ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
סיגל תמים Viola pentadactyla 327968 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Viola%20pentadactyla/ 1 מתוך נתוני רת"ם
סיגל תמים Viola pentadactyla 327966 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Viola%20pentadactyla/ 2 הרי ירושלים: במת ירושלים מתוך נתוני רת"ם
סיגל תמים Viola pentadactyla 327967 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Viola%20pentadactyla/ 3 הרי ירושלים: במת ירושלים מתוך נתוני רת"ם
סיגל תמים Viola pentadactyla 368030 יובל ספיר 21 ביולי 2016 1 0 0 /taxa/Viola%20pentadactyla/ 4 הרי ירושלים: במת ירושלים
סיגל תמים Viola pentadactyla 368031 יובל ספיר 21 ביולי 2016 1 0 0 /taxa/Viola%20pentadactyla/ 5 הרי ירושלים: במת ירושלים
סיגל תמים Viola pentadactyla 385047 דר בן נתן 23 במרץ 2018 1 0 0 /taxa/Viola%20pentadactyla/ 6 שדות מצפה יאיר בשולי החלק המעובד, קרוב לערוץ שחותך את השדה בחלקו הנמוך
סיגל תמים Viola pentadactyla 358287 משה מינץ 15 באפריל 2015 2 0 0 /taxa/Viola%20pentadactyla/ 7