ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
עלקת שולץ Orobanche schultzii 385267 שמואל מזר 16 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Orobanche%20schultzii/ 1 הר ביריה. כניסה למשרדי קק״ל נצפה לפני 3 שנים באותה נקודה. הוגדר ע״י פרופ׳ דומינה בתיווכו של שמעון סיוון כהן