ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
ציצן פרסי Enneapogon persicus 362275 אבינועם דנין 22 במרץ 1989 1 0 0 /taxa/Enneapogon%20persicus/ 1
ציצן פרסי Enneapogon persicus 340740 אבי שמידע 20 במרץ 1980 1 0 0 /taxa/Enneapogon%20persicus/ 2 מתוך נתוני רת"ם
ציצן פרסי Enneapogon persicus 340746 לאה פרוזבול 11 במרץ 1975 1 0 0 /taxa/Enneapogon%20persicus/ 3 ימים: ים המלח מתוך נתוני רת"ם
ציצן פרסי Enneapogon persicus 340681 א. ליסטון וברוינס 21 באפריל 1986 1 0 0 /taxa/Enneapogon%20persicus/ 4 ימים: ים המלח מתוך נתוני רת"ם
ציצן פרסי Enneapogon persicus 340773 אבינועם דנין 12 בפברואר 1973 1 0 0 /taxa/Enneapogon%20persicus/ 5 ימים: ים המלח מתוך נתוני רת"ם
ציצן פרסי Enneapogon persicus 339637 י. ליפקין 24 במרץ 1965 1 0 0 /taxa/Enneapogon%20persicus/ 6 הרי אילת: הר שלמה מתוך נתוני רת"ם
ציצן פרסי Enneapogon persicus 340650 אבי שמידע 21 ביולי 1972 1 0 0 /taxa/Enneapogon%20persicus/ 7 מתוך נתוני רת"ם
ציצן פרסי Enneapogon persicus 340666 אבי שמידע 9 במרץ 1998 1 0 0 /taxa/Enneapogon%20persicus/ 8 מתוך נתוני רת"ם
ציצן פרסי Enneapogon persicus 340667 יאיר אור 26 במרץ 1980 1 0 0 /taxa/Enneapogon%20persicus/ 9 מתוך נתוני רת"ם
ציצן פרסי Enneapogon persicus 340669 יאיר אור 8 באפריל 1976 1 0 0 /taxa/Enneapogon%20persicus/ 10 מתוך נתוני רת"ם
ציצן פרסי Enneapogon persicus 340651 אבינועם דנין 31 בינואר 1973 1 0 0 /taxa/Enneapogon%20persicus/ 11 מתוך נתוני רת"ם
ציצן פרסי Enneapogon persicus 340668 יאיר אור 29 באפריל 1973 1 0 0 /taxa/Enneapogon%20persicus/ 12 מתוך נתוני רת"ם