ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
סחלב הביצות Orchis laxiflora 392581 אביעד בלסקי 23 בדצמבר 2019 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 1 עמק החולה: עמק החולה כיסוח חרמש בגדירה של הסחלב
סחלב הביצות Orchis laxiflora 395217 רון פרומקין 7 במאי 2020 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 2 מורדות מג'דל שמס
סחלב הביצות Orchis laxiflora 394601 נעם בר-שי 28 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 3 יובלי נח חזורי קרקע חרסיתית, תצורת כידוד
סחלב הביצות Orchis laxiflora 394362 שי קורן 17 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 4 עמק החולה: עמק החולה חצי מטר מצפון ומחוץ לגדרה
סחלב הביצות Orchis laxiflora 394430 דניאל יוטה 17 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 5 הר קטע על יד השביל
סחלב הביצות Orchis laxiflora 393555 רועי פדרמן 23 במרץ 2020 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 6 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 393556 טליה אורון 16 במרץ 2020 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 7 עמק החולה: עמק החולה בתוך הגדרה
סחלב הביצות Orchis laxiflora 393557 טליה אורון 16 במרץ 2020 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 8 עמק החולה: עמק החולה
סחלב הביצות Orchis laxiflora 393558 יונתן הררי 16 בפברואר 2020 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 9 עמק החולה: עמק החולה לפני פריחה
סחלב הביצות Orchis laxiflora 392962 אסף חיים 10 במרץ 2020 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 10 ערוץ קטן מתחת לחרבת עדיסה
סחלב הביצות Orchis laxiflora 392950 יזהר עמיר 9 במרץ 2020 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 11 אחו בנימינה
סחלב הביצות Orchis laxiflora 343341 אלכסנדר איג 27 במרץ 1927 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 12 שרון צפוני: חמרה חדרה מתוך נתוני רת"ם
סחלב הביצות Orchis laxiflora 327862 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 13 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
סחלב הביצות Orchis laxiflora 344099 ענבל קצירי 20 בפברואר 1987 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 14 מישור חוף הכרמל: ביצות כבארה מתוך נתוני רת"ם
סחלב הביצות Orchis laxiflora 365158 חכם עדנה 20 במרץ 1989 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 15 שרון צפוני: חמרה פרדס חנה
סחלב הביצות Orchis laxiflora 343101 מיתי אמתון 25 בפברואר 1988 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 16 מתוך נתוני רת"ם
סחלב הביצות Orchis laxiflora 341409 אלכסנדר איג 3 באפריל 1926 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 17 שרון דרומי: שפך שורק מתוך נתוני רת"ם
סחלב הביצות Orchis laxiflora 343300 אלכסנדר איג 18 באפריל 1926 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 18 שרון צפוני: נחל חדרה מתוך נתוני רת"ם
סחלב הביצות Orchis laxiflora 347514 א. ליסטון 30 באפריל 1983 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 19 צפון הגולן: מורדות גולן מתוך נתוני רת"ם
סחלב הביצות Orchis laxiflora 346464 בר זכאי שרון 2 באפריל 1986 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 20 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
סחלב הביצות Orchis laxiflora 365166 אשכנזי שוש 17 במרץ 1979 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 21 עמק החולה: עמק החולה
סחלב הביצות Orchis laxiflora 343729 מיכאל זהרי 3 באפריל 1926 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 22 חולות: חולות חדרה מתוך נתוני רת"ם
סחלב הביצות Orchis laxiflora 347717 מרגלית נעמי 27 במרץ 1985 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 23 עמק החולה: עמק החולה מתוך נתוני רת"ם
סחלב הביצות Orchis laxiflora 347758 נ.שינקר 8 באפריל 1954 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 24 עמק החולה: עמק החולה מתוך נתוני רת"ם
סחלב הביצות Orchis laxiflora 343381 נח נפתולסקי 27 במרץ 1928 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 25 שרון צפוני: נחל חדרה מתוך נתוני רת"ם
סחלב הביצות Orchis laxiflora 348185 מ.לבנה 12 במרץ 1966 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 26 עמק החולה: מורדות עיון מתוך נתוני רת"ם
סחלב הביצות Orchis laxiflora 345941 אלכסנדר איג 25 במרץ 1927 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 27 מישור חוף הגליל: עמק זבולון (צפון) מתוך נתוני רת"ם
סחלב הביצות Orchis laxiflora 347230 נ.קלרמן 15 במאי 1953 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 28 עמק החולה: ימת החולה מתוך נתוני רת"ם
סחלב הביצות Orchis laxiflora 345169 אלכסנדר איג 26 במרץ 1927 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 29 מישור חוף הכרמל: מישור כרמלים מתוך נתוני רת"ם
סחלב הביצות Orchis laxiflora 345694 שקדי יונתן 3 באפריל 1987 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 30 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום מתוך נתוני רת"ם
סחלב הביצות Orchis laxiflora 343854 אלכסנדר איג 28 במרץ 1924 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 31 עמק יזרעאל - חרוד: עמק חרוד מתוך נתוני רת"ם
סחלב הביצות Orchis laxiflora 348448 יאיר אור 13 באפריל 1988 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 32 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
סחלב הביצות Orchis laxiflora 348157 יואב גרטמן 25 באפריל 1986 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 33 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
סחלב הביצות Orchis laxiflora 348272 יאיר אור 2 במאי 1988 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 34 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
סחלב הביצות Orchis laxiflora 341786 אלכסנדר איג 1 באפריל 1922 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 35 שרון דרומי: חמרה פתח-תקוה מתוך נתוני רת"ם
סחלב הביצות Orchis laxiflora 345521 אמוץ דפני 1 במרץ 1979 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 36 גליל תחתון מרכזי: הרי יטבת מתוך נתוני רת"ם
סחלב הביצות Orchis laxiflora 344685 מרכוס פנינה 12 באפריל 1981 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 37 גבעות אלונים - שפרעם: נחל קישון מתוך נתוני רת"ם
סחלב הביצות Orchis laxiflora 341724 אלכסנדר איג 11 במרץ 1925 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 38 שרון דרומי: מרזבה צפונית מתוך נתוני רת"ם
סחלב הביצות Orchis laxiflora 341918 אלכסנדר איג 21 במרץ 1925 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 39 שרון דרומי: ירקון מתוך נתוני רת"ם
סחלב הביצות Orchis laxiflora 341294 אלכסנדר איג 3 באפריל 1926 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 40 חולות: חולות פלמחים מתוך נתוני רת"ם
סחלב הביצות Orchis laxiflora 348255 יואב גרטמן 4 באפריל 1986 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 41 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
סחלב הביצות Orchis laxiflora 344160 אלכסנדר איג 4 בפברואר 1926 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 42 מישור חוף הכרמל: ביצות כבארה מתוך נתוני רת"ם
סחלב הביצות Orchis laxiflora 344010 אלכסנדר איג 26 במרץ 1924 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 43 גליל תחתון מזרחי: רמות יששכר מתוך נתוני רת"ם
סחלב הביצות Orchis laxiflora 344072 נח נפתולסקי 12 במרץ 1927 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 44 גליל תחתון מזרחי: רמות יששכר מתוך נתוני רת"ם
סחלב הביצות Orchis laxiflora 343297 אורי פרגמן-ספיר 6 ביוני 1987 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 45 שרון צפוני: חמרה חדרה מתוך נתוני רת"ם
סחלב הביצות Orchis laxiflora 344399 טל שמרי 12 במרץ 1991 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 46 רמות מנשה: במת מנשה מתוך נתוני רת"ם
סחלב הביצות Orchis laxiflora 344659 יעל חסין-השתלמו 26 באפריל 1992 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 47 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
סחלב הביצות Orchis laxiflora 344612 גברי שיאון 3 באפריל 1993 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 48 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
סחלב הביצות Orchis laxiflora 341410 ןיינשטיין 4 באפריל 1926 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 49 שרון דרומי: שפך שורק מתוך נתוני רת"ם
סחלב הביצות Orchis laxiflora 347838 שפיר בנימין 28 במרץ 1986 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 50 עמק החולה: עמק החולה מתוך נתוני רת"ם
סחלב הביצות Orchis laxiflora 365151 דידי קפלן 23 באפריל 1990 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 51 כתף החרמון: חרמון
סחלב הביצות Orchis laxiflora 344954 יאיר אור 19 באפריל 1993 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 52 גבעות אלונים - שפרעם: גבעות אלוני טבעון מתוך נתוני רת"ם
סחלב הביצות Orchis laxiflora 348426 יאיר אור 25 באפריל 1990 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 53 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
סחלב הביצות Orchis laxiflora 345543 יהודה מרטה 17 במרץ 1988 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 54 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום מתוך נתוני רת"ם
סחלב הביצות Orchis laxiflora 365155 שורקי רעיה 30 במרץ 1990 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 55 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 345453 יובל ספיר 26 במרץ 1993 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 56 דרום הגולן: נחלי גולן מתוך נתוני רת"ם
סחלב הביצות Orchis laxiflora 368140 טל לבנוני 27 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 57 אחו בנימינה
סחלב הביצות Orchis laxiflora 384823 Ofri Gabay 12 במרץ 2018 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 58 שרון צפוני: בקעת הנדיב שני פרטים בצמוד לגדר. עלים אכולים
סחלב הביצות Orchis laxiflora 386742 רועי פדרמן 23 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 59 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 386743 יפעת ארצי 16 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 60 עמק החולה: עמק החולה
סחלב הביצות Orchis laxiflora 386744 יעל אורגד 23 במרץ 2019 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 61 שרון צפוני: בקעת הנדיב
סחלב הביצות Orchis laxiflora 386745 אלעד גילת 12 במרץ 2019 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 62 שרון צפוני: בקעת הנדיב
סחלב הביצות Orchis laxiflora 386747 דניאל ג'ינו 2 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 63 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 386748 דניאל ג'ינו 2 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 64 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 386749 דניאל ג'ינו 2 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 65 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 386750 יונתן הררי 22 במרץ 2018 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 66 עמק החולה: עמק החולה
סחלב הביצות Orchis laxiflora 386751 יונתן הררי 12 במרץ 2018 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 67 עמק החולה: עמק החולה
סחלב הביצות Orchis laxiflora 386752 דותן רותם 7 במרץ 2018 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 68 שרון צפוני: בקעת הנדיב
סחלב הביצות Orchis laxiflora 386753 רועי פדרמן 2 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 69 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 388850 שי קורן 18 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 70 עמק החולה: עמק החולה
סחלב הביצות Orchis laxiflora 388851 יפעת ארצי 7 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 71 עמק החולה: עמק החולה צמוד לגדרה מבחוץ
סחלב הביצות Orchis laxiflora 388852 שי קורן 13 במרץ 2019 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 72 עמק החולה: עמק החולה בשטח בית הגידול מוצף במים
סחלב הביצות Orchis laxiflora 388854 רועי פדרמן 2 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 73 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 388855 רועי פדרמן 2 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 74 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 388856 יעל אורגד 17 במרץ 2018 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 75 שרון צפוני: בקעת הנדיב
סחלב הביצות Orchis laxiflora 388857 מימי רון 18 בפברואר 2018 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 76 שרון צפוני: בקעת הנדיב
סחלב הביצות Orchis laxiflora 341408 אלכסנדר איג 22 במרץ 1922 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 77 שרון דרומי: שפך שורק מתוך נתוני רת"ם
סחלב הביצות Orchis laxiflora 345438 יובל ספיר 2 באפריל 1998 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 78 דרום הגולן: נחלי גולן מתוך נתוני רת"ם
סחלב הביצות Orchis laxiflora 344009 אלכסנדר איג 20 בפברואר 1924 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 79 גליל תחתון מזרחי: רמות יששכר מתוך נתוני רת"ם
סחלב הביצות Orchis laxiflora 348290 דוכס ראובן 21 באפריל 1984 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 80 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
סחלב הביצות Orchis laxiflora 341411 יואב ויזל 26 באפריל 1958 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 81 שרון דרומי: שפך שורק מתוך נתוני רת"ם
סחלב הביצות Orchis laxiflora 345472 דלית פורפר 14 בפברואר 1985 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 82 דרום הגולן: נחלי גולן מתוך נתוני רת"ם
סחלב הביצות Orchis laxiflora 347812 גנוסר אילת 2 באפריל 1983 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 83 עמק החולה: מורדות עיון מתוך נתוני רת"ם
סחלב הביצות Orchis laxiflora 347854 שמואל בר-שי 28 במרץ 1987 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 84 עמק החולה: מורדות עיון מתוך נתוני רת"ם
סחלב הביצות Orchis laxiflora 345168 אלכסנדר איג 26 במרץ 1927 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 85 מישור חוף הכרמל: מישור כרמלים מתוך נתוני רת"ם
סחלב הביצות Orchis laxiflora 365150 יונתן הררי 11 במרץ 1991 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 86 עמק החולה: עמק החולה
סחלב הביצות Orchis laxiflora 365157 דורפמן עמי 6 במרץ 1990 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 87 דרום הגולן: נחלי גולן
סחלב הביצות Orchis laxiflora 388853 מרב לבל 27 במאי 2018 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 88 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום איסוף זרעים משני פרטים. לגידול בגן המקלט בעין אפק
סחלב הביצות Orchis laxiflora 388858 מרב לבל 12 בפברואר 2018 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 89 שרון צפוני: בקעת הנדיב כנראה סחלב הביצות. זיהוי לא וודאי
סחלב הביצות Orchis laxiflora 345699 כהן יוסף 11 באפריל 1980 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 90 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום מתוך נתוני רת"ם
סחלב הביצות Orchis laxiflora 365154 ויינר יגאל 30 במרץ 1990 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 91 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 344658 טוביה קושניר 13 במרץ 1941 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 92 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
סחלב הביצות Orchis laxiflora 386179 רון פרומקין 7 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 93 אחו בנימינה
סחלב הביצות Orchis laxiflora 386132 דותן רותם 23 במרץ 2019 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 94 אחו בנימינה עשרות פרטים פורחים
סחלב הביצות Orchis laxiflora 384841 דותן רותם 7 במרץ 2018 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 95 אחו בנימינה
סחלב הביצות Orchis laxiflora 384833 Ofri Gabay 13 במרץ 2018 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 96 אחו בנימינה ממזרח לכביש פרדס-חנה - בנימינה עלה אכול
סחלב הביצות Orchis laxiflora 384806 Anat Brada 12 במרץ 2018 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 97 אחו בנימינה גודל השטח 20X7 מטר
סחלב הביצות Orchis laxiflora 343735 מוטי ריבה 16 במרץ 1985 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 98 שרון צפוני: בקעת הנדיב מתוך נתוני רת"ם
סחלב הביצות Orchis laxiflora 343691 שיר ורד 18 במרץ 1988 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 99 שרון צפוני: בקעת הנדיב מתוך נתוני רת"ם
סחלב הביצות Orchis laxiflora 343690 שיר ורד 8 בינואר 1988 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 100 שרון צפוני: בקעת הנדיב מתוך נתוני רת"ם
סחלב הביצות Orchis laxiflora 365133 טליה אורון 24 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 101 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 355271 שי קורן 25 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 102 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 354931 שי קורן 30 במרץ 2011 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 103 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 344070 אלכסנדר איג 26 במרץ 1924 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 104 גליל תחתון מזרחי: רמות יששכר מתוך נתוני רת"ם
סחלב הביצות Orchis laxiflora 344069 אלכסנדר איג 20 בפברואר 1924 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 105 גליל תחתון מזרחי: רמות יששכר מתוך נתוני רת"ם
סחלב הביצות Orchis laxiflora 384812 Anat Brada 12 במרץ 2018 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 106 אחו בנימינה גודל השטח 30X15 מטר מרובע
סחלב הביצות Orchis laxiflora 384811 דניאל דביר 12 במרץ 2018 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 107 אחו בינימינה
סחלב הביצות Orchis laxiflora 384810 דניאל דביר 12 במרץ 2018 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 108 אחו בינימינה שטח של 100 מר
סחלב הביצות Orchis laxiflora 384809 מורן כרמל כהני 12 במרץ 2018 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 109 אחו בנימינה גודל השטח 10*5
סחלב הביצות Orchis laxiflora 384808 דניאל דביר 12 במרץ 2018 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 110 אחו בינימינה שטח של 100 מר
סחלב הביצות Orchis laxiflora 384807 איתם נוסבוים 12 במרץ 2018 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 111 אין בנימינה גודל השטח: 50 מ''ר
סחלב הביצות Orchis laxiflora 384822 מורן כרמל כהני 12 במרץ 2018 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 112 אחו בנימינה
סחלב הביצות Orchis laxiflora 384824 Ofri Gabay 12 במרץ 2018 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 113 שרון צפוני: בקעת הנדיב
סחלב הביצות Orchis laxiflora 354190 גיא כהן 16 במרץ 2010 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 114 שרון צפוני: חמרה פרדס חנה
סחלב הביצות Orchis laxiflora 373700 יפתח סיני 20 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 115 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 373701 יפתח סיני 20 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 116 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 354192 גיא כהן 16 במרץ 2010 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 117 שרון צפוני: חמרה פרדס חנה
סחלב הביצות Orchis laxiflora 373707 בן רוזנברג 15 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 118 שרון צפוני: בקעת הנדיב
סחלב הביצות Orchis laxiflora 343755 יואב גרטמן 28 במרץ 1986 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 119 שרון צפוני: בקעת הנדיב מתוך נתוני רת"ם
סחלב הביצות Orchis laxiflora 343754 יואב גרטמן 21 במרץ 1986 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 120 שרון צפוני: בקעת הנדיב מתוך נתוני רת"ם
סחלב הביצות Orchis laxiflora 354195 בן רוזנברג 16 במרץ 2010 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 121 שרון צפוני: בקעת הנדיב
סחלב הביצות Orchis laxiflora 343703 שיר ורד 12 במרץ 1995 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 122 שרון צפוני: בקעת הנדיב מתוך נתוני רת"ם
סחלב הביצות Orchis laxiflora 343694 א. ג'קסון 28 בפברואר 1986 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 123 שרון צפוני: בקעת הנדיב מתוך נתוני רת"ם
סחלב הביצות Orchis laxiflora 343642 רני ואורי 21 באפריל 1988 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 124 שרון צפוני: בקעת הנדיב מתוך נתוני רת"ם
סחלב הביצות Orchis laxiflora 343639 שיר ורד 13 בפברואר 1987 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 125 שרון צפוני: בקעת הנדיב מתוך נתוני רת"ם
סחלב הביצות Orchis laxiflora 343638 רוחמה ברלינר 23 במרץ 1981 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 126 שרון צפוני: בקעת הנדיב מתוך נתוני רת"ם
סחלב הביצות Orchis laxiflora 343636 יגאל גמליאלי 3 באפריל 1993 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 127 שרון צפוני: בקעת הנדיב מתוך נתוני רת"ם
סחלב הביצות Orchis laxiflora 343702 אורי פרגמן-ספיר 24 בפברואר 1987 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 128 שרון צפוני: בקעת הנדיב מתוך נתוני רת"ם
סחלב הביצות Orchis laxiflora 343643 עוז גולן 30 במרץ 1991 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 129 שרון צפוני: בקעת הנדיב מתוך נתוני רת"ם
סחלב הביצות Orchis laxiflora 343632 שויצר רונן 13 במאי 1981 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 130 שרון צפוני: בקעת הנדיב מתוך נתוני רת"ם
סחלב הביצות Orchis laxiflora 343635 שיר ורד 8 ביוני 1993 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 131 שרון צפוני: בקעת הנדיב מתוך נתוני רת"ם
סחלב הביצות Orchis laxiflora 343634 דוכס ראובן 28 במרץ 1983 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 132 שרון צפוני: בקעת הנדיב מתוך נתוני רת"ם
סחלב הביצות Orchis laxiflora 343633 דוכס ראובן 18 במרץ 1983 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 133 שרון צפוני: בקעת הנדיב מתוך נתוני רת"ם
סחלב הביצות Orchis laxiflora 343693 שיר ורד 31 במרץ 1995 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 134 שרון צפוני: בקעת הנדיב מתוך נתוני רת"ם
סחלב הביצות Orchis laxiflora 354191 גיא כהן 16 במרץ 2010 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 135 שרון צפוני: בקעת הנדיב
סחלב הביצות Orchis laxiflora 343640 שיר ורד 27 במרץ 1987 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 136 שרון צפוני: בקעת הנדיב מתוך נתוני רת"ם
סחלב הביצות Orchis laxiflora 343641 שיר ורד 6 באפריל 1990 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 137 שרון צפוני: בקעת הנדיב מתוך נתוני רת"ם
סחלב הביצות Orchis laxiflora 343692 שיר ורד 24 במרץ 1989 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 138 שרון צפוני: בקעת הנדיב מתוך נתוני רת"ם
סחלב הביצות Orchis laxiflora 343689 שיר ורד 5 באפריל 1996 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 139 שרון צפוני: בקעת הנדיב מתוך נתוני רת"ם
סחלב הביצות Orchis laxiflora 365152 זאב קולר 11 באפריל 1990 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 140 שרון צפוני: בקעת הנדיב
סחלב הביצות Orchis laxiflora 343644 עוז גולן 24 באפריל 1992 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 141 שרון צפוני: בקעת הנדיב מתוך נתוני רת"ם
סחלב הביצות Orchis laxiflora 365162 מימי רון 28 ביוני 1981 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 142 שרון צפוני: בקעת הנדיב
סחלב הביצות Orchis laxiflora 365145 זאב קולר 18 במרץ 1996 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 143 שרון צפוני: בקעת הנדיב
סחלב הביצות Orchis laxiflora 370347 יעל אורגד 12 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 144 שרון צפוני: בקעת הנדיב
סחלב הביצות Orchis laxiflora 365146 זאב קולר 20 באפריל 1994 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 145 שרון צפוני: בקעת הנדיב
סחלב הביצות Orchis laxiflora 373706 בן רוזנברג 15 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 146 שרון צפוני: בקעת הנדיב
סחלב הביצות Orchis laxiflora 373708 בן רוזנברג 15 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 147 שרון צפוני: בקעת הנדיב
סחלב הביצות Orchis laxiflora 343067 רן לוטן 9 באפריל 2000 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 148 שרון צפוני: נחל אלכסנדר מתוך נתוני רת"ם
סחלב הביצות Orchis laxiflora 365144 זאב קולר 30 באפריל 1996 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 149 שרון צפוני: נחל אלכסנדר
סחלב הביצות Orchis laxiflora 370348 לוטן רן 9 באפריל 2000 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 150 שרון צפוני: נחל אלכסנדר
סחלב הביצות Orchis laxiflora 329220 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 151 שרון צפוני: מעלה נחל חדרה מתוך נתוני רת"ם
סחלב הביצות Orchis laxiflora 359219 מרגרטה וולצ'אק 10 במרץ 2003 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 152 שרון צפוני: מעלה נחל חדרה
סחלב הביצות Orchis laxiflora 384735 איילת דג 19 בפברואר 2018 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 153 אחו בנימינה
סחלב הביצות Orchis laxiflora 373704 יפתח סיני 20 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 154 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 373705 יפתח סיני 20 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 155 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 365139 טליה אורון 23 במרץ 2008 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 156 רכס נפתלי: מורדות נפתלי
סחלב הביצות Orchis laxiflora 343651 אורי פרגמן-ספיר 29 במרץ 1996 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 157 שרון צפוני: בקעת הנדיב מתוך נתוני רת"ם
סחלב הביצות Orchis laxiflora 370328 איימן גוטאני 9 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 158 צפון הגולן: תילי געש בגולן
סחלב הביצות Orchis laxiflora 343637 מיכאל זהרי 3 באפריל 1926 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 159 שרון צפוני: בקעת הנדיב מתוך נתוני רת"ם
סחלב הביצות Orchis laxiflora 344613 גברי שיאון 6 במאי 1993 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 160 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
סחלב הביצות Orchis laxiflora 344624 יאיר אור 19 באפריל 1993 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 161 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
סחלב הביצות Orchis laxiflora 343853 נח נפתולסקי 27 במרץ 1924 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 162 עמק יזרעאל - חרוד: עמק חרוד מתוך נתוני רת"ם
סחלב הביצות Orchis laxiflora 347229 א. שמאלי 19 במרץ 1925 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 163 עמק החולה: ימת החולה מתוך נתוני רת"ם
סחלב הביצות Orchis laxiflora 343852 מיכאל זהרי 24 במרץ 1924 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 164 עמק יזרעאל - חרוד: עמק חרוד מתוך נתוני רת"ם
סחלב הביצות Orchis laxiflora 370327 יפעת ארצי 24 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 165 עמק החולה: עמק החולה
סחלב הביצות Orchis laxiflora 365159 עברי מריקה;יריב 15 ביוני 1988 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 166 עמק החולה: עמק החולה
סחלב הביצות Orchis laxiflora 365142 טליה אורון 20 במרץ 2006 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 167 עמק החולה: עמק החולה
סחלב הביצות Orchis laxiflora 365141 טליה אורון 4 באפריל 2006 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 168 עמק החולה: עמק החולה 20 פרחים
סחלב הביצות Orchis laxiflora 365138 טליה אורון 30 במרץ 2008 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 169 עמק החולה: עמק החולה
סחלב הביצות Orchis laxiflora 347731 ח. אבידב 4 באפריל 1980 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 170 עמק החולה: עמק החולה מתוך נתוני רת"ם
סחלב הביצות Orchis laxiflora 356128 טליה אורון 7 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 171 עמק החולה: עמק החולה מדרגה גבוהה
סחלב הביצות Orchis laxiflora 356127 טליה אורון 7 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 172 עמק החולה: עמק החולה בריכה נמוכה
סחלב הביצות Orchis laxiflora 356080 טליה אורון 12 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 173 עמק החולה: עמק החולה אלבינו
סחלב הביצות Orchis laxiflora 356074 טליה אורון 21 במרץ 2013 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 174 עמק החולה: עמק החולה נספרו רק פורחים; שורטטה מפת ריכוזים
סחלב הביצות Orchis laxiflora 355970 טליה אורון 13 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 175 עמק החולה: עמק החולה במדרגה הגבוהה
סחלב הביצות Orchis laxiflora 355908 טליה אורון 14 באפריל 2011 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 176 עמק החולה: עמק החולה עין בדולח-למעלה
סחלב הביצות Orchis laxiflora 355977 גל גלילי 2 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 177 עמק החולה: עמק החולה
סחלב הביצות Orchis laxiflora 355909 טליה אורון 14 באפריל 2011 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 178 עמק החולה: עמק החולה עין בדולח- למטה
סחלב הביצות Orchis laxiflora 356134 יונתן הררי 15 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 179 עמק החולה: עמק החולה בשטח הדרומי שכוסח ב2013 במרכז השטח
סחלב הביצות Orchis laxiflora 360595 Margarita Orlova 12 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 180 עמק החולה: עמק החולה
סחלב הביצות Orchis laxiflora 344071 מיכאל זהרי 24 בפברואר 1926 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 181 גליל תחתון מזרחי: רמות יששכר מתוך נתוני רת"ם
סחלב הביצות Orchis laxiflora 356133 יונתן הררי 15 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 182 עמק החולה: עמק החולה
סחלב הביצות Orchis laxiflora 344011 מיכאל זהרי 24 בפברואר 1926 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 183 גליל תחתון מזרחי: רמות יששכר מתוך נתוני רת"ם
סחלב הביצות Orchis laxiflora 356096 טליה אורון 18 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 184 עמק החולה: עמק החולה עין בדולח-בפס הכיסוח הדרומי
סחלב הביצות Orchis laxiflora 356066 טליה אורון 5 במרץ 2013 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 185 עמק החולה: עמק החולה התחלת פריחה מוקדמת השנה
סחלב הביצות Orchis laxiflora 360144 טליה אורון 21 במרץ 2013 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 186 עמק החולה: עמק החולה נספרו רק פורחים, שורטטה מפת ריכוזים
סחלב הביצות Orchis laxiflora 365137 טליה אורון 31 במרץ 2009 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 187 עמק החולה: עמק החולה
סחלב הביצות Orchis laxiflora 365156 יונתן הררי 19 במרץ 1990 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 188 עמק החולה: עמק החולה
סחלב הביצות Orchis laxiflora 365165 אשכנזי שוש 12 במרץ 1980 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 189 עמק החולה: עמק החולה
סחלב הביצות Orchis laxiflora 370346 יפתח סיני 23 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 190 עמק החולה: עמק החולה
סחלב הביצות Orchis laxiflora 370345 יפתח סיני 23 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 191 עמק החולה: עמק החולה
סחלב הביצות Orchis laxiflora 370344 יפתח סיני 23 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 192 עמק החולה: עמק החולה
סחלב הביצות Orchis laxiflora 370343 יפתח סיני 23 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 193 עמק החולה: עמק החולה
סחלב הביצות Orchis laxiflora 370329 עידו שקד 2 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 194 עמק החולה: עמק החולה
סחלב הביצות Orchis laxiflora 365136 טליה אורון 9 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 195 עמק החולה: עמק החולה
סחלב הביצות Orchis laxiflora 355969 טליה אורון 13 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 196 עמק החולה: עמק החולה בהצפה הנמוכה
סחלב הביצות Orchis laxiflora 343652 אורי פרגמן-ספיר 29 במרץ 1996 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 197 שרון צפוני: בקעת הנדיב מתוך נתוני רת"ם
סחלב הביצות Orchis laxiflora 343613 אורי פרגמן-ספיר 29 במרץ 1996 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 198 שרון צפוני: בקעת הנדיב מתוך נתוני רת"ם
סחלב הביצות Orchis laxiflora 344162 ולדנברג אריה 4 באפריל 1980 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 199 מישור חוף הכרמל: ביצות כבארה מתוך נתוני רת"ם
סחלב הביצות Orchis laxiflora 344161 בן-יעקב רינה 23 במרץ 1980 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 200 מישור חוף הכרמל: ביצות כבארה מתוך נתוני רת"ם
סחלב הביצות Orchis laxiflora 373698 עמית דולב 24 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 201 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 373699 עמית דולב 24 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 202 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 373702 יפתח סיני 20 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 203 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 373703 יפתח סיני 20 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 204 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 370330 רועי פדרמן 26 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 205 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 370340 רועי פדרמן 26 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 206 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 355258 שי קורן 25 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 207 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום פוליגון גדול; מוצף בחלקו 10 סמ מים
סחלב הביצות Orchis laxiflora 355275 שי קורן 25 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 208 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 355273 שי קורן 25 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 209 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 355246 שי קורן 25 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 210 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 355245 שי קורן 25 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 211 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 354968 שי קורן 30 במרץ 2011 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 212 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 354964 שי קורן 30 במרץ 2011 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 213 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 354962 שי קורן 30 במרץ 2011 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 214 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 354961 שי קורן 30 במרץ 2011 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 215 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 355263 שי קורן 25 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 216 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 355276 שי קורן 25 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 217 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 355267 שי קורן 25 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 218 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 355260 שי קורן 25 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 219 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 355254 שי קורן 25 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 220 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 355251 שי קורן 25 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 221 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 355247 שי קורן 25 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 222 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 355241 שי קורן 25 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 223 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 355272 שי קורן 25 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 224 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 354971 שי קורן 30 במרץ 2011 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 225 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 354978 שי קורן 30 במרץ 2011 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 226 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום 245 פרטים בפוליגון של סקר 2009
סחלב הביצות Orchis laxiflora 354709 יפתח סיני 3 באפריל 2010 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 227 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 360050 שי קורן 25 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 228 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום פוליגון גדול, מוצף בחלקו 10 סמ מים
סחלב הביצות Orchis laxiflora 355255 שי קורן 25 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 229 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום פוליגון של 30 מטר רדיוס
סחלב הביצות Orchis laxiflora 360006 שי קורן 30 במרץ 2011 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 230 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום 245 פרטים בפוליגון של סקר 2009
סחלב הביצות Orchis laxiflora 354985 שי קורן 30 במרץ 2011 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 231 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 354983 שי קורן 30 במרץ 2011 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 232 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 354963 שי קורן 30 במרץ 2011 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 233 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 354923 שי קורן 30 במרץ 2011 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 234 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 354704 יפתח סיני 18 במרץ 2010 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 235 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 355274 שי קורן 25 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 236 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 354970 שי קורן 30 במרץ 2011 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 237 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 354969 שי קורן 30 במרץ 2011 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 238 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 354960 שי קורן 30 במרץ 2011 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 239 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 354959 שי קורן 30 במרץ 2011 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 240 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 354958 שי קורן 30 במרץ 2011 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 241 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 354957 שי קורן 30 במרץ 2011 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 242 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 354936 שי קורן 30 במרץ 2011 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 243 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 354935 שי קורן 30 במרץ 2011 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 244 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 354932 שי קורן 30 במרץ 2011 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 245 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 354930 שי קורן 30 במרץ 2011 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 246 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום מאוים על ידי אשלים
סחלב הביצות Orchis laxiflora 354928 שי קורן 30 במרץ 2011 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 247 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 354708 יפתח סיני 3 באפריל 2010 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 248 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 354707 יפתח סיני 3 באפריל 2010 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 249 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום בפריחה
סחלב הביצות Orchis laxiflora 365135 יפתח סיני 24 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 250 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 365134 יפתח סיני 24 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 251 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 365131 יפתח סיני 24 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 252 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום קטן
סחלב הביצות Orchis laxiflora 355250 שי קורן 25 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 253 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 355240 שי קורן 25 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 254 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 354953 שי קורן 30 במרץ 2011 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 255 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 354926 שי קורן 30 במרץ 2011 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 256 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 354984 שי קורן 30 במרץ 2011 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 257 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 355262 שי קורן 25 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 258 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 354703 יפתח סיני 10 במרץ 2010 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 259 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 354702 יפתח סיני 10 במרץ 2010 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 260 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום כרי נעמן
סחלב הביצות Orchis laxiflora 354973 שי קורן 30 במרץ 2011 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 261 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 354929 שי קורן 30 במרץ 2011 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 262 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 354674 שי קורן 22 בפברואר 2010 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 263 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום לפני פריחה
סחלב הביצות Orchis laxiflora 354982 שי קורן 30 במרץ 2011 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 264 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 354979 שי קורן 30 במרץ 2011 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 265 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 354976 שי קורן 30 במרץ 2011 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 266 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 354941 שי קורן 30 במרץ 2011 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 267 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 354956 שי קורן 30 במרץ 2011 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 268 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 354955 שי קורן 30 במרץ 2011 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 269 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 354952 שי קורן 30 במרץ 2011 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 270 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 354951 שי קורן 30 במרץ 2011 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 271 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 354950 שי קורן 30 במרץ 2011 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 272 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 354949 שי קורן 30 במרץ 2011 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 273 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 354948 שי קורן 30 במרץ 2011 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 274 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 354947 שי קורן 30 במרץ 2011 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 275 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 354946 שי קורן 30 במרץ 2011 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 276 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 354943 שי קורן 30 במרץ 2011 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 277 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 354942 שי קורן 30 במרץ 2011 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 278 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 354945 שי קורן 30 במרץ 2011 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 279 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 354944 שי קורן 30 במרץ 2011 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 280 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 354940 שי קורן 30 במרץ 2011 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 281 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום מתחת לאשל בסכנה
סחלב הביצות Orchis laxiflora 354933 שי קורן 30 במרץ 2011 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 282 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 354934 שי קורן 30 במרץ 2011 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 283 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 354925 שי קורן 30 במרץ 2011 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 284 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 354924 שי קורן 30 במרץ 2011 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 285 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 354939 שי קורן 30 במרץ 2011 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 286 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 354938 שי קורן 30 במרץ 2011 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 287 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 354937 שי קורן 30 במרץ 2011 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 288 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 365149 שורקי רעיה 24 במרץ 1991 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 289 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 365132 יפתח סיני 24 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 290 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 370342 גיא זהרוני 26 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 291 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 370341 רועי פדרמן 26 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 292 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 370339 רועי פדרמן 26 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 293 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 370338 רועי פדרמן 26 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 294 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 370337 רועי פדרמן 26 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 295 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 370336 רועי פדרמן 26 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 296 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 370335 גיא זהרוני 26 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 297 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 370334 גיא זהרוני 26 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 298 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 370333 גיא זהרוני 26 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 299 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 370332 רועי פדרמן 26 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 300 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 370331 רועי פדרמן 26 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 301 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 356187 שי קורן 5 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 302 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 365148 שורקי רעיה 8 בפברואר 1992 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 303 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 365160 ועדיה יוסי 2 במאי 1988 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 304 כתף החרמון: חרמון
סחלב הביצות Orchis laxiflora 354363 דודו פילס 17 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 305 כתף החרמון: חרמון
סחלב הביצות Orchis laxiflora 354364 דודו פילס 17 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 306 כתף החרמון: חרמון
סחלב הביצות Orchis laxiflora 354362 דודו פילס 17 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 307 כתף החרמון: חרמון
סחלב הביצות Orchis laxiflora 348289 יואב גרטמן 13 באפריל 1985 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 308 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
סחלב הביצות Orchis laxiflora 339448 תצפיות רת"ם 29 באפריל 2000 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 309 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
סחלב הביצות Orchis laxiflora 383970 מימי רון 23 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 310 אחו בנימינה
סחלב הביצות Orchis laxiflora 384813 מורן כרמל כהני 12 במרץ 2018 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 311 אחו בנימינה
סחלב הביצות Orchis laxiflora 384834 Ofri Gabay 13 במרץ 2018 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 312 אחו בנימינה ממזרח לכביש פרדס-חנה - בנימינה 13 פרטים בכ-100 מ"ר. העלים אכולים בחלקם
סחלב הביצות Orchis laxiflora 384835 Ofri Gabay 13 במרץ 2018 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 313 אחו בנימינה ממזרח לכביש פרדס-חנה - בנימינה חמישה פרטים ב-6 מ"ר . לארבעה פרטים העלים אכולים . פרט נוסף הגבעול נאכל
סחלב הביצות Orchis laxiflora 384832 Ofri Gabay 12 במרץ 2018 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 314 שרון צפוני: בקעת הנדיב
סחלב הביצות Orchis laxiflora 365161 חכם עדנה 7 באפריל 1988 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 315 שרון צפוני: בקעת הנדיב
סחלב הביצות Orchis laxiflora 354922 שי קורן 30 במרץ 2011 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 316 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 345578 אביבה רבינוביץ' 13 ביוני 1996 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 317 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום מתוך נתוני רת"ם
סחלב הביצות Orchis laxiflora 345548 יהודה מרטה 20 באוגוסט 1989 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 318 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום מתוך נתוני רת"ם
סחלב הביצות Orchis laxiflora 345547 יהודה מרטה 12 במרץ 1990 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 319 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום מתוך נתוני רת"ם
סחלב הביצות Orchis laxiflora 356185 שי קורן 5 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 320 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 354927 שי קורן 30 במרץ 2011 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 321 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 355278 שי קורן 25 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 322 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 355265 שי קורן 25 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 323 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 355264 שי קורן 25 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 324 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 355269 שי קורן 25 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 325 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 355268 שי קורן 25 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 326 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 355277 שי קורן 25 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 327 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 355257 שי קורן 25 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 328 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 355266 שי קורן 25 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 329 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 355259 שי קורן 25 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 330 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 355253 שי קורן 25 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 331 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 355252 שי קורן 25 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 332 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 355249 שי קורן 25 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 333 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 355248 שי קורן 25 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 334 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 355242 שי קורן 25 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 335 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 354987 שי קורן 30 במרץ 2011 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 336 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 354986 שי קורן 30 במרץ 2011 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 337 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 354981 שי קורן 30 במרץ 2011 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 338 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 354980 שי קורן 30 במרץ 2011 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 339 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 354977 שי קורן 30 במרץ 2011 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 340 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 354975 שי קורן 30 במרץ 2011 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 341 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 354974 שי קורן 30 במרץ 2011 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 342 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 354972 שי קורן 30 במרץ 2011 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 343 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 354967 שי קורן 30 במרץ 2011 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 344 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 354966 שי קורן 30 במרץ 2011 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 345 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 354965 שי קורן 30 במרץ 2011 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 346 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
סחלב הביצות Orchis laxiflora 343093 מיתי אמתון 22 במרץ 1989 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 347 מתוך נתוני רת"ם
סחלב הביצות Orchis laxiflora 343102 אברי לרמן 5 במרץ 1986 1 0 0 /taxa/Orchis%20laxiflora/ 348 מתוך נתוני רת"ם