ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
פשתת החוף Linum maritimum 396016 רון אבן 20 ביוני 2020 1 0 0 /taxa/Linum%20maritimum/ 1 גן מקלט עין אפק יחסית בסוף פריחה, פרטים מעטים
פשתת החוף Linum maritimum 341391 אלכסנדר איג 14 ביולי 1926 1 0 0 /taxa/Linum%20maritimum/ 2 שרון דרומי: שפך שורק מתוך נתוני רת"ם
פשתת החוף Linum maritimum 345934 טוביה קושניר 15 ביולי 1941 1 0 0 /taxa/Linum%20maritimum/ 3 מישור חוף הגליל: עמק זבולון (צפון) מתוך נתוני רת"ם
פשתת החוף Linum maritimum 345726 תצפיות רת"ם 27 באוגוסט 1980 1 0 0 /taxa/Linum%20maritimum/ 4 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום מתוך נתוני רת"ם
פשתת החוף Linum maritimum 344385 דני זהרי 22 ביוני 1951 1 0 0 /taxa/Linum%20maritimum/ 5 חולות: מישור חוף כרמלים מתוך נתוני רת"ם
פשתת החוף Linum maritimum 328301 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Linum%20maritimum/ 6 חולות: מישור חוף כרמלים מתוך נתוני רת"ם
פשתת החוף Linum maritimum 344089 אלכסנדר איג 8 ביוני 1922 1 0 0 /taxa/Linum%20maritimum/ 7 כרמל: חטם הכרמל מתוך נתוני רת"ם
פשתת החוף Linum maritimum 344086 נח נפתולסקי 17 באוגוסט 1925 1 0 0 /taxa/Linum%20maritimum/ 8 מישור חוף הכרמל: ביצות כבארה מתוך נתוני רת"ם
פשתת החוף Linum maritimum 340441 נח נפתולסקי 29 באפריל 1925 1 0 0 /taxa/Linum%20maritimum/ 9 מתוך נתוני רת"ם
פשתת החוף Linum maritimum 344215 אבי שמידע 6 ביולי 1998 1 0 0 /taxa/Linum%20maritimum/ 10 חולות: מישור חוף כרמלים מתוך נתוני רת"ם
פשתת החוף Linum maritimum 380531 דותן רותם 27 ביוני 2008 1 0 0 /taxa/Linum%20maritimum/ 11 חולות: רכס כורכר הבונים
פשתת החוף Linum maritimum 392099 מרב לבל 22 ביולי 2019 1 0 0 /taxa/Linum%20maritimum/ 12 חולות: רכס כורכר הבונים בתוך שקע לח עם הרבה סמר ימי, פטל ואחת המסטיק.
פשתת החוף Linum maritimum 354222 גיא זהרוני 1 בדצמבר 2011 1 0 0 /taxa/Linum%20maritimum/ 13 חולות: מישור חוף כרמלים העתקה מעין אפק לשמורת הבנים
פשתת החוף Linum maritimum 354226 אייל כהן 1 בדצמבר 2011 1 0 0 /taxa/Linum%20maritimum/ 14 חולות: רכס כורכר הבונים שתילה
פשתת החוף Linum maritimum 354224 אייל כהן 1 בדצמבר 2011 1 0 0 /taxa/Linum%20maritimum/ 15 חולות: רכס כורכר הבונים שתילה
פשתת החוף Linum maritimum 344383 דני זהרי 15 בנובמבר 1946 1 0 0 /taxa/Linum%20maritimum/ 16 חולות: מישור חוף כרמלים מתוך נתוני רת"ם
פשתת החוף Linum maritimum 344261 אבי שמידע 6 ביולי 1998 1 0 0 /taxa/Linum%20maritimum/ 17 חולות: רכס כורכר הבונים מתוך נתוני רת"ם
פשתת החוף Linum maritimum 354227 גיא כהן 23 בינואר 2012 1 0 0 /taxa/Linum%20maritimum/ 18 מישור חוף הכרמל: ביצות כבארה שתילה
פשתת החוף Linum maritimum 354228 גיא כהן 23 בינואר 2012 1 0 0 /taxa/Linum%20maritimum/ 19 מישור חוף הכרמל: ביצות כבארה שתילה
פשתת החוף Linum maritimum 344087 אלכסנדר איג 27 במאי 1926 1 0 0 /taxa/Linum%20maritimum/ 20 מישור חוף הכרמל: ביצות כבארה מתוך נתוני רת"ם
פשתת החוף Linum maritimum 344088 נעמי פינברון 12 באוקטובר 1927 1 0 0 /taxa/Linum%20maritimum/ 21 מישור חוף הכרמל: ביצות כבארה מתוך נתוני רת"ם
פשתת החוף Linum maritimum 344090 אלכסנדר איג 10 ביוני 1922 1 0 0 /taxa/Linum%20maritimum/ 22 כרמל: חטם הכרמל מתוך נתוני רת"ם
פשתת החוף Linum maritimum 354223 גיא זהרוני 1 בדצמבר 2011 1 0 0 /taxa/Linum%20maritimum/ 23 חולות: מישור חוף כרמלים העתקה מעין אפק לשמורת הבונים
פשתת החוף Linum maritimum 344384 דני זהרי 20 באוקטובר 1949 1 0 0 /taxa/Linum%20maritimum/ 24 חולות: מישור חוף כרמלים מתוך נתוני רת"ם
פשתת החוף Linum maritimum 354225 אייל כהן 1 בדצמבר 2011 1 0 0 /taxa/Linum%20maritimum/ 25 חולות: רכס כורכר הבונים שתילה
פשתת החוף Linum maritimum 344262 שיר ורד 31 ביולי 1998 1 0 0 /taxa/Linum%20maritimum/ 26 חולות: רכס כורכר הבונים מתוך נתוני רת"ם
פשתת החוף Linum maritimum 364323 דותן רותם 27 ביוני 2008 1 0 0 /taxa/Linum%20maritimum/ 27 חולות: רכס כורכר הבונים
פשתת החוף Linum maritimum 344266 יואב גרטמן 10 ביולי 1998 1 0 0 /taxa/Linum%20maritimum/ 28 חולות: רכס כורכר הבונים מתוך נתוני רת"ם
פשתת החוף Linum maritimum 340440 נח נפתולסקי 6 במאי 1924 1 0 0 /taxa/Linum%20maritimum/ 29 מתוך נתוני רת"ם