ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
פרעושית טיונית Pulicaria inuloides 366190 לוי רן 26 ביוני 1986 1 0 0 /taxa/Pulicaria%20inuloides/ 1 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים ד
פרעושית טיונית Pulicaria inuloides 340572 תצפיות רת"ם 28 בינואר 1981 1 0 0 /taxa/Pulicaria%20inuloides/ 2 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים מתוך נתוני רת"ם
פרעושית טיונית Pulicaria inuloides 385793 דר בן נתן 26 באוגוסט 2018 1 0 0 /taxa/Pulicaria%20inuloides/ 3 מטעי התמרים של עין גדי
פרעושית טיונית Pulicaria inuloides 371186 מרגרטה וולצ'אק 4 באוגוסט 2016 1 0 0 /taxa/Pulicaria%20inuloides/ 4 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים
פרעושית טיונית Pulicaria inuloides 366189 לוי רן 5 בנובמבר 1986 1 0 0 /taxa/Pulicaria%20inuloides/ 5 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים