ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
פשתה משולשת Linum trigynum 359185 אורי פרגמן-ספיר 25 במאי 2007 1 0 0 /taxa/Linum%20trigynum/ 1 כתף החרמון: חרמון
פשתה משולשת Linum trigynum 332029 תצפיות רת"ם 30 במאי 1983 1 0 0 /taxa/Linum%20trigynum/ 2 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
פשתה משולשת Linum trigynum 332031 תצפיות רת"ם 22 במאי 1994 1 0 0 /taxa/Linum%20trigynum/ 3 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם