ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
אירוס הסרגל Iris vartanii 337028 תצפיות רת"ם 6 במרץ 1986 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 1 מתוך נתוני רת"ם
אירוס הסרגל Iris vartanii 321460 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 2 מתוך נתוני רת"ם
אירוס הסרגל Iris vartanii 337047 תצפיות רת"ם 25 בדצמבר 1984 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 3 מתוך נתוני רת"ם
אירוס הסרגל Iris vartanii 323077 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 4 מתוך נתוני רת"ם
אירוס הסרגל Iris vartanii 337046 תצפיות רת"ם 15 בינואר 1967 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 5 מתוך נתוני רת"ם
אירוס הסרגל Iris vartanii 337033 תצפיות רת"ם 9 בדצמבר 1987 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 6 מתוך נתוני רת"ם
אירוס הסרגל Iris vartanii 364026 אסף מנחם 29 במרץ 1988 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 7
אירוס הסרגל Iris vartanii 337029 תצפיות רת"ם 17 בינואר 1987 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 8 מתוך נתוני רת"ם
אירוס הסרגל Iris vartanii 337027 תצפיות רת"ם 13 בינואר 1984 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 9 מתוך נתוני רת"ם
אירוס הסרגל Iris vartanii 321459 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 2 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 10 מתוך נתוני רת"ם
אירוס הסרגל Iris vartanii 337032 תצפיות רת"ם 31 בדצמבר 1983 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 11 מתוך נתוני רת"ם
אירוס הסרגל Iris vartanii 337044 תצפיות רת"ם 10 בדצמבר 1979 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 12 מתוך נתוני רת"ם
אירוס הסרגל Iris vartanii 337011 תצפיות רת"ם 22 בדצמבר 1979 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 13 הר הכרמל: במת הכרמל מתוך נתוני רת"ם
אירוס הסרגל Iris vartanii 337048 תצפיות רת"ם 25 בדצמבר 1984 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 14 מתוך נתוני רת"ם
אירוס הסרגל Iris vartanii 337043 תצפיות רת"ם 12 בינואר 1981 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 15 מתוך נתוני רת"ם
אירוס הסרגל Iris vartanii 337030 תצפיות רת"ם 17 בנובמבר 1987 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 16 מתוך נתוני רת"ם
אירוס הסרגל Iris vartanii 337066 תצפיות רת"ם 11 בדצמבר 1987 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 17 דרום הגולן: מורדות ירמוך מתוך נתוני רת"ם
אירוס הסרגל Iris vartanii 337052 תצפיות רת"ם 11 בפברואר 1983 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 18 הר הכרמל: הכרמל הנמוך מתוך נתוני רת"ם
אירוס הסרגל Iris vartanii 337068 תצפיות רת"ם 3 בינואר 1981 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 19 דרום הגולן: מבוא חמה מתוך נתוני רת"ם
אירוס הסרגל Iris vartanii 337053 תצפיות רת"ם 20 בדצמבר 1921 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 20 הר הכרמל: ראש כרמל מתוך נתוני רת"ם
אירוס הסרגל Iris vartanii 337081 תצפיות רת"ם 28 בנובמבר 1981 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 21 הר הכרמל: במת הכרמל מתוך נתוני רת"ם
אירוס הסרגל Iris vartanii 337100 תצפיות רת"ם 21 בנובמבר 1980 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 22 רמות מנשה: במת מנשה מתוך נתוני רת"ם
אירוס הסרגל Iris vartanii 337041 תצפיות רת"ם 12 בינואר 1980 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 23 הרי ירושלים: מורדות גילה מתוך נתוני רת"ם
אירוס הסרגל Iris vartanii 337042 תצפיות רת"ם 20 בפברואר 1988 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 24 הרי ירושלים: במת ירושלים מתוך נתוני רת"ם
אירוס הסרגל Iris vartanii 337045 תצפיות רת"ם 8 בינואר 1944 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 25 הרי ירושלים: כסלון עליון מתוך נתוני רת"ם
אירוס הסרגל Iris vartanii 364025 אבו רוכן סלמאן 5 בדצמבר 1988 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 26 הר הכרמל: מתלולי הכרמל הדרומיים
אירוס הסרגל Iris vartanii 364024 אבו רוכן סלמאן 8 בדצמבר 1988 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 27 הר הכרמל: כרמל תיכון
אירוס הסרגל Iris vartanii 337077 תצפיות רת"ם 8 בנובמבר 1980 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 28 הר הכרמל: כרמל תיכון מתוך נתוני רת"ם
אירוס הסרגל Iris vartanii 337091 תצפיות רת"ם 29 בדצמבר 1984 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 29 הר הכרמל: כרמל תיכון מתוך נתוני רת"ם
אירוס הסרגל Iris vartanii 337050 תצפיות רת"ם 1 בפברואר 1986 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 30 מערב הגליל העליון: הר מעונה (מעלות) מתוך נתוני רת"ם
אירוס הסרגל Iris vartanii 337086 תצפיות רת"ם 14 בדצמבר 1985 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 31 הר הכרמל: כרמל תיכון מתוך נתוני רת"ם
אירוס הסרגל Iris vartanii 337025 תצפיות רת"ם 7 בדצמבר 1984 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 32 הר הכרמל: כרמל תיכון מתוך נתוני רת"ם
אירוס הסרגל Iris vartanii 337013 תצפיות רת"ם 1 בדצמבר 1984 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 33 הר הכרמל: במת הכרמל מתוך נתוני רת"ם
אירוס הסרגל Iris vartanii 337021 תצפיות רת"ם 23 בנובמבר 1987 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 34 הר הכרמל: במת הכרמל מתוך נתוני רת"ם
אירוס הסרגל Iris vartanii 337035 תצפיות רת"ם 28 בינואר 1925 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 35 הרי ירושלים: במת ירושלים מתוך נתוני רת"ם
אירוס הסרגל Iris vartanii 337065 תצפיות רת"ם 3 בינואר 1983 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 36 דרום הגולן: דרום רמת הגולן מתוך נתוני רת"ם
אירוס הסרגל Iris vartanii 337063 תצפיות רת"ם 5 בינואר 1981 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 37 גליל תחתון מרכזי: הר תבור מתוך נתוני רת"ם
אירוס הסרגל Iris vartanii 337034 תצפיות רת"ם 2 בינואר 1986 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 38 מתוך נתוני רת"ם
אירוס הסרגל Iris vartanii 337079 תצפיות רת"ם 7 בדצמבר 1984 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 39 הר הכרמל: הכרמל הנמוך מתוך נתוני רת"ם
אירוס הסרגל Iris vartanii 337014 תצפיות רת"ם 25 בנובמבר 1981 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 40 הר הכרמל: במת הכרמל מתוך נתוני רת"ם
אירוס הסרגל Iris vartanii 337039 תצפיות רת"ם 2 בינואר 1964 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 41 הרי ירושלים: במת ירושלים מתוך נתוני רת"ם
אירוס הסרגל Iris vartanii 337075 תצפיות רת"ם 29 בדצמבר 1990 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 42 הר הכרמל: כרמל תיכון מתוך נתוני רת"ם
אירוס הסרגל Iris vartanii 337018 תצפיות רת"ם 22 בנובמבר 1993 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 43 הר הכרמל: במת הכרמל מתוך נתוני רת"ם
אירוס הסרגל Iris vartanii 337054 תצפיות רת"ם 10 במרץ 1991 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 44 חולות: מישור חוף כרמלים מתוך נתוני רת"ם
אירוס הסרגל Iris vartanii 381016 דידי קפלן 1 באפריל 1997 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 45 גליל עליון מזרחי: כרם בן זמרה
אירוס הסרגל Iris vartanii 364017 אריה קלר 11 בינואר 1996 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 46 רמות מנשה: הר חורשן
אירוס הסרגל Iris vartanii 337078 תצפיות רת"ם 27 בדצמבר 1993 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 47 גליל תחתון מרכזי: הר תרען מתוך נתוני רת"ם
אירוס הסרגל Iris vartanii 364016 זאב קולר 2 בדצמבר 1996 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 48 הר הכרמל: מתלולי הכרמל הדרומיים
אירוס הסרגל Iris vartanii 337080 תצפיות רת"ם 12 בדצמבר 1981 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 49 הר הכרמל: מתלולי הכרמל המזרחיים מתוך נתוני רת"ם
אירוס הסרגל Iris vartanii 364018 פרץ גלעדי 30 בדצמבר 1994 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 50 דרום הגולן: דרום רמת הגולן
אירוס הסרגל Iris vartanii 337036 תצפיות רת"ם 22 בדצמבר 1949 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 51 הרי ירושלים: במת ירושלים מתוך נתוני רת"ם
אירוס הסרגל Iris vartanii 337062 תצפיות רת"ם 19 בינואר 1988 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 52 מערב הגליל העליון: הר מעונה (מעלות) מתוך נתוני רת"ם
אירוס הסרגל Iris vartanii 364022 אבו רוכן סלמאן 23 בנובמבר 1990 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 53 הר הכרמל: מתלולי הכרמל המזרחיים
אירוס הסרגל Iris vartanii 380992 אורן חן 3 בפברואר 2018 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 54 הר הכרמל: כרמל תיכון מחצבות קדומים על השביל
אירוס הסרגל Iris vartanii 368257 אסף חיים 14 בינואר 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 55 דרום הגולן: מבוא חמה
אירוס הסרגל Iris vartanii 363999 אייל דרעי 22 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 56
אירוס הסרגל Iris vartanii 337017 תצפיות רת"ם 24 בנובמבר 1980 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 57 הר הכרמל: במת הכרמל מתוך נתוני רת"ם
אירוס הסרגל Iris vartanii 337006 תצפיות רת"ם 21 בנובמבר 1989 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 58 הר הכרמל: במת הכרמל מתוך נתוני רת"ם
אירוס הסרגל Iris vartanii 337002 תצפיות רת"ם 26 בינואר 1982 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 59 הר הכרמל: במת הכרמל מתוך נתוני רת"ם
אירוס הסרגל Iris vartanii 390790 ניסים פרימו 2 בינואר 2019 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 60
אירוס הסרגל Iris vartanii 388287 עמוס סבח 8 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 61
אירוס הסרגל Iris vartanii 387982 ניסים פרימו 2 בינואר 2019 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 62 פסולת בניין על שטח הפריחה
אירוס הסרגל Iris vartanii 387979 ניסים פרימו 2 בינואר 2019 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 63 מאוימים על ידי פסולת דירים של הבדואים.
אירוס הסרגל Iris vartanii 387976 מרגרטה וולצ'ק 21 במרץ 2019 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 64 מקור נבי סמואל
אירוס הסרגל Iris vartanii 390793 בן רוזנברג 4 בדצמבר 2018 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 65 רמות מנשה: במת מנשה
אירוס הסרגל Iris vartanii 390791 בן רוזנברג 13 בדצמבר 2018 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 66 רמות מנשה: במת מנשה
אירוס הסרגל Iris vartanii 390789 עמית מנדלסון 2 בינואר 2019 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 67 הר הכרמל: מתלולי הכרמל המזרחיים
אירוס הסרגל Iris vartanii 388293 טליה אורון 13 בדצמבר 2018 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 68 רמות מנשה: במת מנשה
אירוס הסרגל Iris vartanii 337023 תצפיות רת"ם 29 בדצמבר 1981 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 69 הרי ירושלים: במת ירושלים מתוך נתוני רת"ם
אירוס הסרגל Iris vartanii 386046 רון פרומקין 25 בפברואר 2019 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 70 צפון ירושלים
אירוס הסרגל Iris vartanii 385934 נוה כסלו 5 בינואר 2019 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 71 ליד נווה דניאל עשרות פרטים בנקודה ועוד עשרות אם לא מאות ברדיוס של קילומטרים ספורים
אירוס הסרגל Iris vartanii 385818 אבי מרגולין 16 בדצמבר 2018 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 72
אירוס הסרגל Iris vartanii 390792 מימי רון 12 בדצמבר 2018 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 73 רמות מנשה: במת מנשה
אירוס הסרגל Iris vartanii 372857 רנא ג׳בארין 9 בינואר 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 74 רמות מנשה: וואדי מילק
אירוס הסרגל Iris vartanii 359730 מימי רון 5 בדצמבר 2014 2 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 75 מדרון אל ערוץ נחל מועד. מזרחית לכביש 6 ומערבית לרמות מנשה
אירוס הסרגל Iris vartanii 359734 מימי רון 24 בדצמבר 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 76 דרום מזרחית לטל-אל
אירוס הסרגל Iris vartanii 359728 מימי רון 5 בדצמבר 2014 2 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 77 מזרחית לכניסה לאתר חגית (צפונית לנחל תות)
אירוס הסרגל Iris vartanii 359705 מימי רון 23 בנובמבר 2014 2 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 78 צפון מערבית לצומת אליקים
אירוס הסרגל Iris vartanii 359712 מימי רון 4 בדצמבר 2014 2 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 79 בתוך דלית אל כרמל
אירוס הסרגל Iris vartanii 359726 מימי רון 23 בנובמבר 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 80 צפון מזרחית לבית רימון
אירוס הסרגל Iris vartanii 359731 מימי רון 1 בינואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 81 הר עמשא (חניון ליד היישוב) טעות בזיהוי
אירוס הסרגל Iris vartanii 359706 מימי רון 23 בנובמבר 2014 2 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 82 צפון מערבית לצומת אליקים
אירוס הסרגל Iris vartanii 359733 מימי רון 24 בדצמבר 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 83 מערבית ליודפת, על הדרך לכיוון הר עצמון
אירוס הסרגל Iris vartanii 378371 איתי לחמי 24 בנובמבר 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 84 גליל תחתון מרכזי: הר תרען
אירוס הסרגל Iris vartanii 378366 דותן רותם 4 בדצמבר 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 85 הר הכרמל: מתלולי הכרמל המזרחיים
אירוס הסרגל Iris vartanii 337083 תצפיות רת"ם 27 בנובמבר 1981 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 86 הר הכרמל: מתלולי הכרמל המזרחיים מתוך נתוני רת"ם
אירוס הסרגל Iris vartanii 337064 תצפיות רת"ם 13 בפברואר 1998 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 87 מערב הגליל העליון: גבעות תובל מתוך נתוני רת"ם
אירוס הסרגל Iris vartanii 337038 תצפיות רת"ם 26 בדצמבר 1984 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 88 הרי ירושלים: במת ירושלים מתוך נתוני רת"ם
אירוס הסרגל Iris vartanii 354188 אייל כהן 12 בדצמבר 2009 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 89 כרמל: בקעת טוף - נחל אלון
אירוס הסרגל Iris vartanii 336998 תצפיות רת"ם 2 באפריל 1991 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 90 גליל תחתון מרכזי: הרי יטבת מתוך נתוני רת"ם
אירוס הסרגל Iris vartanii 337070 תצפיות רת"ם 24 בדצמבר 1993 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 91 גליל תחתון מרכזי: הר תרען מתוך נתוני רת"ם
אירוס הסרגל Iris vartanii 372867 דוד שהמי 15 בינואר 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 92 חורשת גבעת רם, ליד בניין סילברמן, האוניברסיטה העברית
אירוס הסרגל Iris vartanii 337020 תצפיות רת"ם 18 בינואר 1983 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 93 הרי ירושלים: במת ירושלים מתוך נתוני רת"ם
אירוס הסרגל Iris vartanii 337049 תצפיות רת"ם 7 בינואר 1981 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 94 הרי ירושלים: במת ירושלים מתוך נתוני רת"ם
אירוס הסרגל Iris vartanii 337040 תצפיות רת"ם 3 בינואר 1957 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 95 הרי ירושלים: במת ירושלים מתוך נתוני רת"ם
אירוס הסרגל Iris vartanii 373742 אריאל קדם 22 בינואר 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 96 הרי ירושלים: מצפה נפתוח - עלונה
אירוס הסרגל Iris vartanii 373740 שמואל קדושי 30 בינואר 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 97 הרי ירושלים: מצפה נפתוח - עלונה
אירוס הסרגל Iris vartanii 373741 שמואל קדושי 30 בינואר 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 98 הרי ירושלים: מצפה נפתוח - עלונה
אירוס הסרגל Iris vartanii 359720 מימי רון 1 בינואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 99 דרומית לקרית ענבים
אירוס הסרגל Iris vartanii 359717 מימי רון 4 בדצמבר 2014 2 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 100 מערבית לדלית אל כרמל, הדרך לכרם מה"רל
אירוס הסרגל Iris vartanii 372821 גלעד וייל 3 בינואר 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 101 שביל "חוצה גיא התהומות" בכרמל מסלול 4150 בערך מאתיים מטר אחרי הפיצול
אירוס הסרגל Iris vartanii 372817 רינה פילון 29 בנובמבר 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 102 חורשת הארבעים בכרמל
אירוס הסרגל Iris vartanii 372805 מיכל ישורון 28 בדצמבר 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 103 <Null>
אירוס הסרגל Iris vartanii 364010 אבו רוכן סלמאן 26 בנובמבר 2001 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 104 הר הכרמל: מתלולי הכרמל המזרחיים
אירוס הסרגל Iris vartanii 364007 מרב לבל 18 בנובמבר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 105 הר הכרמל: מתלולי הכרמל המזרחיים
אירוס הסרגל Iris vartanii 337082 תצפיות רת"ם 18 בדצמבר 1981 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 106 הר הכרמל: מתלולי הכרמל המזרחיים מתוך נתוני רת"ם
אירוס הסרגל Iris vartanii 364008 מרב לבל 18 בנובמבר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 107 הר הכרמל: מתלולי הכרמל המזרחיים
אירוס הסרגל Iris vartanii 337009 תצפיות רת"ם 7 בדצמבר 1985 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 108 הר הכרמל: מתלולי הכרמל המזרחיים מתוך נתוני רת"ם
אירוס הסרגל Iris vartanii 377953 אייל כהן 11 בנובמבר 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 109 הר הכרמל: מתלולי הכרמל המזרחיים
אירוס הסרגל Iris vartanii 359710 מימי רון 23 בנובמבר 2014 2 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 110 דרום מערבית לחוות מקורה
אירוס הסרגל Iris vartanii 364005 ברק ברכיאל 14 בדצמבר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 111 הר הכרמל: כרמל תיכון
אירוס הסרגל Iris vartanii 359708 מימי רון 23 בנובמבר 2014 2 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 112 צפון מערבית לצומת אליקים
אירוס הסרגל Iris vartanii 337095 תצפיות רת"ם 5 בדצמבר 1986 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 113 הר הכרמל: כרמל תיכון מתוך נתוני רת"ם
אירוס הסרגל Iris vartanii 364021 ויינר יגאל 3 בדצמבר 1992 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 114 הר הכרמל: כרמל תיכון
אירוס הסרגל Iris vartanii 337072 תצפיות רת"ם 21 בנובמבר 1986 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 115 הר הכרמל: כרמל תיכון מתוך נתוני רת"ם
אירוס הסרגל Iris vartanii 364020 ויינר יגאל 3 בדצמבר 1992 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 116 הר הכרמל: כרמל תיכון
אירוס הסרגל Iris vartanii 364006 ניתאי אבירם 29 בנובמבר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 117 הר הכרמל: כרמל תיכון
אירוס הסרגל Iris vartanii 337098 תצפיות רת"ם 22 בדצמבר 1979 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 118 הר הכרמל: כרמל תיכון מתוך נתוני רת"ם
אירוס הסרגל Iris vartanii 359715 מימי רון 4 בדצמבר 2014 2 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 119 דרום מערבית לדלית אל כרמל
אירוס הסרגל Iris vartanii 359714 מימי רון 4 בדצמבר 2014 2 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 120 דרום מערבית לדלית אל כרמל יתכן והאוכלוסיה ממשיכה בגבעות הסמוכות, אותו בית גידול
אירוס הסרגל Iris vartanii 337097 תצפיות רת"ם 12 בדצמבר 1984 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 121 הר הכרמל: כרמל תיכון מתוך נתוני רת"ם
אירוס הסרגל Iris vartanii 359716 מימי רון 4 בדצמבר 2014 2 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 122 מערבית לדלית אל כרמל, הדרך לכרם מה"רל
אירוס הסרגל Iris vartanii 337099 תצפיות רת"ם 11 באוקטובר 1985 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 123 הר הכרמל: כרמל תיכון מתוך נתוני רת"ם
אירוס הסרגל Iris vartanii 372856 שמעון חבד 8 בינואר 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 124 בכניסה לדליית אל כרמל גבעה משמאל לכיכר הראשון
אירוס הסרגל Iris vartanii 372854 טל 4 בינואר 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 125 תצפית קרן הכרמל
אירוס הסרגל Iris vartanii 372840 אביטל 28 בדצמבר 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 126 חורשת הארבעים בכרמל מסלול כחול טבעתי באזור התצפית לעבר המחצבה בנשר
אירוס הסרגל Iris vartanii 372831 יאיר גויכמן 4 בינואר 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 127 השביל בין חורבת כרך למוחרקה, מימין לשבין מתחת לעץ
אירוס הסרגל Iris vartanii 372803 אורלי כהן 27 בדצמבר 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 128 מצוק הארבעים בכרמל
אירוס הסרגל Iris vartanii 354243 אחר 9 בדצמבר 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 129 הר הכרמל: במת הכרמל
אירוס הסרגל Iris vartanii 337012 תצפיות רת"ם 24 בנובמבר 1984 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 130 הר הכרמל: במת הכרמל מתוך נתוני רת"ם
אירוס הסרגל Iris vartanii 337007 תצפיות רת"ם 16 בדצמבר 1981 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 131 הר הכרמל: במת הכרמל מתוך נתוני רת"ם
אירוס הסרגל Iris vartanii 372842 ניצן שפירא 29 בדצמבר 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 132 נחל אל על
אירוס הסרגל Iris vartanii 364019 פרץ גלעדי 3 בינואר 1993 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 133 דרום הגולן: נחלי גולן
אירוס הסרגל Iris vartanii 364013 פרץ גלעדי 14 בדצמבר 2000 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 134 דרום הגולן: נחלי גולן
אירוס הסרגל Iris vartanii 354403 עידו שקד 20 בפברואר 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 135 דרום הגולן: נחלי גולן
אירוס הסרגל Iris vartanii 337067 תצפיות רת"ם 10 בדצמבר 1997 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 136 דרום הגולן: נחלי גולן מתוך נתוני רת"ם
אירוס הסרגל Iris vartanii 354462 עידו שקד 22 בדצמבר 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 137 דרום הגולן: נחלי גולן
אירוס הסרגל Iris vartanii 337061 תצפיות רת"ם 17 בינואר 2000 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 138 הר הכרמל: מתלולי הכרמל הדרומיים מתוך נתוני רת"ם
אירוס הסרגל Iris vartanii 337051 תצפיות רת"ם 4 בפברואר 1994 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 139 הר הכרמל: מתלולי הכרמל הדרומיים מתוך נתוני רת"ם
אירוס הסרגל Iris vartanii 337094 תצפיות רת"ם 25 בדצמבר 1987 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 140 הר הכרמל: כרמל תיכון מתוך נתוני רת"ם
אירוס הסרגל Iris vartanii 373739 עידו שקד 9 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 141 דרום הגולן: דרום רמת הגולן
אירוס הסרגל Iris vartanii 337085 תצפיות רת"ם 22 בדצמבר 2000 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 142 הר הכרמל: כרמל תיכון מתוך נתוני רת"ם
אירוס הסרגל Iris vartanii 337010 תצפיות רת"ם 14 בדצמבר 1985 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 143 הר הכרמל: במת הכרמל מתוך נתוני רת"ם
אירוס הסרגל Iris vartanii 355691 יפתח סיני 25 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 144 גליל תחתון מרכזי: הרי נצרת עיו מאל
אירוס הסרגל Iris vartanii 337069 תצפיות רת"ם 10 בינואר 1982 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 145 גליל תחתון מרכזי: הרי נצרת מתוך נתוני רת"ם
אירוס הסרגל Iris vartanii 355693 יפתח סיני 25 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 146 גליל תחתון מרכזי: הרי נצרת עין מאהל
אירוס הסרגל Iris vartanii 364012 בקרמן שאול 5 בינואר 2001 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 147 גליל תחתון מרכזי: הרי נצרת
אירוס הסרגל Iris vartanii 359725 25 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 148 צפון מזרחית לעין מאהל
אירוס הסרגל Iris vartanii 359718 מימי רון 24 בדצמבר 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 149 צפון מזרחית לעין מאהל ישנם גם פרטים של אירוס נצרתי בגלי האבנים
אירוס הסרגל Iris vartanii 359732 מימי רון 23 בנובמבר 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 150 הר תבור, מצפון לכניסה הראשית
אירוס הסרגל Iris vartanii 378181 אלחנן פלש 19 בדצמבר 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 151 גבעת רם, החורשה הסמוכה למכון סילברמן, המכון למדעי המוח והמכון למדעי כדור הארץ
אירוס הסרגל Iris vartanii 378182 אלחנן פלש 18 בדצמבר 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 152 גבעת רם, החורשה הסמוכה למכון סילברמן, המכון למדעי המוח והמכון למדעי כדור הארץ
אירוס הסרגל Iris vartanii 378176 ניתאי אבירם 2 בדצמבר 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 153 הר הכרמל: מתלולי הכרמל המזרחיים
אירוס הסרגל Iris vartanii 337071 תצפיות רת"ם 22 במרץ 1993 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 154 גליל תחתון מרכזי: הר תרען מתוך נתוני רת"ם
אירוס הסרגל Iris vartanii 372861 שמואל מזר 1 בינואר 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 155 גליל עליון מזרחי: רמת פשחור (הרי צפת)
אירוס הסרגל Iris vartanii 356117 טליה אורון 7 בינואר 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 156 גליל עליון מזרחי: הר כנען-רמת רזים רמת פשחור
אירוס הסרגל Iris vartanii 372862 שמואל מזר 7 בינואר 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 157 גליל עליון מזרחי: הר כנען-רמת רזים
אירוס הסרגל Iris vartanii 358147 אוהד אלט 14 בינואר 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 158
אירוס הסרגל Iris vartanii 372836 פזית חסידי 26 בדצמבר 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 159 גבעות איתמר בשומרון
אירוס הסרגל Iris vartanii 372835 שלי בוהארון 6 בינואר 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 160 הר שוקף
אירוס הסרגל Iris vartanii 372834 נעם כרמון 4 בינואר 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 161 אנחנו פגשנו אותו בירידה מהר שוקף לכיוון חירבת רקית, על סימון שביל ישראל |אדום}
אירוס הסרגל Iris vartanii 372846 דפנה ט 3 בינואר 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 162 מעל תחנת הדלק של בת שלמה
אירוס הסרגל Iris vartanii 372765 אורי פרגמן-ספיר 1 בדצמבר 2011 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 163 רמות מנשה: במת מנשה
אירוס הסרגל Iris vartanii 372802 סיון קלס 26 בדצמבר 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 164 רמת השופט, מדרון צפון מזרחי מתחת לבתי שכונה חדשה
אירוס הסרגל Iris vartanii 359711 מימי רון 4 בדצמבר 2014 2 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 165 צפונית לבת שלמה
אירוס הסרגל Iris vartanii 372855 מרגרטה וולצ'אק 7 בינואר 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 166 על יד אתר חגית
אירוס הסרגל Iris vartanii 372844 רותיתו 30 בדצמבר 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 167 אתר חברת חשמל חגית, עין תות
אירוס הסרגל Iris vartanii 372843 רות שקולניק 30 בדצמבר 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 168 אתר חגית. יש לפנות לדרך היוצאת מכביש הגישה לאתר. הכניסה לדרך במחסום לפ
אירוס הסרגל Iris vartanii 378470 יעל אורגד 30 בדצמבר 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 169 יער הושעיה
אירוס הסרגל Iris vartanii 372839 דני נהב 27 בדצמבר 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 170 מצפור נוף קרן הכרמל (קרוב לצ' אליקים מעל ח' חרמש, נ.צ. 2017110/728159)
אירוס הסרגל Iris vartanii 372833 רונית בינדר 4 בינואר 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 171 מצוק הארבעים בכרמל
אירוס הסרגל Iris vartanii 372825 יוסי גולד 31 בדצמבר 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 172 מוחרקה. צוק הארבעים כרמל
אירוס הסרגל Iris vartanii 372865 דני גניש 4 בינואר 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 173 בגבעה 186, מערבית לקיבוץ רמות מנשה. מיקומם הוא בסוף העלייה המזרחית (התלולה),לקראת הפסגה.
אירוס הסרגל Iris vartanii 372863 שמעון דדון 8 בינואר 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 174 גבעה 186 ליד רמת מנשה מול מנהרת כביש 6
אירוס הסרגל Iris vartanii 372848 מרב לבל 3 בינואר 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 175 בת שלמה בקרבת תחנת הדלק
אירוס הסרגל Iris vartanii 372847 אודליה זיו 3 בינואר 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 176 דרומית לתחנת דלק בת שלמה
אירוס הסרגל Iris vartanii 372818 אורן אשכנזי 2 בינואר 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 177 גבעה נ.ג. 186, מעל/מדרום לנחל דליה (רמת מנשה)
אירוס הסרגל Iris vartanii 372813 דותן משולם 28 בדצמבר 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 178 עין דמומית, שמורת נחל דליה ויובליו - נחל שלף
אירוס הסרגל Iris vartanii 372812 תמרה בן-ארי 28 בדצמבר 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 179 שביל הגישה לאקליפטוס הגדול בעין דמומית.מצד שמאל אחרי שהשביל חוצה ודי
אירוס הסרגל Iris vartanii 372807 אייל שי 20 בדצמבר 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 180 מדרום לקיבוץ דליה - בתה עם אדמה כבדה מעל מדפי סלע גיר, מדרון צפוני.
אירוס הסרגל Iris vartanii 337004 תצפיות רת"ם 20 בדצמבר 1977 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 181 רמות מנשה: במת מנשה מתוך נתוני רת"ם
אירוס הסרגל Iris vartanii 337008 תצפיות רת"ם 14 בדצמבר 1990 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 182 רמות מנשה: במת מנשה מתוך נתוני רת"ם
אירוס הסרגל Iris vartanii 337055 תצפיות רת"ם 24 בפברואר 1991 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 183 חולות: מישור חוף כרמלים מתוך נתוני רת"ם
אירוס הסרגל Iris vartanii 359707 מימי רון 23 בנובמבר 2014 2 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 184 צפון מערבית לצומת אליקים
אירוס הסרגל Iris vartanii 372830 ענת קידר 4 בינואר 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 185 מצפור המוחרקה, קרן כרמל
אירוס הסרגל Iris vartanii 359735 מימי רון 23 בנובמבר 2014 2 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 186 דרומית לכרם מהר"ל (דרך לחוות מקורה)
אירוס הסרגל Iris vartanii 359709 מימי רון 23 בנובמבר 2014 2 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 187 צפון מערבית לצומת אליקים
אירוס הסרגל Iris vartanii 372873 יאיר אור 9 בינואר 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 188
אירוס הסרגל Iris vartanii 372872 אבינועם דנין 20 בינואר 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 189 בין גבעות עולם לגבעה 851 בישוב איתמר
אירוס הסרגל Iris vartanii 372859 מרגרטה וולצ'אק 22 בינואר 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 190 נבי סמואל
אירוס הסרגל Iris vartanii 337031 תצפיות רת"ם 1 בספטמבר 1980 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 191 מתוך נתוני רת"ם
אירוס הסרגל Iris vartanii 372851 יצחק קמרה 4 בינואר 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 192 פיסגת הר שוקף
אירוס הסרגל Iris vartanii 381009 ניסים פרימו 28 בדצמבר 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 193
אירוס הסרגל Iris vartanii 372806 בן הדר 28 בדצמבר 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 194 מצפור המוחרקה
אירוס הסרגל Iris vartanii 378368 יעל אורגד 30 בנובמבר 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 195 הר הכרמל: במת הכרמל
אירוס הסרגל Iris vartanii 337089 תצפיות רת"ם 22 בנובמבר 1986 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 196 הר הכרמל: כרמל תיכון מתוך נתוני רת"ם
אירוס הסרגל Iris vartanii 337000 תצפיות רת"ם 11 בינואר 1991 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 197 הר הכרמל: במת הכרמל מתוך נתוני רת"ם
אירוס הסרגל Iris vartanii 337101 תצפיות רת"ם 24 בנובמבר 1982 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 198 הר הכרמל: כרמל תיכון מתוך נתוני רת"ם
אירוס הסרגל Iris vartanii 372868 דבורה ירדני 27 בדצמבר 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 199 בכניסה לאתר חגית בואדי מילק ליד עין תות
אירוס הסרגל Iris vartanii 337019 תצפיות רת"ם 22 בדצמבר 2000 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 200 הר הכרמל: מתלולי הכרמל הדרומיים מתוך נתוני רת"ם
אירוס הסרגל Iris vartanii 337022 תצפיות רת"ם 29 בדצמבר 1989 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 201 הר הכרמל: מתלולי הכרמל המזרחיים מתוך נתוני רת"ם
אירוס הסרגל Iris vartanii 337076 תצפיות רת"ם 5 באפריל 1994 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 202 הר הכרמל: מתלולי הכרמל המזרחיים מתוך נתוני רת"ם
אירוס הסרגל Iris vartanii 337015 תצפיות רת"ם 14 בנובמבר 1979 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 203 הר הכרמל: מתלולי הכרמל המזרחיים מתוך נתוני רת"ם
אירוס הסרגל Iris vartanii 337016 תצפיות רת"ם 8 בנובמבר 1980 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 204 הר הכרמל: מתלולי הכרמל המזרחיים מתוך נתוני רת"ם
אירוס הסרגל Iris vartanii 372822 טל תמיר 3 בינואר 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 205 שביל "חוצה גיא התהומות" בכרמל מסלול 4150 בערך מאתיים מטר אחרי הפיצול
אירוס הסרגל Iris vartanii 372864 שמעון דדון 8 בינואר 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 206 הר שוקף בפיסגה הקרובה לרקית
אירוס הסרגל Iris vartanii 372853 dudi.Hol 4 בינואר 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 207 ליד חורבת חרמש בעליה למצפור המוחרקה. ליד עמוד חשמל הגדול
אירוס הסרגל Iris vartanii 372852 itai 4 בינואר 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 208 קרן הכרמל
אירוס הסרגל Iris vartanii 372849 יצחק קמרה 4 בינואר 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 209 הר שוקף
אירוס הסרגל Iris vartanii 372829 אראלה הרי 4 בינואר 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 210 עשרות
אירוס הסרגל Iris vartanii 372827 טל תמיר 4 בינואר 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 211 פסגת הר שוקף, כרמל. כ-10 פרטים. 3 מתוכם בשיא פריחה 7 פרטים סיימו
אירוס הסרגל Iris vartanii 372823 טל תמיר 1 בינואר 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 212 כרמל, מורדות הר שוקף, משני צידיו של שביל ישראל
אירוס הסרגל Iris vartanii 372815 לורי רימון 1 בינואר 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 213 בין חורבת רקית להר שוקף
אירוס הסרגל Iris vartanii 372809 רותי טלמור 27 בדצמבר 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 214 פסגת הר שוקף וסביבתה, רום 460-497מ'
אירוס הסרגל Iris vartanii 372804 חן מרוז 27 בדצמבר 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 215 כרמל. בין דלית אל כרמל לחורבת סומקה.
אירוס הסרגל Iris vartanii 359704 מימי רון 23 בנובמבר 2014 2 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 216 צפון מערבית לצומת אליקים
אירוס הסרגל Iris vartanii 354187 אייל כהן 10 בדצמבר 2009 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 217 הר הכרמל: מתלולי הכרמל המזרחיים
אירוס הסרגל Iris vartanii 337087 תצפיות רת"ם 1 בדצמבר 1989 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 218 הר הכרמל: כרמל תיכון מתוך נתוני רת"ם
אירוס הסרגל Iris vartanii 337073 תצפיות רת"ם 21 בנובמבר 1980 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 219 הר הכרמל: כרמל תיכון מתוך נתוני רת"ם
אירוס הסרגל Iris vartanii 337093 תצפיות רת"ם 8 בדצמבר 1992 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 220 הר הכרמל: כרמל תיכון מתוך נתוני רת"ם
אירוס הסרגל Iris vartanii 337092 תצפיות רת"ם 6 בינואר 1981 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 221 הר הכרמל: כרמל תיכון מתוך נתוני רת"ם
אירוס הסרגל Iris vartanii 381015 ניסים פרימו 20 בינואר 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 222
אירוס הסרגל Iris vartanii 354220 אייל כהן 22 בנובמבר 2011 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 223 הר הכרמל: מתלולי הכרמל המזרחיים
אירוס הסרגל Iris vartanii 354221 אייל כהן 23 בנובמבר 2011 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 224 הר הכרמל: כרמל תיכון
אירוס הסרגל Iris vartanii 357223 יריב מליחי 25 בפברואר 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 225 הרי ירושלים: ארץ כפירה
אירוס הסרגל Iris vartanii 381014 ניסים פרימו 20 בינואר 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 226
אירוס הסרגל Iris vartanii 381013 ניסים פרימו 20 בינואר 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 227
אירוס הסרגל Iris vartanii 381012 ניסים פרימו 28 בדצמבר 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 228
אירוס הסרגל Iris vartanii 381011 ניסים פרימו 28 בדצמבר 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 229
אירוס הסרגל Iris vartanii 381010 ניסים פרימו 28 בדצמבר 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 230
אירוס הסרגל Iris vartanii 381008 ניסים פרימו 28 בדצמבר 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 231
אירוס הסרגל Iris vartanii 381007 ניסים פרימו 28 בדצמבר 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 232
אירוס הסרגל Iris vartanii 381006 ניסים פרימו 28 בדצמבר 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 233
אירוס הסרגל Iris vartanii 381005 ניסים פרימו 28 בדצמבר 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 234
אירוס הסרגל Iris vartanii 337026 תצפיות רת"ם 7 בדצמבר 1979 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 235 הר הכרמל: כרמל תיכון מתוך נתוני רת"ם
אירוס הסרגל Iris vartanii 337088 תצפיות רת"ם 8 בנובמבר 1979 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 236 הר הכרמל: כרמל תיכון מתוך נתוני רת"ם
אירוס הסרגל Iris vartanii 337090 תצפיות רת"ם 25 בדצמבר 1979 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 237 הר הכרמל: כרמל תיכון מתוך נתוני רת"ם
אירוס הסרגל Iris vartanii 337096 תצפיות רת"ם 6 בדצמבר 1981 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 238 הר הכרמל: כרמל תיכון מתוך נתוני רת"ם
אירוס הסרגל Iris vartanii 381004 ניסים פרימו 28 בדצמבר 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 239
אירוס הסרגל Iris vartanii 381003 ניסים פרימו 9 בינואר 2018 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 240
אירוס הסרגל Iris vartanii 381002 ניסים פרימו 9 בינואר 2018 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 241
אירוס הסרגל Iris vartanii 381001 ניסים פרימו 9 בינואר 2018 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 242
אירוס הסרגל Iris vartanii 381000 ניסים פרימו 9 בינואר 2018 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 243
אירוס הסרגל Iris vartanii 380999 ניסים פרימו 9 בינואר 2018 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 244
אירוס הסרגל Iris vartanii 380998 ניסים פרימו 18 בינואר 2018 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 245
אירוס הסרגל Iris vartanii 372816 שולה וסרמן 17 בדצמבר 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 246 מצפור המוחרקה - הכרמל הדרומי
אירוס הסרגל Iris vartanii 372814 משה מורן 21 בדצמבר 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 247 חורשת הארבעים בכרמל. זה היה לפני שפרסמתם את הבקשה ולכן אין תצלום
אירוס הסרגל Iris vartanii 337084 תצפיות רת"ם 18 בנובמבר 1980 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 248 הר הכרמל: במת הכרמל מתוך נתוני רת"ם
אירוס הסרגל Iris vartanii 337001 תצפיות רת"ם 16 בנובמבר 1982 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 249 הר הכרמל: במת הכרמל מתוך נתוני רת"ם
אירוס הסרגל Iris vartanii 380993 ברק ברכיאל 25 בינואר 2018 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 250 רמות מנשה: הר חורשן
אירוס הסרגל Iris vartanii 380994 ברק ברכיאל 25 בינואר 2018 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 251 רמות מנשה: הר חורשן
אירוס הסרגל Iris vartanii 380997 ניסים פרימו 18 בינואר 2018 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 252
אירוס הסרגל Iris vartanii 380996 ניסים פרימו 18 בינואר 2018 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 253
אירוס הסרגל Iris vartanii 380995 ניסים פרימו 18 בינואר 2018 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 254
אירוס הסרגל Iris vartanii 359727 מימי רון 23 בנובמבר 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 255 צפון מזרחית לבית רימון
אירוס הסרגל Iris vartanii 378157 נעם שגב 22 בנובמבר 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 256 הר הכרמל: מתלולי הכרמל הדרומיים
אירוס הסרגל Iris vartanii 378463 דר בן נתן 29 בדצמבר 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 257 שום סימן לאירוסי הסרגל באיזור. בנקודה נמצא קלון של אירוס שחום ובאיזור הקרוב כמה פרטים של אירוס א"י וצהרון מצוי. אולי טעות בתיוג או בזיהוי.
אירוס הסרגל Iris vartanii 384769 אוהד בנימיני 22 בינואר 2018 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 258 עמונה
אירוס הסרגל Iris vartanii 372820 נעם עביצל 3 בינואר 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 259 מצפון לעלייה לעמונה 100 מ' מהכביש, דרומית לכרם הזיתים
אירוס הסרגל Iris vartanii 378370 יעל אורגד 25 בנובמבר 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 260 הר הכרמל: כרמל תיכון
אירוס הסרגל Iris vartanii 378369 יעל אורגד 25 בנובמבר 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 261 הר הכרמל: כרמל תיכון
אירוס הסרגל Iris vartanii 373755 ניסים פרימו 19 בינואר 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 262
אירוס הסרגל Iris vartanii 373754 ניסים פרימו 19 בינואר 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 263
אירוס הסרגל Iris vartanii 373752 ניסים פרימו 20 בינואר 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 264
אירוס הסרגל Iris vartanii 373751 ניסים פרימו 20 בינואר 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 265
אירוס הסרגל Iris vartanii 373750 ניסים פרימו 20 בינואר 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 266
אירוס הסרגל Iris vartanii 373749 ניסים פרימו 20 בינואר 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 267
אירוס הסרגל Iris vartanii 373748 ניסים פרימו 20 בינואר 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 268
אירוס הסרגל Iris vartanii 373747 ניסים פרימו 20 בינואר 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 269
אירוס הסרגל Iris vartanii 373746 ניסים פרימו 20 בינואר 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 270
אירוס הסרגל Iris vartanii 373745 ניסים פרימו 20 בינואר 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 271
אירוס הסרגל Iris vartanii 373743 מימי רון 25 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 272 גליל תחתון מרכזי: הר תרען
אירוס הסרגל Iris vartanii 373744 מימי רון 25 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 273 גליל תחתון מרכזי: הרי נצרת
אירוס הסרגל Iris vartanii 372828 מרב נוב 3 בינואר 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 274 כרמל, לאורך המסלול האדום מהמוחרקה אל חורבת כרך
אירוס הסרגל Iris vartanii 372826 שמעון דדון 4 בינואר 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 275 שביל 4227 כ- 300 מטר אחרי חרבת כרך לכיוון המוחרקה (קרן כרמל) מצד שמאל
אירוס הסרגל Iris vartanii 372811 אמנון באום 28 בדצמבר 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 276 מצוק חורשת הארבעים כרמל
אירוס הסרגל Iris vartanii 378367 ניתאי אבירם 2 בדצמבר 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 277 הר הכרמל: מתלולי הכרמל המזרחיים
אירוס הסרגל Iris vartanii 378364 טליה אורון 25 בדצמבר 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 278 גליל עליון מזרחי: רמת פשחור (הרי צפת)
אירוס הסרגל Iris vartanii 384480 יעל אורגד 30 בדצמבר 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 279 גליל תחתון מרכזי: הר הושעיה
אירוס הסרגל Iris vartanii 372824 אראלה הרי 4 בינואר 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 280 מסלול נחל רקפת לכוון המוחרקה סמוך לחירבת כרך מיקום משוער, הנקודה התקבלה עם שגיאה טכנית.
אירוס הסרגל Iris vartanii 378363 ניסים פרימו 26 בדצמבר 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 281
אירוס הסרגל Iris vartanii 378365 טליה אורון 25 בדצמבר 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 282 רכס נפתלי: מורדות נפתלי הר צפיה. לוודא הגדרה. מתאים יותר לאירוס סרגל. מצורפות תמונות
אירוס הסרגל Iris vartanii 372871 אלון לוטן 4 בינואר 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 283 רמות מנשה: במת מנשה
אירוס הסרגל Iris vartanii 372845 דותן משולם 1 בינואר 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 284 עין דמומית, שמורת נחל דליה ויובליו - נחל שלף
אירוס הסרגל Iris vartanii 372841 אמנון להב 28 בדצמבר 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 285 מערבית לקיבוץ גלעד, כ 400 מ מהבית האחרון
אירוס הסרגל Iris vartanii 372838 אמנון להב 26 בדצמבר 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 286 בנחל רז, כ 1.5 קמ מז לכביש דליה-גלעד , עשרות רבות מדי שנה
אירוס הסרגל Iris vartanii 372819 נעם עביצל 2 בינואר 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 287 גבעה נ.ג. 186, מעל/מדרום לנחל דליה (רמת מנשה)
אירוס הסרגל Iris vartanii 372808 אייל שי 28 בדצמבר 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 288 סלע גיר עם "בועות" צור, אדמה כבדה, מפנה צפוני.
אירוס הסרגל Iris vartanii 337005 תצפיות רת"ם 30 בדצמבר 1988 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 289 רמות מנשה: במת מנשה מתוך נתוני רת"ם
אירוס הסרגל Iris vartanii 337037 תצפיות רת"ם 8 בינואר 1989 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 290 רמות מנשה: במת מנשה מתוך נתוני רת"ם
אירוס הסרגל Iris vartanii 337003 תצפיות רת"ם 1 בדצמבר 1989 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 291 רמות מנשה: במת מנשה מתוך נתוני רת"ם
אירוס הסרגל Iris vartanii 336999 תצפיות רת"ם 8 בינואר 1988 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 292 רמות מנשה: במת מנשה מתוך נתוני רת"ם
אירוס הסרגל Iris vartanii 364009 לוטן רן 27 בנובמבר 2008 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 293 רמות מנשה: במת מנשה
אירוס הסרגל Iris vartanii 359729 מימי רון 5 בדצמבר 2014 2 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 294 מזרחית לכניסה לאתר חגית (דרומית לנחל תות)
אירוס הסרגל Iris vartanii 354244 בן רוזנברג 13 בדצמבר 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 295 רמות מנשה: במת מנשה
אירוס הסרגל Iris vartanii 364011 צופה בלתי ידוע 11 בנובמבר 2001 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 296 רמות מנשה: במת מנשה
אירוס הסרגל Iris vartanii 359721 מימי רון 1 בינואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 297 צפון מזרחית לעפרה וצפונית לעמונה
אירוס הסרגל Iris vartanii 359713 מימי רון 4 בדצמבר 2014 2 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 298 בתוך דלית אל כרמל
אירוס הסרגל Iris vartanii 372870 שיר ורד 17 בינואר 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 299 עמונה
אירוס הסרגל Iris vartanii 372869 איתי פבונצ'לו 19 בינואר 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 300 רכס גדעונים, איתמר
אירוס הסרגל Iris vartanii 372860 עופר שטייניץ 22 בינואר 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 301 שביל סובב נבי סמואל
אירוס הסרגל Iris vartanii 358152 מורן בן דוד 20 בינואר 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 302
אירוס הסרגל Iris vartanii 358157 מורן בן דוד 20 בינואר 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 303
אירוס הסרגל Iris vartanii 359722 עמוס סבח 31 בדצמבר 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 304
אירוס הסרגל Iris vartanii 358151 מורן בן דוד 19 בינואר 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 305
אירוס הסרגל Iris vartanii 358155 מורן בן דוד 20 בינואר 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 306
אירוס הסרגל Iris vartanii 359723 עפרה פרידמן 1 בדצמבר 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 307
אירוס הסרגל Iris vartanii 358160 מורן בן דוד 20 בינואר 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 308
אירוס הסרגל Iris vartanii 358162 מורן בן דוד 20 בינואר 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 309
אירוס הסרגל Iris vartanii 358150 מורן בן דוד 19 בינואר 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 310
אירוס הסרגל Iris vartanii 358159 מורן בן דוד 20 בינואר 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 311
אירוס הסרגל Iris vartanii 358158 מורן בן דוד 20 בינואר 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 312
אירוס הסרגל Iris vartanii 358149 מורן בן דוד 19 בינואר 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 313
אירוס הסרגל Iris vartanii 358156 מורן בן דוד 20 בינואר 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 314
אירוס הסרגל Iris vartanii 359724 עפרה פרידמן 1 בינואר 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 315
אירוס הסרגל Iris vartanii 358154 מורן בן דוד 20 בינואר 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 316
אירוס הסרגל Iris vartanii 358153 מורן בן דוד 20 בינואר 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 317
אירוס הסרגל Iris vartanii 358161 מורן בן דוד 20 בינואר 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 318
אירוס הסרגל Iris vartanii 372850 יצחק קמרה 4 בינואר 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 319 עלייה להר שוקף
אירוס הסרגל Iris vartanii 372832 רונית בינדר 4 בינואר 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 320 השביל בין חורבת כרך למוחרקה, משמאל לשביל מעט מוגבה
אירוס הסרגל Iris vartanii 372810 שרון בלום 28 בדצמבר 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 321 שמורת טבע חורשת הארבעים (מסלול הליכה כחול-לבן, אחרי הבאר)
אירוס הסרגל Iris vartanii 358020 עמוס סבח 20 בפברואר 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 322
אירוס הסרגל Iris vartanii 358148 אוהד אלט 14 בינואר 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 323
אירוס הסרגל Iris vartanii 358146 אוהד אלט 14 בינואר 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 324
אירוס הסרגל Iris vartanii 358163 עמוס סבח 22 בינואר 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 325
אירוס הסרגל Iris vartanii 359984 דפנה גלזר 21 בנובמבר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 326 הר הכרמל: מתלולי הכרמל המזרחיים
אירוס הסרגל Iris vartanii 364023 צדק יצחק 1 בינואר 1989 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 327
אירוס הסרגל Iris vartanii 373753 ניסים פרימו 19 בינואר 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 328