ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
פשתה משולשת Linum trigynum 396668 יאיר אור 30 ביוני 2020 1 0 0 /taxa/Linum%20trigynum/ 1 מג'דל-שמס גבעה 1160
פשתה משולשת Linum trigynum 396669 יאיר אור 15 ביוני 2020 1 0 0 /taxa/Linum%20trigynum/ 2 הר קטע, גבעת דקטילוריזה
פשתה משולשת Linum trigynum 396027 מרב לבל 24 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Linum%20trigynum/ 3 מישור חוף הגליל: עמק זבולון (צפון)
פשתה משולשת Linum trigynum 395206 דר בן נתן 17 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Linum%20trigynum/ 4 שמורת תל יצחק צפון
פשתה משולשת Linum trigynum 395207 דר בן נתן 26 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Linum%20trigynum/ 5 שמורת תל יצחק צפון באביב 2020 הוגדרו פשתות מתל יצחק צפון ומחדרה כפשתה משולשת. העלים ועלי הגביע קרחים וחלקים, ולא מחוספסים וזיפיים בשוליים כמו בפשתת המכבד, וצבע הכותרת צהוב שמשי בהיר (צהוב חרדל בפשתת המכבד, זהה לצבע הפרחים של פשתה אשונה).
פשתה משולשת Linum trigynum 395208 דר בן נתן 26 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Linum%20trigynum/ 6 גבעת הצבעונים של חדרה
פשתה משולשת Linum trigynum 332031 תצפיות רת"ם 22 במאי 1994 1 0 0 /taxa/Linum%20trigynum/ 7 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
פשתה משולשת Linum trigynum 359185 אורי פרגמן-ספיר 25 במאי 2007 1 0 0 /taxa/Linum%20trigynum/ 8 כתף החרמון: חרמון
פשתה משולשת Linum trigynum 332029 תצפיות רת"ם 30 במאי 1983 1 0 0 /taxa/Linum%20trigynum/ 9 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם