ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
צינורית גלילנית Syringodium isoetifolium 328329 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Syringodium%20isoetifolium/ 1 חולות: חולות פלמחים מתוך נתוני רת"ם