ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
קדד קצר-שיבולת Astragalus brachystachys 390823 מרגרטה וולצ'ק 21 במרץ 2019 1 0 0 /taxa/Astragalus%20brachystachys/ 1 שני פורחים
קדד קצר-שיבולת Astragalus brachystachys 384770 אוהד בנימיני 10 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Astragalus%20brachystachys/ 2 צומת רימונים
קדד קצר-שיבולת Astragalus brachystachys 359168 אורי פרגמן-ספיר 22 באפריל 2009 1 0 0 /taxa/Astragalus%20brachystachys/ 3
קדד קצר-שיבולת Astragalus brachystachys 328582 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Astragalus%20brachystachys/ 4 מתוך נתוני רת"ם
קדד קצר-שיבולת Astragalus brachystachys 328581 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Astragalus%20brachystachys/ 5 מתוך נתוני רת"ם
קדד קצר-שיבולת Astragalus brachystachys 359234 אורי פרגמן-ספיר 15 במרץ 2008 1 0 0 /taxa/Astragalus%20brachystachys/ 6
קדד קצר-שיבולת Astragalus brachystachys 358043 אביחי ניזרי 6 במרץ 2013 1 0 0 /taxa/Astragalus%20brachystachys/ 7