ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
סחלב ריחני Orchis coriophora 348541 כהן דורית 28 באפריל 1982 1 0 0 /taxa/Orchis%20coriophora/ 1 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
סחלב ריחני Orchis coriophora 348139 טוביה קושניר 15 באפריל 1945 1 0 0 /taxa/Orchis%20coriophora/ 2 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
סחלב ריחני Orchis coriophora 348156 יואב גרטמן 25 באפריל 1986 1 0 0 /taxa/Orchis%20coriophora/ 3 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
סחלב ריחני Orchis coriophora 343380 מיכאל זהרי 19 באפריל 1926 1 0 0 /taxa/Orchis%20coriophora/ 4 שרון צפוני: נחל חדרה מתוך נתוני רת"ם
סחלב ריחני Orchis coriophora 348288 יאיר אור 20 ביוני 1988 1 0 0 /taxa/Orchis%20coriophora/ 5 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
סחלב ריחני Orchis coriophora 365087 ועדיה יוסי 2 בפברואר 1988 1 0 0 /taxa/Orchis%20coriophora/ 6 צפון הגולן: יער אודם
סחלב ריחני Orchis coriophora 341785 אלכסנדר איג 15 באפריל 1922 1 0 0 /taxa/Orchis%20coriophora/ 7 שרון דרומי: חמרה פתח-תקוה מתוך נתוני רת"ם
סחלב ריחני Orchis coriophora 346226 טוביה קושניר 15 באפריל 1942 1 0 0 /taxa/Orchis%20coriophora/ 8 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): רכס פקיעין מתוך נתוני רת"ם
סחלב ריחני Orchis coriophora 343848 מיכאל זהרי 21 במרץ 1924 1 0 0 /taxa/Orchis%20coriophora/ 9 עמק יזרעאל - חרוד: עמק חרוד מתוך נתוני רת"ם
סחלב ריחני Orchis coriophora 343379 מיכאל זהרי 19 באפריל 1926 1 0 0 /taxa/Orchis%20coriophora/ 10 שרון צפוני: נחל חדרה מתוך נתוני רת"ם
סחלב ריחני Orchis coriophora 348581 יואב גרטמן 14 במאי 1999 1 0 0 /taxa/Orchis%20coriophora/ 11 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
סחלב ריחני Orchis coriophora 388113 יפעת גרנט 26 במרץ 2019 1 0 0 /taxa/Orchis%20coriophora/ 12 עמק החולה: ארץ פלגי מים
סחלב ריחני Orchis coriophora 388114 יפעת גרנט 26 במרץ 2019 1 0 0 /taxa/Orchis%20coriophora/ 13 עמק החולה: ארץ פלגי מים
סחלב ריחני Orchis coriophora 388115 יפעת גרנט 26 במרץ 2019 1 0 0 /taxa/Orchis%20coriophora/ 14 עמק החולה: ארץ פלגי מים
סחלב ריחני Orchis coriophora 388116 דידי קפלן 29 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Orchis%20coriophora/ 15 כתף החרמון: חרמון
סחלב ריחני Orchis coriophora 388117 דודו פרו 15 במרץ 2018 1 0 0 /taxa/Orchis%20coriophora/ 16 עמק החולה: ארץ פלגי מים
סחלב ריחני Orchis coriophora 388118 דודו פרו 15 במרץ 2018 1 0 0 /taxa/Orchis%20coriophora/ 17 עמק החולה: ארץ פלגי מים
סחלב ריחני Orchis coriophora 388119 דודו פרו 15 במרץ 2018 1 0 0 /taxa/Orchis%20coriophora/ 18 עמק החולה: ארץ פלגי מים
סחלב ריחני Orchis coriophora 390447 יעל אורגד 11 במאי 2019 1 0 0 /taxa/Orchis%20coriophora/ 19 כתף החרמון: חרמון
סחלב ריחני Orchis coriophora 390448 יפעת גרנט 26 במרץ 2019 1 0 0 /taxa/Orchis%20coriophora/ 20 עמק החולה: ארץ פלגי מים
סחלב ריחני Orchis coriophora 390449 דודו פרו 13 במרץ 2019 1 0 0 /taxa/Orchis%20coriophora/ 21 עמק החולה: ארץ פלגי מים סחלב ריחני אגם הדייג חורשת טל
סחלב ריחני Orchis coriophora 390450 דודו פרו 7 במרץ 2019 1 0 0 /taxa/Orchis%20coriophora/ 22 עמק החולה: ארץ פלגי מים
סחלב ריחני Orchis coriophora 390451 דידי קפלן 20 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Orchis%20coriophora/ 23 כתף החרמון: חרמון
סחלב ריחני Orchis coriophora 390452 דידי קפלן 20 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Orchis%20coriophora/ 24 כתף החרמון: חרמון
סחלב ריחני Orchis coriophora 390453 דודו פרו 15 במרץ 2018 1 0 0 /taxa/Orchis%20coriophora/ 25 עמק החולה: ארץ פלגי מים
סחלב ריחני Orchis coriophora 390454 דודו פרו 15 במרץ 2018 1 0 0 /taxa/Orchis%20coriophora/ 26 עמק החולה: ארץ פלגי מים
סחלב ריחני Orchis coriophora 390455 דידי קפלן 8 במרץ 2018 1 0 0 /taxa/Orchis%20coriophora/ 27 כתף החרמון: חרמון
סחלב ריחני Orchis coriophora 390796 דידי קפלן 8 במרץ 2018 1 0 0 /taxa/Orchis%20coriophora/ 28 כתף החרמון: חרמון
סחלב ריחני Orchis coriophora 348252 יואב גרטמן 4 באפריל 1986 1 0 0 /taxa/Orchis%20coriophora/ 29 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
סחלב ריחני Orchis coriophora 383072 יוסי ועדיה 2 במאי 1988 1 0 0 /taxa/Orchis%20coriophora/ 30 כתף החרמון: חרמון
סחלב ריחני Orchis coriophora 346225 קושניר טוביה 15 באפריל 1942 1 0 0 /taxa/Orchis%20coriophora/ 31 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): רכס פקיעין מתוך נתוני רת"ם
סחלב ריחני Orchis coriophora 348228 אורי פרגמן-ספיר 30 במאי 1987 1 0 0 /taxa/Orchis%20coriophora/ 32 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
סחלב ריחני Orchis coriophora 383066 שי קורן 27 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20coriophora/ 33 עמק החולה: ארץ פלגי מים
סחלב ריחני Orchis coriophora 383067 שי קורן 19 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Orchis%20coriophora/ 34 עמק החולה: ארץ פלגי מים
סחלב ריחני Orchis coriophora 383068 יונתן הררי 10 במאי 1991 1 0 0 /taxa/Orchis%20coriophora/ 35 עמק החולה: ארץ פלגי מים משטח B
סחלב ריחני Orchis coriophora 383069 יונתן הררי 26 במרץ 1991 1 0 0 /taxa/Orchis%20coriophora/ 36 עמק החולה: ארץ פלגי מים
סחלב ריחני Orchis coriophora 383070 יונתן הררי 18 בפברואר 1991 1 0 0 /taxa/Orchis%20coriophora/ 37 עמק החולה: ארץ פלגי מים משטח B
סחלב ריחני Orchis coriophora 383071 יונתן הררי 18 בפברואר 1991 1 0 0 /taxa/Orchis%20coriophora/ 38 עמק החולה: ארץ פלגי מים מידרון A
סחלב ריחני Orchis coriophora 384161 דודו פילס 24 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Orchis%20coriophora/ 39 כתף החרמון: חרמון
סחלב ריחני Orchis coriophora 384162 דודו פילס 24 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Orchis%20coriophora/ 40 כתף החרמון: חרמון
סחלב ריחני Orchis coriophora 356142 טליה אורון 24 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Orchis%20coriophora/ 41 עמק החולה: ארץ פלגי מים
סחלב ריחני Orchis coriophora 365072 שי קורן 19 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Orchis%20coriophora/ 42 עמק החולה: ארץ פלגי מים
סחלב ריחני Orchis coriophora 341784 אלכסנדר איג 15 באפריל 1922 1 0 0 /taxa/Orchis%20coriophora/ 43 שרון דרומי: חמרה פתח-תקוה מתוך נתוני רת"ם
סחלב ריחני Orchis coriophora 368101 אורי פרגמן-ספיר 22 ביולי 2016 1 0 0 /taxa/Orchis%20coriophora/ 44 שרון דרומי: חמרה פתח-תקוה
סחלב ריחני Orchis coriophora 343850 מיכאל זהרי 21 במרץ 1924 1 0 0 /taxa/Orchis%20coriophora/ 45 עמק יזרעאל - חרוד: עמק חרוד מתוך נתוני רת"ם
סחלב ריחני Orchis coriophora 343851 נח נפתולסקי 27 במרץ 1924 1 0 0 /taxa/Orchis%20coriophora/ 46 עמק יזרעאל - חרוד: עמק חרוד מתוך נתוני רת"ם
סחלב ריחני Orchis coriophora 343849 נח נפתולסקי 27 במרץ 1924 1 0 0 /taxa/Orchis%20coriophora/ 47 עמק יזרעאל - חרוד: עמק חרוד מתוך נתוני רת"ם
סחלב ריחני Orchis coriophora 347849 עברי יריב 15 ביולי 1980 1 0 0 /taxa/Orchis%20coriophora/ 48 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
סחלב ריחני Orchis coriophora 360594 Margarita Orlova 18 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Orchis%20coriophora/ 49 עמק החולה: ארץ פלגי מים
סחלב ריחני Orchis coriophora 360592 יואב גרטמן 18 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Orchis%20coriophora/ 50 עמק החולה: ארץ פלגי מים
סחלב ריחני Orchis coriophora 347852 מנדל חנה 10 באפריל 1980 1 0 0 /taxa/Orchis%20coriophora/ 51 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
סחלב ריחני Orchis coriophora 347851 ח. אבידב 4 באפריל 1980 1 0 0 /taxa/Orchis%20coriophora/ 52 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
סחלב ריחני Orchis coriophora 347952 כהן דורית 19 במרץ 1981 1 0 0 /taxa/Orchis%20coriophora/ 53 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
סחלב ריחני Orchis coriophora 347949 ח. אבידב 10 באפריל 1980 1 0 0 /taxa/Orchis%20coriophora/ 54 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
סחלב ריחני Orchis coriophora 347942 קראוס גילה 12 באפריל 1982 1 0 0 /taxa/Orchis%20coriophora/ 55 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
סחלב ריחני Orchis coriophora 347933 איריס מינדל 7 באפריל 1985 1 0 0 /taxa/Orchis%20coriophora/ 56 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
סחלב ריחני Orchis coriophora 347931 שמואל בר-שי 24 במרץ 1987 1 0 0 /taxa/Orchis%20coriophora/ 57 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
סחלב ריחני Orchis coriophora 347930 בר-שי נועם 19 במרץ 1982 1 0 0 /taxa/Orchis%20coriophora/ 58 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
סחלב ריחני Orchis coriophora 347944 שיר ורד 31 במרץ 1982 1 0 0 /taxa/Orchis%20coriophora/ 59 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
סחלב ריחני Orchis coriophora 347951 קורש נירית 5 באפריל 1908 1 0 0 /taxa/Orchis%20coriophora/ 60 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
סחלב ריחני Orchis coriophora 347850 עברי יריב 8 בינואר 1981 1 0 0 /taxa/Orchis%20coriophora/ 61 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
סחלב ריחני Orchis coriophora 347962 גנוסר אילת 31 במרץ 1983 1 0 0 /taxa/Orchis%20coriophora/ 62 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
סחלב ריחני Orchis coriophora 347964 דן פרי 15 באפריל 1966 1 0 0 /taxa/Orchis%20coriophora/ 63 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
סחלב ריחני Orchis coriophora 347966 כהן דורית 10 באפריל 1980 1 0 0 /taxa/Orchis%20coriophora/ 64 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
סחלב ריחני Orchis coriophora 347963 שפיר בנימין 28 במרץ 1986 1 0 0 /taxa/Orchis%20coriophora/ 65 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
סחלב ריחני Orchis coriophora 365069 שי קורן 19 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Orchis%20coriophora/ 66 עמק החולה: ארץ פלגי מים
סחלב ריחני Orchis coriophora 365075 שי קורן 19 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Orchis%20coriophora/ 67 עמק החולה: ארץ פלגי מים
סחלב ריחני Orchis coriophora 356158 טליה אורון 24 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Orchis%20coriophora/ 68 עמק החולה: ארץ פלגי מים
סחלב ריחני Orchis coriophora 356174 טליה אורון 24 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Orchis%20coriophora/ 69 עמק החולה: ארץ פלגי מים
סחלב ריחני Orchis coriophora 356173 טליה אורון 24 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Orchis%20coriophora/ 70 עמק החולה: ארץ פלגי מים
סחלב ריחני Orchis coriophora 356149 טליה אורון 24 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Orchis%20coriophora/ 71 עמק החולה: ארץ פלגי מים
סחלב ריחני Orchis coriophora 356143 טליה אורון 24 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Orchis%20coriophora/ 72 עמק החולה: ארץ פלגי מים
סחלב ריחני Orchis coriophora 356137 טליה אורון 17 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Orchis%20coriophora/ 73 עמק החולה: ארץ פלגי מים סקר חלקת יחמורים נצ מרכזי
סחלב ריחני Orchis coriophora 365073 שי קורן 19 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Orchis%20coriophora/ 74 עמק החולה: ארץ פלגי מים
סחלב ריחני Orchis coriophora 365086 ועדיה יוסי 24 במרץ 1988 1 0 0 /taxa/Orchis%20coriophora/ 75 עמק החולה: ארץ פלגי מים
סחלב ריחני Orchis coriophora 365084 דידי קפלן 16 במרץ 1990 1 0 0 /taxa/Orchis%20coriophora/ 76 עמק החולה: ארץ פלגי מים
סחלב ריחני Orchis coriophora 365081 יונתן הררי 26 במרץ 1991 1 0 0 /taxa/Orchis%20coriophora/ 77 עמק החולה: ארץ פלגי מים
סחלב ריחני Orchis coriophora 365079 יונתן הררי 10 במאי 1991 1 0 0 /taxa/Orchis%20coriophora/ 78 עמק החולה: ארץ פלגי מים משטח A
סחלב ריחני Orchis coriophora 365077 לוטן רן 18 במרץ 2009 1 0 0 /taxa/Orchis%20coriophora/ 79 עמק החולה: ארץ פלגי מים
סחלב ריחני Orchis coriophora 365071 שי קורן 19 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Orchis%20coriophora/ 80 עמק החולה: ארץ פלגי מים
סחלב ריחני Orchis coriophora 365070 שי קורן 19 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Orchis%20coriophora/ 81 עמק החולה: ארץ פלגי מים
סחלב ריחני Orchis coriophora 365074 שי קורן 19 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Orchis%20coriophora/ 82 עמק החולה: ארץ פלגי מים
סחלב ריחני Orchis coriophora 365076 שי קורן 19 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Orchis%20coriophora/ 83 עמק החולה: ארץ פלגי מים
סחלב ריחני Orchis coriophora 360181 טליה אורון 17 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Orchis%20coriophora/ 84 עמק החולה: ארץ פלגי מים סקר חלקת יחמורים נ"צ מרכזי
סחלב ריחני Orchis coriophora 360593 יואב גרטמן 18 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Orchis%20coriophora/ 85 עמק החולה: ארץ פלגי מים
סחלב ריחני Orchis coriophora 356163 טליה אורון 24 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Orchis%20coriophora/ 86 עמק החולה: ארץ פלגי מים
סחלב ריחני Orchis coriophora 356160 טליה אורון 24 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Orchis%20coriophora/ 87 עמק החולה: ארץ פלגי מים
סחלב ריחני Orchis coriophora 356147 טליה אורון 24 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Orchis%20coriophora/ 88 עמק החולה: ארץ פלגי מים
סחלב ריחני Orchis coriophora 347967 ראובן אבי 25 במרץ 1989 1 0 0 /taxa/Orchis%20coriophora/ 89 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
סחלב ריחני Orchis coriophora 347932 י.מתתיה 29 במרץ 1969 1 0 0 /taxa/Orchis%20coriophora/ 90 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
סחלב ריחני Orchis coriophora 347950 וייל גיתי 11 במרץ 1988 1 0 0 /taxa/Orchis%20coriophora/ 91 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
סחלב ריחני Orchis coriophora 347970 מוטי רובה 4 באפריל 1985 1 0 0 /taxa/Orchis%20coriophora/ 92 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
סחלב ריחני Orchis coriophora 347853 יואב גרטמן 9 ביוני 1995 1 0 0 /taxa/Orchis%20coriophora/ 93 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
סחלב ריחני Orchis coriophora 347945 שיר ורד 12 באפריל 1990 1 0 0 /taxa/Orchis%20coriophora/ 94 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
סחלב ריחני Orchis coriophora 370095 שי קורן 27 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20coriophora/ 95 עמק החולה: ארץ פלגי מים
סחלב ריחני Orchis coriophora 370093 שי קורן 27 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20coriophora/ 96 עמק החולה: ארץ פלגי מים
סחלב ריחני Orchis coriophora 370092 מתת בן שושן 5 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20coriophora/ 97 עמק החולה: ארץ פלגי מים
סחלב ריחני Orchis coriophora 370091 שי קורן 14 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20coriophora/ 98 עמק החולה: ארץ פלגי מים
סחלב ריחני Orchis coriophora 370096 שי קורן 17 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20coriophora/ 99 עמק החולה: ארץ פלגי מים
סחלב ריחני Orchis coriophora 370094 שי קורן 27 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20coriophora/ 100 עמק החולה: ארץ פלגי מים
סחלב ריחני Orchis coriophora 370097 שי קורן 17 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20coriophora/ 101 עמק החולה: ארץ פלגי מים
סחלב ריחני Orchis coriophora 365082 יונתן הררי 18 בפברואר 1991 1 0 0 /taxa/Orchis%20coriophora/ 102 עמק החולה: ארץ פלגי מים משטח A
סחלב ריחני Orchis coriophora 365078 טליה אורון 3 באפריל 2007 1 0 0 /taxa/Orchis%20coriophora/ 103 מערב הגליל העליון: שלוחות גליל מערבי 2 פרטים
סחלב ריחני Orchis coriophora 354373 דודו פילס 24 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Orchis%20coriophora/ 104 כתף החרמון: חרמון
סחלב ריחני Orchis coriophora 354376 דודו פילס 24 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Orchis%20coriophora/ 105 כתף החרמון: חרמון
סחלב ריחני Orchis coriophora 348523 יואב גרטמן 12 ביוני 1987 1 0 0 /taxa/Orchis%20coriophora/ 106 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
סחלב ריחני Orchis coriophora 339328 תצפיות רת"ם 29 באפריל 2000 1 0 0 /taxa/Orchis%20coriophora/ 107 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
סחלב ריחני Orchis coriophora 348576 גנוסר אילת 10 במאי 1983 1 0 0 /taxa/Orchis%20coriophora/ 108 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
סחלב ריחני Orchis coriophora 348583 יואב גרטמן 12 במאי 1998 1 0 0 /taxa/Orchis%20coriophora/ 109 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
סחלב ריחני Orchis coriophora 365085 ועדיה יוסי 2 במאי 1988 1 0 0 /taxa/Orchis%20coriophora/ 110 כתף החרמון: חרמון
סחלב ריחני Orchis coriophora 365080 יונתן הררי 31 במרץ 1991 1 0 0 /taxa/Orchis%20coriophora/ 111 כתף החרמון: חרמון
סחלב ריחני Orchis coriophora 365088 ועדיה יוסי 1 ביוני 1987 1 0 0 /taxa/Orchis%20coriophora/ 112 כתף החרמון: חרמון
סחלב ריחני Orchis coriophora 365083 אוד יוסי 23 באפריל 1990 1 0 0 /taxa/Orchis%20coriophora/ 113 כתף החרמון: חרמון
סחלב ריחני Orchis coriophora 348524 יואב גרטמן 15 במאי 1992 1 0 0 /taxa/Orchis%20coriophora/ 114 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
סחלב ריחני Orchis coriophora 354382 דודו פילס 24 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Orchis%20coriophora/ 115 כתף החרמון: חרמון
סחלב ריחני Orchis coriophora 354383 דודו פילס 24 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Orchis%20coriophora/ 116 כתף החרמון: חרמון
סחלב ריחני Orchis coriophora 348467 יואב גרטמן 18 באפריל 1997 1 0 0 /taxa/Orchis%20coriophora/ 117 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
סחלב ריחני Orchis coriophora 348466 יואב גרטמן 23 במרץ 1999 1 0 0 /taxa/Orchis%20coriophora/ 118 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
סחלב ריחני Orchis coriophora 348447 יאיר אור 11 במאי 1988 1 0 0 /taxa/Orchis%20coriophora/ 119 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
סחלב ריחני Orchis coriophora 354381 דודו פילס 24 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Orchis%20coriophora/ 120 כתף החרמון: חרמון
סחלב ריחני Orchis coriophora 360591 יואב גרטמן 11 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Orchis%20coriophora/ 121 עמק החולה: ארץ פלגי מים
סחלב ריחני Orchis coriophora 347943 יואב גרטמן 22 במרץ 1990 1 0 0 /taxa/Orchis%20coriophora/ 122 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
סחלב ריחני Orchis coriophora 347887 יואב גרטמן 14 במאי 1999 1 0 0 /taxa/Orchis%20coriophora/ 123 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
סחלב ריחני Orchis coriophora 347904 מייק לבנה 29 במרץ 1995 1 0 0 /taxa/Orchis%20coriophora/ 124 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
סחלב ריחני Orchis coriophora 347934 יואב גרטמן 11 במרץ 1988 1 0 0 /taxa/Orchis%20coriophora/ 125 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
סחלב ריחני Orchis coriophora 347886 יואב גרטמן 23 במרץ 1999 1 0 0 /taxa/Orchis%20coriophora/ 126 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
סחלב ריחני Orchis coriophora 347965 יואב גרטמן 4 באפריל 1986 1 0 0 /taxa/Orchis%20coriophora/ 127 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
סחלב ריחני Orchis coriophora 347888 יואב גרטמן 31 במרץ 1996 1 0 0 /taxa/Orchis%20coriophora/ 128 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
סחלב ריחני Orchis coriophora 348493 יואב גרטמן 31 במרץ 1996 1 0 0 /taxa/Orchis%20coriophora/ 129 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
סחלב ריחני Orchis coriophora 354384 דודו פילס 24 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Orchis%20coriophora/ 130 כתף החרמון: חרמון
סחלב ריחני Orchis coriophora 354379 דודו פילס 24 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Orchis%20coriophora/ 131 כתף החרמון: חרמון
סחלב ריחני Orchis coriophora 354378 דודו פילס 24 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Orchis%20coriophora/ 132 כתף החרמון: חרמון
סחלב ריחני Orchis coriophora 354377 דודו פילס 24 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Orchis%20coriophora/ 133 כתף החרמון: חרמון
סחלב ריחני Orchis coriophora 354375 דודו פילס 24 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Orchis%20coriophora/ 134 כתף החרמון: חרמון
סחלב ריחני Orchis coriophora 354374 דודו פילס 24 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Orchis%20coriophora/ 135 כתף החרמון: חרמון
סחלב ריחני Orchis coriophora 354371 דודו פילס 24 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Orchis%20coriophora/ 136 כתף החרמון: חרמון
סחלב ריחני Orchis coriophora 356171 טליה אורון 24 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Orchis%20coriophora/ 137 עמק החולה: ארץ פלגי מים
סחלב ריחני Orchis coriophora 348425 שמואל בר-שי 22 במאי 1987 1 0 0 /taxa/Orchis%20coriophora/ 138 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
סחלב ריחני Orchis coriophora 354380 דודו פילס 24 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Orchis%20coriophora/ 139 כתף החרמון: חרמון
סחלב ריחני Orchis coriophora 354372 דודו פילס 24 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Orchis%20coriophora/ 140 כתף החרמון: חרמון