריל 1924 1 0 0 /taxa/Onosma%20gigantea/ 90 גליל תחתון מזרחי: רמות יששכר מתוך נתוני רת"ם
סומקן ענקי Onosma gigantea 341086 אלכסנדר איג 28 במרץ 1922 1 0 0 /taxa/Onosma%20gigantea/ 91 שפלת יהודה הצפונית: גבעות הראל מתוך נתוני רת"ם
סומקן ענקי Onosma gigantea 344884 אלכסנדר איג 24 במאי 1932 1 0 0 /taxa/Onosma%20gigantea/ 92 גבעות אלונים - שפרעם: גבעות אלוני טבעון מתוך נתוני רת"ם
סומקן ענקי Onosma gigantea 356897 דקל גד 26 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Onosma%20gigantea/ 93 הרי ירושלים: כיסלון תחתון
סומקן ענקי Onosma gigantea 355349 יפתח סיני 2 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Onosma%20gigantea/ 94 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל בפריחה
סומקן ענקי Onosma gigantea 345290 אלכסנדר איג 8 ביולי 1929 1 0 0 /taxa/Onosma%20gigantea/ 95 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום מתוך נתוני רת"ם
סומקן ענקי Onosma gigantea 365034 צמרת נתי 19 במרץ 1989 1 0 0 /taxa/Onosma%20gigantea/ 96
סומקן ענקי Onosma gigantea 343396 הגר לשנר 3 במאי 1983 1 0 0 /taxa/Onosma%20gigantea/ 97 רכס הגלבע: גלבוע מתוך נתוני רת"ם
סומקן ענקי Onosma gigantea 343594 עוזי פליטמן 6 במאי 1963 1 0 0 /taxa/Onosma%20gigantea/ 98 רכס הגלבע: גלבוע מתוך נתוני רת"ם
סומקן ענקי Onosma gigantea 377050 יפתח סיני 6 באפריל 2016 1 0 0 /taxa/Onosma%20gigantea/ 99 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל
סומקן ענקי Onosma gigantea 341137 אבי שמידע 13 במאי 1999 1 0 0 /taxa/Onosma%20gigantea/ 100 מתוך נתוני רת"ם
סומקן ענקי Onosma gigantea 341135 אורי פרגמן-ספיר 30 במרץ 1999 1 0 0 /taxa/Onosma%20gigantea/ 101 מתוך נתוני רת"ם
סומקן ענקי Onosma gigantea 342052 תצפיות רת"ם 28 במרץ 1982 1 0 0 /taxa/Onosma%20gigantea/ 102 מתוך נתוני רת"ם
סומקן ענקי Onosma gigantea 368486 אסף חיים 7 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Onosma%20gigantea/ 103
סומקן ענקי Onosma gigantea 368485 אסף חיים 7 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Onosma%20gigantea/ 104
סומקן ענקי Onosma gigantea 341830 דוכס ראובן 30 באפריל 1984 1 0 0 /taxa/Onosma%20gigantea/ 105 מתוך נתוני רת"ם
סומקן ענקי Onosma gigantea 340712 רבקה כהן 10 באוקטובר 1989 1 0 0 /taxa/Onosma%20gigantea/ 106 מתוך נתוני רת"ם
סומקן ענקי Onosma gigantea 341788 דוכס ראובן 25 באפריל 1984 1 0 0 /taxa/Onosma%20gigantea/ 107 מתוך נתוני רת"ם
סומקן ענקי Onosma gigantea 357400 נעם לידר 28 באפריל 2009 1 0 0 /taxa/Onosma%20gigantea/ 108 הדום הרי שומרון: הדום שומרון דרומי