ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
קוצן מכונף Cirsium alatum 384121 יפתח סיני 23 במאי 2010 1 0 0 /taxa/Cirsium%20alatum/ 1 בקעת הירדן: עמק בית שאן עין מלקוח מהשבה אחרי פריחה
קוצן מכונף Cirsium alatum 384116 יפתח סיני 3 ביוני 2010 1 0 0 /taxa/Cirsium%20alatum/ 2 בקעת הירדן: עמק בית שאן מהשבה סוף פריחה
קוצן מכונף Cirsium alatum 384115 רועי שרייבר 13 ביולי 2010 1 0 0 /taxa/Cirsium%20alatum/ 3 בקעת הירדן: עמק בית שאן הוקמה חלקה - כ15 מ גדר אוסטרלית בשמורת טבע תל סהרון נשתלו כ40 שתילים
קוצן מכונף Cirsium alatum 384120 יפתח סיני 23 במאי 2010 1 0 0 /taxa/Cirsium%20alatum/ 4 בקעת הירדן: עמק בית שאן תל סהרון מהשבה אכול פורח
קוצן מכונף Cirsium alatum 384118 יפתח סיני 23 במאי 2010 1 0 0 /taxa/Cirsium%20alatum/ 5 בקעת הירדן: עמק בית שאן נחל קיבוצים מהשבה גבוה בפריחה
קוצן מכונף Cirsium alatum 384117 יפתח סיני 23 במאי 2010 1 0 0 /taxa/Cirsium%20alatum/ 6 בקעת הירדן: עמק בית שאן השבה בנחל קיבוצים ליד תמרים סוף פריחה גבוהים
קוצן מכונף Cirsium alatum 384122 רועי שרייבר 28 באפריל 2010 1 0 0 /taxa/Cirsium%20alatum/ 7 עמק יזרעאל - חרוד: עמק חרוד
קוצן מכונף Cirsium alatum 384119 יפתח סיני 23 במאי 2010 1 0 0 /taxa/Cirsium%20alatum/ 8 בקעת הירדן: עמק בית שאן נחל קיבוצים מהשבה קטן בפריחה
קוצן מכונף Cirsium alatum 384114 רועי שרייבר 27 ביולי 2010 1 0 0 /taxa/Cirsium%20alatum/ 9 עמק יזרעאל - חרוד: עמק חרוד
קוצן מכונף Cirsium alatum 377063 יפתח סיני 9 באוקטובר 2015 1 0 0 /taxa/Cirsium%20alatum/ 10 בקעת הירדן: עמק בית שאן בהשבה
קוצן מכונף Cirsium alatum 378284 הדי בן אליהו 19 בדצמבר 2017 1 0 0 /taxa/Cirsium%20alatum/ 11 עמק יזרעאל - חרוד: עמק חרוד
קוצן מכונף Cirsium alatum 378285 הדי בן אליהו 19 בדצמבר 2017 1 0 0 /taxa/Cirsium%20alatum/ 12 עמק יזרעאל - חרוד: עמק חרוד
קוצן מכונף Cirsium alatum 378288 הדי בן אליהו 19 בדצמבר 2017 1 0 0 /taxa/Cirsium%20alatum/ 13 עמק יזרעאל - חרוד: עמק חרוד
קוצן מכונף Cirsium alatum 354844 רועי שרייבר 11 באוקטובר 2010 1 0 0 /taxa/Cirsium%20alatum/ 14 בקעת הירדן: עמק בית שאן
קוצן מכונף Cirsium alatum 354855 רועי שרייבר 24 בדצמבר 2010 1 0 0 /taxa/Cirsium%20alatum/ 15 בקעת הירדן: עמק בית שאן
קוצן מכונף Cirsium alatum 368375 מרב לבל 15 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Cirsium%20alatum/ 16 עין טיון
קוצן מכונף Cirsium alatum 377062 יפתח סיני 22 באוקטובר 2015 1 0 0 /taxa/Cirsium%20alatum/ 17 בקעת הירדן: עמק בית שאן עלים בלבד
קוצן מכונף Cirsium alatum 343588 דן פורת 1 בינואר 1964 1 0 0 /taxa/Cirsium%20alatum/ 18 בקעת הירדן: עמק בית שאן מתוך נתוני רת"ם
קוצן מכונף Cirsium alatum 378274 הדי בן אליהו 19 בדצמבר 2017 1 0 0 /taxa/Cirsium%20alatum/ 19 עמק יזרעאל - חרוד: עמק חרוד
קוצן מכונף Cirsium alatum 378278 הדי בן אליהו 19 בדצמבר 2017 1 0 0 /taxa/Cirsium%20alatum/ 20 עמק יזרעאל - חרוד: עמק חרוד
קוצן מכונף Cirsium alatum 378281 הדי בן אליהו 19 בדצמבר 2017 1 0 0 /taxa/Cirsium%20alatum/ 21 עמק יזרעאל - חרוד: עמק חרוד
קוצן מכונף Cirsium alatum 378282 הדי בן אליהו 19 בדצמבר 2017 1 0 0 /taxa/Cirsium%20alatum/ 22 עמק יזרעאל - חרוד: עמק חרוד
קוצן מכונף Cirsium alatum 378286 הדי בן אליהו 19 בדצמבר 2017 1 0 0 /taxa/Cirsium%20alatum/ 23 עמק יזרעאל - חרוד: עמק חרוד
קוצן מכונף Cirsium alatum 378276 הדי בן אליהו 19 בדצמבר 2017 1 0 0 /taxa/Cirsium%20alatum/ 24 עמק יזרעאל - חרוד: עמק חרוד
קוצן מכונף Cirsium alatum 344334 דן פורת 9 באוקטובר 1964 1 0 0 /taxa/Cirsium%20alatum/ 25 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
קוצן מכונף Cirsium alatum 354823 רועי שרייבר 27 ביולי 2010 1 0 0 /taxa/Cirsium%20alatum/ 26 עמק יזרעאל - חרוד: עמק חרוד
קוצן מכונף Cirsium alatum 354725 רועי שרייבר 28 באפריל 2010 1 0 0 /taxa/Cirsium%20alatum/ 27 עמק יזרעאל - חרוד: עמק חרוד
קוצן מכונף Cirsium alatum 378287 הדי בן אליהו 19 בדצמבר 2017 1 0 0 /taxa/Cirsium%20alatum/ 28 עמק יזרעאל - חרוד: עמק חרוד
קוצן מכונף Cirsium alatum 378283 הדי בן אליהו 19 בדצמבר 2017 1 0 0 /taxa/Cirsium%20alatum/ 29 עמק יזרעאל - חרוד: עמק חרוד
קוצן מכונף Cirsium alatum 378280 הדי בן אליהו 19 בדצמבר 2017 1 0 0 /taxa/Cirsium%20alatum/ 30 עמק יזרעאל - חרוד: עמק חרוד
קוצן מכונף Cirsium alatum 378279 הדי בן אליהו 19 בדצמבר 2017 1 0 0 /taxa/Cirsium%20alatum/ 31 עמק יזרעאל - חרוד: עמק חרוד
קוצן מכונף Cirsium alatum 378277 הדי בן אליהו 19 בדצמבר 2017 1 0 0 /taxa/Cirsium%20alatum/ 32 עמק יזרעאל - חרוד: עמק חרוד
קוצן מכונף Cirsium alatum 378275 הדי בן אליהו 19 בדצמבר 2017 1 0 0 /taxa/Cirsium%20alatum/ 33 עמק יזרעאל - חרוד: עמק חרוד
קוצן מכונף Cirsium alatum 384112 גונן בהיר 16 בפברואר 2018 1 0 0 /taxa/Cirsium%20alatum/ 34 בקעת הירדן: עמק בית שאן
קוצן מכונף Cirsium alatum 343605 עופר כהן 4 ביולי 1990 1 0 0 /taxa/Cirsium%20alatum/ 35 בקעת הירדן: עמק בית שאן מתוך נתוני רת"ם
קוצן מכונף Cirsium alatum 343599 יואב גרטמן 22 בספטמבר 1990 1 0 0 /taxa/Cirsium%20alatum/ 36 בקעת הירדן: עמק בית שאן מתוך נתוני רת"ם
קוצן מכונף Cirsium alatum 368374 מרב לבל 15 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Cirsium%20alatum/ 37 מסדה שטח חקלאי ובנוי, ללא בתי גידול לחים. ע״פ דוד פורת היו בעבר מסילים בשטח זה
קוצן מכונף Cirsium alatum 368376 מרב לבל 15 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Cirsium%20alatum/ 38 עיינות חסידה בית הגידול נראה סבוך מידי בצומח גדות אגרסיבי. דוד פורת טוען כי ראה פרט אחד לפני שנים לא רבות. ייתכן שמדובר בארוע אפיזודי. ביקור קצר בעיינות חסידה עצמן העלה תמונה דומה- צומח גדות סבוך מידי ללא זכר לקוצן מכונף
קוצן מכונף Cirsium alatum 368377 מרב לבל 15 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Cirsium%20alatum/ 39 עין כפתור
קוצן מכונף Cirsium alatum 344706 זהרי דניאל 10 ביולי 1941 1 0 0 /taxa/Cirsium%20alatum/ 40 בקעת הירדן: בקעת כנרות מתוך נתוני רת"ם
קוצן מכונף Cirsium alatum 377059 הדי בן אליהו 2 באוגוסט 2017 1 0 0 /taxa/Cirsium%20alatum/ 41 בקעת הירדן: עמק בית שאן
קוצן מכונף Cirsium alatum 377060 הדי בן אליהו 1 בנובמבר 2016 1 0 0 /taxa/Cirsium%20alatum/ 42 בקעת הירדן: עמק בית שאן
קוצן מכונף Cirsium alatum 377061 הדי בן אליהו 17 באוקטובר 2016 1 0 0 /taxa/Cirsium%20alatum/ 43 בקעת הירדן: עמק בית שאן
קוצן מכונף Cirsium alatum 354762 יפתח סיני 23 במאי 2010 1 0 0 /taxa/Cirsium%20alatum/ 44 בקעת הירדן: עמק בית שאן השבה בנחל קיבוצים ליד תמרים סוף פריחה גבוהים
קוצן מכונף Cirsium alatum 354826 יפתח סיני 3 באוגוסט 2010 1 0 0 /taxa/Cirsium%20alatum/ 45 בקעת הירדן: עמק בית שאן השבה חלקה תל סהרון שלושה בפריחה
קוצן מכונף Cirsium alatum 354821 רועי שרייבר 13 ביולי 2010 1 0 0 /taxa/Cirsium%20alatum/ 46 בקעת הירדן: עמק בית שאן הוקמה חלקה - כ15 מ גדר אוסטרלית בשמורת טבע תל סהרון נשתלו כ40 שתילים
קוצן מכונף Cirsium alatum 354763 יפתח סיני 23 במאי 2010 1 0 0 /taxa/Cirsium%20alatum/ 47 בקעת הירדן: עמק בית שאן נחל קיבוצים מהשבה גבוה בפריחה
קוצן מכונף Cirsium alatum 361558 הדי בן אליהו 19 באפריל 2016 1 0 0 /taxa/Cirsium%20alatum/ 48 בקעת הירדן: עמק בית שאן
קוצן מכונף Cirsium alatum 354845 יפתח סיני 14 באוקטובר 2010 1 0 0 /taxa/Cirsium%20alatum/ 49 בקעת הירדן: עמק בית שאן שתילה בתל סהרון בחלקה בנוסף ל18 קודמים
קוצן מכונף Cirsium alatum 361561 הדי בן אליהו 19 באפריל 2016 1 0 0 /taxa/Cirsium%20alatum/ 50 בקעת הירדן: עמק בית שאן
קוצן מכונף Cirsium alatum 361560 הדי בן אליהו 19 באפריל 2016 1 0 0 /taxa/Cirsium%20alatum/ 51 בקעת הירדן: עמק בית שאן
קוצן מכונף Cirsium alatum 361557 הדי בן אליהו 19 באפריל 2016 1 0 0 /taxa/Cirsium%20alatum/ 52 בקעת הירדן: עמק בית שאן
קוצן מכונף Cirsium alatum 361555 הדי בן אליהו 19 באפריל 2016 1 0 0 /taxa/Cirsium%20alatum/ 53 בקעת הירדן: עמק בית שאן
קוצן מכונף Cirsium alatum 355312 יפתח סיני 10 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Cirsium%20alatum/ 54 בקעת הירדן: עמק בית שאן עין טיון
קוצן מכונף Cirsium alatum 354769 יפתח סיני 23 במאי 2010 1 0 0 /taxa/Cirsium%20alatum/ 55 בקעת הירדן: עמק בית שאן עין מלקוח מהשבה אחרי פריחה
קוצן מכונף Cirsium alatum 343415 אנונימוס 30 ביולי 1941 1 0 0 /taxa/Cirsium%20alatum/ 56 בקעת הירדן: עמק בית שאן מתוך נתוני רת"ם
קוצן מכונף Cirsium alatum 359997 רועי שרייבר 13 ביולי 2010 1 0 0 /taxa/Cirsium%20alatum/ 57 בקעת הירדן: עמק בית שאן הוקמה חלקה - כ15 מ גדר אוסטרלית בשמורת טבע תל סהרון נשתלו כ40 שתילים
קוצן מכונף Cirsium alatum 343598 הגר לשנר 21 באפריל 1983 1 0 0 /taxa/Cirsium%20alatum/ 58 בקעת הירדן: עמק בית שאן מתוך נתוני רת"ם
קוצן מכונף Cirsium alatum 343626 אבי שמידע 8 באוקטובר 1979 1 0 0 /taxa/Cirsium%20alatum/ 59 בקעת הירדן: עמק בית שאן מתוך נתוני רת"ם
קוצן מכונף Cirsium alatum 354772 יפתח סיני 3 ביוני 2010 1 0 0 /taxa/Cirsium%20alatum/ 60 בקעת הירדן: עמק בית שאן מהשבה סוף פריחה
קוצן מכונף Cirsium alatum 361559 הדי בן אליהו 19 באפריל 2016 1 0 0 /taxa/Cirsium%20alatum/ 61 בקעת הירדן: עמק בית שאן
קוצן מכונף Cirsium alatum 361562 הדי בן אליהו 1 באפריל 2016 1 0 0 /taxa/Cirsium%20alatum/ 62 בקעת הירדן: עמק בית שאן
קוצן מכונף Cirsium alatum 355564 יפתח סיני 17 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Cirsium%20alatum/ 63 בקעת הירדן: עמק בית שאן
קוצן מכונף Cirsium alatum 328629 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Cirsium%20alatum/ 64 בקעת הירדן: עמק בית שאן מתוך נתוני רת"ם
קוצן מכונף Cirsium alatum 361563 פורת דוד 11 בנובמבר 2008 1 0 0 /taxa/Cirsium%20alatum/ 65 בקעת הירדן: עמק בית שאן
קוצן מכונף Cirsium alatum 354768 יפתח סיני 23 במאי 2010 1 0 0 /taxa/Cirsium%20alatum/ 66 בקעת הירדן: עמק בית שאן תל סהרון מהשבה אכול פורח
קוצן מכונף Cirsium alatum 355359 יפתח סיני 17 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Cirsium%20alatum/ 67 בקעת הירדן: עמק בית שאן עין מלקוח מהשבה
קוצן מכונף Cirsium alatum 354765 יפתח סיני 23 במאי 2010 1 0 0 /taxa/Cirsium%20alatum/ 68 בקעת הירדן: עמק בית שאן נחל קיבוצים מהשבה קטן בפריחה
קוצן מכונף Cirsium alatum 343604 ר. לביא 27 בספטמבר 1979 1 0 0 /taxa/Cirsium%20alatum/ 69 בקעת הירדן: עמק בית שאן מתוך נתוני רת"ם
קוצן מכונף Cirsium alatum 343461 אנונימוס 15 במאי 1960 1 0 0 /taxa/Cirsium%20alatum/ 70 בקעת הירדן: עמק בית שאן מתוך נתוני רת"ם
קוצן מכונף Cirsium alatum 382704 הדי בן אליהו 19 באפריל 2016 1 0 0 /taxa/Cirsium%20alatum/ 71 בקעת הירדן: עמק בית שאן
קוצן מכונף Cirsium alatum 382703 הדי בן אליהו 19 באפריל 2016 1 0 0 /taxa/Cirsium%20alatum/ 72 בקעת הירדן: עמק בית שאן
קוצן מכונף Cirsium alatum 382702 הדי בן אליהו 19 באפריל 2016 1 0 0 /taxa/Cirsium%20alatum/ 73 בקעת הירדן: עמק בית שאן
קוצן מכונף Cirsium alatum 382701 הדי בן אליהו 19 באפריל 2016 1 0 0 /taxa/Cirsium%20alatum/ 74 בקעת הירדן: עמק בית שאן
קוצן מכונף Cirsium alatum 382700 הדי בן אליהו 19 באפריל 2016 1 0 0 /taxa/Cirsium%20alatum/ 75 בקעת הירדן: עמק בית שאן צעירים
קוצן מכונף Cirsium alatum 382699 הדי בן אליהו 19 באפריל 2016 1 0 0 /taxa/Cirsium%20alatum/ 76 בקעת הירדן: עמק בית שאן צעירים
קוצן מכונף Cirsium alatum 382698 הדי בן אליהו 19 באפריל 2016 1 0 0 /taxa/Cirsium%20alatum/ 77 בקעת הירדן: עמק בית שאן צעיר
קוצן מכונף Cirsium alatum 382697 הדי בן אליהו 19 באפריל 2016 1 0 0 /taxa/Cirsium%20alatum/ 78 בקעת הירדן: עמק בית שאן צעירים
קוצן מכונף Cirsium alatum 382696 הדי בן אליהו 30 באוקטובר 2017 1 0 0 /taxa/Cirsium%20alatum/ 79 בקעת הירדן: עמק בית שאן
קוצן מכונף Cirsium alatum 384113 גונן בהיר 16 בפברואר 2018 1 0 0 /taxa/Cirsium%20alatum/ 80 בקעת הירדן: עמק בית שאן
קוצן מכונף Cirsium alatum 384111 גונן בהיר 16 בפברואר 2018 1 0 0 /taxa/Cirsium%20alatum/ 81 בקעת הירדן: עמק בית שאן צעיר
קוצן מכונף Cirsium alatum 360637 הדי בן אליהו 19 באפריל 2016 1 0 0 /taxa/Cirsium%20alatum/ 82 בקעת הירדן: עמק בית שאן
קוצן מכונף Cirsium alatum 378077 הדי בן אליהו 30 באוקטובר 2017 1 0 0 /taxa/Cirsium%20alatum/ 83 בקעת הירדן: עמק בית שאן
קוצן מכונף Cirsium alatum 361556 הדי בן אליהו 19 באפריל 2016 1 0 0 /taxa/Cirsium%20alatum/ 84 בקעת הירדן: עמק בית שאן