ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
סתוונית רמון Colchicum aff. antilibanoticum 328038 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Colchicum%20aff.%20antilibanoticum/ 1 רמת עבדת: רמת מטרד מתוך נתוני רת"ם
סתוונית רמון Colchicum aff. antilibanoticum 328031 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Colchicum%20aff.%20antilibanoticum/ 2 רמת עבדת: עקרב מתוך נתוני רת"ם
סתוונית רמון Colchicum aff. antilibanoticum 328030 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Colchicum%20aff.%20antilibanoticum/ 3 רמת עבדת: עקרב מתוך נתוני רת"ם
סתוונית רמון Colchicum aff. antilibanoticum 328036 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Colchicum%20aff.%20antilibanoticum/ 4 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות מתוך נתוני רת"ם
סתוונית רמון Colchicum aff. antilibanoticum 328034 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Colchicum%20aff.%20antilibanoticum/ 5 קמר רמון - מחמל: אגן לוץ מתוך נתוני רת"ם
סתוונית רמון Colchicum aff. antilibanoticum 328035 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Colchicum%20aff.%20antilibanoticum/ 6 קמר עריף - רמת חדב: הר המערה מתוך נתוני רת"ם
סתוונית רמון Colchicum aff. antilibanoticum 328033 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Colchicum%20aff.%20antilibanoticum/ 7 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות מתוך נתוני רת"ם
סתוונית רמון Colchicum aff. antilibanoticum 328037 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Colchicum%20aff.%20antilibanoticum/ 8 הר שגיא - כרכם: הר שגיא מתוך נתוני רת"ם
סתוונית רמון Colchicum aff. antilibanoticum 328032 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Colchicum%20aff.%20antilibanoticum/ 9 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות מתוך נתוני רת"ם
סתוונית רמון Colchicum aff. antilibanoticum 388726 מימי רון 17 בדצמבר 2014 1 0 0 /taxa/Colchicum%20aff.%20antilibanoticum/ 10 קמר עריף - רמת חדב: הר המערה
סתוונית רמון Colchicum aff. antilibanoticum 368267 צביקה אבני 23 בדצמבר 2016 1 0 0 /taxa/Colchicum%20aff.%20antilibanoticum/ 11 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות
סתוונית רמון Colchicum aff. antilibanoticum 390371 מארק כץ 30 בינואר 2018 1 0 0 /taxa/Colchicum%20aff.%20antilibanoticum/ 12 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות
סתוונית רמון Colchicum aff. antilibanoticum 388728 מימי רון 8 בדצמבר 2014 1 0 0 /taxa/Colchicum%20aff.%20antilibanoticum/ 13 קמר רמון - מחמל: אגן לוץ
סתוונית רמון Colchicum aff. antilibanoticum 388727 מימי רון 8 בדצמבר 2014 1 0 0 /taxa/Colchicum%20aff.%20antilibanoticum/ 14 הר שגיא - כרכם: הר שגיא
סתוונית רמון Colchicum aff. antilibanoticum 388725 מארק כץ 9 בפברואר 2017 1 0 0 /taxa/Colchicum%20aff.%20antilibanoticum/ 15 קמר עריף - רמת חדב: הר המערה
סתוונית רמון Colchicum aff. antilibanoticum 388724 מארק כץ 23 בינואר 2018 1 0 0 /taxa/Colchicum%20aff.%20antilibanoticum/ 16 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות
סתוונית רמון Colchicum aff. antilibanoticum 388723 מארק כץ 23 בינואר 2018 1 0 0 /taxa/Colchicum%20aff.%20antilibanoticum/ 17 קמר רמון - מחמל: אגן לוץ
סתוונית רמון Colchicum aff. antilibanoticum 388722 מארק כץ 23 בינואר 2018 1 0 0 /taxa/Colchicum%20aff.%20antilibanoticum/ 18 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות
סתוונית רמון Colchicum aff. antilibanoticum 388721 מארק כץ 20 בפברואר 2018 1 0 0 /taxa/Colchicum%20aff.%20antilibanoticum/ 19 הר שגיא - כרכם: הר שגיא
סתוונית רמון Colchicum aff. antilibanoticum 388719 אורי אורבך 5 בדצמבר 2018 1 0 0 /taxa/Colchicum%20aff.%20antilibanoticum/ 20 קמר עריף - רמת חדב: הר המערה מאות פרטים לאורך נחל אליאב
סתוונית רמון Colchicum aff. antilibanoticum 388718 ידידיה שמואל 6 בדצמבר 2018 1 0 0 /taxa/Colchicum%20aff.%20antilibanoticum/ 21 קמר רמון - מחמל: אגן לוץ
סתוונית רמון Colchicum aff. antilibanoticum 388716 ידידיה שמואל 15 בדצמבר 2018 1 0 0 /taxa/Colchicum%20aff.%20antilibanoticum/ 22 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
סתוונית רמון Colchicum aff. antilibanoticum 388715 זהבה סיגל 18 בדצמבר 2018 1 0 0 /taxa/Colchicum%20aff.%20antilibanoticum/ 23 קמר עריף - רמת חדב: הר המערה
סתוונית רמון Colchicum aff. antilibanoticum 388714 זהבה סיגל 18 בדצמבר 2018 1 0 0 /taxa/Colchicum%20aff.%20antilibanoticum/ 24 קמר רמון - מחמל: אגן לוץ
סתוונית רמון Colchicum aff. antilibanoticum 388713 זהבה סיגל 18 בדצמבר 2018 1 0 0 /taxa/Colchicum%20aff.%20antilibanoticum/ 25 קמר רמון - מחמל: אגן לוץ
סתוונית רמון Colchicum aff. antilibanoticum 388712 ידידיה שמואל 30 בדצמבר 2018 1 0 0 /taxa/Colchicum%20aff.%20antilibanoticum/ 26 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות
סתוונית רמון Colchicum aff. antilibanoticum 388717 מימי רון 11 בדצמבר 2018 1 0 0 /taxa/Colchicum%20aff.%20antilibanoticum/ 27 רמת עבדת: עקרב
סתוונית רמון Colchicum aff. antilibanoticum 386650 מימי רון 17 בדצמבר 2014 1 0 0 /taxa/Colchicum%20aff.%20antilibanoticum/ 28 קמר עריף - רמת חדב: הר המערה
סתוונית רמון Colchicum aff. antilibanoticum 386649 מארק כץ 9 בינואר 2017 1 0 0 /taxa/Colchicum%20aff.%20antilibanoticum/ 29 קמר רמון - מחמל: אגן לוץ
סתוונית רמון Colchicum aff. antilibanoticum 386648 מארק כץ 23 בינואר 2018 1 0 0 /taxa/Colchicum%20aff.%20antilibanoticum/ 30 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות
סתוונית רמון Colchicum aff. antilibanoticum 386646 מרב לבל 23 בינואר 2018 1 0 0 /taxa/Colchicum%20aff.%20antilibanoticum/ 31 קמר רמון - מחמל: אגן לוץ
סתוונית רמון Colchicum aff. antilibanoticum 386645 מארק כץ 23 בינואר 2018 1 0 0 /taxa/Colchicum%20aff.%20antilibanoticum/ 32 קמר רמון - מחמל: אגן לוץ
סתוונית רמון Colchicum aff. antilibanoticum 386644 ידידיה שמואל 6 בדצמבר 2018 1 0 0 /taxa/Colchicum%20aff.%20antilibanoticum/ 33 קמר רמון - מחמל: אגן לוץ
סתוונית רמון Colchicum aff. antilibanoticum 386647 מרב לבל 23 בינואר 2018 1 0 0 /taxa/Colchicum%20aff.%20antilibanoticum/ 34 קמר רמון - מחמל: אגן לוץ
סתוונית רמון Colchicum aff. antilibanoticum 386643 ידידיה שמואל 6 בדצמבר 2018 1 0 0 /taxa/Colchicum%20aff.%20antilibanoticum/ 35 קמר רמון - מחמל: אגן לוץ
סתוונית רמון Colchicum aff. antilibanoticum 386642 מרגרטה וולצ'ק 11 בדצמבר 2018 1 0 0 /taxa/Colchicum%20aff.%20antilibanoticum/ 36 רמת עבדת: עקרב
סתוונית רמון Colchicum aff. antilibanoticum 386641 מימי רון 11 בדצמבר 2018 1 0 0 /taxa/Colchicum%20aff.%20antilibanoticum/ 37 רמת עבדת: עקרב
סתוונית רמון Colchicum aff. antilibanoticum 386639 זהבה סיגל 18 בדצמבר 2018 1 0 0 /taxa/Colchicum%20aff.%20antilibanoticum/ 38 קמר עריף - רמת חדב: הר המערה
סתוונית רמון Colchicum aff. antilibanoticum 386640 זהבה סיגל 18 בדצמבר 2018 1 0 0 /taxa/Colchicum%20aff.%20antilibanoticum/ 39 קמר עריף - רמת חדב: הר המערה
סתוונית רמון Colchicum aff. antilibanoticum 386638 מארק כץ 18 בדצמבר 2018 1 0 0 /taxa/Colchicum%20aff.%20antilibanoticum/ 40 קמר עריף - רמת חדב: הר המערה
סתוונית רמון Colchicum aff. antilibanoticum 385906 דליה בונס 27 בדצמבר 2018 1 0 0 /taxa/Colchicum%20aff.%20antilibanoticum/ 41 מפגש דרך נחל ערוד (דרך 18210) ונחל לוץ הסתווניות היו מפוזרות לאורך הערוץ החל מנ"צ 162927/490200ועד מפגש הערוץ עם דרך נחל ערוד (הנקודה המצוינת במפה), לעתים בריכוזים צפופים ולעתים בפיזור דליל יותר. הצפיפות להלן בנקודת הסיום הדרומית של האוכלוסייה. הצפיפות בנקודה המרבית כ 8 פרטים למטר רבוע.
סתוונית רמון Colchicum aff. antilibanoticum 385809 דליה בונס 30 בנובמבר 2018 1 0 0 /taxa/Colchicum%20aff.%20antilibanoticum/ 42 נחל אילות
סתוונית רמון Colchicum aff. antilibanoticum 368265 צביקה אבני 15 בדצמבר 2016 1 0 0 /taxa/Colchicum%20aff.%20antilibanoticum/ 43 קמר רמון - מחמל: אגן לוץ
סתוונית רמון Colchicum aff. antilibanoticum 376918 מירי צלוק 3 בינואר 2017 1 0 0 /taxa/Colchicum%20aff.%20antilibanoticum/ 44 קמר עריף - רמת חדב: הר המערה
סתוונית רמון Colchicum aff. antilibanoticum 378483 יואב גרטמן 11 בינואר 2018 1 0 0 /taxa/Colchicum%20aff.%20antilibanoticum/ 45 איזור נחל חמת
סתוונית רמון Colchicum aff. antilibanoticum 359679 בר שמש 1 בדצמבר 2014 1 0 0 /taxa/Colchicum%20aff.%20antilibanoticum/ 46 נחל אלות, צפונית למצוקי אלות (מסלול כחול)
סתוונית רמון Colchicum aff. antilibanoticum 359656 בר שמש 1 בדצמבר 2014 1 0 0 /taxa/Colchicum%20aff.%20antilibanoticum/ 47 בין בורות לוץ לראש אלות (מסלול אדום+ירוק)
סתוונית רמון Colchicum aff. antilibanoticum 359678 מימי רון 7 בדצמבר 2014 1 0 0 /taxa/Colchicum%20aff.%20antilibanoticum/ 48 צפון מזרחית להר נפחא
סתוונית רמון Colchicum aff. antilibanoticum 368269 צביקה אבני 30 בדצמבר 2016 1 0 0 /taxa/Colchicum%20aff.%20antilibanoticum/ 49 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות
סתוונית רמון Colchicum aff. antilibanoticum 368228 אורי פרגמן-ספיר 19 בדצמבר 2014 1 0 0 /taxa/Colchicum%20aff.%20antilibanoticum/ 50 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות
סתוונית רמון Colchicum aff. antilibanoticum 368268 צביקה אבני 30 בדצמבר 2016 1 0 0 /taxa/Colchicum%20aff.%20antilibanoticum/ 51 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות
סתוונית רמון Colchicum aff. antilibanoticum 368227 עמית מנדלסון 23 בדצמבר 2016 1 0 0 /taxa/Colchicum%20aff.%20antilibanoticum/ 52 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות
סתוונית רמון Colchicum aff. antilibanoticum 368229 Dalia Bones 24 בדצמבר 2016 1 0 0 /taxa/Colchicum%20aff.%20antilibanoticum/ 53 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות
סתוונית רמון Colchicum aff. antilibanoticum 359653 בר שמש 1 בדצמבר 2014 1 0 0 /taxa/Colchicum%20aff.%20antilibanoticum/ 54 בין בורות לוץ לראש אלות (מסלול אדום+ירוק) גודל השטח הוא של כתם הפריחה המרכזי, ישנם פרטים בודדים נוספים לאורך הנחל
סתוונית רמון Colchicum aff. antilibanoticum 359654 בר שמש 1 בדצמבר 2014 1 0 0 /taxa/Colchicum%20aff.%20antilibanoticum/ 55 בין בורות לוץ לראש אלות (מסלול אדום+ירוק)
סתוונית רמון Colchicum aff. antilibanoticum 359668 מימי רון 7 בדצמבר 2014 1 0 0 /taxa/Colchicum%20aff.%20antilibanoticum/ 56 קילומטר דרום מערבית לדרך לנחל דורבן
סתוונית רמון Colchicum aff. antilibanoticum 359655 בר שמש 1 בדצמבר 2014 1 0 0 /taxa/Colchicum%20aff.%20antilibanoticum/ 57 בין בורות לוץ לראש אלות (מסלול אדום+ירוק)
סתוונית רמון Colchicum aff. antilibanoticum 359652 בר שמש 1 בדצמבר 2014 1 0 0 /taxa/Colchicum%20aff.%20antilibanoticum/ 58 בין בורות לוץ לראש אלות (מסלול אדום)
סתוונית רמון Colchicum aff. antilibanoticum 359688 מימי רון 17 בדצמבר 2014 1 0 0 /taxa/Colchicum%20aff.%20antilibanoticum/ 59 ערוץ עליון של נחל אליאב (מסלול שחור)
סתוונית רמון Colchicum aff. antilibanoticum 359681 מימי רון 17 בדצמבר 2014 1 0 0 /taxa/Colchicum%20aff.%20antilibanoticum/ 60 ערוץ עליון של נחל אליאב (מסלול שחור)
סתוונית רמון Colchicum aff. antilibanoticum 376911 מירי צלוק 3 בינואר 2017 1 0 0 /taxa/Colchicum%20aff.%20antilibanoticum/ 61 קמר רמון - מחמל: אגן לוץ
סתוונית רמון Colchicum aff. antilibanoticum 368264 צביקה אבני 15 בדצמבר 2016 1 0 0 /taxa/Colchicum%20aff.%20antilibanoticum/ 62 קמר רמון - מחמל: אגן לוץ
סתוונית רמון Colchicum aff. antilibanoticum 368226 עמית מנדלסון 23 בדצמבר 2016 1 0 0 /taxa/Colchicum%20aff.%20antilibanoticum/ 63 קמר רמון - מחמל: אגן לוץ
סתוונית רמון Colchicum aff. antilibanoticum 368225 עמית מנדלסון 23 בדצמבר 2016 1 0 0 /taxa/Colchicum%20aff.%20antilibanoticum/ 64 קמר רמון - מחמל: אגן לוץ
סתוונית רמון Colchicum aff. antilibanoticum 368224 עמית מנדלסון 23 בדצמבר 2016 1 0 0 /taxa/Colchicum%20aff.%20antilibanoticum/ 65 קמר רמון - מחמל: אגן לוץ
סתוונית רמון Colchicum aff. antilibanoticum 359660 מימי רון 8 בדצמבר 2014 1 0 0 /taxa/Colchicum%20aff.%20antilibanoticum/ 66 ערוץ עליון של נחל לוץ
סתוונית רמון Colchicum aff. antilibanoticum 359658 מימי רון 8 בדצמבר 2014 1 0 0 /taxa/Colchicum%20aff.%20antilibanoticum/ 67 ערוץ עליון של נחל לוץ
סתוונית רמון Colchicum aff. antilibanoticum 359661 מימי רון 17 בדצמבר 2014 1 0 0 /taxa/Colchicum%20aff.%20antilibanoticum/ 68 ערוץ עליון של נחל לוץ
סתוונית רמון Colchicum aff. antilibanoticum 359657 מימי רון 8 בדצמבר 2014 1 0 0 /taxa/Colchicum%20aff.%20antilibanoticum/ 69 ערוץ עליון של נחל לוץ
סתוונית רמון Colchicum aff. antilibanoticum 359659 מימי רון 8 בדצמבר 2014 1 0 0 /taxa/Colchicum%20aff.%20antilibanoticum/ 70 ערוץ עליון של נחל לוץ
סתוונית רמון Colchicum aff. antilibanoticum 368266 צביקה אבני 15 בדצמבר 2016 1 0 0 /taxa/Colchicum%20aff.%20antilibanoticum/ 71 קמר רמון - מחמל: אגן לוץ
סתוונית רמון Colchicum aff. antilibanoticum 376912 מירי צלוק 3 בינואר 2017 1 0 0 /taxa/Colchicum%20aff.%20antilibanoticum/ 72 קמר עריף - רמת חדב: הר המערה
סתוונית רמון Colchicum aff. antilibanoticum 376913 מירי צלוק 3 בינואר 2017 1 0 0 /taxa/Colchicum%20aff.%20antilibanoticum/ 73 קמר עריף - רמת חדב: הר המערה
סתוונית רמון Colchicum aff. antilibanoticum 376914 מירי צלוק 3 בינואר 2017 1 0 0 /taxa/Colchicum%20aff.%20antilibanoticum/ 74 קמר עריף - רמת חדב: הר המערה
סתוונית רמון Colchicum aff. antilibanoticum 376915 מירי צלוק 3 בינואר 2017 1 0 0 /taxa/Colchicum%20aff.%20antilibanoticum/ 75 קמר עריף - רמת חדב: הר המערה
סתוונית רמון Colchicum aff. antilibanoticum 359687 מימי רון 17 בדצמבר 2014 1 0 0 /taxa/Colchicum%20aff.%20antilibanoticum/ 76 ערוץ עליון של נחל אליאב (מסלול שחור)
סתוונית רמון Colchicum aff. antilibanoticum 359685 מימי רון 17 בדצמבר 2014 1 0 0 /taxa/Colchicum%20aff.%20antilibanoticum/ 77 ערוץ עליון של נחל אליאב (מסלול שחור)
סתוונית רמון Colchicum aff. antilibanoticum 359682 מימי רון 17 בדצמבר 2014 1 0 0 /taxa/Colchicum%20aff.%20antilibanoticum/ 78 ערוץ עליון של נחל אליאב (מסלול שחור)
סתוונית רמון Colchicum aff. antilibanoticum 359680 מימי רון 17 בדצמבר 2014 1 0 0 /taxa/Colchicum%20aff.%20antilibanoticum/ 79 ערוץ עליון של נחל אליאב (מסלול שחור) גם כמה פרטים של שקד הרמון
סתוונית רמון Colchicum aff. antilibanoticum 359664 מימי רון 17 בדצמבר 2014 1 0 0 /taxa/Colchicum%20aff.%20antilibanoticum/ 80 ערוץ עליון של נחל אליאב (מסלול ירוק)
סתוונית רמון Colchicum aff. antilibanoticum 359689 מימי רון 17 בדצמבר 2014 1 0 0 /taxa/Colchicum%20aff.%20antilibanoticum/ 81 ערוץ עליון של נחל אליאב (מסלול שחור)
סתוונית רמון Colchicum aff. antilibanoticum 359683 מימי רון 17 בדצמבר 2014 1 0 0 /taxa/Colchicum%20aff.%20antilibanoticum/ 82 ערוץ עליון של נחל אליאב (מסלול שחור)
סתוונית רמון Colchicum aff. antilibanoticum 359663 מימי רון 17 בדצמבר 2014 1 0 0 /taxa/Colchicum%20aff.%20antilibanoticum/ 83 ערוץ עליון של נחל אליאב (מסלול ירוק)
סתוונית רמון Colchicum aff. antilibanoticum 359665 מימי רון 17 בדצמבר 2014 1 0 0 /taxa/Colchicum%20aff.%20antilibanoticum/ 84 ערוץ עליון של נחל אליאב (מסלול ירוק)
סתוונית רמון Colchicum aff. antilibanoticum 359666 מימי רון 17 בדצמבר 2014 1 0 0 /taxa/Colchicum%20aff.%20antilibanoticum/ 85 ערוץ עליון של נחל אליאב (מסלול ירוק)
סתוונית רמון Colchicum aff. antilibanoticum 359684 מימי רון 17 בדצמבר 2014 1 0 0 /taxa/Colchicum%20aff.%20antilibanoticum/ 86 ערוץ עליון של נחל אליאב (מסלול שחור)
סתוונית רמון Colchicum aff. antilibanoticum 359662 מימי רון 17 בדצמבר 2014 1 0 0 /taxa/Colchicum%20aff.%20antilibanoticum/ 87 ערוץ עליון של נחל אליאב (מסלול ירוק)
סתוונית רמון Colchicum aff. antilibanoticum 359667 מימי רון 17 בדצמבר 2014 1 0 0 /taxa/Colchicum%20aff.%20antilibanoticum/ 88 ערוץ עליון של נחל אליאב (מסלול ירוק)
סתוונית רמון Colchicum aff. antilibanoticum 360532 איתי ספיר 11 בדצמבר 2015 1 0 0 /taxa/Colchicum%20aff.%20antilibanoticum/ 89 קמר עריף - רמת חדב: הר המערה
סתוונית רמון Colchicum aff. antilibanoticum 359686 מימי רון 17 בדצמבר 2014 1 0 0 /taxa/Colchicum%20aff.%20antilibanoticum/ 90 ערוץ עליון של נחל אליאב (מסלול שחור)
סתוונית רמון Colchicum aff. antilibanoticum 376916 מירי צלוק 3 בינואר 2017 1 0 0 /taxa/Colchicum%20aff.%20antilibanoticum/ 91 קמר עריף - רמת חדב: הר המערה
סתוונית רמון Colchicum aff. antilibanoticum 376917 מירי צלוק 3 בינואר 2017 1 0 0 /taxa/Colchicum%20aff.%20antilibanoticum/ 92 קמר עריף - רמת חדב: הר המערה
סתוונית רמון Colchicum aff. antilibanoticum 359671 מימי רון 8 בדצמבר 2014 1 0 0 /taxa/Colchicum%20aff.%20antilibanoticum/ 93 ערוץ עליון לנחל בורקה
סתוונית רמון Colchicum aff. antilibanoticum 359670 מימי רון 8 בדצמבר 2014 1 0 0 /taxa/Colchicum%20aff.%20antilibanoticum/ 94 ערוץ עליון לנחל בורקה
סתוונית רמון Colchicum aff. antilibanoticum 359677 מימי רון 8 בדצמבר 2014 1 0 0 /taxa/Colchicum%20aff.%20antilibanoticum/ 95 ערוץ עליון לנחל בורקה
סתוונית רמון Colchicum aff. antilibanoticum 359673 מימי רון 8 בדצמבר 2014 1 0 0 /taxa/Colchicum%20aff.%20antilibanoticum/ 96 ערוץ עליון לנחל בורקה
סתוונית רמון Colchicum aff. antilibanoticum 359674 מימי רון 8 בדצמבר 2014 1 0 0 /taxa/Colchicum%20aff.%20antilibanoticum/ 97 ערוץ עליון לנחל בורקה
סתוונית רמון Colchicum aff. antilibanoticum 359669 מימי רון 8 בדצמבר 2014 1 0 0 /taxa/Colchicum%20aff.%20antilibanoticum/ 98 ערוץ עליון לנחל בורקה גם כלך דנין גדל בנחל זה
סתוונית רמון Colchicum aff. antilibanoticum 359672 מימי רון 8 בדצמבר 2014 1 0 0 /taxa/Colchicum%20aff.%20antilibanoticum/ 99 ערוץ עליון לנחל בורקה
סתוונית רמון Colchicum aff. antilibanoticum 359676 מימי רון 8 בדצמבר 2014 1 0 0 /taxa/Colchicum%20aff.%20antilibanoticum/ 100 ערוץ עליון לנחל בורקה
סתוונית רמון Colchicum aff. antilibanoticum 359675 מימי רון 8 בדצמבר 2014 1 0 0 /taxa/Colchicum%20aff.%20antilibanoticum/ 101 ערוץ עליון לנחל בורקה
סתוונית רמון Colchicum aff. antilibanoticum 378187 Dalia Bones 16 בדצמבר 2017 1 0 0 /taxa/Colchicum%20aff.%20antilibanoticum/ 102 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות
סתוונית רמון Colchicum aff. antilibanoticum 376910 מארק כץ 3 בינואר 2017 1 0 0 /taxa/Colchicum%20aff.%20antilibanoticum/ 103 קמר רמון - מחמל: אגן לוץ