ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
סחלב מצויר Orchis israelitica 345966 יגאל גמליאלי 3 במרץ 1987 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 1 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): מתלול צורים מזרח מתוך נתוני רת"ם
סחלב מצויר Orchis israelitica 345808 בנימין שפיר 20 בפברואר 1987 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 2 גליל תחתון מרכזי: רכס הרי סגור מתוך נתוני רת"ם
סחלב מצויר Orchis israelitica 346674 אורי פרגמן-ספיר 11 במרץ 1988 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 3 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הרי גודרים סאסא מתוך נתוני רת"ם
סחלב מצויר Orchis israelitica 346845 חווה להב 16 בפברואר 1983 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 4 רמות הגליל: רמת מונפור מתוך נתוני רת"ם
סחלב מצויר Orchis israelitica 346614 אורי פרגמן-ספיר 11 במרץ 1988 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 5 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הרי גודרים סאסא מתוך נתוני רת"ם
סחלב מצויר Orchis israelitica 345984 יואב גרטמן 11 באפריל 1983 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 6 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הר מירון- מתלול מזרחי מתוך נתוני רת"ם
סחלב מצויר Orchis israelitica 346626 יואב גרטמן 1 במאי 1980 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 7 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הרי גודרים סאסא מתוך נתוני רת"ם
סחלב מצויר Orchis israelitica 345847 יואב גרטמן 20 בפברואר 1987 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 8 גליל תחתון מרכזי: רכס הרי סגור מתוך נתוני רת"ם
סחלב מצויר Orchis israelitica 346493 זהבי עמי 13 במרץ 1981 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 9 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הר מירון- מתלול מזרחי מתוך נתוני רת"ם
סחלב מצויר Orchis israelitica 346026 יואב גרטמן 20 במרץ 1981 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 10 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הר מירון- מתלול מזרחי מתוך נתוני רת"ם
סחלב מצויר Orchis israelitica 346421 ב.רובינוב 16 באפריל 1953 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 11 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הר מירון- מתלול מזרחי מתוך נתוני רת"ם
סחלב מצויר Orchis israelitica 365130 אסף מנחם 15 בפברואר 1981 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 12 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הרי גודרים סאסא
סחלב מצויר Orchis israelitica 346185 גלית עומרי 15 במרץ 1984 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 13 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון מתוך נתוני רת"ם
סחלב מצויר Orchis israelitica 346673 יואב גרטמן 11 באפריל 1983 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 14 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון מתוך נתוני רת"ם
סחלב מצויר Orchis israelitica 346109 יואב גרטמן 16 באפריל 1983 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 15 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון מתוך נתוני רת"ם
סחלב מצויר Orchis israelitica 346209 וינר ענת 16 באפריל 1983 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 16 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון מתוך נתוני רת"ם
סחלב מצויר Orchis israelitica 365129 אסף מנחם 28 בפברואר 1985 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 17 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הרי גודרים סאסא
סחלב מצויר Orchis israelitica 346719 יואב גרטמן 14 באפריל 1983 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 18 גליל עליון מזרחי: רמת דלתון מתוך נתוני רת"ם
סחלב מצויר Orchis israelitica 346786 יאיר אור 12 במרץ 1985 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 19 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): רמת פסוטה מתוך נתוני רת"ם
סחלב מצויר Orchis israelitica 346020 גידי נאמן 14 במרץ 1981 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 20 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הר מירון- מתלול מזרחי מתוך נתוני רת"ם
סחלב מצויר Orchis israelitica 346175 תצפיות רת"ם 26 באפריל 1982 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 21 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון מתוך נתוני רת"ם
סחלב מצויר Orchis israelitica 339278 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 22 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): רכס פקיעין מתוך נתוני רת"ם
סחלב מצויר Orchis israelitica 347359 עופר כהן 15 בפברואר 1990 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 23 רמות הגליל: רמת שומרה מתוך נתוני רת"ם
סחלב מצויר Orchis israelitica 365119 אסף מנחם 16 במרץ 1990 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 24 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
סחלב מצויר Orchis israelitica 365099 יוסי פרידמן 24 במרץ 1999 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 25 גליל תחתון מרכזי: הרי יטבת
סחלב מצויר Orchis israelitica 346700 גיא פאר 13 במרץ 1996 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 26 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הרי גודרים סאסא מתוך נתוני רת"ם
סחלב מצויר Orchis israelitica 346334 יואב גרטמן 30 במרץ 1990 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 27 מערב הגליל העליון: הר כישור מתוך נתוני רת"ם
סחלב מצויר Orchis israelitica 345528 הגר לשנר 16 במרץ 1993 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 28 גליל תחתון מרכזי: הרי יטבת מתוך נתוני רת"ם
סחלב מצויר Orchis israelitica 346499 לב אחינעם 22 במרץ 1989 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 29 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון מתוך נתוני רת"ם
סחלב מצויר Orchis israelitica 346327 ד.ויינמן 12 בפברואר 1960 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 30 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): רכס פקיעין מתוך נתוני רת"ם
סחלב מצויר Orchis israelitica 346326 תצפיות רת"ם 22 בפברואר 1927 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 31 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): רכס פקיעין מתוך נתוני רת"ם
סחלב מצויר Orchis israelitica 345520 אמוץ דפני 15 במרץ 1979 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 32 גליל תחתון מרכזי: הרי יטבת מתוך נתוני רת"ם
סחלב מצויר Orchis israelitica 346472 עופר שירה 19 במרץ 1993 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 33 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון מתוך נתוני רת"ם
סחלב מצויר Orchis israelitica 390504 מימי רון 13 באפריל 2015 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 34 גליל תחתון מרכזי: הר תרען
סחלב מצויר Orchis israelitica 390503 מימי רון 19 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 35 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): רכס פקיעין
סחלב מצויר Orchis israelitica 390502 מימי רון 19 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 36 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הרי גודרים סאסא
סחלב מצויר Orchis israelitica 390501 מימי רון 20 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 37 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): רכס פקיעין
סחלב מצויר Orchis israelitica 390500 טליה אורון 18 בפברואר 2018 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 38 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): רמת פסוטה
סחלב מצויר Orchis israelitica 390499 תומר אשד 26 בפברואר 2018 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 39 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הרי גודרים סאסא
סחלב מצויר Orchis israelitica 390498 תומר אשד 26 בפברואר 2018 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 40 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הרי גודרים סאסא
סחלב מצויר Orchis israelitica 390497 סעיד חמוד 5 במרץ 2018 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 41 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון גוש19529 חלקות 42 37
סחלב מצויר Orchis israelitica 390496 מחמוד נאסר 25 בפברואר 2019 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 42 גליל תחתון מרכזי: הר תרען
סחלב מצויר Orchis israelitica 388188 תומר אשד 18 בפברואר 2018 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 43 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
סחלב מצויר Orchis israelitica 388187 שי קורן 23 בפברואר 2018 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 44 גליל תחתון מרכזי: הר שכניה
סחלב מצויר Orchis israelitica 388186 תומר אשד 26 בפברואר 2018 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 45 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
סחלב מצויר Orchis israelitica 388185 איימן מזעל 27 בפברואר 2018 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 46 מערב הגליל העליון: הר כישור
סחלב מצויר Orchis israelitica 388184 איימן מזעל 27 בפברואר 2018 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 47 מערב הגליל העליון: הר כישור
סחלב מצויר Orchis israelitica 388183 מחמוד נאסר 21 בפברואר 2019 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 48 גליל תחתון מרכזי: הר תרען
סחלב מצויר Orchis israelitica 388182 יעל אורגד 23 בפברואר 2019 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 49 גליל תחתון מרכזי: הר תרען
סחלב מצויר Orchis israelitica 388181 שי קורן 8 במרץ 2019 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 50 מערב הגליל העליון: הר כישור
סחלב מצויר Orchis israelitica 388180 שי קורן 8 במרץ 2019 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 51 מערב הגליל העליון: הר כישור
סחלב מצויר Orchis israelitica 388092 תומר אשד 18 בפברואר 2018 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 52 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
סחלב מצויר Orchis israelitica 386239 יעל אורגד 9 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 53 העליות למירון, לצד הדרך שלושה פרטים נבולים לצד הדרך, ועוד שלושה כלאיים פרפרני-מצויר שעדיין פרחו
סחלב מצויר Orchis israelitica 386102 אבי בן-סידי 9 במרץ 2019 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 54 מורדות הר אדיר באתר ישנם גם סחלב היברידיים, מכלואים של פרפרני ומצויר
סחלב מצויר Orchis israelitica 386240 יעל אורגד 9 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 55 העליות למירון, לצד הדרך הפעם ראיתי רק אחד נבול, בעבר ראיתי באזור זה רבים, גם בני כלאיים.
סחלב מצויר Orchis israelitica 386106 דותן רותם 13 במרץ 2019 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 56 הר השאבי חלק מסקר סחלבים
סחלב מצויר Orchis israelitica 378606 חוה גולדשטיין 24 בפברואר 1997 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 57 גליל תחתון מרכזי: הרי יטבת
סחלב מצויר Orchis israelitica 378605 ועדיה יוסי 24 בפברואר 1997 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 58 גליל תחתון מרכזי: הר שכניה
סחלב מצויר Orchis israelitica 378604 יוסי פרידמן 24 בפברואר 1997 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 59 גליל תחתון מרכזי: הרי יטבת
סחלב מצויר Orchis israelitica 378603 ועדיה יוסי 24 בפברואר 1997 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 60 גליל תחתון מרכזי: הרי יטבת
סחלב מצויר Orchis israelitica 378602 ועדיה יוסי 24 בפברואר 1997 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 61 גליל תחתון מרכזי: הר עצמון
סחלב מצויר Orchis israelitica 378600 יוסי פרידמן 17 במרץ 1997 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 62 גליל תחתון מרכזי: הרי יטבת
סחלב מצויר Orchis israelitica 378599 ועדיה יוסי 17 במרץ 1997 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 63 גליל תחתון מרכזי: הר עצמון
סחלב מצויר Orchis israelitica 378598 ועדיה יוסי 17 במרץ 1997 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 64 גליל תחתון מרכזי: הר שכניה
סחלב מצויר Orchis israelitica 378597 דולב מוטי 6 באפריל 1997 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 65 גליל תחתון מרכזי: הרי יטבת
סחלב מצויר Orchis israelitica 378596 שי קורן 11 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 66 מערב הגליל העליון: הר כישור
סחלב מצויר Orchis israelitica 378595 שי קורן 11 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 67 מערב הגליל העליון: הר כישור
סחלב מצויר Orchis israelitica 378594 שי קורן 11 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 68 מערב הגליל העליון: הר כישור
סחלב מצויר Orchis israelitica 378593 שי קורן 11 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 69 מערב הגליל העליון: הר כישור
סחלב מצויר Orchis israelitica 378601 יוסי פרידמן 17 במרץ 1997 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 70 גליל תחתון מרכזי: הרי יטבת
סחלב מצויר Orchis israelitica 378592 שי קורן 11 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 71 מערב הגליל העליון: הר כישור
סחלב מצויר Orchis israelitica 378591 שי קורן 11 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 72 מערב הגליל העליון: הר כישור
סחלב מצויר Orchis israelitica 378590 שי קורן 11 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 73 מערב הגליל העליון: הר כישור
סחלב מצויר Orchis israelitica 378589 שי קורן 11 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 74 מערב הגליל העליון: הר כישור
סחלב מצויר Orchis israelitica 378588 שי קורן 11 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 75 מערב הגליל העליון: הר כישור
סחלב מצויר Orchis israelitica 378587 שי קורן 11 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 76 מערב הגליל העליון: הר כישור
סחלב מצויר Orchis israelitica 378584 תומר אשד 2 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 77 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
סחלב מצויר Orchis israelitica 378583 תומר אשד 2 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 78 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
סחלב מצויר Orchis israelitica 378582 יפתח סיני 2 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 79 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
סחלב מצויר Orchis israelitica 378581 יפתח סיני 2 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 80 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
סחלב מצויר Orchis israelitica 384303 שי קורן 22 בפברואר 2010 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 81 גליל תחתון מרכזי: הר עצמון
סחלב מצויר Orchis israelitica 384302 שי קורן 22 בפברואר 2010 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 82 גליל תחתון מרכזי: הר עצמון
סחלב מצויר Orchis israelitica 384301 שי קורן 19 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 83 גליל תחתון מרכזי: הר עצמון
סחלב מצויר Orchis israelitica 384300 שי קורן 19 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 84 גליל תחתון מרכזי: הר עצמון
סחלב מצויר Orchis israelitica 384298 איימן מזעל 14 בפברואר 2018 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 85 מערב הגליל העליון: הר כישור
סחלב מצויר Orchis israelitica 384297 יפתח סיני 14 בפברואר 2018 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 86 מערב הגליל העליון: בקעת פקיעין
סחלב מצויר Orchis israelitica 384296 תומר אשד 15 בפברואר 2018 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 87 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
סחלב מצויר Orchis israelitica 384299 טליה אורון 11 בפברואר 2018 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 88 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הרי גודרים סאסא
סחלב מצויר Orchis israelitica 378586 תומר אשד 19 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 89 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הרי גודרים סאסא
סחלב מצויר Orchis israelitica 378585 תומר אשד 19 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 90 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הרי גודרים סאסא
סחלב מצויר Orchis israelitica 365113 אסף מנחם 12 במרץ 1991 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 91 גליל תחתון מרכזי: הרי יטבת
סחלב מצויר Orchis israelitica 355160 שי קורן 7 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 92 גליל תחתון מרכזי: הרי יטבת
סחלב מצויר Orchis israelitica 345277 הגר לשנר 17 במרץ 1993 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 93 גליל תחתון מרכזי: הר תרען מתוך נתוני רת"ם
סחלב מצויר Orchis israelitica 368394 Dalia Bones 17 בפברואר 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 94 גליל תחתון מרכזי: הר תרען
סחלב מצויר Orchis israelitica 365117 כהן יוסף 7 באפריל 1990 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 95 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
סחלב מצויר Orchis israelitica 360583 Margarita Orlova 5 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 96 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
סחלב מצויר Orchis israelitica 365109 חוה גולדשטיין 24 בפברואר 1997 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 97 גליל תחתון מרכזי: הרי יטבת
סחלב מצויר Orchis israelitica 372398 רעות לוריא 5 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 98 הר חזון יתכן שמוקדם מדי בעונה, עוד אין פריחה של סחלבים בשטח
סחלב מצויר Orchis israelitica 368528 יובל עברון 24 בפברואר 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 99 גליל תחתון מרכזי: הר תרען
סחלב מצויר Orchis israelitica 354673 שי קורן 22 בפברואר 2010 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 100 גליל תחתון מרכזי: הר עצמון
סחלב מצויר Orchis israelitica 354672 שי קורן 22 בפברואר 2010 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 101 גליל תחתון מרכזי: הר עצמון
סחלב מצויר Orchis israelitica 354668 שי קורן 22 בפברואר 2010 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 102 גליל תחתון מרכזי: הר עצמון
סחלב מצויר Orchis israelitica 354665 שי קורן 22 בפברואר 2010 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 103 גליל תחתון מרכזי: הר עצמון
סחלב מצויר Orchis israelitica 354664 שי קורן 22 בפברואר 2010 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 104 גליל תחתון מרכזי: הר עצמון
סחלב מצויר Orchis israelitica 354705 שי קורן 22 במרץ 2010 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 105 גליל תחתון מרכזי: הר עצמון
סחלב מצויר Orchis israelitica 355856 טליה אורון 1 במרץ 2011 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 106 מערב הגליל העליון: הר כישור
סחלב מצויר Orchis israelitica 355855 טליה אורון 1 במרץ 2011 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 107 מערב הגליל העליון: הר כישור
סחלב מצויר Orchis israelitica 354671 שי קורן 22 בפברואר 2010 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 108 גליל תחתון מרכזי: הר עצמון
סחלב מצויר Orchis israelitica 354670 שי קורן 22 בפברואר 2010 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 109 גליל תחתון מרכזי: הר עצמון
סחלב מצויר Orchis israelitica 354669 שי קורן 22 בפברואר 2010 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 110 גליל תחתון מרכזי: הר עצמון
סחלב מצויר Orchis israelitica 355854 טליה אורון 1 במרץ 2011 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 111 מערב הגליל העליון: הר כישור
סחלב מצויר Orchis israelitica 355853 טליה אורון 1 במרץ 2011 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 112 מערב הגליל העליון: הר כישור
סחלב מצויר Orchis israelitica 355852 טליה אורון 1 במרץ 2011 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 113 מערב הגליל העליון: הר כישור
סחלב מצויר Orchis israelitica 354874 יפתח סיני 6 במרץ 2011 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 114 גליל תחתון מרכזי: הרי יטבת לידמטווח יודפת
סחלב מצויר Orchis israelitica 355862 טליה אורון 17 במרץ 2011 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 115 מערב הגליל העליון: הר כישור [נערך - במקור היה סחלב נקוד - טליה דיווחה טעות ברישום]
סחלב מצויר Orchis israelitica 355861 טליה אורון 17 במרץ 2011 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 116 מערב הגליל העליון: הר כישור [נערך - במקור היה סחלב נקוד - טליה דיווחה טעות ברישום]
סחלב מצויר Orchis israelitica 355906 טליה אורון 13 באפריל 2011 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 117 גליל עליון מזרחי: נחל דישון [נערך - במקור היה סחלב נקוד - טליה דיווחה טעות ברישום]
סחלב מצויר Orchis israelitica 355162 שי קורן 7 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 118 גליל תחתון מרכזי: הרי יטבת
סחלב מצויר Orchis israelitica 355163 שי קורן 8 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 119 גליל תחתון מרכזי: רכס הרי סגור
סחלב מצויר Orchis israelitica 355203 שי קורן 12 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 120 גליל תחתון מרכזי: רכס הרי סגור
סחלב מצויר Orchis israelitica 355202 שי קורן 12 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 121 גליל תחתון מרכזי: רכס הרי סגור
סחלב מצויר Orchis israelitica 355208 שי קורן 16 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 122 גליל תחתון מרכזי: הר עצמון
סחלב מצויר Orchis israelitica 355207 שי קורן 16 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 123 גליל תחתון מרכזי: הר עצמון
סחלב מצויר Orchis israelitica 355215 שי קורן 19 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 124 גליל תחתון מרכזי: הר עצמון
סחלב מצויר Orchis israelitica 355993 טליה אורון 15 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 125 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
סחלב מצויר Orchis israelitica 356067 טליה אורון 6 במרץ 2013 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 126 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
סחלב מצויר Orchis israelitica 356071 טליה אורון 7 במרץ 2013 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 127 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון פרט הכלאה עם פרפרני
סחלב מצויר Orchis israelitica 356070 טליה אורון 7 במרץ 2013 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 128 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
סחלב מצויר Orchis israelitica 356181 טליה אורון 2 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 129 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
סחלב מצויר Orchis israelitica 356262 טליה אורון 3 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 130 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): רמת פסוטה
סחלב מצויר Orchis israelitica 356261 טליה אורון 3 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 131 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): רמת פסוטה
סחלב מצויר Orchis israelitica 355758 גיא זהרוני 15 באפריל 2015 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 132 גליל תחתון מרכזי: רכס הרי סגור
סחלב מצויר Orchis israelitica 356129 תומר אשד 9 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 133 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
סחלב מצויר Orchis israelitica 346500 אבי שמידע 12 באפריל 1996 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 134 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון מתוך נתוני רת"ם
סחלב מצויר Orchis israelitica 346516 אבי שמידע 4 באפריל 1997 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 135 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון מתוך נתוני רת"ם
סחלב מצויר Orchis israelitica 346441 יהודה מרטה 15 במרץ 1990 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 136 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון מתוך נתוני רת"ם
סחלב מצויר Orchis israelitica 346445 יואב גרטמן 18 במרץ 1991 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 137 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון מתוך נתוני רת"ם
סחלב מצויר Orchis israelitica 346433 יואב גרטמן 13 באפריל 1990 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 138 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון מתוך נתוני רת"ם
סחלב מצויר Orchis israelitica 365091 יריב פרור 28 בפברואר 2016 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 139 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
סחלב מצויר Orchis israelitica 365089 שי קורן 7 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 140 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
סחלב מצויר Orchis israelitica 365090 תומר אשד 28 בפברואר 2016 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 141 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
סחלב מצויר Orchis israelitica 370128 תומר אשד 12 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 142 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
סחלב מצויר Orchis israelitica 370127 תומר אשד 12 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 143 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
סחלב מצויר Orchis israelitica 370126 שי קורן 13 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 144 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
סחלב מצויר Orchis israelitica 370125 איתן נפתלי 13 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 145 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
סחלב מצויר Orchis israelitica 370107 תומר אשד 21 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 146 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
סחלב מצויר Orchis israelitica 370105 תומר אשד 2 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 147 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
סחלב מצויר Orchis israelitica 370104 תומר אשד 2 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 148 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
סחלב מצויר Orchis israelitica 370103 תומר אשד 2 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 149 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
סחלב מצויר Orchis israelitica 370102 תומר אשד 2 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 150 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
סחלב מצויר Orchis israelitica 370101 תומר אשד 2 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 151 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
סחלב מצויר Orchis israelitica 370100 תומר אשד 2 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 152 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
סחלב מצויר Orchis israelitica 370099 יפתח סיני 2 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 153 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
סחלב מצויר Orchis israelitica 370116 תומר אשד 18 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 154 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
סחלב מצויר Orchis israelitica 370106 תומר אשד 21 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 155 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
סחלב מצויר Orchis israelitica 370108 תומר אשד 21 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 156 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
סחלב מצויר Orchis israelitica 372405 מימי רון 20 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 157 הר צפריר, השכונה החדשה של בית גאן שטח בין בתים ומטעים, הרבה זבל
סחלב מצויר Orchis israelitica 372404 מימי רון 20 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 158 הר צפריר, צפון מזרחית לבית גאן שטח מיועד לחקלאות ככל הנראה
סחלב מצויר Orchis israelitica 346196 עופר כהן 7 במרץ 1991 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 159 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): רכס פקיעין מתוך נתוני רת"ם
סחלב מצויר Orchis israelitica 346150 יואב גרטמן 13 במרץ 1999 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 160 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): רכס פקיעין מתוך נתוני רת"ם
סחלב מצויר Orchis israelitica 365094 טליה אורון 9 באפריל 2008 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 161 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): רכס פקיעין
סחלב מצויר Orchis israelitica 346195 אחינעם לב 10 במרץ 1989 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 162 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): רכס פקיעין מתוך נתוני רת"ם
סחלב מצויר Orchis israelitica 345455 יואב גרטמן 6 באפריל 1992 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 163 גליל תחתון מרכזי: הר עצמון מתוך נתוני רת"ם
סחלב מצויר Orchis israelitica 345405 יואב גרטמן 6 באפריל 1992 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 164 גליל תחתון מרכזי: הר עצמון מתוך נתוני רת"ם
סחלב מצויר Orchis israelitica 355161 שי קורן 7 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 165 גליל תחתון מרכזי: הרי יטבת
סחלב מצויר Orchis israelitica 372397 מימי רון 5 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 166 הר האחים יש לחזור לאתר, לא נסקר שטח גדול מספיק
סחלב מצויר Orchis israelitica 372396 מימי רון 5 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 167 בכניסה להר האחים
סחלב מצויר Orchis israelitica 372394 מימי רון 6 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 168 הר השואבי חלק בניצנים עדין
סחלב מצויר Orchis israelitica 345493 שיר ורד 18 במרץ 1996 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 169 גליל תחתון מרכזי: הרי יטבת מתוך נתוני רת"ם
סחלב מצויר Orchis israelitica 345546 צבי שמיר 13 במרץ 1990 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 170 גליל תחתון מרכזי: הרי יטבת מתוך נתוני רת"ם
סחלב מצויר Orchis israelitica 345545 צבי שמיר 1 במרץ 1990 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 171 גליל תחתון מרכזי: הרי יטבת מתוך נתוני רת"ם
סחלב מצויר Orchis israelitica 339240 תצפיות רת"ם 17 בפברואר 2000 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 172 גליל תחתון מרכזי: הרי יטבת מתוך נתוני רת"ם
סחלב מצויר Orchis israelitica 345510 עופר יוסי ואביב 6 באפריל 1992 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 173 גליל תחתון מרכזי: הרי יטבת מתוך נתוני רת"ם
סחלב מצויר Orchis israelitica 345492 הגר לשנר 16 במרץ 1993 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 174 גליל תחתון מרכזי: הרי יטבת מתוך נתוני רת"ם
סחלב מצויר Orchis israelitica 339246 תצפיות רת"ם 18 בפברואר 2000 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 175 גליל תחתון מרכזי: הרי יטבת מתוך נתוני רת"ם
סחלב מצויר Orchis israelitica 365128 שיפמן אסף 18 בפברואר 1989 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 176 גליל תחתון מרכזי: הרי יטבת
סחלב מצויר Orchis israelitica 365108 יוסי פרידמן 24 בפברואר 1997 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 177 גליל תחתון מרכזי: הרי יטבת
סחלב מצויר Orchis israelitica 345542 וקסמן מיכל 24 בפברואר 1987 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 178 גליל תחתון מרכזי: הרי יטבת מתוך נתוני רת"ם
סחלב מצויר Orchis israelitica 365121 אסף מנחם 25 בפברואר 1990 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 179 גליל תחתון מרכזי: הרי יטבת
סחלב מצויר Orchis israelitica 365106 ועדיה יוסי 24 בפברואר 1997 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 180 גליל תחתון מרכזי: הרי יטבת
סחלב מצויר Orchis israelitica 365101 יוסי פרידמן 17 במרץ 1997 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 181 גליל תחתון מרכזי: הרי יטבת
סחלב מצויר Orchis israelitica 354676 שי קורן 2 במרץ 2010 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 182 גליל תחתון מרכזי: הר שכניה
סחלב מצויר Orchis israelitica 345593 יואב גרטמן 2 בפברואר 1990 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 183 גליל תחתון מרכזי: הר שכניה מתוך נתוני רת"ם
סחלב מצויר Orchis israelitica 355164 שי קורן 9 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 184 גליל תחתון מרכזי: הר שכניה
סחלב מצויר Orchis israelitica 365105 ועדיה יוסי 24 בפברואר 1997 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 185 גליל תחתון מרכזי: הר שכניה
סחלב מצויר Orchis israelitica 345577 אביבה רבינוביץ' 6 באפריל 1992 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 186 גליל תחתון מרכזי: הר שכניה מתוך נתוני רת"ם
סחלב מצויר Orchis israelitica 365103 ועדיה יוסי 17 במרץ 1997 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 187 גליל תחתון מרכזי: הר שכניה
סחלב מצויר Orchis israelitica 370145 שי קורן 8 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 188 גליל תחתון מרכזי: הר שכניה
סחלב מצויר Orchis israelitica 372412 רעות לוריא 21 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 189 גן לאומי נחל צלמון, מזרחית לכמון בתוך שטחים חקלאים, מטעים. מסביב חורש סבוך וצפוף שאינו נגיש ואינו מתאים לסחלבים
סחלב מצויר Orchis israelitica 372411 רעות לוריא 21 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 190 צפונית למכמנים הצמחייה בשטח מאוד אכולה, ממשק יערני, ריבוי גדרות בקר. הנקודה לא נגישה
סחלב מצויר Orchis israelitica 355204 שי קורן 12 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 191 גליל תחתון מרכזי: רכס הרי סגור
סחלב מצויר Orchis israelitica 345848 יאיר אור 22 במרץ 1993 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 192 גליל תחתון מרכזי: לבנים קדרים מתוך נתוני רת"ם
סחלב מצויר Orchis israelitica 372399 רעות לוריא 5 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 193 גבעת דרום מזרחית למורן ולבקעת חנניה גבעה טבעית בצמוד לשטח חקלאי. יתכן שמוקדם מדי בעונה (עוד אין פריחה)
סחלב מצויר Orchis israelitica 355212 שי קורן 19 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 194 גליל תחתון מרכזי: הר עצמון
סחלב מצויר Orchis israelitica 345471 הגר לשנר 7 במרץ 1987 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 195 גליל תחתון מרכזי: הר עצמון מתוך נתוני רת"ם
סחלב מצויר Orchis israelitica 339267 תצפיות רת"ם 26 בפברואר 2000 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 196 גליל תחתון מרכזי: הר עצמון מתוך נתוני רת"ם
סחלב מצויר Orchis israelitica 339263 תצפיות רת"ם 26 בפברואר 2000 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 197 גליל תחתון מרכזי: הר עצמון מתוך נתוני רת"ם
סחלב מצויר Orchis israelitica 345452 אילן זהרוני 6 באפריל 1992 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 198 גליל תחתון מרכזי: הר עצמון מתוך נתוני רת"ם
סחלב מצויר Orchis israelitica 345429 שויצר רונן 22 בפברואר 1981 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 199 גליל תחתון מרכזי: הר עצמון מתוך נתוני רת"ם
סחלב מצויר Orchis israelitica 355214 שי קורן 19 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 200 גליל תחתון מרכזי: הר עצמון
סחלב מצויר Orchis israelitica 355213 שי קורן 19 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 201 גליל תחתון מרכזי: הר עצמון
סחלב מצויר Orchis israelitica 354667 שי קורן 22 בפברואר 2010 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 202 גליל תחתון מרכזי: הר עצמון
סחלב מצויר Orchis israelitica 345411 ברקובסקי ענת 17 בפברואר 1982 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 203 גליל תחתון מרכזי: הר עצמון מתוך נתוני רת"ם
סחלב מצויר Orchis israelitica 355209 שי קורן 16 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 204 גליל תחתון מרכזי: הר עצמון
סחלב מצויר Orchis israelitica 345407 דניאלה 17 במרץ 1983 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 205 גליל תחתון מרכזי: הר עצמון מתוך נתוני רת"ם
סחלב מצויר Orchis israelitica 365123 אסף מנחם 25 בפברואר 1990 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 206 גליל תחתון מרכזי: הר עצמון
סחלב מצויר Orchis israelitica 365122 אסף מנחם 25 בפברואר 1990 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 207 גליל תחתון מרכזי: הר עצמון
סחלב מצויר Orchis israelitica 365116 דידי קפלן 18 בפברואר 1991 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 208 גליל תחתון מרכזי: הר עצמון
סחלב מצויר Orchis israelitica 365114 אסף מנחם 12 במרץ 1991 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 209 גליל תחתון מרכזי: הר עצמון
סחלב מצויר Orchis israelitica 365107 ועדיה יוסי 24 בפברואר 1997 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 210 גליל תחתון מרכזי: הר עצמון
סחלב מצויר Orchis israelitica 365104 ועדיה יוסי 17 במרץ 1997 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 211 גליל תחתון מרכזי: הר עצמון
סחלב מצויר Orchis israelitica 339260 תצפיות רת"ם 3 במרץ 2000 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 212 גליל תחתון מרכזי: הר עצמון מתוך נתוני רת"ם
סחלב מצויר Orchis israelitica 365112 יוסי פרידמן 8 בפברואר 1994 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 213 גליל תחתון מרכזי: הר עצמון
סחלב מצויר Orchis israelitica 365110 יוסי פרידמן 28 בפברואר 1995 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 214 גליל תחתון מרכזי: הר עצמון
סחלב מצויר Orchis israelitica 345413 מכאל אבן אש 22 בפברואר 1985 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 215 גליל תחתון מרכזי: הר עצמון מתוך נתוני רת"ם
סחלב מצויר Orchis israelitica 354666 שי קורן 22 בפברואר 2010 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 216 גליל תחתון מרכזי: הר עצמון
סחלב מצויר Orchis israelitica 345297 יצחק תור 18 במרץ 1985 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 217 גליל תחתון מרכזי: הר תרען מתוך נתוני רת"ם
סחלב מצויר Orchis israelitica 360600 Dalia Bones 11 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 218 גליל תחתון מרכזי: הר תרען
סחלב מצויר Orchis israelitica 378499 Dalia Bones 31 בינואר 2018 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 219 יער תורען
סחלב מצויר Orchis israelitica 346106 יואב גרטמן 23 באפריל 1983 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 220 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון מתוך נתוני רת"ם
סחלב מצויר Orchis israelitica 372391 מימי רון 5 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 221 שמורת לימן מצפון לעץ זית בודד, 2 פרטים צמודים. הצמחייה מסביב מאוד יבשה, השיחים נראים מתים
סחלב מצויר Orchis israelitica 372438 רעות לוריא 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 222 הר שפנים ישנים הרבה עלים ללא פריחה ועמודי תפרחת אכולים, אולי של המין הזה ואולי סחלבים אחרים
סחלב מצויר Orchis israelitica 346434 יואב גרטמן 30 במרץ 1996 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 223 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון מתוך נתוני רת"ם
סחלב מצויר Orchis israelitica 372395 מימי רון 6 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 224 גבעה צפונית ליודפת לא בתוך שמורת טבע, האוכלוסיה נראת במצב טוב ושמור
סחלב מצויר Orchis israelitica 345406 יואב גרטמן 6 באפריל 1992 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 225 גליל תחתון מרכזי: הר עצמון מתוך נתוני רת"ם
סחלב מצויר Orchis israelitica 372410 רעות לוריא 21 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 226 הר בן זמרה בית הגידול מתאים אך לא נבדק כולו. ישנו מדרון ממול לנקודה, שבקו אווירי הוא באותו אתר וגם בו בית גידול מתאים. מדרון זה לא נבדק
סחלב מצויר Orchis israelitica 345491 הגר לשנר 16 במרץ 1993 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 227 גליל תחתון מרכזי: הרי יטבת מתוך נתוני רת"ם
סחלב מצויר Orchis israelitica 355757 גיא זהרוני 15 באפריל 2015 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 228 גליל תחתון מרכזי: רכס הרי סגור
סחלב מצויר Orchis israelitica 346328 אחינעם לב 10 במרץ 1989 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 229 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): רכס פקיעין מתוך נתוני רת"ם
סחלב מצויר Orchis israelitica 365102 יוסי פרידמן 17 במרץ 1997 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 230 גליל תחתון מרכזי: הרי יטבת
סחלב מצויר Orchis israelitica 368529 יובל עברון 24 בפברואר 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 231 גליל תחתון מרכזי: הר תרען
סחלב מצויר Orchis israelitica 384860 דליה בונס 19 במרץ 2018 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 232 עין גורונה (עין אל ג'ורון) לי בית ג'ן
סחלב מצויר Orchis israelitica 365098 מרגרטה וולצ'אק 4 במרץ 2001 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 233 גליל תחתון מרכזי: הר עצמון
סחלב מצויר Orchis israelitica 384759 רן לוטן 1 במרץ 2018 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 234 הר שמאי
סחלב מצויר Orchis israelitica 384744 רן לוטן 24 בפברואר 2018 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 235 הר עפאים
סחלב מצויר Orchis israelitica 372409 רעות לוריא 21 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 236 מצד אבירים
סחלב מצויר Orchis israelitica 372400 מימי רון 19 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 237 ליד מוצב דובב
סחלב מצויר Orchis israelitica 372393 מימי רון 5 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 238 פארק גורן
סחלב מצויר Orchis israelitica 372392 מימי רון 5 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 239 שביל אדום העולה מנחל בצת לכיוון אדמית יש רעיית פרות
סחלב מצויר Orchis israelitica 365096 צופה בלתי ידוע 11 בנובמבר 2001 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 240 רמות הגליל: נחל בצת
סחלב מצויר Orchis israelitica 372403 מימי רון 19 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 241 צפונית למערת פער נמצא לא רחוק גם פרט שנראה כהכלאה עם סחלב פרפרני
סחלב מצויר Orchis israelitica 372402 מימי רון 19 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 242 שמורת יער ברעם, מערבית לצבעון השטח בשמורת טבע אך נראה שישנה רעייה כבדה והשטח בו גדל הסחלב המצוייר עבר שריפה. בשאר השטח אדמה כבדה שאינה נראת בית גידול מתאים לסחלבים.
סחלב מצויר Orchis israelitica 372407 מימי רון 20 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 243 הר כפיר נמצא פרט בודד לאורך הדרך, החורש סבוך מאוד, יתכן שישנם פרטים נוספים
סחלב מצויר Orchis israelitica 345412 הגר לשנר 23 במרץ 1983 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 244 גליל תחתון מרכזי: הר עצמון מתוך נתוני רת"ם
סחלב מצויר Orchis israelitica 347000 אביבה רבינוביץ' 20 בפברואר 1996 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 245 מישור חוף הגליל: עמק זבולון (צפון) מתוך נתוני רת"ם
סחלב מצויר Orchis israelitica 345534 אביבה רבינוביץ' 17 במרץ 1993 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 246 גליל תחתון מרכזי: הרי יטבת מתוך נתוני רת"ם
סחלב מצויר Orchis israelitica 346111 יואב גרטמן 10 באפריל 1993 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 247 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון מתוך נתוני רת"ם
סחלב מצויר Orchis israelitica 346004 יואב גרטמן 17 בפברואר 1989 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 248 מערב הגליל העליון: מתלול צורים מערב מתוך נתוני רת"ם
סחלב מצויר Orchis israelitica 346003 יואב גרטמן 15 בפברואר 1991 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 249 מערב הגליל העליון: מתלול צורים מערב מתוך נתוני רת"ם
סחלב מצויר Orchis israelitica 355863 טליה אורון 18 במרץ 2011 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 250 מערב הגליל העליון: הר כישור הר סנה [נערך - במקור היה סחלב נקוד - טליה דיווחה טעות ברישום]
סחלב מצויר Orchis israelitica 370137 שי קורן 11 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 251 מערב הגליל העליון: הר כישור
סחלב מצויר Orchis israelitica 370133 שי קורן 11 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 252 מערב הגליל העליון: הר כישור
סחלב מצויר Orchis israelitica 365097 צופה בלתי ידוע 11 בנובמבר 2001 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 253 מערב הגליל העליון: הר כישור R מ' זהרי
סחלב מצויר Orchis israelitica 346025 יואב גרטמן 19 בפברואר 1999 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 254 מערב הגליל העליון: הר כישור מתוך נתוני רת"ם
סחלב מצויר Orchis israelitica 346213 יואב גרטמן 13 במרץ 1999 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 255 מערב הגליל העליון: הר כישור מתוך נתוני רת"ם
סחלב מצויר Orchis israelitica 346018 יואב גרטמן 16 בפברואר 1996 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 256 מערב הגליל העליון: הר כישור מתוך נתוני רת"ם
סחלב מצויר Orchis israelitica 346016 עופר כהן 9 בפברואר 1991 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 257 מערב הגליל העליון: הר כישור מתוך נתוני רת"ם
סחלב מצויר Orchis israelitica 346017 עופר כהן 8 במרץ 1991 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 258 מערב הגליל העליון: הר כישור מתוך נתוני רת"ם
סחלב מצויר Orchis israelitica 370144 שי קורן 11 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 259 מערב הגליל העליון: הר כישור
סחלב מצויר Orchis israelitica 370143 שי קורן 11 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 260 מערב הגליל העליון: הר כישור
סחלב מצויר Orchis israelitica 370139 שי קורן 11 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 261 מערב הגליל העליון: הר כישור
סחלב מצויר Orchis israelitica 370136 שי קורן 11 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 262 מערב הגליל העליון: הר כישור
סחלב מצויר Orchis israelitica 370135 שי קורן 11 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 263 מערב הגליל העליון: הר כישור
סחלב מצויר Orchis israelitica 370132 שי קורן 11 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 264 מערב הגליל העליון: הר כישור
סחלב מצויר Orchis israelitica 370131 שי קורן 11 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 265 מערב הגליל העליון: הר כישור
סחלב מצויר Orchis israelitica 370140 שי קורן 11 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 266 מערב הגליל העליון: הר כישור
סחלב מצויר Orchis israelitica 370138 שי קורן 11 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 267 מערב הגליל העליון: הר כישור
סחלב מצויר Orchis israelitica 370141 שי קורן 11 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 268 מערב הגליל העליון: הר כישור
סחלב מצויר Orchis israelitica 370142 שי קורן 11 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 269 מערב הגליל העליון: הר כישור
סחלב מצויר Orchis israelitica 370130 שי קורן 11 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 270 מערב הגליל העליון: הר כישור
סחלב מצויר Orchis israelitica 370134 שי קורן 11 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 271 מערב הגליל העליון: הר כישור
סחלב מצויר Orchis israelitica 370146 שי קורן 4 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 272 מישור חוף הגליל: עמק זבולון (צפון)
סחלב מצויר Orchis israelitica 346447 נעמי גורדון 13 במרץ 1981 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 273 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הר מירון- מתלול מזרחי מתוך נתוני רת"ם
סחלב מצויר Orchis israelitica 339275 תצפיות רת"ם 2 במרץ 2001 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 274 מערב הגליל העליון: הר כישור מתוך נתוני רת"ם
סחלב מצויר Orchis israelitica 346021 יואב גרטמן 29 במרץ 1996 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 275 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הר מירון- מתלול מזרחי מתוך נתוני רת"ם
סחלב מצויר Orchis israelitica 346005 יואב גרטמן 11 בפברואר 1994 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 276 מערב הגליל העליון: מתלול צורים מערב מתוך נתוני רת"ם
סחלב מצויר Orchis israelitica 356069 טליה אורון 7 במרץ 2013 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 277 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
סחלב מצויר Orchis israelitica 345505 יהודה מרטה 17 בפברואר 1990 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 278 גליל תחתון מרכזי: הרי יטבת מתוך נתוני רת"ם
סחלב מצויר Orchis israelitica 345791 יואב גרטמן 9 בפברואר 1991 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 279 גליל תחתון מרכזי: רכס הרי סגור מתוך נתוני רת"ם
סחלב מצויר Orchis israelitica 346423 יואב גרטמן 16 במאי 1999 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 280 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון מתוך נתוני רת"ם
סחלב מצויר Orchis israelitica 345592 יואב גרטמן 21 באפריל 1989 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 281 גליל תחתון מרכזי: הר שכניה מתוך נתוני רת"ם
סחלב מצויר Orchis israelitica 346110 יואב גרטמן 23 באפריל 1983 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 282 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון מתוך נתוני רת"ם
סחלב מצויר Orchis israelitica 346059 יואב גרטמן 26 באפריל 1999 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 283 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון מתוך נתוני רת"ם
סחלב מצויר Orchis israelitica 346422 יואב גרטמן 25 במרץ 1999 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 284 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון מתוך נתוני רת"ם
סחלב מצויר Orchis israelitica 346444 יואב גרטמן 26 במאי 1996 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 285 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון מתוך נתוני רת"ם
סחלב מצויר Orchis israelitica 356179 טליה אורון 31 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 286 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): גבעות יהויכים ספסופה
סחלב מצויר Orchis israelitica 372437 רעות לוריא 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 287 שמורת הר מירון, צפונית לשפר מטעים ושדות מרעה מגודרים עם צומח עשבוני ומיעוט שיחים. בשוליים חורש סבוך
סחלב מצויר Orchis israelitica 372435 רעות לוריא 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 288 שמורת הר מירון, צפונית לשפר
סחלב מצויר Orchis israelitica 372434 רעות לוריא 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 289 שמורת הר מירון, צפונית לשפר
סחלב מצויר Orchis israelitica 346007 עוז גולן 10 במרץ 1990 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 290 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הר מירון- מתלול מזרחי מתוך נתוני רת"ם
סחלב מצויר Orchis israelitica 346492 יואב גרטמן 30 במרץ 1996 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 291 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הר מירון- מתלול מזרחי מתוך נתוני רת"ם
סחלב מצויר Orchis israelitica 346446 עופר כהן 7 במרץ 1991 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 292 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הר מירון- מתלול מזרחי מתוך נתוני רת"ם
סחלב מצויר Orchis israelitica 346463 יואב גרטמן 1 ביוני 1990 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 293 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הר מירון- מתלול מזרחי מתוך נתוני רת"ם
סחלב מצויר Orchis israelitica 356260 טליה אורון 3 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 294 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): רמת פסוטה
סחלב מצויר Orchis israelitica 372408 רעות לוריא 21 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 295 מצד אבירים
סחלב מצויר Orchis israelitica 370115 טליה אורון 19 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 296 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): רמת פסוטה
סחלב מצויר Orchis israelitica 370114 טליה אורון 19 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 297 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): רמת פסוטה
סחלב מצויר Orchis israelitica 370113 טליה אורון 19 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 298 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): רמת פסוטה
סחלב מצויר Orchis israelitica 372401 מימי רון 19 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 299 שמורת ברעם, בדרך לקבר אסתר ומרדכי החורש סבוך ולכן לא ניתן לסקור ברדיוס קמ מהנקודה
סחלב מצויר Orchis israelitica 346536 יהודה מרטה 15 במרץ 1990 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 300 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הרי גודרים סאסא מתוך נתוני רת"ם
סחלב מצויר Orchis israelitica 346541 יואב גרטמן 25 במרץ 1999 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 301 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הרי גודרים סאסא מתוך נתוני רת"ם
סחלב מצויר Orchis israelitica 370110 תומר אשד 19 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 302 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הרי גודרים סאסא
סחלב מצויר Orchis israelitica 346692 מיכאלי דני 7 במרץ 1981 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 303 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הרי גודרים סאסא מתוך נתוני רת"ם
סחלב מצויר Orchis israelitica 365126 דידי קפלן 19 בפברואר 1990 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 304 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הרי גודרים סאסא
סחלב מצויר Orchis israelitica 346558 דוכס ראובן 17 באפריל 1982 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 305 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הרי גודרים סאסא מתוך נתוני רת"ם
סחלב מצויר Orchis israelitica 346711 גיא פאר 13 במרץ 1996 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 306 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הרי גודרים סאסא מתוך נתוני רת"ם
סחלב מצויר Orchis israelitica 365127 דידי קפלן 19 בפברואר 1990 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 307 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הרי גודרים סאסא
סחלב מצויר Orchis israelitica 365125 דידי קפלן 19 בפברואר 1990 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 308 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הרי גודרים סאסא
סחלב מצויר Orchis israelitica 365115 אסף מנחם 4 במרץ 1991 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 309 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הרי גודרים סאסא
סחלב מצויר Orchis israelitica 365095 כהן גיא 27 בפברואר 2006 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 310 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הרי גודרים סאסא
סחלב מצויר Orchis israelitica 370124 טליה אורון 14 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 311 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הרי גודרים סאסא
סחלב מצויר Orchis israelitica 370121 טליה אורון 14 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 312 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הרי גודרים סאסא
סחלב מצויר Orchis israelitica 370120 טליה אורון 14 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 313 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הרי גודרים סאסא
סחלב מצויר Orchis israelitica 370119 טליה אורון 14 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 314 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הרי גודרים סאסא
סחלב מצויר Orchis israelitica 370118 טליה אורון 14 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 315 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הרי גודרים סאסא
סחלב מצויר Orchis israelitica 370129 תומר אשד 12 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 316 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הרי גודרים סאסא
סחלב מצויר Orchis israelitica 370123 טליה אורון 14 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 317 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הרי גודרים סאסא
סחלב מצויר Orchis israelitica 370122 טליה אורון 14 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 318 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הרי גודרים סאסא
סחלב מצויר Orchis israelitica 370112 טליה אורון 19 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 319 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הרי גודרים סאסא
סחלב מצויר Orchis israelitica 370111 תומר אשד 19 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 320 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הרי גודרים סאסא
סחלב מצויר Orchis israelitica 370109 תומר אשד 19 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 321 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הרי גודרים סאסא
סחלב מצויר Orchis israelitica 372436 רעות לוריא 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 322 עין אל אסד שטח מטעים, אדמה מעובדת בתוך חורש סבוך
סחלב מצויר Orchis israelitica 365111 סעיד חמוד 26 בפברואר 1995 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 323 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): מתלול צורים מזרח
סחלב מצויר Orchis israelitica 346006 לב אחינעם 7 במרץ 1989 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 324 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): מתלול צורים מזרח מתוך נתוני רת"ם
סחלב מצויר Orchis israelitica 372439 רעות לוריא 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 325 הר שפנים
סחלב מצויר Orchis israelitica 370117 תומר אשד 18 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 326 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
סחלב מצויר Orchis israelitica 370098 יפתח סיני 2 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 327 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
סחלב מצויר Orchis israelitica 372406 מימי רון 20 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 328 הר שפנים טרסות מעובדות. אין שטח טבעי לא מעובד באיזור
סחלב מצויר Orchis israelitica 355870 טליה אורון 2 באפריל 2011 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 329 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
סחלב מצויר Orchis israelitica 346184 גמליאל יגאל 9 באפריל 1983 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 330 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון מתוך נתוני רת"ם
סחלב מצויר Orchis israelitica 346108 אסעד סאלח 31 במרץ 1991 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 331 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון מתוך נתוני רת"ם
סחלב מצויר Orchis israelitica 346124 יואב גרטמן 6 באפריל 1990 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 332 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון מתוך נתוני רת"ם
סחלב מצויר Orchis israelitica 346079 יואב גרטמן 12 באפריל 1999 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 333 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון מתוך נתוני רת"ם
סחלב מצויר Orchis israelitica 346420 גידי נאמן 27 במרץ 1980 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 334 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון מתוך נתוני רת"ם
סחלב מצויר Orchis israelitica 345527 אביבה רבינוביץ' 17 במרץ 1993 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 335 גליל תחתון מרכזי: הרי יטבת מתוך נתוני רת"ם
סחלב מצויר Orchis israelitica 346515 פורת יהל 21 בפברואר 1994 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 336 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון מתוך נתוני רת"ם
סחלב מצויר Orchis israelitica 346514 אליאסף נירית 1 באפריל 1983 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 337 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון מתוך נתוני רת"ם
סחלב מצויר Orchis israelitica 346153 אורי פרגמן-ספיר 18 במרץ 1991 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 338 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון מתוך נתוני רת"ם
סחלב מצויר Orchis israelitica 346469 אחינעם לב 27 במרץ 1989 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 339 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון מתוך נתוני רת"ם
סחלב מצויר Orchis israelitica 346107 אסעד סאלח 8 במרץ 1990 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 340 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון מתוך נתוני רת"ם
סחלב מצויר Orchis israelitica 346494 אליאסף נירית 23 במרץ 1981 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 341 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון מתוך נתוני רת"ם
סחלב מצויר Orchis israelitica 346127 עומרי גלית 15 במרץ 1984 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 342 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון מתוך נתוני רת"ם
סחלב מצויר Orchis israelitica 346503 אליאסף נירית 17 במרץ 1981 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 343 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון מתוך נתוני רת"ם
סחלב מצויר Orchis israelitica 346052 יואב גרטמן 15 באפריל 1988 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 344 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון מתוך נתוני רת"ם
סחלב מצויר Orchis israelitica 346440 יואב גרטמן 25 במרץ 1999 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 345 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון מתוך נתוני רת"ם
סחלב מצויר Orchis israelitica 345298 תור יצחק 27 במרץ 2000 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 346 גליל תחתון מרכזי: הר תרען מתוך נתוני רת"ם
סחלב מצויר Orchis israelitica 365100 דולב מוטי 6 באפריל 1997 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 347 גליל תחתון מרכזי: הרי יטבת
סחלב מצויר Orchis israelitica 365118 אסף מנחם 16 במרץ 1990 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 348 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון