ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
אירוס הנגב Iris mariae 386075 רון אבן 8 במרץ 2019 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 1 קילומטר 132 אשלים ניצנה, מעל הכביש עדיין לא שיא הפריחה, יש עדיין ניצנים אך חלק מסיימים לפרוח וחלק בניצנים.
אירוס הנגב Iris mariae 384780 אורי פרגמן-ספיר 2 במרץ 2018 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 2 חולות שונרא
אירוס הנגב Iris mariae 358379 ערן היימס 28 בפברואר 2010 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 3 מישור חוף הנגב: עין הבשור
אירוס הנגב Iris mariae 358378 ערן היימס 28 בפברואר 2010 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 4 מישור חוף הנגב: עין הבשור
אירוס הנגב Iris mariae 358377 ערן היימס 28 בפברואר 2010 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 5 מישור חוף הנגב: עין הבשור
אירוס הנגב Iris mariae 358376 ערן היימס 28 בפברואר 2010 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 6 חולות חלוצה - עגור: חולות סכר
אירוס הנגב Iris mariae 358382 ערן היימס 1 במרץ 2010 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 7 חולות חלוצה - עגור: חולות שונרא
אירוס הנגב Iris mariae 358381 ערן היימס 1 במרץ 2010 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 8 חולות חלוצה - עגור: חולות שונרא
אירוס הנגב Iris mariae 358380 ערן היימס 1 במרץ 2010 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 9 חולות חלוצה - עגור: חולות שונרא
אירוס הנגב Iris mariae 358389 ערן היימס 3 במרץ 2010 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 10 חולות חלוצה - עגור: נחל הבשור תחתון
אירוס הנגב Iris mariae 358388 ערן היימס 3 במרץ 2010 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 11 חולות חלוצה - עגור: נחל הבשור תחתון
אירוס הנגב Iris mariae 358387 ערן היימס 3 במרץ 2010 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 12 חולות חלוצה - עגור: נחל הבשור תחתון
אירוס הנגב Iris mariae 358386 ערן היימס 3 במרץ 2010 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 13 חולות חלוצה - עגור: נחל הבשור תחתון
אירוס הנגב Iris mariae 358413 יפתח מגן 3 במרץ 2010 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 14 מישור חוף הנגב: עין הבשור
אירוס הנגב Iris mariae 358410 יפתח מגן 3 במרץ 2010 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 15 מישור חוף הנגב: עין הבשור
אירוס הנגב Iris mariae 358409 יפתח מגן 3 במרץ 2010 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 16 מישור חוף הנגב: עין הבשור
אירוס הנגב Iris mariae 358408 יפתח מגן 3 במרץ 2010 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 17 מישור חוף הנגב: עין הבשור
אירוס הנגב Iris mariae 358405 יפתח מגן 3 במרץ 2010 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 18 מישור חוף הנגב: עין הבשור
אירוס הנגב Iris mariae 358404 יפתח מגן 3 במרץ 2010 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 19 מישור חוף הנגב: עין הבשור
אירוס הנגב Iris mariae 358403 יפתח מגן 3 במרץ 2010 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 20 מישור חוף הנגב: עין הבשור
אירוס הנגב Iris mariae 358395 יפתח מגן 3 במרץ 2010 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 21 מישור חוף הנגב: עין הבשור
אירוס הנגב Iris mariae 358391 יפתח מגן 3 במרץ 2010 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 22 מישור חוף הנגב: עין הבשור
אירוס הנגב Iris mariae 358390 יפתח מגן 3 במרץ 2010 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 23 מישור חוף הנגב: עין הבשור
אירוס הנגב Iris mariae 358415 יפתח מגן 6 במרץ 2010 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 24 חולות חלוצה - עגור: חולות חלוצה
אירוס הנגב Iris mariae 358414 יפתח מגן 6 במרץ 2010 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 25 חולות חלוצה - עגור: חולות חלוצה
אירוס הנגב Iris mariae 358425 ערן היימס 8 במרץ 2010 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 26 מישור חוף הנגב: עין הבשור
אירוס הנגב Iris mariae 358424 ערן היימס 8 במרץ 2010 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 27 מישור חוף הנגב: עין הבשור
אירוס הנגב Iris mariae 358423 ערן היימס 8 במרץ 2010 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 28 חולות חלוצה - עגור: חולות חלוצה
אירוס הנגב Iris mariae 358422 ערן היימס 8 במרץ 2010 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 29 חולות חלוצה - עגור: חולות חלוצה
אירוס הנגב Iris mariae 358421 ערן היימס 8 במרץ 2010 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 30 חולות חלוצה - עגור: חולות חלוצה
אירוס הנגב Iris mariae 358420 ערן היימס 8 במרץ 2010 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 31 חולות חלוצה - עגור: חולות חלוצה
אירוס הנגב Iris mariae 358419 ערן היימס 8 במרץ 2010 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 32 מישור חוף הנגב: עין הבשור
אירוס הנגב Iris mariae 358418 ערן היימס 8 במרץ 2010 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 33 מישור חוף הנגב: עין הבשור
אירוס הנגב Iris mariae 358417 ערן היימס 8 במרץ 2010 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 34 מישור חוף הנגב: עין הבשור
אירוס הנגב Iris mariae 358416 ערן היימס 8 במרץ 2010 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 35 מישור חוף הנגב: עין הבשור
אירוס הנגב Iris mariae 358432 יפתח מגן 11 במרץ 2010 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 36 מישור חוף הנגב: נחל הבשור עליון 4 פרחו
אירוס הנגב Iris mariae 358431 יפתח מגן 11 במרץ 2010 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 37 מישור חוף הנגב: נחל הבשור עליון 2 פרחו
אירוס הנגב Iris mariae 358430 יפתח מגן 11 במרץ 2010 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 38 מישור חוף הנגב: נחל הבשור עליון 2 פרחו
אירוס הנגב Iris mariae 358429 יפתח מגן 11 במרץ 2010 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 39 מישור חוף הנגב: נחל הבשור עליון
אירוס הנגב Iris mariae 358443 ערן היימס 12 במרץ 2010 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 40 חולות חלוצה - עגור: חולות עגור
אירוס הנגב Iris mariae 358468 ערן היימס 13 במרץ 2010 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 41 חולות חלוצה - עגור: חולות עגור
אירוס הנגב Iris mariae 358467 ערן היימס 13 במרץ 2010 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 42 חולות חלוצה - עגור: חולות עגור
אירוס הנגב Iris mariae 358466 ערן היימס 13 במרץ 2010 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 43 חולות חלוצה - עגור: חולות עגור
אירוס הנגב Iris mariae 358465 ערן היימס 13 במרץ 2010 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 44 חולות חלוצה - עגור: חולות עגור
אירוס הנגב Iris mariae 358464 ערן היימס 13 במרץ 2010 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 45 חולות חלוצה - עגור: חולות עגור
אירוס הנגב Iris mariae 358463 ערן היימס 13 במרץ 2010 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 46 חולות חלוצה - עגור: חולות עגור
אירוס הנגב Iris mariae 358461 ערן היימס 13 במרץ 2010 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 47 חולות חלוצה - עגור: חולות עגור
אירוס הנגב Iris mariae 358460 ערן היימס 13 במרץ 2010 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 48 חולות חלוצה - עגור: חולות עגור
אירוס הנגב Iris mariae 358459 ערן היימס 13 במרץ 2010 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 49 חולות חלוצה - עגור: חולות עגור
אירוס הנגב Iris mariae 358458 ערן היימס 13 במרץ 2010 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 50 חולות חלוצה - עגור: חולות עגור
אירוס הנגב Iris mariae 358457 ערן היימס 13 במרץ 2010 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 51 חולות חלוצה - עגור: חולות עגור
אירוס הנגב Iris mariae 358456 ערן היימס 13 במרץ 2010 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 52 חולות חלוצה - עגור: חולות עגור
אירוס הנגב Iris mariae 358455 ערן היימס 13 במרץ 2010 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 53 חולות חלוצה - עגור: חולות עגור
אירוס הנגב Iris mariae 358454 ערן היימס 13 במרץ 2010 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 54 חולות חלוצה - עגור: חולות עגור
אירוס הנגב Iris mariae 358453 ערן היימס 13 במרץ 2010 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 55 חולות חלוצה - עגור: חולות עגור
אירוס הנגב Iris mariae 381233 יפתח מגן 11 במרץ 2010 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 56 מישור חוף הנגב: נחל הבשור עליון
אירוס הנגב Iris mariae 381232 מימי רון 15 באוקטובר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 57 חולות חלוצה - עגור: חולות שונרא
אירוס הנגב Iris mariae 368250 יובל ספיר 15 בינואר 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 58 מישור חוף הנגב: עין הבשור
אירוס הנגב Iris mariae 358412 יפתח מגן 3 במרץ 2010 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 59 מישור חוף הנגב: עין הבשור
אירוס הנגב Iris mariae 340317 טלמון ישעיהו 26 במרץ 1983 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 60 חולות חלוצה - עגור: חולות סכר מתוך נתוני רת"ם
אירוס הנגב Iris mariae 340175 הגר לשנר 18 באפריל 1991 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 61 חולות חלוצה - עגור: חולות שונרא מתוך נתוני רת"ם
אירוס הנגב Iris mariae 359780 בר שמש 8 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 62 אשלים, בתוך המו"פ בגינון
אירוס הנגב Iris mariae 358452 ערן היימס 13 במרץ 2010 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 63 חולות חלוצה - עגור: חולות עגור
אירוס הנגב Iris mariae 373985 עומרי שרון 21 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 64 חולות חלוצה - עגור: חולות שונרא
אירוס הנגב Iris mariae 373986 עומרי שרון 21 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 65 חולות חלוצה - עגור: חולות שונרא
אירוס הנגב Iris mariae 373977 עמירם כהן 5 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 66 חולות חלוצה - עגור: חולות שונרא
אירוס הנגב Iris mariae 373955 עמירם כהן 19 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 67 הר הנגב הצפוני: ביר עסלוג
אירוס הנגב Iris mariae 358402 יפתח מגן 3 במרץ 2010 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 68 מישור חוף הנגב: עין הבשור
אירוס הנגב Iris mariae 363948 צופה בלתי ידוע 8 בינואר 1990 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 69 חולות חלוצה - עגור: חולות עגור
אירוס הנגב Iris mariae 358462 ערן היימס 13 במרץ 2010 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 70 חולות חלוצה - עגור: חולות עגור
אירוס הנגב Iris mariae 373972 עמירם כהן 11 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 71 חולות חלוצה - עגור: חולות חלוצה
אירוס הנגב Iris mariae 373973 עמירם כהן 11 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 72 חולות חלוצה - עגור: חולות חלוצה
אירוס הנגב Iris mariae 358450 ערן היימס 13 במרץ 2010 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 73 חולות חלוצה - עגור: חולות עגור
אירוס הנגב Iris mariae 358449 ערן היימס 13 במרץ 2010 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 74 חולות חלוצה - עגור: חולות עגור
אירוס הנגב Iris mariae 358448 ערן היימס 13 במרץ 2010 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 75 חולות חלוצה - עגור: חולות עגור
אירוס הנגב Iris mariae 382369 ערן היימס 8 במרץ 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 76 חולות חלוצה - עגור: חולות עגור
אירוס הנגב Iris mariae 358447 ערן היימס 13 במרץ 2010 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 77 חולות חלוצה - עגור: חולות עגור
אירוס הנגב Iris mariae 358446 ערן היימס 13 במרץ 2010 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 78 חולות חלוצה - עגור: חולות עגור
אירוס הנגב Iris mariae 358445 ערן היימס 13 במרץ 2010 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 79 חולות חלוצה - עגור: חולות עגור
אירוס הנגב Iris mariae 358444 ערן היימס 13 במרץ 2010 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 80 חולות חלוצה - עגור: נחל הבשור תחתון
אירוס הנגב Iris mariae 358608 ערן היימס 5 במרץ 2011 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 81 חולות חלוצה - עגור: חולות עגור
אירוס הנגב Iris mariae 358609 יפתח מגן 17 במרץ 2011 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 82 מישור חוף הנגב: עין הבשור
אירוס הנגב Iris mariae 358618 ערן היימס 22 בפברואר 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 83 חולות חלוצה - עגור: חולות עגור
אירוס הנגב Iris mariae 358617 ערן היימס 22 בפברואר 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 84 חולות חלוצה - עגור: חולות עגור
אירוס הנגב Iris mariae 358621 ערן היימס 25 בפברואר 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 85 חולות חלוצה - עגור: חולות שונרא
אירוס הנגב Iris mariae 358620 ערן היימס 25 בפברואר 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 86 חולות חלוצה - עגור: חולות שונרא
אירוס הנגב Iris mariae 358619 ערן היימס 25 בפברואר 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 87 חולות חלוצה - עגור: חולות עגור
אירוס הנגב Iris mariae 358687 יפתח מגן 11 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 88 מישור חוף הנגב: עין הבשור
אירוס הנגב Iris mariae 358688 יפתח מגן 12 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 89 מישור חוף הנגב: עין הבשור
אירוס הנגב Iris mariae 358761 ערן היימס 16 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 90 חולות חלוצה - עגור: חולות עגור
אירוס הנגב Iris mariae 358760 ערן היימס 16 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 91 חולות חלוצה - עגור: חולות עגור
אירוס הנגב Iris mariae 358790 ערן היימס 17 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 92 חולות חלוצה - עגור: חולות סכר
אירוס הנגב Iris mariae 358789 ערן היימס 17 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 93 חולות חלוצה - עגור: חולות סכר
אירוס הנגב Iris mariae 358788 ערן היימס 17 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 94 חולות חלוצה - עגור: חולות סכר
אירוס הנגב Iris mariae 358787 ערן היימס 17 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 95 חולות חלוצה - עגור: חולות סכר
אירוס הנגב Iris mariae 358791 ערן היימס 26 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 96 חולות חלוצה - עגור: חולות שונרא
אירוס הנגב Iris mariae 358846 מארק כץ 6 במרץ 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 97 חולות חלוצה - עגור: חולות שונרא
אירוס הנגב Iris mariae 358847 ערן היימס 7 במרץ 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 98 חולות חלוצה - עגור: הר קרן
אירוס הנגב Iris mariae 358855 מארק כץ 8 במרץ 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 99 חולות חלוצה - עגור: חולות עגור
אירוס הנגב Iris mariae 358854 מארק כץ 8 במרץ 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 100 חולות חלוצה - עגור: חולות עגור
אירוס הנגב Iris mariae 358853 מארק כץ 8 במרץ 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 101 חולות חלוצה - עגור: חולות עגור
אירוס הנגב Iris mariae 358852 מארק כץ 8 במרץ 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 102 חולות חלוצה - עגור: חולות עגור
אירוס הנגב Iris mariae 358851 מארק כץ 8 במרץ 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 103 חולות חלוצה - עגור: חולות עגור
אירוס הנגב Iris mariae 358850 מארק כץ 8 במרץ 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 104 חולות חלוצה - עגור: חולות עגור
אירוס הנגב Iris mariae 358849 מארק כץ 8 במרץ 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 105 חולות חלוצה - עגור: הר קרן
אירוס הנגב Iris mariae 358848 מארק כץ 8 במרץ 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 106 חולות חלוצה - עגור: הר קרן
אירוס הנגב Iris mariae 358863 ערן היימס 8 במרץ 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 107 חולות חלוצה - עגור: חולות עגור
אירוס הנגב Iris mariae 358862 ערן היימס 8 במרץ 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 108 חולות חלוצה - עגור: חולות עגור
אירוס הנגב Iris mariae 358861 ערן היימס 8 במרץ 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 109 חולות חלוצה - עגור: חולות עגור
אירוס הנגב Iris mariae 358860 ערן היימס 8 במרץ 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 110 חולות חלוצה - עגור: הר קרן
אירוס הנגב Iris mariae 358859 ערן היימס 8 במרץ 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 111 חולות חלוצה - עגור: הר קרן
אירוס הנגב Iris mariae 358858 ערן היימס 8 במרץ 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 112 חולות חלוצה - עגור: הר קרן
אירוס הנגב Iris mariae 358857 ערן היימס 8 במרץ 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 113 חולות חלוצה - עגור: חולות עגור
אירוס הנגב Iris mariae 358864 ערן היימס 9 במרץ 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 114 חולות חלוצה - עגור: חולות שונרא
אירוס הנגב Iris mariae 358868 ערן היימס 11 במרץ 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 115 חולות חלוצה - עגור: חולות שונרא
אירוס הנגב Iris mariae 358867 ערן היימס 11 במרץ 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 116 חולות חלוצה - עגור: חולות שונרא
אירוס הנגב Iris mariae 358883 ערן היימס 14 במרץ 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 117 חולות חלוצה - עגור: חולות שונרא
אירוס הנגב Iris mariae 358882 ערן היימס 14 במרץ 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 118 חולות חלוצה - עגור: חולות שונרא
אירוס הנגב Iris mariae 358881 ערן היימס 14 במרץ 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 119 חולות חלוצה - עגור: חולות שונרא
אירוס הנגב Iris mariae 358884 ערן היימס 15 במרץ 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 120 חולות חלוצה - עגור: חולות שונרא
אירוס הנגב Iris mariae 358885 ערן היימס 19 במרץ 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 121 הר הנגב הצפוני: ביר עסלוג
אירוס הנגב Iris mariae 358918 ערן היימס 22 בינואר 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 122 חולות חלוצה - עגור: חולות שונרא
אירוס הנגב Iris mariae 358919 ערן היימס 23 בינואר 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 123 חולות חלוצה - עגור: חולות עגור
אירוס הנגב Iris mariae 358922 ערן היימס 1 בפברואר 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 124 חולות חלוצה - עגור: חולות עגור
אירוס הנגב Iris mariae 358927 ערן היימס 16 בפברואר 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 125 חולות חלוצה - עגור: חולות סכר
אירוס הנגב Iris mariae 358935 ערן היימס 18 בפברואר 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 126 חולות חלוצה - עגור: חולות עגור
אירוס הנגב Iris mariae 358934 ערן היימס 18 בפברואר 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 127 חולות חלוצה - עגור: חולות עגור
אירוס הנגב Iris mariae 358933 ערן היימס 18 בפברואר 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 128 חולות חלוצה - עגור: חולות עגור
אירוס הנגב Iris mariae 358932 ערן היימס 18 בפברואר 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 129 חולות חלוצה - עגור: חולות עגור
אירוס הנגב Iris mariae 358931 ערן היימס 18 בפברואר 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 130 חולות חלוצה - עגור: חולות עגור
אירוס הנגב Iris mariae 358930 ערן היימס 18 בפברואר 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 131 חולות חלוצה - עגור: חולות עגור
אירוס הנגב Iris mariae 358948 ערן היימס 22 בפברואר 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 132 חולות חלוצה - עגור: חולות עגור
אירוס הנגב Iris mariae 358946 ערן היימס 22 בפברואר 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 133 חולות חלוצה - עגור: חולות עגור
אירוס הנגב Iris mariae 358945 ערן היימס 22 בפברואר 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 134 חולות חלוצה - עגור: חולות עגור
אירוס הנגב Iris mariae 358944 ערן היימס 22 בפברואר 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 135 חולות חלוצה - עגור: חולות עגור
אירוס הנגב Iris mariae 358943 ערן היימס 22 בפברואר 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 136 חולות חלוצה - עגור: חולות עגור
אירוס הנגב Iris mariae 358942 ערן היימס 22 בפברואר 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 137 חולות חלוצה - עגור: חולות עגור
אירוס הנגב Iris mariae 358940 ערן היימס 22 בפברואר 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 138 חולות חלוצה - עגור: חולות עגור
אירוס הנגב Iris mariae 358939 ערן היימס 22 בפברואר 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 139 חולות חלוצה - עגור: חולות עגור
אירוס הנגב Iris mariae 358938 ערן היימס 22 בפברואר 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 140 חולות חלוצה - עגור: חולות עגור
אירוס הנגב Iris mariae 358937 ערן היימס 22 בפברואר 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 141 חולות חלוצה - עגור: חולות עגור
אירוס הנגב Iris mariae 358936 ערן היימס 22 בפברואר 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 142 חולות חלוצה - עגור: הר קרן ריכוז
אירוס הנגב Iris mariae 358954 ערן היימס 25 בפברואר 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 143 חולות חלוצה - עגור: חולות שונרא
אירוס הנגב Iris mariae 358953 ערן היימס 25 בפברואר 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 144 חולות חלוצה - עגור: חולות שונרא
אירוס הנגב Iris mariae 358952 רן אסולין 25 בפברואר 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 145 מישור חוף הנגב: עין הבשור
אירוס הנגב Iris mariae 358959 עוואד שלייבי 1 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 146 מישור חוף הנגב: עין הבשור
אירוס הנגב Iris mariae 358984 ערן היימס 2 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 147 חולות חלוצה - עגור: חולות עגור
אירוס הנגב Iris mariae 358983 ערן היימס 2 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 148 חולות חלוצה - עגור: חולות עגור
אירוס הנגב Iris mariae 358982 ערן היימס 2 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 149 חולות חלוצה - עגור: חולות עגור
אירוס הנגב Iris mariae 358981 ערן היימס 2 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 150 חולות חלוצה - עגור: חולות עגור
אירוס הנגב Iris mariae 358980 ערן היימס 2 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 151 חולות חלוצה - עגור: חולות עגור
אירוס הנגב Iris mariae 358979 ערן היימס 2 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 152 חולות חלוצה - עגור: חולות עגור
אירוס הנגב Iris mariae 358978 ערן היימס 2 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 153 חולות חלוצה - עגור: חולות עגור
אירוס הנגב Iris mariae 358977 ערן היימס 2 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 154 חולות חלוצה - עגור: חולות עגור
אירוס הנגב Iris mariae 358976 ערן היימס 2 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 155 חולות חלוצה - עגור: חולות עגור
אירוס הנגב Iris mariae 358975 ערן היימס 2 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 156 חולות חלוצה - עגור: חולות עגור
אירוס הנגב Iris mariae 358974 ערן היימס 2 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 157 חולות חלוצה - עגור: חולות עגור
אירוס הנגב Iris mariae 358973 ערן היימס 2 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 158 חולות חלוצה - עגור: חולות עגור
אירוס הנגב Iris mariae 358972 ערן היימס 2 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 159 חולות חלוצה - עגור: חולות עגור
אירוס הנגב Iris mariae 358971 ערן היימס 2 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 160 חולות חלוצה - עגור: חולות עגור
אירוס הנגב Iris mariae 358969 ערן היימס 2 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 161 חולות חלוצה - עגור: חולות עגור
אירוס הנגב Iris mariae 358968 ערן היימס 2 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 162 חולות חלוצה - עגור: חולות עגור
אירוס הנגב Iris mariae 358967 ערן היימס 2 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 163 חולות חלוצה - עגור: חולות עגור
אירוס הנגב Iris mariae 358966 ערן היימס 2 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 164 חולות חלוצה - עגור: חולות עגור
אירוס הנגב Iris mariae 358965 ערן היימס 2 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 165 חולות חלוצה - עגור: חולות עגור
אירוס הנגב Iris mariae 358964 ערן היימס 2 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 166 חולות חלוצה - עגור: חולות עגור
אירוס הנגב Iris mariae 358962 ערן היימס 2 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 167 חולות חלוצה - עגור: חולות עגור
אירוס הנגב Iris mariae 381230 עמירם כהן 28 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 168 חולות חלוצה - עגור: חולות חלוצה
אירוס הנגב Iris mariae 381231 עמירם כהן 28 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 169 חולות חלוצה - עגור: חולות חלוצה
אירוס הנגב Iris mariae 358987 ערן היימס 4 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 170 רמת עבדת: שדמות ניצנה
אירוס הנגב Iris mariae 358986 ערן היימס 4 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 171 חולות חלוצה - עגור: חולות שונרא
אירוס הנגב Iris mariae 359045 עמירם כהן 8 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 172 הר הנגב הצפוני: ביר עסלוג
אירוס הנגב Iris mariae 359044 עמירם כהן 8 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 173 הר הנגב הצפוני: ביר עסלוג
אירוס הנגב Iris mariae 359041 עמירם כהן 8 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 174 הר הנגב הצפוני: ביר עסלוג
אירוס הנגב Iris mariae 359046 אודי קולומבוס 9 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 175 צאן - חצרים: בקע
אירוס הנגב Iris mariae 359050 עמירם כהן 10 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 176 חולות חלוצה - עגור: חולות עגור
אירוס הנגב Iris mariae 359049 עמירם כהן 10 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 177 חולות חלוצה - עגור: חולות עגור
אירוס הנגב Iris mariae 359048 עמירם כהן 10 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 178 חולות חלוצה - עגור: חולות עגור
אירוס הנגב Iris mariae 359067 עמירם כהן 11 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 179 רמת עבדת: שדמות ניצנה
אירוס הנגב Iris mariae 359066 עמירם כהן 11 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 180 רמת עבדת: שדמות ניצנה
אירוס הנגב Iris mariae 359062 עמירם כהן 11 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 181 רמת עבדת: שדמות ניצנה
אירוס הנגב Iris mariae 359070 עמירם כהן 13 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 182 חולות חלוצה - עגור: חולות שונרא
אירוס הנגב Iris mariae 359071 עמירם כהן 16 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 183 חולות חלוצה - עגור: חולות סכר
אירוס הנגב Iris mariae 381227 אודי קולומבוס 19 בינואר 2018 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 184 מישור חוף הנגב: עין הבשור
אירוס הנגב Iris mariae 381228 עמירם כהן 28 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 185 חולות חלוצה - עגור: חולות חלוצה
אירוס הנגב Iris mariae 381229 עמירם כהן 28 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 186 חולות חלוצה - עגור: חולות חלוצה
אירוס הנגב Iris mariae 340220 עוז גולן 10 במרץ 1996 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 187 חולות חלוצה - עגור: חולות שונרא מתוך נתוני רת"ם
אירוס הנגב Iris mariae 359789 מימי רון 9 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 188 דרום מזרחית לביר הדאג'
אירוס הנגב Iris mariae 340336 אבינועם דנין 1 בינואר 1970 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 189 צאן - חצרים: גבעות צאן מתוך נתוני רת"ם
אירוס הנגב Iris mariae 359059 עמירם כהן 11 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 190 רמת עבדת: שדמות ניצנה
אירוס הנגב Iris mariae 359056 עמירם כהן 11 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 191 רמת עבדת: שדמות ניצנה
אירוס הנגב Iris mariae 359808 בר שמש 16 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 192 צאן - חצרים: גבעות צאן
אירוס הנגב Iris mariae 358436 יפתח מגן 11 במרץ 2010 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 193 מישור חוף הנגב: נחל הבשור עליון 8 פרחו
אירוס הנגב Iris mariae 358951 רן אסולין 25 בפברואר 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 194 מישור חוף הנגב: נחל הבשור עליון
אירוס הנגב Iris mariae 358957 רן אסולין 1 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 195 מישור חוף הנגב: נחל הבשור עליון
אירוס הנגב Iris mariae 358437 יפתח מגן 11 במרץ 2010 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 196 מישור חוף הנגב: נחל הבשור עליון 2 פרחו
אירוס הנגב Iris mariae 358440 יפתח מגן 11 במרץ 2010 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 197 מישור חוף הנגב: נחל הבשור עליון 5 פורחים
אירוס הנגב Iris mariae 358808 רן אסולין 26 בנובמבר 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 198 מישור חוף הנגב: נחל הבשור עליון
אירוס הנגב Iris mariae 358810 רן אסולין 26 בנובמבר 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 199 מישור חוף הנגב: נחל הבשור עליון
אירוס הנגב Iris mariae 358434 יפתח מגן 11 במרץ 2010 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 200 מישור חוף הנגב: נחל הבשור עליון 13 פורחים שני פרטים מתוכםמפריחה כפולה
אירוס הנגב Iris mariae 358435 יפתח מגן 11 במרץ 2010 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 201 מישור חוף הנגב: נחל הבשור עליון 8 פרחו מתוכם אחד כפול
אירוס הנגב Iris mariae 358807 רן אסולין 26 בנובמבר 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 202 מישור חוף הנגב: נחל הבשור עליון
אירוס הנגב Iris mariae 358442 יפתח מגן 11 במרץ 2010 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 203 מישור חוף הנגב: נחל הבשור עליון לשייך למקבץ הקודם
אירוס הנגב Iris mariae 358439 יפתח מגן 11 במרץ 2010 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 204 מישור חוף הנגב: נחל הבשור עליון 4 פורחים
אירוס הנגב Iris mariae 358438 יפתח מגן 11 במרץ 2010 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 205 מישור חוף הנגב: נחל הבשור עליון 1 פורח
אירוס הנגב Iris mariae 357758 מרגרטה וולצ'אק 5 במרץ 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 206 מישור חוף הנגב: נחל הבשור עליון
אירוס הנגב Iris mariae 368253 יובל ספיר 15 בינואר 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 207 מישור חוף הנגב: עין הבשור השטח הפך לשדה
אירוס הנגב Iris mariae 340356 מיכאל ברוידה 11 במרץ 1989 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 208 מישור חוף הנגב: עין הבשור מתוך נתוני רת"ם
אירוס הנגב Iris mariae 359811 בר שמש 16 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 209 מגן
אירוס הנגב Iris mariae 359809 בר שמש 16 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 210 מישור חוף הנגב: עין הבשור
אירוס הנגב Iris mariae 340344 שיר ורד 25 במרץ 1995 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 211 מישור חוף הנגב: עין הבשור מתוך נתוני רת"ם
אירוס הנגב Iris mariae 340429 יובל ספיר 15 במרץ 1996 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 212 מישור חוף הנגב: עין הבשור מתוך נתוני רת"ם
אירוס הנגב Iris mariae 340343 שיר ורד 25 במרץ 1990 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 213 מישור חוף הנגב: עין הבשור מתוך נתוני רת"ם
אירוס הנגב Iris mariae 358398 יפתח מגן 3 במרץ 2010 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 214 מישור חוף הנגב: עין הבשור
אירוס הנגב Iris mariae 358397 יפתח מגן 3 במרץ 2010 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 215 מישור חוף הנגב: עין הבשור
אירוס הנגב Iris mariae 340328 עוז גולן 10 במרץ 1996 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 216 חולות חלוצה - עגור: חולות סכר מתוך נתוני רת"ם
אירוס הנגב Iris mariae 340348 זלינגר יחיאל 5 במרץ 1986 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 217 מישור חוף הנגב: עין הבשור מתוך נתוני רת"ם
אירוס הנגב Iris mariae 358385 ערן היימס 3 במרץ 2010 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 218 חולות חלוצה - עגור: נחל הבשור תחתון
אירוס הנגב Iris mariae 358947 ערן היימס 22 בפברואר 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 219 חולות חלוצה - עגור: חולות עגור
אירוס הנגב Iris mariae 358985 ערן היימס 2 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 220 חולות חלוצה - עגור: חולות עגור
אירוס הנגב Iris mariae 358970 ערן היימס 2 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 221 חולות חלוצה - עגור: חולות עגור
אירוס הנגב Iris mariae 358346 ערן היימס 26 בפברואר 2010 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 222 חולות חלוצה - עגור: חולות עגור
אירוס הנגב Iris mariae 358345 ערן היימס 26 בפברואר 2010 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 223 חולות חלוצה - עגור: חולות עגור
אירוס הנגב Iris mariae 358344 ערן היימס 26 בפברואר 2010 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 224 חולות חלוצה - עגור: חולות עגור
אירוס הנגב Iris mariae 358343 ערן היימס 26 בפברואר 2010 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 225 חולות חלוצה - עגור: חולות עגור
אירוס הנגב Iris mariae 358342 ערן היימס 26 בפברואר 2010 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 226 חולות חלוצה - עגור: חולות עגור
אירוס הנגב Iris mariae 358341 ערן היימס 26 בפברואר 2010 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 227 חולות חלוצה - עגור: חולות עגור
אירוס הנגב Iris mariae 358336 ערן היימס 26 בפברואר 2010 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 228 חולות חלוצה - עגור: חולות עגור
אירוס הנגב Iris mariae 358335 ערן היימס 26 בפברואר 2010 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 229 חולות חלוצה - עגור: חולות עגור
אירוס הנגב Iris mariae 358334 ערן היימס 26 בפברואר 2010 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 230 חולות חלוצה - עגור: חולות עגור
אירוס הנגב Iris mariae 358333 ערן היימס 26 בפברואר 2010 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 231 חולות חלוצה - עגור: חולות עגור
אירוס הנגב Iris mariae 358332 ערן היימס 26 בפברואר 2010 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 232 חולות חלוצה - עגור: חולות עגור
אירוס הנגב Iris mariae 358331 ערן היימס 26 בפברואר 2010 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 233 חולות חלוצה - עגור: חולות עגור
אירוס הנגב Iris mariae 358330 ערן היימס 26 בפברואר 2010 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 234 חולות חלוצה - עגור: חולות עגור
אירוס הנגב Iris mariae 358329 ערן היימס 26 בפברואר 2010 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 235 חולות חלוצה - עגור: חולות עגור
אירוס הנגב Iris mariae 358328 ערן היימס 26 בפברואר 2010 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 236 חולות חלוצה - עגור: חולות עגור
אירוס הנגב Iris mariae 358327 ערן היימס 26 בפברואר 2010 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 237 חולות חלוצה - עגור: חולות עגור
אירוס הנגב Iris mariae 358326 ערן היימס 26 בפברואר 2010 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 238 חולות חלוצה - עגור: חולות עגור
אירוס הנגב Iris mariae 358325 ערן היימס 26 בפברואר 2010 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 239 חולות חלוצה - עגור: חולות עגור
אירוס הנגב Iris mariae 358324 ערן היימס 26 בפברואר 2010 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 240 חולות חלוצה - עגור: חולות עגור
אירוס הנגב Iris mariae 358323 ערן היימס 26 בפברואר 2010 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 241 חולות חלוצה - עגור: חולות עגור
אירוס הנגב Iris mariae 358322 ערן היימס 26 בפברואר 2010 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 242 חולות חלוצה - עגור: חולות עגור
אירוס הנגב Iris mariae 358321 ערן היימס 26 בפברואר 2010 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 243 חולות חלוצה - עגור: חולות עגור
אירוס הנגב Iris mariae 358320 ערן היימס 26 בפברואר 2010 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 244 חולות חלוצה - עגור: חולות עגור
אירוס הנגב Iris mariae 358319 ערן היימס 26 בפברואר 2010 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 245 חולות חלוצה - עגור: חולות עגור
אירוס הנגב Iris mariae 358318 ערן היימס 26 בפברואר 2010 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 246 חולות חלוצה - עגור: חולות עגור
אירוס הנגב Iris mariae 358317 ערן היימס 26 בפברואר 2010 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 247 חולות חלוצה - עגור: חולות עגור
אירוס הנגב Iris mariae 358316 ערן היימס 26 בפברואר 2010 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 248 חולות חלוצה - עגור: חולות עגור
אירוס הנגב Iris mariae 358315 ערן היימס 26 בפברואר 2010 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 249 חולות חלוצה - עגור: חולות עגור
אירוס הנגב Iris mariae 358314 ערן היימס 26 בפברואר 2010 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 250 חולות חלוצה - עגור: חולות עגור
אירוס הנגב Iris mariae 358313 ערן היימס 26 בפברואר 2010 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 251 חולות חלוצה - עגור: חולות עגור
אירוס הנגב Iris mariae 358312 ערן היימס 26 בפברואר 2010 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 252 חולות חלוצה - עגור: חולות עגור
אירוס הנגב Iris mariae 358311 ערן היימס 26 בפברואר 2010 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 253 חולות חלוצה - עגור: חולות עגור
אירוס הנגב Iris mariae 358310 ערן היימס 26 בפברואר 2010 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 254 חולות חלוצה - עגור: חולות עגור
אירוס הנגב Iris mariae 358309 ערן היימס 26 בפברואר 2010 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 255 חולות חלוצה - עגור: חולות עגור
אירוס הנגב Iris mariae 358308 ערן היימס 26 בפברואר 2010 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 256 חולות חלוצה - עגור: חולות עגור
אירוס הנגב Iris mariae 358307 ערן היימס 26 בפברואר 2010 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 257 חולות חלוצה - עגור: חולות עגור
אירוס הנגב Iris mariae 358306 ערן היימס 26 בפברואר 2010 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 258 חולות חלוצה - עגור: חולות עגור
אירוס הנגב Iris mariae 358305 ערן היימס 26 בפברואר 2010 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 259 חולות חלוצה - עגור: חולות עגור
אירוס הנגב Iris mariae 358304 ערן היימס 26 בפברואר 2010 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 260 חולות חלוצה - עגור: חולות עגור
אירוס הנגב Iris mariae 358303 ערן היימס 26 בפברואר 2010 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 261 חולות חלוצה - עגור: חולות עגור
אירוס הנגב Iris mariae 358302 ערן היימס 26 בפברואר 2010 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 262 חולות חלוצה - עגור: חולות עגור
אירוס הנגב Iris mariae 358301 ערן היימס 26 בפברואר 2010 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 263 חולות חלוצה - עגור: חולות עגור
אירוס הנגב Iris mariae 358300 ערן היימס 26 בפברואר 2010 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 264 חולות חלוצה - עגור: חולות עגור
אירוס הנגב Iris mariae 358375 ערן היימס 27 בפברואר 2010 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 265 חולות חלוצה - עגור: חולות עגור
אירוס הנגב Iris mariae 358374 ערן היימס 27 בפברואר 2010 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 266 חולות חלוצה - עגור: חולות עגור
אירוס הנגב Iris mariae 358373 ערן היימס 27 בפברואר 2010 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 267 חולות חלוצה - עגור: חולות עגור
אירוס הנגב Iris mariae 358372 ערן היימס 27 בפברואר 2010 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 268 חולות חלוצה - עגור: חולות עגור
אירוס הנגב Iris mariae 358371 ערן היימס 27 בפברואר 2010 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 269 חולות חלוצה - עגור: חולות עגור
אירוס הנגב Iris mariae 358370 ערן היימס 27 בפברואר 2010 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 270 חולות חלוצה - עגור: חולות עגור
אירוס הנגב Iris mariae 358369 ערן היימס 27 בפברואר 2010 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 271 חולות חלוצה - עגור: חולות עגור
אירוס הנגב Iris mariae 358368 ערן היימס 27 בפברואר 2010 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 272 חולות חלוצה - עגור: חולות עגור
אירוס הנגב Iris mariae 358367 ערן היימס 27 בפברואר 2010 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 273 חולות חלוצה - עגור: חולות עגור
אירוס הנגב Iris mariae 358366 ערן היימס 27 בפברואר 2010 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 274 חולות חלוצה - עגור: חולות עגור
אירוס הנגב Iris mariae 358365 ערן היימס 27 בפברואר 2010 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 275 חולות חלוצה - עגור: חולות עגור
אירוס הנגב Iris mariae 358364 ערן היימס 27 בפברואר 2010 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 276 חולות חלוצה - עגור: חולות עגור
אירוס הנגב Iris mariae 358363 ערן היימס 27 בפברואר 2010 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 277 חולות חלוצה - עגור: חולות עגור
אירוס הנגב Iris mariae 358362 ערן היימס 27 בפברואר 2010 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 278 חולות חלוצה - עגור: חולות עגור
אירוס הנגב Iris mariae 358361 ערן היימס 27 בפברואר 2010 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 279 חולות חלוצה - עגור: חולות עגור
אירוס הנגב Iris mariae 358360 ערן היימס 27 בפברואר 2010 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 280 חולות חלוצה - עגור: חולות עגור
אירוס הנגב Iris mariae 358359 ערן היימס 27 בפברואר 2010 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 281 חולות חלוצה - עגור: חולות עגור
אירוס הנגב Iris mariae 358358 ערן היימס 27 בפברואר 2010 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 282 חולות חלוצה - עגור: חולות עגור
אירוס הנגב Iris mariae 358357 ערן היימס 27 בפברואר 2010 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 283 חולות חלוצה - עגור: חולות עגור
אירוס הנגב Iris mariae 358356 ערן היימס 27 בפברואר 2010 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 284 חולות חלוצה - עגור: חולות עגור
אירוס הנגב Iris mariae 358355 ערן היימס 27 בפברואר 2010 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 285 חולות חלוצה - עגור: חולות עגור
אירוס הנגב Iris mariae 358354 ערן היימס 27 בפברואר 2010 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 286 חולות חלוצה - עגור: חולות עגור
אירוס הנגב Iris mariae 358353 ערן היימס 27 בפברואר 2010 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 287 חולות חלוצה - עגור: חולות עגור
אירוס הנגב Iris mariae 358352 ערן היימס 27 בפברואר 2010 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 288 חולות חלוצה - עגור: חולות עגור
אירוס הנגב Iris mariae 358351 ערן היימס 27 בפברואר 2010 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 289 חולות חלוצה - עגור: חולות עגור
אירוס הנגב Iris mariae 358350 ערן היימס 27 בפברואר 2010 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 290 חולות חלוצה - עגור: חולות עגור
אירוס הנגב Iris mariae 358349 ערן היימס 27 בפברואר 2010 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 291 חולות חלוצה - עגור: חולות עגור
אירוס הנגב Iris mariae 358348 ערן היימס 27 בפברואר 2010 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 292 חולות חלוצה - עגור: חולות עגור
אירוס הנגב Iris mariae 358347 ערן היימס 27 בפברואר 2010 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 293 חולות חלוצה - עגור: חולות עגור
אירוס הנגב Iris mariae 358406 יפתח מגן 3 במרץ 2010 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 294 מישור חוף הנגב: עין הבשור
אירוס הנגב Iris mariae 358407 יפתח מגן 3 במרץ 2010 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 295 מישור חוף הנגב: עין הבשור
אירוס הנגב Iris mariae 359810 בר שמש 16 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 296 גבולות
אירוס הנגב Iris mariae 358396 יפתח מגן 3 במרץ 2010 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 297 מישור חוף הנגב: עין הבשור
אירוס הנגב Iris mariae 358393 יפתח מגן 3 במרץ 2010 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 298 מישור חוף הנגב: עין הבשור
אירוס הנגב Iris mariae 359796 בר שמש 16 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 299 חולות סכר (ליד תחנת הדלק של רמת חובב)
אירוס הנגב Iris mariae 340350 יובל ספיר 20 במרץ 1999 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 300 מישור חוף הנגב: עין הבשור מתוך נתוני רת"ם
אירוס הנגב Iris mariae 359800 בר שמש 16 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 301 נחל סכר (קרוב לכביש 40)
אירוס הנגב Iris mariae 368256 יובל ספיר 15 בינואר 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 302 חולות חלוצה - עגור: חולות שונרא
אירוס הנגב Iris mariae 368255 יובל ספיר 15 בינואר 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 303 חולות חלוצה - עגור: חולות שונרא
אירוס הנגב Iris mariae 340319 עוז גולן 10 במרץ 1996 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 304 חולות חלוצה - עגור: חולות סכר מתוך נתוני רת"ם
אירוס הנגב Iris mariae 359804 מימי רון 2 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 305 מצפון לכביש צאלים-רביבים
אירוס הנגב Iris mariae 340183 עוז גולן 10 במרץ 1996 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 306 חולות חלוצה - עגור: חולות שונרא מתוך נתוני רת"ם
אירוס הנגב Iris mariae 340199 עוז גולן 10 במרץ 1996 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 307 חולות חלוצה - עגור: חולות שונרא מתוך נתוני רת"ם
אירוס הנגב Iris mariae 340204 יואב גרטמן 25 בפברואר 1998 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 308 חולות חלוצה - עגור: חולות שונרא מתוך נתוני רת"ם
אירוס הנגב Iris mariae 359802 בר שמש 16 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 309 נחל סכר (קרוב לכביש 40)
אירוס הנגב Iris mariae 359799 בר שמש 16 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 310 נחל סכר (קרוב לכביש 40)
אירוס הנגב Iris mariae 359798 בר שמש 16 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 311 נחל סכר
אירוס הנגב Iris mariae 359775 בר שמש 8 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 312 חולות שונרה
אירוס הנגב Iris mariae 360614 עמית מנדלסון 3 באפריל 2016 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 313 חולות חלוצה - עגור: חולות שונרא
אירוס הנגב Iris mariae 359805 בר שמש 8 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 314 שדמות שיזף בית גידול מתאים ושמור יחסית, אך לא נמצא המין
אירוס הנגב Iris mariae 340316 אבי שמידע 22 במרץ 1990 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 315 חולות חלוצה - עגור: חולות סכר מתוך נתוני רת"ם
אירוס הנגב Iris mariae 340196 יובל ספיר 6 במרץ 1998 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 316 חולות חלוצה - עגור: חולות שונרא מתוך נתוני רת"ם
אירוס הנגב Iris mariae 340190 יובל ספיר 12 במרץ 2000 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 317 חולות חלוצה - עגור: חולות שונרא מתוך נתוני רת"ם
אירוס הנגב Iris mariae 340179 עוז גולן 10 במרץ 1996 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 318 חולות חלוצה - עגור: חולות שונרא מתוך נתוני רת"ם
אירוס הנגב Iris mariae 359773 מימי רון 2 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 319 בין חורבות רחובות של הנגב לחורבות חלוצה
אירוס הנגב Iris mariae 340191 אבינועם דנין 1 בינואר 1970 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 320 חולות חלוצה - עגור: חולות שונרא מתוך נתוני רת"ם
אירוס הנגב Iris mariae 359779 בר שמש 8 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 321 חולות שונרה
אירוס הנגב Iris mariae 359776 בר שמש 8 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 322 חולות שונרה
אירוס הנגב Iris mariae 340219 עוז גולן 10 במרץ 1996 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 323 חולות חלוצה - עגור: חולות שונרא מתוך נתוני רת"ם
אירוס הנגב Iris mariae 340194 עוז גולן 10 במרץ 1996 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 324 חולות חלוצה - עגור: חולות שונרא מתוך נתוני רת"ם
אירוס הנגב Iris mariae 340225 עוז גולן 10 במרץ 1996 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 325 חולות חלוצה - עגור: הר קרן מתוך נתוני רת"ם
אירוס הנגב Iris mariae 359774 בר שמש 8 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 326 חולות שונרה
אירוס הנגב Iris mariae 340221 עוז גולן 10 במרץ 1996 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 327 הר הנגב הצפוני: גבעות אבחה מתוך נתוני רת"ם
אירוס הנגב Iris mariae 340187 יואב גרטמן 26 במרץ 1993 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 328 הר הנגב הצפוני: גבעות אבחה מתוך נתוני רת"ם
אירוס הנגב Iris mariae 340258 יובל ספיר 14 במרץ 1998 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 329 חולות חלוצה - עגור: הר קרן מתוך נתוני רת"ם
אירוס הנגב Iris mariae 359782 בר שמש 8 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 330 אשלים, צפונית למו"פ (נחל הבשור)
אירוס הנגב Iris mariae 359792 מימי רון 9 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 331 דרום מזרחית לביר הדאג'
אירוס הנגב Iris mariae 359791 מימי רון 9 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 332 דרום מזרחית לביר הדאג'
אירוס הנגב Iris mariae 359788 מימי רון 9 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 333 דרום מזרחית לביר הדאג'
אירוס הנגב Iris mariae 359787 מימי רון 9 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 334 דרום מזרחית לביר הדאג'
אירוס הנגב Iris mariae 359786 מימי רון 9 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 335 דרום מזרחית לביר הדאג'
אירוס הנגב Iris mariae 340211 אבינועם דנין 1 בינואר 1970 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 336 הר הנגב הצפוני: מישור אשלים מתוך נתוני רת"ם
אירוס הנגב Iris mariae 340226 אבינועם דנין 1 בינואר 1970 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 337 הר הנגב הצפוני: מישור אשלים מתוך נתוני רת"ם
אירוס הנגב Iris mariae 359781 בר שמש 8 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 338 אשלים, צפונית למו"פ (נחל הבשור)
אירוס הנגב Iris mariae 359806 בר שמש 8 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 339 מטעים צפון מזרחית ליישוב אשלים
אירוס הנגב Iris mariae 359042 עמירם כהן 8 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 340 הר הנגב הצפוני: ביר עסלוג
אירוס הנגב Iris mariae 340178 יואב גרטמן 4 במרץ 1994 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 341 הר הנגב הצפוני: מישור אשלים מתוך נתוני רת"ם
אירוס הנגב Iris mariae 337260 תצפיות רת"ם 23 בפברואר 2001 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 342 הר הנגב הצפוני: מישור אשלים מתוך נתוני רת"ם
אירוס הנגב Iris mariae 384571 יפתח מגן 3 במרץ 2010 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 343 מישור חוף הנגב: עין הבשור
אירוס הנגב Iris mariae 384573 יפתח מגן 3 במרץ 2010 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 344 מישור חוף הנגב: עין הבשור
אירוס הנגב Iris mariae 384574 יפתח מגן 3 במרץ 2010 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 345 מישור חוף הנגב: עין הבשור
אירוס הנגב Iris mariae 384577 ערן היימס 26 בפברואר 2010 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 346 חולות חלוצה - עגור: חולות עגור
אירוס הנגב Iris mariae 384745 אורי פרגמן-ספיר 25 בפברואר 2018 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 347 דרך השדות בין צאלים לגבולות
אירוס הנגב Iris mariae 384751 Dalia Bones 26 בפברואר 2018 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 348 חולות שונרה קשה להעריך את גודל האוכלוסייה. היא מפוזרת על פני שטח נרחב
אירוס הנגב Iris mariae 373984 מימי רון 5 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 349 מישור חוף הנגב: עין הבשור
אירוס הנגב Iris mariae 373983 יפתח מגן 23 בדצמבר 2016 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 350 מישור חוף הנגב: עין הבשור *************
אירוס הנגב Iris mariae 373988 רן אסולין 4 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 351 מישור חוף הנגב: עין הבשור
אירוס הנגב Iris mariae 373982 מרב לבל 10 בינואר 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 352 חולות חלוצה - עגור: חולות סכר
אירוס הנגב Iris mariae 373987 רן אסולין 15 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 353 חולות חלוצה - עגור: חולות חלוצה
אירוס הנגב Iris mariae 373978 עמירם כהן 5 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 354 חולות חלוצה - עגור: חולות סכר
אירוס הנגב Iris mariae 373979 עמירם כהן 5 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 355 חולות חלוצה - עגור: חולות סכר
אירוס הנגב Iris mariae 373964 עמירם כהן 14 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 356 חולות חלוצה - עגור: חולות עגור
אירוס הנגב Iris mariae 373961 עמירם כהן 14 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 357 חולות חלוצה - עגור: חולות עגור
אירוס הנגב Iris mariae 373962 עמירם כהן 14 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 358 חולות חלוצה - עגור: חולות עגור
אירוס הנגב Iris mariae 373966 עמירם כהן 11 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 359 חולות חלוצה - עגור: חולות חלוצה
אירוס הנגב Iris mariae 373967 עמירם כהן 11 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 360 חולות חלוצה - עגור: חולות חלוצה
אירוס הנגב Iris mariae 373968 עמירם כהן 11 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 361 חולות חלוצה - עגור: חולות חלוצה
אירוס הנגב Iris mariae 373969 עמירם כהן 11 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 362 חולות חלוצה - עגור: חולות חלוצה
אירוס הנגב Iris mariae 373959 עמירם כהן 15 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 363 חולות חלוצה - עגור: חולות שונרא
אירוס הנגב Iris mariae 373960 עמירם כהן 15 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 364 חולות חלוצה - עגור: חולות שונרא
אירוס הנגב Iris mariae 373956 עמירם כהן 16 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 365 חולות חלוצה - עגור: חולות סכר
אירוס הנגב Iris mariae 373954 עמירם כהן 23 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 366 חולות חלוצה - עגור: חולות חלוצה
אירוס הנגב Iris mariae 384576 ערן היימס 26 בפברואר 2010 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 367 חולות חלוצה - עגור: חולות עגור
אירוס הנגב Iris mariae 384575 יפתח מגן 3 במרץ 2010 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 368 מישור חוף הנגב: עין הבשור
אירוס הנגב Iris mariae 384572 יפתח מגן 3 במרץ 2010 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 369 מישור חוף הנגב: עין הבשור
אירוס הנגב Iris mariae 384570 יפתח מגן 3 במרץ 2010 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 370 מישור חוף הנגב: עין הבשור
אירוס הנגב Iris mariae 384569 יפתח מגן 3 במרץ 2010 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 371 מישור חוף הנגב: עין הבשור
אירוס הנגב Iris mariae 384565 יפתח מגן 3 במרץ 2010 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 372 מישור חוף הנגב: עין הבשור
אירוס הנגב Iris mariae 384566 יפתח מגן 3 במרץ 2010 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 373 מישור חוף הנגב: עין הבשור
אירוס הנגב Iris mariae 384567 יפתח מגן 3 במרץ 2010 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 374 מישור חוף הנגב: עין הבשור
אירוס הנגב Iris mariae 384568 יפתח מגן 3 במרץ 2010 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 375 מישור חוף הנגב: עין הבשור
אירוס הנגב Iris mariae 384562 עמירם כהן 8 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 376 הר הנגב הצפוני: ביר עסלוג
אירוס הנגב Iris mariae 384563 יפתח מגן 3 במרץ 2010 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 377 מישור חוף הנגב: עין הבשור
אירוס הנגב Iris mariae 384564 יפתח מגן 3 במרץ 2010 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 378 מישור חוף הנגב: עין הבשור
אירוס הנגב Iris mariae 384561 עמירם כהן 8 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 379 הר הנגב הצפוני: ביר עסלוג
אירוס הנגב Iris mariae 384559 עמירם כהן 11 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 380 רמת עבדת: שדמות ניצנה
אירוס הנגב Iris mariae 384560 עמירם כהן 11 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 381 רמת עבדת: שדמות ניצנה
אירוס הנגב Iris mariae 384557 עמירם כהן 11 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 382 רמת עבדת: שדמות ניצנה
אירוס הנגב Iris mariae 384558 עמירם כהן 11 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 383 רמת עבדת: שדמות ניצנה
אירוס הנגב Iris mariae 384555 עמירם כהן 11 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 384 רמת עבדת: שדמות ניצנה
אירוס הנגב Iris mariae 384556 עמירם כהן 11 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 385 רמת עבדת: שדמות ניצנה
אירוס הנגב Iris mariae 384551 עמירם כהן 11 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 386 רמת עבדת: שדמות ניצנה
אירוס הנגב Iris mariae 384552 עמירם כהן 11 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 387 רמת עבדת: שדמות ניצנה
אירוס הנגב Iris mariae 384553 עמירם כהן 11 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 388 רמת עבדת: שדמות ניצנה
אירוס הנגב Iris mariae 384554 עמירם כהן 11 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 389 רמת עבדת: שדמות ניצנה
אירוס הנגב Iris mariae 384550 עמירם כהן 11 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 390 רמת עבדת: שדמות ניצנה
אירוס הנגב Iris mariae 359061 עמירם כהן 11 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 391 רמת עבדת: שדמות ניצנה
אירוס הנגב Iris mariae 359058 עמירם כהן 11 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 392 רמת עבדת: שדמות ניצנה
אירוס הנגב Iris mariae 359064 עמירם כהן 11 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 393 רמת עבדת: שדמות ניצנה
אירוס הנגב Iris mariae 359057 עמירם כהן 11 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 394 רמת עבדת: שדמות ניצנה
אירוס הנגב Iris mariae 359052 עמירם כהן 11 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 395 רמת עבדת: שדמות ניצנה
אירוס הנגב Iris mariae 359065 עמירם כהן 11 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 396 רמת עבדת: שדמות ניצנה
אירוס הנגב Iris mariae 359055 עמירם כהן 11 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 397 רמת עבדת: שדמות ניצנה
אירוס הנגב Iris mariae 359053 עמירם כהן 11 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 398 רמת עבדת: שדמות ניצנה
אירוס הנגב Iris mariae 360613 עמית מנדלסון 30 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 399 רמת עבדת: שדמות ניצנה
אירוס הנגב Iris mariae 359063 עמירם כהן 11 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 400 רמת עבדת: שדמות ניצנה
אירוס הנגב Iris mariae 359060 עמירם כהן 11 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 401 רמת עבדת: שדמות ניצנה
אירוס הנגב Iris mariae 359054 עמירם כהן 11 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 402 רמת עבדת: שדמות ניצנה
אירוס הנגב Iris mariae 368254 יובל ספיר 15 בינואר 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 403 מישור חוף הנגב: עין הבשור
אירוס הנגב Iris mariae 340197 יובל ספיר 19 במרץ 1999 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 404 חולות חלוצה - עגור: חולות שונרא מתוך נתוני רת"ם
אירוס הנגב Iris mariae 359793 מימי רון 9 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 405 דרומית לביר הדאג'
אירוס הנגב Iris mariae 340341 הגר לשנר 20 בפברואר 1988 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 406 מישור חוף הנגב: עין הבשור מתוך נתוני רת"ם
אירוס הנגב Iris mariae 373992 אביבה רבינוביץ' 4 ביוני 1988 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 407 חולות חלוצה - עגור: חולות עגור נדיר
אירוס הנגב Iris mariae 340210 אבינועם דנין 1 בינואר 1970 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 408 חולות חלוצה - עגור: חולות שונרא מתוך נתוני רת"ם
אירוס הנגב Iris mariae 372382 בר שמש 9 בינואר 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 409 ביר הדאג
אירוס הנגב Iris mariae 340248 יובל ספיר 31 בדצמבר 1994 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 410 צאן - חצרים: בקע מתוך נתוני רת"ם
אירוס הנגב Iris mariae 359784 מימי רון 9 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 411 ביר עסלוג', משאבי שדה
אירוס הנגב Iris mariae 359785 מימי רון 9 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 412 ביר עסלוג', משאבי שדה
אירוס הנגב Iris mariae 359794 מימי רון 9 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 413 דרומית לביר הדאג'
אירוס הנגב Iris mariae 359783 מימי רון 9 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 414 ביר עסלוג', משאבי שדה
אירוס הנגב Iris mariae 340300 אבינועם דנין 1 בינואר 1970 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 415 צאן - חצרים: בקע מתוך נתוני רת"ם
אירוס הנגב Iris mariae 337276 תצפיות רת"ם 4 באפריל 2000 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 416 צאן - חצרים: בקע מתוך נתוני רת"ם
אירוס הנגב Iris mariae 340305 יובל ספיר 1 באפריל 2000 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 417 חולות חלוצה - עגור: חולות סכר מתוך נתוני רת"ם
אירוס הנגב Iris mariae 358941 ערן היימס 22 בפברואר 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 418 חולות חלוצה - עגור: חולות עגור
אירוס הנגב Iris mariae 373990 רן אסולין 2 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 419 מישור חוף הנגב: נחל הבשור עליון
אירוס הנגב Iris mariae 358441 יפתח מגן 11 במרץ 2010 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 420 מישור חוף הנגב: נחל הבשור עליון
אירוס הנגב Iris mariae 363940 יפתח מגן 11 במרץ 2010 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 421 מישור חוף הנגב: נחל הבשור עליון 8 פרחו
אירוס הנגב Iris mariae 363929 רן אסולין 1 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 422 מישור חוף הנגב: נחל הבשור עליון
אירוס הנגב Iris mariae 363934 רן אסולין 26 בנובמבר 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 423 מישור חוף הנגב: נחל הבשור עליון
אירוס הנגב Iris mariae 363941 יפתח מגן 11 במרץ 2010 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 424 מישור חוף הנגב: נחל הבשור עליון 1 פורח
אירוס הנגב Iris mariae 363937 יפתח מגן 11 במרץ 2010 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 425 מישור חוף הנגב: נחל הבשור עליון לשייך למקבץ הקודם
אירוס הנגב Iris mariae 363943 יפתח מגן 11 במרץ 2010 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 426 מישור חוף הנגב: נחל הבשור עליון 4 פורחים
אירוס הנגב Iris mariae 363942 יפתח מגן 11 במרץ 2010 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 427 מישור חוף הנגב: נחל הבשור עליון 5 פורחים
אירוס הנגב Iris mariae 358433 יפתח מגן 11 במרץ 2010 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 428 מישור חוף הנגב: נחל הבשור עליון 6 פרחו
אירוס הנגב Iris mariae 358428 יפתח מגן 11 במרץ 2010 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 429 מישור חוף הנגב: נחל הבשור עליון
אירוס הנגב Iris mariae 363939 יפתח מגן 11 במרץ 2010 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 430 מישור חוף הנגב: נחל הבשור עליון 2 פרחו
אירוס הנגב Iris mariae 363936 יפתח מגן 11 במרץ 2010 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 431 מישור חוף הנגב: נחל הבשור עליון 8 פרחו מתוכם אחד כפול
אירוס הנגב Iris mariae 363933 רן אסולין 26 בנובמבר 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 432 מישור חוף הנגב: נחל הבשור עליון
אירוס הנגב Iris mariae 363932 רן אסולין 26 בנובמבר 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 433 מישור חוף הנגב: נחל הבשור עליון
אירוס הנגב Iris mariae 363935 רן אסולין 26 בנובמבר 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 434 מישור חוף הנגב: נחל הבשור עליון
אירוס הנגב Iris mariae 363938 יפתח מגן 11 במרץ 2010 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 435 מישור חוף הנגב: נחל הבשור עליון 13 פורחים שני פרטים מתוכםמפריחה כפולה
אירוס הנגב Iris mariae 363931 מרגרטה וולצ'אק 5 במרץ 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 436 מישור חוף הנגב: נחל הבשור עליון
אירוס הנגב Iris mariae 358427 יפתח מגן 11 במרץ 2010 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 437 מישור חוף הנגב: נחל הבשור עליון
אירוס הנגב Iris mariae 363930 רן אסולין 25 בפברואר 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 438 מישור חוף הנגב: נחל הבשור עליון
אירוס הנגב Iris mariae 373989 רן אסולין 4 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 439 מישור חוף הנגב: עין הבשור
אירוס הנגב Iris mariae 373991 רן אסולין 2 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 440 מישור חוף הנגב: עין הבשור
אירוס הנגב Iris mariae 358958 עוואד שלייבי 1 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 441 מישור חוף הנגב: עין הבשור
אירוס הנגב Iris mariae 358401 יפתח מגן 3 במרץ 2010 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 442 מישור חוף הנגב: עין הבשור
אירוס הנגב Iris mariae 358400 יפתח מגן 3 במרץ 2010 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 443 מישור חוף הנגב: עין הבשור
אירוס הנגב Iris mariae 358394 יפתח מגן 3 במרץ 2010 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 444 מישור חוף הנגב: עין הבשור
אירוס הנגב Iris mariae 358392 יפתח מגן 3 במרץ 2010 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 445 מישור חוף הנגב: עין הבשור
אירוס הנגב Iris mariae 358411 יפתח מגן 3 במרץ 2010 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 446 מישור חוף הנגב: עין הבשור
אירוס הנגב Iris mariae 340342 יובל ספיר 13 במרץ 1998 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 447 מישור חוף הנגב: עין הבשור מתוך נתוני רת"ם
אירוס הנגב Iris mariae 340359 יובל ספיר 12 במרץ 2000 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 448 מישור חוף הנגב: עין הבשור מתוך נתוני רת"ם
אירוס הנגב Iris mariae 340345 דגן ניצה 10 באפריל 1986 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 449 מישור חוף הנגב: עין הבשור מתוך נתוני רת"ם
אירוס הנגב Iris mariae 358399 יפתח מגן 3 במרץ 2010 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 450 מישור חוף הנגב: עין הבשור
אירוס הנגב Iris mariae 363925 רן אסולין 28 בפברואר 2016 1 0 0 /taxa/Iris%20mariae/ 451