ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
סיסם הודי Dalbergia sissoo 331823 תצפיות רת"ם 17 במרץ 1988 2 0 0 /taxa/Dalbergia%20sissoo/ 1 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים מתוך נתוני רת"ם
סיסם הודי Dalbergia sissoo 362243 דידי קפלן 15 בפברואר 1965 1 0 0 /taxa/Dalbergia%20sissoo/ 2 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים
סיסם הודי Dalbergia sissoo 362242 דלאל יאיר 18 ביוני 1981 1 0 0 /taxa/Dalbergia%20sissoo/ 3 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים