ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
ציפורנית מצויצת Silene physalodes 367995 אורי פרגמן-ספיר 23 באפריל 1988 1 0 0 /taxa/Silene%20physalodes/ 1 כתף החרמון: חרמון
ציפורנית מצויצת Silene physalodes 368582 רן לוטן 4 ביוני 2017 1 0 0 /taxa/Silene%20physalodes/ 2 נחל ערער הערוץ הלח
ציפורנית מצויצת Silene physalodes 368592 רן לוטן 18 ביוני 2017 1 0 0 /taxa/Silene%20physalodes/ 3 כתף החרמון: חרמון
ציפורנית מצויצת Silene physalodes 368581 רן לוטן 4 ביוני 2017 1 0 0 /taxa/Silene%20physalodes/ 4 נחל ערער הערוץ הלח
ציפורנית מצויצת Silene physalodes 368583 רן לוטן 4 ביוני 2017 1 0 0 /taxa/Silene%20physalodes/ 5 נחל ערער הערוץ הלח