To log your observations please check out our mobile application.


ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
ציפורנית חופית Silene chaetodonta 405848 נעם שגב 27 ביולי 2021 1 0 0 /taxa/Silene%20chaetodonta/ 1 שרון צפוני: חמרה נתניה
ציפורנית חופית Silene chaetodonta 405695 אורי פרגמן-ספיר 6 ביוני 1987 1 0 0 /taxa/Silene%20chaetodonta/ 2 חולות: חולות חדרה לפי גליון עשביה נקטף בחולות ליד פרדס חנה
ציפורנית חופית Silene chaetodonta 405822 עומרי בכרך 27 באוגוסט 2021 1 0 0 /taxa/Silene%20chaetodonta/ 3 חולות מערבית ליבנה קרוב לאזור שריפה
ציפורנית חופית Silene chaetodonta 405805 נעם שגב 21 ביולי 2021 1 0 0 /taxa/Silene%20chaetodonta/ 4 גן לאומי חוף השרון
ציפורנית חופית Silene chaetodonta 405719 נעם שגב 4 ביוני 2021 1 0 0 /taxa/Silene%20chaetodonta/ 5 שמורת חולות המפרץ
ציפורנית חופית Silene chaetodonta 405660 דליה בונס 16 במאי 2021 1 0 0 /taxa/Silene%20chaetodonta/ 6 חוף הצוק נמצא בשטח שבין מלון מנדרין בתל-אביב למרינה של הרצליה.
ציפורנית חופית Silene chaetodonta 399122 עמית מנדלסון 22 באפריל 2021 1 0 0 /taxa/Silene%20chaetodonta/ 7 חולות: חולות אשדוד - אשקלון
ציפורנית חופית Silene chaetodonta 399123 עמית מנדלסון 22 באפריל 2021 1 0 0 /taxa/Silene%20chaetodonta/ 8 חולות: חולות זיקים
ציפורנית חופית Silene chaetodonta 398199 דר בן-נתן 26 בפברואר 2021 1 0 0 /taxa/Silene%20chaetodonta/ 9 שרון צפוני: חמרה נתניה
ציפורנית חופית Silene chaetodonta 392745 עמית מנדלסון 21 בנובמבר 2019 1 0 0 /taxa/Silene%20chaetodonta/ 10 חולות: חולות חדרה
ציפורנית חופית Silene chaetodonta 393353 אוהד מאס 1 במרץ 2020 1 0 0 /taxa/Silene%20chaetodonta/ 11 שרון צפוני: חמרה פרדס חנה
ציפורנית חופית Silene chaetodonta 393354 הילה גיל 6 בפברואר 2020 1 0 0 /taxa/Silene%20chaetodonta/ 12 מישור פלשת: רכס נירעם
ציפורנית חופית Silene chaetodonta 397812 מימי רון 28 בדצמבר 2020 1 0 0 /taxa/Silene%20chaetodonta/ 13 חולות: חולות חדרה
ציפורנית חופית Silene chaetodonta 397813 מימי רון 28 בדצמבר 2020 1 0 0 /taxa/Silene%20chaetodonta/ 14 חולות: רכס כורכר קיסריה
ציפורנית חופית Silene chaetodonta 397814 מימי רון 28 בדצמבר 2020 1 0 0 /taxa/Silene%20chaetodonta/ 15 חולות: חולות חדרה
ציפורנית חופית Silene chaetodonta 397815 מימי רון 28 בדצמבר 2020 1 0 0 /taxa/Silene%20chaetodonta/ 16 חולות: חולות חדרה
ציפורנית חופית Silene chaetodonta 397816 בר שמש 27 בדצמבר 2020 1 0 0 /taxa/Silene%20chaetodonta/ 17 שרון צפוני: חמרה פרדס חנה
ציפורנית חופית Silene chaetodonta 397817 דר בן-נתן 24 בדצמבר 2020 1 0 0 /taxa/Silene%20chaetodonta/ 18 מישור פלשת: בתרונות רוחמה
ציפורנית חופית Silene chaetodonta 397818 מימי רון 21 בדצמבר 2020 1 0 0 /taxa/Silene%20chaetodonta/ 19 חולות: חולות חדרה
ציפורנית חופית Silene chaetodonta 397819 בר שמש 2 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Silene%20chaetodonta/ 20 שרון צפוני: חמרה פרדס חנה
ציפורנית חופית Silene chaetodonta 397820 בר שמש 2 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Silene%20chaetodonta/ 21 שרון צפוני: חמרה פרדס חנה
ציפורנית חופית Silene chaetodonta 397821 בר שמש 2 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Silene%20chaetodonta/ 22 שרון צפוני: חמרה פרדס חנה
ציפורנית חופית Silene chaetodonta 396972 מימי רון 30 בנובמבר 2020 1 0 0 /taxa/Silene%20chaetodonta/ 23 חולות: חולות חדרה
ציפורנית חופית Silene chaetodonta 396971 מימי רון 30 בנובמבר 2020 1 0 0 /taxa/Silene%20chaetodonta/ 24 חולות: חולות חדרה
ציפורנית חופית Silene chaetodonta 396614 דר בן נתן 23 במרץ 2020 1 0 0 /taxa/Silene%20chaetodonta/ 25 בתרונות הבשור
ציפורנית חופית Silene chaetodonta 396322 בני וודו 27 ביולי 2020 1 0 0 /taxa/Silene%20chaetodonta/ 26 שדרות צפורנית חופית - צמח בסכנת הכחדה גדל במאות פריטים בצד הצפוני של העיר שדרות. כמו שנראה בסרטון ובתמונות המצורפות, המיקום שלהם לא הכי טוב, הבנייה במקום הולכת וגדלה והזבל גם. לפי מה שנראה, בעתיד הקרוב יכול להיות שהמקום לצידי המדרכה יהפוך לגינה או תעלת ניקוז. חבל!🙄 שדרות 27.7.20
ציפורנית חופית Silene chaetodonta 396304 נעם שגב 24 ביולי 2020 1 0 0 /taxa/Silene%20chaetodonta/ 27 שרון צפוני: חמרה נתניה קטע מרכס כורכר המיועד לשמורה עירונית
ציפורנית חופית Silene chaetodonta 395838 אורי לוזון 7 ביוני 2020 1 0 0 /taxa/Silene%20chaetodonta/ 28 כניסה לשכונת עין הים מדרך רחבעם זאבי גבעולים דקים וירוקים, פריחה לקראת ערב, 1.5מ על 1.5 מ' שטח הפריחה, די צפוף.
ציפורנית חופית Silene chaetodonta 395820 נטלי לוינה 4 ביוני 2020 1 0 0 /taxa/Silene%20chaetodonta/ 29 מתקן טיהור שפכים שורק מיקום לא מדויק
ציפורנית חופית Silene chaetodonta 395647 דותן רותם 26 במאי 2020 1 0 0 /taxa/Silene%20chaetodonta/ 30 חולות: חולות חדרה
ציפורנית חופית Silene chaetodonta 395648 דותן רותם 26 במאי 2020 1 0 0 /taxa/Silene%20chaetodonta/ 31 חולות: חולות חדרה
ציפורנית חופית Silene chaetodonta 395270 דותן רותם 26 במאי 2020 1 0 0 /taxa/Silene%20chaetodonta/ 32 שמורת חרובי קיסריה מאות רבות של פרטים
ציפורנית חופית Silene chaetodonta 395263 דותן רותם 25 במאי 2020 1 0 0 /taxa/Silene%20chaetodonta/ 33 צפונית לאור עקיבא
ציפורנית חופית Silene chaetodonta 395260 יעל אורגד 23 במאי 2020 1 0 0 /taxa/Silene%20chaetodonta/ 34 חורבת מלח בשטח של בערך 20X150 מ' יש מאות ציפורניות פזורות.
ציפורנית חופית Silene chaetodonta 395183 יהונתן רונס 12 במאי 2020 1 0 0 /taxa/Silene%20chaetodonta/ 35 צפון אור עקיבא נפוץ מאוד
ציפורנית חופית Silene chaetodonta 394689 דר בן נתן 24 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Silene%20chaetodonta/ 36 בתרונות הבשור
ציפורנית חופית Silene chaetodonta 393352 הילה גיל 19 במרץ 2020 1 0 0 /taxa/Silene%20chaetodonta/ 37 שרון צפוני: חמרה נתניה
ציפורנית חופית Silene chaetodonta 392897 נעם שגב 23 בפברואר 2020 1 0 0 /taxa/Silene%20chaetodonta/ 38 שמורת האירוסים נתניה
ציפורנית חופית Silene chaetodonta 387711 עמית מנדלסון 4 ביולי 2019 1 0 0 /taxa/Silene%20chaetodonta/ 39 חולות: חולות ראשון לציון שולי כביש.
ציפורנית חופית Silene chaetodonta 387712 לירז כברה 24 במרץ 2019 1 0 0 /taxa/Silene%20chaetodonta/ 40 חולות: רצועת חוף צפוני
ציפורנית חופית Silene chaetodonta 387714 יפתח סיני 29 ביולי 2018 1 0 0 /taxa/Silene%20chaetodonta/ 41 חולות: רצועת חוף צפוני
ציפורנית חופית Silene chaetodonta 387715 דותן רותם 26 ביוני 2018 1 0 0 /taxa/Silene%20chaetodonta/ 42 חולות: חולות חדרה
ציפורנית חופית Silene chaetodonta 387716 מימי רון 5 במרץ 2018 1 0 0 /taxa/Silene%20chaetodonta/ 43 שרון צפוני: חמרה נתניה
ציפורנית חופית Silene chaetodonta 387717 מימי רון 29 בינואר 2015 1 0 0 /taxa/Silene%20chaetodonta/ 44 חולות: חולות זיקים
ציפורנית חופית Silene chaetodonta 387718 מימי רון 7 במאי 2000 1 0 0 /taxa/Silene%20chaetodonta/ 45 חולות: חולות זיקים
ציפורנית חופית Silene chaetodonta 387719 מימי רון 7 במאי 2000 1 0 0 /taxa/Silene%20chaetodonta/ 46 חולות: חולות זיקים
ציפורנית חופית Silene chaetodonta 387720 מימי רון 2 במאי 2000 1 0 0 /taxa/Silene%20chaetodonta/ 47 חולות: חולות אשדוד - אשקלון
ציפורנית חופית Silene chaetodonta 387721 מימי רון 27 במאי 1996 1 0 0 /taxa/Silene%20chaetodonta/ 48 חולות: חולות חדרה
ציפורנית חופית Silene chaetodonta 387722 מימי רון 21 במאי 2000 1 0 0 /taxa/Silene%20chaetodonta/ 49 מישור פלשת: גבעת כורכר מבקיעים
ציפורנית חופית Silene chaetodonta 389942 לירז כברה 14 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Silene%20chaetodonta/ 50 חולות: רצועת חוף צפוני
ציפורנית חופית Silene chaetodonta 389943 יפתח סיני 8 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Silene%20chaetodonta/ 51 חולות: רצועת חוף צפוני השבה לחלקת מקלט באכזיב זרעים מהאזור שתילים מגן לאומי ציפורי
ציפורנית חופית Silene chaetodonta 389944 לירז כברה 24 במרץ 2019 1 0 0 /taxa/Silene%20chaetodonta/ 52 מישור חוף הגליל: מישור חוף צפוני
ציפורנית חופית Silene chaetodonta 389945 מימי רון 11 במרץ 2019 1 0 0 /taxa/Silene%20chaetodonta/ 53 חולות: חולות זיקים
ציפורנית חופית Silene chaetodonta 389946 מימי רון 13 בדצמבר 2018 1 0 0 /taxa/Silene%20chaetodonta/ 54 חולות: חולות חדרה
ציפורנית חופית Silene chaetodonta 389947 יפתח סיני 24 ביוני 2018 1 0 0 /taxa/Silene%20chaetodonta/ 55 מישור חוף הגליל: מישור חוף צפוני
ציפורנית חופית Silene chaetodonta 389950 מימי רון 23 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Silene%20chaetodonta/ 56 מישור חוף הגליל: מישור חוף צפוני
ציפורנית חופית Silene chaetodonta 389951 מימי רון 7 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Silene%20chaetodonta/ 57 חולות: חולות חדרה
ציפורנית חופית Silene chaetodonta 389952 מימי רון 2 באפריל 2000 1 0 0 /taxa/Silene%20chaetodonta/ 58 חולות: חולות אשדוד - אשקלון
ציפורנית חופית Silene chaetodonta 391925 עמית מנדלסון 2 בנובמבר 2019 1 0 0 /taxa/Silene%20chaetodonta/ 59 שרון צפוני: חמרה נתניה
ציפורנית חופית Silene chaetodonta 391926 עמית מנדלסון 3 באוקטובר 2019 1 0 0 /taxa/Silene%20chaetodonta/ 60 שרון צפוני: חמרה נתניה
ציפורנית חופית Silene chaetodonta 391927 עמית מנדלסון 3 באוקטובר 2019 1 0 0 /taxa/Silene%20chaetodonta/ 61 שרון צפוני: חמרה נתניה
ציפורנית חופית Silene chaetodonta 389948 מרב לבל 11 ביוני 2018 1 0 0 /taxa/Silene%20chaetodonta/ 62 חולות: חולות חדרה
ציפורנית חופית Silene chaetodonta 389949 מרב לבל 5 במרץ 2018 1 0 0 /taxa/Silene%20chaetodonta/ 63 שרון צפוני: חמרה נתניה
ציפורנית חופית Silene chaetodonta 387713 מרב לבל 13 במרץ 2019 1 0 0 /taxa/Silene%20chaetodonta/ 64 חולות: חולות נתניה
ציפורנית חופית Silene chaetodonta 386381 נעם שגב 13 במאי 2019 1 0 0 /taxa/Silene%20chaetodonta/ 65 שמורת נחל פולג רוב הפרטים עדיין בניצנים
ציפורנית חופית Silene chaetodonta 386380 סיקו בכור 13 במאי 2019 1 0 0 /taxa/Silene%20chaetodonta/ 66 אזור תעשייה נהריה
ציפורנית חופית Silene chaetodonta 386375 בני כהן 10 במאי 2019 1 0 0 /taxa/Silene%20chaetodonta/ 67 שמורת טבע חולות זיקים מצאתי צמח אחד בלבד
ציפורנית חופית Silene chaetodonta 385799 דר בן נתן 30 באוגוסט 2018 1 0 0 /taxa/Silene%20chaetodonta/ 68 שמורת תל זומרה
ציפורנית חופית Silene chaetodonta 385695 נעם שגב 18 באוקטובר 2018 1 0 0 /taxa/Silene%20chaetodonta/ 69 יער לב השרון
ציפורנית חופית Silene chaetodonta 385696 נעם שגב 18 באוקטובר 2018 1 0 0 /taxa/Silene%20chaetodonta/ 70 יער לב השרון מאות פרטים בקרחות שבין העצים
ציפורנית חופית Silene chaetodonta 367865 דר בן נתן 12 ביולי 2016 1 0 0 /taxa/Silene%20chaetodonta/ 71 חולות: חולות חדרה
ציפורנית חופית Silene chaetodonta 343253 יואב גרטמן 22 ביוני 1990 1 0 0 /taxa/Silene%20chaetodonta/ 72 שרון צפוני: חמרה חדרה מתוך נתוני רת"ם
ציפורנית חופית Silene chaetodonta 328380 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Silene%20chaetodonta/ 73 שרון צפוני: חמרה חדרה מתוך נתוני רת"ם
ציפורנית חופית Silene chaetodonta 328404 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Silene%20chaetodonta/ 74 שרון צפוני: חמרה חדרה מתוך נתוני רת"ם
ציפורנית חופית Silene chaetodonta 343229 אבי שמידע 3 באוקטובר 1979 1 0 0 /taxa/Silene%20chaetodonta/ 75 שרון צפוני: חמרה חדרה מתוך נתוני רת"ם
ציפורנית חופית Silene chaetodonta 328401 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Silene%20chaetodonta/ 76 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
ציפורנית חופית Silene chaetodonta 328379 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Silene%20chaetodonta/ 77 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
ציפורנית חופית Silene chaetodonta 328381 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Silene%20chaetodonta/ 78 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
ציפורנית חופית Silene chaetodonta 328382 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Silene%20chaetodonta/ 79 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
ציפורנית חופית Silene chaetodonta 359541 מימי רון 8 במאי 2014 1 0 0 /taxa/Silene%20chaetodonta/ 80 שרון צפוני: חמרה נתניה
ציפורנית חופית Silene chaetodonta 366822 מימי רון 7 במאי 2002 1 0 0 /taxa/Silene%20chaetodonta/ 81 שרון צפוני: חמרה נתניה
ציפורנית חופית Silene chaetodonta 328374 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Silene%20chaetodonta/ 82 שרון דרומי: גבעת כורכר גדרה מתוך נתוני רת"ם
ציפורנית חופית Silene chaetodonta 328377 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Silene%20chaetodonta/ 83 שרון דרומי: חמרה רחובות מתוך נתוני רת"ם
ציפורנית חופית Silene chaetodonta 328378 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Silene%20chaetodonta/ 84 שרון דרומי: חמרה פתח-תקוה מתוך נתוני רת"ם
ציפורנית חופית Silene chaetodonta 328375 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Silene%20chaetodonta/ 85 שרון דרומי: חמרה פתח-תקוה מתוך נתוני רת"ם
ציפורנית חופית Silene chaetodonta 328373 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Silene%20chaetodonta/ 86 שרון דרומי: חמרה פתח-תקוה מתוך נתוני רת"ם
ציפורנית חופית Silene chaetodonta 328390 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Silene%20chaetodonta/ 87 שרון דרומי: גבעת כורכר רחובות מתוך נתוני רת"ם
ציפורנית חופית Silene chaetodonta 368555 סיקו בכור 20 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Silene%20chaetodonta/ 88 חולות: רצועת חוף צפוני
ציפורנית חופית Silene chaetodonta 340623 אבי שמידע 1 באפריל 1970 1 0 0 /taxa/Silene%20chaetodonta/ 89 מישור פלשת: בתרונות רוחמה מתוך נתוני רת"ם
ציפורנית חופית Silene chaetodonta 344882 יואב גרטמן 14 באוקטובר 1994 1 0 0 /taxa/Silene%20chaetodonta/ 90 מישור חוף הכרמל: מישור כרמלים מתוך נתוני רת"ם
ציפורנית חופית Silene chaetodonta 372524 בר שמש 24 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Silene%20chaetodonta/ 91 דרומית ללימן
ציפורנית חופית Silene chaetodonta 366821 טליה אורון 22 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Silene%20chaetodonta/ 92 מישור חוף הגליל: מישור חוף צפוני
ציפורנית חופית Silene chaetodonta 366820 טליה אורון 22 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Silene%20chaetodonta/ 93 מישור חוף הגליל: מישור חוף צפוני
ציפורנית חופית Silene chaetodonta 371781 מימי רון 21 בספטמבר 2009 1 0 0 /taxa/Silene%20chaetodonta/ 94 מישור חוף הגליל: עמק זבולון (צפון)
ציפורנית חופית Silene chaetodonta 329225 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Silene%20chaetodonta/ 95 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום מתוך נתוני רת"ם
ציפורנית חופית Silene chaetodonta 328370 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Silene%20chaetodonta/ 96 חולות: מישור חוף כרמלים מתוך נתוני רת"ם
ציפורנית חופית Silene chaetodonta 328389 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Silene%20chaetodonta/ 97 חולות: חולות פלמחים מתוך נתוני רת"ם
ציפורנית חופית Silene chaetodonta 328376 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Silene%20chaetodonta/ 98 חולות: חולות תל אביב מתוך נתוני רת"ם
ציפורנית חופית Silene chaetodonta 328372 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Silene%20chaetodonta/ 99 חולות: רצועת חוף צפוני מתוך נתוני רת"ם
ציפורנית חופית Silene chaetodonta 344136 גבי אברהם 9 ביוני 1994 1 0 0 /taxa/Silene%20chaetodonta/ 100 חולות: מישור חוף כרמלים מתוך נתוני רת"ם
ציפורנית חופית Silene chaetodonta 344507 יואב גרטמן 14 בדצמבר 1990 1 0 0 /taxa/Silene%20chaetodonta/ 101 חולות: מישור חוף כרמלים מתוך נתוני רת"ם
ציפורנית חופית Silene chaetodonta 341509 אורי פרגמן-ספיר 16 בפברואר 1990 1 0 0 /taxa/Silene%20chaetodonta/ 102 חולות: חולות ראשון לציון מתוך נתוני רת"ם
ציפורנית חופית Silene chaetodonta 360671 עמית מנדלסון 9 ביוני 2016 1 0 0 /taxa/Silene%20chaetodonta/ 103 חולות: חולות אשדוד - אשקלון
ציפורנית חופית Silene chaetodonta 359216 מרב לבל 29 ביוני 2015 1 0 0 /taxa/Silene%20chaetodonta/ 104 חולות: חולות אשדוד - אשקלון
ציפורנית חופית Silene chaetodonta 372553 מימי רון 28 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Silene%20chaetodonta/ 105 חולות: חולות חדרה
ציפורנית חופית Silene chaetodonta 343546 שיר ורד 13 במאי 1997 1 0 0 /taxa/Silene%20chaetodonta/ 106 חולות: חולות חדרה מתוך נתוני רת"ם
ציפורנית חופית Silene chaetodonta 343133 מורן אוליבה 21 במרץ 1994 1 0 0 /taxa/Silene%20chaetodonta/ 107 חולות: חולות חדרה מתוך נתוני רת"ם
ציפורנית חופית Silene chaetodonta 343132 רותי לבנון 21 במרץ 1994 1 0 0 /taxa/Silene%20chaetodonta/ 108 חולות: חולות חדרה מתוך נתוני רת"ם
ציפורנית חופית Silene chaetodonta 343578 שיר ורד 9 באוגוסט 1996 1 0 0 /taxa/Silene%20chaetodonta/ 109 חולות: חולות חדרה מתוך נתוני רת"ם
ציפורנית חופית Silene chaetodonta 343500 איילת טל 23 בנובמבר 1988 1 0 0 /taxa/Silene%20chaetodonta/ 110 חולות: חולות חדרה מתוך נתוני רת"ם
ציפורנית חופית Silene chaetodonta 343129 שלומית ליפשיץ 20 במרץ 1994 1 0 0 /taxa/Silene%20chaetodonta/ 111 חולות: חולות חדרה מתוך נתוני רת"ם
ציפורנית חופית Silene chaetodonta 343467 שיר ורד 16 ביולי 1993 1 0 0 /taxa/Silene%20chaetodonta/ 112 חולות: חולות חדרה מתוך נתוני רת"ם
ציפורנית חופית Silene chaetodonta 343342 יואב גרטמן 21 בדצמבר 1990 1 0 0 /taxa/Silene%20chaetodonta/ 113 חולות: חולות חדרה מתוך נתוני רת"ם
ציפורנית חופית Silene chaetodonta 366823 זאב קולר 14 באוגוסט 1996 1 0 0 /taxa/Silene%20chaetodonta/ 114 חולות: חולות חדרה
ציפורנית חופית Silene chaetodonta 367856 דר בן נתן 11 ביולי 2016 1 0 0 /taxa/Silene%20chaetodonta/ 115 חולות: חולות חדרה
ציפורנית חופית Silene chaetodonta 372561 בר שמש 28 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Silene%20chaetodonta/ 116 חולות: חולות נתניה
ציפורנית חופית Silene chaetodonta 342984 עופר כהן 23 באוקטובר 1989 1 0 0 /taxa/Silene%20chaetodonta/ 117 חולות: חולות נתניה מתוך נתוני רת"ם
ציפורנית חופית Silene chaetodonta 342696 יואב גרטמן 6 במרץ 1992 1 0 0 /taxa/Silene%20chaetodonta/ 118 חולות: חולות נתניה מתוך נתוני רת"ם
ציפורנית חופית Silene chaetodonta 341211 שיר ורד 31 באוקטובר 1997 1 0 0 /taxa/Silene%20chaetodonta/ 119 חולות: חולות פלמחים מתוך נתוני רת"ם
ציפורנית חופית Silene chaetodonta 341202 יפי 6 באוגוסט 1984 1 0 0 /taxa/Silene%20chaetodonta/ 120 חולות: חולות פלמחים מתוך נתוני רת"ם
ציפורנית חופית Silene chaetodonta 371780 מימי רון 8 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Silene%20chaetodonta/ 121 חולות: חולות פלמחים
ציפורנית חופית Silene chaetodonta 328391 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Silene%20chaetodonta/ 122 חולות: רכסי כורכר אשדוד מתוך נתוני רת"ם
ציפורנית חופית Silene chaetodonta 344451 יואב גרטמן 10 בפברואר 1990 1 0 0 /taxa/Silene%20chaetodonta/ 123 חולות: רכס כורכר הבונים מתוך נתוני רת"ם
ציפורנית חופית Silene chaetodonta 377443 יפעת גרנט 31 באוגוסט 2017 1 0 0 /taxa/Silene%20chaetodonta/ 124 חולות: רצועת חוף צפוני
ציפורנית חופית Silene chaetodonta 377444 יפעת גרנט 29 באוגוסט 2017 1 0 0 /taxa/Silene%20chaetodonta/ 125 חולות: רצועת חוף צפוני
ציפורנית חופית Silene chaetodonta 377445 יפתח סיני 29 באוגוסט 2017 1 0 0 /taxa/Silene%20chaetodonta/ 126 חולות: רצועת חוף צפוני
ציפורנית חופית Silene chaetodonta 346917 יואב גרטמן 21 ביוני 1991 1 0 0 /taxa/Silene%20chaetodonta/ 127 חולות: רצועת חוף צפוני מתוך נתוני רת"ם
ציפורנית חופית Silene chaetodonta 346606 יואב גרטמן 14 במאי 1987 1 0 0 /taxa/Silene%20chaetodonta/ 128 חולות: רצועת חוף צפוני מתוך נתוני רת"ם
ציפורנית חופית Silene chaetodonta 346918 יונתן שקדי 12 במאי 1995 1 0 0 /taxa/Silene%20chaetodonta/ 129 חולות: רצועת חוף צפוני מתוך נתוני רת"ם
ציפורנית חופית Silene chaetodonta 343519 איילת טל 23 בנובמבר 1988 1 0 0 /taxa/Silene%20chaetodonta/ 130 חולות: חולות חדרה מתוך נתוני רת"ם
ציפורנית חופית Silene chaetodonta 385637 עמית מנדלסון 14 בספטמבר 2018 1 0 0 /taxa/Silene%20chaetodonta/ 131 חולות קיסריה
ציפורנית חופית Silene chaetodonta 385636 עמית מנדלסון 14 בספטמבר 2018 1 0 0 /taxa/Silene%20chaetodonta/ 132 חולות קיסריה
ציפורנית חופית Silene chaetodonta 385635 עמית מנדלסון 14 בספטמבר 2018 1 0 0 /taxa/Silene%20chaetodonta/ 133 חולות קיסריה בצמוד לאקוודוקט
ציפורנית חופית Silene chaetodonta 385634 עמית מנדלסון 14 בספטמבר 2018 1 0 0 /taxa/Silene%20chaetodonta/ 134 חולות קיסריה כעשרה פרטים יבשים.
ציפורנית חופית Silene chaetodonta 385269 דותן רותם 26 ביוני 2018 1 0 0 /taxa/Silene%20chaetodonta/ 135 חולות קיסריה
ציפורנית חופית Silene chaetodonta 341361 שיר ורד 18 בספטמבר 1998 1 0 0 /taxa/Silene%20chaetodonta/ 136 שרון דרומי: שפך שורק מתוך נתוני רת"ם
ציפורנית חופית Silene chaetodonta 385256 רן לוטן 17 ביוני 2018 1 0 0 /taxa/Silene%20chaetodonta/ 137 אזור תעשיה צפון-מערבי פרדס-חנה
ציפורנית חופית Silene chaetodonta 385195 רון פרומקין 6 ביוני 2016 1 0 0 /taxa/Silene%20chaetodonta/ 138 חולון במגרש המיועד לבינוי
ציפורנית חופית Silene chaetodonta 385194 רון פרומקין 18 במאי 2016 1 0 0 /taxa/Silene%20chaetodonta/ 139 חולון במגרש המיועד לבינוי
ציפורנית חופית Silene chaetodonta 385193 עמית מנדלסון 24 במאי 2018 1 0 0 /taxa/Silene%20chaetodonta/ 140 תל מיכל
ציפורנית חופית Silene chaetodonta 385218 עירית צוק קובצ'י 1 ביוני 2018 1 0 0 /taxa/Silene%20chaetodonta/ 141 אזור תעשיה קיסריה
ציפורנית חופית Silene chaetodonta 328371 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Silene%20chaetodonta/ 142 מתוך נתוני רת"ם
ציפורנית חופית Silene chaetodonta 343535 תצפיות רת"ם 7 במאי 1980 1 0 0 /taxa/Silene%20chaetodonta/ 143 חולות: חולות חדרה מתוך נתוני רת"ם