ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
אירוס הסרגל Iris vartanii 386046 רון פרומקין 25 בפברואר 2019 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 1 צפון ירושלים
אירוס הסרגל Iris vartanii 385934 נוה כסלו 5 בינואר 2019 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 2 ליד נווה דניאל עשרות פרטים בנקודה ועוד עשרות אם לא מאות ברדיוס של קילומטרים ספורים
אירוס הסרגל Iris vartanii 381016 דידי קפלן 1 באפריל 1997 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 3 גליל עליון מזרחי: כרם בן זמרה
אירוס הסרגל Iris vartanii 380992 אורן חן 3 בפברואר 2018 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 4 הר הכרמל: כרמל תיכון מחצבות קדומים על השביל
אירוס הסרגל Iris vartanii 385818 אבי מרגולין 16 בדצמבר 2018 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 5
אירוס הסרגל Iris vartanii 372857 רנא ג׳בארין 9 בינואר 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 6 רמות מנשה: וואדי מילק
אירוס הסרגל Iris vartanii 359730 מימי רון 5 בדצמבר 2014 2 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 7 מדרון אל ערוץ נחל מועד. מזרחית לכביש 6 ומערבית לרמות מנשה
אירוס הסרגל Iris vartanii 359734 מימי רון 24 בדצמבר 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 8 דרום מזרחית לטל-אל
אירוס הסרגל Iris vartanii 359728 מימי רון 5 בדצמבר 2014 2 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 9 מזרחית לכניסה לאתר חגית (צפונית לנחל תות)
אירוס הסרגל Iris vartanii 359705 מימי רון 23 בנובמבר 2014 2 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 10 צפון מערבית לצומת אליקים
אירוס הסרגל Iris vartanii 359712 מימי רון 4 בדצמבר 2014 2 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 11 בתוך דלית אל כרמל
אירוס הסרגל Iris vartanii 359726 מימי רון 23 בנובמבר 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 12 צפון מזרחית לבית רימון
אירוס הסרגל Iris vartanii 359731 מימי רון 1 בינואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 13 הר עמשא (חניון ליד היישוב) טעות בזיהוי
אירוס הסרגל Iris vartanii 359706 מימי רון 23 בנובמבר 2014 2 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 14 צפון מערבית לצומת אליקים
אירוס הסרגל Iris vartanii 359733 מימי רון 24 בדצמבר 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 15 מערבית ליודפת, על הדרך לכיוון הר עצמון
אירוס הסרגל Iris vartanii 372837 אמנון להב 26 בדצמבר 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 16 ליד קבוץ גלעד, צפ מע לקבוץ, סמוך למאגר טהור שפכים של הקבוץ.
אירוס הסרגל Iris vartanii 378371 איתי לחמי 24 בנובמבר 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 17 גליל תחתון מרכזי: הר תרען
אירוס הסרגל Iris vartanii 378366 דותן רותם 4 בדצמבר 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 18 הר הכרמל: מתלולי הכרמל המזרחיים
אירוס הסרגל Iris vartanii 337083 תצפיות רת"ם 27 בנובמבר 1981 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 19 הר הכרמל: מתלולי הכרמל המזרחיים מתוך נתוני רת"ם
אירוס הסרגל Iris vartanii 337050 תצפיות רת"ם 1 בפברואר 1986 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 20 מערב הגליל העליון: הר מעונה (מעלות) מתוך נתוני רת"ם
אירוס הסרגל Iris vartanii 337064 תצפיות רת"ם 13 בפברואר 1998 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 21 מערב הגליל העליון: גבעות תובל מתוך נתוני רת"ם
אירוס הסרגל Iris vartanii 337038 תצפיות רת"ם 26 בדצמבר 1984 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 22 הרי ירושלים: במת ירושלים מתוך נתוני רת"ם
אירוס הסרגל Iris vartanii 354188 אייל כהן 12 בדצמבר 2009 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 23 כרמל: בקעת טוף - נחל אלון
אירוס הסרגל Iris vartanii 337041 תצפיות רת"ם 12 בינואר 1980 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 24 הרי ירושלים: מורדות גילה מתוך נתוני רת"ם
אירוס הסרגל Iris vartanii 336998 תצפיות רת"ם 2 באפריל 1991 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 25 גליל תחתון מרכזי: הרי יטבת מתוך נתוני רת"ם
אירוס הסרגל Iris vartanii 337078 תצפיות רת"ם 27 בדצמבר 1993 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 26 גליל תחתון מרכזי: הר תרען מתוך נתוני רת"ם
אירוס הסרגל Iris vartanii 337048 תצפיות רת"ם 25 בדצמבר 1984 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 27 מתוך נתוני רת"ם
אירוס הסרגל Iris vartanii 337070 תצפיות רת"ם 24 בדצמבר 1993 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 28 גליל תחתון מרכזי: הר תרען מתוך נתוני רת"ם
אירוס הסרגל Iris vartanii 372867 דוד שהמי 15 בינואר 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 29 חורשת גבעת רם, ליד בניין סילברמן, האוניברסיטה העברית
אירוס הסרגל Iris vartanii 337042 תצפיות רת"ם 20 בפברואר 1988 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 30 הרי ירושלים: במת ירושלים מתוך נתוני רת"ם
אירוס הסרגל Iris vartanii 337020 תצפיות רת"ם 18 בינואר 1983 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 31 הרי ירושלים: במת ירושלים מתוך נתוני רת"ם
אירוס הסרגל Iris vartanii 337049 תצפיות רת"ם 7 בינואר 1981 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 32 הרי ירושלים: במת ירושלים מתוך נתוני רת"ם
אירוס הסרגל Iris vartanii 337040 תצפיות רת"ם 3 בינואר 1957 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 33 הרי ירושלים: במת ירושלים מתוך נתוני רת"ם
אירוס הסרגל Iris vartanii 337035 תצפיות רת"ם 28 בינואר 1925 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 34 הרי ירושלים: במת ירושלים מתוך נתוני רת"ם
אירוס הסרגל Iris vartanii 337023 תצפיות רת"ם 29 בדצמבר 1981 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 35 הרי ירושלים: במת ירושלים מתוך נתוני רת"ם
אירוס הסרגל Iris vartanii 373742 אריאל קדם 22 בינואר 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 36 הרי ירושלים: מצפה נפתוח - עלונה
אירוס הסרגל Iris vartanii 373740 שמואל קדושי 30 בינואר 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 37 הרי ירושלים: מצפה נפתוח - עלונה
אירוס הסרגל Iris vartanii 373741 שמואל קדושי 30 בינואר 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 38 הרי ירושלים: מצפה נפתוח - עלונה
אירוס הסרגל Iris vartanii 337045 תצפיות רת"ם 8 בינואר 1944 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 39 הרי ירושלים: כסלון עליון מתוך נתוני רת"ם
אירוס הסרגל Iris vartanii 359720 מימי רון 1 בינואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 40 דרומית לקרית ענבים
אירוס הסרגל Iris vartanii 359717 מימי רון 4 בדצמבר 2014 2 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 41 מערבית לדלית אל כרמל, הדרך לכרם מה"רל
אירוס הסרגל Iris vartanii 337052 תצפיות רת"ם 11 בפברואר 1983 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 42 הר הכרמל: הכרמל הנמוך מתוך נתוני רת"ם
אירוס הסרגל Iris vartanii 364025 אבו רוכן סלמאן 5 בדצמבר 1988 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 43 הר הכרמל: מתלולי הכרמל הדרומיים
אירוס הסרגל Iris vartanii 372821 גלעד וייל 3 בינואר 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 44 שביל "חוצה גיא התהומות" בכרמל מסלול 4150 בערך מאתיים מטר אחרי הפיצול
אירוס הסרגל Iris vartanii 372817 רינה פילון 29 בנובמבר 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 45 חורשת הארבעים בכרמל
אירוס הסרגל Iris vartanii 364016 זאב קולר 2 בדצמבר 1996 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 46 הר הכרמל: מתלולי הכרמל הדרומיים
אירוס הסרגל Iris vartanii 372805 מיכל ישורון 28 בדצמבר 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 47 <Null>
אירוס הסרגל Iris vartanii 364010 אבו רוכן סלמאן 26 בנובמבר 2001 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 48 הר הכרמל: מתלולי הכרמל המזרחיים
אירוס הסרגל Iris vartanii 364007 מרב לבל 18 בנובמבר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 49 הר הכרמל: מתלולי הכרמל המזרחיים
אירוס הסרגל Iris vartanii 337082 תצפיות רת"ם 18 בדצמבר 1981 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 50 הר הכרמל: מתלולי הכרמל המזרחיים מתוך נתוני רת"ם
אירוס הסרגל Iris vartanii 364022 אבו רוכן סלמאן 23 בנובמבר 1990 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 51 הר הכרמל: מתלולי הכרמל המזרחיים
אירוס הסרגל Iris vartanii 364008 מרב לבל 18 בנובמבר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 52 הר הכרמל: מתלולי הכרמל המזרחיים
אירוס הסרגל Iris vartanii 337009 תצפיות רת"ם 7 בדצמבר 1985 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 53 הר הכרמל: מתלולי הכרמל המזרחיים מתוך נתוני רת"ם
אירוס הסרגל Iris vartanii 377953 אייל כהן 11 בנובמבר 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 54 הר הכרמל: מתלולי הכרמל המזרחיים
אירוס הסרגל Iris vartanii 359710 מימי רון 23 בנובמבר 2014 2 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 55 דרום מערבית לחוות מקורה
אירוס הסרגל Iris vartanii 364005 ברק ברכיאל 14 בדצמבר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 56 הר הכרמל: כרמל תיכון
אירוס הסרגל Iris vartanii 359708 מימי רון 23 בנובמבר 2014 2 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 57 צפון מערבית לצומת אליקים
אירוס הסרגל Iris vartanii 337095 תצפיות רת"ם 5 בדצמבר 1986 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 58 הר הכרמל: כרמל תיכון מתוך נתוני רת"ם
אירוס הסרגל Iris vartanii 364021 ויינר יגאל 3 בדצמבר 1992 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 59 הר הכרמל: כרמל תיכון
אירוס הסרגל Iris vartanii 337072 תצפיות רת"ם 21 בנובמבר 1986 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 60 הר הכרמל: כרמל תיכון מתוך נתוני רת"ם
אירוס הסרגל Iris vartanii 364024 אבו רוכן סלמאן 8 בדצמבר 1988 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 61 הר הכרמל: כרמל תיכון
אירוס הסרגל Iris vartanii 364020 ויינר יגאל 3 בדצמבר 1992 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 62 הר הכרמל: כרמל תיכון
אירוס הסרגל Iris vartanii 364006 ניתאי אבירם 29 בנובמבר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 63 הר הכרמל: כרמל תיכון
אירוס הסרגל Iris vartanii 337077 תצפיות רת"ם 8 בנובמבר 1980 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 64 הר הכרמל: כרמל תיכון מתוך נתוני רת"ם
אירוס הסרגל Iris vartanii 337098 תצפיות רת"ם 22 בדצמבר 1979 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 65 הר הכרמל: כרמל תיכון מתוך נתוני רת"ם
אירוס הסרגל Iris vartanii 337086 תצפיות רת"ם 14 בדצמבר 1985 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 66 הר הכרמל: כרמל תיכון מתוך נתוני רת"ם
אירוס הסרגל Iris vartanii 359715 מימי רון 4 בדצמבר 2014 2 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 67 דרום מערבית לדלית אל כרמל
אירוס הסרגל Iris vartanii 359714 מימי רון 4 בדצמבר 2014 2 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 68 דרום מערבית לדלית אל כרמל יתכן והאוכלוסיה ממשיכה בגבעות הסמוכות, אותו בית גידול
אירוס הסרגל Iris vartanii 337091 תצפיות רת"ם 29 בדצמבר 1984 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 69 הר הכרמל: כרמל תיכון מתוך נתוני רת"ם
אירוס הסרגל Iris vartanii 337025 תצפיות רת"ם 7 בדצמבר 1984 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 70 הר הכרמל: כרמל תיכון מתוך נתוני רת"ם
אירוס הסרגל Iris vartanii 337097 תצפיות רת"ם 12 בדצמבר 1984 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 71 הר הכרמל: כרמל תיכון מתוך נתוני רת"ם
אירוס הסרגל Iris vartanii 359716 מימי רון 4 בדצמבר 2014 2 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 72 מערבית לדלית אל כרמל, הדרך לכרם מה"רל
אירוס הסרגל Iris vartanii 337075 תצפיות רת"ם 29 בדצמבר 1990 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 73 הר הכרמל: כרמל תיכון מתוך נתוני רת"ם
אירוס הסרגל Iris vartanii 337099 תצפיות רת"ם 11 באוקטובר 1985 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 74 הר הכרמל: כרמל תיכון מתוך נתוני רת"ם
אירוס הסרגל Iris vartanii 372856 שמעון חבד 8 בינואר 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 75 בכניסה לדליית אל כרמל גבעה משמאל לכיכר הראשון
אירוס הסרגל Iris vartanii 372854 טל 4 בינואר 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 76 תצפית קרן הכרמל
אירוס הסרגל Iris vartanii 372840 אביטל 28 בדצמבר 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 77 חורשת הארבעים בכרמל מסלול כחול טבעתי באזור התצפית לעבר המחצבה בנשר
אירוס הסרגל Iris vartanii 372831 יאיר גויכמן 4 בינואר 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 78 השביל בין חורבת כרך למוחרקה, מימין לשבין מתחת לעץ
אירוס הסרגל Iris vartanii 372803 אורלי כהן 27 בדצמבר 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 79 מצוק הארבעים בכרמל
אירוס הסרגל Iris vartanii 354243 אחר 9 בדצמבר 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 80 הר הכרמל: במת הכרמל
אירוס הסרגל Iris vartanii 337012 תצפיות רת"ם 24 בנובמבר 1984 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 81 הר הכרמל: במת הכרמל מתוך נתוני רת"ם
אירוס הסרגל Iris vartanii 337013 תצפיות רת"ם 1 בדצמבר 1984 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 82 הר הכרמל: במת הכרמל מתוך נתוני רת"ם
אירוס הסרגל Iris vartanii 337021 תצפיות רת"ם 23 בנובמבר 1987 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 83 הר הכרמל: במת הכרמל מתוך נתוני רת"ם
אירוס הסרגל Iris vartanii 337007 תצפיות רת"ם 16 בדצמבר 1981 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 84 הר הכרמל: במת הכרמל מתוך נתוני רת"ם
אירוס הסרגל Iris vartanii 337014 תצפיות רת"ם 25 בנובמבר 1981 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 85 הר הכרמל: במת הכרמל מתוך נתוני רת"ם
אירוס הסרגל Iris vartanii 337018 תצפיות רת"ם 22 בנובמבר 1993 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 86 הר הכרמל: במת הכרמל מתוך נתוני רת"ם
אירוס הסרגל Iris vartanii 337006 תצפיות רת"ם 21 בנובמבר 1989 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 87 הר הכרמל: במת הכרמל מתוך נתוני רת"ם
אירוס הסרגל Iris vartanii 337036 תצפיות רת"ם 22 בדצמבר 1949 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 88 הרי ירושלים: במת ירושלים מתוך נתוני רת"ם
אירוס הסרגל Iris vartanii 372842 ניצן שפירא 29 בדצמבר 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 89 נחל אל על
אירוס הסרגל Iris vartanii 364019 פרץ גלעדי 3 בינואר 1993 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 90 דרום הגולן: נחלי גולן
אירוס הסרגל Iris vartanii 364013 פרץ גלעדי 14 בדצמבר 2000 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 91 דרום הגולן: נחלי גולן
אירוס הסרגל Iris vartanii 354403 עידו שקד 20 בפברואר 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 92 דרום הגולן: נחלי גולן
אירוס הסרגל Iris vartanii 337067 תצפיות רת"ם 10 בדצמבר 1997 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 93 דרום הגולן: נחלי גולן מתוך נתוני רת"ם
אירוס הסרגל Iris vartanii 354462 עידו שקד 22 בדצמבר 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 94 דרום הגולן: נחלי גולן
אירוס הסרגל Iris vartanii 337061 תצפיות רת"ם 17 בינואר 2000 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 95 הר הכרמל: מתלולי הכרמל הדרומיים מתוך נתוני רת"ם
אירוס הסרגל Iris vartanii 337051 תצפיות רת"ם 4 בפברואר 1994 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 96 הר הכרמל: מתלולי הכרמל הדרומיים מתוך נתוני רת"ם
אירוס הסרגל Iris vartanii 337066 תצפיות רת"ם 11 בדצמבר 1987 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 97 דרום הגולן: מורדות ירמוך מתוך נתוני רת"ם
אירוס הסרגל Iris vartanii 368257 אסף חיים 14 בינואר 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 98 דרום הגולן: מבוא חמה
אירוס הסרגל Iris vartanii 337094 תצפיות רת"ם 25 בדצמבר 1987 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 99 הר הכרמל: כרמל תיכון מתוך נתוני רת"ם
אירוס הסרגל Iris vartanii 373739 עידו שקד 9 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 100 דרום הגולן: דרום רמת הגולן
אירוס הסרגל Iris vartanii 337085 תצפיות רת"ם 22 בדצמבר 2000 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 101 הר הכרמל: כרמל תיכון מתוך נתוני רת"ם
אירוס הסרגל Iris vartanii 337065 תצפיות רת"ם 3 בינואר 1983 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 102 דרום הגולן: דרום רמת הגולן מתוך נתוני רת"ם
אירוס הסרגל Iris vartanii 337011 תצפיות רת"ם 22 בדצמבר 1979 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 103 הר הכרמל: במת הכרמל מתוך נתוני רת"ם
אירוס הסרגל Iris vartanii 337010 תצפיות רת"ם 14 בדצמבר 1985 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 104 הר הכרמל: במת הכרמל מתוך נתוני רת"ם
אירוס הסרגל Iris vartanii 337002 תצפיות רת"ם 26 בינואר 1982 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 105 הר הכרמל: במת הכרמל מתוך נתוני רת"ם
אירוס הסרגל Iris vartanii 364018 פרץ גלעדי 30 בדצמבר 1994 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 106 דרום הגולן: דרום רמת הגולן
אירוס הסרגל Iris vartanii 355691 יפתח סיני 25 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 107 גליל תחתון מרכזי: הרי נצרת עיו מאל
אירוס הסרגל Iris vartanii 337069 תצפיות רת"ם 10 בינואר 1982 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 108 גליל תחתון מרכזי: הרי נצרת מתוך נתוני רת"ם
אירוס הסרגל Iris vartanii 355693 יפתח סיני 25 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 109 גליל תחתון מרכזי: הרי נצרת עין מאהל
אירוס הסרגל Iris vartanii 364012 בקרמן שאול 5 בינואר 2001 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 110 גליל תחתון מרכזי: הרי נצרת
אירוס הסרגל Iris vartanii 359725 25 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 111 צפון מזרחית לעין מאהל
אירוס הסרגל Iris vartanii 359718 מימי רון 24 בדצמבר 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 112 צפון מזרחית לעין מאהל ישנם גם פרטים של אירוס נצרתי בגלי האבנים
אירוס הסרגל Iris vartanii 337063 תצפיות רת"ם 5 בינואר 1981 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 113 גליל תחתון מרכזי: הר תבור מתוך נתוני רת"ם
אירוס הסרגל Iris vartanii 359732 מימי רון 23 בנובמבר 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 114 הר תבור, מצפון לכניסה הראשית
אירוס הסרגל Iris vartanii 378181 אלחנן פלש 19 בדצמבר 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 115 גבעת רם, החורשה הסמוכה למכון סילברמן, המכון למדעי המוח והמכון למדעי כדור הארץ
אירוס הסרגל Iris vartanii 378182 אלחנן פלש 18 בדצמבר 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 116 גבעת רם, החורשה הסמוכה למכון סילברמן, המכון למדעי המוח והמכון למדעי כדור הארץ
אירוס הסרגל Iris vartanii 378176 ניתאי אבירם 2 בדצמבר 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 117 הר הכרמל: מתלולי הכרמל המזרחיים
אירוס הסרגל Iris vartanii 337071 תצפיות רת"ם 22 במרץ 1993 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 118 גליל תחתון מרכזי: הר תרען מתוך נתוני רת"ם
אירוס הסרגל Iris vartanii 372861 שמואל מזר 1 בינואר 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 119 גליל עליון מזרחי: רמת פשחור (הרי צפת)
אירוס הסרגל Iris vartanii 356117 טליה אורון 7 בינואר 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 120 גליל עליון מזרחי: הר כנען-רמת רזים רמת פשחור
אירוס הסרגל Iris vartanii 372862 שמואל מזר 7 בינואר 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 121 גליל עליון מזרחי: הר כנען-רמת רזים
אירוס הסרגל Iris vartanii 358147 אוהד אלט 14 בינואר 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 122
אירוס הסרגל Iris vartanii 337034 תצפיות רת"ם 2 בינואר 1986 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 123 מתוך נתוני רת"ם
אירוס הסרגל Iris vartanii 372836 פזית חסידי 26 בדצמבר 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 124 גבעות איתמר בשומרון
אירוס הסרגל Iris vartanii 372835 שלי בוהארון 6 בינואר 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 125 הר שוקף
אירוס הסרגל Iris vartanii 372834 נעם כרמון 4 בינואר 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 126 אנחנו פגשנו אותו בירידה מהר שוקף לכיוון חירבת רקית, על סימון שביל ישראל |אדום}
אירוס הסרגל Iris vartanii 372846 דפנה ט 3 בינואר 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 127 מעל תחנת הדלק של בת שלמה
אירוס הסרגל Iris vartanii 372765 אורי פרגמן-ספיר 1 בדצמבר 2011 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 128 רמות מנשה: במת מנשה
אירוס הסרגל Iris vartanii 372802 סיון קלס 26 בדצמבר 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 129 רמת השופט, מדרון צפון מזרחי מתחת לבתי שכונה חדשה
אירוס הסרגל Iris vartanii 337039 תצפיות רת"ם 2 בינואר 1964 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 130 הרי ירושלים: במת ירושלים מתוך נתוני רת"ם
אירוס הסרגל Iris vartanii 337079 תצפיות רת"ם 7 בדצמבר 1984 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 131 הר הכרמל: הכרמל הנמוך מתוך נתוני רת"ם
אירוס הסרגל Iris vartanii 359711 מימי רון 4 בדצמבר 2014 2 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 132 צפונית לבת שלמה
אירוס הסרגל Iris vartanii 372855 מרגרטה וולצ'אק 7 בינואר 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 133 על יד אתר חגית
אירוס הסרגל Iris vartanii 372844 רותיתו 30 בדצמבר 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 134 אתר חברת חשמל חגית, עין תות
אירוס הסרגל Iris vartanii 372843 רות שקולניק 30 בדצמבר 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 135 אתר חגית. יש לפנות לדרך היוצאת מכביש הגישה לאתר. הכניסה לדרך במחסום לפ
אירוס הסרגל Iris vartanii 378470 יעל אורגד 30 בדצמבר 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 136 יער הושעיה
אירוס הסרגל Iris vartanii 372839 דני נהב 27 בדצמבר 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 137 מצפור נוף קרן הכרמל (קרוב לצ' אליקים מעל ח' חרמש, נ.צ. 2017110/728159)
אירוס הסרגל Iris vartanii 372833 רונית בינדר 4 בינואר 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 138 מצוק הארבעים בכרמל
אירוס הסרגל Iris vartanii 372825 יוסי גולד 31 בדצמבר 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 139 מוחרקה. צוק הארבעים כרמל
אירוס הסרגל Iris vartanii 372865 דני גניש 4 בינואר 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 140 בגבעה 186, מערבית לקיבוץ רמות מנשה. מיקומם הוא בסוף העלייה המזרחית (התלולה),לקראת הפסגה.
אירוס הסרגל Iris vartanii 372863 שמעון דדון 8 בינואר 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 141 גבעה 186 ליד רמת מנשה מול מנהרת כביש 6
אירוס הסרגל Iris vartanii 372848 מרב לבל 3 בינואר 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 142 בת שלמה בקרבת תחנת הדלק
אירוס הסרגל Iris vartanii 372847 אודליה זיו 3 בינואר 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 143 דרומית לתחנת דלק בת שלמה
אירוס הסרגל Iris vartanii 372818 אורן אשכנזי 2 בינואר 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 144 גבעה נ.ג. 186, מעל/מדרום לנחל דליה (רמת מנשה)
אירוס הסרגל Iris vartanii 372813 דותן משולם 28 בדצמבר 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 145 עין דמומית, שמורת נחל דליה ויובליו - נחל שלף
אירוס הסרגל Iris vartanii 372812 תמרה בן-ארי 28 בדצמבר 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 146 שביל הגישה לאקליפטוס הגדול בעין דמומית.מצד שמאל אחרי שהשביל חוצה ודי
אירוס הסרגל Iris vartanii 372807 אייל שי 20 בדצמבר 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 147 מדרום לקיבוץ דליה - בתה עם אדמה כבדה מעל מדפי סלע גיר, מדרון צפוני.
אירוס הסרגל Iris vartanii 337004 תצפיות רת"ם 20 בדצמבר 1977 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 148 רמות מנשה: במת מנשה מתוך נתוני רת"ם
אירוס הסרגל Iris vartanii 337008 תצפיות רת"ם 14 בדצמבר 1990 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 149 רמות מנשה: במת מנשה מתוך נתוני רת"ם
אירוס הסרגל Iris vartanii 337068 תצפיות רת"ם 3 בינואר 1981 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 150 דרום הגולן: מבוא חמה מתוך נתוני רת"ם
אירוס הסרגל Iris vartanii 337062 תצפיות רת"ם 19 בינואר 1988 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 151 מערב הגליל העליון: הר מעונה (מעלות) מתוך נתוני רת"ם
אירוס הסרגל Iris vartanii 337055 תצפיות רת"ם 24 בפברואר 1991 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 152 חולות: מישור חוף כרמלים מתוך נתוני רת"ם
אירוס הסרגל Iris vartanii 337054 תצפיות רת"ם 10 במרץ 1991 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 153 חולות: מישור חוף כרמלים מתוך נתוני רת"ם
אירוס הסרגל Iris vartanii 337053 תצפיות רת"ם 20 בדצמבר 1921 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 154 הר הכרמל: ראש כרמל מתוך נתוני רת"ם
אירוס הסרגל Iris vartanii 359707 מימי רון 23 בנובמבר 2014 2 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 155 צפון מערבית לצומת אליקים
אירוס הסרגל Iris vartanii 372830 ענת קידר 4 בינואר 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 156 מצפור המוחרקה, קרן כרמל
אירוס הסרגל Iris vartanii 359735 מימי רון 23 בנובמבר 2014 2 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 157 דרומית לכרם מהר"ל (דרך לחוות מקורה)
אירוס הסרגל Iris vartanii 359709 מימי רון 23 בנובמבר 2014 2 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 158 צפון מערבית לצומת אליקים
אירוס הסרגל Iris vartanii 372873 יאיר אור 9 בינואר 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 159
אירוס הסרגל Iris vartanii 372872 אבינועם דנין 20 בינואר 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 160 בין גבעות עולם לגבעה 851 בישוב איתמר
אירוס הסרגל Iris vartanii 372859 מרגרטה וולצ'אק 22 בינואר 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 161 נבי סמואל
אירוס הסרגל Iris vartanii 321460 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 162 מתוך נתוני רת"ם
אירוס הסרגל Iris vartanii 337047 תצפיות רת"ם 25 בדצמבר 1984 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 163 מתוך נתוני רת"ם
אירוס הסרגל Iris vartanii 337043 תצפיות רת"ם 12 בינואר 1981 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 164 מתוך נתוני רת"ם
אירוס הסרגל Iris vartanii 337028 תצפיות רת"ם 6 במרץ 1986 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 165 מתוך נתוני רת"ם
אירוס הסרגל Iris vartanii 323077 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 166 מתוך נתוני רת"ם
אירוס הסרגל Iris vartanii 337046 תצפיות רת"ם 15 בינואר 1967 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 167 מתוך נתוני רת"ם
אירוס הסרגל Iris vartanii 337033 תצפיות רת"ם 9 בדצמבר 1987 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 168 מתוך נתוני רת"ם
אירוס הסרגל Iris vartanii 337031 תצפיות רת"ם 1 בספטמבר 1980 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 169 מתוך נתוני רת"ם
אירוס הסרגל Iris vartanii 337027 תצפיות רת"ם 13 בינואר 1984 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 170 מתוך נתוני רת"ם
אירוס הסרגל Iris vartanii 337029 תצפיות רת"ם 17 בינואר 1987 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 171 מתוך נתוני רת"ם
אירוס הסרגל Iris vartanii 321459 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 2 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 172 מתוך נתוני רת"ם
אירוס הסרגל Iris vartanii 337032 תצפיות רת"ם 31 בדצמבר 1983 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 173 מתוך נתוני רת"ם
אירוס הסרגל Iris vartanii 337044 תצפיות רת"ם 10 בדצמבר 1979 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 174 מתוך נתוני רת"ם
אירוס הסרגל Iris vartanii 337030 תצפיות רת"ם 17 בנובמבר 1987 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 175 מתוך נתוני רת"ם
אירוס הסרגל Iris vartanii 372851 יצחק קמרה 4 בינואר 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 176 פיסגת הר שוקף
אירוס הסרגל Iris vartanii 381009 ניסים פרימו 28 בדצמבר 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 177
אירוס הסרגל Iris vartanii 372806 בן הדר 28 בדצמבר 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 178 מצפור המוחרקה
אירוס הסרגל Iris vartanii 378368 יעל אורגד 30 בנובמבר 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 179 הר הכרמל: במת הכרמל
אירוס הסרגל Iris vartanii 337089 תצפיות רת"ם 22 בנובמבר 1986 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 180 הר הכרמל: כרמל תיכון מתוך נתוני רת"ם
אירוס הסרגל Iris vartanii 337000 תצפיות רת"ם 11 בינואר 1991 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 181 הר הכרמל: במת הכרמל מתוך נתוני רת"ם
אירוס הסרגל Iris vartanii 337101 תצפיות רת"ם 24 בנובמבר 1982 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 182 הר הכרמל: כרמל תיכון מתוך נתוני רת"ם
אירוס הסרגל Iris vartanii 372868 דבורה ירדני 27 בדצמבר 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 183 בכניסה לאתר חגית בואדי מילק ליד עין תות
אירוס הסרגל Iris vartanii 337019 תצפיות רת"ם 22 בדצמבר 2000 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 184 הר הכרמל: מתלולי הכרמל הדרומיים מתוך נתוני רת"ם
אירוס הסרגל Iris vartanii 337080 תצפיות רת"ם 12 בדצמבר 1981 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 185 הר הכרמל: מתלולי הכרמל המזרחיים מתוך נתוני רת"ם
אירוס הסרגל Iris vartanii 337022 תצפיות רת"ם 29 בדצמבר 1989 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 186 הר הכרמל: מתלולי הכרמל המזרחיים מתוך נתוני רת"ם
אירוס הסרגל Iris vartanii 337076 תצפיות רת"ם 5 באפריל 1994 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 187 הר הכרמל: מתלולי הכרמל המזרחיים מתוך נתוני רת"ם
אירוס הסרגל Iris vartanii 337015 תצפיות רת"ם 14 בנובמבר 1979 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 188 הר הכרמל: מתלולי הכרמל המזרחיים מתוך נתוני רת"ם
אירוס הסרגל Iris vartanii 337016 תצפיות רת"ם 8 בנובמבר 1980 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 189 הר הכרמל: מתלולי הכרמל המזרחיים מתוך נתוני רת"ם
אירוס הסרגל Iris vartanii 372822 טל תמיר 3 בינואר 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 190 שביל "חוצה גיא התהומות" בכרמל מסלול 4150 בערך מאתיים מטר אחרי הפיצול
אירוס הסרגל Iris vartanii 372864 שמעון דדון 8 בינואר 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 191 הר שוקף בפיסגה הקרובה לרקית
אירוס הסרגל Iris vartanii 372853 dudi.Hol 4 בינואר 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 192 ליד חורבת חרמש בעליה למצפור המוחרקה. ליד עמוד חשמל הגדול
אירוס הסרגל Iris vartanii 372852 itai 4 בינואר 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 193 קרן הכרמל
אירוס הסרגל Iris vartanii 372849 יצחק קמרה 4 בינואר 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 194 הר שוקף
אירוס הסרגל Iris vartanii 372829 אראלה הרי 4 בינואר 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 195 עשרות
אירוס הסרגל Iris vartanii 372827 טל תמיר 4 בינואר 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 196 פסגת הר שוקף, כרמל. כ-10 פרטים. 3 מתוכם בשיא פריחה 7 פרטים סיימו
אירוס הסרגל Iris vartanii 372823 טל תמיר 1 בינואר 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 197 כרמל, מורדות הר שוקף, משני צידיו של שביל ישראל
אירוס הסרגל Iris vartanii 372815 לורי רימון 1 בינואר 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 198 בין חורבת רקית להר שוקף
אירוס הסרגל Iris vartanii 372809 רותי טלמור 27 בדצמבר 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 199 פסגת הר שוקף וסביבתה, רום 460-497מ'
אירוס הסרגל Iris vartanii 372804 חן מרוז 27 בדצמבר 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 200 כרמל. בין דלית אל כרמל לחורבת סומקה.
אירוס הסרגל Iris vartanii 359704 מימי רון 23 בנובמבר 2014 2 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 201 צפון מערבית לצומת אליקים
אירוס הסרגל Iris vartanii 354187 אייל כהן 10 בדצמבר 2009 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 202 הר הכרמל: מתלולי הכרמל המזרחיים
אירוס הסרגל Iris vartanii 337087 תצפיות רת"ם 1 בדצמבר 1989 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 203 הר הכרמל: כרמל תיכון מתוך נתוני רת"ם
אירוס הסרגל Iris vartanii 337073 תצפיות רת"ם 21 בנובמבר 1980 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 204 הר הכרמל: כרמל תיכון מתוך נתוני רת"ם
אירוס הסרגל Iris vartanii 337093 תצפיות רת"ם 8 בדצמבר 1992 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 205 הר הכרמל: כרמל תיכון מתוך נתוני רת"ם
אירוס הסרגל Iris vartanii 337092 תצפיות רת"ם 6 בינואר 1981 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 206 הר הכרמל: כרמל תיכון מתוך נתוני רת"ם
אירוס הסרגל Iris vartanii 381015 ניסים פרימו 20 בינואר 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 207
אירוס הסרגל Iris vartanii 354220 אייל כהן 22 בנובמבר 2011 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 208 הר הכרמל: מתלולי הכרמל המזרחיים
אירוס הסרגל Iris vartanii 354221 אייל כהן 23 בנובמבר 2011 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 209 הר הכרמל: כרמל תיכון
אירוס הסרגל Iris vartanii 357223 יריב מליחי 25 בפברואר 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 210 הרי ירושלים: ארץ כפירה
אירוס הסרגל Iris vartanii 381014 ניסים פרימו 20 בינואר 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 211
אירוס הסרגל Iris vartanii 381013 ניסים פרימו 20 בינואר 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 212
אירוס הסרגל Iris vartanii 381012 ניסים פרימו 28 בדצמבר 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 213
אירוס הסרגל Iris vartanii 381011 ניסים פרימו 28 בדצמבר 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 214
אירוס הסרגל Iris vartanii 381010 ניסים פרימו 28 בדצמבר 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 215
אירוס הסרגל Iris vartanii 381008 ניסים פרימו 28 בדצמבר 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 216
אירוס הסרגל Iris vartanii 381007 ניסים פרימו 28 בדצמבר 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 217
אירוס הסרגל Iris vartanii 381006 ניסים פרימו 28 בדצמבר 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 218
אירוס הסרגל Iris vartanii 381005 ניסים פרימו 28 בדצמבר 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 219
אירוס הסרגל Iris vartanii 337026 תצפיות רת"ם 7 בדצמבר 1979 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 220 הר הכרמל: כרמל תיכון מתוך נתוני רת"ם
אירוס הסרגל Iris vartanii 337088 תצפיות רת"ם 8 בנובמבר 1979 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 221 הר הכרמל: כרמל תיכון מתוך נתוני רת"ם
אירוס הסרגל Iris vartanii 337090 תצפיות רת"ם 25 בדצמבר 1979 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 222 הר הכרמל: כרמל תיכון מתוך נתוני רת"ם
אירוס הסרגל Iris vartanii 337096 תצפיות רת"ם 6 בדצמבר 1981 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 223 הר הכרמל: כרמל תיכון מתוך נתוני רת"ם
אירוס הסרגל Iris vartanii 381004 ניסים פרימו 28 בדצמבר 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 224
אירוס הסרגל Iris vartanii 381003 ניסים פרימו 9 בינואר 2018 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 225
אירוס הסרגל Iris vartanii 381002 ניסים פרימו 9 בינואר 2018 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 226
אירוס הסרגל Iris vartanii 381001 ניסים פרימו 9 בינואר 2018 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 227
אירוס הסרגל Iris vartanii 381000 ניסים פרימו 9 בינואר 2018 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 228
אירוס הסרגל Iris vartanii 380999 ניסים פרימו 9 בינואר 2018 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 229
אירוס הסרגל Iris vartanii 380998 ניסים פרימו 18 בינואר 2018 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 230
אירוס הסרגל Iris vartanii 372816 שולה וסרמן 17 בדצמבר 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 231 מצפור המוחרקה - הכרמל הדרומי
אירוס הסרגל Iris vartanii 372814 משה מורן 21 בדצמבר 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 232 חורשת הארבעים בכרמל. זה היה לפני שפרסמתם את הבקשה ולכן אין תצלום
אירוס הסרגל Iris vartanii 337084 תצפיות רת"ם 18 בנובמבר 1980 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 233 הר הכרמל: במת הכרמל מתוך נתוני רת"ם
אירוס הסרגל Iris vartanii 337001 תצפיות רת"ם 16 בנובמבר 1982 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 234 הר הכרמל: במת הכרמל מתוך נתוני רת"ם
אירוס הסרגל Iris vartanii 337081 תצפיות רת"ם 28 בנובמבר 1981 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 235 הר הכרמל: במת הכרמל מתוך נתוני רת"ם
אירוס הסרגל Iris vartanii 337017 תצפיות רת"ם 24 בנובמבר 1980 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 236 הר הכרמל: במת הכרמל מתוך נתוני רת"ם
אירוס הסרגל Iris vartanii 380993 ברק ברכיאל 25 בינואר 2018 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 237 רמות מנשה: הר חורשן
אירוס הסרגל Iris vartanii 380994 ברק ברכיאל 25 בינואר 2018 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 238 רמות מנשה: הר חורשן
אירוס הסרגל Iris vartanii 380997 ניסים פרימו 18 בינואר 2018 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 239
אירוס הסרגל Iris vartanii 380996 ניסים פרימו 18 בינואר 2018 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 240
אירוס הסרגל Iris vartanii 380995 ניסים פרימו 18 בינואר 2018 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 241
אירוס הסרגל Iris vartanii 359727 מימי רון 23 בנובמבר 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 242 צפון מזרחית לבית רימון
אירוס הסרגל Iris vartanii 378157 נעם שגב 22 בנובמבר 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 243 הר הכרמל: מתלולי הכרמל הדרומיים
אירוס הסרגל Iris vartanii 378463 דר בן נתן 29 בדצמבר 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 244 שום סימן לאירוסי הסרגל באיזור. בנקודה נמצא קלון של אירוס שחום ובאיזור הקרוב כמה פרטים של אירוס א"י וצהרון מצוי. אולי טעות בתיוג או בזיהוי.
אירוס הסרגל Iris vartanii 384769 אוהד בנימיני 22 בינואר 2018 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 245 עמונה
אירוס הסרגל Iris vartanii 372820 נעם עביצל 3 בינואר 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 246 מצפון לעלייה לעמונה 100 מ' מהכביש, דרומית לכרם הזיתים
אירוס הסרגל Iris vartanii 378370 יעל אורגד 25 בנובמבר 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 247 הר הכרמל: כרמל תיכון
אירוס הסרגל Iris vartanii 378369 יעל אורגד 25 בנובמבר 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 248 הר הכרמל: כרמל תיכון
אירוס הסרגל Iris vartanii 373755 ניסים פרימו 19 בינואר 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 249
אירוס הסרגל Iris vartanii 373754 ניסים פרימו 19 בינואר 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 250
אירוס הסרגל Iris vartanii 373752 ניסים פרימו 20 בינואר 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 251
אירוס הסרגל Iris vartanii 373751 ניסים פרימו 20 בינואר 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 252
אירוס הסרגל Iris vartanii 373750 ניסים פרימו 20 בינואר 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 253
אירוס הסרגל Iris vartanii 373749 ניסים פרימו 20 בינואר 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 254
אירוס הסרגל Iris vartanii 373748 ניסים פרימו 20 בינואר 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 255
אירוס הסרגל Iris vartanii 373747 ניסים פרימו 20 בינואר 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 256
אירוס הסרגל Iris vartanii 373746 ניסים פרימו 20 בינואר 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 257
אירוס הסרגל Iris vartanii 373745 ניסים פרימו 20 בינואר 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 258
אירוס הסרגל Iris vartanii 373743 מימי רון 25 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 259 גליל תחתון מרכזי: הר תרען
אירוס הסרגל Iris vartanii 373744 מימי רון 25 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 260 גליל תחתון מרכזי: הרי נצרת
אירוס הסרגל Iris vartanii 372828 מרב נוב 3 בינואר 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 261 כרמל, לאורך המסלול האדום מהמוחרקה אל חורבת כרך
אירוס הסרגל Iris vartanii 372826 שמעון דדון 4 בינואר 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 262 שביל 4227 כ- 300 מטר אחרי חרבת כרך לכיוון המוחרקה (קרן כרמל) מצד שמאל
אירוס הסרגל Iris vartanii 372811 אמנון באום 28 בדצמבר 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 263 מצוק חורשת הארבעים כרמל
אירוס הסרגל Iris vartanii 378367 ניתאי אבירם 2 בדצמבר 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 264 הר הכרמל: מתלולי הכרמל המזרחיים
אירוס הסרגל Iris vartanii 378364 טליה אורון 25 בדצמבר 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 265 גליל עליון מזרחי: רמת פשחור (הרי צפת)
אירוס הסרגל Iris vartanii 384480 יעל אורגד 30 בדצמבר 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 266 גליל תחתון מרכזי: הר הושעיה
אירוס הסרגל Iris vartanii 372824 אראלה הרי 4 בינואר 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 267 מסלול נחל רקפת לכוון המוחרקה סמוך לחירבת כרך מיקום משוער, הנקודה התקבלה עם שגיאה טכנית.
אירוס הסרגל Iris vartanii 378363 ניסים פרימו 26 בדצמבר 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 268
אירוס הסרגל Iris vartanii 378365 טליה אורון 25 בדצמבר 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 269 רכס נפתלי: מורדות נפתלי הר צפיה. לוודא הגדרה. מתאים יותר לאירוס סרגל. מצורפות תמונות
אירוס הסרגל Iris vartanii 364017 אריה קלר 11 בינואר 1996 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 270 רמות מנשה: הר חורשן
אירוס הסרגל Iris vartanii 372871 אלון לוטן 4 בינואר 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 271 רמות מנשה: במת מנשה
אירוס הסרגל Iris vartanii 372845 דותן משולם 1 בינואר 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 272 עין דמומית, שמורת נחל דליה ויובליו - נחל שלף
אירוס הסרגל Iris vartanii 372841 אמנון להב 28 בדצמבר 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 273 מערבית לקיבוץ גלעד, כ 400 מ מהבית האחרון
אירוס הסרגל Iris vartanii 372838 אמנון להב 26 בדצמבר 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 274 בנחל רז, כ 1.5 קמ מז לכביש דליה-גלעד , עשרות רבות מדי שנה
אירוס הסרגל Iris vartanii 372819 נעם עביצל 2 בינואר 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 275 גבעה נ.ג. 186, מעל/מדרום לנחל דליה (רמת מנשה)
אירוס הסרגל Iris vartanii 372808 אייל שי 28 בדצמבר 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 276 סלע גיר עם "בועות" צור, אדמה כבדה, מפנה צפוני.
אירוס הסרגל Iris vartanii 337100 תצפיות רת"ם 21 בנובמבר 1980 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 277 רמות מנשה: במת מנשה מתוך נתוני רת"ם
אירוס הסרגל Iris vartanii 337005 תצפיות רת"ם 30 בדצמבר 1988 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 278 רמות מנשה: במת מנשה מתוך נתוני רת"ם
אירוס הסרגל Iris vartanii 337037 תצפיות רת"ם 8 בינואר 1989 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 279 רמות מנשה: במת מנשה מתוך נתוני רת"ם
אירוס הסרגל Iris vartanii 337003 תצפיות רת"ם 1 בדצמבר 1989 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 280 רמות מנשה: במת מנשה מתוך נתוני רת"ם
אירוס הסרגל Iris vartanii 336999 תצפיות רת"ם 8 בינואר 1988 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 281 רמות מנשה: במת מנשה מתוך נתוני רת"ם
אירוס הסרגל Iris vartanii 364009 לוטן רן 27 בנובמבר 2008 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 282 רמות מנשה: במת מנשה
אירוס הסרגל Iris vartanii 359729 מימי רון 5 בדצמבר 2014 2 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 283 מזרחית לכניסה לאתר חגית (דרומית לנחל תות)
אירוס הסרגל Iris vartanii 354244 בן רוזנברג 13 בדצמבר 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 284 רמות מנשה: במת מנשה
אירוס הסרגל Iris vartanii 364011 צופה בלתי ידוע 11 בנובמבר 2001 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 285 רמות מנשה: במת מנשה
אירוס הסרגל Iris vartanii 359721 מימי רון 1 בינואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 286 צפון מזרחית לעפרה וצפונית לעמונה
אירוס הסרגל Iris vartanii 359713 מימי רון 4 בדצמבר 2014 2 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 287 בתוך דלית אל כרמל
אירוס הסרגל Iris vartanii 372870 שיר ורד 17 בינואר 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 288 עמונה
אירוס הסרגל Iris vartanii 372869 איתי פבונצ'לו 19 בינואר 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 289 רכס גדעונים, איתמר
אירוס הסרגל Iris vartanii 372860 עופר שטייניץ 22 בינואר 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 290 שביל סובב נבי סמואל
אירוס הסרגל Iris vartanii 358152 מורן בן דוד 20 בינואר 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 291
אירוס הסרגל Iris vartanii 358157 מורן בן דוד 20 בינואר 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 292
אירוס הסרגל Iris vartanii 359722 עמוס סבח 31 בדצמבר 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 293
אירוס הסרגל Iris vartanii 358151 מורן בן דוד 19 בינואר 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 294
אירוס הסרגל Iris vartanii 358155 מורן בן דוד 20 בינואר 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 295
אירוס הסרגל Iris vartanii 359723 עפרה פרידמן 1 בדצמבר 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 296
אירוס הסרגל Iris vartanii 358160 מורן בן דוד 20 בינואר 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 297
אירוס הסרגל Iris vartanii 358162 מורן בן דוד 20 בינואר 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 298
אירוס הסרגל Iris vartanii 358150 מורן בן דוד 19 בינואר 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 299
אירוס הסרגל Iris vartanii 358159 מורן בן דוד 20 בינואר 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 300
אירוס הסרגל Iris vartanii 358158 מורן בן דוד 20 בינואר 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 301
אירוס הסרגל Iris vartanii 358149 מורן בן דוד 19 בינואר 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 302
אירוס הסרגל Iris vartanii 358156 מורן בן דוד 20 בינואר 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 303
אירוס הסרגל Iris vartanii 359724 עפרה פרידמן 1 בינואר 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 304
אירוס הסרגל Iris vartanii 358154 מורן בן דוד 20 בינואר 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 305
אירוס הסרגל Iris vartanii 358153 מורן בן דוד 20 בינואר 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 306
אירוס הסרגל Iris vartanii 358161 מורן בן דוד 20 בינואר 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 307
אירוס הסרגל Iris vartanii 372850 יצחק קמרה 4 בינואר 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 308 עלייה להר שוקף
אירוס הסרגל Iris vartanii 372832 רונית בינדר 4 בינואר 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 309 השביל בין חורבת כרך למוחרקה, משמאל לשביל מעט מוגבה
אירוס הסרגל Iris vartanii 372810 שרון בלום 28 בדצמבר 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 310 שמורת טבע חורשת הארבעים (מסלול הליכה כחול-לבן, אחרי הבאר)
אירוס הסרגל Iris vartanii 358020 עמוס סבח 20 בפברואר 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 311
אירוס הסרגל Iris vartanii 358148 אוהד אלט 14 בינואר 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 312
אירוס הסרגל Iris vartanii 358146 אוהד אלט 14 בינואר 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 313
אירוס הסרגל Iris vartanii 358163 עמוס סבח 22 בינואר 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 314
אירוס הסרגל Iris vartanii 359984 דפנה גלזר 21 בנובמבר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 315 הר הכרמל: מתלולי הכרמל המזרחיים
אירוס הסרגל Iris vartanii 364023 צדק יצחק 1 בינואר 1989 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 316
אירוס הסרגל Iris vartanii 364026 אסף מנחם 29 במרץ 1988 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 317
אירוס הסרגל Iris vartanii 363999 אייל דרעי 22 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 318
אירוס הסרגל Iris vartanii 373753 ניסים פרימו 19 בינואר 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20vartanii/ 319