ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
סיגל עטוי Viola occulta 327965 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Viola%20occulta/ 1 מתוך נתוני רת"ם