ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380765 יפתח סיני 1 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 1 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380784 יפתח סיני 1 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 2 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380785 יפתח סיני 1 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 3 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380802 יפתח סיני 1 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 4 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380639 יפתח סיני 30 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 5 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380640 יפתח סיני 30 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 6 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380821 יפתח סיני 22 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 7 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380900 יפתח סיני 31 במרץ 2011 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 8 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380921 יפתח סיני 31 במרץ 2011 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 9 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380559 הדי בן אליהו 7 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 10 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380560 הדי בן אליהו 7 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 11 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380561 הדי בן אליהו 7 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 12 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380562 הדי בן אליהו 7 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 13 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380563 הדי בן אליהו 7 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 14 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380564 הדי בן אליהו 7 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 15 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380565 הדי בן אליהו 7 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 16 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380566 הדי בן אליהו 7 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 17 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380567 הדי בן אליהו 7 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 18 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380568 הדי בן אליהו 7 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 19 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380569 הדי בן אליהו 7 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 20 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380570 הדי בן אליהו 7 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 21 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380571 הדי בן אליהו 7 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 22 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380572 הדי בן אליהו 7 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 23 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380573 הדי בן אליהו 7 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 24 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380574 הדי בן אליהו 7 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 25 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380575 הדי בן אליהו 7 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 26 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380576 הדי בן אליהו 7 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 27 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380577 הדי בן אליהו 7 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 28 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380578 הדי בן אליהו 7 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 29 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380579 הדי בן אליהו 7 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 30 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380580 הדי בן אליהו 7 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 31 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380581 הדי בן אליהו 7 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 32 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380582 הדי בן אליהו 7 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 33 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380583 הדי בן אליהו 7 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 34 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380584 הדי בן אליהו 7 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 35 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380585 הדי בן אליהו 7 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 36 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380586 הדי בן אליהו 7 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 37 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380587 הדי בן אליהו 7 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 38 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380588 הדי בן אליהו 7 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 39 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380589 הדי בן אליהו 7 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 40 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380590 הדי בן אליהו 7 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 41 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380591 הדי בן אליהו 7 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 42 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380592 הדי בן אליהו 7 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 43 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380593 הדי בן אליהו 7 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 44 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380594 הדי בן אליהו 7 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 45 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380595 הדי בן אליהו 7 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 46 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380596 הדי בן אליהו 7 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 47 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380597 הדי בן אליהו 7 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 48 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380598 הדי בן אליהו 7 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 49 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380599 הדי בן אליהו 7 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 50 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380600 הדי בן אליהו 7 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 51 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380601 הדי בן אליהו 7 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 52 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380602 הדי בן אליהו 7 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 53 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380603 הדי בן אליהו 7 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 54 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380604 הדי בן אליהו 7 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 55 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380605 הדי בן אליהו 7 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 56 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380606 הדי בן אליהו 7 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 57 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה משטח סלע
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380607 הדי בן אליהו 7 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 58 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380608 הדי בן אליהו 7 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 59 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה משטח סלע
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380609 הדי בן אליהו 7 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 60 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380610 הדי בן אליהו 7 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 61 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה משטח סלע
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380611 הדי בן אליהו 7 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 62 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה משטח סלע
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380612 הדי בן אליהו 7 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 63 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה משטח סלע
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380613 הדי בן אליהו 7 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 64 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380614 הדי בן אליהו 7 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 65 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380615 הדי בן אליהו 7 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 66 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380616 הדי בן אליהו 7 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 67 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380617 הדי בן אליהו 7 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 68 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380618 הדי בן אליהו 7 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 69 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380620 הדי בן אליהו 7 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 70 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה אזור מסולע
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380621 הדי בן אליהו 7 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 71 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380622 הדי בן אליהו 7 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 72 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380623 הדי בן אליהו 7 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 73 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380624 הדי בן אליהו 7 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 74 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380625 הדי בן אליהו 7 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 75 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380626 הדי בן אליהו 7 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 76 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380627 הדי בן אליהו 7 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 77 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380628 הדי בן אליהו 4 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 78 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380629 יפתח סיני 30 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 79 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380630 יפתח סיני 30 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 80 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380631 יפתח סיני 30 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 81 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380632 יפתח סיני 30 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 82 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380633 יפתח סיני 30 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 83 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380634 יפתח סיני 30 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 84 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380635 יפתח סיני 30 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 85 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380636 יפתח סיני 30 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 86 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380637 יפתח סיני 30 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 87 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380638 יפתח סיני 30 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 88 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380641 יפתח סיני 30 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 89 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380642 יפתח סיני 30 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 90 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380643 יפתח סיני 30 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 91 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380644 יפתח סיני 30 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 92 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380645 יפתח סיני 30 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 93 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380646 יפתח סיני 30 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 94 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380647 יפתח סיני 30 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 95 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380648 יפתח סיני 30 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 96 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380649 יפתח סיני 30 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 97 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380650 יפתח סיני 30 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 98 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380651 יפתח סיני 30 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 99 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380652 יפתח סיני 30 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 100 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380653 יפתח סיני 30 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 101 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380654 יפתח סיני 30 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 102 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380655 יפתח סיני 30 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 103 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380656 יפתח סיני 30 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 104 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380657 יפתח סיני 30 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 105 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380658 יפתח סיני 30 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 106 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380659 יפתח סיני 30 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 107 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380660 יפתח סיני 30 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 108 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380661 יפתח סיני 30 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 109 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380662 יפתח סיני 30 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 110 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380663 יפתח סיני 30 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 111 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380664 יפתח סיני 30 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 112 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380665 יפתח סיני 30 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 113 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380666 יפתח סיני 30 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 114 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380667 יפתח סיני 30 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 115 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380668 יפתח סיני 30 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 116 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380669 יפתח סיני 30 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 117 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380670 יפתח סיני 30 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 118 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380671 יפתח סיני 30 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 119 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380672 יפתח סיני 30 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 120 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380673 יפתח סיני 30 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 121 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380674 יפתח סיני 30 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 122 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380675 יפתח סיני 30 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 123 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380676 יפתח סיני 30 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 124 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380677 יפתח סיני 30 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 125 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380678 יפתח סיני 30 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 126 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380679 יפתח סיני 30 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 127 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380680 יפתח סיני 30 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 128 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380681 יפתח סיני 30 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 129 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380682 יפתח סיני 30 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 130 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380683 יפתח סיני 30 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 131 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380684 יפתח סיני 30 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 132 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380685 יפתח סיני 30 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 133 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380686 יפתח סיני 1 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 134 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה עלה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380687 יפתח סיני 1 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 135 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380688 יפתח סיני 1 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 136 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380689 יפתח סיני 1 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 137 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380690 יפתח סיני 1 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 138 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380691 יפתח סיני 1 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 139 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380692 יפתח סיני 1 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 140 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380693 יפתח סיני 1 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 141 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380694 יפתח סיני 1 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 142 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380695 יפתח סיני 1 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 143 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380696 יפתח סיני 1 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 144 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380697 יפתח סיני 1 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 145 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380698 יפתח סיני 1 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 146 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380699 יפתח סיני 1 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 147 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380700 יפתח סיני 1 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 148 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380701 יפתח סיני 1 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 149 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380702 יפתח סיני 1 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 150 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380703 יפתח סיני 1 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 151 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380704 יפתח סיני 1 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 152 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380705 יפתח סיני 1 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 153 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380706 יפתח סיני 1 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 154 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380707 יפתח סיני 1 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 155 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380708 יפתח סיני 1 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 156 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380709 יפתח סיני 1 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 157 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380710 יפתח סיני 1 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 158 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380711 יפתח סיני 1 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 159 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380712 יפתח סיני 1 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 160 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380713 יפתח סיני 1 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 161 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380714 יפתח סיני 1 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 162 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380715 יפתח סיני 1 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 163 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380716 יפתח סיני 1 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 164 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380717 יפתח סיני 1 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 165 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380718 יפתח סיני 1 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 166 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380719 יפתח סיני 1 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 167 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380720 יפתח סיני 1 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 168 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380721 יפתח סיני 1 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 169 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380722 יפתח סיני 1 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 170 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380723 יפתח סיני 1 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 171 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380724 יפתח סיני 1 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 172 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380725 יפתח סיני 1 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 173 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380726 יפתח סיני 1 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 174 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380727 יפתח סיני 1 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 175 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380728 יפתח סיני 1 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 176 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380729 יפתח סיני 1 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 177 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380730 יפתח סיני 1 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 178 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380731 יפתח סיני 1 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 179 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380732 יפתח סיני 1 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 180 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380733 יפתח סיני 1 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 181 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380734 יפתח סיני 1 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 182 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380735 יפתח סיני 1 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 183 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380736 יפתח סיני 1 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 184 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380737 יפתח סיני 1 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 185 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380738 יפתח סיני 1 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 186 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380739 יפתח סיני 1 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 187 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380740 יפתח סיני 1 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 188 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380741 יפתח סיני 1 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 189 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380742 יפתח סיני 1 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 190 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380743 יפתח סיני 1 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 191 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380744 יפתח סיני 1 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 192 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380745 יפתח סיני 1 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 193 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380746 יפתח סיני 1 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 194 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה עלה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380747 יפתח סיני 1 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 195 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380748 יפתח סיני 1 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 196 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380749 יפתח סיני 1 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 197 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380750 יפתח סיני 1 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 198 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380751 יפתח סיני 1 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 199 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380793 יפתח סיני 1 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 200 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380794 יפתח סיני 1 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 201 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380795 יפתח סיני 1 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 202 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380796 יפתח סיני 1 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 203 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380797 יפתח סיני 1 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 204 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380798 יפתח סיני 1 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 205 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380799 יפתח סיני 1 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 206 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380800 יפתח סיני 1 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 207 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380801 יפתח סיני 1 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 208 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380803 יפתח סיני 1 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 209 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380804 יפתח סיני 1 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 210 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380805 יפתח סיני 1 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 211 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380806 יפתח סיני 22 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 212 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380807 יפתח סיני 22 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 213 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380808 יפתח סיני 22 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 214 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380809 יפתח סיני 22 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 215 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380810 יפתח סיני 22 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 216 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380811 יפתח סיני 22 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 217 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380812 יפתח סיני 22 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 218 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380813 יפתח סיני 22 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 219 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380814 יפתח סיני 22 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 220 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380815 יפתח סיני 22 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 221 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380816 יפתח סיני 22 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 222 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380817 יפתח סיני 22 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 223 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380818 יפתח סיני 22 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 224 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380819 יפתח סיני 22 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 225 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380820 יפתח סיני 22 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 226 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380823 יפתח סיני 22 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 227 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380824 יפתח סיני 22 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 228 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380825 יפתח סיני 22 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 229 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380826 יפתח סיני 22 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 230 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380827 יפתח סיני 22 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 231 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380828 יפתח סיני 22 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 232 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380829 יפתח סיני 22 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 233 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380830 יפתח סיני 22 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 234 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380831 יפתח סיני 22 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 235 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380832 יפתח סיני 22 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 236 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380833 יפתח סיני 22 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 237 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380834 יפתח סיני 22 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 238 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380835 יפתח סיני 22 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 239 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380836 יפתח סיני 22 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 240 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380837 יפתח סיני 22 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 241 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380838 יפתח סיני 22 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 242 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380839 יפתח סיני 22 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 243 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380840 יפתח סיני 22 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 244 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380841 יפתח סיני 22 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 245 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380842 יפתח סיני 22 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 246 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380843 יפתח סיני 22 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 247 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380844 יפתח סיני 22 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 248 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380845 יפתח סיני 22 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 249 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380846 יפתח סיני 22 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 250 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380847 יפתח סיני 22 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 251 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380848 יפתח סיני 22 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 252 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380849 יפתח סיני 22 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 253 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380850 יפתח סיני 22 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 254 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380851 יפתח סיני 22 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 255 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380852 יפתח סיני 22 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 256 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380853 יפתח סיני 22 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 257 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380854 יפתח סיני 22 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 258 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380855 יפתח סיני 22 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 259 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380856 יפתח סיני 22 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 260 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380857 יפתח סיני 22 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 261 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380858 יפתח סיני 22 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 262 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380861 יפתח סיני 22 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 263 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380862 יפתח סיני 22 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 264 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380863 יפתח סיני 22 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 265 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380864 יפתח סיני 22 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 266 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380865 יפתח סיני 22 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 267 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380866 יפתח סיני 22 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 268 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380867 יפתח סיני 22 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 269 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380868 יפתח סיני 22 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 270 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380869 יפתח סיני 22 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 271 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380870 יפתח סיני 22 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 272 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380871 יפתח סיני 22 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 273 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380872 יפתח סיני 22 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 274 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380873 יפתח סיני 22 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 275 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380874 יפתח סיני 22 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 276 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380875 יפתח סיני 22 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 277 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380876 יפתח סיני 22 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 278 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה משטח סלע
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380877 יפתח סיני 22 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 279 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380878 יפתח סיני 22 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 280 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380879 יפתח סיני 22 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 281 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380880 יפתח סיני 22 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 282 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380881 יפתח סיני 22 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 283 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380882 יפתח סיני 22 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 284 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380883 יפתח סיני 22 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 285 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380884 יפתח סיני 22 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 286 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה אחרי משטח סלע
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380885 יפתח סיני 22 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 287 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380886 יפתח סיני 22 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 288 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380887 יפתח סיני 22 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 289 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380888 יפתח סיני 22 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 290 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380889 יפתח סיני 22 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 291 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380890 יפתח סיני 31 במרץ 2011 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 292 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380891 יפתח סיני 31 במרץ 2011 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 293 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380892 יפתח סיני 31 במרץ 2011 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 294 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380893 יפתח סיני 31 במרץ 2011 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 295 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380894 יפתח סיני 31 במרץ 2011 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 296 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380895 יפתח סיני 31 במרץ 2011 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 297 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380896 יפתח סיני 31 במרץ 2011 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 298 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380897 יפתח סיני 31 במרץ 2011 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 299 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380898 יפתח סיני 31 במרץ 2011 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 300 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380899 יפתח סיני 31 במרץ 2011 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 301 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380901 יפתח סיני 31 במרץ 2011 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 302 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380902 יפתח סיני 31 במרץ 2011 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 303 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380903 יפתח סיני 31 במרץ 2011 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 304 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380904 יפתח סיני 31 במרץ 2011 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 305 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380905 יפתח סיני 31 במרץ 2011 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 306 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380906 יפתח סיני 31 במרץ 2011 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 307 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380907 יפתח סיני 31 במרץ 2011 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 308 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380908 יפתח סיני 31 במרץ 2011 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 309 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380909 יפתח סיני 31 במרץ 2011 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 310 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380910 יפתח סיני 31 במרץ 2011 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 311 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380911 יפתח סיני 31 במרץ 2011 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 312 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380912 יפתח סיני 31 במרץ 2011 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 313 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380913 יפתח סיני 31 במרץ 2011 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 314 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380915 יפתח סיני 31 במרץ 2011 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 315 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380916 יפתח סיני 31 במרץ 2011 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 316 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380917 יפתח סיני 31 במרץ 2011 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 317 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380918 יפתח סיני 31 במרץ 2011 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 318 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380919 יפתח סיני 31 במרץ 2011 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 319 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380920 יפתח סיני 31 במרץ 2011 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 320 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380922 יפתח סיני 31 במרץ 2011 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 321 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380923 יפתח סיני 31 במרץ 2011 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 322 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380924 יפתח סיני 31 במרץ 2011 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 323 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380925 יפתח סיני 31 במרץ 2011 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 324 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380926 יפתח סיני 31 במרץ 2011 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 325 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380927 יפתח סיני 31 במרץ 2011 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 326 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380928 יפתח סיני 31 במרץ 2011 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 327 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380929 יפתח סיני 31 במרץ 2011 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 328 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380930 יפתח סיני 31 במרץ 2011 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 329 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380931 יפתח סיני 31 במרץ 2011 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 330 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380932 יפתח סיני 31 במרץ 2011 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 331 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380933 יפתח סיני 31 במרץ 2011 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 332 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380934 יפתח סיני 31 במרץ 2011 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 333 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380935 יפתח סיני 31 במרץ 2011 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 334 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 354606 יפתח סיני 22 בדצמבר 2009 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 335 גליל תחתון מרכזי: הרי נצרת תמא 35 גוש של כ40 אירוסים ליד דרך חומה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 354605 יפתח סיני 22 בדצמבר 2009 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 336 גליל תחתון מרכזי: הרי נצרת תמא 35 ליד נצרת עלית ביער מחטני עם קרחות ואלוני תבור
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 354603 רועי ארד 22 בדצמבר 2009 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 337 גליל תחתון מרכזי: הרי נצרת תמא 35 בדיקה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 354602 רועי ארד 22 בדצמבר 2009 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 338 גליל תחתון מרכזי: הרי נצרת תמא 35
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 354601 רועי ארד 22 בדצמבר 2009 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 339 גליל תחתון מרכזי: הרי נצרת תמא 35
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 354663 יפתח סיני 17 בפברואר 2010 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 340 גליל תחתון מרכזי: הרי נצרת אירוס נצרתי בשמורה עלים
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 354700 יפתח סיני 5 במרץ 2010 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 341 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 354696 יפתח סיני 5 במרץ 2010 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 342 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה גבעת המורה עלים קטנים שמאל
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 354694 יפתח סיני 5 במרץ 2010 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 343 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה גבעת המורה חתך 8 קטנים עלים שמאל
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 354692 יפתח סיני 5 במרץ 2010 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 344 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה גבעת המורה עלים תחילת חתך משלט ירוק מזרחה צד שמאל
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 354871 רועי ארד 11 בפברואר 2011 2 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 345 גליל תחתון מרכזי: הרי נצרת העתקה מהר יונה מקבץ21-22
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 354870 רועי ארד 11 בפברואר 2011 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 346 גליל תחתון מרכזי: הרי נצרת מקבץ 18-20
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 354869 רועי ארד 11 בפברואר 2011 2 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 347 גליל תחתון מרכזי: הרי נצרת העתקה מהר יונה מקבץ 15-17
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 354865 רועי ארד 11 בפברואר 2011 2 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 348 גליל תחתון מרכזי: הרי נצרת העתקה מהר יונה מקבץ 8 צמוד לדרכ
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 354864 רועי ארד 11 בפברואר 2011 2 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 349 גליל תחתון מרכזי: הרי נצרת העתקה מהר יונה מקבץ 5-7
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 354863 רועי ארד 11 בפברואר 2011 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 350 גליל תחתון מרכזי: הרי נצרת פריטים שהועתקו מבריכת מים הר יונה עי ציון ורועי מקבץ1-4
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 354861 רועי ארד 11 בפברואר 2011 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 351 גליל תחתון מרכזי: הרי נצרת
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 354856 רועי ארד 11 בפברואר 2011 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 352 גליל תחתון מרכזי: הרי נצרת
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 354310 אביעד בלסקי 5 במרץ 2011 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 353 רכס נפתלי: מורדות נפתלי
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 355857 גל גלילי 6 במרץ 2011 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 354 רכס נפתלי: מורדות נפתלי
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 355859 טליה אורון 16 במרץ 2011 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 355 גליל עליון מזרחי: הר כנען-רמת רזים
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 355867 גל גלילי 22 במרץ 2011 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 356 רכס נפתלי: מורדות נפתלי
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 355866 גל גלילי 22 במרץ 2011 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 357 רכס נפתלי: מורדות נפתלי
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 354916 יפתח סיני 23 במרץ 2011 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 358 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה בפריחה ואחרי פריחה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 354992 יפתח סיני 31 במרץ 2011 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 359 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה בפריחה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 354318 אביעד בלסקי 3 ביולי 2011 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 360 כתף החרמון: חרמון
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 355090 יפתח סיני 22 בנובמבר 2011 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 361 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה לאורך השביל מאה עלים
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 355097 אמיר טל 22 בפברואר 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 362 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 355221 יפתח סיני 19 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 363 גליל תחתון מרכזי: הרי נצרת
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 355220 יפתח סיני 19 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 364 גליל תחתון מרכזי: הרי נצרת פריחה וניצנים
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 355219 יפתח סיני 19 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 365 גליל תחתון מרכזי: הרי נצרת פרחים וניצנים
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 355218 יפתח סיני 19 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 366 גליל תחתון מרכזי: הרי נצרת פרחים וניצנים
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 355217 יפתח סיני 19 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 367 גליל תחתון מרכזי: הרי נצרת
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 355216 יפתח סיני 19 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 368 גליל תחתון מרכזי: הרי נצרת שני פרחים ו13 ניצנים
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 355297 יפתח סיני 29 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 369 גליל תחתון מרכזי: הרי נצרת
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 355295 יפתח סיני 29 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 370 גליל תחתון מרכזי: הרי נצרת
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 355293 יפתח סיני 29 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 371 גליל תחתון מרכזי: הרי נצרת
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 356065 נתן באינוסוביץ 27 בפברואר 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 372 רכס נפתלי: מורדות נפתלי
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 356064 טליה אורון 27 בפברואר 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 373 גליל עליון מזרחי: נחל דישון
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 356063 טליה אורון 27 בפברואר 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 374 גליל עליון מזרחי: נחל דישון פרחים
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 356062 טליה אורון 27 בפברואר 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 375 גליל עליון מזרחי: נחל דישון
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 356061 טליה אורון 27 בפברואר 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 376 גליל עליון מזרחי: נחל דישון םרחים
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 356060 טליה אורון 27 בפברואר 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 377 גליל עליון מזרחי: נחל דישון פרחים
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 356059 טליה אורון 27 בפברואר 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 378 גליל עליון מזרחי: נחל דישון מס הפרחים
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 356126 נתן באינוסוביץ 4 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 379 רכס נפתלי: מורדות נפתלי
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 355544 יפתח סיני 9 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 380 גליל תחתון מרכזי: הרי נצרת
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 355543 יפתח סיני 9 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 381 גליל תחתון מרכזי: הרי נצרת
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 355542 יפתח סיני 9 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 382 גליל תחתון מרכזי: הרי נצרת נצרת רגבת קלה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 356131 נתן באינוסוביץ 9 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 383 גליל עליון מזרחי: נחל דישון
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 355541 יפתח סיני 9 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 384 גליל תחתון מרכזי: הרי נצרת אזןר מדרום נצרת
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 355540 יפתח סיני 9 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 385 גליל תחתון מרכזי: הרי נצרת
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 355539 יפתח סיני 9 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 386 גליל תחתון מרכזי: הרי נצרת רכבת קלה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 356138 נתן באינוסוביץ 19 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 387 רכס נפתלי: מורדות נפתלי
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 355590 רועי ארד 28 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 388 גליל תחתון מרכזי: הרי נצרת
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 355592 יפתח סיני 28 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 389 גליל תחתון מרכזי: הרי נצרת שמורת חורשת אירוסים
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 355589 רועי ארד 28 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 390 גליל תחתון מרכזי: הרי נצרת
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 355588 רועי ארד 28 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 391 גליל תחתון מרכזי: הרי נצרת
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 355584 רועי ארד 28 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 392 גליל תחתון מרכזי: הרי נצרת
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 355583 רועי ארד 28 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 393 גליל תחתון מרכזי: הרי נצרת
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 355577 רועי ארד 28 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 394 גליל תחתון מרכזי: הרי נצרת
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 355576 רועי ארד 28 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 395 גליל תחתון מרכזי: הרי נצרת
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 355591 יפתח סיני 28 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 396 גליל תחתון מרכזי: הרי נצרת שמורת חורשת האירוסים
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 355595 יפתח סיני 1 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 397 גליל תחתון מרכזי: הרי נצרת הר יונה ד מזרח
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 355692 יפתח סיני 25 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 398 גליל תחתון מרכזי: הרי נצרת
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 355746 יפתח סיני 22 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 399 גליל תחתון מרכזי: הרי נצרת
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 355743 יפתח סיני 22 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 400 גליל תחתון מרכזי: הרי נצרת
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 355731 רועי ארד 22 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 401 גליל תחתון מרכזי: הרי נצרת
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 355742 יפתח סיני 22 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 402 גליל תחתון מרכזי: הרי נצרת
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 355741 יפתח סיני 22 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 403 גליל תחתון מרכזי: הרי נצרת
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 355730 רועי ארד 22 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 404 גליל תחתון מרכזי: הרי נצרת
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 355729 רועי ארד 22 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 405 גליל תחתון מרכזי: הרי נצרת
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 355738 יפתח סיני 22 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 406 גליל תחתון מרכזי: הרי נצרת
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 355727 רועי ארד 22 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 407 גליל תחתון מרכזי: הרי נצרת
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 355737 יפתח סיני 22 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 408 גליל תחתון מרכזי: הרי נצרת
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 355736 יפתח סיני 22 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 409 גליל תחתון מרכזי: הרי נצרת
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 355735 יפתח סיני 22 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 410 גליל תחתון מרכזי: הרי נצרת
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 355725 רועי ארד 22 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 411 גליל תחתון מרכזי: הרי נצרת
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 355733 יפתח סיני 22 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 412 גליל תחתון מרכזי: הרי נצרת בפריחה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 355724 רועי ארד 22 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 413 גליל תחתון מרכזי: הרי נצרת
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380822 יפתח סיני 22 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 414 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380859 יפתח סיני 22 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 415 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380860 יפתח סיני 22 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 416 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380914 יפתח סיני 31 במרץ 2011 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 417 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380752 יפתח סיני 1 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 418 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380753 יפתח סיני 1 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 419 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380754 יפתח סיני 1 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 420 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380755 יפתח סיני 1 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 421 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380756 יפתח סיני 1 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 422 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380757 יפתח סיני 1 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 423 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380758 יפתח סיני 1 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 424 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380759 יפתח סיני 1 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 425 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380760 יפתח סיני 1 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 426 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380761 יפתח סיני 1 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 427 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380762 יפתח סיני 1 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 428 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380763 יפתח סיני 1 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 429 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380764 יפתח סיני 1 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 430 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380766 יפתח סיני 1 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 431 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380767 יפתח סיני 1 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 432 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380768 יפתח סיני 1 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 433 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380769 יפתח סיני 1 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 434 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380770 יפתח סיני 1 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 435 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380771 יפתח סיני 1 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 436 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380772 יפתח סיני 1 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 437 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380773 יפתח סיני 1 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 438 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380774 יפתח סיני 1 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 439 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380775 יפתח סיני 1 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 440 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380776 יפתח סיני 1 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 441 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380777 יפתח סיני 1 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 442 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380778 יפתח סיני 1 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 443 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380779 יפתח סיני 1 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 444 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380780 יפתח סיני 1 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 445 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380781 יפתח סיני 1 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 446 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380782 יפתח סיני 1 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20bismarckiana/ 447 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה
אירוס נצרתי Iris bismarckiana 380783