ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
צתרה מדברית Satureja thymbrifolia 394045 אסף מזרחי 31 במרץ 2020 1 0 0 /taxa/Satureja%20thymbrifolia/ 1 *************
צתרה מדברית Satureja thymbrifolia 340768 אבינועם דנין 27 באוקטובר 1967 1 0 0 /taxa/Satureja%20thymbrifolia/ 2 מתוך נתוני רת"ם
צתרה מדברית Satureja thymbrifolia 340778 עופר כהן 23 בספטמבר 1989 1 0 0 /taxa/Satureja%20thymbrifolia/ 3 מתוך נתוני רת"ם
צתרה מדברית Satureja thymbrifolia 340673 ריזיק דניאל 15 באפריל 1947 1 0 0 /taxa/Satureja%20thymbrifolia/ 4 מתוך נתוני רת"ם
צתרה מדברית Satureja thymbrifolia 384220 מרגרטה וולצ'ק 30 ביוני 2015 1 0 0 /taxa/Satureja%20thymbrifolia/ 5 הערוץ דרום מזרחה ממני
צתרה מדברית Satureja thymbrifolia 384222 מרגרטה וולצ'ק 30 ביוני 2015 1 0 0 /taxa/Satureja%20thymbrifolia/ 6
צתרה מדברית Satureja thymbrifolia 383647 עמוס סבח 13 בנובמבר 2016 1 0 0 /taxa/Satureja%20thymbrifolia/ 7
צתרה מדברית Satureja thymbrifolia 340779 יעל רגב 23 במאי 1980 1 0 0 /taxa/Satureja%20thymbrifolia/ 8 מתוך נתוני רת"ם
צתרה מדברית Satureja thymbrifolia 371669 ארז ברוכי 13 בנובמבר 2016 1 0 0 /taxa/Satureja%20thymbrifolia/ 9
צתרה מדברית Satureja thymbrifolia 371671 ארז ברוכי 13 בנובמבר 2016 1 0 0 /taxa/Satureja%20thymbrifolia/ 10
צתרה מדברית Satureja thymbrifolia 371676 מרגרטה וולצ'אק 13 בנובמבר 2016 1 0 0 /taxa/Satureja%20thymbrifolia/ 11
צתרה מדברית Satureja thymbrifolia 360311 מרגרטה וולצ'אק 30 ביוני 2015 1 0 0 /taxa/Satureja%20thymbrifolia/ 12 הערוץ שמצפון מערבה לי
צתרה מדברית Satureja thymbrifolia 360310 מרגרטה וולצ'אק 30 ביוני 2015 1 0 0 /taxa/Satureja%20thymbrifolia/ 13 התוך הערוצ. פרטים גדולים המיוחד
צתרה מדברית Satureja thymbrifolia 360308 מרגרטה וולצ'אק 30 ביוני 2015 1 0 0 /taxa/Satureja%20thymbrifolia/ 14
צתרה מדברית Satureja thymbrifolia 360305 מרגרטה וולצ'אק 30 ביוני 2015 1 0 0 /taxa/Satureja%20thymbrifolia/ 15 מפנה דרומי
צתרה מדברית Satureja thymbrifolia 360321 דותן חרוש 30 ביוני 2015 1 0 0 /taxa/Satureja%20thymbrifolia/ 16
צתרה מדברית Satureja thymbrifolia 360302 מרגרטה וולצ'אק 30 ביוני 2015 1 0 0 /taxa/Satureja%20thymbrifolia/ 17 מפנה צפוני. מדרון קרוב לקו הרכס
צתרה מדברית Satureja thymbrifolia 360309 מרגרטה וולצ'אק 30 ביוני 2015 1 0 0 /taxa/Satureja%20thymbrifolia/ 18 המדרון ממול צפונה ממני מפנה דרומי עד תחתית הערוץ
צתרה מדברית Satureja thymbrifolia 360307 מרגרטה וולצ'אק 30 ביוני 2015 1 0 0 /taxa/Satureja%20thymbrifolia/ 19
צתרה מדברית Satureja thymbrifolia 360306 מרגרטה וולצ'אק 30 ביוני 2015 1 0 0 /taxa/Satureja%20thymbrifolia/ 20 מפנה דרומי. הרבה ציחרים/קטנים
צתרה מדברית Satureja thymbrifolia 360304 מרגרטה וולצ'אק 30 ביוני 2015 1 0 0 /taxa/Satureja%20thymbrifolia/ 21 מפנה דרומי
צתרה מדברית Satureja thymbrifolia 371687 ארז ברוכי 21 במאי 2014 1 0 0 /taxa/Satureja%20thymbrifolia/ 22 שיא פריחה
צתרה מדברית Satureja thymbrifolia 384221 מרגרטה וולצ'ק 30 ביוני 2015 1 0 0 /taxa/Satureja%20thymbrifolia/ 23 הןאדי מתחתי
צתרה מדברית Satureja thymbrifolia 384219 מרגרטה וולצ'ק 30 ביוני 2015 1 0 0 /taxa/Satureja%20thymbrifolia/ 24 מפנה וני
צתרה מדברית Satureja thymbrifolia 371678 מרגרטה וולצ'אק 13 בנובמבר 2016 1 0 0 /taxa/Satureja%20thymbrifolia/ 25
צתרה מדברית Satureja thymbrifolia 371675 מרגרטה וולצ'אק 13 בנובמבר 2016 1 0 0 /taxa/Satureja%20thymbrifolia/ 26
צתרה מדברית Satureja thymbrifolia 371674 מרגרטה וולצ'אק 13 בנובמבר 2016 1 0 0 /taxa/Satureja%20thymbrifolia/ 27
צתרה מדברית Satureja thymbrifolia 371673 מרגרטה וולצ'אק 13 בנובמבר 2016 1 0 0 /taxa/Satureja%20thymbrifolia/ 28
צתרה מדברית Satureja thymbrifolia 371672 מרגרטה וולצ'אק 13 בנובמבר 2016 1 0 0 /taxa/Satureja%20thymbrifolia/ 29
צתרה מדברית Satureja thymbrifolia 371677 מרגרטה וולצ'אק 13 בנובמבר 2016 1 0 0 /taxa/Satureja%20thymbrifolia/ 30
צתרה מדברית Satureja thymbrifolia 360318 מרגרטה וולצ'אק 30 ביוני 2015 1 0 0 /taxa/Satureja%20thymbrifolia/ 31
צתרה מדברית Satureja thymbrifolia 360314 מרגרטה וולצ'אק 30 ביוני 2015 1 0 0 /taxa/Satureja%20thymbrifolia/ 32 הערוץ דרום מזרחה ממני
צתרה מדברית Satureja thymbrifolia 360312 מרגרטה וולצ'אק 30 ביוני 2015 1 0 0 /taxa/Satureja%20thymbrifolia/ 33 מפנה וני
צתרה מדברית Satureja thymbrifolia 360299 מרגרטה וולצ'אק 30 ביוני 2015 1 0 0 /taxa/Satureja%20thymbrifolia/ 34 מפנה דרום מערבי תלול
צתרה מדברית Satureja thymbrifolia 360296 מרגרטה וולצ'אק 30 ביוני 2015 1 0 0 /taxa/Satureja%20thymbrifolia/ 35 על הכתף
צתרה מדברית Satureja thymbrifolia 360303 מרגרטה וולצ'אק 30 ביוני 2015 1 0 0 /taxa/Satureja%20thymbrifolia/ 36 קו הרכס
צתרה מדברית Satureja thymbrifolia 360313 מרגרטה וולצ'אק 30 ביוני 2015 1 0 0 /taxa/Satureja%20thymbrifolia/ 37 העאוץ צפונה ממני - המשך של אותו הערוץ
צתרה מדברית Satureja thymbrifolia 359975 מרגרטה וולצ'אק 23 בספטמבר 2012 1 0 0 /taxa/Satureja%20thymbrifolia/ 38
צתרה מדברית Satureja thymbrifolia 360316 מרגרטה וולצ'אק 30 ביוני 2015 1 0 0 /taxa/Satureja%20thymbrifolia/ 39 הןאדי מתחתי
צתרה מדברית Satureja thymbrifolia 360320 מרגרטה וולצ'אק 30 ביוני 2015 1 0 0 /taxa/Satureja%20thymbrifolia/ 40
צתרה מדברית Satureja thymbrifolia 360319 מרגרטה וולצ'אק 30 ביוני 2015 1 0 0 /taxa/Satureja%20thymbrifolia/ 41
צתרה מדברית Satureja thymbrifolia 360317 מרגרטה וולצ'אק 30 ביוני 2015 1 0 0 /taxa/Satureja%20thymbrifolia/ 42
צתרה מדברית Satureja thymbrifolia 360315 מרגרטה וולצ'אק 30 ביוני 2015 1 0 0 /taxa/Satureja%20thymbrifolia/ 43
צתרה מדברית Satureja thymbrifolia 360301 מרגרטה וולצ'אק 30 ביוני 2015 1 0 0 /taxa/Satureja%20thymbrifolia/ 44 בקו הרכס
צתרה מדברית Satureja thymbrifolia 360298 מרגרטה וולצ'אק 30 ביוני 2015 1 0 0 /taxa/Satureja%20thymbrifolia/ 45
צתרה מדברית Satureja thymbrifolia 360297 מרגרטה וולצ'אק 30 ביוני 2015 1 0 0 /taxa/Satureja%20thymbrifolia/ 46 כתף
צתרה מדברית Satureja thymbrifolia 360295 מרגרטה וולצ'אק 30 ביוני 2015 1 0 0 /taxa/Satureja%20thymbrifolia/ 47 שיא הגבעה והמדרונות החלק העליון
צתרה מדברית Satureja thymbrifolia 340776 אלכסנדר איג 2 באפריל 1932 1 0 0 /taxa/Satureja%20thymbrifolia/ 48 מתוך נתוני רת"ם
צתרה מדברית Satureja thymbrifolia 360300 מרגרטה וולצ'אק 30 ביוני 2015 1 0 0 /taxa/Satureja%20thymbrifolia/ 49 ערוץ יורד מהרכס
צתרה מדברית Satureja thymbrifolia 368383 מימי רון 15 בנובמבר 2016 1 0 0 /taxa/Satureja%20thymbrifolia/ 50 מערבית לנבי מוסא הפרה כבדה
צתרה מדברית Satureja thymbrifolia 368382 מימי רון 14 בנובמבר 2016 1 0 0 /taxa/Satureja%20thymbrifolia/ 51 השומרוני הטוב הפרה כבדה
צתרה מדברית Satureja thymbrifolia 359968 אורי ערד 16 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Satureja%20thymbrifolia/ 52
צתרה מדברית Satureja thymbrifolia 359970 אורי ערד 30 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Satureja%20thymbrifolia/ 53
צתרה מדברית Satureja thymbrifolia 368387 בר שמש 13 בנובמבר 2016 1 0 0 /taxa/Satureja%20thymbrifolia/ 54 משולש בין השבילים כחול, שחור וירוק רעיית גמלים לא מאוד אינטנסיבית, אך רוב הפרטים כן פגועים מרעייה במידת מה.
צתרה מדברית Satureja thymbrifolia 368386 בר שמש 13 בנובמבר 2016 1 0 0 /taxa/Satureja%20thymbrifolia/ 55 בין נחל גרופן לעמק הנעלם רוב הצמחים סובלים מרעייה, אך לא מאוד אינטנסיבית.
צתרה מדברית Satureja thymbrifolia 368385 בר שמש 13 בנובמבר 2016 1 0 0 /taxa/Satureja%20thymbrifolia/ 56 קרן אל חג'ר הצמחים היו נמוכים מאוד ונראה שכל השטח סובל מרעייה חריפה.
צתרה מדברית Satureja thymbrifolia 368388 בר שמש 13 בנובמבר 2016 1 0 0 /taxa/Satureja%20thymbrifolia/ 57 ראש טור רעיית לא מאוד אינטנסיבית, אך רוב הפרטים כן פגועים מרעייה במידת מה. פחות בערוצים הצרים.
צתרה מדברית Satureja thymbrifolia 358174 דותן חרוש 21 במאי 2014 1 0 0 /taxa/Satureja%20thymbrifolia/ 58 שיא פריחה
צתרה מדברית Satureja thymbrifolia 359969 אורי ערד 27 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Satureja%20thymbrifolia/ 59
צתרה מדברית Satureja thymbrifolia 340777 ריזניק דניאל 27 באוקטובר 1945 1 0 0 /taxa/Satureja%20thymbrifolia/ 60 מתוך נתוני רת"ם
צתרה מדברית Satureja thymbrifolia 358034 משה מינץ 23 בספטמבר 2012 1 0 0 /taxa/Satureja%20thymbrifolia/ 61
צתרה מדברית Satureja thymbrifolia 358033 משה מינץ 23 בספטמבר 2012 1 0 0 /taxa/Satureja%20thymbrifolia/ 62
צתרה מדברית Satureja thymbrifolia 371661 מרב לבל 15 בנובמבר 2016 1 0 0 /taxa/Satureja%20thymbrifolia/ 63
צתרה מדברית Satureja thymbrifolia 371670 ארז ברוכי 13 בנובמבר 2016 1 0 0 /taxa/Satureja%20thymbrifolia/ 64
צתרה מדברית Satureja thymbrifolia 371664 מרב לבל 13 בנובמבר 2016 1 0 0 /taxa/Satureja%20thymbrifolia/ 65
צתרה מדברית Satureja thymbrifolia 371668 ארז ברוכי 13 בנובמבר 2016 1 0 0 /taxa/Satureja%20thymbrifolia/ 66
צתרה מדברית Satureja thymbrifolia 371666 מרב לבל 13 בנובמבר 2016 1 0 0 /taxa/Satureja%20thymbrifolia/ 67
צתרה מדברית Satureja thymbrifolia 371665 מרב לבל 13 בנובמבר 2016 1 0 0 /taxa/Satureja%20thymbrifolia/ 68
צתרה מדברית Satureja thymbrifolia 371663 מרב לבל 13 בנובמבר 2016 1 0 0 /taxa/Satureja%20thymbrifolia/ 69
צתרה מדברית Satureja thymbrifolia 371662 מרב לבל 15 בנובמבר 2016 1 0 0 /taxa/Satureja%20thymbrifolia/ 70
צתרה מדברית Satureja thymbrifolia 371667 מרב לבל 13 בנובמבר 2016 1 0 0 /taxa/Satureja%20thymbrifolia/ 71
צתרה מדברית Satureja thymbrifolia 366450 עמוס סבח 14 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Satureja%20thymbrifolia/ 72
צתרה מדברית Satureja thymbrifolia 371686 ארז ברוכי 30 ביוני 2015 1 0 0 /taxa/Satureja%20thymbrifolia/ 73
צתרה מדברית Satureja thymbrifolia 371685 עמוס סבח 13 בנובמבר 2016 1 0 0 /taxa/Satureja%20thymbrifolia/ 74
צתרה מדברית Satureja thymbrifolia 371684 עמוס סבח 13 בנובמבר 2016 1 0 0 /taxa/Satureja%20thymbrifolia/ 75
צתרה מדברית Satureja thymbrifolia 371683 עמוס סבח 13 בנובמבר 2016 1 0 0 /taxa/Satureja%20thymbrifolia/ 76
צתרה מדברית Satureja thymbrifolia 371681 עמוס סבח 13 בנובמבר 2016 1 0 0 /taxa/Satureja%20thymbrifolia/ 77
צתרה מדברית Satureja thymbrifolia 371680 עמוס סבח 13 בנובמבר 2016 1 0 0 /taxa/Satureja%20thymbrifolia/ 78
צתרה מדברית Satureja thymbrifolia 371679 עמוס סבח 13 בנובמבר 2016 1 0 0 /taxa/Satureja%20thymbrifolia/ 79
צתרה מדברית Satureja thymbrifolia 371682 עמוס סבח 13 בנובמבר 2016 1 0 0 /taxa/Satureja%20thymbrifolia/ 80