ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species Link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
עוזרר חד-גלעיני Crataegus monogyna 356765 יריב מליחי 15 באוגוסט 2011 2 0 0 1
עוזרר חד-גלעיני Crataegus monogyna 375376 פבזנר דרור 19 באוגוסט 1991 1 0 0 2 צפון הגולן: תילי געש בגולן תיקון שם
עוזרר חד-גלעיני Crataegus monogyna 375420 פבזנר דרור 1 ביוני 1985 1 0 0 3 צפון הגולן: תילי געש בגולן תיקון שם
עוזרר חד-גלעיני Crataegus monogyna 375404 דידי קפלן 3 במאי 1989 1 0 0 4 צפון הגולן: תילי געש בגולן תיקון שם
עוזרר חד-גלעיני Crataegus monogyna 375403 אמיתי מיכל 3 במאי 1989 1 0 0 5 צפון הגולן: תילי געש בגולן תיקון שם
עוזרר חד-גלעיני Crataegus monogyna 375402 דידי קפלן 5 במאי 1989 1 0 0 6 צפון הגולן: תילי געש בגולן תיקון שם
עוזרר חד-גלעיני Crataegus monogyna 375401 דידי קפלן 5 במאי 1989 1 0 0 7 צפון הגולן: תילי געש בגולן תיקון שם
עוזרר חד-גלעיני Crataegus monogyna 375417 פבזנר דרור 6 באוקטובר 1986 1 0 0 8 צפון הגולן: תילי געש בגולן תיקון שם
עוזרר חד-גלעיני Crataegus monogyna 375399 פבזנר דרור 2 באוגוסט 1989 1 0 0 9 צפון הגולן: תילי געש בגולן תיקון שם
עוזרר חד-גלעיני Crataegus monogyna 375387 פבזנר דרור 15 באוקטובר 1990 1 0 0 10 צפון הגולן: תילי געש בגולן תיקון שם
עוזרר חד-גלעיני Crataegus monogyna 375373 דידי קפלן 4 באפריל 1993 1 0 0 11 צפון הגולן: תילי געש בגולן תיקון שם
עוזרר חד-גלעיני Crataegus monogyna 375418 דידי קפלן 29 באפריל 1986 1 0 0 12 צפון הגולן: תילי געש בגולן
עוזרר חד-גלעיני Crataegus monogyna 375368 חוה גולדשטיין 30 במאי 2006 1 0 0 13 צפון הגולן: תילי געש בגולן תיקון שם
עוזרר חד-גלעיני Crataegus monogyna 375372 דידי קפלן 20 באפריל 1999 1 0 0 14 צפון הגולן: תילי געש בגולן תיקון שם
עוזרר חד-גלעיני Crataegus monogyna 375361 רועי טלבי 15 באפריל 2014 1 0 0 15 צפון הגולן: תילי געש בגולן השם תוקן
עוזרר חד-גלעיני Crataegus monogyna 331047 תצפיות רת"ם 4 באפריל 1986 2 0 0 16 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
עוזרר חד-גלעיני Crataegus monogyna 331074 תצפיות רת"ם 18 ביוני 1993 2 0 0 17 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
עוזרר חד-גלעיני Crataegus monogyna 331070 תצפיות רת"ם 4 באוגוסט 1989 2 0 0 18 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
עוזרר חד-גלעיני Crataegus monogyna 331055 תצפיות רת"ם 29 באפריל 1994 2 0 0 19 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
עוזרר חד-גלעיני Crataegus monogyna 331075 תצפיות רת"ם 29 באוקטובר 1980 2 0 0 20 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
עוזרר חד-גלעיני Crataegus monogyna 331080 תצפיות רת"ם 11 באוקטובר 1988 2 0 0 21 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
עוזרר חד-גלעיני Crataegus monogyna 331084 תצפיות רת"ם 27 במאי 1969 2 0 0 22 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
עוזרר חד-גלעיני Crataegus monogyna 331034 תצפיות רת"ם 8 באוקטובר 1993 2 0 0 23 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
עוזרר חד-גלעיני Crataegus monogyna 331068 תצפיות רת"ם 15 במאי 1992 2 0 0 24 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
עוזרר חד-גלעיני Crataegus monogyna 331073 תצפיות רת"ם 23 במאי 1999 2 0 0 25 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
עוזרר חד-גלעיני Crataegus monogyna 331079 תצפיות רת"ם 17 במאי 1988 2 0 0 26 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
עוזרר חד-גלעיני Crataegus monogyna 331082 תצפיות רת"ם 30 באפריל 1999 2 0 0 27 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
עוזרר חד-גלעיני Crataegus monogyna 331077 תצפיות רת"ם 9 ביוני 1995 2 0 0 28 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
עוזרר חד-גלעיני Crataegus monogyna 331081 תצפיות רת"ם 14 במאי 1999 2 0 0 29 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
עוזרר חד-גלעיני Crataegus monogyna 331069 תצפיות רת"ם 27 באוקטובר 1985 2 0 0 30 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
עוזרר חד-גלעיני Crataegus monogyna 331050 תצפיות רת"ם 6 בנובמבר 1972 2 0 0 31 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
עוזרר חד-גלעיני Crataegus monogyna 331066 תצפיות רת"ם 28 באפריל 1989 2 0 0 32 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
עוזרר חד-גלעיני Crataegus monogyna 331071 תצפיות רת"ם 1 בנובמבר 1988 2 0 0 33 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
עוזרר חד-גלעיני Crataegus monogyna 331051 תצפיות רת"ם 18 באפריל 1968 2 0 0 34 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
עוזרר חד-גלעיני Crataegus monogyna 331054 תצפיות רת"ם 23 במרץ 1999 2 0 0 35 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
עוזרר חד-גלעיני Crataegus monogyna 331056 תצפיות רת"ם 7 במאי 1993 2 0 0 36 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
עוזרר חד-גלעיני Crataegus monogyna 331049 תצפיות רת"ם 27 במרץ 1989 2 0 0 37 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
עוזרר חד-גלעיני Crataegus monogyna 331078 תצפיות רת"ם 7 בפברואר 1997 2 0 0 38 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
עוזרר חד-גלעיני Crataegus monogyna 331063 תצפיות רת"ם 19 באוקטובר 1990 2 0 0 39 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
עוזרר חד-גלעיני Crataegus monogyna 331052 תצפיות רת"ם 21 בנובמבר 1985 2 0 0 40 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
עוזרר חד-גלעיני Crataegus monogyna 331067 תצפיות רת"ם 26 ביוני 1992 2 0 0 41 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
עוזרר חד-גלעיני Crataegus monogyna 331031 תצפיות רת"ם 28 בנובמבר 1983 2 0 0 42 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
עוזרר חד-גלעיני Crataegus monogyna 331072 תצפיות רת"ם 30 באוקטובר 1980 2 0 0 43 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
עוזרר חד-גלעיני Crataegus monogyna 331076 תצפיות רת"ם 7 בפברואר 1987 2 0 0 44 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
עוזרר חד-גלעיני Crataegus monogyna 331027 תצפיות רת"ם 20 באוגוסט 1991 2 0 0 45 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
עוזרר חד-גלעיני Crataegus monogyna 331028 תצפיות רת"ם 2 בספטמבר 1982 2 0 0 46 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
עוזרר חד-גלעיני Crataegus monogyna 328110 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 2 0 0 47 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
עוזרר חד-גלעיני Crataegus monogyna 331083 תצפיות רת"ם 10 בינואר 1992 2 0 0 48 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
עוזרר חד-גלעיני Crataegus monogyna 331053 תצפיות רת"ם 16 בספטמבר 1991 2 0 0 49 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
עוזרר חד-גלעיני Crataegus monogyna 331065 תצפיות רת"ם 23 בנובמבר 2000 2 0 0 50 צפון הגולן: יער אודם מתוך נתוני רת"ם
עוזרר חד-גלעיני Crataegus monogyna 331061 תצפיות רת"ם 18 בנובמבר 1995 2 0 0 51 צפון הגולן: יער אודם מתוך נתוני רת"ם
עוזרר חד-גלעיני Crataegus monogyna 331032 תצפיות רת"ם 15 באוקטובר 1989 2 0 0 52 צפון הגולן: יער אודם מתוך נתוני רת"ם
עוזרר חד-גלעיני Crataegus monogyna 331059 תצפיות רת"ם 10 באפריל 1985 2 0 0 53 צפון הגולן: יער אודם מתוך נתוני רת"ם
עוזרר חד-גלעיני Crataegus monogyna 331060 תצפיות רת"ם 8 בספטמבר 1997 2 0 0 54 צפון הגולן: יער אודם מתוך נתוני רת"ם
עוזרר חד-גלעיני Crataegus monogyna 331062 תצפיות רת"ם 7 בנובמבר 1989 2 0 0 55 צפון הגולן: יער אודם מתוך נתוני רת"ם
עוזרר חד-גלעיני Crataegus monogyna 331064 תצפיות רת"ם 8 בספטמבר 1997 2 0 0 56 צפון הגולן: יער אודם מתוך נתוני רת"ם
עוזרר חד-גלעיני Crataegus monogyna 331058 תצפיות רת"ם 29 במרץ 1988 2 0 0 57 צפון הגולן: יער אודם מתוך נתוני רת"ם
עוזרר חד-גלעיני Crataegus monogyna 331057 תצפיות רת"ם 2 במאי 1988 2 0 0 58 צפון הגולן: יער אודם מתוך נתוני רת"ם
עוזרר חד-גלעיני Crataegus monogyna 331040 תצפיות רת"ם 29 בנובמבר 1995 2 0 0 59 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
עוזרר חד-גלעיני Crataegus monogyna 331030 תצפיות רת"ם 1 בדצמבר 1993 2 0 0 60 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
עוזרר חד-גלעיני Crataegus monogyna 331041 תצפיות רת"ם 29 באפריל 2000 2 0 0 61 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
עוזרר חד-גלעיני Crataegus monogyna 331048 תצפיות רת"ם 22 במאי 1994 2 0 0 62 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
עוזרר חד-גלעיני Crataegus monogyna 331038 תצפיות רת"ם 9 בפברואר 1990 2 0 0 63 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
עוזרר חד-גלעיני Crataegus monogyna 331043 תצפיות רת"ם 14 במרץ 1996 2 0 0 64 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
עוזרר חד-גלעיני Crataegus monogyna 331026 תצפיות רת"ם 24 במרץ 1990 2 0 0 65 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
עוזרר חד-גלעיני Crataegus monogyna 331036 תצפיות רת"ם 15 במאי 1992 2 0 0 66 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
עוזרר חד-גלעיני Crataegus monogyna 331044 תצפיות רת"ם 6 בספטמבר 1987 2 0 0 67 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
עוזרר חד-גלעיני Crataegus monogyna 331037 תצפיות רת"ם 12 ביוני 1987 2 0 0 68 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
עוזרר חד-גלעיני Crataegus monogyna 331042 תצפיות רת"ם 23 במרץ 1999 2 0 0 69 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
עוזרר חד-גלעיני Crataegus monogyna 331015 תצפיות רת"ם 13 באפריל 1985 2 0 0 70 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
עוזרר חד-גלעיני Crataegus monogyna 331033 תצפיות רת"ם 16 בספטמבר 1991 2 0 0 71 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
עוזרר חד-גלעיני Crataegus monogyna 331045 תצפיות רת"ם 13 באפריל 1985 2 0 0 72 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
עוזרר חד-גלעיני Crataegus monogyna 331046 תצפיות רת"ם 2 באוקטובר 1987 2 0 0 73 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
עוזרר חד-גלעיני Crataegus monogyna 331035 תצפיות רת"ם 4 באפריל 1986 2 0 0 74 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
עוזרר חד-גלעיני Crataegus monogyna 331039 תצפיות רת"ם 25 באפריל 1986 2 0 0 75 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
עוזרר חד-גלעיני Crataegus monogyna 331018 תצפיות רת"ם 10 באפריל 1985 2 0 0 76 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
עוזרר חד-גלעיני Crataegus monogyna 328111 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 2 0 0 77 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): רמת פסוטה מתוך נתוני רת"ם
עוזרר חד-גלעיני Crataegus monogyna 331025 תצפיות רת"ם 23 ביוני 1985 2 0 0 78 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הרי גודרים סאסא מתוך נתוני רת"ם
עוזרר חד-גלעיני Crataegus monogyna 331017 תצפיות רת"ם 26 באפריל 1967 2 0 0 79 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הרי גודרים סאסא מתוך נתוני רת"ם
עוזרר חד-גלעיני Crataegus monogyna 331029 תצפיות רת"ם 28 באפריל 1991 2 0 0 80 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הרי גודרים סאסא מתוך נתוני רת"ם
עוזרר חד-גלעיני Crataegus monogyna 331016 תצפיות רת"ם 28 באפריל 1991 2 0 0 81 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הרי גודרים סאסא מתוך נתוני רת"ם
עוזרר חד-גלעיני Crataegus monogyna 331021 תצפיות רת"ם 6 ביוני 1985 2 0 0 82 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הרי גודרים סאסא מתוך נתוני רת"ם
עוזרר חד-גלעיני Crataegus monogyna 331023 תצפיות רת"ם 17 בנובמבר 1986 2 0 0 83 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הרי גודרים סאסא מתוך נתוני רת"ם
עוזרר חד-גלעיני Crataegus monogyna 331024 תצפיות רת"ם 6 ביוני 1985 2 0 0 84 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הרי גודרים סאסא מתוך נתוני רת"ם
עוזרר חד-גלעיני Crataegus monogyna 331022 תצפיות רת"ם 6 ביוני 1985 2 0 0 85 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הרי גודרים סאסא מתוך נתוני רת"ם
עוזרר חד-גלעיני Crataegus monogyna 331019 תצפיות רת"ם 15 באפריל 1985 2 0 0 86 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הרי גודרים סאסא מתוך נתוני רת"ם
עוזרר חד-גלעיני Crataegus monogyna 378472 אורי פרגמן-ספיר 18 במאי 2016 1 0 0 87 הר חרמונית
עוזרר חד-גלעיני Crataegus monogyna 378471 אורי פרגמן-ספיר 20 באפריל 2017 1 0 0 88 צומת ברכת רם
עוזרר חד-גלעיני Crataegus monogyna 374593 דידי קפלן 23 באפריל 1990 1 0 0 89 כתף החרמון: חרמון
עוזרר חד-גלעיני Crataegus monogyna 375392 יונתן הררי 10 באפריל 1990 1 0 0 90 צפון הגולן: יער אודם תיקון שם
עוזרר חד-גלעיני Crataegus monogyna 375359 איימן גוטאני 26 ביוני 2016 1 0 0 91 צפון הגולן: תילי געש בגולן שינוי שם
עוזרר חד-גלעיני Crataegus monogyna 375360 אביעד בלסקי 26 ביוני 2016 1 0 0 92 צפון הגולן: תילי געש בגולן שינוי שם
עוזרר חד-גלעיני Crataegus monogyna 361904 גלילי משה 11 בספטמבר 1983 1 0 0 93 רמת כורזים: רמת כורזים
עוזרר חד-גלעיני Crataegus monogyna 361903 גלילי משה 24 במרץ 1984 1 0 0 94 רמת כורזים: רמת כורזים
עוזרר חד-גלעיני Crataegus monogyna 361889 לוטן רן 11 באוקטובר 1999 1 0 0 95 צפון הגולן: תילי געש בגולן
עוזרר חד-גלעיני Crataegus monogyna 361899 אמיתי מיכל 3 במאי 1989 1 0 0 96 צפון הגולן: תילי געש בגולן
עוזרר חד-גלעיני Crataegus monogyna 361888 צופה בלתי ידוע 11 בנובמבר 2001 1 0 0 97 מערב הגליל העליון: הר כישור R מ' זהרי
עוזרר חד-גלעיני Crataegus monogyna 361898 דידי קפלן 8 באפריל 1990 1 0 0 98 כתף החרמון: חרמון A+ B+
עוזרר חד-גלעיני Crataegus monogyna 361895 אוד יוסי 23 באפריל 1990 1 0 0 99 כתף החרמון: חרמון
עוזרר חד-גלעיני Crataegus monogyna 361893 דידי קפלן 23 באפריל 1990 1 0 0 100 כתף החרמון: חרמון
עוזרר חד-גלעיני Crataegus monogyna 361891 דידי קפלן 22 במאי 1994 1 0 0 101 כתף החרמון: חרמון
עוזרר חד-גלעיני Crataegus monogyna 361896 דידי קפלן 8 באפריל 1990 1 0 0 102 כתף החרמון: חרמון A+ B+
עוזרר חד-גלעיני Crataegus monogyna 361902 דידי קפלן 2 ביולי 1984 1 0 0 103 כתף החרמון: חרמון
עוזרר חד-גלעיני Crataegus monogyna 361894 ועדיה יוסי 23 באפריל 1990 1 0 0 104 כתף החרמון: חרמון
עוזרר חד-גלעיני Crataegus monogyna 361897 דידי קפלן 8 באפריל 1990 1 0 0 105 כתף החרמון: חרמון
עוזרר חד-גלעיני Crataegus monogyna 361900 אסף מנחם 17 במרץ 1989 1 0 0 106 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): רמת פסוטה
עוזרר חד-גלעיני Crataegus monogyna 361892 אסף מנחם 28 באפריל 1991 1 0 0 107 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הרי גודרים סאסא
עוזרר חד-גלעיני Crataegus monogyna 361890 אלי גבאי 28 באפריל 1998 1 0 0 108 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הרי גודרים סאסא
עוזרר חד-גלעיני Crataegus monogyna 361901 אסף מנחם 16 במרץ 1988 1 0 0 109 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): רכס פקיעין