ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
עטינית מגובבת Crypsis minuartioides 359328 מימי רון 1 באוקטובר 2013 2 0 0 /taxa/Crypsis%20minuartioides/ 1 אחו בנימינה
עטינית מגובבת Crypsis minuartioides 342411 מיכאל ברוידה 29 באוגוסט 1990 1 0 0 /taxa/Crypsis%20minuartioides/ 2 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
עטינית מגובבת Crypsis minuartioides 357173 אורי שפירא 19 ביוני 2013 2 0 0 /taxa/Crypsis%20minuartioides/ 3 שרון צפוני: חמרה נתניה לא בטוח
עטינית מגובבת Crypsis minuartioides 368602 רון פרומקין 3 במאי 2016 1 0 0 /taxa/Crypsis%20minuartioides/ 4 שרון צפוני: חמרה נתניה
עטינית מגובבת Crypsis minuartioides 359327 מימי רון 1 באוקטובר 2013 2 0 0 /taxa/Crypsis%20minuartioides/ 5 שלולית דורה
עטינית מגובבת Crypsis minuartioides 341776 אלכסנדר איג 21 באפריל 1925 1 0 0 /taxa/Crypsis%20minuartioides/ 6 שרון דרומי: נחל איילון מתוך נתוני רת"ם
עטינית מגובבת Crypsis minuartioides 343512 אלכסנדר איג 28 במאי 1932 1 0 0 /taxa/Crypsis%20minuartioides/ 7 שרון צפוני: חמרה פרדס חנה מתוך נתוני רת"ם
עטינית מגובבת Crypsis minuartioides 343629 אלכסנדר איג 16 במאי 1927 1 0 0 /taxa/Crypsis%20minuartioides/ 8 שרון צפוני: בקעת הנדיב מתוך נתוני רת"ם
עטינית מגובבת Crypsis minuartioides 361977 זאב קולר 21 באוגוסט 1996 1 0 0 /taxa/Crypsis%20minuartioides/ 9 שרון צפוני: חמרה חדרה
עטינית מגובבת Crypsis minuartioides 373411 זאב קולר 21 באוגוסט 1996 1 0 0 /taxa/Crypsis%20minuartioides/ 10 שרון צפוני: חמרה חדרה
עטינית מגובבת Crypsis minuartioides 361981 רבין פיטר 17 באוקטובר 1989 1 0 0 /taxa/Crypsis%20minuartioides/ 11 שרון צפוני: מרזבה צפונית
עטינית מגובבת Crypsis minuartioides 359335 מימי רון 14 באוקטובר 2013 2 0 0 /taxa/Crypsis%20minuartioides/ 12 רמת הכובש
עטינית מגובבת Crypsis minuartioides 372715 רון פרומקין 20 ביולי 2017 1 0 0 /taxa/Crypsis%20minuartioides/ 13 שרון צפוני: חמרה נתניה
עטינית מגובבת Crypsis minuartioides 359309 מימי רון 15 בספטמבר 2013 2 0 0 /taxa/Crypsis%20minuartioides/ 14 מאגר יקום
עטינית מגובבת Crypsis minuartioides 359310 מימי רון 15 בספטמבר 2013 2 0 0 /taxa/Crypsis%20minuartioides/ 15 בריכת געש
עטינית מגובבת Crypsis minuartioides 342986 י. לפקין 26 ביוני 1962 1 0 0 /taxa/Crypsis%20minuartioides/ 16 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
עטינית מגובבת Crypsis minuartioides 373410 מימי רון 22 בספטמבר 2009 1 0 0 /taxa/Crypsis%20minuartioides/ 17 חולות: חולות חדרה
עטינית מגובבת Crypsis minuartioides 359331 מימי רון 2 באוקטובר 2013 2 0 0 /taxa/Crypsis%20minuartioides/ 18 הבאסה בהרצליה
עטינית מגובבת Crypsis minuartioides 359326 מימי רון 1 באוקטובר 2013 2 0 0 /taxa/Crypsis%20minuartioides/ 19 אילנות
עטינית מגובבת Crypsis minuartioides 357433 דותן רותם 7 ביולי 2011 2 0 0 /taxa/Crypsis%20minuartioides/ 20 שרון צפוני: חמרה נתניה
עטינית מגובבת Crypsis minuartioides 342097 אלכסנדר איג 14 במאי 1925 1 0 0 /taxa/Crypsis%20minuartioides/ 21 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
עטינית מגובבת Crypsis minuartioides 357435 דותן רותם 7 ביולי 2011 2 0 0 /taxa/Crypsis%20minuartioides/ 22 שרון צפוני: חמרה נתניה כיסוי של קרקעי המאגר מין אדום
עטינית מגובבת Crypsis minuartioides 359336 מימי רון 14 באוקטובר 2013 2 0 0 /taxa/Crypsis%20minuartioides/ 23 רמת הכובש
עטינית מגובבת Crypsis minuartioides 359334 מימי רון 14 באוקטובר 2013 2 0 0 /taxa/Crypsis%20minuartioides/ 24 הדסים
עטינית מגובבת Crypsis minuartioides 359325 מימי רון 1 באוקטובר 2013 2 0 0 /taxa/Crypsis%20minuartioides/ 25 מגדיאל
עטינית מגובבת Crypsis minuartioides 359324 מימי רון 1 באוקטובר 2013 2 0 0 /taxa/Crypsis%20minuartioides/ 26 ירקונה
עטינית מגובבת Crypsis minuartioides 361974 דותן רותם 7 ביולי 2011 1 0 0 /taxa/Crypsis%20minuartioides/ 27 שרון צפוני: חמרה נתניה כיסוי של קרקעי המאגר מין אדום
עטינית מגובבת Crypsis minuartioides 368110 יואב רמון 27 ביוני 2016 1 0 0 /taxa/Crypsis%20minuartioides/ 28 שרון צפוני: חמרה נתניה
עטינית מגובבת Crypsis minuartioides 342987 לאה פרוזבול 15 בספטמבר 1962 1 0 0 /taxa/Crypsis%20minuartioides/ 29 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
עטינית מגובבת Crypsis minuartioides 361975 דותן רותם 7 ביולי 2011 1 0 0 /taxa/Crypsis%20minuartioides/ 30 שרון צפוני: חמרה נתניה
עטינית מגובבת Crypsis minuartioides 342988 מ. בושרי 18 בספטמבר 1962 1 0 0 /taxa/Crypsis%20minuartioides/ 31 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
עטינית מגובבת Crypsis minuartioides 342410 שיר ורד 1 באוגוסט 1990 1 0 0 /taxa/Crypsis%20minuartioides/ 32 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
עטינית מגובבת Crypsis minuartioides 342989 מ. בושרי 16 באוקטובר 1962 1 0 0 /taxa/Crypsis%20minuartioides/ 33 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
עטינית מגובבת Crypsis minuartioides 342060 מיכאל זהרי 25 באוגוסט 1937 1 0 0 /taxa/Crypsis%20minuartioides/ 34 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
עטינית מגובבת Crypsis minuartioides 342991 מיכאל זהרי 24 ביוני 1968 1 0 0 /taxa/Crypsis%20minuartioides/ 35 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
עטינית מגובבת Crypsis minuartioides 342050 נח נפתולסקי 13 ביוני 1927 1 0 0 /taxa/Crypsis%20minuartioides/ 36 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
עטינית מגובבת Crypsis minuartioides 361973 אורי שפירא 19 ביוני 2013 1 0 0 /taxa/Crypsis%20minuartioides/ 37 שרון צפוני: חמרה נתניה לא בטוח
עטינית מגובבת Crypsis minuartioides 341995 מיכאל זהרי 25 באוגוסט 1937 1 0 0 /taxa/Crypsis%20minuartioides/ 38 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
עטינית מגובבת Crypsis minuartioides 342975 מיכאל זהרי 26 באוגוסט 1937 1 0 0 /taxa/Crypsis%20minuartioides/ 39 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
עטינית מגובבת Crypsis minuartioides 361972 אורי שפירא 24 ביולי 2015 1 0 0 /taxa/Crypsis%20minuartioides/ 40 שרון צפוני: חמרה נתניה
עטינית מגובבת Crypsis minuartioides 359311 מימי רון 15 בספטמבר 2013 2 0 0 /taxa/Crypsis%20minuartioides/ 41 שמורה מזרחית לגעש
עטינית מגובבת Crypsis minuartioides 342412 עופר כהן 9 בספטמבר 1990 1 0 0 /taxa/Crypsis%20minuartioides/ 42 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
עטינית מגובבת Crypsis minuartioides 342990 לאה פרוזבול 26 ביולי 1965 1 0 0 /taxa/Crypsis%20minuartioides/ 43 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
עטינית מגובבת Crypsis minuartioides 359329 מימי רון 2 באוקטובר 2013 2 0 0 /taxa/Crypsis%20minuartioides/ 44 נחל שורק גדה צפונית
עטינית מגובבת Crypsis minuartioides 359322 מימי רון 26 בספטמבר 2013 2 0 0 /taxa/Crypsis%20minuartioides/ 45 מאגר מים צפון מזרחית ליסודות
עטינית מגובבת Crypsis minuartioides 359320 מימי רון 24 בספטמבר 2013 2 0 0 /taxa/Crypsis%20minuartioides/ 46 מאגר נחל ענות
עטינית מגובבת Crypsis minuartioides 359321 מימי רון 25 בספטמבר 2013 2 0 0 /taxa/Crypsis%20minuartioides/ 47 מאגר מים מערבית ליסודות נמצאו באתר מספר פרטים של ססבניה מצרית- מין פולש
עטינית מגובבת Crypsis minuartioides 359345 מימי רון 27 באוקטובר 2013 2 0 0 /taxa/Crypsis%20minuartioides/ 48 מאגר דרומית לחפץ חיים
עטינית מגובבת Crypsis minuartioides 359330 מימי רון 2 באוקטובר 2013 2 0 0 /taxa/Crypsis%20minuartioides/ 49 מקווה ישראל
עטינית מגובבת Crypsis minuartioides 341530 לאה פרוזבול 16 ביולי 1965 1 0 0 /taxa/Crypsis%20minuartioides/ 50 שרון דרומי: חמרה רחובות מתוך נתוני רת"ם
עטינית מגובבת Crypsis minuartioides 341568 שיר ורד 23 ביוני 1994 1 0 0 /taxa/Crypsis%20minuartioides/ 51 שרון דרומי: חמרה רחובות מתוך נתוני רת"ם
עטינית מגובבת Crypsis minuartioides 341567 שיר ורד 27 במאי 1994 1 0 0 /taxa/Crypsis%20minuartioides/ 52 שרון דרומי: חמרה רחובות מתוך נתוני רת"ם
עטינית מגובבת Crypsis minuartioides 341714 אלכסנדר איג 5 באוגוסט 1924 1 0 0 /taxa/Crypsis%20minuartioides/ 53 שרון דרומי: חמרה רחובות מתוך נתוני רת"ם
עטינית מגובבת Crypsis minuartioides 341541 רבקה דולברגר 15 באוגוסט 1958 1 0 0 /taxa/Crypsis%20minuartioides/ 54 שרון דרומי: חמרה רחובות מתוך נתוני רת"ם
עטינית מגובבת Crypsis minuartioides 341782 נח נפתולסקי 3 באוגוסט 1929 1 0 0 /taxa/Crypsis%20minuartioides/ 55 שרון דרומי: נחל איילון מתוך נתוני רת"ם
עטינית מגובבת Crypsis minuartioides 359332 מימי רון 2 באוקטובר 2013 2 0 0 /taxa/Crypsis%20minuartioides/ 56 שדות חקלאים מערבית לפארק בגין
עטינית מגובבת Crypsis minuartioides 341775 א. שמאלי 15 בספטמבר 1924 1 0 0 /taxa/Crypsis%20minuartioides/ 57 שרון דרומי: נחל איילון מתוך נתוני רת"ם
עטינית מגובבת Crypsis minuartioides 341773 א. שמאלי 28 באוגוסט 1924 1 0 0 /taxa/Crypsis%20minuartioides/ 58 שרון דרומי: נחל איילון מתוך נתוני רת"ם
עטינית מגובבת Crypsis minuartioides 341780 נח נפתולסקי 20 ביוני 1926 1 0 0 /taxa/Crypsis%20minuartioides/ 59 שרון דרומי: נחל איילון מתוך נתוני רת"ם
עטינית מגובבת Crypsis minuartioides 341778 נח נפתולסקי 21 ביולי 1925 1 0 0 /taxa/Crypsis%20minuartioides/ 60 שרון דרומי: נחל איילון מתוך נתוני רת"ם
עטינית מגובבת Crypsis minuartioides 341772 אלכסנדר איג 21 באוגוסט 1924 1 0 0 /taxa/Crypsis%20minuartioides/ 61 שרון דרומי: נחל איילון מתוך נתוני רת"ם
עטינית מגובבת Crypsis minuartioides 341779 מיכאל זהרי 21 באוגוסט 1925 1 0 0 /taxa/Crypsis%20minuartioides/ 62 שרון דרומי: נחל איילון מתוך נתוני רת"ם
עטינית מגובבת Crypsis minuartioides 359323 מימי רון 1 באוקטובר 2013 2 0 0 /taxa/Crypsis%20minuartioides/ 63 בארות יצחק
עטינית מגובבת Crypsis minuartioides 359333 מימי רון 14 באוקטובר 2013 2 0 0 /taxa/Crypsis%20minuartioides/ 64 מזור
עטינית מגובבת Crypsis minuartioides 359314 מימי רון 23 בספטמבר 2013 2 0 0 /taxa/Crypsis%20minuartioides/ 65 שמורת זמורות
עטינית מגובבת Crypsis minuartioides 340752 רוחמה ברלינר 9 ביולי 1980 1 0 0 /taxa/Crypsis%20minuartioides/ 66 מישור פלשת: פלשת מתוך נתוני רת"ם
עטינית מגובבת Crypsis minuartioides 359312 מימי רון 23 בספטמבר 2013 2 0 0 /taxa/Crypsis%20minuartioides/ 67 שמורת פורה
עטינית מגובבת Crypsis minuartioides 359317 מימי רון 23 בספטמבר 2013 2 0 0 /taxa/Crypsis%20minuartioides/ 68 שלולית שפיר במרכז השלולית הפרטים גדולים- קוטר 40-50 ס״מ, ובשולי השלולית לרוב פרטים קטנים יותר- קוטר 5-10 ס״מ
עטינית מגובבת Crypsis minuartioides 359316 מימי רון 23 בספטמבר 2013 2 0 0 /taxa/Crypsis%20minuartioides/ 69 שלולית רוברטס נמצאו בשטח גם שני פרטים של לשישית מקומטת- מין אדום
עטינית מגובבת Crypsis minuartioides 359342 מימי רון 27 באוקטובר 2013 2 0 0 /taxa/Crypsis%20minuartioides/ 70 מאגר גת
עטינית מגובבת Crypsis minuartioides 359338 מימי רון 27 באוקטובר 2013 2 0 0 /taxa/Crypsis%20minuartioides/ 71 שלולית אשקלון
עטינית מגובבת Crypsis minuartioides 368104 בר שמש 26 ביוני 2016 1 0 0 /taxa/Crypsis%20minuartioides/ 72 מישור פלשת: פלשת
עטינית מגובבת Crypsis minuartioides 359315 מימי רון 23 בספטמבר 2013 2 0 0 /taxa/Crypsis%20minuartioides/ 73 מאגר מים צפונית לשלולית רוברטס
עטינית מגובבת Crypsis minuartioides 359344 מימי רון 27 באוקטובר 2013 2 0 0 /taxa/Crypsis%20minuartioides/ 74 מאגר כפר הריף
עטינית מגובבת Crypsis minuartioides 359340 מימי רון 27 באוקטובר 2013 2 0 0 /taxa/Crypsis%20minuartioides/ 75 מאגר נתיב הל"ה (ברכת שחר)
עטינית מגובבת Crypsis minuartioides 359313 מימי רון 23 בספטמבר 2013 2 0 0 /taxa/Crypsis%20minuartioides/ 76 מאגר זוהר
עטינית מגובבת Crypsis minuartioides 359341 מימי רון 27 באוקטובר 2013 2 0 0 /taxa/Crypsis%20minuartioides/ 77 מאגר דרום מערבי לבריכת שחר
עטינית מגובבת Crypsis minuartioides 359339 מימי רון 27 באוקטובר 2013 2 0 0 /taxa/Crypsis%20minuartioides/ 78 מאגר מש"א
עטינית מגובבת Crypsis minuartioides 342415 שיר ורד 2 ביולי 1993 1 0 0 /taxa/Crypsis%20minuartioides/ 79 חולות: חולות נתניה מתוך נתוני רת"ם
עטינית מגובבת Crypsis minuartioides 343184 אביבה רבינוביץ' 21 באוגוסט 1996 1 0 0 /taxa/Crypsis%20minuartioides/ 80 שרון צפוני: חמרה חדרה מתוך נתוני רת"ם
עטינית מגובבת Crypsis minuartioides 361982 רבין פיטר 17 באוקטובר 1989 1 0 0 /taxa/Crypsis%20minuartioides/ 81 הדום הרי שומרון: בן שמן
עטינית מגובבת Crypsis minuartioides 341713 אלכסנדר איג 13 במאי 1924 1 0 0 /taxa/Crypsis%20minuartioides/ 82 שרון דרומי: חמרה רחובות מתוך נתוני רת"ם
עטינית מגובבת Crypsis minuartioides 341771 אלכסנדר איג 29 במאי 1924 1 0 0 /taxa/Crypsis%20minuartioides/ 83 שרון דרומי: נחל איילון מתוך נתוני רת"ם
עטינית מגובבת Crypsis minuartioides 341777 אלכסנדר איג 18 ביולי 1925 1 0 0 /taxa/Crypsis%20minuartioides/ 84 שרון דרומי: נחל איילון מתוך נתוני רת"ם
עטינית מגובבת Crypsis minuartioides 341770 אלכסנדר איג 28 במאי 1924 1 0 0 /taxa/Crypsis%20minuartioides/ 85 שרון דרומי: נחל איילון מתוך נתוני רת"ם
עטינית מגובבת Crypsis minuartioides 341781 אלכסנדר איג 15 באפריל 1927 1 0 0 /taxa/Crypsis%20minuartioides/ 86 שרון דרומי: נחל איילון מתוך נתוני רת"ם
עטינית מגובבת Crypsis minuartioides 341774 אלכסנדר איג 13 בספטמבר 1924 1 0 0 /taxa/Crypsis%20minuartioides/ 87 שרון דרומי: נחל איילון מתוך נתוני רת"ם
עטינית מגובבת Crypsis minuartioides 359337 מימי רון 14 באוקטובר 2013 2 0 0 /taxa/Crypsis%20minuartioides/ 88 ג׳לג׳וליה
עטינית מגובבת Crypsis minuartioides 359308 מימי רון 15 בספטמבר 2013 2 0 0 /taxa/Crypsis%20minuartioides/ 89 ביוב מערבית לבריכת געש
עטינית מגובבת Crypsis minuartioides 359318 מימי רון 24 בספטמבר 2013 2 0 0 /taxa/Crypsis%20minuartioides/ 90 מאגר מים צפון מזרחית לרבדים במאגר היו ריחות חזקים של שפכים. כנראה שזיהום המים אינו גורם מגביל לגידולה של העטיינית המגובבת.
עטינית מגובבת Crypsis minuartioides 359319 מימי רון 24 בספטמבר 2013 2 0 0 /taxa/Crypsis%20minuartioides/ 91 מאגר מים דרומית לכניסה לגן יבנה
עטינית מגובבת Crypsis minuartioides 359343 מימי רון 27 באוקטובר 2013 2 0 0 /taxa/Crypsis%20minuartioides/ 92 מחפורת דרומית לקדמה
עטינית מגובבת Crypsis minuartioides 342414 א 2 באוקטובר 1970 1 0 0 /taxa/Crypsis%20minuartioides/ 93 חולות: חולות נתניה מתוך נתוני רת"ם
עטינית מגובבת Crypsis minuartioides 342427 גברי שיאון 13 ביוני 1992 1 0 0 /taxa/Crypsis%20minuartioides/ 94 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
עטינית מגובבת Crypsis minuartioides 341403 עוזי פליטמן 26 ביוני 1962 1 0 0 /taxa/Crypsis%20minuartioides/ 95 שרון דרומי: שפך שורק מתוך נתוני רת"ם