ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species Link # תצפית נוכחות
אירוס הסרגל Iris vartanii 372765 אורי פרגמן-ספיר 1 בדצמבר 2011 1 0 0 1
אירוס הסרגל Iris vartanii 337048 תצפיות רת״ם 25 בדצמבר 1984 1 0 0 2
אירוס הסרגל Iris vartanii 364011 צופה בלתי ידוע 11 בנובמבר 2001 1 0 0 3
אירוס הסרגל Iris vartanii 364016 קולר זאב 2 בדצמבר 1996 1 0 0 4
אירוס הסרגל Iris vartanii 354462 עידו שקד 22 בדצמבר 2014 1 0 0 5
אירוס הסרגל Iris vartanii 337078 תצפיות רת״ם 27 בדצמבר 1993 1 0 0 6
אירוס הסרגל Iris vartanii 357223 יריב מליחי 25 בפברואר 2014 1 0 0 7
אירוס הסרגל Iris vartanii 358161 מורן בן דוד 20 בינואר 2014 1 0 0 8
אירוס הסרגל Iris vartanii 359718 מימי רון 24 בדצמבר 2014 1 0 0 9
אירוס הסרגל Iris vartanii 364017 אריה קלר 11 בינואר 1996 1 0 0 10
אירוס הסרגל Iris vartanii 354244 בן רוזנברג 13 בדצמבר 2012 1 0 0 11
אירוס הסרגל Iris vartanii 337096 תצפיות רת״ם 6 בדצמבר 1981 1 0 0 12
אירוס הסרגל Iris vartanii 337030 תצפיות רת״ם 17 בנובמבר 1987 1 0 0 13
אירוס הסרגל Iris vartanii 358153 מורן בן דוד 20 בינואר 2014 1 0 0 14
אירוס הסרגל Iris vartanii 358154 מורן בן דוד 20 בינואר 2014 1 0 0 15
אירוס הסרגל Iris vartanii 358146 אוהד אלט 14 בינואר 2014 1 0 0 16
אירוס הסרגל Iris vartanii 337099 תצפיות רת״ם 11 באוקטובר 1985 1 0 0 17
אירוס הסרגל Iris vartanii 337090 תצפיות רת״ם 25 בדצמבר 1979 1 0 0 18
אירוס הסרגל Iris vartanii 337088 תצפיות רת״ם 8 בנובמבר 1979 1 0 0 19
אירוס הסרגל Iris vartanii 337026 תצפיות רת״ם 7 בדצמבר 1979 1 0 0 20
אירוס הסרגל Iris vartanii 337009 תצפיות רת״ם 7 בדצמבר 1985 1 0 0 21
אירוס הסרגל Iris vartanii 337006 תצפיות רת״ם 21 בנובמבר 1989 1 0 0 22
אירוס הסרגל Iris vartanii 337002 תצפיות רת״ם 26 בינואר 1982 1 0 0 23
אירוס הסרגל Iris vartanii 337092 תצפיות רת״ם 6 בינואר 1981 1 0 0 24
אירוס הסרגל Iris vartanii 337093 תצפיות רת״ם 8 בדצמבר 1992 1 0 0 25
אירוס הסרגל Iris vartanii 337073 תצפיות רת״ם 21 בנובמבר 1980 1 0 0 26
אירוס הסרגל Iris vartanii 337044 תצפיות רת״ם 10 בדצמבר 1979 1 0 0 27
אירוס הסרגל Iris vartanii 336998 תצפיות רת״ם 2 באפריל 1991 1 0 0 28
אירוס הסרגל Iris vartanii 337075 תצפיות רת״ם 29 בדצמבר 1990 1 0 0 29
אירוס הסרגל Iris vartanii 336999 תצפיות רת״ם 8 בינואר 1988 1 0 0 30
אירוס הסרגל Iris vartanii 359716 מימי רון 4 בדצמבר 2014 2 0 0 31
אירוס הסרגל Iris vartanii 358020 עמוס סבח 20 בפברואר 2012 1 0 0 32
אירוס הסרגל Iris vartanii 354220 אייל כהן 22 בנובמבר 2011 1 0 0 33
אירוס הסרגל Iris vartanii 363999 אייל דרעי 22 במרץ 2016 1 0 0 34
אירוס הסרגל Iris vartanii 337083 תצפיות רת״ם 27 בנובמבר 1981 1 0 0 35
אירוס הסרגל Iris vartanii 359714 מימי רון 4 בדצמבר 2014 2 0 0 36
אירוס הסרגל Iris vartanii 337003 תצפיות רת״ם 1 בדצמבר 1989 1 0 0 37
אירוס הסרגל Iris vartanii 337016 תצפיות רת״ם 8 בנובמבר 1980 1 0 0 38
אירוס הסרגל Iris vartanii 359730 מימי רון 5 בדצמבר 2014 2 0 0 39
אירוס הסרגל Iris vartanii 359713 מימי רון 4 בדצמבר 2014 2 0 0 40
אירוס הסרגל Iris vartanii 337015 תצפיות רת״ם 14 בנובמבר 1979 1 0 0 41
אירוס הסרגל Iris vartanii 337008 תצפיות רת״ם 14 בדצמבר 1990 1 0 0 42
אירוס הסרגל Iris vartanii 354188 אייל כהן 12 בדצמבר 2009 1 0 0 43
אירוס הסרגל Iris vartanii 354221 אייל כהן 23 בנובמבר 2011 1 0 0 44
אירוס הסרגל Iris vartanii 359734 מימי רון 24 בדצמבר 2014 1 0 0 45
אירוס הסרגל Iris vartanii 337017 תצפיות רת״ם 24 בנובמבר 1980 1 0 0 46
אירוס הסרגל Iris vartanii 337081 תצפיות רת״ם 28 בנובמבר 1981 1 0 0 47
אירוס הסרגל Iris vartanii 337076 תצפיות רת״ם 5 באפריל 1994 1 0 0 48
אירוס הסרגל Iris vartanii 337087 תצפיות רת״ם 1 בדצמבר 1989 1 0 0 49
אירוס הסרגל Iris vartanii 337097 תצפיות רת״ם 12 בדצמבר 1984 1 0 0 50
אירוס הסרגל Iris vartanii 337037 תצפיות רת״ם 8 בינואר 1989 1 0 0 51
אירוס הסרגל Iris vartanii 337025 תצפיות רת״ם 7 בדצמבר 1984 1 0 0 52
אירוס הסרגל Iris vartanii 337052 תצפיות רת״ם 11 בפברואר 1983 1 0 0 53
אירוס הסרגל Iris vartanii 337051 תצפיות רת״ם 4 בפברואר 1994 1 0 0 54
אירוס הסרגל Iris vartanii 337061 תצפיות רת״ם 17 בינואר 2000 1 0 0 55
אירוס הסרגל Iris vartanii 337054 תצפיות רת״ם 10 במרץ 1991 1 0 0 56
אירוס הסרגל Iris vartanii 337019 תצפיות רת״ם 22 בדצמבר 2000 1 0 0 57
אירוס הסרגל Iris vartanii 337055 תצפיות רת״ם 24 בפברואר 1991 1 0 0 58
אירוס הסרגל Iris vartanii 337001 תצפיות רת״ם 16 בנובמבר 1982 1 0 0 59
אירוס הסרגל Iris vartanii 337084 תצפיות רת״ם 18 בנובמבר 1980 1 0 0 60
אירוס הסרגל Iris vartanii 337091 תצפיות רת״ם 29 בדצמבר 1984 1 0 0 61
אירוס הסרגל Iris vartanii 359724 עפרה פרידמן 1 בינואר 2014 1 0 0 62
אירוס הסרגל Iris vartanii 359705 מימי רון 23 בנובמבר 2014 2 0 0 63
אירוס הסרגל Iris vartanii 337005 תצפיות רת״ם 30 בדצמבר 1988 1 0 0 64
אירוס הסרגל Iris vartanii 359707 מימי רון 23 בנובמבר 2014 2 0 0 65
אירוס הסרגל Iris vartanii 359709 מימי רון 23 בנובמבר 2014 2 0 0 66
אירוס הסרגל Iris vartanii 359712 מימי רון 4 בדצמבר 2014 2 0 0 67
אירוס הסרגל Iris vartanii 359715 מימי רון 4 בדצמבר 2014 2 0 0 68
אירוס הסרגל Iris vartanii 359717 מימי רון 4 בדצמבר 2014 2 0 0 69
אירוס הסרגל Iris vartanii 359720 מימי רון 1 בינואר 2015 1 0 0 70
אירוס הסרגל Iris vartanii 359725 25 בפברואר 2015 1 0 0 71
אירוס הסרגל Iris vartanii 359726 מימי רון 23 בנובמבר 2014 1 0 0 72
אירוס הסרגל Iris vartanii 359727 מימי רון 23 בנובמבר 2014 1 0 0 73
אירוס הסרגל Iris vartanii 359731 מימי רון 1 בינואר 2015 1 0 0 74
אירוס הסרגל Iris vartanii 359732 מימי רון 23 בנובמבר 2014 1 0 0 75
אירוס הסרגל Iris vartanii 359733 מימי רון 24 בדצמבר 2014 1 0 0 76
אירוס הסרגל Iris vartanii 359729 מימי רון 5 בדצמבר 2014 2 0 0 77
אירוס הסרגל Iris vartanii 359983 מרב לבל 18 בנובמבר 2015 1 0 0 78
אירוס הסרגל Iris vartanii 354187 אייל כהן 10 בדצמבר 2009 1 0 0 79
אירוס הסרגל Iris vartanii 364018 פרץ גלעדי 30 בדצמבר 1994 1 0 0 80
אירוס הסרגל Iris vartanii 337032 תצפיות רת״ם 31 בדצמבר 1983 1 0 0 81
אירוס הסרגל Iris vartanii 337000 תצפיות רת״ם 11 בינואר 1991 1 0 0 82
אירוס הסרגל Iris vartanii 359984 דפנה גלזר 21 בנובמבר 2015 1 0 0 83
אירוס הסרגל Iris vartanii 337023 תצפיות רת״ם 29 בדצמבר 1981 1 0 0 84
אירוס הסרגל Iris vartanii 358156 מורן בן דוד 20 בינואר 2014 1 0 0 85
אירוס הסרגל Iris vartanii 337079 תצפיות רת״ם 7 בדצמבר 1984 1 0 0 86
אירוס הסרגל Iris vartanii 337018 תצפיות רת״ם 22 בנובמבר 1993 1 0 0 87
אירוס הסרגל Iris vartanii 337066 תצפיות רת״ם 11 בדצמבר 1987 1 0 0 88
אירוס הסרגל Iris vartanii 337086 תצפיות רת״ם 14 בדצמבר 1985 1 0 0 89
אירוס הסרגל Iris vartanii 359706 מימי רון 23 בנובמבר 2014 2 0 0 90
אירוס הסרגל Iris vartanii 337070 תצפיות רת״ם 24 בדצמבר 1993 1 0 0 91
אירוס הסרגל Iris vartanii 337100 תצפיות רת״ם 21 בנובמבר 1980 1 0 0 92
אירוס הסרגל Iris vartanii 359735 מימי רון 23 בנובמבר 2014 2 0 0 93
אירוס הסרגל Iris vartanii 337071 תצפיות רת״ם 22 במרץ 1993 1 0 0 94
אירוס הסרגל Iris vartanii 337039 תצפיות רת״ם 2 בינואר 1964 1 0 0 95
אירוס הסרגל Iris vartanii 358149 מורן בן דוד 19 בינואר 2014 1 0 0 96
אירוס הסרגל Iris vartanii 321459 תצפיות רת״ם 1 בינואר 1900 1 0 0 97
אירוס הסרגל Iris vartanii 337098 תצפיות רת״ם 22 בדצמבר 1979 1 0 0 98
אירוס הסרגל Iris vartanii 354403 עידו שקד 20 בפברואר 2013 1 0 0 99
אירוס הסרגל Iris vartanii 337063 תצפיות רת״ם 5 בינואר 1981 1 0 0 100
אירוס הסרגל Iris vartanii 337041 תצפיות רת״ם 12 בינואר 1980 1 0 0 101
אירוס הסרגל Iris vartanii 337035 תצפיות רת״ם 28 בינואר 1925 1 0 0 102
אירוס הסרגל Iris vartanii 337010 תצפיות רת״ם 14 בדצמבר 1985 1 0 0 103
אירוס הסרגל Iris vartanii 337077 תצפיות רת״ם 8 בנובמבר 1980 1 0 0 104
אירוס הסרגל Iris vartanii 337014 תצפיות רת״ם 25 בנובמבר 1981 1 0 0 105
אירוס הסרגל Iris vartanii 337072 תצפיות רת״ם 21 בנובמבר 1986 1 0 0 106
אירוס הסרגל Iris vartanii 337050 תצפיות רת״ם 1 בפברואר 1986 1 0 0 107
אירוס הסרגל Iris vartanii 337029 תצפיות רת״ם 17 בינואר 1987 1 0 0 108
אירוס הסרגל Iris vartanii 337027 תצפיות רת״ם 13 בינואר 1984 1 0 0 109
אירוס הסרגל Iris vartanii 337045 תצפיות רת״ם 8 בינואר 1944 1 0 0 110
אירוס הסרגל Iris vartanii 337040 תצפיות רת״ם 3 בינואר 1957 1 0 0 111
אירוס הסרגל Iris vartanii 337062 תצפיות רת״ם 19 בינואר 1988 1 0 0 112
אירוס הסרגל Iris vartanii 358148 אוהד אלט 14 בינואר 2014 1 0 0 113
אירוס הסרגל Iris vartanii 358158 מורן בן דוד 20 בינואר 2014 1 0 0 114
אירוס הסרגל Iris vartanii 358159 מורן בן דוד 20 בינואר 2014 1 0 0 115
אירוס הסרגל Iris vartanii 337049 תצפיות רת״ם 7 בינואר 1981 1 0 0 116
אירוס הסרגל Iris vartanii 337067 תצפיות רת״ם 10 בדצמבר 1997 1 0 0 117
אירוס הסרגל Iris vartanii 337024 תצפיות רת״ם 1 בינואר 1900 1 0 0 118
אירוס הסרגל Iris vartanii 358150 מורן בן דוד 19 בינואר 2014 1 0 0 119
אירוס הסרגל Iris vartanii 355693 יפתח סיני 25 בפברואר 2015 1 0 0 120
אירוס הסרגל Iris vartanii 359711 מימי רון 4 בדצמבר 2014 2 0 0 121
אירוס הסרגל Iris vartanii 364006 ניתאי אבירם 29 בנובמבר 2015 1 0 0 122
אירוס הסרגל Iris vartanii 364008 מרב לבל 18 בנובמבר 2015 1 0 0 123
אירוס הסרגל Iris vartanii 364009 לוטן רן 27 בנובמבר 2008 1 0 0 124
אירוס הסרגל Iris vartanii 364020 ויינר יגאל 3 בדצמבר 1992 1 0 0 125
אירוס הסרגל Iris vartanii 364022 אבו רוכן סלמאן 23 בנובמבר 1990 1 0 0 126
אירוס הסרגל Iris vartanii 364024 אבו רוכן סלמאן 8 בדצמבר 1988 1 0 0 127
אירוס הסרגל Iris vartanii 364012 בקרמן שאול 5 בינואר 2001 1 0 0 128
אירוס הסרגל Iris vartanii 364026 אסף מנחם 29 במרץ 1988 1 0 0 129
אירוס הסרגל Iris vartanii 364013 פרץ גלעדי 14 בדצמבר 2000 1 0 0 130
אירוס הסרגל Iris vartanii 364019 פרץ גלעדי 3 בינואר 1993 1 0 0 131
אירוס הסרגל Iris vartanii 359704 מימי רון 23 בנובמבר 2014 2 0 0 132
אירוס הסרגל Iris vartanii 357020 דקל גד 24 בפברואר 2013 1 0 0 133
אירוס הסרגל Iris vartanii 358162 מורן בן דוד 20 בינואר 2014 1 0 0 134
אירוס הסרגל Iris vartanii 358163 עמוס סבח 22 בינואר 2014 1 0 0 135
אירוס הסרגל Iris vartanii 358160 מורן בן דוד 20 בינואר 2014 1 0 0 136
אירוס הסרגל Iris vartanii 337089 תצפיות רת״ם 22 בנובמבר 1986 1 0 0 137
אירוס הסרגל Iris vartanii 337038 תצפיות רת״ם 26 בדצמבר 1984 1 0 0 138
אירוס הסרגל Iris vartanii 337020 תצפיות רת״ם 18 בינואר 1983 1 0 0 139
אירוס הסרגל Iris vartanii 337036 תצפיות רת״ם 22 בדצמבר 1949 1 0 0 140
אירוס הסרגל Iris vartanii 337034 תצפיות רת״ם 2 בינואר 1986 1 0 0 141
אירוס הסרגל Iris vartanii 337069 תצפיות רת״ם 10 בינואר 1982 1 0 0 142
אירוס הסרגל Iris vartanii 337085 תצפיות רת״ם 22 בדצמבר 2000 1 0 0 143
אירוס הסרגל Iris vartanii 364021 ויינר יגאל 3 בדצמבר 1992 1 0 0 144
אירוס הסרגל Iris vartanii 337031 תצפיות רת״ם 1 בספטמבר 1980 1 0 0 145
אירוס הסרגל Iris vartanii 337033 תצפיות רת״ם 9 בדצמבר 1987 1 0 0 146
אירוס הסרגל Iris vartanii 337101 תצפיות רת״ם 24 בנובמבר 1982 1 0 0 147
אירוס הסרגל Iris vartanii 359723 עפרה פרידמן 1 בדצמבר 2014 1 0 0 148
אירוס הסרגל Iris vartanii 358147 אוהד אלט 14 בינואר 2014 1 0 0 149
אירוס הסרגל Iris vartanii 358155 מורן בן דוד 20 בינואר 2014 1 0 0 150
אירוס הסרגל Iris vartanii 337042 תצפיות רת״ם 20 בפברואר 1988 1 0 0 151
אירוס הסרגל Iris vartanii 358151 מורן בן דוד 19 בינואר 2014 1 0 0 152
אירוס הסרגל Iris vartanii 356473 יריב מליחי 7 במרץ 2009 1 0 0 153
אירוס הסרגל Iris vartanii 337046 תצפיות רת״ם 15 בינואר 1967 1 0 0 154
אירוס הסרגל Iris vartanii 323077 תצפיות רת״ם 1 בינואר 1900 1 0 0 155
אירוס הסרגל Iris vartanii 337094 תצפיות רת״ם 25 בדצמבר 1987 1 0 0 156
אירוס הסרגל Iris vartanii 337053 תצפיות רת״ם 20 בדצמבר 1921 1 0 0 157
אירוס הסרגל Iris vartanii 359722 עמוס סבח 31 בדצמבר 2014 1 0 0 158
אירוס הסרגל Iris vartanii 337004 תצפיות רת״ם 20 בדצמבר 1977 1 0 0 159
אירוס הסרגל Iris vartanii 337095 תצפיות רת״ם 5 בדצמבר 1986 1 0 0 160
אירוס הסרגל Iris vartanii 355691 יפתח סיני 25 בפברואר 2015 1 0 0 161
אירוס הסרגל Iris vartanii 356117 טליה אורון 7 בינואר 2014 1 0 0 162
אירוס הסרגל Iris vartanii 337007 תצפיות רת״ם 16 בדצמבר 1981 1 0 0 163
אירוס הסרגל Iris vartanii 337022 תצפיות רת״ם 29 בדצמבר 1989 1 0 0 164
אירוס הסרגל Iris vartanii 337080 תצפיות רת״ם 12 בדצמבר 1981 1 0 0 165
אירוס הסרגל Iris vartanii 337021 תצפיות רת״ם 23 בנובמבר 1987 1 0 0 166
אירוס הסרגל Iris vartanii 337013 תצפיות רת״ם 1 בדצמבר 1984 1 0 0 167
אירוס הסרגל Iris vartanii 337012 תצפיות רת״ם 24 בנובמבר 1984 1 0 0 168
אירוס הסרגל Iris vartanii 337011 תצפיות רת״ם 22 בדצמבר 1979 1 0 0 169
אירוס הסרגל Iris vartanii 337068 תצפיות רת״ם 3 בינואר 1981 1 0 0 170
אירוס הסרגל Iris vartanii 337064 תצפיות רת״ם 13 בפברואר 1998 1 0 0 171
אירוס הסרגל Iris vartanii 337028 תצפיות רת״ם 6 במרץ 1986 1 0 0 172
אירוס הסרגל Iris vartanii 337043 תצפיות רת״ם 12 בינואר 1981 1 0 0 173
אירוס הסרגל Iris vartanii 337065 תצפיות רת״ם 3 בינואר 1983 1 0 0 174
אירוס הסרגל Iris vartanii 358157 מורן בן דוד 20 בינואר 2014 1 0 0 175
אירוס הסרגל Iris vartanii 337047 תצפיות רת״ם 25 בדצמבר 1984 1 0 0 176
אירוס הסרגל Iris vartanii 321460 תצפיות רת״ם 1 בינואר 1900 1 0 0 177
אירוס הסרגל Iris vartanii 359708 מימי רון 23 בנובמבר 2014 2 0 0 178
אירוס הסרגל Iris vartanii 358152 מורן בן דוד 20 בינואר 2014 1 0 0 179
אירוס הסרגל Iris vartanii 354243 אחר 9 בדצמבר 2012 1 0 0 180
אירוס הסרגל Iris vartanii 364005 ברק ברכיאל 14 בדצמבר 2015 1 0 0 181
אירוס הסרגל Iris vartanii 364025 אבו רוכן סלמאן 5 בדצמבר 1988 1 0 0 182
אירוס הסרגל Iris vartanii 364023 צדק יצחק 1 בינואר 1989 1 0 0 183
אירוס הסרגל Iris vartanii 364007 מרב לבל 18 בנובמבר 2015 1 0 0 184
אירוס הסרגל Iris vartanii 364010 אבו רוכן סלמאן 26 בנובמבר 2001 1 0 0 185
אירוס הסרגל Iris vartanii 359721 מימי רון 1 בינואר 2015 1 0 0 186
אירוס הסרגל Iris vartanii 337082 תצפיות רת״ם 18 בדצמבר 1981 1 0 0 187
אירוס הסרגל Iris vartanii 359710 מימי רון 23 בנובמבר 2014 2 0 0 188
אירוס הסרגל Iris vartanii 359728 מימי רון 5 בדצמבר 2014 2 0 0 189
אירוס הסרגל Iris vartanii 368257 אסף חיים 14 בינואר 2017 1 0 0 190