ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
פרע ריחני Hypericum hircinum 347906 יואב ויזל 3 ביולי 1958 1 0 0 /taxa/Hypericum%20hircinum/ 1 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
פרע ריחני Hypericum hircinum 348129 טוביה קושניר 3 באוקטובר 1942 1 0 0 /taxa/Hypericum%20hircinum/ 2 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
פרע ריחני Hypericum hircinum 348055 מיכה לבנה 28 ביוני 1988 1 0 0 /taxa/Hypericum%20hircinum/ 3 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
פרע ריחני Hypericum hircinum 362618 לוי נסים 31 במאי 1983 1 0 0 /taxa/Hypericum%20hircinum/ 4 עמק החולה: אבל בית מעכה
פרע ריחני Hypericum hircinum 348201 יוסי פרידמן 20 במרץ 1967 1 0 0 /taxa/Hypericum%20hircinum/ 5 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
פרע ריחני Hypericum hircinum 348131 נעמי פינברון 7 ביולי 1949 1 0 0 /taxa/Hypericum%20hircinum/ 6 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
פרע ריחני Hypericum hircinum 347455 אבינועם דנין 22 ביוני 1987 1 0 0 /taxa/Hypericum%20hircinum/ 7 עמק החולה: ביצת החולה מתוך נתוני רת"ם
פרע ריחני Hypericum hircinum 347988 יואב גרטמן 1 באפריל 1995 1 0 0 /taxa/Hypericum%20hircinum/ 8 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
פרע ריחני Hypericum hircinum 348001 שיר ורד 8 באוקטובר 1998 1 0 0 /taxa/Hypericum%20hircinum/ 9 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
פרע ריחני Hypericum hircinum 348292 מיכאל ברויידה 29 ביולי 1989 1 0 0 /taxa/Hypericum%20hircinum/ 10 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
פרע ריחני Hypericum hircinum 348000 טוביה קושניר 19 באוקטובר 1940 1 0 0 /taxa/Hypericum%20hircinum/ 11 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
פרע ריחני Hypericum hircinum 362614 ועדיה יוסי 14 במאי 1988 1 0 0 /taxa/Hypericum%20hircinum/ 12 עמק החולה: ארץ פלגי מים
פרע ריחני Hypericum hircinum 348045 היימן רויטל 2 בספטמבר 1972 1 0 0 /taxa/Hypericum%20hircinum/ 13 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
פרע ריחני Hypericum hircinum 348358 אלון דה-פי'צוטו 31 בינואר 1987 1 0 0 /taxa/Hypericum%20hircinum/ 14 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
פרע ריחני Hypericum hircinum 374656 דה-פיצוטו אלון 15 ביוני 1987 1 0 0 /taxa/Hypericum%20hircinum/ 15 עמק החולה: ארץ פלגי מים
פרע ריחני Hypericum hircinum 348128 ד. יפה 27 ביולי 1954 1 0 0 /taxa/Hypericum%20hircinum/ 16 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
פרע ריחני Hypericum hircinum 348276 שיר ורד 19 בספטמבר 1991 1 0 0 /taxa/Hypericum%20hircinum/ 17 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
פרע ריחני Hypericum hircinum 348025 לבנה מיכה 31 באוגוסט 1985 1 0 0 /taxa/Hypericum%20hircinum/ 18 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
פרע ריחני Hypericum hircinum 348187 שיר ורד 19 בספטמבר 1991 1 0 0 /taxa/Hypericum%20hircinum/ 19 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
פרע ריחני Hypericum hircinum 348364 ראובן אבי 29 ביוני 1989 1 0 0 /taxa/Hypericum%20hircinum/ 20 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
פרע ריחני Hypericum hircinum 348359 אלון דה-פי'צוטו 15 ביוני 1987 1 0 0 /taxa/Hypericum%20hircinum/ 21 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
פרע ריחני Hypericum hircinum 330286 תצפיות רת"ם 15 בספטמבר 2000 1 0 0 /taxa/Hypericum%20hircinum/ 22 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
פרע ריחני Hypericum hircinum 356024 דידי קפלן 5 באוקטובר 2012 1 0 0 /taxa/Hypericum%20hircinum/ 23 עמק החולה: עמק החולה
פרע ריחני Hypericum hircinum 362598 חוה גולדשטיין 28 בספטמבר 1998 1 0 0 /taxa/Hypericum%20hircinum/ 24 עמק החולה: ארץ פלגי מים
פרע ריחני Hypericum hircinum 362617 דידי קפלן 20 בינואר 1986 1 0 0 /taxa/Hypericum%20hircinum/ 25 עמק החולה: ארץ פלגי מים
פרע ריחני Hypericum hircinum 362615 דה-פיצוטו אלון 27 באוקטובר 1986 1 0 0 /taxa/Hypericum%20hircinum/ 26 עמק החולה: ארץ פלגי מים
פרע ריחני Hypericum hircinum 362612 ראובן אבי 29 ביולי 1990 1 0 0 /taxa/Hypericum%20hircinum/ 27 עמק החולה: ארץ פלגי מים
פרע ריחני Hypericum hircinum 362609 ראובן אבי 28 באוקטובר 1992 1 0 0 /taxa/Hypericum%20hircinum/ 28 עמק החולה: ארץ פלגי מים
פרע ריחני Hypericum hircinum 362607 חוה גולדשטיין 25 ביוני 1996 1 0 0 /taxa/Hypericum%20hircinum/ 29 עמק החולה: ארץ פלגי מים
פרע ריחני Hypericum hircinum 362604 חוה גולדשטיין 30 ביוני 1997 1 0 0 /taxa/Hypericum%20hircinum/ 30 עמק החולה: ארץ פלגי מים
פרע ריחני Hypericum hircinum 362601 חוה גולדשטיין 30 ביוני 1998 1 0 0 /taxa/Hypericum%20hircinum/ 31 עמק החולה: ארץ פלגי מים
פרע ריחני Hypericum hircinum 362599 חוה גולדשטיין 25 באוגוסט 1998 1 0 0 /taxa/Hypericum%20hircinum/ 32 עמק החולה: ארץ פלגי מים
פרע ריחני Hypericum hircinum 362591 חוה גולדשטיין 29 באוגוסט 2000 1 0 0 /taxa/Hypericum%20hircinum/ 33 עמק החולה: ארץ פלגי מים
פרע ריחני Hypericum hircinum 362588 צופה בלתי ידוע 11 בנובמבר 2001 1 0 0 /taxa/Hypericum%20hircinum/ 34 עמק החולה: ארץ פלגי מים D R
פרע ריחני Hypericum hircinum 362584 לוטן רן 24 בספטמבר 2010 1 0 0 /taxa/Hypericum%20hircinum/ 35 עמק החולה: ארץ פלגי מים
פרע ריחני Hypericum hircinum 362596 חוה גולדשטיין 29 ביוני 1999 1 0 0 /taxa/Hypericum%20hircinum/ 36 עמק החולה: ארץ פלגי מים
פרע ריחני Hypericum hircinum 348365 ראובן אבי 18 ביולי 1989 1 0 0 /taxa/Hypericum%20hircinum/ 37 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
פרע ריחני Hypericum hircinum 347889 עברי יריב 23 באוגוסט 1981 1 0 0 /taxa/Hypericum%20hircinum/ 38 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
פרע ריחני Hypericum hircinum 348360 אלון דה-פי'צוטו 15 באוגוסט 1987 1 0 0 /taxa/Hypericum%20hircinum/ 39 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
פרע ריחני Hypericum hircinum 348356 אלון דה-פי'צוטו 15 באוקטובר 1986 1 0 0 /taxa/Hypericum%20hircinum/ 40 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
פרע ריחני Hypericum hircinum 356007 טליה אורון 24 במאי 2012 2 0 0 /taxa/Hypericum%20hircinum/ 41 עמק החולה: ארץ פלגי מים
פרע ריחני Hypericum hircinum 356008 טליה אורון 24 במאי 2012 2 0 0 /taxa/Hypericum%20hircinum/ 42 עמק החולה: ארץ פלגי מים
פרע ריחני Hypericum hircinum 362602 צוות השמורה - תל דן 31 ביולי 1997 1 0 0 /taxa/Hypericum%20hircinum/ 43 עמק החולה: ארץ פלגי מים
פרע ריחני Hypericum hircinum 362586 חוה גולדשטיין 22 באוגוסט 2002 1 0 0 /taxa/Hypericum%20hircinum/ 44 עמק החולה: ארץ פלגי מים
פרע ריחני Hypericum hircinum 362603 חוה גולדשטיין 21 ביולי 1997 1 0 0 /taxa/Hypericum%20hircinum/ 45 עמק החולה: ארץ פלגי מים
פרע ריחני Hypericum hircinum 362610 ראובן אבי 24 ביוני 1992 1 0 0 /taxa/Hypericum%20hircinum/ 46 עמק החולה: ארץ פלגי מים
פרע ריחני Hypericum hircinum 362608 ראובן אבי 28 בספטמבר 1993 1 0 0 /taxa/Hypericum%20hircinum/ 47 עמק החולה: ארץ פלגי מים
פרע ריחני Hypericum hircinum 360281 טליה אורון 9 ביוני 2015 2 0 0 /taxa/Hypericum%20hircinum/ 48 עמק החולה: ארץ פלגי מים
פרע ריחני Hypericum hircinum 362594 חוה גולדשטיין 24 באוגוסט 1999 1 0 0 /taxa/Hypericum%20hircinum/ 49 עמק החולה: ארץ פלגי מים
פרע ריחני Hypericum hircinum 348363 חי אלי 15 ביוני 1988 1 0 0 /taxa/Hypericum%20hircinum/ 50 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
פרע ריחני Hypericum hircinum 362600 חוה גולדשטיין 28 ביולי 1998 1 0 0 /taxa/Hypericum%20hircinum/ 51 עמק החולה: ארץ פלגי מים
פרע ריחני Hypericum hircinum 362585 חוה גולדשטיין 1 ביולי 2004 1 0 0 /taxa/Hypericum%20hircinum/ 52 עמק החולה: ארץ פלגי מים
פרע ריחני Hypericum hircinum 348366 נ.מרגלית וד.כהן 9 באוקטובר 1984 1 0 0 /taxa/Hypericum%20hircinum/ 53 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
פרע ריחני Hypericum hircinum 348357 אלון דה-פי'צוטו 1 בדצמבר 1986 1 0 0 /taxa/Hypericum%20hircinum/ 54 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
פרע ריחני Hypericum hircinum 347842 עברי יריב 15 ביולי 1980 1 0 0 /taxa/Hypericum%20hircinum/ 55 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
פרע ריחני Hypericum hircinum 348259 גיתי וייל 14 בספטמבר 1988 1 0 0 /taxa/Hypericum%20hircinum/ 56 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
פרע ריחני Hypericum hircinum 356018 דידי קפלן 18 ביולי 2012 2 0 0 /taxa/Hypericum%20hircinum/ 57 עמק החולה: ארץ פלגי מים
פרע ריחני Hypericum hircinum 348291 לב ארי ורד 6 באוקטובר 1981 1 0 0 /taxa/Hypericum%20hircinum/ 58 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
פרע ריחני Hypericum hircinum 362606 ניסים איתן 4 באוגוסט 1996 1 0 0 /taxa/Hypericum%20hircinum/ 59 עמק החולה: ארץ פלגי מים
פרע ריחני Hypericum hircinum 362605 חוה גולדשטיין 28 באוגוסט 1996 1 0 0 /taxa/Hypericum%20hircinum/ 60 עמק החולה: ארץ פלגי מים
פרע ריחני Hypericum hircinum 362619 אשכנזי שוש 29 במאי 1980 1 0 0 /taxa/Hypericum%20hircinum/ 61 עמק החולה: ארץ פלגי מים
פרע ריחני Hypericum hircinum 362613 ראובן אבי 27 באוגוסט 1989 1 0 0 /taxa/Hypericum%20hircinum/ 62 עמק החולה: ארץ פלגי מים
פרע ריחני Hypericum hircinum 362611 יונתן הררי 10 במאי 1991 1 0 0 /taxa/Hypericum%20hircinum/ 63 עמק החולה: ארץ פלגי מים מעיינות B
פרע ריחני Hypericum hircinum 362589 חוה גולדשטיין 31 ביולי 2001 1 0 0 /taxa/Hypericum%20hircinum/ 64 עמק החולה: ארץ פלגי מים
פרע ריחני Hypericum hircinum 362587 חוה גולדשטיין 11 ביולי 2002 1 0 0 /taxa/Hypericum%20hircinum/ 65 עמק החולה: ארץ פלגי מים
פרע ריחני Hypericum hircinum 362595 חוה גולדשטיין 27 ביולי 1999 1 0 0 /taxa/Hypericum%20hircinum/ 66 עמק החולה: ארץ פלגי מים
פרע ריחני Hypericum hircinum 362593 חוה גולדשטיין 27 באוקטובר 1999 1 0 0 /taxa/Hypericum%20hircinum/ 67 עמק החולה: ארץ פלגי מים
פרע ריחני Hypericum hircinum 362592 חוה גולדשטיין 24 ביולי 2000 1 0 0 /taxa/Hypericum%20hircinum/ 68 עמק החולה: ארץ פלגי מים
פרע ריחני Hypericum hircinum 362590 חוה גולדשטיין 25 ביוני 2001 1 0 0 /taxa/Hypericum%20hircinum/ 69 עמק החולה: ארץ פלגי מים
פרע ריחני Hypericum hircinum 362597 חוה גולדשטיין 27 באוקטובר 1998 1 0 0 /taxa/Hypericum%20hircinum/ 70 עמק החולה: ארץ פלגי מים
פרע ריחני Hypericum hircinum 348130 טוביה קושניר 19 באוקטובר 1940 1 0 0 /taxa/Hypericum%20hircinum/ 71 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
פרע ריחני Hypericum hircinum 362616 דה-פיצוטו אלון 15 בספטמבר 1986 1 0 0 /taxa/Hypericum%20hircinum/ 72 עמק החולה: ארץ פלגי מים
פרע ריחני Hypericum hircinum 348361 מלול אלי 30 בנובמבר 1987 1 0 0 /taxa/Hypericum%20hircinum/ 73 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
פרע ריחני Hypericum hircinum 348362 חי אלי 1 במרץ 1988 1 0 0 /taxa/Hypericum%20hircinum/ 74 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם