ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
סחלב הביצות Orchis laxiflora 384841 דותן רותם 7 במרץ 2018 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 1 אחו בנימינה
סחלב הביצות Orchis laxiflora 384833 Ofri Gabay 13 במרץ 2018 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 2 אחו בנימינה ממזרח לכביש פרדס-חנה - בנימינה עלה אכול
סחלב הביצות Orchis laxiflora 384806 Anat Brada 12 במרץ 2018 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 3 אחו בנימינה גודל השטח 20X7 מטר
סחלב הביצות Orchis laxiflora 343735 מוטי ריבה 16 במרץ 1985 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 4 שרון צפוני: בקעת הנדיב מתוך נתוני רת"ם
סחלב הביצות Orchis laxiflora 343691 שיר ורד 18 במרץ 1988 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 5 שרון צפוני: בקעת הנדיב מתוך נתוני רת"ם
סחלב הביצות Orchis laxiflora 343690 שיר ורד 8 בינואר 1988 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 6 שרון צפוני: בקעת הנדיב מתוך נתוני רת"ם
סחלב הביצות Orchis laxiflora 343297 אורי פרגמן-ספיר 6 ביוני 1987 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 7 שרון צפוני: חמרה חדרה מתוך נתוני רת"ם
סחלב הביצות Orchis laxiflora 341409 אלכסנדר איג 3 באפריל 1926 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 8 שרון דרומי: שפך שורק מתוך נתוני רת"ם
סחלב הביצות Orchis laxiflora 344399 טל שמרי 12 במרץ 1991 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 9 רמות מנשה: במת מנשה מתוך נתוני רת"ם
סחלב הביצות Orchis laxiflora 365133 טליה אורון 24 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 10 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 355271 שי קורן 25 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 11 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 354931 שי קורן 30 במרץ 2011 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 12 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 341294 אלכסנדר איג 3 באפריל 1926 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 13 חולות: חולות פלמחים מתוך נתוני רת"ם
סחלב הביצות Orchis laxiflora 344009 אלכסנדר איג 20 בפברואר 1924 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 14 גליל תחתון מזרחי: רמות יששכר מתוך נתוני רת"ם
סחלב הביצות Orchis laxiflora 344070 אלכסנדר איג 26 במרץ 1924 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 15 גליל תחתון מזרחי: רמות יששכר מתוך נתוני רת"ם
סחלב הביצות Orchis laxiflora 344069 אלכסנדר איג 20 בפברואר 1924 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 16 גליל תחתון מזרחי: רמות יששכר מתוך נתוני רת"ם
סחלב הביצות Orchis laxiflora 384812 Anat Brada 12 במרץ 2018 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 17 אחו בנימינה גודל השטח 30X15 מטר מרובע
סחלב הביצות Orchis laxiflora 384811 דניאל דביר 12 במרץ 2018 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 18 אחו בינימינה
סחלב הביצות Orchis laxiflora 384810 דניאל דביר 12 במרץ 2018 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 19 אחו בינימינה שטח של 100 מר
סחלב הביצות Orchis laxiflora 384809 מורן כרמל כהני 12 במרץ 2018 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 20 אחו בנימינה גודל השטח 10*5
סחלב הביצות Orchis laxiflora 384808 דניאל דביר 12 במרץ 2018 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 21 אחו בינימינה שטח של 100 מר
סחלב הביצות Orchis laxiflora 384807 איתם נוסבוים 12 במרץ 2018 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 22 אין בנימינה גודל השטח: 50 מ''ר
סחלב הביצות Orchis laxiflora 384822 מורן כרמל כהני 12 במרץ 2018 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 23 אחו בנימינה
סחלב הביצות Orchis laxiflora 384824 Ofri Gabay 12 במרץ 2018 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 24 שרון צפוני: בקעת הנדיב
סחלב הביצות Orchis laxiflora 354190 גיא כהן 16 במרץ 2010 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 25 שרון צפוני: חמרה פרדס חנה
סחלב הביצות Orchis laxiflora 373700 יפתח סיני 20 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 26 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 373701 יפתח סיני 20 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 27 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 354192 גיא כהן 16 במרץ 2010 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 28 שרון צפוני: חמרה פרדס חנה
סחלב הביצות Orchis laxiflora 365158 חכם עדנה 20 במרץ 1989 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 29 שרון צפוני: חמרה פרדס חנה
סחלב הביצות Orchis laxiflora 373707 בן רוזנברג 15 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 30 שרון צפוני: בקעת הנדיב
סחלב הביצות Orchis laxiflora 343755 יואב גרטמן 28 במרץ 1986 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 31 שרון צפוני: בקעת הנדיב מתוך נתוני רת"ם
סחלב הביצות Orchis laxiflora 343754 יואב גרטמן 21 במרץ 1986 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 32 שרון צפוני: בקעת הנדיב מתוך נתוני רת"ם
סחלב הביצות Orchis laxiflora 354195 בן רוזנברג 16 במרץ 2010 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 33 שרון צפוני: בקעת הנדיב
סחלב הביצות Orchis laxiflora 343703 שיר ורד 12 במרץ 1995 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 34 שרון צפוני: בקעת הנדיב מתוך נתוני רת"ם
סחלב הביצות Orchis laxiflora 343694 א. ג'קסון 28 בפברואר 1986 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 35 שרון צפוני: בקעת הנדיב מתוך נתוני רת"ם
סחלב הביצות Orchis laxiflora 343642 רני ואורי 21 באפריל 1988 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 36 שרון צפוני: בקעת הנדיב מתוך נתוני רת"ם
סחלב הביצות Orchis laxiflora 343639 שיר ורד 13 בפברואר 1987 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 37 שרון צפוני: בקעת הנדיב מתוך נתוני רת"ם
סחלב הביצות Orchis laxiflora 343638 רוחמה ברלינר 23 במרץ 1981 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 38 שרון צפוני: בקעת הנדיב מתוך נתוני רת"ם
סחלב הביצות Orchis laxiflora 343636 יגאל גמליאלי 3 באפריל 1993 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 39 שרון צפוני: בקעת הנדיב מתוך נתוני רת"ם
סחלב הביצות Orchis laxiflora 343702 אורי פרגמן-ספיר 24 בפברואר 1987 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 40 שרון צפוני: בקעת הנדיב מתוך נתוני רת"ם
סחלב הביצות Orchis laxiflora 343643 עוז גולן 30 במרץ 1991 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 41 שרון צפוני: בקעת הנדיב מתוך נתוני רת"ם
סחלב הביצות Orchis laxiflora 343632 שויצר רונן 13 במאי 1981 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 42 שרון צפוני: בקעת הנדיב מתוך נתוני רת"ם
סחלב הביצות Orchis laxiflora 343635 שיר ורד 8 ביוני 1993 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 43 שרון צפוני: בקעת הנדיב מתוך נתוני רת"ם
סחלב הביצות Orchis laxiflora 343634 דוכס ראובן 28 במרץ 1983 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 44 שרון צפוני: בקעת הנדיב מתוך נתוני רת"ם
סחלב הביצות Orchis laxiflora 343633 דוכס ראובן 18 במרץ 1983 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 45 שרון צפוני: בקעת הנדיב מתוך נתוני רת"ם
סחלב הביצות Orchis laxiflora 343693 שיר ורד 31 במרץ 1995 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 46 שרון צפוני: בקעת הנדיב מתוך נתוני רת"ם
סחלב הביצות Orchis laxiflora 354191 גיא כהן 16 במרץ 2010 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 47 שרון צפוני: בקעת הנדיב
סחלב הביצות Orchis laxiflora 343640 שיר ורד 27 במרץ 1987 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 48 שרון צפוני: בקעת הנדיב מתוך נתוני רת"ם
סחלב הביצות Orchis laxiflora 343641 שיר ורד 6 באפריל 1990 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 49 שרון צפוני: בקעת הנדיב מתוך נתוני רת"ם
סחלב הביצות Orchis laxiflora 343692 שיר ורד 24 במרץ 1989 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 50 שרון צפוני: בקעת הנדיב מתוך נתוני רת"ם
סחלב הביצות Orchis laxiflora 343689 שיר ורד 5 באפריל 1996 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 51 שרון צפוני: בקעת הנדיב מתוך נתוני רת"ם
סחלב הביצות Orchis laxiflora 365152 זאב קולר 11 באפריל 1990 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 52 שרון צפוני: בקעת הנדיב
סחלב הביצות Orchis laxiflora 343644 עוז גולן 24 באפריל 1992 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 53 שרון צפוני: בקעת הנדיב מתוך נתוני רת"ם
סחלב הביצות Orchis laxiflora 365162 מימי רון 28 ביוני 1981 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 54 שרון צפוני: בקעת הנדיב
סחלב הביצות Orchis laxiflora 365145 זאב קולר 18 במרץ 1996 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 55 שרון צפוני: בקעת הנדיב
סחלב הביצות Orchis laxiflora 370347 יעל אורגד 12 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 56 שרון צפוני: בקעת הנדיב
סחלב הביצות Orchis laxiflora 365146 זאב קולר 20 באפריל 1994 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 57 שרון צפוני: בקעת הנדיב
סחלב הביצות Orchis laxiflora 373706 בן רוזנברג 15 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 58 שרון צפוני: בקעת הנדיב
סחלב הביצות Orchis laxiflora 373708 בן רוזנברג 15 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 59 שרון צפוני: בקעת הנדיב
סחלב הביצות Orchis laxiflora 343067 רן לוטן 9 באפריל 2000 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 60 שרון צפוני: נחל אלכסנדר מתוך נתוני רת"ם
סחלב הביצות Orchis laxiflora 365144 זאב קולר 30 באפריל 1996 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 61 שרון צפוני: נחל אלכסנדר
סחלב הביצות Orchis laxiflora 370348 לוטן רן 9 באפריל 2000 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 62 שרון צפוני: נחל אלכסנדר
סחלב הביצות Orchis laxiflora 343300 אלכסנדר איג 18 באפריל 1926 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 63 שרון צפוני: נחל חדרה מתוך נתוני רת"ם
סחלב הביצות Orchis laxiflora 329220 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 64 שרון צפוני: מעלה נחל חדרה מתוך נתוני רת"ם
סחלב הביצות Orchis laxiflora 359219 מרגרטה וולצ'אק 10 במרץ 2003 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 65 שרון צפוני: מעלה נחל חדרה
סחלב הביצות Orchis laxiflora 384735 איילת דג 19 בפברואר 2018 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 66 אחו בנימינה
סחלב הביצות Orchis laxiflora 373704 יפתח סיני 20 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 67 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 373705 יפתח סיני 20 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 68 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 341410 ןיינשטיין 4 באפריל 1926 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 69 שרון דרומי: שפך שורק מתוך נתוני רת"ם
סחלב הביצות Orchis laxiflora 365139 טליה אורון 23 במרץ 2008 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 70 רכס נפתלי: מורדות נפתלי
סחלב הביצות Orchis laxiflora 347514 א. ליסטון 30 באפריל 1983 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 71 צפון הגולן: מורדות גולן מתוך נתוני רת"ם
סחלב הביצות Orchis laxiflora 343651 אורי פרגמן-ספיר 29 במרץ 1996 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 72 שרון צפוני: בקעת הנדיב מתוך נתוני רת"ם
סחלב הביצות Orchis laxiflora 370328 איימן גוטאני 9 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 73 צפון הגולן: תילי געש בגולן
סחלב הביצות Orchis laxiflora 346464 בר זכאי שרון 2 באפריל 1986 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 74 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
סחלב הביצות Orchis laxiflora 343637 מיכאל זהרי 3 באפריל 1926 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 75 שרון צפוני: בקעת הנדיב מתוך נתוני רת"ם
סחלב הביצות Orchis laxiflora 344613 גברי שיאון 6 במאי 1993 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 76 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
סחלב הביצות Orchis laxiflora 344659 יעל חסין-השתלמו 26 באפריל 1992 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 77 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
סחלב הביצות Orchis laxiflora 344658 טוביה קושניר 13 במרץ 1941 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 78 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
סחלב הביצות Orchis laxiflora 344624 יאיר אור 19 באפריל 1993 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 79 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
סחלב הביצות Orchis laxiflora 344612 גברי שיאון 3 באפריל 1993 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 80 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
סחלב הביצות Orchis laxiflora 343853 נח נפתולסקי 27 במרץ 1924 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 81 עמק יזרעאל - חרוד: עמק חרוד מתוך נתוני רת"ם
סחלב הביצות Orchis laxiflora 347229 א. שמאלי 19 במרץ 1925 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 82 עמק החולה: ימת החולה מתוך נתוני רת"ם
סחלב הביצות Orchis laxiflora 347230 נ.קלרמן 15 במאי 1953 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 83 עמק החולה: ימת החולה מתוך נתוני רת"ם
סחלב הביצות Orchis laxiflora 343852 מיכאל זהרי 24 במרץ 1924 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 84 עמק יזרעאל - חרוד: עמק חרוד מתוך נתוני רת"ם
סחלב הביצות Orchis laxiflora 370327 יפעת ארצי 24 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 85 עמק החולה: עמק החולה
סחלב הביצות Orchis laxiflora 365166 אשכנזי שוש 17 במרץ 1979 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 86 עמק החולה: עמק החולה
סחלב הביצות Orchis laxiflora 365159 עברי מריקה;יריב 15 ביוני 1988 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 87 עמק החולה: עמק החולה
סחלב הביצות Orchis laxiflora 365142 טליה אורון 20 במרץ 2006 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 88 עמק החולה: עמק החולה
סחלב הביצות Orchis laxiflora 365141 טליה אורון 4 באפריל 2006 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 89 עמק החולה: עמק החולה 20 פרחים
סחלב הביצות Orchis laxiflora 365138 טליה אורון 30 במרץ 2008 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 90 עמק החולה: עמק החולה
סחלב הביצות Orchis laxiflora 343729 מיכאל זהרי 3 באפריל 1926 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 91 חולות: חולות חדרה מתוך נתוני רת"ם
סחלב הביצות Orchis laxiflora 347717 מרגלית נעמי 27 במרץ 1985 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 92 עמק החולה: עמק החולה מתוך נתוני רת"ם
סחלב הביצות Orchis laxiflora 347758 נ.שינקר 8 באפריל 1954 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 93 עמק החולה: עמק החולה מתוך נתוני רת"ם
סחלב הביצות Orchis laxiflora 347731 ח. אבידב 4 באפריל 1980 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 94 עמק החולה: עמק החולה מתוך נתוני רת"ם
סחלב הביצות Orchis laxiflora 347838 שפיר בנימין 28 במרץ 1986 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 95 עמק החולה: עמק החולה מתוך נתוני רת"ם
סחלב הביצות Orchis laxiflora 356128 טליה אורון 7 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 96 עמק החולה: עמק החולה מדרגה גבוהה
סחלב הביצות Orchis laxiflora 356127 טליה אורון 7 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 97 עמק החולה: עמק החולה בריכה נמוכה
סחלב הביצות Orchis laxiflora 356080 טליה אורון 12 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 98 עמק החולה: עמק החולה אלבינו
סחלב הביצות Orchis laxiflora 356074 טליה אורון 21 במרץ 2013 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 99 עמק החולה: עמק החולה נספרו רק פורחים; שורטטה מפת ריכוזים
סחלב הביצות Orchis laxiflora 355970 טליה אורון 13 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 100 עמק החולה: עמק החולה במדרגה הגבוהה
סחלב הביצות Orchis laxiflora 355908 טליה אורון 14 באפריל 2011 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 101 עמק החולה: עמק החולה עין בדולח-למעלה
סחלב הביצות Orchis laxiflora 355977 גל גלילי 2 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 102 עמק החולה: עמק החולה
סחלב הביצות Orchis laxiflora 355909 טליה אורון 14 באפריל 2011 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 103 עמק החולה: עמק החולה עין בדולח- למטה
סחלב הביצות Orchis laxiflora 356134 יונתן הררי 15 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 104 עמק החולה: עמק החולה בשטח הדרומי שכוסח ב2013 במרכז השטח
סחלב הביצות Orchis laxiflora 360595 Margarita Orlova 12 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 105 עמק החולה: עמק החולה
סחלב הביצות Orchis laxiflora 344071 מיכאל זהרי 24 בפברואר 1926 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 106 גליל תחתון מזרחי: רמות יששכר מתוך נתוני רת"ם
סחלב הביצות Orchis laxiflora 356133 יונתן הררי 15 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 107 עמק החולה: עמק החולה
סחלב הביצות Orchis laxiflora 344011 מיכאל זהרי 24 בפברואר 1926 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 108 גליל תחתון מזרחי: רמות יששכר מתוך נתוני רת"ם
סחלב הביצות Orchis laxiflora 356096 טליה אורון 18 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 109 עמק החולה: עמק החולה עין בדולח-בפס הכיסוח הדרומי
סחלב הביצות Orchis laxiflora 356066 טליה אורון 5 במרץ 2013 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 110 עמק החולה: עמק החולה התחלת פריחה מוקדמת השנה
סחלב הביצות Orchis laxiflora 360144 טליה אורון 21 במרץ 2013 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 111 עמק החולה: עמק החולה נספרו רק פורחים, שורטטה מפת ריכוזים
סחלב הביצות Orchis laxiflora 365137 טליה אורון 31 במרץ 2009 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 112 עמק החולה: עמק החולה
סחלב הביצות Orchis laxiflora 365156 יונתן הררי 19 במרץ 1990 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 113 עמק החולה: עמק החולה
סחלב הביצות Orchis laxiflora 365165 אשכנזי שוש 12 במרץ 1980 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 114 עמק החולה: עמק החולה
סחלב הביצות Orchis laxiflora 365150 יונתן הררי 11 במרץ 1991 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 115 עמק החולה: עמק החולה
סחלב הביצות Orchis laxiflora 370346 יפתח סיני 23 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 116 עמק החולה: עמק החולה
סחלב הביצות Orchis laxiflora 370345 יפתח סיני 23 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 117 עמק החולה: עמק החולה
סחלב הביצות Orchis laxiflora 370344 יפתח סיני 23 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 118 עמק החולה: עמק החולה
סחלב הביצות Orchis laxiflora 370343 יפתח סיני 23 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 119 עמק החולה: עמק החולה
סחלב הביצות Orchis laxiflora 370329 עידו שקד 2 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 120 עמק החולה: עמק החולה
סחלב הביצות Orchis laxiflora 365136 טליה אורון 9 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 121 עמק החולה: עמק החולה
סחלב הביצות Orchis laxiflora 355969 טליה אורון 13 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 122 עמק החולה: עמק החולה בהצפה הנמוכה
סחלב הביצות Orchis laxiflora 343381 נח נפתולסקי 27 במרץ 1928 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 123 שרון צפוני: נחל חדרה מתוך נתוני רת"ם
סחלב הביצות Orchis laxiflora 327862 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 124 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
סחלב הביצות Orchis laxiflora 343652 אורי פרגמן-ספיר 29 במרץ 1996 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 125 שרון צפוני: בקעת הנדיב מתוך נתוני רת"ם
סחלב הביצות Orchis laxiflora 343613 אורי פרגמן-ספיר 29 במרץ 1996 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 126 שרון צפוני: בקעת הנדיב מתוך נתוני רת"ם
סחלב הביצות Orchis laxiflora 348185 מ.לבנה 12 במרץ 1966 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 127 עמק החולה: מורדות עיון מתוך נתוני רת"ם
סחלב הביצות Orchis laxiflora 347812 גנוסר אילת 2 באפריל 1983 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 128 עמק החולה: מורדות עיון מתוך נתוני רת"ם
סחלב הביצות Orchis laxiflora 347854 שמואל בר-שי 28 במרץ 1987 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 129 עמק החולה: מורדות עיון מתוך נתוני רת"ם
סחלב הביצות Orchis laxiflora 343854 אלכסנדר איג 28 במרץ 1924 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 130 עמק יזרעאל - חרוד: עמק חרוד מתוך נתוני רת"ם
סחלב הביצות Orchis laxiflora 345169 אלכסנדר איג 26 במרץ 1927 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 131 מישור חוף הכרמל: מישור כרמלים מתוך נתוני רת"ם
סחלב הביצות Orchis laxiflora 345168 אלכסנדר איג 26 במרץ 1927 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 132 מישור חוף הכרמל: מישור כרמלים מתוך נתוני רת"ם
סחלב הביצות Orchis laxiflora 344162 ולדנברג אריה 4 באפריל 1980 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 133 מישור חוף הכרמל: ביצות כבארה מתוך נתוני רת"ם
סחלב הביצות Orchis laxiflora 344099 ענבל קצירי 20 בפברואר 1987 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 134 מישור חוף הכרמל: ביצות כבארה מתוך נתוני רת"ם
סחלב הביצות Orchis laxiflora 344161 בן-יעקב רינה 23 במרץ 1980 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 135 מישור חוף הכרמל: ביצות כבארה מתוך נתוני רת"ם
סחלב הביצות Orchis laxiflora 345941 אלכסנדר איג 25 במרץ 1927 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 136 מישור חוף הגליל: עמק זבולון (צפון) מתוך נתוני רת"ם
סחלב הביצות Orchis laxiflora 373698 עמית דולב 24 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 137 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 373699 עמית דולב 24 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 138 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 373702 יפתח סיני 20 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 139 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 373703 יפתח סיני 20 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 140 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 370330 רועי פדרמן 26 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 141 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 370340 רועי פדרמן 26 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 142 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 355258 שי קורן 25 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 143 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום פוליגון גדול; מוצף בחלקו 10 סמ מים
סחלב הביצות Orchis laxiflora 355275 שי קורן 25 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 144 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 355273 שי קורן 25 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 145 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 355246 שי קורן 25 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 146 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 355245 שי קורן 25 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 147 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 354968 שי קורן 30 במרץ 2011 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 148 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 354964 שי קורן 30 במרץ 2011 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 149 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 354962 שי קורן 30 במרץ 2011 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 150 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 354961 שי קורן 30 במרץ 2011 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 151 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 355263 שי קורן 25 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 152 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 355276 שי קורן 25 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 153 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 355267 שי קורן 25 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 154 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 355260 שי קורן 25 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 155 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 355254 שי קורן 25 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 156 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 355251 שי קורן 25 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 157 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 355247 שי קורן 25 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 158 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 355241 שי קורן 25 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 159 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 355272 שי קורן 25 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 160 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 354971 שי קורן 30 במרץ 2011 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 161 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 354978 שי קורן 30 במרץ 2011 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 162 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום 245 פרטים בפוליגון של סקר 2009
סחלב הביצות Orchis laxiflora 354709 יפתח סיני 3 באפריל 2010 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 163 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 360050 שי קורן 25 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 164 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום פוליגון גדול, מוצף בחלקו 10 סמ מים
סחלב הביצות Orchis laxiflora 355255 שי קורן 25 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 165 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום פוליגון של 30 מטר רדיוס
סחלב הביצות Orchis laxiflora 360006 שי קורן 30 במרץ 2011 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 166 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום 245 פרטים בפוליגון של סקר 2009
סחלב הביצות Orchis laxiflora 354985 שי קורן 30 במרץ 2011 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 167 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 354983 שי קורן 30 במרץ 2011 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 168 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 354963 שי קורן 30 במרץ 2011 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 169 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 354923 שי קורן 30 במרץ 2011 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 170 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 354704 יפתח סיני 18 במרץ 2010 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 171 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 355274 שי קורן 25 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 172 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 354970 שי קורן 30 במרץ 2011 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 173 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 354969 שי קורן 30 במרץ 2011 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 174 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 354960 שי קורן 30 במרץ 2011 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 175 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 354959 שי קורן 30 במרץ 2011 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 176 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 354958 שי קורן 30 במרץ 2011 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 177 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 354957 שי קורן 30 במרץ 2011 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 178 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 354936 שי קורן 30 במרץ 2011 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 179 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 354935 שי קורן 30 במרץ 2011 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 180 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 354932 שי קורן 30 במרץ 2011 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 181 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 354930 שי קורן 30 במרץ 2011 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 182 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום מאוים על ידי אשלים
סחלב הביצות Orchis laxiflora 354928 שי קורן 30 במרץ 2011 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 183 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 354708 יפתח סיני 3 באפריל 2010 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 184 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 354707 יפתח סיני 3 באפריל 2010 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 185 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום בפריחה
סחלב הביצות Orchis laxiflora 365135 יפתח סיני 24 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 186 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 365134 יפתח סיני 24 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 187 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 365131 יפתח סיני 24 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 188 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום קטן
סחלב הביצות Orchis laxiflora 355250 שי קורן 25 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 189 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 355240 שי קורן 25 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 190 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 354953 שי קורן 30 במרץ 2011 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 191 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 354926 שי קורן 30 במרץ 2011 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 192 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 354984 שי קורן 30 במרץ 2011 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 193 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 355262 שי קורן 25 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 194 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 354703 יפתח סיני 10 במרץ 2010 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 195 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 354702 יפתח סיני 10 במרץ 2010 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 196 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום כרי נעמן
סחלב הביצות Orchis laxiflora 354973 שי קורן 30 במרץ 2011 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 197 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 354929 שי קורן 30 במרץ 2011 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 198 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 354674 שי קורן 22 בפברואר 2010 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 199 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום לפני פריחה
סחלב הביצות Orchis laxiflora 354982 שי קורן 30 במרץ 2011 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 200 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 354979 שי קורן 30 במרץ 2011 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 201 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 354976 שי קורן 30 במרץ 2011 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 202 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 354941 שי קורן 30 במרץ 2011 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 203 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 354956 שי קורן 30 במרץ 2011 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 204 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 354955 שי קורן 30 במרץ 2011 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 205 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 354952 שי קורן 30 במרץ 2011 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 206 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 354951 שי קורן 30 במרץ 2011 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 207 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 354950 שי קורן 30 במרץ 2011 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 208 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 354949 שי קורן 30 במרץ 2011 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 209 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 354948 שי קורן 30 במרץ 2011 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 210 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 354947 שי קורן 30 במרץ 2011 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 211 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 354946 שי קורן 30 במרץ 2011 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 212 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 354943 שי קורן 30 במרץ 2011 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 213 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 354942 שי קורן 30 במרץ 2011 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 214 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 354945 שי קורן 30 במרץ 2011 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 215 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 354944 שי קורן 30 במרץ 2011 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 216 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 354940 שי קורן 30 במרץ 2011 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 217 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום מתחת לאשל בסכנה
סחלב הביצות Orchis laxiflora 354933 שי קורן 30 במרץ 2011 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 218 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 354934 שי קורן 30 במרץ 2011 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 219 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 354925 שי קורן 30 במרץ 2011 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 220 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 354924 שי קורן 30 במרץ 2011 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 221 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 354939 שי קורן 30 במרץ 2011 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 222 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 354938 שי קורן 30 במרץ 2011 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 223 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 354937 שי קורן 30 במרץ 2011 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 224 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 365149 שורקי רעיה 24 במרץ 1991 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 225 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 365132 יפתח סיני 24 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 226 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 370342 גיא זהרוני 26 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 227 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 370341 רועי פדרמן 26 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 228 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 370339 רועי פדרמן 26 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 229 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 370338 רועי פדרמן 26 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 230 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 370337 רועי פדרמן 26 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 231 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 370336 רועי פדרמן 26 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 232 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 370335 גיא זהרוני 26 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 233 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 370334 גיא זהרוני 26 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 234 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 370333 גיא זהרוני 26 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 235 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 370332 רועי פדרמן 26 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 236 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 370331 רועי פדרמן 26 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 237 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 365155 שורקי רעיה 30 במרץ 1990 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 238 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 365154 ויינר יגאל 30 במרץ 1990 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 239 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 356187 שי קורן 5 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 240 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 365148 שורקי רעיה 8 בפברואר 1992 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 241 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 345543 יהודה מרטה 17 במרץ 1988 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 242 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום מתוך נתוני רת"ם
סחלב הביצות Orchis laxiflora 365160 ועדיה יוסי 2 במאי 1988 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 243 כתף החרמון: חרמון
סחלב הביצות Orchis laxiflora 348448 יאיר אור 13 באפריל 1988 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 244 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
סחלב הביצות Orchis laxiflora 348157 יואב גרטמן 25 באפריל 1986 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 245 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
סחלב הביצות Orchis laxiflora 365151 דידי קפלן 23 באפריל 1990 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 246 כתף החרמון: חרמון
סחלב הביצות Orchis laxiflora 354363 דודו פילס 17 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 247 כתף החרמון: חרמון
סחלב הביצות Orchis laxiflora 354364 דודו פילס 17 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 248 כתף החרמון: חרמון
סחלב הביצות Orchis laxiflora 354362 דודו פילס 17 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 249 כתף החרמון: חרמון
סחלב הביצות Orchis laxiflora 348289 יואב גרטמן 13 באפריל 1985 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 250 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
סחלב הביצות Orchis laxiflora 348255 יואב גרטמן 4 באפריל 1986 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 251 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
סחלב הביצות Orchis laxiflora 348426 יאיר אור 25 באפריל 1990 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 252 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
סחלב הביצות Orchis laxiflora 348290 דוכס ראובן 21 באפריל 1984 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 253 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
סחלב הביצות Orchis laxiflora 339448 תצפיות רת"ם 29 באפריל 2000 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 254 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
סחלב הביצות Orchis laxiflora 344954 יאיר אור 19 באפריל 1993 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 255 גבעות אלונים - שפרעם: גבעות אלוני טבעון מתוך נתוני רת"ם
סחלב הביצות Orchis laxiflora 345453 יובל ספיר 26 במרץ 1993 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 256 דרום הגולן: נחלי גולן מתוך נתוני רת"ם
סחלב הביצות Orchis laxiflora 345438 יובל ספיר 2 באפריל 1998 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 257 דרום הגולן: נחלי גולן מתוך נתוני רת"ם
סחלב הביצות Orchis laxiflora 345472 דלית פורפר 14 בפברואר 1985 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 258 דרום הגולן: נחלי גולן מתוך נתוני רת"ם
סחלב הביצות Orchis laxiflora 365157 דורפמן עמי 6 במרץ 1990 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 259 דרום הגולן: נחלי גולן
סחלב הביצות Orchis laxiflora 341408 אלכסנדר איג 22 במרץ 1922 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 260 שרון דרומי: שפך שורק מתוך נתוני רת"ם
סחלב הביצות Orchis laxiflora 341724 אלכסנדר איג 11 במרץ 1925 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 261 שרון דרומי: מרזבה צפונית מתוך נתוני רת"ם
סחלב הביצות Orchis laxiflora 341786 אלכסנדר איג 1 באפריל 1922 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 262 שרון דרומי: חמרה פתח-תקוה מתוך נתוני רת"ם
סחלב הביצות Orchis laxiflora 341918 אלכסנדר איג 21 במרץ 1925 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 263 שרון דרומי: ירקון מתוך נתוני רת"ם
סחלב הביצות Orchis laxiflora 345521 אמוץ דפני 1 במרץ 1979 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 264 גליל תחתון מרכזי: הרי יטבת מתוך נתוני רת"ם
סחלב הביצות Orchis laxiflora 344072 נח נפתולסקי 12 במרץ 1927 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 265 גליל תחתון מזרחי: רמות יששכר מתוך נתוני רת"ם
סחלב הביצות Orchis laxiflora 344010 אלכסנדר איג 26 במרץ 1924 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 266 גליל תחתון מזרחי: רמות יששכר מתוך נתוני רת"ם
סחלב הביצות Orchis laxiflora 344685 מרכוס פנינה 12 באפריל 1981 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 267 גבעות אלונים - שפרעם: נחל קישון מתוך נתוני רת"ם
סחלב הביצות Orchis laxiflora 383970 מימי רון 23 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 268 אחו בנימינה
סחלב הביצות Orchis laxiflora 341411 יואב ויזל 26 באפריל 1958 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 269 שרון דרומי: שפך שורק מתוך נתוני רת"ם
סחלב הביצות Orchis laxiflora 344160 אלכסנדר איג 4 בפברואר 1926 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 270 מישור חוף הכרמל: ביצות כבארה מתוך נתוני רת"ם
סחלב הביצות Orchis laxiflora 384813 מורן כרמל כהני 12 במרץ 2018 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 271 אחו בנימינה
סחלב הביצות Orchis laxiflora 384834 Ofri Gabay 13 במרץ 2018 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 272 אחו בנימינה ממזרח לכביש פרדס-חנה - בנימינה 13 פרטים בכ-100 מ"ר. העלים אכולים בחלקם
סחלב הביצות Orchis laxiflora 384835 Ofri Gabay 13 במרץ 2018 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 273 אחו בנימינה ממזרח לכביש פרדס-חנה - בנימינה חמישה פרטים ב-6 מ"ר . לארבעה פרטים העלים אכולים . פרט נוסף הגבעול נאכל
סחלב הביצות Orchis laxiflora 384832 Ofri Gabay 12 במרץ 2018 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 274 שרון צפוני: בקעת הנדיב
סחלב הביצות Orchis laxiflora 365161 חכם עדנה 7 באפריל 1988 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 275 שרון צפוני: בקעת הנדיב
סחלב הביצות Orchis laxiflora 343341 אלכסנדר איג 27 במרץ 1927 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 276 שרון צפוני: חמרה חדרה מתוך נתוני רת"ם
סחלב הביצות Orchis laxiflora 348272 יאיר אור 2 במאי 1988 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 277 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
סחלב הביצות Orchis laxiflora 354922 שי קורן 30 במרץ 2011 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 278 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 345578 אביבה רבינוביץ' 13 ביוני 1996 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 279 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום מתוך נתוני רת"ם
סחלב הביצות Orchis laxiflora 345548 יהודה מרטה 20 באוגוסט 1989 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 280 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום מתוך נתוני רת"ם
סחלב הביצות Orchis laxiflora 345547 יהודה מרטה 12 במרץ 1990 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 281 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום מתוך נתוני רת"ם
סחלב הביצות Orchis laxiflora 345699 כהן יוסף 11 באפריל 1980 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 282 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום מתוך נתוני רת"ם
סחלב הביצות Orchis laxiflora 345694 שקדי יונתן 3 באפריל 1987 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 283 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום מתוך נתוני רת"ם
סחלב הביצות Orchis laxiflora 356185 שי קורן 5 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 284 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 354927 שי קורן 30 במרץ 2011 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 285 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 355278 שי קורן 25 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 286 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 355265 שי קורן 25 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 287 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 355264 שי קורן 25 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 288 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 355269 שי קורן 25 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 289 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 355268 שי קורן 25 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 290 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 355277 שי קורן 25 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 291 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 355257 שי קורן 25 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 292 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 355266 שי קורן 25 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 293 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 355259 שי קורן 25 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 294 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 355253 שי קורן 25 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 295 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 355252 שי קורן 25 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 296 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 355249 שי קורן 25 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 297 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 355248 שי קורן 25 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 298 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 355242 שי קורן 25 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 299 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 354987 שי קורן 30 במרץ 2011 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 300 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 354986 שי קורן 30 במרץ 2011 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 301 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 354981 שי קורן 30 במרץ 2011 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 302 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 354980 שי קורן 30 במרץ 2011 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 303 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 354977 שי קורן 30 במרץ 2011 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 304 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 354975 שי קורן 30 במרץ 2011 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 305 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 354974 שי קורן 30 במרץ 2011 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 306 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 354972 שי קורן 30 במרץ 2011 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 307 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 354967 שי קורן 30 במרץ 2011 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 308 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 354966 שי קורן 30 במרץ 2011 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 309 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 354965 שי קורן 30 במרץ 2011 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 310 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 343093 מיתי אמתון 22 במרץ 1989 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 311 מתוך נתוני רת"ם
סחלב הביצות Orchis laxiflora 343102 אברי לרמן 5 במרץ 1986 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 312 מתוך נתוני רת"ם
סחלב הביצות Orchis laxiflora 343101 מיתי אמתון 25 בפברואר 1988 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 313 מתוך נתוני רת"ם