ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
פעמונית הדורה Campanula peregrina 380266 איימן מזעל 6 בינואר 2018 1 0 0 /taxa/Campanula%20peregrina/ 1 רמות הגליל: נחל כזיב
פעמונית הדורה Campanula peregrina 380263 איימן מזעל 30 בינואר 2018 1 0 0 /taxa/Campanula%20peregrina/ 2 רמות הגליל: נחל כזיב אחרי הגשם הכל נסחף נשאר רק 12 חלק מהגדר נהרסה
פעמונית הדורה Campanula peregrina 380264 איימן מזעל 20 בינואר 2018 1 0 0 /taxa/Campanula%20peregrina/ 3 רמות הגליל: נחל כזיב
פעמונית הדורה Campanula peregrina 380268 איימן מזעל 31 בדצמבר 2017 1 0 0 /taxa/Campanula%20peregrina/ 4 רמות הגליל: נחל כזיב נקיון השטח מעלי שלחת כולל השקיה
פעמונית הדורה Campanula peregrina 380265 איימן מזעל 8 בינואר 2018 1 0 0 /taxa/Campanula%20peregrina/ 5 רמות הגליל: נחל כזיב
פעמונית הדורה Campanula peregrina 372762 סיקו בכור 20 ביוני 2008 1 0 0 /taxa/Campanula%20peregrina/ 6 רמות הגליל: נחל כזיב
פעמונית הדורה Campanula peregrina 346732 אהרוני אמיתי 30 ביולי 1984 1 0 0 /taxa/Campanula%20peregrina/ 7 רמות הגליל: נחל כזיב מתוך נתוני רת"ם
פעמונית הדורה Campanula peregrina 373198 טליה אורון 4 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Campanula%20peregrina/ 8 רמות הגליל: נחל כזיב שתיל גדול שנשתל בסתיו. עם גבעולי פריחה
פעמונית הדורה Campanula peregrina 373200 טליה אורון 10 בנובמבר 2016 1 0 0 /taxa/Campanula%20peregrina/ 9 רמות הגליל: נחל כזיב
פעמונית הדורה Campanula peregrina 335432 תצפיות רת"ם 21 ביולי 2000 1 0 0 /taxa/Campanula%20peregrina/ 10 רמות הגליל: נחל כזיב מתוך נתוני רת"ם
פעמונית הדורה Campanula peregrina 346733 אהרוני אמיתי 12 ביולי 1985 1 0 0 /taxa/Campanula%20peregrina/ 11 רמות הגליל: נחל כזיב מתוך נתוני רת"ם
פעמונית הדורה Campanula peregrina 373199 טליה אורון 20 בדצמבר 2016 1 0 0 /taxa/Campanula%20peregrina/ 12 רמות הגליל: נחל כזיב שתילה של גוש גדול צמח בוגר עם כ 20 גבעולים בעין זיו
פעמונית הדורה Campanula peregrina 378429 איימן מזעל 12 בדצמבר 2017 1 0 0 /taxa/Campanula%20peregrina/ 13 רמות הגליל: נחל כזיב נראים טוב לאחר השתילה ניקתי אותם מעלים והשקתי אותם
פעמונית הדורה Campanula peregrina 378427 איימן מזעל 17 בדצמבר 2017 1 0 0 /taxa/Campanula%20peregrina/ 14 רמות הגליל: נחל כזיב השקיה
פעמונית הדורה Campanula peregrina 378428 איימן מזעל 15 בדצמבר 2017 1 0 0 /taxa/Campanula%20peregrina/ 15 רמות הגליל: נחל כזיב טיפול פינוי עלי שלכת והשקיה
פעמונית הדורה Campanula peregrina 383834 איימן מזעל 5 בפברואר 2018 1 0 0 /taxa/Campanula%20peregrina/ 16 רמות הגליל: נחל כזיב
פעמונית הדורה Campanula peregrina 385628 נוגן צברי 27 באוגוסט 2018 1 0 0 /taxa/Campanula%20peregrina/ 17 נחל כזיב נצפו מספר צמחים צעירים ומספר צמחים בוגרים לא מדובר על אוכלוסייה מושבת, אלה על אוכלוסייה שנבטה עצמאית יכול להיות שמודבר על נביטה בעקבות ההשבה שנעשתה לאורך הנחל