ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
ציפורן החודים Dianthus cyri 345260 אלכסנדר איג 29 במרץ 1923 1 0 0 /taxa/Dianthus%20cyri/ 1 גליל תחתון מזרחי: מדרון פוריה מתוך נתוני רת"ם
ציפורן החודים Dianthus cyri 347763 ת.סגל 13 באפריל 1950 1 0 0 /taxa/Dianthus%20cyri/ 2 צפון הגולן: מורדות גולן מתוך נתוני רת"ם
ציפורן החודים Dianthus cyri 347174 מיכאל זהרי 19 במאי 1953 1 0 0 /taxa/Dianthus%20cyri/ 3 עמק החולה: ימת החולה מתוך נתוני רת"ם
ציפורן החודים Dianthus cyri 347614 ב.שינקר 8 באפריל 1954 1 0 0 /taxa/Dianthus%20cyri/ 4 עמק החולה: עמק החולה מתוך נתוני רת"ם
ציפורן החודים Dianthus cyri 347503 נעמי פינברון 24 ביוני 1952 1 0 0 /taxa/Dianthus%20cyri/ 5 צפון הגולן: מורדות גולן מתוך נתוני רת"ם
ציפורן החודים Dianthus cyri 347294 נעמי פינברון 22 ביוני 1952 1 0 0 /taxa/Dianthus%20cyri/ 6 עמק החולה: דרום עמק החולה מתוך נתוני רת"ם
ציפורן החודים Dianthus cyri 347255 נ.הרן 3 ביוני 1951 1 0 0 /taxa/Dianthus%20cyri/ 7 עמק החולה: דרום עמק החולה מתוך נתוני רת"ם
ציפורן החודים Dianthus cyri 368074 אורי פרגמן-ספיר 21 ביולי 2016 1 0 0 /taxa/Dianthus%20cyri/ 8 צפון הגולן: מורדות גולן
ציפורן החודים Dianthus cyri 368072 אורי פרגמן-ספיר 21 ביולי 2016 1 0 0 /taxa/Dianthus%20cyri/ 9 צפון הגולן: מורדות גולן
ציפורן החודים Dianthus cyri 368077 אורי פרגמן-ספיר 21 ביולי 2016 1 0 0 /taxa/Dianthus%20cyri/ 10 עמק החולה: דרום עמק החולה
ציפורן החודים Dianthus cyri 347173 קלרמן נעמי 15 במאי 1953 1 0 0 /taxa/Dianthus%20cyri/ 11 עמק החולה: ימת החולה מתוך נתוני רת"ם
ציפורן החודים Dianthus cyri 368075 אורי פרגמן-ספיר 21 ביולי 2016 1 0 0 /taxa/Dianthus%20cyri/ 12 עמק החולה: ימת החולה
ציפורן החודים Dianthus cyri 368073 אורי פרגמן-ספיר 21 ביולי 2016 1 0 0 /taxa/Dianthus%20cyri/ 13 עמק החולה: עמק החולה
ציפורן החודים Dianthus cyri 368070 אורי פרגמן-ספיר 21 ביולי 2016 1 0 0 /taxa/Dianthus%20cyri/ 14 גליל תחתון מזרחי: מדרון פוריה
ציפורן החודים Dianthus cyri 368076 אורי פרגמן-ספיר 21 ביולי 2016 1 0 0 /taxa/Dianthus%20cyri/ 15 עמק החולה: דרום עמק החולה