ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species Link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
סתוונית התשבץ Colchicum feinbruniae 378476 יובל ספיר 17 בנובמבר 1992 1 0 0 1 חלקת מעקב קשת
סתוונית התשבץ Colchicum feinbruniae 346563 דידי גולן 12 באוקטובר 1988 1 0 0 2 צפון הגולן: במת הגולן מתוך נתוני רת"ם
סתוונית התשבץ Colchicum feinbruniae 377955 אוריה ואזנה 3 בנובמבר 2017 1 0 0 3 צפון הגולן: במת הגולן
סתוונית התשבץ Colchicum feinbruniae 377956 אוריה ואזנה 3 בנובמבר 2017 1 0 0 4 צפון הגולן: במת הגולן
סתוונית התשבץ Colchicum feinbruniae 377954 עידו שקד 11 בנובמבר 2017 1 0 0 5 צפון הגולן: תילי געש בגולן
סתוונית התשבץ Colchicum feinbruniae 377957 אוריה ואזנה 14 באוקטובר 2017 1 0 0 6 צפון הגולן: תילי געש בגולן
סתוונית התשבץ Colchicum feinbruniae 354290 שרון לוי 18 באוקטובר 2010 1 0 0 7 צפון הגולן: תילי געש בגולן
סתוונית התשבץ Colchicum feinbruniae 347620 יאיר אור 16 בנובמבר 1986 1 0 0 8 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
סתוונית התשבץ Colchicum feinbruniae 354320 אלון רייכמן 2 באוקטובר 2011 1 0 0 9 צפון הגולן: תילי געש בגולן
סתוונית התשבץ Colchicum feinbruniae 354285 שרון לוי 29 בספטמבר 2010 1 0 0 10 צפון הגולן: תילי געש בגולן
סתוונית התשבץ Colchicum feinbruniae 367905 אלון רייכמן 7 בנובמבר 2015 1 0 0 11 צפון הגולן: תילי געש בגולן
סתוונית התשבץ Colchicum feinbruniae 347653 לבנה מייק 10 באוקטובר 1995 1 0 0 12 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
סתוונית התשבץ Colchicum feinbruniae 347270 עופר כהן 24 באוקטובר 1989 1 0 0 13 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
סתוונית התשבץ Colchicum feinbruniae 354319 אלון רייכמן 2 באוקטובר 2011 1 0 0 14 צפון הגולן: תילי געש בגולן
סתוונית התשבץ Colchicum feinbruniae 354293 שרון לוי 29 באוקטובר 2010 1 0 0 15 צפון הגולן: תילי געש בגולן
סתוונית התשבץ Colchicum feinbruniae 354289 שרון לוי 18 באוקטובר 2010 1 0 0 16 צפון הגולן: תילי געש בגולן
סתוונית התשבץ Colchicum feinbruniae 360507 חיים הררי 13 בנובמבר 2015 1 0 0 17 צפון הגולן: תילי געש בגולן
סתוונית התשבץ Colchicum feinbruniae 360504 חיים הררי 13 בנובמבר 2015 1 0 0 18 צפון הגולן: תילי געש בגולן
סתוונית התשבץ Colchicum feinbruniae 360470 חיים הררי 26 באוקטובר 2015 1 0 0 19 צפון הגולן: תילי געש בגולן
סתוונית התשבץ Colchicum feinbruniae 354388 שרון לוי 24 באוקטובר 2012 1 0 0 20 צפון הגולן: תילי געש בגולן
סתוונית התשבץ Colchicum feinbruniae 346709 א. ארגוב - השתלמות רת"ם 3 במאי 1993 1 0 0 21 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
סתוונית התשבץ Colchicum feinbruniae 346880 גינת אמציה 1 בנובמבר 1990 1 0 0 22 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
סתוונית התשבץ Colchicum feinbruniae 346910 יואב,בני,מוטי.. 19 באוקטובר 1990 1 0 0 23 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
סתוונית התשבץ Colchicum feinbruniae 346824 יואב וחבריו 8 באוקטובר 1993 1 0 0 24 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
סתוונית התשבץ Colchicum feinbruniae 354422 אלון רייכמן 25 בספטמבר 2013 1 0 0 25 צפון הגולן: תילי געש בגולן
סתוונית התשבץ Colchicum feinbruniae 347668 גרטמן יואב 31 באוקטובר 1986 1 0 0 26 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
סתוונית התשבץ Colchicum feinbruniae 347670 גרטמן יואב 20 בנובמבר 1998 1 0 0 27 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
סתוונית התשבץ Colchicum feinbruniae 347666 השתלמות רת"ם 29 בנובמבר 1982 1 0 0 28 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
סתוונית התשבץ Colchicum feinbruniae 347621 שבע קרניאל 2 בדצמבר 1987 1 0 0 29 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
סתוונית התשבץ Colchicum feinbruniae 347665 קריסטל יונית 9 בנובמבר 1983 1 0 0 30 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
סתוונית התשבץ Colchicum feinbruniae 347649 עופר כהן 25 באוקטובר 1989 1 0 0 31 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
סתוונית התשבץ Colchicum feinbruniae 347652 לבנה מייק 27 באוקטובר 1997 1 0 0 32 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
סתוונית התשבץ Colchicum feinbruniae 347650 מיכה לבנה 22 בנובמבר 1987 1 0 0 33 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
סתוונית התשבץ Colchicum feinbruniae 347654 לבנה מייק 16 בנובמבר 1995 1 0 0 34 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
סתוונית התשבץ Colchicum feinbruniae 346884 יאיר אור 29 באוקטובר 1988 1 0 0 35 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
סתוונית התשבץ Colchicum feinbruniae 346897 יואב גרטמן 31 באוקטובר 1986 1 0 0 36 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
סתוונית התשבץ Colchicum feinbruniae 346908 יואב ג.ומוטי ר. 23 באוקטובר 1992 1 0 0 37 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
סתוונית התשבץ Colchicum feinbruniae 346882 לבנה מייק 16 בנובמבר 1995 1 0 0 38 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
סתוונית התשבץ Colchicum feinbruniae 347647 גל ברוריה 28 בנובמבר 1983 1 0 0 39 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
סתוונית התשבץ Colchicum feinbruniae 347063 דפנה מיכאלי 14 בנובמבר 1987 1 0 0 40 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
סתוונית התשבץ Colchicum feinbruniae 347635 עתי יפה 29 בספטמבר 1983 1 0 0 41 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
סתוונית התשבץ Colchicum feinbruniae 346851 מיכה לבנה 15 באוקטובר 1987 1 0 0 42 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
סתוונית התשבץ Colchicum feinbruniae 346843 גרטמן יואב 11 בנובמבר 1999 1 0 0 43 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
סתוונית התשבץ Colchicum feinbruniae 346842 מיכאלי דפנה 9 בנובמבר 1987 1 0 0 44 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
סתוונית התשבץ Colchicum feinbruniae 346825 יואב,מוטי,בני 13 במאי 1989 1 0 0 45 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
סתוונית התשבץ Colchicum feinbruniae 354389 שרון לוי 24 באוקטובר 2012 1 0 0 46 צפון הגולן: תילי געש בגולן
סתוונית התשבץ Colchicum feinbruniae 347539 יואב,מוטי,בני 13 באוקטובר 1989 1 0 0 47 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
סתוונית התשבץ Colchicum feinbruniae 347391 יאיר אור 12 באוקטובר 1987 1 0 0 48 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
סתוונית התשבץ Colchicum feinbruniae 346518 יאיר אור 27 בנובמבר 1991 1 0 0 49 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
סתוונית התשבץ Colchicum feinbruniae 346527 יאיר אור 9 בנובמבר 1988 1 0 0 50 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
סתוונית התשבץ Colchicum feinbruniae 367913 יונתן הררי 5 בנובמבר 2000 1 0 0 51 צפון הגולן: תילי געש בגולן
סתוונית התשבץ Colchicum feinbruniae 367911 דידי קפלן 1 בנובמבר 2001 1 0 0 52 צפון הגולן: תילי געש בגולן
סתוונית התשבץ Colchicum feinbruniae 354286 אלון רייכמן 2 באוקטובר 2010 1 0 0 53 צפון הגולן: תילי געש בגולן אתמול נראתה לראשונה פריחה של שני פרטים
סתוונית התשבץ Colchicum feinbruniae 354287 אלון רייכמן 9 באוקטובר 2010 1 0 0 54 צפון הגולן: תילי געש בגולן
סתוונית התשבץ Colchicum feinbruniae 354283 שרון לוי 23 בספטמבר 2010 1 0 0 55 צפון הגולן: תילי געש בגולן
סתוונית התשבץ Colchicum feinbruniae 347062 מיכאלי דפנה 14 בנובמבר 1987 1 0 0 56 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
סתוונית התשבץ Colchicum feinbruniae 346982 עוז וויטיץ 15 באוקטובר 1988 1 0 0 57 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
סתוונית התשבץ Colchicum feinbruniae 346916 עופר כהן 24 באוקטובר 1989 1 0 0 58 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
סתוונית התשבץ Colchicum feinbruniae 346873 לבנה מייק 6 במרץ 1996 1 0 0 59 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
סתוונית התשבץ Colchicum feinbruniae 346909 גרטמן יואב 21 באוקטובר 1994 1 0 0 60 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
סתוונית התשבץ Colchicum feinbruniae 346784 יאיר אור 12 באפריל 1987 1 0 0 61 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
סתוונית התשבץ Colchicum feinbruniae 347534 גרטמן יואב 18 באוקטובר 1996 1 0 0 62 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
סתוונית התשבץ Colchicum feinbruniae 346872 יובל ואורי 13 בנובמבר 1997 1 0 0 63 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
סתוונית התשבץ Colchicum feinbruniae 347632 יואב ג.,מוטי ר. 20 בדצמבר 1985 1 0 0 64 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
סתוונית התשבץ Colchicum feinbruniae 367910 חוה גולדשטיין 22 בספטמבר 2005 1 0 0 65 צפון הגולן: תילי געש בגולן
סתוונית התשבץ Colchicum feinbruniae 367908 לוי שרון 27 באוקטובר 2007 1 0 0 66 צפון הגולן: תילי געש בגולן
סתוונית התשבץ Colchicum feinbruniae 367907 צופה בלתי ידוע 29 באוקטובר 2007 1 0 0 67 צפון הגולן: תילי געש בגולן
סתוונית התשבץ Colchicum feinbruniae 367929 דידי קפלן 29 בנובמבר 1982 1 0 0 68 צפון הגולן: תילי געש בגולן
סתוונית התשבץ Colchicum feinbruniae 367927 פבזנר דרור 3 בדצמבר 1984 1 0 0 69 צפון הגולן: תילי געש בגולן
סתוונית התשבץ Colchicum feinbruniae 367925 פבזנר דרור 14 באוקטובר 1986 1 0 0 70 צפון הגולן: תילי געש בגולן
סתוונית התשבץ Colchicum feinbruniae 367924 פבזנר דרור 26 באוקטובר 1987 1 0 0 71 צפון הגולן: תילי געש בגולן
סתוונית התשבץ Colchicum feinbruniae 367921 דידי קפלן 28 בנובמבר 1988 1 0 0 72 צפון הגולן: תילי געש בגולן
סתוונית התשבץ Colchicum feinbruniae 367920 פבזנר דרור 1 באוקטובר 1990 1 0 0 73 צפון הגולן: תילי געש בגולן
סתוונית התשבץ Colchicum feinbruniae 367916 דידי קפלן 18 בנובמבר 1992 1 0 0 74 צפון הגולן: תילי געש בגולן
סתוונית התשבץ Colchicum feinbruniae 367918 פבזנר דרור 4 באוקטובר 1991 1 0 0 75 צפון הגולן: תילי געש בגולן
סתוונית התשבץ Colchicum feinbruniae 360508 חיים הררי 13 בנובמבר 2015 1 0 0 76 צפון הגולן: תילי געש בגולן
סתוונית התשבץ Colchicum feinbruniae 360506 חיים הררי 13 בנובמבר 2015 1 0 0 77 צפון הגולן: תילי געש בגולן
סתוונית התשבץ Colchicum feinbruniae 360493 גל וין 1 בנובמבר 2015 1 0 0 78 צפון הגולן: תילי געש בגולן
סתוונית התשבץ Colchicum feinbruniae 354386 שרון לוי 8 באוקטובר 2012 1 0 0 79 צפון הגולן: תילי געש בגולן
סתוונית התשבץ Colchicum feinbruniae 357333 מירה אבנרי 7 באוקטובר 2014 1 0 0 80 צפון הגולן: תילי געש בגולן
סתוונית התשבץ Colchicum feinbruniae 357780 דותן רותם 16 בנובמבר 2013 1 0 0 81 צפון הגולן: תילי געש בגולן
סתוונית התשבץ Colchicum feinbruniae 368185 דר בן נתן 12 באוקטובר 2016 1 0 0 82 צפון הגולן: תילי געש בגולן
סתוונית התשבץ Colchicum feinbruniae 354323 שרון לוי 10 באוקטובר 2011 1 0 0 83 צפון הגולן: תילי געש בגולן
סתוונית התשבץ Colchicum feinbruniae 354295 שרון לוי 31 באוקטובר 2010 1 0 0 84 צפון הגולן: תילי געש בגולן
סתוונית התשבץ Colchicum feinbruniae 347395 עופר,אורי והגר 8 בינואר 1991 1 0 0 85 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
סתוונית התשבץ Colchicum feinbruniae 360505 חיים הררי 13 בנובמבר 2015 1 0 0 86 צפון הגולן: תילי געש בגולן
סתוונית התשבץ Colchicum feinbruniae 360502 חיים הררי 13 בנובמבר 2015 1 0 0 87 צפון הגולן: תילי געש בגולן
סתוונית התשבץ Colchicum feinbruniae 347672 יואב יהודה יונ 29 באוקטובר 1993 1 0 0 88 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
סתוונית התשבץ Colchicum feinbruniae 346826 גרטמן,הררי, 18 באוקטובר 1996 1 0 0 89 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
סתוונית התשבץ Colchicum feinbruniae 346881 ספיר יובל 16 באוקטובר 1992 1 0 0 90 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
סתוונית התשבץ Colchicum feinbruniae 347044 יאיר אור 12 באפריל 1987 1 0 0 91 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
סתוונית התשבץ Colchicum feinbruniae 346811 גרטמן יואב 9 באוקטובר 1998 1 0 0 92 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
סתוונית התשבץ Colchicum feinbruniae 346890 ספיר יובל 9 באוקטובר 1997 1 0 0 93 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
סתוונית התשבץ Colchicum feinbruniae 347648 גרטמן יואב 16 בנובמבר 1982 1 0 0 94 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
סתוונית התשבץ Colchicum feinbruniae 346783 יובל ספיר 3 במאי 1993 1 0 0 95 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
סתוונית התשבץ Colchicum feinbruniae 346812 גרטמן יואב 20 בנובמבר 1998 1 0 0 96 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
סתוונית התשבץ Colchicum feinbruniae 347613 שקדי יונתן 13 בנובמבר 1987 1 0 0 97 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
סתוונית התשבץ Colchicum feinbruniae 347608 שיר ורד 17 באוקטובר 1989 1 0 0 98 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
סתוונית התשבץ Colchicum feinbruniae 367928 דידי קפלן 28 בנובמבר 1983 1 0 0 99 צפון הגולן: תילי געש בגולן
סתוונית התשבץ Colchicum feinbruniae 367914 יונתן הררי 5 בנובמבר 2000 1 0 0 100 צפון הגולן: תילי געש בגולן
סתוונית התשבץ Colchicum feinbruniae 367919 פבזנר דרור 15 באוקטובר 1990 1 0 0 101 צפון הגולן: תילי געש בגולן
סתוונית התשבץ Colchicum feinbruniae 367926 פבזנר דרור 6 באוקטובר 1986 1 0 0 102 צפון הגולן: תילי געש בגולן
סתוונית התשבץ Colchicum feinbruniae 367909 לוי שרון 22 באוקטובר 2006 1 0 0 103 צפון הגולן: תילי געש בגולן
סתוונית התשבץ Colchicum feinbruniae 367923 דידי קפלן 2 בדצמבר 1987 1 0 0 104 צפון הגולן: תילי געש בגולן
סתוונית התשבץ Colchicum feinbruniae 347636 לבנה מייק 6 במרץ 1996 1 0 0 105 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
סתוונית התשבץ Colchicum feinbruniae 347683 יובל ספיר 27 בנובמבר 1996 1 0 0 106 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
סתוונית התשבץ Colchicum feinbruniae 347651 לבנה מייק 14 באוקטובר 1996 1 0 0 107 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
סתוונית התשבץ Colchicum feinbruniae 368186 דר בן נתן 12 באוקטובר 2016 1 0 0 108 צפון הגולן: תילי געש בגולן
סתוונית התשבץ Colchicum feinbruniae 347115 יובל ספיר 14 באוקטובר 1998 1 0 0 109 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
סתוונית התשבץ Colchicum feinbruniae 347562 קשת יהונתן 23 באוקטובר 1998 1 0 0 110 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
סתוונית התשבץ Colchicum feinbruniae 347526 יאיר אור 24 במרץ 1988 1 0 0 111 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
סתוונית התשבץ Colchicum feinbruniae 346810 גרטמן יואב 9 באוקטובר 1995 1 0 0 112 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
סתוונית התשבץ Colchicum feinbruniae 346571 גיתי וייל 18 בנובמבר 1987 1 0 0 113 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
סתוונית התשבץ Colchicum feinbruniae 346497 יובל ספיר 4 באפריל 1999 1 0 0 114 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
סתוונית התשבץ Colchicum feinbruniae 346949 יאיר אור 4 באוקטובר 1986 1 0 0 115 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
סתוונית התשבץ Colchicum feinbruniae 346915 מיכאלי דפנה 9 באוקטובר 1987 1 0 0 116 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
סתוונית התשבץ Colchicum feinbruniae 346875 לבנה מייק 14 באוקטובר 1996 1 0 0 117 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
סתוונית התשבץ Colchicum feinbruniae 346850 יובל ספיר 19 בפברואר 1993 1 0 0 118 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
סתוונית התשבץ Colchicum feinbruniae 347403 יאיר אור 9 באוקטובר 1987 1 0 0 119 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
סתוונית התשבץ Colchicum feinbruniae 347472 ספיר יובל 9 באוקטובר 1991 1 0 0 120 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
סתוונית התשבץ Colchicum feinbruniae 347667 מרגלית נעמי 10 באוקטובר 1989 1 0 0 121 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
סתוונית התשבץ Colchicum feinbruniae 347655 א. פרגמן 26 באוקטובר 1997 1 0 0 122 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
סתוונית התשבץ Colchicum feinbruniae 347693 שמידע 27 בנובמבר 1996 1 0 0 123 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
סתוונית התשבץ Colchicum feinbruniae 347675 דוכס ראובן 16 באוקטובר 1983 1 0 0 124 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
סתוונית התשבץ Colchicum feinbruniae 347634 רני כשר 25 באוקטובר 1988 1 0 0 125 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
סתוונית התשבץ Colchicum feinbruniae 347590 יואב,יונתן,מוטי 19 באוקטובר 1990 1 0 0 126 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
סתוונית התשבץ Colchicum feinbruniae 347576 יאיר אור 10 בנובמבר 1991 1 0 0 127 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
סתוונית התשבץ Colchicum feinbruniae 347575 מולי בר ש 10 בנובמבר 1988 1 0 0 128 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
סתוונית התשבץ Colchicum feinbruniae 347392 יואב גרטמן 22 בפברואר 1992 1 0 0 129 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
סתוונית התשבץ Colchicum feinbruniae 346883 קשת יהונתן 23 באוקטובר 1998 1 0 0 130 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
סתוונית התשבץ Colchicum feinbruniae 354328 יעל חורש 27 בנובמבר 2011 1 0 0 131 צפון הגולן: תילי געש בגולן פריחה מאוחרת.
סתוונית התשבץ Colchicum feinbruniae 367906 אלון רייכמן 31 באוקטובר 2015 1 0 0 132 צפון הגולן: תילי געש בגולן
סתוונית התשבץ Colchicum feinbruniae 367912 דידי קפלן 1 בנובמבר 2001 1 0 0 133 צפון הגולן: תילי געש בגולן
סתוונית התשבץ Colchicum feinbruniae 347631 בר-זכאי שרון 27 באוקטובר 1984 1 0 0 134 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
סתוונית התשבץ Colchicum feinbruniae 367917 פבזנר דרור 24 באוקטובר 1992 1 0 0 135 צפון הגולן: תילי געש בגולן
סתוונית התשבץ Colchicum feinbruniae 347669 יואב ג.ויונתן ש 23 באוקטובר 1992 1 0 0 136 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
סתוונית התשבץ Colchicum feinbruniae 360492 גל וין 1 בנובמבר 2015 1 0 0 137 צפון הגולן: תילי געש בגולן
סתוונית התשבץ Colchicum feinbruniae 373773 אוריה ואזנה 13 בנובמבר 2015 1 0 0 138 צפון הגולן: תילי געש בגולן
סתוונית התשבץ Colchicum feinbruniae 373772 אוריה ואזנה 13 בנובמבר 2015 1 0 0 139 צפון הגולן: תילי געש בגולן
סתוונית התשבץ Colchicum feinbruniae 373771 אלון רייכמן 1 באוקטובר 2016 1 0 0 140 צפון הגולן: תילי געש בגולן
סתוונית התשבץ Colchicum feinbruniae 373770 אלון רייכמן 3 באוקטובר 2016 1 0 0 141 צפון הגולן: תילי געש בגולן
סתוונית התשבץ Colchicum feinbruniae 360500 רועי טלבי 12 בנובמבר 2015 1 0 0 142 צפון הגולן: תילי געש בגולן
סתוונית התשבץ Colchicum feinbruniae 346904 גרטמן יואב 6 בנובמבר 1987 1 0 0 143 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
סתוונית התשבץ Colchicum feinbruniae 373765 אוריה ואזנה 3 בנובמבר 2016 1 0 0 144 צפון הגולן: תילי געש בגולן
סתוונית התשבץ Colchicum feinbruniae 373778 דידי קפלן 12 באוקטובר 1988 1 0 0 145 צפון הגולן: במת הגולן
סתוונית התשבץ Colchicum feinbruniae 346296 יובל ספיר 26 בנובמבר 1998 1 0 0 146 צפון הגולן: במת הגולן מתוך נתוני רת"ם
סתוונית התשבץ Colchicum feinbruniae 346280 אריאלה 26 בינואר 1989 1 0 0 147 צפון הגולן: במת הגולן מתוך נתוני רת"ם
סתוונית התשבץ Colchicum feinbruniae 346295 יובל ספיר 22 באוקטובר 1998 1 0 0 148 צפון הגולן: במת הגולן מתוך נתוני רת"ם
סתוונית התשבץ Colchicum feinbruniae 346291 יובל ספיר 15 בנובמבר 1992 1 0 0 149 צפון הגולן: במת הגולן מתוך נתוני רת"ם
סתוונית התשבץ Colchicum feinbruniae 347491 גרטמן יואב 31 באוקטובר 1986 1 0 0 150 צפון הגולן: במת הגולן מתוך נתוני רת"ם
סתוונית התשבץ Colchicum feinbruniae 346279 מולי ואריאלה 12 בינואר 1989 1 0 0 151 צפון הגולן: במת הגולן מתוך נתוני רת"ם
סתוונית התשבץ Colchicum feinbruniae 346319 ספיר יובל 24 באוקטובר 1992 1 0 0 152 צפון הגולן: במת הגולן מתוך נתוני רת"ם
סתוונית התשבץ Colchicum feinbruniae 346277 מולי 15 בדצמבר 1988 1 0 0 153 צפון הגולן: במת הגולן מתוך נתוני רת"ם
סתוונית התשבץ Colchicum feinbruniae 346278 מולי אריאלה 21 בדצמבר 1988 1 0 0 154 צפון הגולן: במת הגולן מתוך נתוני רת"ם
סתוונית התשבץ Colchicum feinbruniae 346276 מולי קשת 10 בנובמבר 1988 1 0 0 155 צפון הגולן: במת הגולן מתוך נתוני רת"ם
סתוונית התשבץ Colchicum feinbruniae 346343 נתן מיכל רן 24 באוקטובר 1987 1 0 0 156 צפון הגולן: במת הגולן מתוך נתוני רת"ם
סתוונית התשבץ Colchicum feinbruniae 346268 מולי בר-חי 15 בנובמבר 1988 1 0 0 157 צפון הגולן: במת הגולן מתוך נתוני רת"ם
סתוונית התשבץ Colchicum feinbruniae 346284 איריס ומולי 24 בספטמבר 1989 1 0 0 158 צפון הגולן: במת הגולן מתוך נתוני רת"ם
סתוונית התשבץ Colchicum feinbruniae 346285 מולי 30 באוקטובר 1989 1 0 0 159 צפון הגולן: במת הגולן מתוך נתוני רת"ם
סתוונית התשבץ Colchicum feinbruniae 346289 יובל ספיר 25 במרץ 1992 1 0 0 160 צפון הגולן: במת הגולן מתוך נתוני רת"ם
סתוונית התשבץ Colchicum feinbruniae 346294 יובל ספיר 24 באוקטובר 1993 1 0 0 161 צפון הגולן: במת הגולן מתוך נתוני רת"ם
סתוונית התשבץ Colchicum feinbruniae 346293 יובל ספיר 15 בינואר 1993 1 0 0 162 צפון הגולן: במת הגולן מתוך נתוני רת"ם
סתוונית התשבץ Colchicum feinbruniae 367915 לוטן רן 7 באוקטובר 2000 1 0 0 163 צפון הגולן: במת הגולן
סתוונית התשבץ Colchicum feinbruniae 346332 יובל ספיר 21 באוקטובר 1991 1 0 0 164 צפון הגולן: במת הגולן מתוך נתוני רת"ם
סתוונית התשבץ Colchicum feinbruniae 346871 יאיר אור 25 באוקטובר 1986 1 0 0 165 צפון הגולן: במת הגולן מתוך נתוני רת"ם
סתוונית התשבץ Colchicum feinbruniae 346288 יובל ספיר 2 בפברואר 1992 1 0 0 166 צפון הגולן: במת הגולן מתוך נתוני רת"ם
סתוונית התשבץ Colchicum feinbruniae 347524 יובל השתלמות רותם 23 בנובמבר 2000 1 0 0 167 צפון הגולן: במת הגולן מתוך נתוני רת"ם
סתוונית התשבץ Colchicum feinbruniae 346297 פרגמן וספיר 3 באפריל 2000 1 0 0 168 צפון הגולן: במת הגולן מתוך נתוני רת"ם
סתוונית התשבץ Colchicum feinbruniae 346292 יובל ספיר 10 בדצמבר 1992 1 0 0 169 צפון הגולן: במת הגולן מתוך נתוני רת"ם
סתוונית התשבץ Colchicum feinbruniae 346286 יובל ספיר 17 בנובמבר 1991 1 0 0 170 צפון הגולן: במת הגולן מתוך נתוני רת"ם
סתוונית התשבץ Colchicum feinbruniae 346282 מולי 1 במרץ 1989 1 0 0 171 צפון הגולן: במת הגולן מתוך נתוני רת"ם
סתוונית התשבץ Colchicum feinbruniae 346281 מולי 21 בפברואר 1989 1 0 0 172 צפון הגולן: במת הגולן מתוך נתוני רת"ם
סתוונית התשבץ Colchicum feinbruniae 346269 מולי אריאלה 24 בנובמבר 1988 1 0 0 173 צפון הגולן: במת הגולן מתוך נתוני רת"ם
סתוונית התשבץ Colchicum feinbruniae 346267 ספיר יובל 26 בנובמבר 1992 1 0 0 174 צפון הגולן: במת הגולן מתוך נתוני רת"ם
סתוונית התשבץ Colchicum feinbruniae 346551 עתי יפה 29 בספטמבר 1983 1 0 0 175 צפון הגולן: במת הגולן מתוך נתוני רת"ם
סתוונית התשבץ Colchicum feinbruniae 347416 גרטמן יואב 16 בנובמבר 1982 1 0 0 176 צפון הגולן: במת הגולן מתוך נתוני רת"ם
סתוונית התשבץ Colchicum feinbruniae 347471 פרידמן תמר 21 באוקטובר 1985 1 0 0 177 צפון הגולן: במת הגולן מתוך נתוני רת"ם
סתוונית התשבץ Colchicum feinbruniae 346283 מולי 21 במאי 1989 1 0 0 178 צפון הגולן: במת הגולן מתוך נתוני רת"ם
סתוונית התשבץ Colchicum feinbruniae 346287 יובל ספיר 8 בינואר 1992 1 0 0 179 צפון הגולן: במת הגולן מתוך נתוני רת"ם
סתוונית התשבץ Colchicum feinbruniae 346290 יובל ספיר 25 באוקטובר 1992 1 0 0 180 צפון הגולן: במת הגולן מתוך נתוני רת"ם
סתוונית התשבץ Colchicum feinbruniae 347602 גרטמן יואב 17 בנובמבר 1982 1 0 0 181 צפון הגולן: יער אודם מתוך נתוני רת"ם
סתוונית התשבץ Colchicum feinbruniae 347619 עופר כהן 24 באוקטובר 1989 1 0 0 182 צפון הגולן: יער אודם מתוך נתוני רת"ם
סתוונית התשבץ Colchicum feinbruniae 347550 שקדי יונתן 13 בנובמבר 1987 1 0 0 183 צפון הגולן: יער אודם מתוך נתוני רת"ם
סתוונית התשבץ Colchicum feinbruniae 348414 נעמי מרגלית 25 באוקטובר 1988 1 0 0 184 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
סתוונית התשבץ Colchicum feinbruniae 348675 לבנה מייק 27 בספטמבר 1997 1 0 0 185 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
סתוונית התשבץ Colchicum feinbruniae 348629 יאיר אור 22 באוקטובר 1984 1 0 0 186 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
סתוונית התשבץ Colchicum feinbruniae 348547 פרגמן אורי 20 באוקטובר 1986 1 0 0 187 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
סתוונית התשבץ Colchicum feinbruniae 367922 ועדיה יוסי 8 באוקטובר 1988 1 0 0 188 כתף החרמון: חרמון
סתוונית התשבץ Colchicum feinbruniae 348444 ועדיה יוסי 24 בספטמבר 1982 1 0 0 189 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
סתוונית התשבץ Colchicum feinbruniae 348445 לבנה מייק 2 בנובמבר 1982 1 0 0 190 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
סתוונית התשבץ Colchicum feinbruniae 348415 סלעית ברק 28 בספטמבר 1987 1 0 0 191 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
סתוונית התשבץ Colchicum feinbruniae 348492 מיכה לבנה 3 באוקטובר 1988 1 0 0 192 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
סתוונית התשבץ Colchicum feinbruniae 348491 מיכאלי דפנה 26 באוקטובר 1987 1 0 0 193 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
סתוונית התשבץ Colchicum feinbruniae 348446 יאיר אור 23 באוקטובר 1989 1 0 0 194 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
סתוונית התשבץ Colchicum feinbruniae 348463 יאיר אור 27 באוקטובר 1988 1 0 0 195 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
סתוונית התשבץ Colchicum feinbruniae 348464 יאיר אור 19 בספטמבר 1985 1 0 0 196 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
סתוונית התשבץ Colchicum feinbruniae 348465 לבנה מייק 10 באוקטובר 1998 1 0 0 197 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
סתוונית התשבץ Colchicum feinbruniae 348522 יאיר אור 11 באפריל 1987 1 0 0 198 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
סתוונית התשבץ Colchicum feinbruniae 348548 גיתי וייל 8 באוקטובר 1987 1 0 0 199 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
סתוונית התשבץ Colchicum feinbruniae 348687 רייך תמי 15 ביוני 1993 1 0 0 200 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
סתוונית התשבץ Colchicum feinbruniae 340842 שמידע ורותי 1 בנובמבר 1987 1 0 0 201 מתוך נתוני רת"ם
סתוונית התשבץ Colchicum feinbruniae 340845 שמידע ועידו 16 באוקטובר 1989 1 0 0 202 מתוך נתוני רת"ם
סתוונית התשבץ Colchicum feinbruniae 340862 שמידע-אופניים 19 באוקטובר 1996 1 0 0 203 מתוך נתוני רת"ם
סתוונית התשבץ Colchicum feinbruniae 340851 שמידע 2 בינואר 1996 1 0 0 204 מתוך נתוני רת"ם
סתוונית התשבץ Colchicum feinbruniae 340841 שמידע 25 באוקטובר 1986 1 0 0 205 מתוך נתוני רת"ם
סתוונית התשבץ Colchicum feinbruniae 340850 צבי שמיר 6 בדצמבר 1992 1 0 0 206 מתוך נתוני רת"ם
סתוונית התשבץ Colchicum feinbruniae 340846 שמידע 28 באוקטובר 1989 1 0 0 207 מתוך נתוני רת"ם
סתוונית התשבץ Colchicum feinbruniae 340848 צבי שמיר 9 בנובמבר 1992 1 0 0 208 מתוך נתוני רת"ם
סתוונית התשבץ Colchicum feinbruniae 340843 שמידע 10 בנובמבר 1987 1 0 0 209 מתוך נתוני רת"ם
סתוונית התשבץ Colchicum feinbruniae 340844 שמידע 21 באוקטובר 1988 1 0 0 210 מתוך נתוני רת"ם
סתוונית התשבץ Colchicum feinbruniae 340849 צבי שמיר 20 בנובמבר 1992 1 0 0 211 מתוך נתוני רת"ם
סתוונית התשבץ Colchicum feinbruniae 340847 שמידע ועידו 31 באוקטובר 1992 1 0 0 212 מתוך נתוני רת"ם
סתוונית התשבץ Colchicum feinbruniae 373777 עומרי שרון 7 באוקטובר 2014 1 0 0 213 צפון הגולן: תילי געש בגולן
סתוונית התשבץ Colchicum feinbruniae 373776 אוריה ואזנה 26 באוקטובר 2015 1 0 0 214 צפון הגולן: תילי געש בגולן
סתוונית התשבץ Colchicum feinbruniae 373775 אוריה ואזנה 13 בנובמבר 2015 1 0 0 215 צפון הגולן: תילי געש בגולן
סתוונית התשבץ Colchicum feinbruniae 373774 אוריה ואזנה 13 בנובמבר 2015 1 0 0 216 צפון הגולן: תילי געש בגולן
סתוונית התשבץ Colchicum feinbruniae 373769 עידו שקד 11 באוקטובר 2016 1 0 0 217 צפון הגולן: תילי געש בגולן
סתוונית התשבץ Colchicum feinbruniae 373768 עידו שקד 11 באוקטובר 2016 1 0 0 218 צפון הגולן: תילי געש בגולן
סתוונית התשבץ Colchicum feinbruniae 373767 עידו שקד 11 באוקטובר 2016 1 0 0 219 צפון הגולן: תילי געש בגולן
סתוונית התשבץ Colchicum feinbruniae 373766 עידו שקד 13 באוקטובר 2016 1 0 0 220 צפון הגולן: תילי געש בגולן
סתוונית התשבץ Colchicum feinbruniae 354324 שרון לוי 10 באוקטובר 2011 1 0 0 221 צפון הגולן: תילי געש בגולן
סתוונית התשבץ Colchicum feinbruniae 354325 שרון לוי 21 באוקטובר 2011 1 0 0 222 צפון הגולן: תילי געש בגולן
סתוונית התשבץ Colchicum feinbruniae 354291 שרון לוי 18 באוקטובר 2010 1 0 0 223 צפון הגולן: תילי געש בגולן
סתוונית התשבץ Colchicum feinbruniae 354284 שרון לוי 29 בספטמבר 2010 1 0 0 224 צפון הגולן: תילי געש בגולן
סתוונית התשבץ Colchicum feinbruniae 347473 כהן עפר 1 בנובמבר 1982 1 0 0 225 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
סתוונית התשבץ Colchicum feinbruniae 354387 שרון לוי 24 באוקטובר 2012 1 0 0 226 צפון הגולן: תילי געש בגולן
סתוונית התשבץ Colchicum feinbruniae 354322 שרון לוי 10 באוקטובר 2011 1 0 0 227 צפון הגולן: תילי געש בגולן