ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
ערף המדבר Cordia sinensis 393565 מימי רון 3 בפברואר 2020 1 0 0 /taxa/Cordia%20sinensis/ 1
ערף המדבר Cordia sinensis 361868 שלו מן 1 בספטמבר 1981 1 0 0 /taxa/Cordia%20sinensis/ 2 2/1 מ` עד 1 מ'אחת מהשניה.
ערף המדבר Cordia sinensis 361848 דה-פיצוטו אלון 25 בדצמבר 1988 1 0 0 /taxa/Cordia%20sinensis/ 3 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים
ערף המדבר Cordia sinensis 340297 לבב דיתה 4 ביוני 1980 1 0 0 /taxa/Cordia%20sinensis/ 4 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מישור עמיעז מתוך נתוני רת"ם
ערף המדבר Cordia sinensis 340477 אבינועם דנין 6 באפריל 1963 1 0 0 /taxa/Cordia%20sinensis/ 5 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: חופי ים המלח מתוך נתוני רת"ם
ערף המדבר Cordia sinensis 361847 אלון רייכמן 22 במאי 1989 1 0 0 /taxa/Cordia%20sinensis/ 6 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים קור. קשר לשורה 1.
ערף המדבר Cordia sinensis 340583 יואב גרטמן 22 בדצמבר 1990 1 0 0 /taxa/Cordia%20sinensis/ 7 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים מתוך נתוני רת"ם
ערף המדבר Cordia sinensis 361862 וקסלר חובב 17 ביולי 1984 1 0 0 /taxa/Cordia%20sinensis/ 8 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים
ערף המדבר Cordia sinensis 340470 אבי שמידע 29 בינואר 1981 1 0 0 /taxa/Cordia%20sinensis/ 9 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: חופי ים המלח מתוך נתוני רת"ם
ערף המדבר Cordia sinensis 340592 יואב גרטמן 24 בדצמבר 1986 1 0 0 /taxa/Cordia%20sinensis/ 10 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים מתוך נתוני רת"ם
ערף המדבר Cordia sinensis 340589 גרינברג דליה 24 במאי 1984 1 0 0 /taxa/Cordia%20sinensis/ 11 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: חופי ים המלח מתוך נתוני רת"ם
ערף המדבר Cordia sinensis 340585 יואב ויזל 28 בפברואר 1958 1 0 0 /taxa/Cordia%20sinensis/ 12 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים מתוך נתוני רת"ם
ערף המדבר Cordia sinensis 385794 דר בן נתן 26 באוגוסט 2018 1 0 0 /taxa/Cordia%20sinensis/ 13 חוף ים המלח
ערף המדבר Cordia sinensis 361857 אוד יוסי 14 בפברואר 1985 1 0 0 /taxa/Cordia%20sinensis/ 14 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים רו אשל וערף
ערף המדבר Cordia sinensis 358562 מיכאל בלכר 12 בינואר 2011 1 0 0 /taxa/Cordia%20sinensis/ 15 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים = מור עץ 63
ערף המדבר Cordia sinensis 340593 הגר לשנר 30 במרץ 1998 1 0 0 /taxa/Cordia%20sinensis/ 16 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים מתוך נתוני רת"ם
ערף המדבר Cordia sinensis 358560 מיכאל בלכר 12 בינואר 2011 1 0 0 /taxa/Cordia%20sinensis/ 17 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים =מור עץ 56
ערף המדבר Cordia sinensis 361849 לוי רן 26 בדצמבר 1987 1 0 0 /taxa/Cordia%20sinensis/ 18 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים
ערף המדבר Cordia sinensis 374007 מימי רון 21 בספטמבר 2009 1 0 0 /taxa/Cordia%20sinensis/ 19 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: חופי ים המלח איסוף זרעים, מעט פרי, בשולי הכביש אל נחל ערוגות
ערף המדבר Cordia sinensis 340586 מימי רון 6 בדצמבר 1980 1 0 0 /taxa/Cordia%20sinensis/ 20 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים מתוך נתוני רת"ם
ערף המדבר Cordia sinensis 340522 הגר לשנר 4 בנובמבר 1997 1 0 0 /taxa/Cordia%20sinensis/ 21 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים מתוך נתוני רת"ם
ערף המדבר Cordia sinensis 361844 מימי רון 8 בדצמבר 2001 1 0 0 /taxa/Cordia%20sinensis/ 22 ערבה דרומית: פשט רודד
ערף המדבר Cordia sinensis 340575 ג'ון דינסמור 19 במאי 1917 1 0 0 /taxa/Cordia%20sinensis/ 23 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים מתוך נתוני רת"ם
ערף המדבר Cordia sinensis 340598 ר. 24 בדצמבר 1927 1 0 0 /taxa/Cordia%20sinensis/ 24 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים מתוך נתוני רת"ם
ערף המדבר Cordia sinensis 358584 מיכאל בלכר 17 בינואר 2011 1 0 0 /taxa/Cordia%20sinensis/ 25 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים מור-10
ערף המדבר Cordia sinensis 358572 מיכאל בלכר 12 בינואר 2011 1 0 0 /taxa/Cordia%20sinensis/ 26 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים =מור עץ 81
ערף המדבר Cordia sinensis 358565 מיכאל בלכר 12 בינואר 2011 1 0 0 /taxa/Cordia%20sinensis/ 27 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים = מור עץ 67
ערף המדבר Cordia sinensis 361861 וקסלר חובב 4 באוגוסט 1984 1 0 0 /taxa/Cordia%20sinensis/ 28 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים רי רב
ערף המדבר Cordia sinensis 361869 אלון חנה 30 בספטמבר 1980 1 0 0 /taxa/Cordia%20sinensis/ 29 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים
ערף המדבר Cordia sinensis 361865 שלו מן 14 באפריל 1982 1 0 0 /taxa/Cordia%20sinensis/ 30 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים או בשורה מלאה.
ערף המדבר Cordia sinensis 340556 יאיר אור 27 ביולי 1973 1 0 0 /taxa/Cordia%20sinensis/ 31 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים מתוך נתוני רת"ם
ערף המדבר Cordia sinensis 340559 יאיר אור 6 בדצמבר 1973 1 0 0 /taxa/Cordia%20sinensis/ 32 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים מתוך נתוני רת"ם
ערף המדבר Cordia sinensis 361863 מעוז תמר 25 ביולי 1983 1 0 0 /taxa/Cordia%20sinensis/ 33 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים
ערף המדבר Cordia sinensis 340558 יאיר אור 1 באוקטובר 1973 1 0 0 /taxa/Cordia%20sinensis/ 34 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים מתוך נתוני רת"ם
ערף המדבר Cordia sinensis 340567 רגב יעל 6 בנובמבר 1980 1 0 0 /taxa/Cordia%20sinensis/ 35 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים מתוך נתוני רת"ם
ערף המדבר Cordia sinensis 358599 מיכאל בלכר 17 בינואר 2011 1 0 0 /taxa/Cordia%20sinensis/ 36 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים מור 34
ערף המדבר Cordia sinensis 340557 יאיר אור 1 בספטמבר 1973 1 0 0 /taxa/Cordia%20sinensis/ 37 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים מתוך נתוני רת"ם
ערף המדבר Cordia sinensis 340560 יאיר אור 1 במרץ 1982 1 0 0 /taxa/Cordia%20sinensis/ 38 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים מתוך נתוני רת"ם
ערף המדבר Cordia sinensis 361858 וקסלר חובב 25 בינואר 1985 1 0 0 /taxa/Cordia%20sinensis/ 39 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים פרי ברציפות מתחילת העונה
ערף המדבר Cordia sinensis 361855 לוי רן 9 ביוני 1986 1 0 0 /taxa/Cordia%20sinensis/ 40 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים
ערף המדבר Cordia sinensis 361853 לוי רן 26 ביוני 1986 1 0 0 /taxa/Cordia%20sinensis/ 41 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים
ערף המדבר Cordia sinensis 361874 שנהר אלי 24 ביולי 1977 1 0 0 /taxa/Cordia%20sinensis/ 42 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים
ערף המדבר Cordia sinensis 340576 אבינועם דנין 6 ביוני 1968 1 0 0 /taxa/Cordia%20sinensis/ 43 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים מתוך נתוני רת"ם
ערף המדבר Cordia sinensis 340587 הגר לשנר 30 במרץ 1998 1 0 0 /taxa/Cordia%20sinensis/ 44 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים מתוך נתוני רת"ם
ערף המדבר Cordia sinensis 340553 יאיר אור 1 באפריל 1973 1 0 0 /taxa/Cordia%20sinensis/ 45 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים מתוך נתוני רת"ם
ערף המדבר Cordia sinensis 340602 לאה פרוזבול 15 במרץ 1958 1 0 0 /taxa/Cordia%20sinensis/ 46 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים מתוך נתוני רת"ם
ערף המדבר Cordia sinensis 340555 יאיר אור 1 ביוני 1973 1 0 0 /taxa/Cordia%20sinensis/ 47 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים מתוך נתוני רת"ם
ערף המדבר Cordia sinensis 358547 מיכאל בלכר 12 בינואר 2011 1 0 0 /taxa/Cordia%20sinensis/ 48 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים 29
ערף המדבר Cordia sinensis 340554 יאיר אור 2 במאי 1973 1 0 0 /taxa/Cordia%20sinensis/ 49 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים מתוך נתוני רת"ם
ערף המדבר Cordia sinensis 361871 שנהר אלי 20 במאי 1979 1 0 0 /taxa/Cordia%20sinensis/ 50 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים נאכלים ע~י טריסטרמיות.
ערף המדבר Cordia sinensis 361860 אורן אריק 3 בספטמבר 1984 1 0 0 /taxa/Cordia%20sinensis/ 51 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים ב ל-3 חודשים
ערף המדבר Cordia sinensis 358550 מיכאל בלכר 12 בינואר 2011 1 0 0 /taxa/Cordia%20sinensis/ 52 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים =מור עץ 34
ערף המדבר Cordia sinensis 358513 מיכאל בלכר 22 באוגוסט 2010 1 0 0 /taxa/Cordia%20sinensis/ 53 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים 73.0
ערף המדבר Cordia sinensis 361867 שלו מן 1 במרץ 1982 1 0 0 /taxa/Cordia%20sinensis/ 54 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים שיטה וערף. חב'לשורות 1-3.
ערף המדבר Cordia sinensis 361866 שלו מן 20 במרץ 1982 1 0 0 /taxa/Cordia%20sinensis/ 55 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים
ערף המדבר Cordia sinensis 361864 מעוז תמר 14 ביוני 1983 1 0 0 /taxa/Cordia%20sinensis/ 56 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים
ערף המדבר Cordia sinensis 340594 אלכסנדר איג 19 במאי 1923 1 0 0 /taxa/Cordia%20sinensis/ 57 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים מתוך נתוני רת"ם
ערף המדבר Cordia sinensis 340566 אבינועם דנין 29 במאי 1963 1 0 0 /taxa/Cordia%20sinensis/ 58 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים מתוך נתוני רת"ם
ערף המדבר Cordia sinensis 340597 אלכסנדר איג 27 באוקטובר 1926 1 0 0 /taxa/Cordia%20sinensis/ 59 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים מתוך נתוני רת"ם
ערף המדבר Cordia sinensis 361875 שנהר אלי 5 ביוני 1977 1 0 0 /taxa/Cordia%20sinensis/ 60 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים
ערף המדבר Cordia sinensis 358561 מיכאל בלכר 12 בינואר 2011 1 0 0 /taxa/Cordia%20sinensis/ 61 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים =מור עץ 57
ערף המדבר Cordia sinensis 361854 לוי רן 24 ביוני 1986 1 0 0 /taxa/Cordia%20sinensis/ 62 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים
ערף המדבר Cordia sinensis 361851 לוי רן 7 בספטמבר 1986 1 0 0 /taxa/Cordia%20sinensis/ 63 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים
ערף המדבר Cordia sinensis 340578 שיר ורד 22 בנובמבר 1991 1 0 0 /taxa/Cordia%20sinensis/ 64 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים מתוך נתוני רת"ם
ערף המדבר Cordia sinensis 360000 מיכאל בלכר 12 בינואר 2011 1 0 0 /taxa/Cordia%20sinensis/ 65 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים = מור עץנ29
ערף המדבר Cordia sinensis 358503 מיכאל בלכר 22 באוגוסט 2010 1 0 0 /taxa/Cordia%20sinensis/ 66 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים 29.0
ערף המדבר Cordia sinensis 358595 מיכאל בלכר 17 בינואר 2011 1 0 0 /taxa/Cordia%20sinensis/ 67 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים מור29
ערף המדבר Cordia sinensis 358559 מיכאל בלכר 12 בינואר 2011 1 0 0 /taxa/Cordia%20sinensis/ 68 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים =מור עץ 54
ערף המדבר Cordia sinensis 340551 יאיר אור 1 בינואר 1973 1 0 0 /taxa/Cordia%20sinensis/ 69 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים מתוך נתוני רת"ם
ערף המדבר Cordia sinensis 340579 מימי רון 5 בדצמבר 1980 1 0 0 /taxa/Cordia%20sinensis/ 70 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים מתוך נתוני רת"ם
ערף המדבר Cordia sinensis 340552 יאיר אור 1 בפברואר 1973 1 0 0 /taxa/Cordia%20sinensis/ 71 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים מתוך נתוני רת"ם
ערף המדבר Cordia sinensis 340574 מימי רון 6 בדצמבר 1980 1 0 0 /taxa/Cordia%20sinensis/ 72 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים מתוך נתוני רת"ם
ערף המדבר Cordia sinensis 358554 מיכאל בלכר 12 בינואר 2011 1 0 0 /taxa/Cordia%20sinensis/ 73 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים =מור עץ 45
ערף המדבר Cordia sinensis 358491 מיכאל בלכר 22 באוגוסט 2010 1 0 0 /taxa/Cordia%20sinensis/ 74 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים 10.0
ערף המדבר Cordia sinensis 358534 מיכאל בלכר 12 בינואר 2011 1 0 0 /taxa/Cordia%20sinensis/ 75 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים =מור עץ 10
ערף המדבר Cordia sinensis 361852 לוי רן 15 באוגוסט 1986 1 0 0 /taxa/Cordia%20sinensis/ 76 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים סמני רעיה
ערף המדבר Cordia sinensis 361846 נוקריאן רבקה 1 בנובמבר 1989 1 0 0 /taxa/Cordia%20sinensis/ 77 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים
ערף המדבר Cordia sinensis 361872 שנהר אלי 30 באוקטובר 1978 1 0 0 /taxa/Cordia%20sinensis/ 78 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים וסלודורות במקום שהיה כרם
ערף המדבר Cordia sinensis 361870 אלון עזרי 28 בספטמבר 1980 1 0 0 /taxa/Cordia%20sinensis/ 79 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים
ערף המדבר Cordia sinensis 358504 מיכאל בלכר 22 באוגוסט 2010 1 0 0 /taxa/Cordia%20sinensis/ 80 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים 29.0
ערף המדבר Cordia sinensis 340600 לאה פרוזבול 25 באפריל 1953 1 0 0 /taxa/Cordia%20sinensis/ 81 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים מתוך נתוני רת"ם
ערף המדבר Cordia sinensis 340588 א. ליסטון 11 באפריל 1983 1 0 0 /taxa/Cordia%20sinensis/ 82 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים מתוך נתוני רת"ם
ערף המדבר Cordia sinensis 340601 נעמי פינברון 12 בינואר 1956 1 0 0 /taxa/Cordia%20sinensis/ 83 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים מתוך נתוני רת"ם
ערף המדבר Cordia sinensis 340596 אלכסנדר איג 24 במרץ 1926 1 0 0 /taxa/Cordia%20sinensis/ 84 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים מתוך נתוני רת"ם
ערף המדבר Cordia sinensis 340565 אלכסנדר איג 24 במרץ 1926 1 0 0 /taxa/Cordia%20sinensis/ 85 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים מתוך נתוני רת"ם
ערף המדבר Cordia sinensis 340521 אבי שמידע 30 בנובמבר 1996 1 0 0 /taxa/Cordia%20sinensis/ 86 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים מתוך נתוני רת"ם
ערף המדבר Cordia sinensis 361859 וקסלר חובב 20 באוקטובר 1984 1 0 0 /taxa/Cordia%20sinensis/ 87 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים
ערף המדבר Cordia sinensis 340573 יואב גרטמן 16 בדצמבר 1988 1 0 0 /taxa/Cordia%20sinensis/ 88 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים מתוך נתוני רת"ם
ערף המדבר Cordia sinensis 361873 שנהר אלי 26 ביוני 1978 1 0 0 /taxa/Cordia%20sinensis/ 89 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים
ערף המדבר Cordia sinensis 340595 אלכסנדר איג 7 באפריל 1925 1 0 0 /taxa/Cordia%20sinensis/ 90 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים מתוך נתוני רת"ם
ערף המדבר Cordia sinensis 361850 לוי רן 26 בדצמבר 1987 1 0 0 /taxa/Cordia%20sinensis/ 91 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים
ערף המדבר Cordia sinensis 340520 הגר לשנר 4 בנובמבר 1997 1 0 0 /taxa/Cordia%20sinensis/ 92 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: חופי ים המלח מתוך נתוני רת"ם
ערף המדבר Cordia sinensis 340599 אלכסנדר איג 1 במרץ 1936 1 0 0 /taxa/Cordia%20sinensis/ 93 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים מתוך נתוני רת"ם
ערף המדבר Cordia sinensis 340564 נעמי גורדון 17 במרץ 1988 1 0 0 /taxa/Cordia%20sinensis/ 94 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים מתוך נתוני רת"ם
ערף המדבר Cordia sinensis 358036 אביחי ניזרי 18 בדצמבר 2012 1 0 0 /taxa/Cordia%20sinensis/ 95
ערף המדבר Cordia sinensis 358525 מיכאל בלכר 12 בינואר 2011 1 0 0 /taxa/Cordia%20sinensis/ 96 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים מור 4
ערף המדבר Cordia sinensis 385550 מימי רון 16 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Cordia%20sinensis/ 97 קע-א-סעידין, צפון-מזרחית לקיבוץ יהל בתאריך 15.7.18 ביקר דודי ריבנר במקום. העץ היה מכוסה עלווה עם הרבה פירות בשלים
ערף המדבר Cordia sinensis 361856 לוי רן 24 באפריל 1986 1 0 0 /taxa/Cordia%20sinensis/ 98 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים