ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
ציצן קצר Enneapogon desvauxii 338432 תצפיות רת"ם 20 באפריל 1966 1 0 0 /taxa/Enneapogon%20desvauxii/ 1 הרי אילת: אילת מתוך נתוני רת"ם
ציצן קצר Enneapogon desvauxii 338431 תצפיות רת"ם 20 באפריל 1966 1 0 0 /taxa/Enneapogon%20desvauxii/ 2 הרי אילת: אילת מתוך נתוני רת"ם
ציצן קצר Enneapogon desvauxii 374008 מימי רון 20 בפברואר 1982 1 0 0 /taxa/Enneapogon%20desvauxii/ 3 הרי אילת: יהורם יואש
ציצן קצר Enneapogon desvauxii 367977 מימי רון 15 במאי 2001 1 0 0 /taxa/Enneapogon%20desvauxii/ 4 ערבה דרומית: מישור רחם
ציצן קצר Enneapogon desvauxii 367976 מימי רון 2 באפריל 2010 1 0 0 /taxa/Enneapogon%20desvauxii/ 5 ערבה דרומית: מישור רחם
ציצן קצר Enneapogon desvauxii 338427 תצפיות רת"ם 4 בינואר 1962 1 0 0 /taxa/Enneapogon%20desvauxii/ 6 ערבה דרומית: פשט רודד מתוך נתוני רת"ם
ציצן קצר Enneapogon desvauxii 328426 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Enneapogon%20desvauxii/ 7 הרי אילת: שחמון מתוך נתוני רת"ם
ציצן קצר Enneapogon desvauxii 357809 מרגרטה וולצ'אק 6 בדצמבר 2014 1 0 0 /taxa/Enneapogon%20desvauxii/ 8 הרי אילת: מעלה תמנע
ציצן קצר Enneapogon desvauxii 338433 תצפיות רת"ם 13 ביולי 1991 1 0 0 /taxa/Enneapogon%20desvauxii/ 9 הרי אילת: גשרון מתוך נתוני רת"ם
ציצן קצר Enneapogon desvauxii 338426 תצפיות רת"ם 11 בינואר 1992 1 0 0 /taxa/Enneapogon%20desvauxii/ 10 הרי אילת: גשרון מתוך נתוני רת"ם
ציצן קצר Enneapogon desvauxii 357881 מרגרטה וולצ'אק 20 בינואר 2015 1 0 0 /taxa/Enneapogon%20desvauxii/ 11 הרי אילת: מעלה תמנע
ציצן קצר Enneapogon desvauxii 328427 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Enneapogon%20desvauxii/ 12 הרי אילת: מעלה תמנע מתוך נתוני רת"ם
ציצן קצר Enneapogon desvauxii 338430 תצפיות רת"ם 25 במרץ 1966 1 0 0 /taxa/Enneapogon%20desvauxii/ 13 הרי אילת: בקעת תמנע מתוך נתוני רת"ם
ציצן קצר Enneapogon desvauxii 338429 תצפיות רת"ם 11 במאי 1979 1 0 0 /taxa/Enneapogon%20desvauxii/ 14 הרי אילת: יהורם יואש מתוך נתוני רת"ם
ציצן קצר Enneapogon desvauxii 338428 תצפיות רת"ם 27 במרץ 1980 1 0 0 /taxa/Enneapogon%20desvauxii/ 15 מתוך נתוני רת"ם