ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
סרפד החולה Urtica kioviensis 367171 ועדיה יוסי 9 ביולי 1986 1 0 0 /taxa/Urtica%20kioviensis/ 1 רמות הגליל: רמת חניתה
סרפד החולה Urtica kioviensis 367173 ועדיה יוסי 4 במאי 1981 1 0 0 /taxa/Urtica%20kioviensis/ 2 עמק החולה: ימת החולה
סרפד החולה Urtica kioviensis 347515 נעמי פינברון 30 ביוני 1933 1 0 0 /taxa/Urtica%20kioviensis/ 3 עמק החולה: ביצת החולה מתוך נתוני רת"ם
סרפד החולה Urtica kioviensis 367170 ועדיה יוסי 14 במאי 1988 1 0 0 /taxa/Urtica%20kioviensis/ 4 עמק החולה: ארץ פלגי מים
סרפד החולה Urtica kioviensis 346749 עוזי פליטמן 29 בספטמבר 1965 1 0 0 /taxa/Urtica%20kioviensis/ 5 עמק החולה: דרום עמק החולה מתוך נתוני רת"ם
סרפד החולה Urtica kioviensis 328029 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Urtica%20kioviensis/ 6 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
סרפד החולה Urtica kioviensis 346748 דני זהרי 4 בספטמבר 1941 1 0 0 /taxa/Urtica%20kioviensis/ 7 עמק החולה: דרום עמק החולה מתוך נתוני רת"ם
סרפד החולה Urtica kioviensis 367172 ועדיה יוסי 27 ביולי 1982 1 0 0 /taxa/Urtica%20kioviensis/ 8 עמק החולה: ימת החולה
סרפד החולה Urtica kioviensis 347516 נ.הרן 3 ביוני 1951 1 0 0 /taxa/Urtica%20kioviensis/ 9 עמק החולה: ביצת החולה מתוך נתוני רת"ם
סרפד החולה Urtica kioviensis 367168 דידי קפלן 28 ביוני 1989 1 0 0 /taxa/Urtica%20kioviensis/ 10 עמק החולה: ימת החולה גושי גומא
סרפד החולה Urtica kioviensis 355930 טליה אורון 3 במאי 2011 2 0 0 /taxa/Urtica%20kioviensis/ 11 עמק החולה: ימת החולה
סרפד החולה Urtica kioviensis 367169 ועדיה יוסי 28 באוקטובר 1988 1 0 0 /taxa/Urtica%20kioviensis/ 12 עמק החולה: ימת החולה
סרפד החולה Urtica kioviensis 367167 אשכנזי שוש 16 באוגוסט 1989 1 0 0 /taxa/Urtica%20kioviensis/ 13 עמק החולה: ימת החולה
סרפד החולה Urtica kioviensis 367166 טליה אורון 19 במאי 1996 1 0 0 /taxa/Urtica%20kioviensis/ 14 עמק החולה: ימת החולה
סרפד החולה Urtica kioviensis 354177 יפעת ארצי 3 באוגוסט 2010 1 0 0 /taxa/Urtica%20kioviensis/ 15 עמק החולה: ימת החולה
סרפד החולה Urtica kioviensis 347104 שיר ורד 13 בספטמבר 1991 1 0 0 /taxa/Urtica%20kioviensis/ 16 עמק החולה: ימת החולה מתוך נתוני רת"ם
סרפד החולה Urtica kioviensis 372181 חסון-שפי תמי 28 ביוני 1989 1 0 0 /taxa/Urtica%20kioviensis/ 17 עמק החולה: ימת החולה
סרפד החולה Urtica kioviensis 367165 טליה אורון 18 ביוני 2000 1 0 0 /taxa/Urtica%20kioviensis/ 18 עמק החולה: ימת החולה