ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
צלבית החוף Crucianella maritima 342687 עוזי פליטמן 16 באפריל 1961 1 0 0 /taxa/Crucianella%20maritima/ 1 חולות: חולות נתניה מתוך נתוני רת"ם
צלבית החוף Crucianella maritima 342691 יובל ספיר 5 בפברואר 1998 1 0 0 /taxa/Crucianella%20maritima/ 2 חולות: חולות נתניה מתוך נתוני רת"ם
צלבית החוף Crucianella maritima 343059 שיר ורד 2 באוגוסט 1992 1 0 0 /taxa/Crucianella%20maritima/ 3 חולות: חולות נתניה מתוך נתוני רת"ם
צלבית החוף Crucianella maritima 361937 שקולניק יעקב 31 בדצמבר 1981 1 0 0 /taxa/Crucianella%20maritima/ 4 חולות: חולות פלמחים
צלבית החוף Crucianella maritima 342053 שיר ורד 23 במאי 1997 1 0 0 /taxa/Crucianella%20maritima/ 5 חולות: חולות הרצליה מתוך נתוני רת"ם
צלבית החוף Crucianella maritima 342047 שיר ורד 24 בפברואר 1999 1 0 0 /taxa/Crucianella%20maritima/ 6 חולות: חולות הרצליה מתוך נתוני רת"ם
צלבית החוף Crucianella maritima 342034 גדי פולק 21 בספטמבר 1984 1 0 0 /taxa/Crucianella%20maritima/ 7 חולות: חולות הרצליה מתוך נתוני רת"ם
צלבית החוף Crucianella maritima 383024 שקולניק יעקב 17 במאי 1982 1 0 0 /taxa/Crucianella%20maritima/ 8 חולות: חולות ראשון לציון
צלבית החוף Crucianella maritima 383023 אורי נוה 18 בפברואר 1997 1 0 0 /taxa/Crucianella%20maritima/ 9 חולות: חולות נתניה
צלבית החוף Crucianella maritima 377436 דותן רותם 16 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Crucianella%20maritima/ 10 חולות: מישור חוף כרמלים
צלבית החוף Crucianella maritima 377435 ניסים פרימו 31 ביולי 2017 1 0 0 /taxa/Crucianella%20maritima/ 11 חולות: חולות פלמחים
צלבית החוף Crucianella maritima 384736 יעל אורגד 6 בפברואר 2018 1 0 0 /taxa/Crucianella%20maritima/ 12 החוף הדרומי של הרצליה בשטח פזורים מקבצים רבים של הצלבית
צלבית החוף Crucianella maritima 342640 עזרא אורית 20 בפברואר 1981 1 0 0 /taxa/Crucianella%20maritima/ 13 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
צלבית החוף Crucianella maritima 343058 שיר ורד 7 במאי 1993 1 0 0 /taxa/Crucianella%20maritima/ 14 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
צלבית החוף Crucianella maritima 342143 גדי פולק 7 ביוני 1984 1 0 0 /taxa/Crucianella%20maritima/ 15 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
צלבית החוף Crucianella maritima 361931 אמיר רז 26 בפברואר 1990 1 0 0 /taxa/Crucianella%20maritima/ 16 שרון צפוני: חמרה נתניה
צלבית החוף Crucianella maritima 342641 יובל ספיר 5 בפברואר 1998 1 0 0 /taxa/Crucianella%20maritima/ 17 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
צלבית החוף Crucianella maritima 342558 רוחמה ברלינר 27 באפריל 1977 1 0 0 /taxa/Crucianella%20maritima/ 18 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
צלבית החוף Crucianella maritima 342258 שיר ורד 5 במאי 1995 1 0 0 /taxa/Crucianella%20maritima/ 19 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
צלבית החוף Crucianella maritima 368219 יובל ספיר 17 בדצמבר 2016 1 0 0 /taxa/Crucianella%20maritima/ 20 שרון דרומי: שפך שורק
צלבית החוף Crucianella maritima 368522 יובל ספיר 22 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Crucianella%20maritima/ 21 חוף פלמחים
צלבית החוף Crucianella maritima 340759 אורי פרגמן-ספיר 28 ביולי 1998 1 0 0 /taxa/Crucianella%20maritima/ 22 חולות: חולות אשדוד - אשקלון מתוך נתוני רת"ם
צלבית החוף Crucianella maritima 340864 אביבה רבינוביץ' 26 בפברואר 1990 1 0 0 /taxa/Crucianella%20maritima/ 23 חולות: רכסי כורכר אשדוד מתוך נתוני רת"ם
צלבית החוף Crucianella maritima 341215 יעקב שקולניק 13 בינואר 1982 1 0 0 /taxa/Crucianella%20maritima/ 24 חולות: חולות פלמחים מתוך נתוני רת"ם
צלבית החוף Crucianella maritima 341365 יעקב שקולניק 30 בדצמבר 1981 1 0 0 /taxa/Crucianella%20maritima/ 25 חולות: חולות פלמחים מתוך נתוני רת"ם
צלבית החוף Crucianella maritima 342698 אביבה רבינוביץ' 29 בפברואר 1996 1 0 0 /taxa/Crucianella%20maritima/ 26 חולות: חולות נתניה מתוך נתוני רת"ם
צלבית החוף Crucianella maritima 342712 אביבה רבינוביץ' 29 בפברואר 1996 1 0 0 /taxa/Crucianella%20maritima/ 27 חולות: חולות נתניה מתוך נתוני רת"ם
צלבית החוף Crucianella maritima 346944 גרינברג גדליה 8 בנובמבר 1984 1 0 0 /taxa/Crucianella%20maritima/ 28 מישור חוף הגליל: מישור חוף צפוני מתוך נתוני רת"ם
צלבית החוף Crucianella maritima 342654 יובל ספיר 9 במרץ 1999 1 0 0 /taxa/Crucianella%20maritima/ 29 חולות: חולות נתניה מתוך נתוני רת"ם
צלבית החוף Crucianella maritima 361908 דותן רותם 31 ביולי 2008 1 0 0 /taxa/Crucianella%20maritima/ 30 חולות: מישור חוף כרמלים
צלבית החוף Crucianella maritima 344652 שיר ורד 11 במרץ 1994 1 0 0 /taxa/Crucianella%20maritima/ 31 חולות: מישור חוף כרמלים מתוך נתוני רת"ם
צלבית החוף Crucianella maritima 341512 לאה פרוזבול 27 במאי 1958 1 0 0 /taxa/Crucianella%20maritima/ 32 חולות: חולות ראשון לציון מתוך נתוני רת"ם
צלבית החוף Crucianella maritima 328436 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Crucianella%20maritima/ 33 חולות: חולות ראשון לציון מתוך נתוני רת"ם
צלבית החוף Crucianella maritima 341513 זוהר נבון ויובל 5 בספטמבר 1995 1 0 0 /taxa/Crucianella%20maritima/ 34 חולות: חולות ראשון לציון מתוך נתוני רת"ם
צלבית החוף Crucianella maritima 340748 רהט מיכאלה 17 בספטמבר 1983 1 0 0 /taxa/Crucianella%20maritima/ 35 חולות: חולות אשדוד - אשקלון מתוך נתוני רת"ם
צלבית החוף Crucianella maritima 361050 דר בן נתן 6 ביולי 2016 1 0 0 /taxa/Crucianella%20maritima/ 36 חולות: חולות אשדוד - אשקלון
צלבית החוף Crucianella maritima 361926 מרגרטה וולצ'אק 4 באפריל 1999 1 0 0 /taxa/Crucianella%20maritima/ 37 חולות: חולות אשדוד - אשקלון
צלבית החוף Crucianella maritima 361913 מרגרטה וולצ'אק 8 באפריל 1999 1 0 0 /taxa/Crucianella%20maritima/ 38 חולות: חולות אשדוד - אשקלון
צלבית החוף Crucianella maritima 340724 ד.יפה 15 במרץ 1954 1 0 0 /taxa/Crucianella%20maritima/ 39 חולות: חולות אשדוד - אשקלון מתוך נתוני רת"ם
צלבית החוף Crucianella maritima 340896 אביבה רבינוביץ' 26 בפברואר 1990 1 0 0 /taxa/Crucianella%20maritima/ 40 חולות: חולות אשדוד - אשקלון מתוך נתוני רת"ם
צלבית החוף Crucianella maritima 343092 עוז גולן 20 באוקטובר 1989 1 0 0 /taxa/Crucianella%20maritima/ 41 חולות: חולות חדרה מתוך נתוני רת"ם
צלבית החוף Crucianella maritima 328455 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Crucianella%20maritima/ 42 חולות: חולות חדרה מתוך נתוני רת"ם
צלבית החוף Crucianella maritima 343083 חכם עדנה 28 ביוני 1983 1 0 0 /taxa/Crucianella%20maritima/ 43 חולות: חולות חדרה מתוך נתוני רת"ם
צלבית החוף Crucianella maritima 377439 צופה בלתי ידוע 6 באפריל 1999 1 0 0 /taxa/Crucianella%20maritima/ 44 חולות: חולות נתניה
צלבית החוף Crucianella maritima 372558 בר שמש 28 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Crucianella%20maritima/ 45 חולות: חולות נתניה בנקודה זאת אוכלוסייה גדולה מאוד, בשאר השטח הקרוב מצפון ומדרום-פרטים פזורים על המצוק
צלבית החוף Crucianella maritima 342734 שיר ורד 22 בפברואר 1991 1 0 0 /taxa/Crucianella%20maritima/ 46 חולות: חולות נתניה מתוך נתוני רת"ם
צלבית החוף Crucianella maritima 359647 מימי רון 9 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Crucianella%20maritima/ 47 שמורת נחל פולג (וינגייט)
צלבית החוף Crucianella maritima 342998 גדי פולק 22 בפברואר 1985 1 0 0 /taxa/Crucianella%20maritima/ 48 חולות: חולות נתניה מתוך נתוני רת"ם
צלבית החוף Crucianella maritima 359459 שיר ורד 25 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Crucianella%20maritima/ 49 שמורת האירוסים נתניה
צלבית החוף Crucianella maritima 357019 אורי שפירא 21 בפברואר 2013 1 0 0 /taxa/Crucianella%20maritima/ 50 חולות: חולות נתניה
צלבית החוף Crucianella maritima 361923 צופה בלתי ידוע 5 באפריל 1999 1 0 0 /taxa/Crucianella%20maritima/ 51 חולות: חולות נתניה
צלבית החוף Crucianella maritima 361917 מרגרטה וולצ'אק 6 באפריל 1999 1 0 0 /taxa/Crucianella%20maritima/ 52 חולות: חולות נתניה
צלבית החוף Crucianella maritima 342653 שיר ורד 23 באפריל 1997 1 0 0 /taxa/Crucianella%20maritima/ 53 חולות: חולות נתניה מתוך נתוני רת"ם
צלבית החוף Crucianella maritima 342638 גדי פולק 26 באוקטובר 1984 1 0 0 /taxa/Crucianella%20maritima/ 54 חולות: חולות נתניה מתוך נתוני רת"ם
צלבית החוף Crucianella maritima 361922 מרגרטה וולצ'אק 5 באפריל 1999 1 0 0 /taxa/Crucianella%20maritima/ 55 חולות: חולות נתניה
צלבית החוף Crucianella maritima 361930 אורי נוה 18 בפברואר 1997 1 0 0 /taxa/Crucianella%20maritima/ 56 חולות: חולות נתניה
צלבית החוף Crucianella maritima 361910 צופה בלתי ידוע 9 במרץ 2000 1 0 0 /taxa/Crucianella%20maritima/ 57 חולות: חולות נתניה
צלבית החוף Crucianella maritima 361911 צופה בלתי ידוע 9 במרץ 2000 1 0 0 /taxa/Crucianella%20maritima/ 58 חולות: חולות נתניה
צלבית החוף Crucianella maritima 361920 מרגרטה וולצ'אק 6 באפריל 1999 1 0 0 /taxa/Crucianella%20maritima/ 59 חולות: חולות נתניה
צלבית החוף Crucianella maritima 361932 אמיר רז 14 בדצמבר 1989 1 0 0 /taxa/Crucianella%20maritima/ 60 חולות: חולות נתניה
צלבית החוף Crucianella maritima 361924 צופה בלתי ידוע 5 באפריל 1999 1 0 0 /taxa/Crucianella%20maritima/ 61 חולות: חולות נתניה
צלבית החוף Crucianella maritima 361919 צופה בלתי ידוע 6 באפריל 1999 1 0 0 /taxa/Crucianella%20maritima/ 62 חולות: חולות נתניה
צלבית החוף Crucianella maritima 361921 מרגרטה וולצ'אק 5 באפריל 1999 1 0 0 /taxa/Crucianella%20maritima/ 63 חולות: חולות נתניה
צלבית החוף Crucianella maritima 361916 מרגרטה וולצ'אק 6 באפריל 1999 1 0 0 /taxa/Crucianella%20maritima/ 64 חולות: חולות נתניה
צלבית החוף Crucianella maritima 361929 זאב קולר 14 בדצמבר 1998 1 0 0 /taxa/Crucianella%20maritima/ 65 חולות: חולות נתניה
צלבית החוף Crucianella maritima 342699 יואב גרטמן 6 במרץ 1992 1 0 0 /taxa/Crucianella%20maritima/ 66 חולות: חולות נתניה מתוך נתוני רת"ם
צלבית החוף Crucianella maritima 342479 גדי פולק 26 באוקטובר 1984 1 0 0 /taxa/Crucianella%20maritima/ 67 חולות: חולות נתניה מתוך נתוני רת"ם
צלבית החוף Crucianella maritima 342639 יעקב ליפקין 2 ביולי 1961 1 0 0 /taxa/Crucianella%20maritima/ 68 חולות: חולות נתניה מתוך נתוני רת"ם
צלבית החוף Crucianella maritima 343063 שיר ורד 22 באפריל 1990 1 0 0 /taxa/Crucianella%20maritima/ 69 חולות: חולות נתניה מתוך נתוני רת"ם
צלבית החוף Crucianella maritima 361918 צופה בלתי ידוע 6 באפריל 1999 1 0 0 /taxa/Crucianella%20maritima/ 70 חולות: חולות נתניה
צלבית החוף Crucianella maritima 377440 צופה בלתי ידוע 6 באפריל 1999 1 0 0 /taxa/Crucianella%20maritima/ 71 חולות: חולות נתניה
צלבית החוף Crucianella maritima 377432 ניסים פרימו 31 ביולי 2017 1 0 0 /taxa/Crucianella%20maritima/ 72 חולות: חולות פלמחים
צלבית החוף Crucianella maritima 377433 ניסים פרימו 31 ביולי 2017 1 0 0 /taxa/Crucianella%20maritima/ 73 חולות: חולות פלמחים
צלבית החוף Crucianella maritima 377434 ניסים פרימו 31 ביולי 2017 1 0 0 /taxa/Crucianella%20maritima/ 74 חולות: חולות פלמחים
צלבית החוף Crucianella maritima 377437 יאיר פרידברג 12 באפריל 2015 1 0 0 /taxa/Crucianella%20maritima/ 75 חולות: חולות פלמחים
צלבית החוף Crucianella maritima 377438 יוסי בן ארי 13 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Crucianella%20maritima/ 76 חולות: חולות פלמחים
צלבית החוף Crucianella maritima 377441 שקולניק יעקב 13 בינואר 1982 1 0 0 /taxa/Crucianella%20maritima/ 77 חולות: חולות פלמחים
צלבית החוף Crucianella maritima 341322 יובל ספיר 22 במרץ 1996 1 0 0 /taxa/Crucianella%20maritima/ 78 חולות: חולות פלמחים מתוך נתוני רת"ם
צלבית החוף Crucianella maritima 341342 אונ'' בר-אילן 6 בדצמבר 1960 1 0 0 /taxa/Crucianella%20maritima/ 79 חולות: חולות פלמחים מתוך נתוני רת"ם
צלבית החוף Crucianella maritima 341312 אורית-שמיר 31 באוגוסט 1982 1 0 0 /taxa/Crucianella%20maritima/ 80 חולות: חולות פלמחים מתוך נתוני רת"ם
צלבית החוף Crucianella maritima 368197 עמית מנדלסון 27 באוקטובר 2016 1 0 0 /taxa/Crucianella%20maritima/ 81 חולות: חולות פלמחים
צלבית החוף Crucianella maritima 368198 עמית מנדלסון 27 באוקטובר 2016 1 0 0 /taxa/Crucianella%20maritima/ 82 חולות: חולות פלמחים
צלבית החוף Crucianella maritima 356892 יוסי בן-ארי 13 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Crucianella%20maritima/ 83 חולות: חולות פלמחים
צלבית החוף Crucianella maritima 361935 אשכנזי שוש 16 במרץ 1982 1 0 0 /taxa/Crucianella%20maritima/ 84 חולות: חולות פלמחים
צלבית החוף Crucianella maritima 361938 שקולניק יעקב 30 בדצמבר 1981 1 0 0 /taxa/Crucianella%20maritima/ 85 חולות: חולות פלמחים
צלבית החוף Crucianella maritima 361936 שקולניק יעקב 13 בינואר 1982 1 0 0 /taxa/Crucianella%20maritima/ 86 חולות: חולות פלמחים
צלבית החוף Crucianella maritima 361933 חכם עדנה 10 באוגוסט 1988 1 0 0 /taxa/Crucianella%20maritima/ 87 חולות: חולות פלמחים
צלבית החוף Crucianella maritima 361939 שקולניק יעקב 10 בנובמבר 1981 1 0 0 /taxa/Crucianella%20maritima/ 88 חולות: חולות פלמחים
צלבית החוף Crucianella maritima 361912 זאב קולר 4 בנובמבר 1999 1 0 0 /taxa/Crucianella%20maritima/ 89 חולות: חולות פלמחים
צלבית החוף Crucianella maritima 341248 צציק חגית 10 בפברואר 1982 1 0 0 /taxa/Crucianella%20maritima/ 90 חולות: חולות פלמחים מתוך נתוני רת"ם
צלבית החוף Crucianella maritima 341247 צציק חגית 5 בינואר 1982 1 0 0 /taxa/Crucianella%20maritima/ 91 חולות: חולות פלמחים מתוך נתוני רת"ם
צלבית החוף Crucianella maritima 341283 שיר ורד 9 בינואר 1998 1 0 0 /taxa/Crucianella%20maritima/ 92 חולות: חולות פלמחים מתוך נתוני רת"ם
צלבית החוף Crucianella maritima 341311 מרדכי תמרי 24 במרץ 1973 1 0 0 /taxa/Crucianella%20maritima/ 93 חולות: חולות פלמחים מתוך נתוני רת"ם
צלבית החוף Crucianella maritima 357384 מאור פרנטה 12 באפריל 2015 1 0 0 /taxa/Crucianella%20maritima/ 94 חולות: חולות פלמחים
צלבית החוף Crucianella maritima 341273 עוז גולן 11 בנובמבר 1989 1 0 0 /taxa/Crucianella%20maritima/ 95 חולות: חולות פלמחים מתוך נתוני רת"ם
צלבית החוף Crucianella maritima 377442 שקולניק יעקב 30 בדצמבר 1981 1 0 0 /taxa/Crucianella%20maritima/ 96 חולות: חולות פלמחים
צלבית החוף Crucianella maritima 361914 מרגרטה וולצ'אק 8 באפריל 1999 1 0 0 /taxa/Crucianella%20maritima/ 97 חולות: רכסי כורכר אשדוד
צלבית החוף Crucianella maritima 361915 מרגרטה וולצ'אק 8 באפריל 1999 1 0 0 /taxa/Crucianella%20maritima/ 98 חולות: רכסי כורכר אשדוד 15 % מר"ש
צלבית החוף Crucianella maritima 361909 ווליס איתמר 4 באפריל 2006 1 0 0 /taxa/Crucianella%20maritima/ 99 חולות: רכסי כורכר אשדוד
צלבית החוף Crucianella maritima 361928 מרגרטה וולצ'אק 4 באפריל 1999 1 0 0 /taxa/Crucianella%20maritima/ 100 חולות: רכסי כורכר אשדוד
צלבית החוף Crucianella maritima 361925 מרגרטה וולצ'אק 4 באפריל 1999 1 0 0 /taxa/Crucianella%20maritima/ 101 חולות: רכסי כורכר אשדוד
צלבית החוף Crucianella maritima 340784 אביבה רבינוביץ' 26 בפברואר 1990 1 0 0 /taxa/Crucianella%20maritima/ 102 חולות: רכסי כורכר אשדוד מתוך נתוני רת"ם
צלבית החוף Crucianella maritima 368391 בשמת סגל 31 באוגוסט 2012 1 0 0 /taxa/Crucianella%20maritima/ 103 חולות: חולות הרצליה
צלבית החוף Crucianella maritima 342064 כהן אלון 20 ביוני 1984 1 0 0 /taxa/Crucianella%20maritima/ 104 חולות: חולות הרצליה מתוך נתוני רת"ם
צלבית החוף Crucianella maritima 342006 טוביס שרה 13 במאי 1981 1 0 0 /taxa/Crucianella%20maritima/ 105 חולות: חולות הרצליה מתוך נתוני רת"ם
צלבית החוף Crucianella maritima 368295 בשמת סגל 31 בינואר 2017 1 0 0 /taxa/Crucianella%20maritima/ 106 חולות: חולות הרצליה
צלבית החוף Crucianella maritima 342051 עוז גולן 25 בספטמבר 1988 1 0 0 /taxa/Crucianella%20maritima/ 107 חולות: חולות הרצליה מתוך נתוני רת"ם
צלבית החוף Crucianella maritima 341621 מיכאל זהרי 13 באפריל 1928 1 0 0 /taxa/Crucianella%20maritima/ 108 חולות: חולות תל אביב מתוך נתוני רת"ם
צלבית החוף Crucianella maritima 341636 נח נפתולסקי 28 באפריל 1924 1 0 0 /taxa/Crucianella%20maritima/ 109 חולות: חולות תל אביב מתוך נתוני רת"ם
צלבית החוף Crucianella maritima 341620 נח נפתולסקי 22 באפריל 1924 1 0 0 /taxa/Crucianella%20maritima/ 110 חולות: חולות תל אביב מתוך נתוני רת"ם
צלבית החוף Crucianella maritima 347052 הופמן שוש 10 במרץ 1981 1 0 0 /taxa/Crucianella%20maritima/ 111 חולות: רצועת חוף צפוני מתוך נתוני רת"ם
צלבית החוף Crucianella maritima 344412 נעמי גורדון 8 במרץ 1982 1 0 0 /taxa/Crucianella%20maritima/ 112 חולות: מישור חוף כרמלים מתוך נתוני רת"ם
צלבית החוף Crucianella maritima 361934 שקולניק יעקב 17 במאי 1982 1 0 0 /taxa/Crucianella%20maritima/ 113 חולות: חולות ראשון לציון
צלבית החוף Crucianella maritima 333160 תצפיות רת"ם 9 במרץ 2002 1 0 0 /taxa/Crucianella%20maritima/ 114 חולות: חולות אשדוד - אשקלון מתוך נתוני רת"ם
צלבית החוף Crucianella maritima 341343 תצפיות רת"ם 29 ביוני 1998 1 0 0 /taxa/Crucianella%20maritima/ 115 חולות: חולות פלמחים מתוך נתוני רת"ם
צלבית החוף Crucianella maritima 341229 יעקב שקולניק 30 בדצמבר 1981 1 0 0 /taxa/Crucianella%20maritima/ 116 חולות: חולות פלמחים מתוך נתוני רת"ם
צלבית החוף Crucianella maritima 340861 אביבה רבינוביץ' 20 בפברואר 1990 1 0 0 /taxa/Crucianella%20maritima/ 117 חולות: רכסי כורכר אשדוד מתוך נתוני רת"ם
צלבית החוף Crucianella maritima 342144 גדי פולק 18 במאי 1984 1 0 0 /taxa/Crucianella%20maritima/ 118 חולות: חולות הרצליה מתוך נתוני רת"ם
צלבית החוף Crucianella maritima 383043 שקולניק יעקב 10 בנובמבר 1981 1 0 0 /taxa/Crucianella%20maritima/ 119 שרון דרומי: שפך שורק
צלבית החוף Crucianella maritima 383040 שקולניק יעקב 10 בנובמבר 1981 1 0 0 /taxa/Crucianella%20maritima/ 120 שרון דרומי: שפך שורק
צלבית החוף Crucianella maritima 383039 שקולניק יעקב 10 בנובמבר 1981 1 0 0 /taxa/Crucianella%20maritima/ 121 שרון דרומי: שפך שורק
צלבית החוף Crucianella maritima 383037 שקולניק יעקב 30 בדצמבר 1981 1 0 0 /taxa/Crucianella%20maritima/ 122 חולות: חולות פלמחים
צלבית החוף Crucianella maritima 383036 שקולניק יעקב 30 בדצמבר 1981 1 0 0 /taxa/Crucianella%20maritima/ 123 חולות: חולות פלמחים
צלבית החוף Crucianella maritima 383035 שקולניק יעקב 30 בדצמבר 1981 1 0 0 /taxa/Crucianella%20maritima/ 124 חולות: חולות פלמחים
צלבית החוף Crucianella maritima 383034 שקולניק יעקב 31 בדצמבר 1981 1 0 0 /taxa/Crucianella%20maritima/ 125 חולות: חולות פלמחים
צלבית החוף Crucianella maritima 383033 שקולניק יעקב 31 בדצמבר 1981 1 0 0 /taxa/Crucianella%20maritima/ 126 חולות: חולות פלמחים
צלבית החוף Crucianella maritima 383032 שקולניק יעקב 31 בדצמבר 1981 1 0 0 /taxa/Crucianella%20maritima/ 127 חולות: חולות פלמחים
צלבית החוף Crucianella maritima 383031 שקולניק יעקב 31 בדצמבר 1981 1 0 0 /taxa/Crucianella%20maritima/ 128 חולות: חולות פלמחים
צלבית החוף Crucianella maritima 383030 שקולניק יעקב 31 בדצמבר 1981 1 0 0 /taxa/Crucianella%20maritima/ 129 חולות: חולות פלמחים
צלבית החוף Crucianella maritima 383029 שקולניק יעקב 13 בינואר 1982 1 0 0 /taxa/Crucianella%20maritima/ 130 חולות: חולות פלמחים
צלבית החוף Crucianella maritima 383028 שקולניק יעקב 13 בינואר 1982 1 0 0 /taxa/Crucianella%20maritima/ 131 חולות: חולות פלמחים
צלבית החוף Crucianella maritima 383027 שקולניק יעקב 13 בינואר 1982 1 0 0 /taxa/Crucianella%20maritima/ 132 חולות: חולות פלמחים
צלבית החוף Crucianella maritima 383025 שקולניק יעקב 17 במאי 1982 1 0 0 /taxa/Crucianella%20maritima/ 133 חולות: חולות ראשון לציון
צלבית החוף Crucianella maritima 383021 מרגרטה וולצ'אק 6 באפריל 1999 1 0 0 /taxa/Crucianella%20maritima/ 134 חולות: חולות נתניה
צלבית החוף Crucianella maritima 383019 צופה בלתי ידוע 6 באפריל 1999 1 0 0 /taxa/Crucianella%20maritima/ 135 חולות: חולות נתניה
צלבית החוף Crucianella maritima 383017 צופה בלתי ידוע 9 במרץ 2000 1 0 0 /taxa/Crucianella%20maritima/ 136 חולות: חולות נתניה
צלבית החוף Crucianella maritima 383016 ווליס איתמר 4 באפריל 2006 1 0 0 /taxa/Crucianella%20maritima/ 137 חולות: רכסי כורכר אשדוד
צלבית החוף Crucianella maritima 383015 עומרי בוכניק 30 בדצמבר 2017 1 0 0 /taxa/Crucianella%20maritima/ 138 חולות: חולות אשדוד - אשקלון
צלבית החוף Crucianella maritima 383014 עומרי בוכניק 30 בדצמבר 2017 1 0 0 /taxa/Crucianella%20maritima/ 139 חולות: חולות אשדוד - אשקלון
צלבית החוף Crucianella maritima 383013 עומרי בוכניק 30 בדצמבר 2017 1 0 0 /taxa/Crucianella%20maritima/ 140 חולות: חולות אשדוד - אשקלון
צלבית החוף Crucianella maritima 383012 עומרי בוכניק 11 בינואר 2018 1 0 0 /taxa/Crucianella%20maritima/ 141 חולות: חולות אשדוד - אשקלון
צלבית החוף Crucianella maritima 383022 מרגרטה וולצ'אק 4 באפריל 1999 1 0 0 /taxa/Crucianella%20maritima/ 142 חולות: רכסי כורכר אשדוד
צלבית החוף Crucianella maritima 383020 מרגרטה וולצ'אק 6 באפריל 1999 1 0 0 /taxa/Crucianella%20maritima/ 143 חולות: חולות נתניה
צלבית החוף Crucianella maritima 361927 מרגרטה וולצ'אק 4 באפריל 1999 1 0 0 /taxa/Crucianella%20maritima/ 144 חולות: רכסי כורכר אשדוד 15 % מר"ש
צלבית החוף Crucianella maritima 361940 שקולניק יעקב 10 בנובמבר 1981 1 0 0 /taxa/Crucianella%20maritima/ 145 שרון דרומי: שפך שורק
צלבית החוף Crucianella maritima 383018 צופה בלתי ידוע 9 במרץ 2000 1 0 0 /taxa/Crucianella%20maritima/ 146 חולות: חולות נתניה
צלבית החוף Crucianella maritima 383038 שקולניק יעקב 30 בדצמבר 1981 1 0 0 /taxa/Crucianella%20maritima/ 147 חולות: חולות פלמחים
צלבית החוף Crucianella maritima 383026 שקולניק יעקב 13 בינואר 1982 1 0 0 /taxa/Crucianella%20maritima/ 148 חולות: חולות פלמחים
צלבית החוף Crucianella maritima 340753 אורי פרגמן-ספיר 28 ביולי 1998 1 0 0 /taxa/Crucianella%20maritima/ 149 מתוך נתוני רת"ם
צלבית החוף Crucianella maritima 341619 תלמיד 15 ביוני 1947 1 0 0 /taxa/Crucianella%20maritima/ 150 מתוך נתוני רת"ם
צלבית החוף Crucianella maritima 342418 שיר ורד 23 במאי 1997 1 0 0 /taxa/Crucianella%20maritima/ 151 מתוך נתוני רת"ם
צלבית החוף Crucianella maritima 342257 שיר ורד 9 במאי 1997 1 0 0 /taxa/Crucianella%20maritima/ 152 מתוך נתוני רת"ם
צלבית החוף Crucianella maritima 372565 בר שמש 4 ביוני 2017 1 0 0 /taxa/Crucianella%20maritima/ 153 ארסוף