ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
עדעד הגליל Limonium galilaeum 396583 שי קורן 13 ביוני 2020 1 0 0 /taxa/Limonium%20galilaeum/ 1 חולות: רצועת חוף צפוני
עדעד הגליל Limonium galilaeum 396582 מרב לבל 6 באוגוסט 2020 1 0 0 /taxa/Limonium%20galilaeum/ 2 חולות: רצועת חוף צפוני
עדעד הגליל Limonium galilaeum 396584 שי קורן 13 ביוני 2020 1 0 0 /taxa/Limonium%20galilaeum/ 3 חולות: רצועת חוף צפוני
עדעד הגליל Limonium galilaeum 391910 מימי רון 23 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Limonium%20galilaeum/ 4 חולות: רצועת חוף צפוני
עדעד הגליל Limonium galilaeum 391909 יפעת גרנט 23 ביולי 2019 1 0 0 /taxa/Limonium%20galilaeum/ 5 חולות: רצועת חוף צפוני מקבץ של פרטים קטנים לפרטים גדולים( קוטר כ35סמ) על סלע כורכר
עדעד הגליל Limonium galilaeum 391908 יפעת גרנט 21 באוגוסט 2019 1 0 0 /taxa/Limonium%20galilaeum/ 6 חולות: רצועת חוף צפוני
עדעד הגליל Limonium galilaeum 391907 יפעת גרנט 21 באוגוסט 2019 1 0 0 /taxa/Limonium%20galilaeum/ 7 חולות: רצועת חוף צפוני
עדעד הגליל Limonium galilaeum 328095 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Limonium%20galilaeum/ 8 חולות: רצועת חוף צפוני מתוך נתוני רת"ם
עדעד הגליל Limonium galilaeum 328088 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Limonium%20galilaeum/ 9 מישור חוף הגליל: מישור חוף צפוני מתוך נתוני רת"ם
עדעד הגליל Limonium galilaeum 328093 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Limonium%20galilaeum/ 10 חולות: רצועת חוף צפוני מתוך נתוני רת"ם
עדעד הגליל Limonium galilaeum 328101 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Limonium%20galilaeum/ 11 חולות: רצועת חוף צפוני מתוך נתוני רת"ם
עדעד הגליל Limonium galilaeum 328100 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Limonium%20galilaeum/ 12 חולות: רצועת חוף צפוני מתוך נתוני רת"ם
עדעד הגליל Limonium galilaeum 328096 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Limonium%20galilaeum/ 13 חולות: רצועת חוף צפוני מתוך נתוני רת"ם
עדעד הגליל Limonium galilaeum 328099 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Limonium%20galilaeum/ 14 חולות: רצועת חוף צפוני מתוך נתוני רת"ם
עדעד הגליל Limonium galilaeum 328094 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Limonium%20galilaeum/ 15 חולות: רצועת חוף צפוני מתוך נתוני רת"ם
עדעד הגליל Limonium galilaeum 390017 חגית אמסטר 17 באוגוסט 2018 1 0 0 /taxa/Limonium%20galilaeum/ 16 חולות: רצועת חוף צפוני 7.5 × 12 מ' (שטח)
עדעד הגליל Limonium galilaeum 390016 חגית אמסטר 17 באוגוסט 2018 1 0 0 /taxa/Limonium%20galilaeum/ 17 חולות: רצועת חוף צפוני שטח 19×55 מ' פרטים קטנים
עדעד הגליל Limonium galilaeum 390015 דותן רותם 24 בנובמבר 2018 1 0 0 /taxa/Limonium%20galilaeum/ 18 חולות: רצועת חוף צפוני
עדעד הגליל Limonium galilaeum 390014 עמית מנדלסון 24 בינואר 2019 1 0 0 /taxa/Limonium%20galilaeum/ 19 חולות: רצועת חוף צפוני
עדעד הגליל Limonium galilaeum 390013 לירז כברה 29 בינואר 2019 1 0 0 /taxa/Limonium%20galilaeum/ 20 חולות: רצועת חוף צפוני
עדעד הגליל Limonium galilaeum 390012 לירז כברה 11 בפברואר 2019 1 0 0 /taxa/Limonium%20galilaeum/ 21 חולות: רצועת חוף צפוני
עדעד הגליל Limonium galilaeum 390011 לירז כברה 12 בפברואר 2019 1 0 0 /taxa/Limonium%20galilaeum/ 22 חולות: רצועת חוף צפוני עשרות על גבעת הכורכר
עדעד הגליל Limonium galilaeum 390010 לירז כברה 26 במרץ 2019 1 0 0 /taxa/Limonium%20galilaeum/ 23 חולות: רצועת חוף צפוני
עדעד הגליל Limonium galilaeum 390009 לירז כברה 2 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Limonium%20galilaeum/ 24 חולות: רצועת חוף צפוני
עדעד הגליל Limonium galilaeum 390008 לירז כברה 2 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Limonium%20galilaeum/ 25 חולות: רצועת חוף צפוני
עדעד הגליל Limonium galilaeum 390007 לירז כברה 8 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Limonium%20galilaeum/ 26 חולות: רצועת חוף צפוני
עדעד הגליל Limonium galilaeum 387785 עופרי גבאי 1 ביוני 2018 1 0 0 /taxa/Limonium%20galilaeum/ 27 חולות: רצועת חוף צפוני 6.5 על 11 מ'
עדעד הגליל Limonium galilaeum 387784 חגית אמסטר 17 באוגוסט 2018 1 0 0 /taxa/Limonium%20galilaeum/ 28 חולות: רצועת חוף צפוני פרטים גדולים במיוחד
עדעד הגליל Limonium galilaeum 387782 יפתח סיני 15 בדצמבר 2018 1 0 0 /taxa/Limonium%20galilaeum/ 29 חולות: רצועת חוף צפוני
עדעד הגליל Limonium galilaeum 387781 לירז כברה 27 בינואר 2019 1 0 0 /taxa/Limonium%20galilaeum/ 30 חולות: רצועת חוף צפוני
עדעד הגליל Limonium galilaeum 387780 לירז כברה 5 בפברואר 2019 1 0 0 /taxa/Limonium%20galilaeum/ 31 חולות: רצועת חוף צפוני
עדעד הגליל Limonium galilaeum 387779 לירז כברה 11 בפברואר 2019 1 0 0 /taxa/Limonium%20galilaeum/ 32 חולות: רצועת חוף צפוני
עדעד הגליל Limonium galilaeum 387778 לירז כברה 26 במרץ 2019 1 0 0 /taxa/Limonium%20galilaeum/ 33 חולות: רצועת חוף צפוני
עדעד הגליל Limonium galilaeum 387777 לירז כברה 4 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Limonium%20galilaeum/ 34 חולות: רצועת חוף צפוני
עדעד הגליל Limonium galilaeum 387776 לירז כברה 7 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Limonium%20galilaeum/ 35 חולות: רצועת חוף צפוני
עדעד הגליל Limonium galilaeum 382690 יפתח סיני 2 בפברואר 2018 1 0 0 /taxa/Limonium%20galilaeum/ 36 חולות: רצועת חוף צפוני שתילים שהועתקו בשנה שעברה לחלקת מקלט תחתונה
עדעד הגליל Limonium galilaeum 382691 טליה אורון 29 בינואר 2018 1 0 0 /taxa/Limonium%20galilaeum/ 37 חולות: רצועת חוף צפוני
עדעד הגליל Limonium galilaeum 382692 מרב לבל 16 בינואר 2018 1 0 0 /taxa/Limonium%20galilaeum/ 38 חולות: רצועת חוף צפוני נקודה ראשונה לניטור. בחוף שבי ציון
עדעד הגליל Limonium galilaeum 382693 טליה אורון 15 בדצמבר 2016 1 0 0 /taxa/Limonium%20galilaeum/ 39 חולות: רצועת חוף צפוני
עדעד הגליל Limonium galilaeum 382694 מימי רון 12 במאי 2014 1 0 0 /taxa/Limonium%20galilaeum/ 40 חולות: רצועת חוף צפוני
עדעד הגליל Limonium galilaeum 383827 מימי רון 13 במאי 2014 1 0 0 /taxa/Limonium%20galilaeum/ 41 חולות: רצועת חוף צפוני
עדעד הגליל Limonium galilaeum 367534 גל אריאלי 13 במרץ 2000 1 0 0 /taxa/Limonium%20galilaeum/ 42 חולות: רצועת חוף צפוני
עדעד הגליל Limonium galilaeum 377054 יפתח סיני 8 בספטמבר 2017 1 0 0 /taxa/Limonium%20galilaeum/ 43 חולות: רצועת חוף צפוני
עדעד הגליל Limonium galilaeum 355829 טליה אורון 10 במאי 2010 1 0 0 /taxa/Limonium%20galilaeum/ 44 חולות: רצועת חוף צפוני
עדעד הגליל Limonium galilaeum 378289 טליה אורון 13 בדצמבר 2017 1 0 0 /taxa/Limonium%20galilaeum/ 45 חולות: רצועת חוף צפוני
עדעד הגליל Limonium galilaeum 369585 טליה אורון 15 בדצמבר 2016 1 0 0 /taxa/Limonium%20galilaeum/ 46 חולות: רצועת חוף צפוני
עדעד הגליל Limonium galilaeum 359544 מימי רון 11 במאי 2014 1 0 0 /taxa/Limonium%20galilaeum/ 47 דרומית לראש הנקרה, מערבית למאגרי המים
עדעד הגליל Limonium galilaeum 359574 מימי רון 12 במאי 2014 1 0 0 /taxa/Limonium%20galilaeum/ 48 דרומית לגן לאומי אכזיב
עדעד הגליל Limonium galilaeum 328097 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Limonium%20galilaeum/ 49 מישור חוף הגליל: מישור חוף צפוני מתוך נתוני רת"ם
עדעד הגליל Limonium galilaeum 359585 מימי רון 13 במאי 2014 1 0 0 /taxa/Limonium%20galilaeum/ 50 עכו
עדעד הגליל Limonium galilaeum 369589 מימי רון 12 במאי 2014 1 0 0 /taxa/Limonium%20galilaeum/ 51 מישור חוף הגליל: מישור חוף צפוני
עדעד הגליל Limonium galilaeum 359586 מימי רון 13 במאי 2014 1 0 0 /taxa/Limonium%20galilaeum/ 52 חוף הבונים
עדעד הגליל Limonium galilaeum 359903 בר שמש 20 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Limonium%20galilaeum/ 53 חוף נחשולים כנראה טעות בזיהוי עם עדעד רותמי
עדעד הגליל Limonium galilaeum 377058 מימי רון 21 בספטמבר 2009 1 0 0 /taxa/Limonium%20galilaeum/ 54 חולות: רצועת חוף צפוני בכורכר
עדעד הגליל Limonium galilaeum 377055 יפתח סיני 8 בספטמבר 2017 1 0 0 /taxa/Limonium%20galilaeum/ 55 חולות: רצועת חוף צפוני חוף שבי ציון מול בתים
עדעד הגליל Limonium galilaeum 377056 יפתח סיני 15 ביולי 2017 1 0 0 /taxa/Limonium%20galilaeum/ 56 חולות: רצועת חוף צפוני
עדעד הגליל Limonium galilaeum 369582 אייל מילר 25 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Limonium%20galilaeum/ 57 חולות: רצועת חוף צפוני
עדעד הגליל Limonium galilaeum 372512 בר שמש 24 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Limonium%20galilaeum/ 58 חוף אכזיב
עדעד הגליל Limonium galilaeum 372499 מימי רון 23 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Limonium%20galilaeum/ 59 דרומית לנקרות ראש הנקרה. כורכר בסלעי כורכר קשים
עדעד הגליל Limonium galilaeum 369584 טליה אורון 15 בדצמבר 2016 1 0 0 /taxa/Limonium%20galilaeum/ 60 חולות: רצועת חוף צפוני
עדעד הגליל Limonium galilaeum 359560 מימי רון 11 במאי 2014 1 0 0 /taxa/Limonium%20galilaeum/ 61 חולות: רצועת חוף צפוני
עדעד הגליל Limonium galilaeum 359559 מימי רון 11 במאי 2014 1 0 0 /taxa/Limonium%20galilaeum/ 62 חולות: רצועת חוף צפוני
עדעד הגליל Limonium galilaeum 359596 מימי רון 13 במאי 2014 1 0 0 /taxa/Limonium%20galilaeum/ 63 דרומית לבוסתן הגליל
עדעד הגליל Limonium galilaeum 359550 רעות לוריא 11 במאי 2014 1 0 0 /taxa/Limonium%20galilaeum/ 64 מערבית לאיזור תעשיה אכזיב
עדעד הגליל Limonium galilaeum 359582 רעות לוריא 13 במאי 2014 1 0 0 /taxa/Limonium%20galilaeum/ 65 בוסתן הגליל (מצפון לנחל יסף)
עדעד הגליל Limonium galilaeum 328092 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Limonium%20galilaeum/ 66 חולות: רצועת חוף צפוני מתוך נתוני רת"ם
עדעד הגליל Limonium galilaeum 328102 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Limonium%20galilaeum/ 67 חולות: רצועת חוף צפוני מתוך נתוני רת"ם
עדעד הגליל Limonium galilaeum 359571 מימי רון 12 במאי 2014 1 0 0 /taxa/Limonium%20galilaeum/ 68 צפון נהריה
עדעד הגליל Limonium galilaeum 359547 מימי רון 11 במאי 2014 1 0 0 /taxa/Limonium%20galilaeum/ 69 חולות: רצועת חוף צפוני
עדעד הגליל Limonium galilaeum 359558 מימי רון 11 במאי 2014 1 0 0 /taxa/Limonium%20galilaeum/ 70 חולות: רצועת חוף צפוני
עדעד הגליל Limonium galilaeum 359556 מימי רון 11 במאי 2014 1 0 0 /taxa/Limonium%20galilaeum/ 71 חולות: רצועת חוף צפוני
עדעד הגליל Limonium galilaeum 359555 מימי רון 11 במאי 2014 1 0 0 /taxa/Limonium%20galilaeum/ 72 חולות: רצועת חוף צפוני
עדעד הגליל Limonium galilaeum 355835 טליה אורון 19 ביולי 2010 1 0 0 /taxa/Limonium%20galilaeum/ 73 חולות: רצועת חוף צפוני
עדעד הגליל Limonium galilaeum 355628 יפתח סיני 13 במאי 2014 1 0 0 /taxa/Limonium%20galilaeum/ 74 חולות: רצועת חוף צפוני
עדעד הגליל Limonium galilaeum 359552 רעות לוריא 11 במאי 2014 1 0 0 /taxa/Limonium%20galilaeum/ 75 מערבית לאיזור תעשיה אכזיב
עדעד הגליל Limonium galilaeum 367522 טליה אורון 24 בפברואר 2016 1 0 0 /taxa/Limonium%20galilaeum/ 76 חולות: רצועת חוף צפוני
עדעד הגליל Limonium galilaeum 360650 יובל ספיר 13 במאי 2016 1 0 0 /taxa/Limonium%20galilaeum/ 77 חולות: רצועת חוף צפוני
עדעד הגליל Limonium galilaeum 360359 טליה אורון 29 ביולי 2015 1 0 0 /taxa/Limonium%20galilaeum/ 78 חולות: רצועת חוף צפוני
עדעד הגליל Limonium galilaeum 367520 טליה אורון 14 באפריל 2016 1 0 0 /taxa/Limonium%20galilaeum/ 79 חולות: רצועת חוף צפוני
עדעד הגליל Limonium galilaeum 367535 מרגרטה וולצ'אק 19 במרץ 1999 1 0 0 /taxa/Limonium%20galilaeum/ 80 חולות: רצועת חוף צפוני נדיר
עדעד הגליל Limonium galilaeum 367521 טליה אורון 24 בפברואר 2016 1 0 0 /taxa/Limonium%20galilaeum/ 81 חולות: רצועת חוף צפוני
עדעד הגליל Limonium galilaeum 328098 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Limonium%20galilaeum/ 82 חולות: רצועת חוף צפוני מתוך נתוני רת"ם
עדעד הגליל Limonium galilaeum 359600 מימי רון 13 במאי 2014 1 0 0 /taxa/Limonium%20galilaeum/ 83 דרומית לבוסתן הגליל
עדעד הגליל Limonium galilaeum 359545 רעות לוריא 11 במאי 2014 1 0 0 /taxa/Limonium%20galilaeum/ 84 דרומית לראש הנקרה
עדעד הגליל Limonium galilaeum 359553 רעות לוריא 11 במאי 2014 1 0 0 /taxa/Limonium%20galilaeum/ 85 מערבית לאיזור תעשיה אכזיב
עדעד הגליל Limonium galilaeum 359572 מימי רון 12 במאי 2014 1 0 0 /taxa/Limonium%20galilaeum/ 86 חוף שבי ציון
עדעד הגליל Limonium galilaeum 359577 מימי רון 12 במאי 2014 1 0 0 /taxa/Limonium%20galilaeum/ 87 דרומית לשבי ציון
עדעד הגליל Limonium galilaeum 359578 מימי רון 12 במאי 2014 1 0 0 /taxa/Limonium%20galilaeum/ 88 דרומית לשבי ציון
עדעד הגליל Limonium galilaeum 372509 מימי רון 23 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Limonium%20galilaeum/ 89 בין חוף בצת לאכזיב
עדעד הגליל Limonium galilaeum 369587 מימי רון 12 במאי 2014 1 0 0 /taxa/Limonium%20galilaeum/ 90 חולות: רצועת חוף צפוני תצפית העדר
עדעד הגליל Limonium galilaeum 369590 מימי רון 21 בספטמבר 2009 1 0 0 /taxa/Limonium%20galilaeum/ 91 חולות: רצועת חוף צפוני הרבה
עדעד הגליל Limonium galilaeum 369588 מימי רון 12 במאי 2014 1 0 0 /taxa/Limonium%20galilaeum/ 92 חולות: רצועת חוף צפוני
עדעד הגליל Limonium galilaeum 369586 טליה אורון 15 בדצמבר 2016 1 0 0 /taxa/Limonium%20galilaeum/ 93 חולות: רצועת חוף צפוני
עדעד הגליל Limonium galilaeum 369583 אייל מילר 25 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Limonium%20galilaeum/ 94 חולות: רצועת חוף צפוני
עדעד הגליל Limonium galilaeum 359576 מימי רון 12 במאי 2014 1 0 0 /taxa/Limonium%20galilaeum/ 95 חוף שבי ציון דרום
עדעד הגליל Limonium galilaeum 356025 טליה אורון 24 באוקטובר 2012 1 0 0 /taxa/Limonium%20galilaeum/ 96 חולות: רצועת חוף צפוני נאספו 5 חתיכות לריבוי בגן מקלט עין-אפק
עדעד הגליל Limonium galilaeum 355630 יפתח סיני 13 במאי 2014 1 0 0 /taxa/Limonium%20galilaeum/ 97 חולות: רצועת חוף צפוני
עדעד הגליל Limonium galilaeum 377057 מימי רון 12 במאי 2014 1 0 0 /taxa/Limonium%20galilaeum/ 98