ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
פקעון הכלך Bunium ferulaceum 332749 תצפיות רת"ם 17 במאי 1931 1 0 0 /taxa/Bunium%20ferulaceum/ 1 שרון דרומי: חמרה רחובות מתוך נתוני רת"ם
פקעון הכלך Bunium ferulaceum 332748 תצפיות רת"ם 21 באפריל 1906 1 0 0 /taxa/Bunium%20ferulaceum/ 2 שרון דרומי: אגן איילון מתוך נתוני רת"ם
פקעון הכלך Bunium ferulaceum 332745 תצפיות רת"ם 10 באפריל 1950 1 0 0 /taxa/Bunium%20ferulaceum/ 3 שרון דרומי: חמרה רחובות מתוך נתוני רת"ם
פקעון הכלך Bunium ferulaceum 332743 תצפיות רת"ם 23 בפברואר 1930 1 0 0 /taxa/Bunium%20ferulaceum/ 4 שרון דרומי: גבעת כורכר רחובות מתוך נתוני רת"ם
פקעון הכלך Bunium ferulaceum 332747 תצפיות רת"ם 6 במרץ 1952 1 0 0 /taxa/Bunium%20ferulaceum/ 5 מישור פלשת: גבעת כורכר גברעם מתוך נתוני רת"ם
פקעון הכלך Bunium ferulaceum 332746 תצפיות רת"ם 31 במרץ 1942 1 0 0 /taxa/Bunium%20ferulaceum/ 6 מישור פלשת: גבעת כורכר משואות יצחק מתוך נתוני רת"ם
פקעון הכלך Bunium ferulaceum 332744 תצפיות רת"ם 20 במאי 1957 1 0 0 /taxa/Bunium%20ferulaceum/ 7 הרי ירושלים: במת ירושלים מתוך נתוני רת"ם
פקעון הכלך Bunium ferulaceum 368027 אורי פרגמן-ספיר 21 ביולי 2016 1 0 0 /taxa/Bunium%20ferulaceum/ 8 שרון דרומי: חמרה רחובות
פקעון הכלך Bunium ferulaceum 368024 אורי פרגמן-ספיר 21 ביולי 2016 1 0 0 /taxa/Bunium%20ferulaceum/ 9 שרון דרומי: אגן איילון
פקעון הכלך Bunium ferulaceum 368028 אורי פרגמן-ספיר 21 ביולי 2016 1 0 0 /taxa/Bunium%20ferulaceum/ 10 מישור פלשת: גבעת כורכר משואות יצחק
פקעון הכלך Bunium ferulaceum 368025 אורי פרגמן-ספיר 21 ביולי 2016 1 0 0 /taxa/Bunium%20ferulaceum/ 11 שרון דרומי: חמרה רחובות
פקעון הכלך Bunium ferulaceum 368026 אורי פרגמן-ספיר 21 ביולי 2016 1 0 0 /taxa/Bunium%20ferulaceum/ 12 שרון דרומי: גבעת כורכר רחובות
פקעון הכלך Bunium ferulaceum 368029 אורי פרגמן-ספיר 21 ביולי 2016 1 0 0 /taxa/Bunium%20ferulaceum/ 13 מישור פלשת: גבעת כורכר גברעם
פקעון הכלך Bunium ferulaceum 368023 אורי פרגמן-ספיר 21 ביולי 2016 1 0 0 /taxa/Bunium%20ferulaceum/ 14 הרי ירושלים: במת ירושלים