ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
פשתנית ריסנית Linaria pelisseriana 386134 סיקו בכור 22 במרץ 2019 1 0 0 /taxa/Linaria%20pelisseriana/ 1 מישור חוף הגליל: עמק זבולון (צפון)
פשתנית ריסנית Linaria pelisseriana 342529 גדי פולק 22 במרץ 1982 1 0 0 /taxa/Linaria%20pelisseriana/ 2 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
פשתנית ריסנית Linaria pelisseriana 343508 דני זהרי 8 באפריל 1946 1 0 0 /taxa/Linaria%20pelisseriana/ 3 שרון צפוני: חמרה פרדס חנה מתוך נתוני רת"ם
פשתנית ריסנית Linaria pelisseriana 343256 נח נפתולסקי 1 באפריל 1930 1 0 0 /taxa/Linaria%20pelisseriana/ 4 שרון צפוני: חמרה חדרה מתוך נתוני רת"ם
פשתנית ריסנית Linaria pelisseriana 360579 אורון יעקב 5 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Linaria%20pelisseriana/ 5 שרון צפוני: חמרה חדרה
פשתנית ריסנית Linaria pelisseriana 342933 עופר כהן 30 במרץ 1988 1 0 0 /taxa/Linaria%20pelisseriana/ 6 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
פשתנית ריסנית Linaria pelisseriana 342932 גדי פולק 22 באפריל 1983 1 0 0 /taxa/Linaria%20pelisseriana/ 7 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
פשתנית ריסנית Linaria pelisseriana 342930 גדי פולק 9 במרץ 1982 1 0 0 /taxa/Linaria%20pelisseriana/ 8 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
פשתנית ריסנית Linaria pelisseriana 342935 מיכאל ברוידה 17 במרץ 1990 1 0 0 /taxa/Linaria%20pelisseriana/ 9 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
פשתנית ריסנית Linaria pelisseriana 342929 שיר ורד 28 במרץ 1997 1 0 0 /taxa/Linaria%20pelisseriana/ 10 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
פשתנית ריסנית Linaria pelisseriana 342112 גדי פולק 24 במרץ 1984 1 0 0 /taxa/Linaria%20pelisseriana/ 11 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
פשתנית ריסנית Linaria pelisseriana 328293 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Linaria%20pelisseriana/ 12 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
פשתנית ריסנית Linaria pelisseriana 342928 שיר ורד 17 באפריל 1991 1 0 0 /taxa/Linaria%20pelisseriana/ 13 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
פשתנית ריסנית Linaria pelisseriana 342927 שיר ורד 7 במרץ 1990 1 0 0 /taxa/Linaria%20pelisseriana/ 14 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
פשתנית ריסנית Linaria pelisseriana 342931 גדי פולק 9 במרץ 1982 1 0 0 /taxa/Linaria%20pelisseriana/ 15 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
פשתנית ריסנית Linaria pelisseriana 342934 עופר כהן 30 במרץ 1988 1 0 0 /taxa/Linaria%20pelisseriana/ 16 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
פשתנית ריסנית Linaria pelisseriana 364317 אמיר רז 30 במרץ 2000 1 0 0 /taxa/Linaria%20pelisseriana/ 17 שרון צפוני: חמרה נתניה
פשתנית ריסנית Linaria pelisseriana 341746 נח נפתולסקי 25 באפריל 1925 1 0 0 /taxa/Linaria%20pelisseriana/ 18 שרון דרומי: חמרה פתח-תקוה מתוך נתוני רת"ם
פשתנית ריסנית Linaria pelisseriana 341749 נח נפתולסקי 20 באפריל 1927 1 0 0 /taxa/Linaria%20pelisseriana/ 19 שרון דרומי: חמרה פתח-תקוה מתוך נתוני רת"ם
פשתנית ריסנית Linaria pelisseriana 341748 נח נפתולסקי 3 באפריל 1927 1 0 0 /taxa/Linaria%20pelisseriana/ 20 שרון דרומי: חמרה פתח-תקוה מתוך נתוני רת"ם
פשתנית ריסנית Linaria pelisseriana 341750 נח נפתולסקי 25 באפריל 1927 1 0 0 /taxa/Linaria%20pelisseriana/ 21 שרון דרומי: חמרה פתח-תקוה מתוך נתוני רת"ם
פשתנית ריסנית Linaria pelisseriana 360634 אורי פרגמן-ספיר 12 באפריל 2016 1 0 0 /taxa/Linaria%20pelisseriana/ 22 צפון הגולן: תילי געש בגולן
פשתנית ריסנית Linaria pelisseriana 347924 י.ברנס 5 במאי 1988 1 0 0 /taxa/Linaria%20pelisseriana/ 23 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
פשתנית ריסנית Linaria pelisseriana 347923 י. ברנס 5 במאי 1988 1 0 0 /taxa/Linaria%20pelisseriana/ 24 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
פשתנית ריסנית Linaria pelisseriana 346075 ר. כשר וי. קב 14 באפריל 1988 1 0 0 /taxa/Linaria%20pelisseriana/ 25 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
פשתנית ריסנית Linaria pelisseriana 346517 עוזי פליטמן 16 באפריל 1995 1 0 0 /taxa/Linaria%20pelisseriana/ 26 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
פשתנית ריסנית Linaria pelisseriana 342528 גדי פולק 22 במרץ 1982 1 0 0 /taxa/Linaria%20pelisseriana/ 27 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
פשתנית ריסנית Linaria pelisseriana 341747 אלכסנדר איג 1 במאי 1925 1 0 0 /taxa/Linaria%20pelisseriana/ 28 שרון דרומי: חמרה פתח-תקוה מתוך נתוני רת"ם
פשתנית ריסנית Linaria pelisseriana 343329 נח נפתולסקי 1 באפריל 1930 1 0 0 /taxa/Linaria%20pelisseriana/ 29 שרון צפוני: חמרה חדרה מתוך נתוני רת"ם
פשתנית ריסנית Linaria pelisseriana 368436 סיקו בכור 28 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Linaria%20pelisseriana/ 30 מישור חוף הגליל: עמק זבולון (צפון)
פשתנית ריסנית Linaria pelisseriana 348226 אורי פרגמן-ספיר 16 באפריל 1987 1 0 0 /taxa/Linaria%20pelisseriana/ 31 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
פשתנית ריסנית Linaria pelisseriana 348248 יאיר אור 19 באפריל 1988 1 0 0 /taxa/Linaria%20pelisseriana/ 32 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
פשתנית ריסנית Linaria pelisseriana 348247 אבי שמידע 23 באפריל 1987 1 0 0 /taxa/Linaria%20pelisseriana/ 33 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
פשתנית ריסנית Linaria pelisseriana 348270 הדס פ.וקלאוס 29 באפריל 1991 1 0 0 /taxa/Linaria%20pelisseriana/ 34 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
פשתנית ריסנית Linaria pelisseriana 342953 תצפיות רת"ם 24 באפריל 1983 1 0 0 /taxa/Linaria%20pelisseriana/ 35 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
פשתנית ריסנית Linaria pelisseriana 343819 אלכסנדר איג 5 באפריל 1925 1 0 0 /taxa/Linaria%20pelisseriana/ 36 שרון צפוני: חמרה בנימינה מתוך נתוני רת"ם
פשתנית ריסנית Linaria pelisseriana 341802 אלכסנדר איג 24 באפריל 1925 1 0 0 /taxa/Linaria%20pelisseriana/ 37 שרון דרומי: חמרה פתח-תקוה מתוך נתוני רת"ם
פשתנית ריסנית Linaria pelisseriana 368441 סיקו בכור 7 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Linaria%20pelisseriana/ 38 שמורת לימן
פשתנית ריסנית Linaria pelisseriana 364318 זאב קולר 5 באפריל 1988 1 0 0 /taxa/Linaria%20pelisseriana/ 39 שרון צפוני: חמרה נתניה
פשתנית ריסנית Linaria pelisseriana 385090 איתי נחשון 13 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Linaria%20pelisseriana/ 40 יער אודם מתבצעות עבודות חישוף שהגיעו עד מטרים בודדים מריכוז הפרחים.
פשתנית ריסנית Linaria pelisseriana 347390 א. שמאלי 13 באפריל 1925 1 0 0 /taxa/Linaria%20pelisseriana/ 41 מתוך נתוני רת"ם