ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
צלע-שור דקיקה Bupleurum orientale 392035 מימי רון 14 ביוני 2014 1 0 0 /taxa/Bupleurum%20orientale/ 1 חולות: מישור חוף כרמלים
צלע-שור דקיקה Bupleurum orientale 345580 יהודה מרטה 20 באוגוסט 1989 1 0 0 /taxa/Bupleurum%20orientale/ 2 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום מתוך נתוני רת"ם
צלע-שור דקיקה Bupleurum orientale 344495 עובדיה לוי 17 בספטמבר 1968 1 0 0 /taxa/Bupleurum%20orientale/ 3 חולות: מישור חוף כרמלים מתוך נתוני רת"ם
צלע-שור דקיקה Bupleurum orientale 343324 אלכסנדר איג 25 באוגוסט 1926 1 0 0 /taxa/Bupleurum%20orientale/ 4 שרון צפוני: חמרה חדרה מתוך נתוני רת"ם
צלע-שור דקיקה Bupleurum orientale 345692 לאה פרוזבול 12 באוגוסט 1959 1 0 0 /taxa/Bupleurum%20orientale/ 5 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום מתוך נתוני רת"ם
צלע-שור דקיקה Bupleurum orientale 343086 דני זהרי 24 ביולי 1941 1 0 0 /taxa/Bupleurum%20orientale/ 6 שרון צפוני: חמרה חדרה מתוך נתוני רת"ם
צלע-שור דקיקה Bupleurum orientale 347194 דני זהרי 11 בספטמבר 1941 1 0 0 /taxa/Bupleurum%20orientale/ 7 עמק החולה: ימת החולה מתוך נתוני רת"ם
צלע-שור דקיקה Bupleurum orientale 344015 אלכסנדר איג 24 באוגוסט 1924 1 0 0 /taxa/Bupleurum%20orientale/ 8 מישור חוף הכרמל: ביצות כבארה מתוך נתוני רת"ם
צלע-שור דקיקה Bupleurum orientale 345323 אלכסנדר איג 20 ביוני 1923 1 0 0 /taxa/Bupleurum%20orientale/ 9 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום מתוך נתוני רת"ם
צלע-שור דקיקה Bupleurum orientale 343146 אלכסנדר איג 24 באוגוסט 1925 1 0 0 /taxa/Bupleurum%20orientale/ 10 בקעת הירדן: גאון הירדן מתוך נתוני רת"ם
צלע-שור דקיקה Bupleurum orientale 345061 אלכסנדר איג 18 במאי 1924 1 0 0 /taxa/Bupleurum%20orientale/ 11 גבעות אלונים - שפרעם: נחל קישון מתוך נתוני רת"ם
צלע-שור דקיקה Bupleurum orientale 343112 לאה פרוזבול 28 באוגוסט 1957 1 0 0 /taxa/Bupleurum%20orientale/ 12 חולות: חולות חדרה מתוך נתוני רת"ם
צלע-שור דקיקה Bupleurum orientale 345884 רבקה דולברגר 17 ביולי 1951 1 0 0 /taxa/Bupleurum%20orientale/ 13 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום מתוך נתוני רת"ם
צלע-שור דקיקה Bupleurum orientale 343908 שיר ורד 24 ביוני 1994 1 0 0 /taxa/Bupleurum%20orientale/ 14 מישור חוף הכרמל: ביצות כבארה מתוך נתוני רת"ם
צלע-שור דקיקה Bupleurum orientale 332728 תצפיות רת"ם 27 בספטמבר 1993 1 0 0 /taxa/Bupleurum%20orientale/ 15 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום מתוך נתוני רת"ם
צלע-שור דקיקה Bupleurum orientale 367888 דידי קפלן 14 בספטמבר 1992 1 0 0 /taxa/Bupleurum%20orientale/ 16 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
צלע-שור דקיקה Bupleurum orientale 345693 ד.איזיקוביץ 30 ביולי 1962 1 0 0 /taxa/Bupleurum%20orientale/ 17 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום מתוך נתוני רת"ם
צלע-שור דקיקה Bupleurum orientale 343930 תצפיות רת"ם 13 בספטמבר 1992 1 0 0 /taxa/Bupleurum%20orientale/ 18 מישור חוף הכרמל: ביצות כבארה מתוך נתוני רת"ם
צלע-שור דקיקה Bupleurum orientale 385781 דר בן נתן 17 ביולי 2018 1 0 0 /taxa/Bupleurum%20orientale/ 19 מלחת הנעמן
צלע-שור דקיקה Bupleurum orientale 390949 לירז כברה 25 במרץ 2019 1 0 0 /taxa/Bupleurum%20orientale/ 20 חולות: רצועת חוף צפוני סקר חוף גליל מערבי - מכון דש"א, חתך צומח מפורט צפונית לביס"ש אכזיב (פוליגון 130)
צלע-שור דקיקה Bupleurum orientale 343323 נח נפתולסקי 24 באוגוסט 1924 1 0 0 /taxa/Bupleurum%20orientale/ 21 שרון צפוני: חמרה חדרה מתוך נתוני רת"ם
צלע-שור דקיקה Bupleurum orientale 343909 שיר ורד 24 ביוני 1994 1 0 0 /taxa/Bupleurum%20orientale/ 22 מישור חוף הכרמל: ביצות כבארה מתוך נתוני רת"ם
צלע-שור דקיקה Bupleurum orientale 344016 אלכסנדר איג 24 באוגוסט 1925 1 0 0 /taxa/Bupleurum%20orientale/ 23 מישור חוף הכרמל: ביצות כבארה מתוך נתוני רת"ם
צלע-שור דקיקה Bupleurum orientale 372876 סיקו בכור 6 בספטמבר 2017 1 0 0 /taxa/Bupleurum%20orientale/ 24 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
צלע-שור דקיקה Bupleurum orientale 368448 סיקו בכור 18 ביולי 2016 1 0 0 /taxa/Bupleurum%20orientale/ 25 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
צלע-שור דקיקה Bupleurum orientale 345324 אלכסנדר איג 21 ביוני 1923 1 0 0 /taxa/Bupleurum%20orientale/ 26 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום מתוך נתוני רת"ם
צלע-שור דקיקה Bupleurum orientale 345325 גדי פולק 30 במאי 1985 1 0 0 /taxa/Bupleurum%20orientale/ 27 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום מתוך נתוני רת"ם
צלע-שור דקיקה Bupleurum orientale 368447 סיקו בכור 20 ביולי 2016 1 0 0 /taxa/Bupleurum%20orientale/ 28 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
צלע-שור דקיקה Bupleurum orientale 345885 תצפיות רת"ם 27 באוגוסט 1979 1 0 0 /taxa/Bupleurum%20orientale/ 29 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום מתוך נתוני רת"ם
צלע-שור דקיקה Bupleurum orientale 367883 לוטן רן 10 באוקטובר 2010 1 0 0 /taxa/Bupleurum%20orientale/ 30 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
צלע-שור דקיקה Bupleurum orientale 344815 י.פרג 15 ביולי 1944 1 0 0 /taxa/Bupleurum%20orientale/ 31 חולות: מישור חוף כרמלים מתוך נתוני רת"ם
צלע-שור דקיקה Bupleurum orientale 344816 דני זהרי 22 ביוני 1951 1 0 0 /taxa/Bupleurum%20orientale/ 32 חולות: מישור חוף כרמלים מתוך נתוני רת"ם
צלע-שור דקיקה Bupleurum orientale 344818 שיר ורד 1 ביולי 1994 1 0 0 /taxa/Bupleurum%20orientale/ 33 חולות: מישור חוף כרמלים מתוך נתוני רת"ם
צלע-שור דקיקה Bupleurum orientale 344837 מימי רון 7 בספטמבר 2000 1 0 0 /taxa/Bupleurum%20orientale/ 34 חולות: מישור חוף כרמלים מתוך נתוני רת"ם
צלע-שור דקיקה Bupleurum orientale 367882 דותן רותם 7 ביולי 2011 1 0 0 /taxa/Bupleurum%20orientale/ 35 חולות: רכס כורכר הבונים
צלע-שור דקיקה Bupleurum orientale 357448 דותן רותם 7 ביולי 2011 1 0 0 /taxa/Bupleurum%20orientale/ 36 חולות: רכס כורכר הבונים
צלע-שור דקיקה Bupleurum orientale 367881 דותן רותם 7 ביולי 2011 1 0 0 /taxa/Bupleurum%20orientale/ 37 חולות: רכס כורכר הבונים
צלע-שור דקיקה Bupleurum orientale 344817 עוזי פליטמן 6 באוגוסט 1953 1 0 0 /taxa/Bupleurum%20orientale/ 38 חולות: מישור חוף כרמלים מתוך נתוני רת"ם
צלע-שור דקיקה Bupleurum orientale 357449 דותן רותם 7 ביולי 2011 1 0 0 /taxa/Bupleurum%20orientale/ 39 חולות: רכס כורכר הבונים