ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
צלע-שור אשונה Bupleurum brevicaule 387289 מרגרטה וולצ'ק 21 במרץ 2019 1 0 0 /taxa/Bupleurum%20brevicaule/ 1 נשתלה השנה
צלע-שור אשונה Bupleurum brevicaule 389440 מרגרטה וולצ'ק 8 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Bupleurum%20brevicaule/ 2
צלע-שור אשונה Bupleurum brevicaule 396258 יאיר אור 30 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Bupleurum%20brevicaule/ 3 כביש גישה לרימונים הרבה פרטים מפוזרים בדלילות בשדה
צלע-שור אשונה Bupleurum brevicaule 394852 עופרה פרידמן 24 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Bupleurum%20brevicaule/ 4
צלע-שור אשונה Bupleurum brevicaule 328473 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Bupleurum%20brevicaule/ 5 מתוך נתוני רת"ם
צלע-שור אשונה Bupleurum brevicaule 328472 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Bupleurum%20brevicaule/ 6 מתוך נתוני רת"ם
צלע-שור אשונה Bupleurum brevicaule 332702 תצפיות רת"ם 28 ביולי 1980 1 0 0 /taxa/Bupleurum%20brevicaule/ 7 מתוך נתוני רת"ם
צלע-שור אשונה Bupleurum brevicaule 332712 תצפיות רת"ם 3 באפריל 1987 1 0 0 /taxa/Bupleurum%20brevicaule/ 8 מתוך נתוני רת"ם
צלע-שור אשונה Bupleurum brevicaule 332704 תצפיות רת"ם 30 באפריל 1971 1 0 0 /taxa/Bupleurum%20brevicaule/ 9 מתוך נתוני רת"ם
צלע-שור אשונה Bupleurum brevicaule 332710 תצפיות רת"ם 30 באפריל 1968 1 0 0 /taxa/Bupleurum%20brevicaule/ 10 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
צלע-שור אשונה Bupleurum brevicaule 328474 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Bupleurum%20brevicaule/ 11 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
צלע-שור אשונה Bupleurum brevicaule 328467 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Bupleurum%20brevicaule/ 12 דרום הגולן: נחלי גולן מתוך נתוני רת"ם
צלע-שור אשונה Bupleurum brevicaule 328468 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Bupleurum%20brevicaule/ 13 דרום הגולן: מורדות ירמוך מתוך נתוני רת"ם
צלע-שור אשונה Bupleurum brevicaule 332706 תצפיות רת"ם 30 באפריל 1968 1 0 0 /taxa/Bupleurum%20brevicaule/ 14 דרום הגולן: דרום רמת הגולן מתוך נתוני רת"ם
צלע-שור אשונה Bupleurum brevicaule 332708 תצפיות רת"ם 30 ביוני 1946 1 0 0 /taxa/Bupleurum%20brevicaule/ 15 גליל תחתון מזרחי: כפר תבור מתוך נתוני רת"ם
צלע-שור אשונה Bupleurum brevicaule 332703 תצפיות רת"ם 8 במאי 1995 1 0 0 /taxa/Bupleurum%20brevicaule/ 16 מתוך נתוני רת"ם
צלע-שור אשונה Bupleurum brevicaule 328464 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Bupleurum%20brevicaule/ 17 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
צלע-שור אשונה Bupleurum brevicaule 332699 תצפיות רת"ם 12 ביוני 1925 1 0 0 /taxa/Bupleurum%20brevicaule/ 18 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
צלע-שור אשונה Bupleurum brevicaule 332709 תצפיות רת"ם 15 במאי 1932 1 0 0 /taxa/Bupleurum%20brevicaule/ 19 גליל תחתון מזרחי: כפר תבור מתוך נתוני רת"ם
צלע-שור אשונה Bupleurum brevicaule 332705 תצפיות רת"ם 25 ביוני 1924 1 0 0 /taxa/Bupleurum%20brevicaule/ 20 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
צלע-שור אשונה Bupleurum brevicaule 359237 אורי פרגמן-ספיר 1 באפריל 1995 1 0 0 /taxa/Bupleurum%20brevicaule/ 21 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל
צלע-שור אשונה Bupleurum brevicaule 359240 אורי פרגמן-ספיר 1 באפריל 1995 1 0 0 /taxa/Bupleurum%20brevicaule/ 22 גליל תחתון מזרחי: כפר תבור
צלע-שור אשונה Bupleurum brevicaule 359238 אורי פרגמן-ספיר 1 באפריל 1995 1 0 0 /taxa/Bupleurum%20brevicaule/ 23 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל
צלע-שור אשונה Bupleurum brevicaule 360621 שיר ורד 1 באפריל 2016 1 0 0 /taxa/Bupleurum%20brevicaule/ 24 צפונית לבקעות
צלע-שור אשונה Bupleurum brevicaule 349174 אסף חיים 24 באפריל 2015 1 0 0 /taxa/Bupleurum%20brevicaule/ 25
צלע-שור אשונה Bupleurum brevicaule 361321 עמוס סבח 27 באפריל 2000 1 0 0 /taxa/Bupleurum%20brevicaule/ 26