ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
קדד לביד Astragalus fruticosus 328538 מימי רון 7 במאי 2000 1 0 0 /taxa/Astragalus%20fruticosus/ 1 250 מזרחית לכביש זיקים אלי סיני
קדד לביד Astragalus fruticosus 340625 אבי שמידע 1 באפריל 1970 1 0 0 /taxa/Astragalus%20fruticosus/ 2 מישור פלשת: בתרונות רוחמה מתוך נתוני רת"ם
קדד לביד Astragalus fruticosus 340728 מיכאל זהרי 5 באפריל 1933 1 0 0 /taxa/Astragalus%20fruticosus/ 3 חולות: חולות אשדוד - אשקלון מתוך נתוני רת"ם
קדד לביד Astragalus fruticosus 328541 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Astragalus%20fruticosus/ 4 חולות: חולות זיקים מתוך נתוני רת"ם
קדד לביד Astragalus fruticosus 340729 יפה 15 במרץ 1954 1 0 0 /taxa/Astragalus%20fruticosus/ 5 חולות: חולות אשדוד - אשקלון מתוך נתוני רת"ם
קדד לביד Astragalus fruticosus 339727 אבי שמידע 20 בינואר 1990 1 0 0 /taxa/Astragalus%20fruticosus/ 6 הר שגיא - כרכם: הר כרכום מתוך נתוני רת"ם
קדד לביד Astragalus fruticosus 340609 מיכאל אבן-אש 7 במרץ 1991 1 0 0 /taxa/Astragalus%20fruticosus/ 7 מתוך נתוני רת"ם
קדד לביד Astragalus fruticosus 340608 מיכאל אבן-אש 15 במרץ 1989 1 0 0 /taxa/Astragalus%20fruticosus/ 8 מתוך נתוני רת"ם
קדד לביד Astragalus fruticosus 340610 מיכאל אבן-אש 7 במרץ 1991 1 0 0 /taxa/Astragalus%20fruticosus/ 9 מתוך נתוני רת"ם