ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
פרע מנוקב Hypericum perforatum 395841 יאיר אור 30 במאי 2020 1 0 0 /taxa/Hypericum%20perforatum/ 1 הר קטע, קרטונים. מספר ריכוזים (כנראה קלונים) במרחק עשרות מטרים זה מזה.
פרע מנוקב Hypericum perforatum 328247 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Hypericum%20perforatum/ 2 צפון הגולן: מורדות גולן מתוך נתוני רת"ם
פרע מנוקב Hypericum perforatum 328245 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Hypericum%20perforatum/ 3 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
פרע מנוקב Hypericum perforatum 328246 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Hypericum%20perforatum/ 4 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
פרע מנוקב Hypericum perforatum 328241 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Hypericum%20perforatum/ 5 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
פרע מנוקב Hypericum perforatum 328243 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Hypericum%20perforatum/ 6 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
פרע מנוקב Hypericum perforatum 328244 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Hypericum%20perforatum/ 7 צפון הגולן: יער אודם מתוך נתוני רת"ם
פרע מנוקב Hypericum perforatum 327976 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Hypericum%20perforatum/ 8 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
פרע מנוקב Hypericum perforatum 328242 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Hypericum%20perforatum/ 9 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
פרע מנוקב Hypericum perforatum 356009 טליה אורון 24 במאי 2012 2 0 0 /taxa/Hypericum%20perforatum/ 10 עמק החולה: ארץ פלגי מים פרע מנוקב
פרע מנוקב Hypericum perforatum 378145 יובל ספיר 23 באוגוסט 2017 1 0 0 /taxa/Hypericum%20perforatum/ 11 עמק החולה: ארץ פלגי מים
פרע מנוקב Hypericum perforatum 378144 יאיר אור 20 ביוני 2017 1 0 0 /taxa/Hypericum%20perforatum/ 12 צפון הגולן: תילי געש בגולן
פרע מנוקב Hypericum perforatum 367699 טליה אורון 24 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Hypericum%20perforatum/ 13 עמק החולה: ארץ פלגי מים פרע מנוקב