ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
עלקת שולץ Orobanche schultzii 335327 תצפיות רת"ם 3 באוגוסט 1989 1 0 0 /taxa/Orobanche%20schultzii/ 1 מתוך נתוני רת"ם
עלקת שולץ Orobanche schultzii 328153 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Orobanche%20schultzii/ 2 מתוך נתוני רת"ם
עלקת שולץ Orobanche schultzii 335322 תצפיות רת"ם 30 ביולי 1991 1 0 0 /taxa/Orobanche%20schultzii/ 3 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
עלקת שולץ Orobanche schultzii 335338 תצפיות רת"ם 27 במאי 2000 1 0 0 /taxa/Orobanche%20schultzii/ 4 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
עלקת שולץ Orobanche schultzii 335332 תצפיות רת"ם 18 ביולי 1990 1 0 0 /taxa/Orobanche%20schultzii/ 5 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
עלקת שולץ Orobanche schultzii 335319 תצפיות רת"ם 6 ביולי 1990 1 0 0 /taxa/Orobanche%20schultzii/ 6 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
עלקת שולץ Orobanche schultzii 335335 תצפיות רת"ם 21 במאי 1993 1 0 0 /taxa/Orobanche%20schultzii/ 7 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
עלקת שולץ Orobanche schultzii 335321 תצפיות רת"ם 23 במאי 1994 1 0 0 /taxa/Orobanche%20schultzii/ 8 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
עלקת שולץ Orobanche schultzii 335320 תצפיות רת"ם 7 ביולי 1987 1 0 0 /taxa/Orobanche%20schultzii/ 9 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
עלקת שולץ Orobanche schultzii 335336 תצפיות רת"ם 21 במאי 1994 1 0 0 /taxa/Orobanche%20schultzii/ 10 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
עלקת שולץ Orobanche schultzii 335316 תצפיות רת"ם 17 ביוני 1988 1 0 0 /taxa/Orobanche%20schultzii/ 11 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
עלקת שולץ Orobanche schultzii 335317 תצפיות רת"ם 12 באוגוסט 1994 1 0 0 /taxa/Orobanche%20schultzii/ 12 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
עלקת שולץ Orobanche schultzii 335314 תצפיות רת"ם 5 ביולי 1993 1 0 0 /taxa/Orobanche%20schultzii/ 13 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
עלקת שולץ Orobanche schultzii 335313 תצפיות רת"ם 9 ביולי 1989 1 0 0 /taxa/Orobanche%20schultzii/ 14 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
עלקת שולץ Orobanche schultzii 335323 תצפיות רת"ם 15 ביוני 1999 1 0 0 /taxa/Orobanche%20schultzii/ 15 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
עלקת שולץ Orobanche schultzii 335315 תצפיות רת"ם 23 ביולי 1990 1 0 0 /taxa/Orobanche%20schultzii/ 16 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
עלקת שולץ Orobanche schultzii 335326 תצפיות רת"ם 30 ביולי 1991 1 0 0 /taxa/Orobanche%20schultzii/ 17 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
עלקת שולץ Orobanche schultzii 335318 תצפיות רת"ם 23 באוקטובר 1992 1 0 0 /taxa/Orobanche%20schultzii/ 18 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
עלקת שולץ Orobanche schultzii 335324 תצפיות רת"ם 26 ביוני 1992 1 0 0 /taxa/Orobanche%20schultzii/ 19 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
עלקת שולץ Orobanche schultzii 335330 תצפיות רת"ם 28 במאי 1925 1 0 0 /taxa/Orobanche%20schultzii/ 20 הרי ירושלים: במת ירושלים מתוך נתוני רת"ם
עלקת שולץ Orobanche schultzii 335333 תצפיות רת"ם 27 במרץ 1931 1 0 0 /taxa/Orobanche%20schultzii/ 21 הרי ירושלים: מדרונות מזרחיים מתוך נתוני רת"ם
עלקת שולץ Orobanche schultzii 335337 תצפיות רת"ם 16 במאי 1910 1 0 0 /taxa/Orobanche%20schultzii/ 22 הרי ירושלים: מדרונות מזרחיים מתוך נתוני רת"ם
עלקת שולץ Orobanche schultzii 335331 תצפיות רת"ם 19 באפריל 1929 1 0 0 /taxa/Orobanche%20schultzii/ 23 הרי ירושלים: במת ירושלים מתוך נתוני רת"ם
עלקת שולץ Orobanche schultzii 385267 שמואל מזר 16 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Orobanche%20schultzii/ 24 הר ביריה. כניסה למשרדי קק״ל נצפה לפני 3 שנים באותה נקודה. הוגדר ע״י פרופ׳ דומינה בתיווכו של שמעון סיוון כהן