ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species Link # תצפית נוכחות
פעמונית הדורה Campanula peregrina 372762 סיקו בכור 20 ביוני 2008 1 0 0 1
פעמונית הדורה Campanula peregrina 346733 אהרוני אמיתי 12 ביולי 1985 1 0 0 2
פעמונית הדורה Campanula peregrina 346732 אהרוני אמיתי 30 ביולי 1984 1 0 0 3
פעמונית הדורה Campanula peregrina 335432 תצפיות רת״ם 21 ביולי 2000 1 0 0 4