ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
ציפורנית שרונית Silene papillosa 342153 שיר ורד 20 באפריל 1990 1 0 0 /taxa/Silene%20papillosa/ 1 שרון צפוני: מרזבה צפונית מתוך נתוני רת"ם
ציפורנית שרונית Silene papillosa 342152 גדי פולק 15 באפריל 1983 1 0 0 /taxa/Silene%20papillosa/ 2 שרון צפוני: מרזבה צפונית מתוך נתוני רת"ם
ציפורנית שרונית Silene papillosa 342066 אלכסנדר איג 1 במאי 1928 1 0 0 /taxa/Silene%20papillosa/ 3 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
ציפורנית שרונית Silene papillosa 342148 שיר ורד 17 באפריל 1991 1 0 0 /taxa/Silene%20papillosa/ 4 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
ציפורנית שרונית Silene papillosa 342251 גדי פולק 15 באפריל 1983 1 0 0 /taxa/Silene%20papillosa/ 5 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
ציפורנית שרונית Silene papillosa 366827 אורי שפירא 13 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Silene%20papillosa/ 6 שרון צפוני: חמרה נתניה
ציפורנית שרונית Silene papillosa 366829 זאב קולר 15 במאי 1996 1 0 0 /taxa/Silene%20papillosa/ 7 שרון צפוני: חמרה נתניה
ציפורנית שרונית Silene papillosa 328412 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Silene%20papillosa/ 8 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
ציפורנית שרונית Silene papillosa 366828 אורי שפירא 15 בפברואר 2012 1 0 0 /taxa/Silene%20papillosa/ 9 שרון צפוני: חמרה נתניה בסיור עם מרגרטה, זיהוי לא וודאי
ציפורנית שרונית Silene papillosa 340624 אבי שמידע 1 באפריל 1970 1 0 0 /taxa/Silene%20papillosa/ 10 מישור פלשת: בתרונות רוחמה מתוך נתוני רת"ם
ציפורנית שרונית Silene papillosa 342154 שיר ורד 17 באפריל 1991 1 0 0 /taxa/Silene%20papillosa/ 11 שרון צפוני: מרזבה צפונית מתוך נתוני רת"ם
ציפורנית שרונית Silene papillosa 356816 אורי שפירא 15 בפברואר 2012 1 0 0 /taxa/Silene%20papillosa/ 12 שרון צפוני: חמרה נתניה בסיור עם מרגרטה; זיהוי לא וודאי
ציפורנית שרונית Silene papillosa 356893 אורי שפירא 13 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Silene%20papillosa/ 13 שרון צפוני: חמרה נתניה