ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
סחלב מצויר Orchis israelitica 386239 יעל אורגד 9 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 1 העליות למירון, לצד הדרך שלושה פרטים נבולים לצד הדרך, ועוד שלושה כלאיים פרפרני-מצויר שעדיין פרחו
סחלב מצויר Orchis israelitica 386240 יעל אורגד 9 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 2 העליות למירון, לצד הדרך הפעם ראיתי רק אחד נבול, בעבר ראיתי באזור זה רבים, גם בני כלאיים.
סחלב מצויר Orchis israelitica 386106 דותן רותם 13 במרץ 2019 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 3 הר השאבי חלק מסקר סחלבים
סחלב מצויר Orchis israelitica 386102 אבי בן-סידי 9 במרץ 2019 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 4 מורדות הר אדיר באתר ישנם גם סחלב היברידיים, מכלואים של פרפרני ומצויר
סחלב מצויר Orchis israelitica 378606 חוה גולדשטיין 24 בפברואר 1997 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 5 גליל תחתון מרכזי: הרי יטבת
סחלב מצויר Orchis israelitica 378605 ועדיה יוסי 24 בפברואר 1997 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 6 גליל תחתון מרכזי: הר שכניה
סחלב מצויר Orchis israelitica 378604 יוסי פרידמן 24 בפברואר 1997 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 7 גליל תחתון מרכזי: הרי יטבת
סחלב מצויר Orchis israelitica 378603 ועדיה יוסי 24 בפברואר 1997 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 8 גליל תחתון מרכזי: הרי יטבת
סחלב מצויר Orchis israelitica 378602 ועדיה יוסי 24 בפברואר 1997 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 9 גליל תחתון מרכזי: הר עצמון
סחלב מצויר Orchis israelitica 378600 יוסי פרידמן 17 במרץ 1997 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 10 גליל תחתון מרכזי: הרי יטבת
סחלב מצויר Orchis israelitica 378599 ועדיה יוסי 17 במרץ 1997 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 11 גליל תחתון מרכזי: הר עצמון
סחלב מצויר Orchis israelitica 378598 ועדיה יוסי 17 במרץ 1997 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 12 גליל תחתון מרכזי: הר שכניה
סחלב מצויר Orchis israelitica 378597 דולב מוטי 6 באפריל 1997 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 13 גליל תחתון מרכזי: הרי יטבת
סחלב מצויר Orchis israelitica 378596 שי קורן 11 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 14 מערב הגליל העליון: הר כישור
סחלב מצויר Orchis israelitica 378595 שי קורן 11 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 15 מערב הגליל העליון: הר כישור
סחלב מצויר Orchis israelitica 378594 שי קורן 11 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 16 מערב הגליל העליון: הר כישור
סחלב מצויר Orchis israelitica 378593 שי קורן 11 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 17 מערב הגליל העליון: הר כישור
סחלב מצויר Orchis israelitica 378601 יוסי פרידמן 17 במרץ 1997 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 18 גליל תחתון מרכזי: הרי יטבת
סחלב מצויר Orchis israelitica 378592 שי קורן 11 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 19 מערב הגליל העליון: הר כישור
סחלב מצויר Orchis israelitica 378591 שי קורן 11 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 20 מערב הגליל העליון: הר כישור
סחלב מצויר Orchis israelitica 378590 שי קורן 11 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 21 מערב הגליל העליון: הר כישור
סחלב מצויר Orchis israelitica 378589 שי קורן 11 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 22 מערב הגליל העליון: הר כישור
סחלב מצויר Orchis israelitica 378588 שי קורן 11 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 23 מערב הגליל העליון: הר כישור
סחלב מצויר Orchis israelitica 378587 שי קורן 11 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 24 מערב הגליל העליון: הר כישור
סחלב מצויר Orchis israelitica 378584 תומר אשד 2 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 25 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
סחלב מצויר Orchis israelitica 378583 תומר אשד 2 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 26 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
סחלב מצויר Orchis israelitica 378582 יפתח סיני 2 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 27 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
סחלב מצויר Orchis israelitica 378581 יפתח סיני 2 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 28 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
סחלב מצויר Orchis israelitica 384303 שי קורן 22 בפברואר 2010 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 29 גליל תחתון מרכזי: הר עצמון
סחלב מצויר Orchis israelitica 384302 שי קורן 22 בפברואר 2010 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 30 גליל תחתון מרכזי: הר עצמון
סחלב מצויר Orchis israelitica 384301 שי קורן 19 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 31 גליל תחתון מרכזי: הר עצמון
סחלב מצויר Orchis israelitica 384300 שי קורן 19 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 32 גליל תחתון מרכזי: הר עצמון
סחלב מצויר Orchis israelitica 384298 איימן מזעל 14 בפברואר 2018 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 33 מערב הגליל העליון: הר כישור
סחלב מצויר Orchis israelitica 384297 יפתח סיני 14 בפברואר 2018 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 34 מערב הגליל העליון: בקעת פקיעין
סחלב מצויר Orchis israelitica 384296 תומר אשד 15 בפברואר 2018 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 35 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
סחלב מצויר Orchis israelitica 384299 טליה אורון 11 בפברואר 2018 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 36 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הרי גודרים סאסא
סחלב מצויר Orchis israelitica 378586 תומר אשד 19 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 37 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הרי גודרים סאסא
סחלב מצויר Orchis israelitica 378585 תומר אשד 19 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 38 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הרי גודרים סאסא
סחלב מצויר Orchis israelitica 365113 אסף מנחם 12 במרץ 1991 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 39 גליל תחתון מרכזי: הרי יטבת
סחלב מצויר Orchis israelitica 355160 שי קורן 7 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 40 גליל תחתון מרכזי: הרי יטבת
סחלב מצויר Orchis israelitica 345277 הגר לשנר 17 במרץ 1993 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 41 גליל תחתון מרכזי: הר תרען מתוך נתוני רת"ם
סחלב מצויר Orchis israelitica 368394 Dalia Bones 17 בפברואר 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 42 גליל תחתון מרכזי: הר תרען
סחלב מצויר Orchis israelitica 365117 כהן יוסף 7 באפריל 1990 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 43 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
סחלב מצויר Orchis israelitica 346175 תצפיות רת"ם 26 באפריל 1982 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 44 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון מתוך נתוני רת"ם
סחלב מצויר Orchis israelitica 360583 Margarita Orlova 5 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 45 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
סחלב מצויר Orchis israelitica 346327 ד.ויינמן 12 בפברואר 1960 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 46 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): רכס פקיעין מתוך נתוני רת"ם
סחלב מצויר Orchis israelitica 365109 חוה גולדשטיין 24 בפברואר 1997 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 47 גליל תחתון מרכזי: הרי יטבת
סחלב מצויר Orchis israelitica 372398 רעות לוריא 5 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 48 הר חזון יתכן שמוקדם מדי בעונה, עוד אין פריחה של סחלבים בשטח
סחלב מצויר Orchis israelitica 345808 בנימין שפיר 20 בפברואר 1987 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 49 גליל תחתון מרכזי: רכס הרי סגור מתוך נתוני רת"ם
סחלב מצויר Orchis israelitica 368528 יובל עברון 24 בפברואר 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 50 גליל תחתון מרכזי: הר תרען
סחלב מצויר Orchis israelitica 354673 שי קורן 22 בפברואר 2010 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 51 גליל תחתון מרכזי: הר עצמון
סחלב מצויר Orchis israelitica 354672 שי קורן 22 בפברואר 2010 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 52 גליל תחתון מרכזי: הר עצמון
סחלב מצויר Orchis israelitica 354668 שי קורן 22 בפברואר 2010 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 53 גליל תחתון מרכזי: הר עצמון
סחלב מצויר Orchis israelitica 354665 שי קורן 22 בפברואר 2010 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 54 גליל תחתון מרכזי: הר עצמון
סחלב מצויר Orchis israelitica 354664 שי קורן 22 בפברואר 2010 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 55 גליל תחתון מרכזי: הר עצמון
סחלב מצויר Orchis israelitica 354705 שי קורן 22 במרץ 2010 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 56 גליל תחתון מרכזי: הר עצמון
סחלב מצויר Orchis israelitica 355856 טליה אורון 1 במרץ 2011 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 57 מערב הגליל העליון: הר כישור
סחלב מצויר Orchis israelitica 355855 טליה אורון 1 במרץ 2011 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 58 מערב הגליל העליון: הר כישור
סחלב מצויר Orchis israelitica 354671 שי קורן 22 בפברואר 2010 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 59 גליל תחתון מרכזי: הר עצמון
סחלב מצויר Orchis israelitica 354670 שי קורן 22 בפברואר 2010 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 60 גליל תחתון מרכזי: הר עצמון
סחלב מצויר Orchis israelitica 354669 שי קורן 22 בפברואר 2010 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 61 גליל תחתון מרכזי: הר עצמון
סחלב מצויר Orchis israelitica 355854 טליה אורון 1 במרץ 2011 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 62 מערב הגליל העליון: הר כישור
סחלב מצויר Orchis israelitica 355853 טליה אורון 1 במרץ 2011 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 63 מערב הגליל העליון: הר כישור
סחלב מצויר Orchis israelitica 355852 טליה אורון 1 במרץ 2011 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 64 מערב הגליל העליון: הר כישור
סחלב מצויר Orchis israelitica 354874 יפתח סיני 6 במרץ 2011 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 65 גליל תחתון מרכזי: הרי יטבת לידמטווח יודפת
סחלב מצויר Orchis israelitica 355862 טליה אורון 17 במרץ 2011 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 66 מערב הגליל העליון: הר כישור [נערך - במקור היה סחלב נקוד - טליה דיווחה טעות ברישום]
סחלב מצויר Orchis israelitica 355861 טליה אורון 17 במרץ 2011 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 67 מערב הגליל העליון: הר כישור [נערך - במקור היה סחלב נקוד - טליה דיווחה טעות ברישום]
סחלב מצויר Orchis israelitica 355906 טליה אורון 13 באפריל 2011 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 68 גליל עליון מזרחי: נחל דישון [נערך - במקור היה סחלב נקוד - טליה דיווחה טעות ברישום]
סחלב מצויר Orchis israelitica 355162 שי קורן 7 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 69 גליל תחתון מרכזי: הרי יטבת
סחלב מצויר Orchis israelitica 355163 שי קורן 8 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 70 גליל תחתון מרכזי: רכס הרי סגור
סחלב מצויר Orchis israelitica 355203 שי קורן 12 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 71 גליל תחתון מרכזי: רכס הרי סגור
סחלב מצויר Orchis israelitica 355202 שי קורן 12 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 72 גליל תחתון מרכזי: רכס הרי סגור
סחלב מצויר Orchis israelitica 355208 שי קורן 16 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 73 גליל תחתון מרכזי: הר עצמון
סחלב מצויר Orchis israelitica 355207 שי קורן 16 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 74 גליל תחתון מרכזי: הר עצמון
סחלב מצויר Orchis israelitica 355215 שי קורן 19 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 75 גליל תחתון מרכזי: הר עצמון
סחלב מצויר Orchis israelitica 355993 טליה אורון 15 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 76 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
סחלב מצויר Orchis israelitica 356067 טליה אורון 6 במרץ 2013 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 77 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
סחלב מצויר Orchis israelitica 356071 טליה אורון 7 במרץ 2013 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 78 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון פרט הכלאה עם פרפרני
סחלב מצויר Orchis israelitica 356070 טליה אורון 7 במרץ 2013 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 79 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
סחלב מצויר Orchis israelitica 356181 טליה אורון 2 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 80 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
סחלב מצויר Orchis israelitica 356262 טליה אורון 3 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 81 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): רמת פסוטה
סחלב מצויר Orchis israelitica 356261 טליה אורון 3 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 82 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): רמת פסוטה
סחלב מצויר Orchis israelitica 355758 גיא זהרוני 15 באפריל 2015 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 83 גליל תחתון מרכזי: רכס הרי סגור
סחלב מצויר Orchis israelitica 356129 תומר אשד 9 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 84 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
סחלב מצויר Orchis israelitica 346500 אבי שמידע 12 באפריל 1996 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 85 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון מתוך נתוני רת"ם
סחלב מצויר Orchis israelitica 346516 אבי שמידע 4 באפריל 1997 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 86 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון מתוך נתוני רת"ם
סחלב מצויר Orchis israelitica 346441 יהודה מרטה 15 במרץ 1990 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 87 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון מתוך נתוני רת"ם
סחלב מצויר Orchis israelitica 346445 יואב גרטמן 18 במרץ 1991 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 88 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון מתוך נתוני רת"ם
סחלב מצויר Orchis israelitica 346433 יואב גרטמן 13 באפריל 1990 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 89 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון מתוך נתוני רת"ם
סחלב מצויר Orchis israelitica 365091 יריב פרור 28 בפברואר 2016 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 90 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
סחלב מצויר Orchis israelitica 365089 שי קורן 7 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 91 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
סחלב מצויר Orchis israelitica 365090 תומר אשד 28 בפברואר 2016 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 92 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
סחלב מצויר Orchis israelitica 370128 תומר אשד 12 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 93 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
סחלב מצויר Orchis israelitica 370127 תומר אשד 12 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 94 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
סחלב מצויר Orchis israelitica 370126 שי קורן 13 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 95 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
סחלב מצויר Orchis israelitica 370125 איתן נפתלי 13 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 96 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
סחלב מצויר Orchis israelitica 370107 תומר אשד 21 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 97 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
סחלב מצויר Orchis israelitica 370105 תומר אשד 2 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 98 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
סחלב מצויר Orchis israelitica 370104 תומר אשד 2 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 99 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
סחלב מצויר Orchis israelitica 370103 תומר אשד 2 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 100 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
סחלב מצויר Orchis israelitica 370102 תומר אשד 2 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 101 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
סחלב מצויר Orchis israelitica 370101 תומר אשד 2 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 102 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
סחלב מצויר Orchis israelitica 370100 תומר אשד 2 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 103 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
סחלב מצויר Orchis israelitica 370099 יפתח סיני 2 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 104 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
סחלב מצויר Orchis israelitica 370116 תומר אשד 18 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 105 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
סחלב מצויר Orchis israelitica 370106 תומר אשד 21 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 106 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
סחלב מצויר Orchis israelitica 370108 תומר אשד 21 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 107 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
סחלב מצויר Orchis israelitica 372405 מימי רון 20 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 108 הר צפריר, השכונה החדשה של בית גאן שטח בין בתים ומטעים, הרבה זבל
סחלב מצויר Orchis israelitica 372404 מימי רון 20 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 109 הר צפריר, צפון מזרחית לבית גאן שטח מיועד לחקלאות ככל הנראה
סחלב מצויר Orchis israelitica 346196 עופר כהן 7 במרץ 1991 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 110 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): רכס פקיעין מתוך נתוני רת"ם
סחלב מצויר Orchis israelitica 346150 יואב גרטמן 13 במרץ 1999 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 111 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): רכס פקיעין מתוך נתוני רת"ם
סחלב מצויר Orchis israelitica 346326 תצפיות רת"ם 22 בפברואר 1927 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 112 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): רכס פקיעין מתוך נתוני רת"ם
סחלב מצויר Orchis israelitica 365094 טליה אורון 9 באפריל 2008 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 113 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): רכס פקיעין
סחלב מצויר Orchis israelitica 339278 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 114 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): רכס פקיעין מתוך נתוני רת"ם
סחלב מצויר Orchis israelitica 346195 אחינעם לב 10 במרץ 1989 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 115 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): רכס פקיעין מתוך נתוני רת"ם
סחלב מצויר Orchis israelitica 345455 יואב גרטמן 6 באפריל 1992 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 116 גליל תחתון מרכזי: הר עצמון מתוך נתוני רת"ם
סחלב מצויר Orchis israelitica 345405 יואב גרטמן 6 באפריל 1992 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 117 גליל תחתון מרכזי: הר עצמון מתוך נתוני רת"ם
סחלב מצויר Orchis israelitica 355161 שי קורן 7 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 118 גליל תחתון מרכזי: הרי יטבת
סחלב מצויר Orchis israelitica 372397 מימי רון 5 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 119 הר האחים יש לחזור לאתר, לא נסקר שטח גדול מספיק
סחלב מצויר Orchis israelitica 372396 מימי רון 5 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 120 בכניסה להר האחים
סחלב מצויר Orchis israelitica 372394 מימי רון 6 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 121 הר השואבי חלק בניצנים עדין
סחלב מצויר Orchis israelitica 345493 שיר ורד 18 במרץ 1996 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 122 גליל תחתון מרכזי: הרי יטבת מתוך נתוני רת"ם
סחלב מצויר Orchis israelitica 345546 צבי שמיר 13 במרץ 1990 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 123 גליל תחתון מרכזי: הרי יטבת מתוך נתוני רת"ם
סחלב מצויר Orchis israelitica 345545 צבי שמיר 1 במרץ 1990 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 124 גליל תחתון מרכזי: הרי יטבת מתוך נתוני רת"ם
סחלב מצויר Orchis israelitica 339240 תצפיות רת"ם 17 בפברואר 2000 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 125 גליל תחתון מרכזי: הרי יטבת מתוך נתוני רת"ם
סחלב מצויר Orchis israelitica 345528 הגר לשנר 16 במרץ 1993 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 126 גליל תחתון מרכזי: הרי יטבת מתוך נתוני רת"ם
סחלב מצויר Orchis israelitica 345510 עופר יוסי ואביב 6 באפריל 1992 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 127 גליל תחתון מרכזי: הרי יטבת מתוך נתוני רת"ם
סחלב מצויר Orchis israelitica 345492 הגר לשנר 16 במרץ 1993 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 128 גליל תחתון מרכזי: הרי יטבת מתוך נתוני רת"ם
סחלב מצויר Orchis israelitica 339246 תצפיות רת"ם 18 בפברואר 2000 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 129 גליל תחתון מרכזי: הרי יטבת מתוך נתוני רת"ם
סחלב מצויר Orchis israelitica 365128 שיפמן אסף 18 בפברואר 1989 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 130 גליל תחתון מרכזי: הרי יטבת
סחלב מצויר Orchis israelitica 365108 יוסי פרידמן 24 בפברואר 1997 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 131 גליל תחתון מרכזי: הרי יטבת
סחלב מצויר Orchis israelitica 345542 וקסמן מיכל 24 בפברואר 1987 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 132 גליל תחתון מרכזי: הרי יטבת מתוך נתוני רת"ם
סחלב מצויר Orchis israelitica 365099 יוסי פרידמן 24 במרץ 1999 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 133 גליל תחתון מרכזי: הרי יטבת
סחלב מצויר Orchis israelitica 365121 אסף מנחם 25 בפברואר 1990 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 134 גליל תחתון מרכזי: הרי יטבת
סחלב מצויר Orchis israelitica 365106 ועדיה יוסי 24 בפברואר 1997 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 135 גליל תחתון מרכזי: הרי יטבת
סחלב מצויר Orchis israelitica 365101 יוסי פרידמן 17 במרץ 1997 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 136 גליל תחתון מרכזי: הרי יטבת
סחלב מצויר Orchis israelitica 354676 שי קורן 2 במרץ 2010 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 137 גליל תחתון מרכזי: הר שכניה
סחלב מצויר Orchis israelitica 345593 יואב גרטמן 2 בפברואר 1990 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 138 גליל תחתון מרכזי: הר שכניה מתוך נתוני רת"ם
סחלב מצויר Orchis israelitica 355164 שי קורן 9 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 139 גליל תחתון מרכזי: הר שכניה
סחלב מצויר Orchis israelitica 365105 ועדיה יוסי 24 בפברואר 1997 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 140 גליל תחתון מרכזי: הר שכניה
סחלב מצויר Orchis israelitica 345577 אביבה רבינוביץ' 6 באפריל 1992 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 141 גליל תחתון מרכזי: הר שכניה מתוך נתוני רת"ם
סחלב מצויר Orchis israelitica 365103 ועדיה יוסי 17 במרץ 1997 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 142 גליל תחתון מרכזי: הר שכניה
סחלב מצויר Orchis israelitica 370145 שי קורן 8 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 143 גליל תחתון מרכזי: הר שכניה
סחלב מצויר Orchis israelitica 372412 רעות לוריא 21 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 144 גן לאומי נחל צלמון, מזרחית לכמון בתוך שטחים חקלאים, מטעים. מסביב חורש סבוך וצפוף שאינו נגיש ואינו מתאים לסחלבים
סחלב מצויר Orchis israelitica 372411 רעות לוריא 21 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 145 צפונית למכמנים הצמחייה בשטח מאוד אכולה, ממשק יערני, ריבוי גדרות בקר. הנקודה לא נגישה
סחלב מצויר Orchis israelitica 355204 שי קורן 12 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 146 גליל תחתון מרכזי: רכס הרי סגור
סחלב מצויר Orchis israelitica 345847 יואב גרטמן 20 בפברואר 1987 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 147 גליל תחתון מרכזי: רכס הרי סגור מתוך נתוני רת"ם
סחלב מצויר Orchis israelitica 345848 יאיר אור 22 במרץ 1993 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 148 גליל תחתון מרכזי: לבנים קדרים מתוך נתוני רת"ם
סחלב מצויר Orchis israelitica 372399 רעות לוריא 5 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 149 גבעת דרום מזרחית למורן ולבקעת חנניה גבעה טבעית בצמוד לשטח חקלאי. יתכן שמוקדם מדי בעונה (עוד אין פריחה)
סחלב מצויר Orchis israelitica 355212 שי קורן 19 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 150 גליל תחתון מרכזי: הר עצמון
סחלב מצויר Orchis israelitica 345471 הגר לשנר 7 במרץ 1987 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 151 גליל תחתון מרכזי: הר עצמון מתוך נתוני רת"ם
סחלב מצויר Orchis israelitica 339267 תצפיות רת"ם 26 בפברואר 2000 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 152 גליל תחתון מרכזי: הר עצמון מתוך נתוני רת"ם
סחלב מצויר Orchis israelitica 339263 תצפיות רת"ם 26 בפברואר 2000 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 153 גליל תחתון מרכזי: הר עצמון מתוך נתוני רת"ם
סחלב מצויר Orchis israelitica 345452 אילן זהרוני 6 באפריל 1992 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 154 גליל תחתון מרכזי: הר עצמון מתוך נתוני רת"ם
סחלב מצויר Orchis israelitica 345429 שויצר רונן 22 בפברואר 1981 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 155 גליל תחתון מרכזי: הר עצמון מתוך נתוני רת"ם
סחלב מצויר Orchis israelitica 355214 שי קורן 19 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 156 גליל תחתון מרכזי: הר עצמון
סחלב מצויר Orchis israelitica 355213 שי קורן 19 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 157 גליל תחתון מרכזי: הר עצמון
סחלב מצויר Orchis israelitica 354667 שי קורן 22 בפברואר 2010 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 158 גליל תחתון מרכזי: הר עצמון
סחלב מצויר Orchis israelitica 345411 ברקובסקי ענת 17 בפברואר 1982 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 159 גליל תחתון מרכזי: הר עצמון מתוך נתוני רת"ם
סחלב מצויר Orchis israelitica 355209 שי קורן 16 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 160 גליל תחתון מרכזי: הר עצמון
סחלב מצויר Orchis israelitica 345407 דניאלה 17 במרץ 1983 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 161 גליל תחתון מרכזי: הר עצמון מתוך נתוני רת"ם
סחלב מצויר Orchis israelitica 365123 אסף מנחם 25 בפברואר 1990 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 162 גליל תחתון מרכזי: הר עצמון
סחלב מצויר Orchis israelitica 365122 אסף מנחם 25 בפברואר 1990 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 163 גליל תחתון מרכזי: הר עצמון
סחלב מצויר Orchis israelitica 365116 דידי קפלן 18 בפברואר 1991 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 164 גליל תחתון מרכזי: הר עצמון
סחלב מצויר Orchis israelitica 365114 אסף מנחם 12 במרץ 1991 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 165 גליל תחתון מרכזי: הר עצמון
סחלב מצויר Orchis israelitica 365107 ועדיה יוסי 24 בפברואר 1997 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 166 גליל תחתון מרכזי: הר עצמון
סחלב מצויר Orchis israelitica 365104 ועדיה יוסי 17 במרץ 1997 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 167 גליל תחתון מרכזי: הר עצמון
סחלב מצויר Orchis israelitica 339260 תצפיות רת"ם 3 במרץ 2000 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 168 גליל תחתון מרכזי: הר עצמון מתוך נתוני רת"ם
סחלב מצויר Orchis israelitica 365112 יוסי פרידמן 8 בפברואר 1994 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 169 גליל תחתון מרכזי: הר עצמון
סחלב מצויר Orchis israelitica 365110 יוסי פרידמן 28 בפברואר 1995 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 170 גליל תחתון מרכזי: הר עצמון
סחלב מצויר Orchis israelitica 345413 מכאל אבן אש 22 בפברואר 1985 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 171 גליל תחתון מרכזי: הר עצמון מתוך נתוני רת"ם
סחלב מצויר Orchis israelitica 354666 שי קורן 22 בפברואר 2010 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 172 גליל תחתון מרכזי: הר עצמון
סחלב מצויר Orchis israelitica 345297 יצחק תור 18 במרץ 1985 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 173 גליל תחתון מרכזי: הר תרען מתוך נתוני רת"ם
סחלב מצויר Orchis israelitica 360600 Dalia Bones 11 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 174 גליל תחתון מרכזי: הר תרען
סחלב מצויר Orchis israelitica 346719 יואב גרטמן 14 באפריל 1983 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 175 גליל עליון מזרחי: רמת דלתון מתוך נתוני רת"ם
סחלב מצויר Orchis israelitica 378499 Dalia Bones 31 בינואר 2018 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 176 יער תורען
סחלב מצויר Orchis israelitica 346106 יואב גרטמן 23 באפריל 1983 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 177 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון מתוך נתוני רת"ם
סחלב מצויר Orchis israelitica 372391 מימי רון 5 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 178 שמורת לימן מצפון לעץ זית בודד, 2 פרטים צמודים. הצמחייה מסביב מאוד יבשה, השיחים נראים מתים
סחלב מצויר Orchis israelitica 372438 רעות לוריא 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 179 הר שפנים ישנים הרבה עלים ללא פריחה ועמודי תפרחת אכולים, אולי של המין הזה ואולי סחלבים אחרים
סחלב מצויר Orchis israelitica 346434 יואב גרטמן 30 במרץ 1996 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 180 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון מתוך נתוני רת"ם
סחלב מצויר Orchis israelitica 372395 מימי רון 6 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 181 גבעה צפונית ליודפת לא בתוך שמורת טבע, האוכלוסיה נראת במצב טוב ושמור
סחלב מצויר Orchis israelitica 345406 יואב גרטמן 6 באפריל 1992 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 182 גליל תחתון מרכזי: הר עצמון מתוך נתוני רת"ם
סחלב מצויר Orchis israelitica 372410 רעות לוריא 21 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 183 הר בן זמרה בית הגידול מתאים אך לא נבדק כולו. ישנו מדרון ממול לנקודה, שבקו אווירי הוא באותו אתר וגם בו בית גידול מתאים. מדרון זה לא נבדק
סחלב מצויר Orchis israelitica 345491 הגר לשנר 16 במרץ 1993 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 184 גליל תחתון מרכזי: הרי יטבת מתוך נתוני רת"ם
סחלב מצויר Orchis israelitica 345520 אמוץ דפני 15 במרץ 1979 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 185 גליל תחתון מרכזי: הרי יטבת מתוך נתוני רת"ם
סחלב מצויר Orchis israelitica 355757 גיא זהרוני 15 באפריל 2015 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 186 גליל תחתון מרכזי: רכס הרי סגור
סחלב מצויר Orchis israelitica 345966 יגאל גמליאלי 3 במרץ 1987 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 187 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): מתלול צורים מזרח מתוך נתוני רת"ם
סחלב מצויר Orchis israelitica 346328 אחינעם לב 10 במרץ 1989 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 188 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): רכס פקיעין מתוך נתוני רת"ם
סחלב מצויר Orchis israelitica 365102 יוסי פרידמן 17 במרץ 1997 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 189 גליל תחתון מרכזי: הרי יטבת
סחלב מצויר Orchis israelitica 368529 יובל עברון 24 בפברואר 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 190 גליל תחתון מרכזי: הר תרען
סחלב מצויר Orchis israelitica 384860 דליה בונס 19 במרץ 2018 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 191 עין גורונה (עין אל ג'ורון) לי בית ג'ן
סחלב מצויר Orchis israelitica 365098 מרגרטה וולצ'אק 4 במרץ 2001 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 192 גליל תחתון מרכזי: הר עצמון
סחלב מצויר Orchis israelitica 384759 רן לוטן 1 במרץ 2018 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 193 הר שמאי
סחלב מצויר Orchis israelitica 384744 רן לוטן 24 בפברואר 2018 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 194 הר עפאים
סחלב מצויר Orchis israelitica 372409 רעות לוריא 21 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 195 מצד אבירים
סחלב מצויר Orchis israelitica 372400 מימי רון 19 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 196 ליד מוצב דובב
סחלב מצויר Orchis israelitica 372393 מימי רון 5 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 197 פארק גורן
סחלב מצויר Orchis israelitica 372392 מימי רון 5 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 198 שביל אדום העולה מנחל בצת לכיוון אדמית יש רעיית פרות
סחלב מצויר Orchis israelitica 365096 צופה בלתי ידוע 11 בנובמבר 2001 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 199 רמות הגליל: נחל בצת
סחלב מצויר Orchis israelitica 347359 עופר כהן 15 בפברואר 1990 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 200 רמות הגליל: רמת שומרה מתוך נתוני רת"ם
סחלב מצויר Orchis israelitica 372403 מימי רון 19 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 201 צפונית למערת פער נמצא לא רחוק גם פרט שנראה כהכלאה עם סחלב פרפרני
סחלב מצויר Orchis israelitica 372402 מימי רון 19 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 202 שמורת יער ברעם, מערבית לצבעון השטח בשמורת טבע אך נראה שישנה רעייה כבדה והשטח בו גדל הסחלב המצוייר עבר שריפה. בשאר השטח אדמה כבדה שאינה נראת בית גידול מתאים לסחלבים.
סחלב מצויר Orchis israelitica 372407 מימי רון 20 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 203 הר כפיר נמצא פרט בודד לאורך הדרך, החורש סבוך מאוד, יתכן שישנם פרטים נוספים
סחלב מצויר Orchis israelitica 345412 הגר לשנר 23 במרץ 1983 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 204 גליל תחתון מרכזי: הר עצמון מתוך נתוני רת"ם
סחלב מצויר Orchis israelitica 347000 אביבה רבינוביץ' 20 בפברואר 1996 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 205 מישור חוף הגליל: עמק זבולון (צפון) מתוך נתוני רת"ם
סחלב מצויר Orchis israelitica 345534 אביבה רבינוביץ' 17 במרץ 1993 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 206 גליל תחתון מרכזי: הרי יטבת מתוך נתוני רת"ם
סחלב מצויר Orchis israelitica 346111 יואב גרטמן 10 באפריל 1993 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 207 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון מתוך נתוני רת"ם
סחלב מצויר Orchis israelitica 365124 מחמד חמוד 24 בפברואר 1990 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 208 עמק החולה: אבל בית מעכה
סחלב מצויר Orchis israelitica 346020 גידי נאמן 14 במרץ 1981 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 209 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הר מירון- מתלול מזרחי מתוך נתוני רת"ם
סחלב מצויר Orchis israelitica 346004 יואב גרטמן 17 בפברואר 1989 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 210 מערב הגליל העליון: מתלול צורים מערב מתוך נתוני רת"ם
סחלב מצויר Orchis israelitica 346003 יואב גרטמן 15 בפברואר 1991 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 211 מערב הגליל העליון: מתלול צורים מערב מתוך נתוני רת"ם
סחלב מצויר Orchis israelitica 355863 טליה אורון 18 במרץ 2011 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 212 מערב הגליל העליון: הר כישור הר סנה [נערך - במקור היה סחלב נקוד - טליה דיווחה טעות ברישום]
סחלב מצויר Orchis israelitica 370137 שי קורן 11 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 213 מערב הגליל העליון: הר כישור
סחלב מצויר Orchis israelitica 370133 שי קורן 11 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 214 מערב הגליל העליון: הר כישור
סחלב מצויר Orchis israelitica 365097 צופה בלתי ידוע 11 בנובמבר 2001 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 215 מערב הגליל העליון: הר כישור R מ' זהרי
סחלב מצויר Orchis israelitica 346025 יואב גרטמן 19 בפברואר 1999 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 216 מערב הגליל העליון: הר כישור מתוך נתוני רת"ם
סחלב מצויר Orchis israelitica 346213 יואב גרטמן 13 במרץ 1999 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 217 מערב הגליל העליון: הר כישור מתוך נתוני רת"ם
סחלב מצויר Orchis israelitica 346018 יואב גרטמן 16 בפברואר 1996 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 218 מערב הגליל העליון: הר כישור מתוך נתוני רת"ם
סחלב מצויר Orchis israelitica 346334 יואב גרטמן 30 במרץ 1990 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 219 מערב הגליל העליון: הר כישור מתוך נתוני רת"ם
סחלב מצויר Orchis israelitica 346016 עופר כהן 9 בפברואר 1991 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 220 מערב הגליל העליון: הר כישור מתוך נתוני רת"ם
סחלב מצויר Orchis israelitica 346017 עופר כהן 8 במרץ 1991 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 221 מערב הגליל העליון: הר כישור מתוך נתוני רת"ם
סחלב מצויר Orchis israelitica 370144 שי קורן 11 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 222 מערב הגליל העליון: הר כישור
סחלב מצויר Orchis israelitica 370143 שי קורן 11 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 223 מערב הגליל העליון: הר כישור
סחלב מצויר Orchis israelitica 370139 שי קורן 11 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 224 מערב הגליל העליון: הר כישור
סחלב מצויר Orchis israelitica 370136 שי קורן 11 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 225 מערב הגליל העליון: הר כישור
סחלב מצויר Orchis israelitica 370135 שי קורן 11 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 226 מערב הגליל העליון: הר כישור
סחלב מצויר Orchis israelitica 370132 שי קורן 11 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 227 מערב הגליל העליון: הר כישור
סחלב מצויר Orchis israelitica 370131 שי קורן 11 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 228 מערב הגליל העליון: הר כישור
סחלב מצויר Orchis israelitica 370140 שי קורן 11 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 229 מערב הגליל העליון: הר כישור
סחלב מצויר Orchis israelitica 370138 שי קורן 11 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 230 מערב הגליל העליון: הר כישור
סחלב מצויר Orchis israelitica 370141 שי קורן 11 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 231 מערב הגליל העליון: הר כישור
סחלב מצויר Orchis israelitica 370142 שי קורן 11 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 232 מערב הגליל העליון: הר כישור
סחלב מצויר Orchis israelitica 370130 שי קורן 11 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 233 מערב הגליל העליון: הר כישור
סחלב מצויר Orchis israelitica 370134 שי קורן 11 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 234 מערב הגליל העליון: הר כישור
סחלב מצויר Orchis israelitica 370146 שי קורן 4 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 235 מישור חוף הגליל: עמק זבולון (צפון)
סחלב מצויר Orchis israelitica 346447 נעמי גורדון 13 במרץ 1981 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 236 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הר מירון- מתלול מזרחי מתוך נתוני רת"ם
סחלב מצויר Orchis israelitica 346845 חווה להב 16 בפברואר 1983 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 237 רמות הגליל: רמת מונפור מתוך נתוני רת"ם
סחלב מצויר Orchis israelitica 339275 תצפיות רת"ם 2 במרץ 2001 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 238 מערב הגליל העליון: הר כישור מתוך נתוני רת"ם
סחלב מצויר Orchis israelitica 346021 יואב גרטמן 29 במרץ 1996 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 239 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הר מירון- מתלול מזרחי מתוך נתוני רת"ם
סחלב מצויר Orchis israelitica 346005 יואב גרטמן 11 בפברואר 1994 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 240 מערב הגליל העליון: מתלול צורים מערב מתוך נתוני רת"ם
סחלב מצויר Orchis israelitica 346614 אורי פרגמן-ספיר 11 במרץ 1988 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 241 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הרי גודרים סאסא מתוך נתוני רת"ם
סחלב מצויר Orchis israelitica 346674 אורי פרגמן-ספיר 11 במרץ 1988 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 242 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הרי גודרים סאסא מתוך נתוני רת"ם
סחלב מצויר Orchis israelitica 356069 טליה אורון 7 במרץ 2013 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 243 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
סחלב מצויר Orchis israelitica 345505 יהודה מרטה 17 בפברואר 1990 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 244 גליל תחתון מרכזי: הרי יטבת מתוך נתוני רת"ם
סחלב מצויר Orchis israelitica 345791 יואב גרטמן 9 בפברואר 1991 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 245 גליל תחתון מרכזי: רכס הרי סגור מתוך נתוני רת"ם
סחלב מצויר Orchis israelitica 346423 יואב גרטמן 16 במאי 1999 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 246 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון מתוך נתוני רת"ם
סחלב מצויר Orchis israelitica 345592 יואב גרטמן 21 באפריל 1989 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 247 גליל תחתון מרכזי: הר שכניה מתוך נתוני רת"ם
סחלב מצויר Orchis israelitica 346110 יואב גרטמן 23 באפריל 1983 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 248 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון מתוך נתוני רת"ם
סחלב מצויר Orchis israelitica 346059 יואב גרטמן 26 באפריל 1999 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 249 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון מתוך נתוני רת"ם
סחלב מצויר Orchis israelitica 346422 יואב גרטמן 25 במרץ 1999 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 250 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון מתוך נתוני רת"ם
סחלב מצויר Orchis israelitica 346444 יואב גרטמן 26 במאי 1996 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 251 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון מתוך נתוני רת"ם
סחלב מצויר Orchis israelitica 356179 טליה אורון 31 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 252 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): גבעות יהויכים ספסופה
סחלב מצויר Orchis israelitica 372437 רעות לוריא 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 253 שמורת הר מירון, צפונית לשפר מטעים ושדות מרעה מגודרים עם צומח עשבוני ומיעוט שיחים. בשוליים חורש סבוך
סחלב מצויר Orchis israelitica 372435 רעות לוריא 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 254 שמורת הר מירון, צפונית לשפר
סחלב מצויר Orchis israelitica 372434 רעות לוריא 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 255 שמורת הר מירון, צפונית לשפר
סחלב מצויר Orchis israelitica 346007 עוז גולן 10 במרץ 1990 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 256 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הר מירון- מתלול מזרחי מתוך נתוני רת"ם
סחלב מצויר Orchis israelitica 346492 יואב גרטמן 30 במרץ 1996 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 257 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הר מירון- מתלול מזרחי מתוך נתוני רת"ם
סחלב מצויר Orchis israelitica 345984 יואב גרטמן 11 באפריל 1983 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 258 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הר מירון- מתלול מזרחי מתוך נתוני רת"ם
סחלב מצויר Orchis israelitica 346026 יואב גרטמן 20 במרץ 1981 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 259 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הר מירון- מתלול מזרחי מתוך נתוני רת"ם
סחלב מצויר Orchis israelitica 346493 זהבי עמי 13 במרץ 1981 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 260 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הר מירון- מתלול מזרחי מתוך נתוני רת"ם
סחלב מצויר Orchis israelitica 346421 ב.רובינוב 16 באפריל 1953 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 261 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הר מירון- מתלול מזרחי מתוך נתוני רת"ם
סחלב מצויר Orchis israelitica 346446 עופר כהן 7 במרץ 1991 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 262 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הר מירון- מתלול מזרחי מתוך נתוני רת"ם
סחלב מצויר Orchis israelitica 346463 יואב גרטמן 1 ביוני 1990 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 263 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הר מירון- מתלול מזרחי מתוך נתוני רת"ם
סחלב מצויר Orchis israelitica 356260 טליה אורון 3 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 264 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): רמת פסוטה
סחלב מצויר Orchis israelitica 346786 יאיר אור 12 במרץ 1985 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 265 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): רמת פסוטה מתוך נתוני רת"ם
סחלב מצויר Orchis israelitica 372408 רעות לוריא 21 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 266 מצד אבירים
סחלב מצויר Orchis israelitica 370115 טליה אורון 19 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 267 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): רמת פסוטה
סחלב מצויר Orchis israelitica 370114 טליה אורון 19 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 268 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): רמת פסוטה
סחלב מצויר Orchis israelitica 370113 טליה אורון 19 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 269 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): רמת פסוטה
סחלב מצויר Orchis israelitica 372401 מימי רון 19 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 270 שמורת ברעם, בדרך לקבר אסתר ומרדכי החורש סבוך ולכן לא ניתן לסקור ברדיוס קמ מהנקודה
סחלב מצויר Orchis israelitica 346536 יהודה מרטה 15 במרץ 1990 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 271 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הרי גודרים סאסא מתוך נתוני רת"ם
סחלב מצויר Orchis israelitica 346541 יואב גרטמן 25 במרץ 1999 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 272 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הרי גודרים סאסא מתוך נתוני רת"ם
סחלב מצויר Orchis israelitica 370110 תומר אשד 19 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 273 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הרי גודרים סאסא
סחלב מצויר Orchis israelitica 346692 מיכאלי דני 7 במרץ 1981 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 274 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הרי גודרים סאסא מתוך נתוני רת"ם
סחלב מצויר Orchis israelitica 365126 דידי קפלן 19 בפברואר 1990 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 275 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הרי גודרים סאסא
סחלב מצויר Orchis israelitica 365129 אסף מנחם 28 בפברואר 1985 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 276 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הרי גודרים סאסא
סחלב מצויר Orchis israelitica 346626 יואב גרטמן 1 במאי 1980 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 277 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הרי גודרים סאסא מתוך נתוני רת"ם
סחלב מצויר Orchis israelitica 346558 דוכס ראובן 17 באפריל 1982 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 278 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הרי גודרים סאסא מתוך נתוני רת"ם
סחלב מצויר Orchis israelitica 346711 גיא פאר 13 במרץ 1996 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 279 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הרי גודרים סאסא מתוך נתוני רת"ם
סחלב מצויר Orchis israelitica 346700 גיא פאר 13 במרץ 1996 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 280 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הרי גודרים סאסא מתוך נתוני רת"ם
סחלב מצויר Orchis israelitica 365130 אסף מנחם 15 בפברואר 1981 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 281 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הרי גודרים סאסא
סחלב מצויר Orchis israelitica 365127 דידי קפלן 19 בפברואר 1990 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 282 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הרי גודרים סאסא
סחלב מצויר Orchis israelitica 365125 דידי קפלן 19 בפברואר 1990 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 283 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הרי גודרים סאסא
סחלב מצויר Orchis israelitica 365115 אסף מנחם 4 במרץ 1991 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 284 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הרי גודרים סאסא
סחלב מצויר Orchis israelitica 365095 כהן גיא 27 בפברואר 2006 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 285 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הרי גודרים סאסא
סחלב מצויר Orchis israelitica 370124 טליה אורון 14 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 286 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הרי גודרים סאסא
סחלב מצויר Orchis israelitica 370121 טליה אורון 14 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 287 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הרי גודרים סאסא
סחלב מצויר Orchis israelitica 370120 טליה אורון 14 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 288 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הרי גודרים סאסא
סחלב מצויר Orchis israelitica 370119 טליה אורון 14 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 289 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הרי גודרים סאסא
סחלב מצויר Orchis israelitica 370118 טליה אורון 14 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 290 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הרי גודרים סאסא
סחלב מצויר Orchis israelitica 370129 תומר אשד 12 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 291 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הרי גודרים סאסא
סחלב מצויר Orchis israelitica 370123 טליה אורון 14 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 292 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הרי גודרים סאסא
סחלב מצויר Orchis israelitica 370122 טליה אורון 14 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 293 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הרי גודרים סאסא
סחלב מצויר Orchis israelitica 370112 טליה אורון 19 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 294 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הרי גודרים סאסא
סחלב מצויר Orchis israelitica 370111 תומר אשד 19 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 295 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הרי גודרים סאסא
סחלב מצויר Orchis israelitica 370109 תומר אשד 19 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 296 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הרי גודרים סאסא
סחלב מצויר Orchis israelitica 372436 רעות לוריא 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 297 עין אל אסד שטח מטעים, אדמה מעובדת בתוך חורש סבוך
סחלב מצויר Orchis israelitica 365111 סעיד חמוד 26 בפברואר 1995 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 298 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): מתלול צורים מזרח
סחלב מצויר Orchis israelitica 346006 לב אחינעם 7 במרץ 1989 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 299 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): מתלול צורים מזרח מתוך נתוני רת"ם
סחלב מצויר Orchis israelitica 372439 רעות לוריא 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 300 הר שפנים
סחלב מצויר Orchis israelitica 370117 תומר אשד 18 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 301 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
סחלב מצויר Orchis israelitica 370098 יפתח סיני 2 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 302 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
סחלב מצויר Orchis israelitica 372406 מימי רון 20 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 303 הר שפנים טרסות מעובדות. אין שטח טבעי לא מעובד באיזור
סחלב מצויר Orchis israelitica 355870 טליה אורון 2 באפריל 2011 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 304 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
סחלב מצויר Orchis israelitica 346109 יואב גרטמן 16 באפריל 1983 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 305 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון מתוך נתוני רת"ם
סחלב מצויר Orchis israelitica 346184 גמליאל יגאל 9 באפריל 1983 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 306 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון מתוך נתוני רת"ם
סחלב מצויר Orchis israelitica 346108 אסעד סאלח 31 במרץ 1991 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 307 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון מתוך נתוני רת"ם
סחלב מצויר Orchis israelitica 346185 גלית עומרי 15 במרץ 1984 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 308 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון מתוך נתוני רת"ם
סחלב מצויר Orchis israelitica 346124 יואב גרטמן 6 באפריל 1990 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 309 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון מתוך נתוני רת"ם
סחלב מצויר Orchis israelitica 346079 יואב גרטמן 12 באפריל 1999 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 310 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון מתוך נתוני רת"ם
סחלב מצויר Orchis israelitica 346673 יואב גרטמן 11 באפריל 1983 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 311 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון מתוך נתוני רת"ם
סחלב מצויר Orchis israelitica 346420 גידי נאמן 27 במרץ 1980 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 312 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון מתוך נתוני רת"ם
סחלב מצויר Orchis israelitica 345527 אביבה רבינוביץ' 17 במרץ 1993 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 313 גליל תחתון מרכזי: הרי יטבת מתוך נתוני רת"ם
סחלב מצויר Orchis israelitica 346499 לב אחינעם 22 במרץ 1989 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 314 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון מתוך נתוני רת"ם
סחלב מצויר Orchis israelitica 346515 פורת יהל 21 בפברואר 1994 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 315 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון מתוך נתוני רת"ם
סחלב מצויר Orchis israelitica 346514 אליאסף נירית 1 באפריל 1983 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 316 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון מתוך נתוני רת"ם
סחלב מצויר Orchis israelitica 346153 אורי פרגמן-ספיר 18 במרץ 1991 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 317 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון מתוך נתוני רת"ם
סחלב מצויר Orchis israelitica 346469 אחינעם לב 27 במרץ 1989 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 318 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון מתוך נתוני רת"ם
סחלב מצויר Orchis israelitica 346472 עופר שירה 19 במרץ 1993 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 319 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון מתוך נתוני רת"ם
סחלב מצויר Orchis israelitica 346107 אסעד סאלח 8 במרץ 1990 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 320 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון מתוך נתוני רת"ם
סחלב מצויר Orchis israelitica 365119 אסף מנחם 16 במרץ 1990 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 321 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
סחלב מצויר Orchis israelitica 346209 וינר ענת 16 באפריל 1983 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 322 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון מתוך נתוני רת"ם
סחלב מצויר Orchis israelitica 346494 אליאסף נירית 23 במרץ 1981 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 323 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון מתוך נתוני רת"ם
סחלב מצויר Orchis israelitica 346127 עומרי גלית 15 במרץ 1984 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 324 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון מתוך נתוני רת"ם
סחלב מצויר Orchis israelitica 346503 אליאסף נירית 17 במרץ 1981 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 325 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון מתוך נתוני רת"ם
סחלב מצויר Orchis israelitica 346052 יואב גרטמן 15 באפריל 1988 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 326 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון מתוך נתוני רת"ם
סחלב מצויר Orchis israelitica 346440 יואב גרטמן 25 במרץ 1999 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 327 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון מתוך נתוני רת"ם
סחלב מצויר Orchis israelitica 345298 תור יצחק 27 במרץ 2000 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 328 גליל תחתון מרכזי: הר תרען מתוך נתוני רת"ם
סחלב מצויר Orchis israelitica 365100 דולב מוטי 6 באפריל 1997 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 329 גליל תחתון מרכזי: הרי יטבת
סחלב מצויר Orchis israelitica 365118 אסף מנחם 16 במרץ 1990 1 0 0 /taxa/Orchis%20israelitica/ 330 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון