ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
סיסן זוני Catapodium marinum 361482 מרגרטה וולצ'אק 19 במרץ 1999 1 0 0 /taxa/Catapodium%20marinum/ 1 חולות: רצועת חוף צפוני נדיר
סיסן זוני Catapodium marinum 347249 אביבה רבינוביץ' 24 במרץ 1995 1 0 0 /taxa/Catapodium%20marinum/ 2 חולות: רצועת חוף צפוני מתוך נתוני רת"ם
סיסן זוני Catapodium marinum 347357 תצפיות רת"ם 25 ביולי 1982 1 0 0 /taxa/Catapodium%20marinum/ 3 רמות הגליל: סלם צור מתוך נתוני רת"ם
סיסן זוני Catapodium marinum 345919 אלכסנדר איג 9 במאי 1926 1 0 0 /taxa/Catapodium%20marinum/ 4 מישור חוף הגליל: עמק זבולון (צפון) מתוך נתוני רת"ם
סיסן זוני Catapodium marinum 346939 עוזי פליטמן 16 באפריל 1961 1 0 0 /taxa/Catapodium%20marinum/ 5 מישור חוף הגליל: עמק זבולון (צפון) מתוך נתוני רת"ם
סיסן זוני Catapodium marinum 372469 בר שמש 21 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Catapodium%20marinum/ 6 חולות: מישור חוף כרמלים
סיסן זוני Catapodium marinum 361483 אבינועם דנין 5 באפריל 1989 1 0 0 /taxa/Catapodium%20marinum/ 7 חולות: רצועת חוף צפוני
סיסן זוני Catapodium marinum 343687 אורי פרגמן-ספיר 17 במרץ 1998 1 0 0 /taxa/Catapodium%20marinum/ 8 חולות: חולות חדרה מתוך נתוני רת"ם
סיסן זוני Catapodium marinum 343686 מיכאל זהרי 3 באפריל 1926 1 0 0 /taxa/Catapodium%20marinum/ 9 חולות: חולות חדרה מתוך נתוני רת"ם
סיסן זוני Catapodium marinum 343732 שיר ורד 26 באפריל 1996 1 0 0 /taxa/Catapodium%20marinum/ 10 חולות: חולות חדרה מתוך נתוני רת"ם
סיסן זוני Catapodium marinum 377323 יפתח סיני 29 באוגוסט 2017 1 0 0 /taxa/Catapodium%20marinum/ 11 חולות: רצועת חוף צפוני
סיסן זוני Catapodium marinum 372529 בר שמש 24 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Catapodium%20marinum/ 12 חוף נהריה, איזור תעשיה
סיסן זוני Catapodium marinum 372518 בר שמש 24 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Catapodium%20marinum/ 13 חולות: רצועת חוף צפוני
סיסן זוני Catapodium marinum 368518 סיקו בכור 20 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Catapodium%20marinum/ 14 חולות: רצועת חוף צפוני
סיסן זוני Catapodium marinum 368488 סיקו בכור 13 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Catapodium%20marinum/ 15 חולות: רצועת חוף צפוני
סיסן זוני Catapodium marinum 361481 טליה אורון 22 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Catapodium%20marinum/ 16 חולות: רצועת חוף צפוני
סיסן זוני Catapodium marinum 344337 אבינועם דנין 16 באפריל 1987 1 0 0 /taxa/Catapodium%20marinum/ 17 חולות: מישור חוף כרמלים מתוך נתוני רת"ם
סיסן זוני Catapodium marinum 361480 טליה אורון 27 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Catapodium%20marinum/ 18 חולות: רצועת חוף צפוני
סיסן זוני Catapodium marinum 346844 אביבה רבינוביץ' 5 במאי 1995 1 0 0 /taxa/Catapodium%20marinum/ 19 חולות: רצועת חוף צפוני מתוך נתוני רת"ם
סיסן זוני Catapodium marinum 347128 אבי שמידע 1 באוגוסט 1979 1 0 0 /taxa/Catapodium%20marinum/ 20 חולות: רצועת חוף צפוני מתוך נתוני רת"ם
סיסן זוני Catapodium marinum 344497 אביבה רבינוביץ' 12 במרץ 1996 1 0 0 /taxa/Catapodium%20marinum/ 21 חולות: מישור חוף כרמלים מתוך נתוני רת"ם
סיסן זוני Catapodium marinum 347119 אביבה רבינוביץ' 29 במרץ 1995 1 0 0 /taxa/Catapodium%20marinum/ 22 חולות: רצועת חוף צפוני מתוך נתוני רת"ם
סיסן זוני Catapodium marinum 346885 אביבה רבינוביץ' 7 באפריל 1995 1 0 0 /taxa/Catapodium%20marinum/ 23 חולות: רצועת חוף צפוני מתוך נתוני רת"ם
סיסן זוני Catapodium marinum 346962 אביבה רבינוביץ' 29 במרץ 1995 1 0 0 /taxa/Catapodium%20marinum/ 24 חולות: רצועת חוף צפוני מתוך נתוני רת"ם
סיסן זוני Catapodium marinum 384894 סיקו בכור 26 במרץ 2018 1 0 0 /taxa/Catapodium%20marinum/ 25 דרומית לחוף אכזיב