ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
צלף רותמי Capparis decidua 392861 נעמה פרידמן 20 בינואר 2020 1 0 0 /taxa/Capparis%20decidua/ 1 נחל ערוגות
צלף רותמי Capparis decidua 330352 טוביה קושניר 15 במרץ 1943 1 0 0 /taxa/Capparis%20decidua/ 2 מדבר יהודה דרומי: נחל צאלים מתוך נתוני רת"ם
צלף רותמי Capparis decidua 330354 תצפיות רת"ם 3 במאי 1956 1 0 0 /taxa/Capparis%20decidua/ 3 מישורי חיון - פארן: מישור חיון מתוך נתוני רת"ם
צלף רותמי Capparis decidua 383830 רועי טלבי 25 במרץ 2013 1 0 0 /taxa/Capparis%20decidua/ 4 מישורי חיון - פארן: מישור חיון
צלף רותמי Capparis decidua 383831 רועי טלבי 25 במרץ 2013 1 0 0 /taxa/Capparis%20decidua/ 5 מישורי חיון - פארן: מישור חיון
צלף רותמי Capparis decidua 382684 מימי רון 8 בינואר 2016 1 0 0 /taxa/Capparis%20decidua/ 6 מישורי חיון - פארן: מישור חיון
צלף רותמי Capparis decidua 383829 רועי טלבי 14 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Capparis%20decidua/ 7 ערבה דרומית: פשט רודד
צלף רותמי Capparis decidua 358569 מיכאל בלכר 12 בינואר 2011 1 0 0 /taxa/Capparis%20decidua/ 8 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים = מור עץ 75
צלף רותמי Capparis decidua 358486 מיכאל בלכר 22 באוגוסט 2010 1 0 0 /taxa/Capparis%20decidua/ 9 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים 4.0
צלף רותמי Capparis decidua 358529 מיכאל בלכר 12 בינואר 2011 1 0 0 /taxa/Capparis%20decidua/ 10 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים =מור עץ 4
צלף רותמי Capparis decidua 359160 רועי טלבי 22 בנובמבר 2014 1 0 0 /taxa/Capparis%20decidua/ 11 מישורי חיון - פארן: מישור חיון
צלף רותמי Capparis decidua 368232 עמית מנדלסון 29 בנובמבר 2016 1 0 0 /taxa/Capparis%20decidua/ 12 ערבה דרומית: ערבת נטוף
צלף רותמי Capparis decidua 359139 רועי טלבי 14 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Capparis%20decidua/ 13 ערבה דרומית: פשט רודד
צלף רותמי Capparis decidua 330355 תצפיות רת"ם 26 באוקטובר 1926 1 0 0 /taxa/Capparis%20decidua/ 14 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים מתוך נתוני רת"ם
צלף רותמי Capparis decidua 358588 מיכאל בלכר 17 בינואר 2011 1 0 0 /taxa/Capparis%20decidua/ 15 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים מור-16
צלף רותמי Capparis decidua 358499 מיכאל בלכר 22 באוגוסט 2010 1 0 0 /taxa/Capparis%20decidua/ 16 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים 24.0
צלף רותמי Capparis decidua 358541 מיכאל בלכר 12 בינואר 2011 1 0 0 /taxa/Capparis%20decidua/ 17 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים =מור עץ 24
צלף רותמי Capparis decidua 358497 מיכאל בלכר 22 באוגוסט 2010 1 0 0 /taxa/Capparis%20decidua/ 18 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים 19.0
צלף רותמי Capparis decidua 368293 עמית מנדלסון 25 בינואר 2017 1 0 0 /taxa/Capparis%20decidua/ 19 גן לאומי עתיקות עין גדי
צלף רותמי Capparis decidua 368292 עמית מנדלסון 25 בינואר 2017 1 0 0 /taxa/Capparis%20decidua/ 20 תל גורן - אנדרטת חניכי השומר הצעיר
צלף רותמי Capparis decidua 358489 מיכאל בלכר 22 באוגוסט 2010 1 0 0 /taxa/Capparis%20decidua/ 21 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים 9.0
צלף רותמי Capparis decidua 358483 מיכאל בלכר 22 באוגוסט 2010 1 0 0 /taxa/Capparis%20decidua/ 22 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים גבי
צלף רותמי Capparis decidua 359137 רועי טלבי 25 במרץ 2013 1 0 0 /taxa/Capparis%20decidua/ 23 מישורי חיון - פארן: מישור חיון
צלף רותמי Capparis decidua 359136 רועי טלבי 25 במרץ 2013 1 0 0 /taxa/Capparis%20decidua/ 24 מישורי חיון - פארן: מישור חיון
צלף רותמי Capparis decidua 330351 תצפיות רת"ם 22 באוקטובר 1926 1 0 0 /taxa/Capparis%20decidua/ 25 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים מתוך נתוני רת"ם
צלף רותמי Capparis decidua 330353 תצפיות רת"ם 22 במאי 1923 1 0 0 /taxa/Capparis%20decidua/ 26 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים מתוך נתוני רת"ם
צלף רותמי Capparis decidua 358512 מיכאל בלכר 22 באוגוסט 2010 1 0 0 /taxa/Capparis%20decidua/ 27 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים 85.0
צלף רותמי Capparis decidua 358510 מיכאל בלכר 22 באוגוסט 2010 1 0 0 /taxa/Capparis%20decidua/ 28 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים 42.0
צלף רותמי Capparis decidua 358494 מיכאל בלכר 22 באוגוסט 2010 1 0 0 /taxa/Capparis%20decidua/ 29 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים 16.0
צלף רותמי Capparis decidua 358576 מיכאל בלכר 12 בינואר 2011 1 0 0 /taxa/Capparis%20decidua/ 30 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים = מור עץ 86
צלף רותמי Capparis decidua 358575 מיכאל בלכר 12 בינואר 2011 1 0 0 /taxa/Capparis%20decidua/ 31 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים = מור עץ 85
צלף רותמי Capparis decidua 358558 מיכאל בלכר 12 בינואר 2011 1 0 0 /taxa/Capparis%20decidua/ 32 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים =מוור עץ 52
צלף רותמי Capparis decidua 358555 מיכאל בלכר 12 בינואר 2011 1 0 0 /taxa/Capparis%20decidua/ 33 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים = מור עץ 48
צלף רותמי Capparis decidua 358553 מיכאל בלכר 12 בינואר 2011 1 0 0 /taxa/Capparis%20decidua/ 34 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים =מור עץ 42
צלף רותמי Capparis decidua 358549 מיכאל בלכר 12 בינואר 2011 1 0 0 /taxa/Capparis%20decidua/ 35 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים =מור עץ 33
צלף רותמי Capparis decidua 358546 מיכאל בלכר 12 בינואר 2011 1 0 0 /taxa/Capparis%20decidua/ 36 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים =מור עץ 31
צלף רותמי Capparis decidua 358543 מיכאל בלכר 12 בינואר 2011 1 0 0 /taxa/Capparis%20decidua/ 37 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים =מור עץ 22
צלף רותמי Capparis decidua 358539 מיכאל בלכר 12 בינואר 2011 1 0 0 /taxa/Capparis%20decidua/ 38 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים = מור עץ 19
צלף רותמי Capparis decidua 358536 מיכאל בלכר 12 בינואר 2011 1 0 0 /taxa/Capparis%20decidua/ 39 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים =מור עץ 16
צלף רותמי Capparis decidua 358532 מיכאל בלכר 12 בינואר 2011 1 0 0 /taxa/Capparis%20decidua/ 40 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים =מור עץ 9
צלף רותמי Capparis decidua 358601 מיכאל בלכר 17 בינואר 2011 1 0 0 /taxa/Capparis%20decidua/ 41 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים מור 42
צלף רותמי Capparis decidua 358598 מיכאל בלכר 17 בינואר 2011 1 0 0 /taxa/Capparis%20decidua/ 42 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים מור 33
צלף רותמי Capparis decidua 358596 מיכאל בלכר 17 בינואר 2011 1 0 0 /taxa/Capparis%20decidua/ 43 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים מור 31
צלף רותמי Capparis decidua 358592 מיכאל בלכר 17 בינואר 2011 1 0 0 /taxa/Capparis%20decidua/ 44 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים מור24
צלף רותמי Capparis decidua 358590 מיכאל בלכר 17 בינואר 2011 1 0 0 /taxa/Capparis%20decidua/ 45 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים מור-19
צלף רותמי Capparis decidua 358583 מיכאל בלכר 17 בינואר 2011 1 0 0 /taxa/Capparis%20decidua/ 46 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים מור9
צלף רותמי Capparis decidua 358580 מיכאל בלכר 17 בינואר 2011 1 0 0 /taxa/Capparis%20decidua/ 47 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים מור-4
צלף רותמי Capparis decidua 361364 מימי רון 8 בדצמבר 2001 1 0 0 /taxa/Capparis%20decidua/ 48 ערבה דרומית: פשט רודד
צלף רותמי Capparis decidua 377015 מימי רון 6 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Capparis%20decidua/ 49 מישורי חיון - פארן: מישור חיון מספר פרטים: עד מטר 1 - 1; עד שלושה מטרים - 17; מעל שלושה מטרים - 7. מעט חרקים. נצפה בשיא פריחה ב-25/3 ע"י בני שלמון ורועי טלב, עדיין בשיא פריחה. אורך עלה כותרת 1 ס"מ.