ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
סתוונית רמון Colchicum aff. antilibanoticum 385906 דליה בונס 27 בדצמבר 2018 1 0 0 /taxa/Colchicum%20aff.%20antilibanoticum/ 1 מפגש דרך נחל ערוד (דרך 18210) ונחל לוץ הסתווניות היו מפוזרות לאורך הערוץ החל מנ"צ 162927/490200ועד מפגש הערוץ עם דרך נחל ערוד (הנקודה המצוינת במפה), לעתים בריכוזים צפופים ולעתים בפיזור דליל יותר. הצפיפות להלן בנקודת הסיום הדרומית של האוכלוסייה. הצפיפות בנקודה המרבית כ 8 פרטים למטר רבוע.
סתוונית רמון Colchicum aff. antilibanoticum 385809 דליה בונס 30 בנובמבר 2018 1 0 0 /taxa/Colchicum%20aff.%20antilibanoticum/ 2 נחל אילות
סתוונית רמון Colchicum aff. antilibanoticum 368265 צביקה אבני 15 בדצמבר 2016 1 0 0 /taxa/Colchicum%20aff.%20antilibanoticum/ 3 קמר רמון - מחמל: אגן לוץ
סתוונית רמון Colchicum aff. antilibanoticum 376918 מירי צלוק 3 בינואר 2017 1 0 0 /taxa/Colchicum%20aff.%20antilibanoticum/ 4 קמר עריף - רמת חדב: הר המערה
סתוונית רמון Colchicum aff. antilibanoticum 378483 יואב גרטמן 11 בינואר 2018 1 0 0 /taxa/Colchicum%20aff.%20antilibanoticum/ 5 איזור נחל חמת
סתוונית רמון Colchicum aff. antilibanoticum 328038 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Colchicum%20aff.%20antilibanoticum/ 6 רמת עבדת: רמת מטרד מתוך נתוני רת"ם
סתוונית רמון Colchicum aff. antilibanoticum 328031 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Colchicum%20aff.%20antilibanoticum/ 7 רמת עבדת: עקרב מתוך נתוני רת"ם
סתוונית רמון Colchicum aff. antilibanoticum 328030 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Colchicum%20aff.%20antilibanoticum/ 8 רמת עבדת: עקרב מתוך נתוני רת"ם
סתוונית רמון Colchicum aff. antilibanoticum 359679 בר שמש 1 בדצמבר 2014 1 0 0 /taxa/Colchicum%20aff.%20antilibanoticum/ 9 נחל אלות, צפונית למצוקי אלות (מסלול כחול)
סתוונית רמון Colchicum aff. antilibanoticum 359656 בר שמש 1 בדצמבר 2014 1 0 0 /taxa/Colchicum%20aff.%20antilibanoticum/ 10 בין בורות לוץ לראש אלות (מסלול אדום+ירוק)
סתוונית רמון Colchicum aff. antilibanoticum 359678 מימי רון 7 בדצמבר 2014 1 0 0 /taxa/Colchicum%20aff.%20antilibanoticum/ 11 צפון מזרחית להר נפחא
סתוונית רמון Colchicum aff. antilibanoticum 368269 צביקה אבני 30 בדצמבר 2016 1 0 0 /taxa/Colchicum%20aff.%20antilibanoticum/ 12 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות
סתוונית רמון Colchicum aff. antilibanoticum 368228 אורי פרגמן-ספיר 19 בדצמבר 2014 1 0 0 /taxa/Colchicum%20aff.%20antilibanoticum/ 13 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות
סתוונית רמון Colchicum aff. antilibanoticum 368268 צביקה אבני 30 בדצמבר 2016 1 0 0 /taxa/Colchicum%20aff.%20antilibanoticum/ 14 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות
סתוונית רמון Colchicum aff. antilibanoticum 368267 צביקה אבני 23 בדצמבר 2016 1 0 0 /taxa/Colchicum%20aff.%20antilibanoticum/ 15 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות
סתוונית רמון Colchicum aff. antilibanoticum 368227 עמית מנדלסון 23 בדצמבר 2016 1 0 0 /taxa/Colchicum%20aff.%20antilibanoticum/ 16 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות
סתוונית רמון Colchicum aff. antilibanoticum 368229 Dalia Bones 24 בדצמבר 2016 1 0 0 /taxa/Colchicum%20aff.%20antilibanoticum/ 17 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות
סתוונית רמון Colchicum aff. antilibanoticum 359653 בר שמש 1 בדצמבר 2014 1 0 0 /taxa/Colchicum%20aff.%20antilibanoticum/ 18 בין בורות לוץ לראש אלות (מסלול אדום+ירוק) גודל השטח הוא של כתם הפריחה המרכזי, ישנם פרטים בודדים נוספים לאורך הנחל
סתוונית רמון Colchicum aff. antilibanoticum 359654 בר שמש 1 בדצמבר 2014 1 0 0 /taxa/Colchicum%20aff.%20antilibanoticum/ 19 בין בורות לוץ לראש אלות (מסלול אדום+ירוק)
סתוונית רמון Colchicum aff. antilibanoticum 359668 מימי רון 7 בדצמבר 2014 1 0 0 /taxa/Colchicum%20aff.%20antilibanoticum/ 20 קילומטר דרום מערבית לדרך לנחל דורבן
סתוונית רמון Colchicum aff. antilibanoticum 328036 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Colchicum%20aff.%20antilibanoticum/ 21 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות מתוך נתוני רת"ם
סתוונית רמון Colchicum aff. antilibanoticum 359655 בר שמש 1 בדצמבר 2014 1 0 0 /taxa/Colchicum%20aff.%20antilibanoticum/ 22 בין בורות לוץ לראש אלות (מסלול אדום+ירוק)
סתוונית רמון Colchicum aff. antilibanoticum 359652 בר שמש 1 בדצמבר 2014 1 0 0 /taxa/Colchicum%20aff.%20antilibanoticum/ 23 בין בורות לוץ לראש אלות (מסלול אדום)
סתוונית רמון Colchicum aff. antilibanoticum 328032 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Colchicum%20aff.%20antilibanoticum/ 24 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות מתוך נתוני רת"ם
סתוונית רמון Colchicum aff. antilibanoticum 359688 מימי רון 17 בדצמבר 2014 1 0 0 /taxa/Colchicum%20aff.%20antilibanoticum/ 25 ערוץ עליון של נחל אליאב (מסלול שחור)
סתוונית רמון Colchicum aff. antilibanoticum 359681 מימי רון 17 בדצמבר 2014 1 0 0 /taxa/Colchicum%20aff.%20antilibanoticum/ 26 ערוץ עליון של נחל אליאב (מסלול שחור)
סתוונית רמון Colchicum aff. antilibanoticum 376911 מירי צלוק 3 בינואר 2017 1 0 0 /taxa/Colchicum%20aff.%20antilibanoticum/ 27 קמר רמון - מחמל: אגן לוץ
סתוונית רמון Colchicum aff. antilibanoticum 368264 צביקה אבני 15 בדצמבר 2016 1 0 0 /taxa/Colchicum%20aff.%20antilibanoticum/ 28 קמר רמון - מחמל: אגן לוץ
סתוונית רמון Colchicum aff. antilibanoticum 368226 עמית מנדלסון 23 בדצמבר 2016 1 0 0 /taxa/Colchicum%20aff.%20antilibanoticum/ 29 קמר רמון - מחמל: אגן לוץ
סתוונית רמון Colchicum aff. antilibanoticum 368225 עמית מנדלסון 23 בדצמבר 2016 1 0 0 /taxa/Colchicum%20aff.%20antilibanoticum/ 30 קמר רמון - מחמל: אגן לוץ
סתוונית רמון Colchicum aff. antilibanoticum 368224 עמית מנדלסון 23 בדצמבר 2016 1 0 0 /taxa/Colchicum%20aff.%20antilibanoticum/ 31 קמר רמון - מחמל: אגן לוץ
סתוונית רמון Colchicum aff. antilibanoticum 359660 מימי רון 8 בדצמבר 2014 1 0 0 /taxa/Colchicum%20aff.%20antilibanoticum/ 32 ערוץ עליון של נחל לוץ
סתוונית רמון Colchicum aff. antilibanoticum 359658 מימי רון 8 בדצמבר 2014 1 0 0 /taxa/Colchicum%20aff.%20antilibanoticum/ 33 ערוץ עליון של נחל לוץ
סתוונית רמון Colchicum aff. antilibanoticum 359661 מימי רון 17 בדצמבר 2014 1 0 0 /taxa/Colchicum%20aff.%20antilibanoticum/ 34 ערוץ עליון של נחל לוץ
סתוונית רמון Colchicum aff. antilibanoticum 359657 מימי רון 8 בדצמבר 2014 1 0 0 /taxa/Colchicum%20aff.%20antilibanoticum/ 35 ערוץ עליון של נחל לוץ
סתוונית רמון Colchicum aff. antilibanoticum 359659 מימי רון 8 בדצמבר 2014 1 0 0 /taxa/Colchicum%20aff.%20antilibanoticum/ 36 ערוץ עליון של נחל לוץ
סתוונית רמון Colchicum aff. antilibanoticum 368266 צביקה אבני 15 בדצמבר 2016 1 0 0 /taxa/Colchicum%20aff.%20antilibanoticum/ 37 קמר רמון - מחמל: אגן לוץ
סתוונית רמון Colchicum aff. antilibanoticum 328034 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Colchicum%20aff.%20antilibanoticum/ 38 קמר רמון - מחמל: אגן לוץ מתוך נתוני רת"ם
סתוונית רמון Colchicum aff. antilibanoticum 376912 מירי צלוק 3 בינואר 2017 1 0 0 /taxa/Colchicum%20aff.%20antilibanoticum/ 39 קמר עריף - רמת חדב: הר המערה
סתוונית רמון Colchicum aff. antilibanoticum 376913 מירי צלוק 3 בינואר 2017 1 0 0 /taxa/Colchicum%20aff.%20antilibanoticum/ 40 קמר עריף - רמת חדב: הר המערה
סתוונית רמון Colchicum aff. antilibanoticum 376914 מירי צלוק 3 בינואר 2017 1 0 0 /taxa/Colchicum%20aff.%20antilibanoticum/ 41 קמר עריף - רמת חדב: הר המערה
סתוונית רמון Colchicum aff. antilibanoticum 376915 מירי צלוק 3 בינואר 2017 1 0 0 /taxa/Colchicum%20aff.%20antilibanoticum/ 42 קמר עריף - רמת חדב: הר המערה
סתוונית רמון Colchicum aff. antilibanoticum 359687 מימי רון 17 בדצמבר 2014 1 0 0 /taxa/Colchicum%20aff.%20antilibanoticum/ 43 ערוץ עליון של נחל אליאב (מסלול שחור)
סתוונית רמון Colchicum aff. antilibanoticum 359685 מימי רון 17 בדצמבר 2014 1 0 0 /taxa/Colchicum%20aff.%20antilibanoticum/ 44 ערוץ עליון של נחל אליאב (מסלול שחור)
סתוונית רמון Colchicum aff. antilibanoticum 359682 מימי רון 17 בדצמבר 2014 1 0 0 /taxa/Colchicum%20aff.%20antilibanoticum/ 45 ערוץ עליון של נחל אליאב (מסלול שחור)
סתוונית רמון Colchicum aff. antilibanoticum 359680 מימי רון 17 בדצמבר 2014 1 0 0 /taxa/Colchicum%20aff.%20antilibanoticum/ 46 ערוץ עליון של נחל אליאב (מסלול שחור) גם כמה פרטים של שקד הרמון
סתוונית רמון Colchicum aff. antilibanoticum 359664 מימי רון 17 בדצמבר 2014 1 0 0 /taxa/Colchicum%20aff.%20antilibanoticum/ 47 ערוץ עליון של נחל אליאב (מסלול ירוק)
סתוונית רמון Colchicum aff. antilibanoticum 359689 מימי רון 17 בדצמבר 2014 1 0 0 /taxa/Colchicum%20aff.%20antilibanoticum/ 48 ערוץ עליון של נחל אליאב (מסלול שחור)
סתוונית רמון Colchicum aff. antilibanoticum 359683 מימי רון 17 בדצמבר 2014 1 0 0 /taxa/Colchicum%20aff.%20antilibanoticum/ 49 ערוץ עליון של נחל אליאב (מסלול שחור)
סתוונית רמון Colchicum aff. antilibanoticum 359663 מימי רון 17 בדצמבר 2014 1 0 0 /taxa/Colchicum%20aff.%20antilibanoticum/ 50 ערוץ עליון של נחל אליאב (מסלול ירוק)
סתוונית רמון Colchicum aff. antilibanoticum 359665 מימי רון 17 בדצמבר 2014 1 0 0 /taxa/Colchicum%20aff.%20antilibanoticum/ 51 ערוץ עליון של נחל אליאב (מסלול ירוק)
סתוונית רמון Colchicum aff. antilibanoticum 359666 מימי רון 17 בדצמבר 2014 1 0 0 /taxa/Colchicum%20aff.%20antilibanoticum/ 52 ערוץ עליון של נחל אליאב (מסלול ירוק)
סתוונית רמון Colchicum aff. antilibanoticum 359684 מימי רון 17 בדצמבר 2014 1 0 0 /taxa/Colchicum%20aff.%20antilibanoticum/ 53 ערוץ עליון של נחל אליאב (מסלול שחור)
סתוונית רמון Colchicum aff. antilibanoticum 359662 מימי רון 17 בדצמבר 2014 1 0 0 /taxa/Colchicum%20aff.%20antilibanoticum/ 54 ערוץ עליון של נחל אליאב (מסלול ירוק)
סתוונית רמון Colchicum aff. antilibanoticum 359667 מימי רון 17 בדצמבר 2014 1 0 0 /taxa/Colchicum%20aff.%20antilibanoticum/ 55 ערוץ עליון של נחל אליאב (מסלול ירוק)
סתוונית רמון Colchicum aff. antilibanoticum 360532 איתי ספיר 11 בדצמבר 2015 1 0 0 /taxa/Colchicum%20aff.%20antilibanoticum/ 56 קמר עריף - רמת חדב: הר המערה
סתוונית רמון Colchicum aff. antilibanoticum 359686 מימי רון 17 בדצמבר 2014 1 0 0 /taxa/Colchicum%20aff.%20antilibanoticum/ 57 ערוץ עליון של נחל אליאב (מסלול שחור)
סתוונית רמון Colchicum aff. antilibanoticum 376916 מירי צלוק 3 בינואר 2017 1 0 0 /taxa/Colchicum%20aff.%20antilibanoticum/ 58 קמר עריף - רמת חדב: הר המערה
סתוונית רמון Colchicum aff. antilibanoticum 376917 מירי צלוק 3 בינואר 2017 1 0 0 /taxa/Colchicum%20aff.%20antilibanoticum/ 59 קמר עריף - רמת חדב: הר המערה
סתוונית רמון Colchicum aff. antilibanoticum 328035 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Colchicum%20aff.%20antilibanoticum/ 60 קמר עריף - רמת חדב: הר המערה מתוך נתוני רת"ם
סתוונית רמון Colchicum aff. antilibanoticum 328033 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Colchicum%20aff.%20antilibanoticum/ 61 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות מתוך נתוני רת"ם
סתוונית רמון Colchicum aff. antilibanoticum 359671 מימי רון 8 בדצמבר 2014 1 0 0 /taxa/Colchicum%20aff.%20antilibanoticum/ 62 ערוץ עליון לנחל בורקה
סתוונית רמון Colchicum aff. antilibanoticum 359670 מימי רון 8 בדצמבר 2014 1 0 0 /taxa/Colchicum%20aff.%20antilibanoticum/ 63 ערוץ עליון לנחל בורקה
סתוונית רמון Colchicum aff. antilibanoticum 359677 מימי רון 8 בדצמבר 2014 1 0 0 /taxa/Colchicum%20aff.%20antilibanoticum/ 64 ערוץ עליון לנחל בורקה
סתוונית רמון Colchicum aff. antilibanoticum 359673 מימי רון 8 בדצמבר 2014 1 0 0 /taxa/Colchicum%20aff.%20antilibanoticum/ 65 ערוץ עליון לנחל בורקה
סתוונית רמון Colchicum aff. antilibanoticum 328037 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Colchicum%20aff.%20antilibanoticum/ 66 הר שגיא - כרכם: הר שגיא מתוך נתוני רת"ם
סתוונית רמון Colchicum aff. antilibanoticum 359674 מימי רון 8 בדצמבר 2014 1 0 0 /taxa/Colchicum%20aff.%20antilibanoticum/ 67 ערוץ עליון לנחל בורקה
סתוונית רמון Colchicum aff. antilibanoticum 359669 מימי רון 8 בדצמבר 2014 1 0 0 /taxa/Colchicum%20aff.%20antilibanoticum/ 68 ערוץ עליון לנחל בורקה גם כלך דנין גדל בנחל זה
סתוונית רמון Colchicum aff. antilibanoticum 359672 מימי רון 8 בדצמבר 2014 1 0 0 /taxa/Colchicum%20aff.%20antilibanoticum/ 69 ערוץ עליון לנחל בורקה
סתוונית רמון Colchicum aff. antilibanoticum 359676 מימי רון 8 בדצמבר 2014 1 0 0 /taxa/Colchicum%20aff.%20antilibanoticum/ 70 ערוץ עליון לנחל בורקה
סתוונית רמון Colchicum aff. antilibanoticum 359675 מימי רון 8 בדצמבר 2014 1 0 0 /taxa/Colchicum%20aff.%20antilibanoticum/ 71 ערוץ עליון לנחל בורקה
סתוונית רמון Colchicum aff. antilibanoticum 378187 Dalia Bones 16 בדצמבר 2017 1 0 0 /taxa/Colchicum%20aff.%20antilibanoticum/ 72 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות
סתוונית רמון Colchicum aff. antilibanoticum 376910 מארק כץ 3 בינואר 2017 1 0 0 /taxa/Colchicum%20aff.%20antilibanoticum/ 73 קמר רמון - מחמל: אגן לוץ