ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
ערברבה קטנת-פרחים Epilobium parviflorum 382199 חוה גולדשטיין 1 ביולי 2004 1 0 0 /taxa/Epilobium%20parviflorum/ 1 עמק החולה: ארץ פלגי מים
ערברבה קטנת-פרחים Epilobium parviflorum 332543 תצפיות רת"ם 23 בפברואר 1985 1 0 0 /taxa/Epilobium%20parviflorum/ 2 רכס נפתלי: מורדות נפתלי מתוך נתוני רת"ם
ערברבה קטנת-פרחים Epilobium parviflorum 328179 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Epilobium%20parviflorum/ 3 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
ערברבה קטנת-פרחים Epilobium parviflorum 332538 תצפיות רת"ם 1 בספטמבר 1983 1 0 0 /taxa/Epilobium%20parviflorum/ 4 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
ערברבה קטנת-פרחים Epilobium parviflorum 332545 תצפיות רת"ם 19 ביוני 1998 1 0 0 /taxa/Epilobium%20parviflorum/ 5 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
ערברבה קטנת-פרחים Epilobium parviflorum 362296 ראובן אבי 18 בספטמבר 1988 1 0 0 /taxa/Epilobium%20parviflorum/ 6 עמק החולה: אבל בית מעכה
ערברבה קטנת-פרחים Epilobium parviflorum 362288 ראובן אבי 12 ביוני 1990 1 0 0 /taxa/Epilobium%20parviflorum/ 7 צפון הגולן: מורדות גולן
ערברבה קטנת-פרחים Epilobium parviflorum 332544 תצפיות רת"ם 15 במאי 1984 1 0 0 /taxa/Epilobium%20parviflorum/ 8 רכס נפתלי: מורדות נפתלי מתוך נתוני רת"ם
ערברבה קטנת-פרחים Epilobium parviflorum 332541 תצפיות רת"ם 18 בספטמבר 1988 1 0 0 /taxa/Epilobium%20parviflorum/ 9 עמק החולה: אבל בית מעכה מתוך נתוני רת"ם
ערברבה קטנת-פרחים Epilobium parviflorum 332531 תצפיות רת"ם 19 בספטמבר 1991 1 0 0 /taxa/Epilobium%20parviflorum/ 10 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
ערברבה קטנת-פרחים Epilobium parviflorum 388915 מרב לבל 23 ביוני 2019 1 0 0 /taxa/Epilobium%20parviflorum/ 11 צפון הגולן: במת הגולן
ערברבה קטנת-פרחים Epilobium parviflorum 332537 תצפיות רת"ם 19 ביולי 1967 1 0 0 /taxa/Epilobium%20parviflorum/ 12 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
ערברבה קטנת-פרחים Epilobium parviflorum 332535 תצפיות רת"ם 9 באוקטובר 1984 1 0 0 /taxa/Epilobium%20parviflorum/ 13 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
ערברבה קטנת-פרחים Epilobium parviflorum 332534 תצפיות רת"ם 1 בדצמבר 1986 1 0 0 /taxa/Epilobium%20parviflorum/ 14 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
ערברבה קטנת-פרחים Epilobium parviflorum 332542 תצפיות רת"ם 15 במאי 1989 1 0 0 /taxa/Epilobium%20parviflorum/ 15 עמק החולה: אבל בית מעכה מתוך נתוני רת"ם
ערברבה קטנת-פרחים Epilobium parviflorum 362291 ראובן אבי 27 באוגוסט 1989 1 0 0 /taxa/Epilobium%20parviflorum/ 16 עמק החולה: ארץ פלגי מים
ערברבה קטנת-פרחים Epilobium parviflorum 362286 ראובן אבי 28 באוקטובר 1992 1 0 0 /taxa/Epilobium%20parviflorum/ 17 עמק החולה: ארץ פלגי מים
ערברבה קטנת-פרחים Epilobium parviflorum 354277 חוה גולדשטיין 4 באוגוסט 2010 1 0 0 /taxa/Epilobium%20parviflorum/ 18 עמק החולה: ארץ פלגי מים
ערברבה קטנת-פרחים Epilobium parviflorum 362292 ראובן אבי 18 ביולי 1989 1 0 0 /taxa/Epilobium%20parviflorum/ 19 עמק החולה: ארץ פלגי מים
ערברבה קטנת-פרחים Epilobium parviflorum 362277 חוה גולדשטיין 1 ביולי 2004 1 0 0 /taxa/Epilobium%20parviflorum/ 20 עמק החולה: ארץ פלגי מים
ערברבה קטנת-פרחים Epilobium parviflorum 362281 ראובן אבי 27 בספטמבר 1994 1 0 0 /taxa/Epilobium%20parviflorum/ 21 עמק החולה: ארץ פלגי מים
ערברבה קטנת-פרחים Epilobium parviflorum 354279 חוה גולדשטיין 4 באוגוסט 2010 1 0 0 /taxa/Epilobium%20parviflorum/ 22 עמק החולה: ארץ פלגי מים
ערברבה קטנת-פרחים Epilobium parviflorum 332533 תצפיות רת"ם 15 באוקטובר 1946 1 0 0 /taxa/Epilobium%20parviflorum/ 23 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
ערברבה קטנת-פרחים Epilobium parviflorum 362285 ראובן אבי 28 בספטמבר 1993 1 0 0 /taxa/Epilobium%20parviflorum/ 24 עמק החולה: ארץ פלגי מים
ערברבה קטנת-פרחים Epilobium parviflorum 362298 מלול אלי 30 בנובמבר 1987 1 0 0 /taxa/Epilobium%20parviflorum/ 25 עמק החולה: ארץ פלגי מים
ערברבה קטנת-פרחים Epilobium parviflorum 362290 ראובן אבי 27 באוגוסט 1989 1 0 0 /taxa/Epilobium%20parviflorum/ 26 עמק החולה: ארץ פלגי מים
ערברבה קטנת-פרחים Epilobium parviflorum 362284 ראובן אבי 28 בספטמבר 1993 1 0 0 /taxa/Epilobium%20parviflorum/ 27 עמק החולה: ארץ פלגי מים
ערברבה קטנת-פרחים Epilobium parviflorum 362278 צופה בלתי ידוע 11 בנובמבר 2001 1 0 0 /taxa/Epilobium%20parviflorum/ 28 עמק החולה: ארץ פלגי מים R
ערברבה קטנת-פרחים Epilobium parviflorum 332530 תצפיות רת"ם 15 באוגוסט 1987 1 0 0 /taxa/Epilobium%20parviflorum/ 29 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
ערברבה קטנת-פרחים Epilobium parviflorum 332532 תצפיות רת"ם 6 באוקטובר 1981 1 0 0 /taxa/Epilobium%20parviflorum/ 30 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
ערברבה קטנת-פרחים Epilobium parviflorum 362293 ראובן אבי 18 ביולי 1989 1 0 0 /taxa/Epilobium%20parviflorum/ 31 עמק החולה: ארץ פלגי מים
ערברבה קטנת-פרחים Epilobium parviflorum 362294 ראובן אבי 15 במאי 1989 1 0 0 /taxa/Epilobium%20parviflorum/ 32 עמק החולה: אבל בית מעכה
ערברבה קטנת-פרחים Epilobium parviflorum 362283 דידי קפלן 28 ביוני 1994 1 0 0 /taxa/Epilobium%20parviflorum/ 33 עמק החולה: אבל בית מעכה
ערברבה קטנת-פרחים Epilobium parviflorum 362282 ראובן אבי 1 באוגוסט 1994 1 0 0 /taxa/Epilobium%20parviflorum/ 34 עמק החולה: אבל בית מעכה
ערברבה קטנת-פרחים Epilobium parviflorum 362295 חי אלי 30 בנובמבר 1988 1 0 0 /taxa/Epilobium%20parviflorum/ 35 עמק החולה: ארץ פלגי מים
ערברבה קטנת-פרחים Epilobium parviflorum 328176 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Epilobium%20parviflorum/ 36 צפון הגולן: מורדות גולן מתוך נתוני רת"ם