ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
אירוס שחום Iris atrofusca 378465 דר בן נתן 29 בדצמבר 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 1 מדרון ממזרח למצפה יאיר
אירוס שחום Iris atrofusca 373154 אייל דרעי 9 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 2
אירוס שחום Iris atrofusca 373155 אייל דרעי 9 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 3
אירוס שחום Iris atrofusca 373156 מרב לבל 9 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 4
אירוס שחום Iris atrofusca 373085 שקד בחבוט 22 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 5
אירוס שחום Iris atrofusca 373086 שקד בחבוט 22 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 6
אירוס שחום Iris atrofusca 373087 דודו זכאי 22 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 7
אירוס שחום Iris atrofusca 373094 דודו זכאי 22 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 8
אירוס שחום Iris atrofusca 373095 דודו זכאי 22 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 9
אירוס שחום Iris atrofusca 373096 דודו זכאי 22 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 10
אירוס שחום Iris atrofusca 373097 דודו זכאי 22 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 11
אירוס שחום Iris atrofusca 373035 עמוס סבח 26 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 12
אירוס שחום Iris atrofusca 373036 עמוס סבח 26 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 13
אירוס שחום Iris atrofusca 373037 עמוס סבח 26 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 14
אירוס שחום Iris atrofusca 373049 עמוס סבח 26 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 15
אירוס שחום Iris atrofusca 373050 עמוס סבח 26 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 16
אירוס שחום Iris atrofusca 372985 משה מינץ 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 17
אירוס שחום Iris atrofusca 373140 משה מינץ 9 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 18
אירוס שחום Iris atrofusca 373141 מרב לבל 9 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 19
אירוס שחום Iris atrofusca 373142 מרב לבל 9 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 20
אירוס שחום Iris atrofusca 373135 מרגרטה וולצ'אק 9 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 21 אין
אירוס שחום Iris atrofusca 373123 מרגרטה וולצ'אק 9 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 22
אירוס שחום Iris atrofusca 373073 דודו זכאי 24 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 23
אירוס שחום Iris atrofusca 373074 דודו זכאי 24 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 24
אירוס שחום Iris atrofusca 373075 דודו זכאי 24 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 25
אירוס שחום Iris atrofusca 373076 דודו זכאי 24 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 26
אירוס שחום Iris atrofusca 358872 חנן לבבי 13 במרץ 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 27 שפלת יהודה הדרומית: גבעות להב
אירוס שחום Iris atrofusca 368249 יובל ספיר 15 בינואר 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 28 שפלת יהודה הדרומית: גבעות להב
אירוס שחום Iris atrofusca 340371 עוז גולן 8 במרץ 1990 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 29 שפלת יהודה הדרומית: גבעות להב מתוך נתוני רת"ם
אירוס שחום Iris atrofusca 340383 עוז גולן 24 בדצמבר 1988 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 30 שפלת יהודה הדרומית: גבעות להב מתוך נתוני רת"ם
אירוס שחום Iris atrofusca 340384 מרכוס יצחק 28 במרץ 1991 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 31 שפלת יהודה הדרומית: גבעות להב מתוך נתוני רת"ם
אירוס שחום Iris atrofusca 340382 יובל ספיר 9 בינואר 1998 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 32 שפלת יהודה הדרומית: גבעות להב מתוך נתוני רת"ם
אירוס שחום Iris atrofusca 340381 עוז גולן 5 באפריל 1991 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 33 שפלת יהודה הדרומית: גבעות להב מתוך נתוני רת"ם
אירוס שחום Iris atrofusca 340406 עוז גולן 18 ביוני 1989 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 34 שפלת יהודה הדרומית: גבעות להב מתוך נתוני רת"ם
אירוס שחום Iris atrofusca 362689 חנן לבבי 8 במרץ 2016 2 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 35 שפלת יהודה הדרומית: גבעות להב
אירוס שחום Iris atrofusca 340373 א. ליסטון 20 במרץ 1983 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 36 שפלת יהודה הדרומית: גבעות להב מתוך נתוני רת"ם
אירוס שחום Iris atrofusca 359073 חנן לבבי 18 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 37 שפלת יהודה הדרומית: גבעות להב
אירוס שחום Iris atrofusca 340422 עוז גולן 6 באפריל 1991 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 38 שפלת יהודה הדרומית: גבעות להב מתוך נתוני רת"ם
אירוס שחום Iris atrofusca 340378 עוז גולן 12 במאי 1990 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 39 שפלת יהודה הדרומית: גבעות להב מתוך נתוני רת"ם
אירוס שחום Iris atrofusca 340377 עוז גולן 8 באפריל 1990 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 40 שפלת יהודה הדרומית: גבעות להב מתוך נתוני רת"ם
אירוס שחום Iris atrofusca 340376 עוז גולן 7 בפברואר 1990 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 41 שפלת יהודה הדרומית: גבעות להב מתוך נתוני רת"ם
אירוס שחום Iris atrofusca 340418 אבינועם דנין 1 בינואר 1970 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 42 שפלת יהודה הדרומית: גבעות להב מתוך נתוני רת"ם
אירוס שחום Iris atrofusca 340453 ערן שחר 21 במרץ 1988 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 43 שפלת יהודה הדרומית: גבעות להב מתוך נתוני רת"ם
אירוס שחום Iris atrofusca 340449 יובל ספיר 28 במרץ 1998 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 44 שפלת יהודה הדרומית: גבעות להב מתוך נתוני רת"ם
אירוס שחום Iris atrofusca 340444 עוז גולן 31 במרץ 1991 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 45 שפלת יהודה הדרומית: גבעות להב מתוך נתוני רת"ם
אירוס שחום Iris atrofusca 340420 עוז גולן 31 במרץ 1992 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 46 שפלת יהודה הדרומית: גבעות להב מתוך נתוני רת"ם
אירוס שחום Iris atrofusca 340374 עוז גולן 13 במרץ 1989 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 47 שפלת יהודה הדרומית: גבעות להב מתוך נתוני רת"ם
אירוס שחום Iris atrofusca 340448 יובל ספיר 19 במרץ 1997 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 48 שפלת יהודה הדרומית: גבעות להב מתוך נתוני רת"ם
אירוס שחום Iris atrofusca 340447 אבי שמידע 3 במרץ 1995 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 49 שפלת יהודה הדרומית: גבעות להב מתוך נתוני רת"ם
אירוס שחום Iris atrofusca 340433 יואב גרטמן 26 במרץ 1993 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 50 שפלת יהודה הדרומית: גבעות להב מתוך נתוני רת"ם
אירוס שחום Iris atrofusca 340423 יאיר אור 7 באפריל 1988 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 51 שפלת יהודה הדרומית: גבעות להב מתוך נתוני רת"ם
אירוס שחום Iris atrofusca 373172 חנן לבבי 19 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 52 שפלת יהודה הדרומית: גבעות להב
אירוס שחום Iris atrofusca 373173 חנן לבבי 19 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 53 שפלת יהודה הדרומית: גבעות להב
אירוס שחום Iris atrofusca 373160 חנן לבבי 22 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 54 שפלת יהודה הדרומית: גבעות להב
אירוס שחום Iris atrofusca 373161 חנן לבבי 22 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 55 שפלת יהודה הדרומית: גבעות להב
אירוס שחום Iris atrofusca 373162 חנן לבבי 22 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 56 שפלת יהודה הדרומית: גבעות להב
אירוס שחום Iris atrofusca 373164 חנן לבבי 22 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 57 שפלת יהודה הדרומית: גבעות להב
אירוס שחום Iris atrofusca 373165 חנן לבבי 22 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 58 שפלת יהודה הדרומית: גבעות להב
אירוס שחום Iris atrofusca 373166 חנן לבבי 22 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 59 שפלת יהודה הדרומית: גבעות להב
אירוס שחום Iris atrofusca 373167 חנן לבבי 22 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 60 שפלת יהודה הדרומית: גבעות להב
אירוס שחום Iris atrofusca 373077 חנן לבבי 24 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 61 שפלת יהודה הדרומית: בקעת יבל
אירוס שחום Iris atrofusca 373078 חנן לבבי 24 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 62 שפלת יהודה הדרומית: בקעת יבל
אירוס שחום Iris atrofusca 362711 חנן לבבי 12 במרץ 2013 2 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 63 שפלת יהודה הדרומית: בקעת יבל
אירוס שחום Iris atrofusca 362712 מרגרטה וולצ'אק 18 בפברואר 2013 2 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 64 שפלת יהודה הדרומית: בקעת יבל
אירוס שחום Iris atrofusca 358869 חנן לבבי 12 במרץ 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 65 שפלת יהודה הדרומית: בקעת יבל
אירוס שחום Iris atrofusca 362713 חנן לבבי 18 בפברואר 2013 2 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 66 שפלת יהודה הדרומית: בקעת יבל
אירוס שחום Iris atrofusca 358840 חנן לבבי 18 בפברואר 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 67 שפלת יהודה הדרומית: בקעת יבל
אירוס שחום Iris atrofusca 357747 מרגרטה וולצ'אק 18 בפברואר 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 68 שפלת יהודה הדרומית: בקעת יבל
אירוס שחום Iris atrofusca 362682 אסף צוער 9 במרץ 2016 2 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 69 שפלת יהודה הדרומית: בקעת יבל
אירוס שחום Iris atrofusca 362715 אורי קייזר 24 בינואר 2011 2 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 70 שפלת יהודה הדרומית: בקעת יבל עם מיכאל אקולוג עין גדי-חלקת ניסוי-להב צפון.
אירוס שחום Iris atrofusca 373116 חנן לבבי 14 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 71 שפלת יהודה הדרומית: בקעת יבל
אירוס שחום Iris atrofusca 373117 יבגני קמינסקי 13 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 72 שפלת יהודה הדרומית: בקעת יבל
אירוס שחום Iris atrofusca 373158 עומרי שרון 4 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 73 שפלת יהודה הדרומית: גבעות דביר
אירוס שחום Iris atrofusca 340361 אבינועם דנין 1 בינואר 1970 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 74 צאן - חצרים: חצרים מתוך נתוני רת"ם
אירוס שחום Iris atrofusca 358886 דן אוליאל 28 במרץ 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 75 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
אירוס שחום Iris atrofusca 358120 דודו זכאי 18 במרץ 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 76
אירוס שחום Iris atrofusca 340364 אבינועם דנין 1 בינואר 1970 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 77 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מתוך נתוני רת"ם
אירוס שחום Iris atrofusca 340417 אבינועם דנין 1 בינואר 1970 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 78 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מתוך נתוני רת"ם
אירוס שחום Iris atrofusca 373132 מרגרטה וולצ'אק 9 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 79
אירוס שחום Iris atrofusca 373133 מרגרטה וולצ'אק 9 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 80
אירוס שחום Iris atrofusca 373134 מרגרטה וולצ'אק 9 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 81
אירוס שחום Iris atrofusca 340432 אבי שמידע 20 במרץ 1996 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 82 ענים - עירא: קריות מתוך נתוני רת"ם
אירוס שחום Iris atrofusca 340710 רגב יעל 3 באפריל 1980 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 83 מתוך נתוני רת"ם
אירוס שחום Iris atrofusca 340372 דני זהרי 15 ביוני 1943 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 84 שפלת יהודה הדרומית: גבעות להב מתוך נתוני רת"ם
אירוס שחום Iris atrofusca 362717 אסף קפלן 18 בפברואר 2004 2 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 85
אירוס שחום Iris atrofusca 340428 עוז גולן 1 באפריל 1989 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 86 שפלת יהודה הדרומית: גבעות להב מתוך נתוני רת"ם
אירוס שחום Iris atrofusca 358657 עמרם צברי 11 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 87 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
אירוס שחום Iris atrofusca 340387 יובל ספיר 2 באפריל 1999 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 88 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מתוך נתוני רת"ם
אירוס שחום Iris atrofusca 359297 יובל ספיר 2 במרץ 2008 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 89 בקעת באר שבע - ערד: בקעת באר שבע
אירוס שחום Iris atrofusca 340370 יובל ספיר 1 באפריל 2000 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 90 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מתוך נתוני רת"ם
אירוס שחום Iris atrofusca 368247 יובל ספיר 15 בינואר 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 91 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
אירוס שחום Iris atrofusca 340379 עוז גולן 15 באוקטובר 1990 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 92 שפלת יהודה הדרומית: גבעות להב מתוך נתוני רת"ם
אירוס שחום Iris atrofusca 340380 עוז גולן 9 במרץ 1991 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 93 שפלת יהודה הדרומית: גבעות להב מתוך נתוני רת"ם
אירוס שחום Iris atrofusca 341091 אבי שמידע 20 במרץ 1995 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 94 הרי ירושלים: מדרונות מזרחיים מתוך נתוני רת"ם
אירוס שחום Iris atrofusca 341090 ג'ון דינסמור 17 במרץ 1915 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 95 הרי ירושלים: מדרונות מזרחיים מתוך נתוני רת"ם
אירוס שחום Iris atrofusca 358112 דודו זכאי 18 במרץ 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 96
אירוס שחום Iris atrofusca 378160 נעם שגב 28 בנובמבר 2017 2 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 97
אירוס שחום Iris atrofusca 378173 נעם שגב 24 במרץ 2008 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 98
אירוס שחום Iris atrofusca 372954 משה מינץ 28 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 99
אירוס שחום Iris atrofusca 372962 צוות עין מבוע 24 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 100
אירוס שחום Iris atrofusca 373008 עמוס סבח 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 101
אירוס שחום Iris atrofusca 373031 עמוס סבח 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 102
אירוס שחום Iris atrofusca 373054 עמוס סבח 26 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 103
אירוס שחום Iris atrofusca 373083 שקד בחבוט 22 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 104
אירוס שחום Iris atrofusca 373103 דודו זכאי 21 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 105
אירוס שחום Iris atrofusca 340363 אבינועם דנין 1 בינואר 1970 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 106 בקעת באר שבע - ערד: בקעת באר שבע מתוך נתוני רת"ם
אירוס שחום Iris atrofusca 340419 אבינועם דנין 1 בינואר 1970 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 107 בקעת באר שבע - ערד: בקעת באר שבע מתוך נתוני רת"ם
אירוס שחום Iris atrofusca 359296 יובל ספיר 2 במרץ 2008 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 108 בקעת באר שבע - ערד: בקעת באר שבע
אירוס שחום Iris atrofusca 340404 עוז גולן 17 ביוני 1989 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 109 בקעת באר שבע - ערד: בקעת באר שבע מתוך נתוני רת"ם
אירוס שחום Iris atrofusca 368246 יובל ספיר 15 בינואר 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 110 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
אירוס שחום Iris atrofusca 358665 עמרם צברי 11 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 111 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
אירוס שחום Iris atrofusca 358650 עמרם צברי 11 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 112 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
אירוס שחום Iris atrofusca 340414 יובל ספיר 2 באפריל 1999 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 113 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מתוך נתוני רת"ם
אירוס שחום Iris atrofusca 362678 עדן אוליאל 17 במרץ 2016 2 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 114 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
אירוס שחום Iris atrofusca 340390 יובל ספיר 1 באפריל 2000 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 115 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מתוך נתוני רת"ם
אירוס שחום Iris atrofusca 358645 עמרם צברי 11 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 116 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
אירוס שחום Iris atrofusca 358644 עמרם צברי 11 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 117 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
אירוס שחום Iris atrofusca 362679 עדן אוליאל 17 במרץ 2016 2 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 118 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
אירוס שחום Iris atrofusca 358719 מאיר שושן 15 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 119 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מס 74 זה שרשום עם 73 הוא 72
אירוס שחום Iris atrofusca 358624 עמרם צברי 11 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 120 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד דבוקה
אירוס שחום Iris atrofusca 359068 עדן אוליאל 11 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 121 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
אירוס שחום Iris atrofusca 340385 דנה שולמן 4 באפריל 1998 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 122 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מתוך נתוני רת"ם
אירוס שחום Iris atrofusca 358643 עמרם צברי 11 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 123 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד דבוקה גדולה ליד אבן צמוד לכביש
אירוס שחום Iris atrofusca 358774 מאיר שושן 16 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 124 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד 103.0
אירוס שחום Iris atrofusca 340402 יובל ספיר 28 במרץ 1998 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 125 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מתוך נתוני רת"ם
אירוס שחום Iris atrofusca 358755 מאיר שושן 15 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 126 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מס82
אירוס שחום Iris atrofusca 358786 מאיר שושן 16 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 127 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד אוכלוסיית הצלה תל ערד 27 פרטים שונים גנטית
אירוס שחום Iris atrofusca 358745 מאיר שושן 15 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 128 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מס 51
אירוס שחום Iris atrofusca 358715 מאיר שושן 15 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 129 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מס 76
אירוס שחום Iris atrofusca 358785 מאיר שושן 16 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 130 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד 101.0
אירוס שחום Iris atrofusca 358778 מאיר שושן 16 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 131 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד 108.0
אירוס שחום Iris atrofusca 358721 מאיר שושן 15 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 132 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מס61
אירוס שחום Iris atrofusca 340413 יובל ספיר 25 במרץ 1997 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 133 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מתוך נתוני רת"ם
אירוס שחום Iris atrofusca 340426 יובל ספיר 2 באפריל 1999 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 134 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מתוך נתוני רת"ם
אירוס שחום Iris atrofusca 340408 הגר לשנר 5 במרץ 1997 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 135 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מתוך נתוני רת"ם
אירוס שחום Iris atrofusca 362693 עדן אוליאל 25 בפברואר 2016 2 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 136 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
אירוס שחום Iris atrofusca 340416 יובל ספיר 2 באפריל 1999 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 137 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מתוך נתוני רת"ם
אירוס שחום Iris atrofusca 362681 עדן אוליאל 17 במרץ 2016 2 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 138 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
אירוס שחום Iris atrofusca 340386 יובל ספיר 15 במרץ 1997 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 139 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מתוך נתוני רת"ם
אירוס שחום Iris atrofusca 340411 יובל ספיר 25 במרץ 1997 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 140 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מתוך נתוני רת"ם
אירוס שחום Iris atrofusca 358900 עדן אוליאל 7 בינואר 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 141 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
אירוס שחום Iris atrofusca 358625 עמרם צברי 11 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 142 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
אירוס שחום Iris atrofusca 358662 עמרם צברי 11 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 143 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
אירוס שחום Iris atrofusca 358735 מאיר שושן 15 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 144 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מס 50
אירוס שחום Iris atrofusca 340347 ד. כהן 15 באפריל 1957 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 145 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מתוך נתוני רת"ם
אירוס שחום Iris atrofusca 358700 מאיר שושן 15 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 146 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מס 9
אירוס שחום Iris atrofusca 358908 עדן אוליאל 12 בינואר 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 147 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
אירוס שחום Iris atrofusca 340368 עזריה אלון 21 במרץ 1988 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 148 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מתוך נתוני רת"ם
אירוס שחום Iris atrofusca 340357 תצפיות רת"ם 23 במרץ 1995 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 149 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מתוך נתוני רת"ם
אירוס שחום Iris atrofusca 358710 מאיר שושן 15 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 150 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מס 47 3
אירוס שחום Iris atrofusca 362718 חכם עדנה 2 באפריל 1988 2 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 151 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
אירוס שחום Iris atrofusca 358889 דן אוליאל 28 במרץ 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 152 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
אירוס שחום Iris atrofusca 358780 מאיר שושן 16 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 153 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד 105.0
אירוס שחום Iris atrofusca 358779 מאיר שושן 16 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 154 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד 110 גוש מרעית צפון
אירוס שחום Iris atrofusca 358634 עמרם צברי 11 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 155 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
אירוס שחום Iris atrofusca 358775 מאיר שושן 16 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 156 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד 97.0
אירוס שחום Iris atrofusca 340401 אורי פרגמן-ספיר 27 במרץ 1988 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 157 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מתוך נתוני רת"ם
אירוס שחום Iris atrofusca 340395 יובל ספיר 25 במרץ 1997 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 158 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מתוך נתוני רת"ם
אירוס שחום Iris atrofusca 340366 יובל ספיר 15 במרץ 1997 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 159 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מתוך נתוני רת"ם
אירוס שחום Iris atrofusca 358783 מאיר שושן 16 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 160 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד 98.0
אירוס שחום Iris atrofusca 358777 מאיר שושן 16 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 161 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד 109.0
אירוס שחום Iris atrofusca 358732 מאיר שושן 15 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 162 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מס 68
אירוס שחום Iris atrofusca 358734 מאיר שושן 15 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 163 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מס 49
אירוס שחום Iris atrofusca 358729 מאיר שושן 15 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 164 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מס 66
אירוס שחום Iris atrofusca 358726 מאיר שושן 15 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 165 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מס 60
אירוס שחום Iris atrofusca 358718 מאיר שושן 15 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 166 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מס 71
אירוס שחום Iris atrofusca 358723 מאיר שושן 15 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 167 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מס 29
אירוס שחום Iris atrofusca 358766 מאיר שושן 16 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 168 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד ממ58
אירוס שחום Iris atrofusca 358763 מאיר שושן 16 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 169 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מס 54
אירוס שחום Iris atrofusca 358769 מאיר שושן 16 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 170 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מס 25
אירוס שחום Iris atrofusca 358757 מאיר שושן 15 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 171 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מס 80
אירוס שחום Iris atrofusca 358750 מאיר שושן 15 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 172 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מס 19 א
אירוס שחום Iris atrofusca 358666 עמרם צברי 11 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 173 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
אירוס שחום Iris atrofusca 358663 עמרם צברי 11 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 174 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
אירוס שחום Iris atrofusca 358707 מאיר שושן 15 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 175 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מס 1
אירוס שחום Iris atrofusca 358705 מאיר שושן 15 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 176 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מס 32
אירוס שחום Iris atrofusca 358702 מאיר שושן 15 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 177 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מס 34
אירוס שחום Iris atrofusca 358699 מאיר שושן 15 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 178 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מס 11
אירוס שחום Iris atrofusca 358626 עמרם צברי 11 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 179 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
אירוס שחום Iris atrofusca 358696 מאיר שושן 15 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 180 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מןעתק 36
אירוס שחום Iris atrofusca 358693 מאיר שושן 15 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 181 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מועתק 8
אירוס שחום Iris atrofusca 340403 יובל ספיר 2 באפריל 1999 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 182 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מתוך נתוני רת"ם
אירוס שחום Iris atrofusca 358629 עמרם צברי 11 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 183 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
אירוס שחום Iris atrofusca 358909 עדן אוליאל 12 בינואר 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 184 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
אירוס שחום Iris atrofusca 358658 עמרם צברי 11 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 185 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
אירוס שחום Iris atrofusca 358773 מאיר שושן 16 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 186 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מס 99
אירוס שחום Iris atrofusca 358767 מאיר שושן 16 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 187 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מס 57
אירוס שחום Iris atrofusca 358784 מאיר שושן 16 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 188 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד 87.0
אירוס שחום Iris atrofusca 358782 מאיר שושן 16 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 189 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד 59.0
אירוס שחום Iris atrofusca 358781 מאיר שושן 16 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 190 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד 104.0
אירוס שחום Iris atrofusca 358727 מאיר שושן 15 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 191 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מס 64
אירוס שחום Iris atrofusca 358725 מאיר שושן 15 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 192 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מס62
אירוס שחום Iris atrofusca 358724 מאיר שושן 15 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 193 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מס 28
אירוס שחום Iris atrofusca 358764 מאיר שושן 16 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 194 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מס 55
אירוס שחום Iris atrofusca 358762 מאיר שושן 16 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 195 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מס53
אירוס שחום Iris atrofusca 358758 מאיר שושן 15 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 196 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מסמ 83
אירוס שחום Iris atrofusca 358901 עדן אוליאל 7 בינואר 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 197 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
אירוס שחום Iris atrofusca 358736 מאיר שושן 15 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 198 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מס 20
אירוס שחום Iris atrofusca 358728 מאיר שושן 15 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 199 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מס 45
אירוס שחום Iris atrofusca 358716 מאיר שושן 15 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 200 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מס 75
אירוס שחום Iris atrofusca 358746 מאיר שושן 15 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 201 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מס 52
אירוס שחום Iris atrofusca 358744 מאיר שושן 15 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 202 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מס 18
אירוס שחום Iris atrofusca 358731 מאיר שושן 15 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 203 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מס 26
אירוס שחום Iris atrofusca 358730 מאיר שושן 15 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 204 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מס 67
אירוס שחום Iris atrofusca 358711 מאיר שושן 15 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 205 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מס 69
אירוס שחום Iris atrofusca 358742 מאיר שושן 15 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 206 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מס 46
אירוס שחום Iris atrofusca 358714 מאיר שושן 15 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 207 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מס 48
אירוס שחום Iris atrofusca 358709 מאיר שושן 15 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 208 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מס47 2
אירוס שחום Iris atrofusca 358708 מאיר שושן 15 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 209 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מס47
אירוס שחום Iris atrofusca 358706 מאיר שושן 15 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 210 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מס 31
אירוס שחום Iris atrofusca 358704 מאיר שושן 15 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 211 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מס 33
אירוס שחום Iris atrofusca 358887 דן אוליאל 28 במרץ 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 212 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
אירוס שחום Iris atrofusca 358703 מאיר שושן 15 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 213 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מס 3
אירוס שחום Iris atrofusca 358697 מאיר שושן 15 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 214 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
אירוס שחום Iris atrofusca 358694 מאיר שושן 15 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 215 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מועתק 30
אירוס שחום Iris atrofusca 358686 עמרם צברי 11 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 216 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
אירוס שחום Iris atrofusca 373118 גבי צנטנר 12 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 217 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
אירוס שחום Iris atrofusca 358683 עמרם צברי 11 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 218 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
אירוס שחום Iris atrofusca 340375 עוז גולן 24 בדצמבר 1989 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 219 שפלת יהודה הדרומית: גבעות להב מתוך נתוני רת"ם
אירוס שחום Iris atrofusca 358712 מאיר שושן 15 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 220 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מס 69
אירוס שחום Iris atrofusca 358104 אביחי ניזרי 18 במרץ 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 221 גוש בינוני 1 פרח 8 ניצנים, נערך אוטומטית ושונה לאיריס שחום
אירוס שחום Iris atrofusca 373108 דודו זכאי 20 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 222
אירוס שחום Iris atrofusca 341491 אבינועם דנין 1 בינואר 1970 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 223 מתוך נתוני רת"ם
אירוס שחום Iris atrofusca 356693 אורי קייזר 24 בינואר 2011 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 224 שפלת יהודה הדרומית: בקעת יבל עם מיכאל אקולוג עין גדי-חלקת ניסוי-להב צפון.
אירוס שחום Iris atrofusca 358737 מאיר שושן 15 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 225 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מס 23
אירוס שחום Iris atrofusca 358623 עמרם צברי 11 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 226 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד דבוקה
אירוס שחום Iris atrofusca 358751 מאיר שושן 15 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 227 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מס19ב
אירוס שחום Iris atrofusca 358776 מאיר שושן 16 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 228 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד 100.0
אירוס שחום Iris atrofusca 373070 דודו זכאי 24 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 229 גרגש מעל השביל השחור
אירוס שחום Iris atrofusca 373104 דודו זכאי 21 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 230
אירוס שחום Iris atrofusca 373105 דודו זכאי 21 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 231
אירוס שחום Iris atrofusca 373106 דודו זכאי 20 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 232
אירוס שחום Iris atrofusca 373107 דודו זכאי 20 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 233
אירוס שחום Iris atrofusca 373109 דודו זכאי 20 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 234
אירוס שחום Iris atrofusca 358679 עמרם צברי 11 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 235 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
אירוס שחום Iris atrofusca 340400 אלכסנדר איג 9 באפריל 1922 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 236 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מתוך נתוני רת"ם
אירוס שחום Iris atrofusca 373125 מרגרטה וולצ'אק 9 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 237
אירוס שחום Iris atrofusca 358652 עמרם צברי 11 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 238 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
אירוס שחום Iris atrofusca 358631 עמרם צברי 11 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 239 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
אירוס שחום Iris atrofusca 358770 מאיר שושן 16 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 240 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מס 93 ו 94
אירוס שחום Iris atrofusca 357044 אורי אורבך 18 במרץ 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 241 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
אירוס שחום Iris atrofusca 358720 מאיר שושן 15 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 242 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מס46
אירוס שחום Iris atrofusca 358911 עדן אוליאל 12 בינואר 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 243 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
אירוס שחום Iris atrofusca 358633 עמרם צברי 11 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 244 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
אירוס שחום Iris atrofusca 358772 מאיר שושן 16 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 245 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מס 102
אירוס שחום Iris atrofusca 358635 עמרם צברי 11 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 246 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
אירוס שחום Iris atrofusca 358756 מאיר שושן 15 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 247 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מס 84
אירוס שחום Iris atrofusca 358910 עדן אוליאל 12 בינואר 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 248 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
אירוס שחום Iris atrofusca 340446 יובל ספיר 15 במרץ 2000 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 249 שפלת יהודה הדרומית: גבעות להב מתוך נתוני רת"ם
אירוס שחום Iris atrofusca 358685 עמרם צברי 11 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 250 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
אירוס שחום Iris atrofusca 358684 עמרם צברי 11 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 251 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מז מע 3מ אחד מהשני
אירוס שחום Iris atrofusca 358682 עמרם צברי 11 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 252 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
אירוס שחום Iris atrofusca 358681 עמרם צברי 11 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 253 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
אירוס שחום Iris atrofusca 358680 עמרם צברי 11 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 254 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
אירוס שחום Iris atrofusca 358678 עמרם צברי 11 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 255 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד רדיוס 2מ
אירוס שחום Iris atrofusca 358676 עמרם צברי 11 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 256 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
אירוס שחום Iris atrofusca 358675 עמרם צברי 11 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 257 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
אירוס שחום Iris atrofusca 358674 עמרם צברי 11 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 258 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
אירוס שחום Iris atrofusca 358673 עמרם צברי 11 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 259 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
אירוס שחום Iris atrofusca 358672 עמרם צברי 11 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 260 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מס מקבצים ברדיוס 5מ
אירוס שחום Iris atrofusca 358671 עמרם צברי 11 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 261 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
אירוס שחום Iris atrofusca 358670 עמרם צברי 11 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 262 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד ערוץ המגוף מצפון לכביש
אירוס שחום Iris atrofusca 358669 עמרם צברי 11 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 263 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
אירוס שחום Iris atrofusca 358668 עמרם צברי 11 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 264 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
אירוס שחום Iris atrofusca 358667 עמרם צברי 11 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 265 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
אירוס שחום Iris atrofusca 358664 עמרם צברי 11 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 266 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
אירוס שחום Iris atrofusca 358661 עמרם צברי 11 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 267 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
אירוס שחום Iris atrofusca 358660 עמרם צברי 11 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 268 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
אירוס שחום Iris atrofusca 358659 עמרם צברי 11 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 269 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
אירוס שחום Iris atrofusca 358656 עמרם צברי 11 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 270 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
אירוס שחום Iris atrofusca 358655 עמרם צברי 11 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 271 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד 4 דבוקות כמטר אחת מהשניה
אירוס שחום Iris atrofusca 358654 עמרם צברי 11 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 272 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד רדיוס של 5 מ מפוזרים
אירוס שחום Iris atrofusca 358653 עמרם צברי 11 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 273 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד שתי דבוקות
אירוס שחום Iris atrofusca 358651 עמרם צברי 11 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 274 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
אירוס שחום Iris atrofusca 358649 עמרם צברי 11 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 275 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
אירוס שחום Iris atrofusca 358648 עמרם צברי 11 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 276 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
אירוס שחום Iris atrofusca 358647 עמרם צברי 11 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 277 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד 8 קבוצות ברדיום 15 מ
אירוס שחום Iris atrofusca 358646 עמרם צברי 11 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 278 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד 3מ מהכביש
אירוס שחום Iris atrofusca 358642 עמרם צברי 11 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 279 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
אירוס שחום Iris atrofusca 358641 עמרם צברי 11 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 280 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד שתי דבוקות
אירוס שחום Iris atrofusca 358639 עמרם צברי 11 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 281 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
אירוס שחום Iris atrofusca 358638 עמרם צברי 11 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 282 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
אירוס שחום Iris atrofusca 358637 עמרם צברי 11 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 283 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד רדיוס 30 מ מס קבוצות
אירוס שחום Iris atrofusca 358636 עמרם צברי 11 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 284 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
אירוס שחום Iris atrofusca 358632 עמרם צברי 11 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 285 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
אירוס שחום Iris atrofusca 358628 עמרם צברי 11 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 286 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
אירוס שחום Iris atrofusca 358627 עמרם צברי 11 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 287 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
אירוס שחום Iris atrofusca 358759 מאיר שושן 15 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 288 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מס 77
אירוס שחום Iris atrofusca 358754 מאיר שושן 15 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 289 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מס 13 14
אירוס שחום Iris atrofusca 358753 מאיר שושן 15 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 290 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מס 15
אירוס שחום Iris atrofusca 358752 מאיר שושן 15 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 291 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מס 12
אירוס שחום Iris atrofusca 358749 מאיר שושן 15 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 292 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מס 17
אירוס שחום Iris atrofusca 358748 מאיר שושן 15 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 293 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מס 43
אירוס שחום Iris atrofusca 358747 מאיר שושן 15 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 294 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מסס44
אירוס שחום Iris atrofusca 358743 מאיר שושן 15 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 295 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מס 48
אירוס שחום Iris atrofusca 358741 מאיר שושן 15 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 296 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מס 47
אירוס שחום Iris atrofusca 358740 מאיר שושן 15 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 297 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מס22
אירוס שחום Iris atrofusca 358739 מאיר שושן 15 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 298 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מס21
אירוס שחום Iris atrofusca 358738 מאיר שושן 15 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 299 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מס 78
אירוס שחום Iris atrofusca 358733 מאיר שושן 15 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 300 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מס 45 מופיע פעמיים
אירוס שחום Iris atrofusca 358722 מאיר שושן 15 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 301 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מס 45
אירוס שחום Iris atrofusca 358717 מאיר שושן 15 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 302 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מס 73 וגם 74
אירוס שחום Iris atrofusca 358713 מאיר שושן 15 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 303 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מס 70
אירוס שחום Iris atrofusca 358701 מאיר שושן 15 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 304 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מס 4
אירוס שחום Iris atrofusca 358695 מאיר שושן 15 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 305 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מועתק 32
אירוס שחום Iris atrofusca 358692 מאיר שושן 15 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 306 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מועתק 10
אירוס שחום Iris atrofusca 358691 מאיר שושן 15 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 307 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד 6 7 מתחת לעמוד חשמל מועבר
אירוס שחום Iris atrofusca 358690 מאיר שושן 15 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 308 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד 30-38 מקור
אירוס שחום Iris atrofusca 358689 אוהד יהלומי 15 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 309 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד 01 מקור
אירוס שחום Iris atrofusca 358771 מאיר שושן 16 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 310 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מס 89
אירוס שחום Iris atrofusca 358768 מאיר שושן 16 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 311 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מס 24
אירוס שחום Iris atrofusca 358765 מאיר שושן 16 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 312 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מס 56
אירוס שחום Iris atrofusca 358880 חנן לבבי 13 במרץ 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 313 שפלת יהודה הדרומית: גבעות להב
אירוס שחום Iris atrofusca 358879 חנן לבבי 13 במרץ 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 314 שפלת יהודה הדרומית: גבעות להב
אירוס שחום Iris atrofusca 358878 חנן לבבי 13 במרץ 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 315 שפלת יהודה הדרומית: גבעות להב
אירוס שחום Iris atrofusca 358877 חנן לבבי 13 במרץ 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 316 שפלת יהודה הדרומית: גבעות להב
אירוס שחום Iris atrofusca 358876 חנן לבבי 13 במרץ 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 317 שפלת יהודה הדרומית: גבעות להב
אירוס שחום Iris atrofusca 358875 חנן לבבי 13 במרץ 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 318 שפלת יהודה הדרומית: גבעות להב
אירוס שחום Iris atrofusca 358874 חנן לבבי 13 במרץ 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 319 שפלת יהודה הדרומית: גבעות להב
אירוס שחום Iris atrofusca 358873 חנן לבבי 13 במרץ 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 320 שפלת יהודה הדרומית: גבעות להב
אירוס שחום Iris atrofusca 358871 חנן לבבי 13 במרץ 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 321 שפלת יהודה הדרומית: גבעות להב
אירוס שחום Iris atrofusca 358896 דן אוליאל 28 במרץ 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 322 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
אירוס שחום Iris atrofusca 358895 דן אוליאל 28 במרץ 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 323 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
אירוס שחום Iris atrofusca 358894 דן אוליאל 28 במרץ 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 324 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
אירוס שחום Iris atrofusca 358893 דן אוליאל 28 במרץ 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 325 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
אירוס שחום Iris atrofusca 358892 דן אוליאל 28 במרץ 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 326 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
אירוס שחום Iris atrofusca 358891 דן אוליאל 28 במרץ 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 327 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
אירוס שחום Iris atrofusca 358890 דן אוליאל 28 במרץ 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 328 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
אירוס שחום Iris atrofusca 358888 דן אוליאל 28 במרץ 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 329 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
אירוס שחום Iris atrofusca 358907 עדן אוליאל 7 בינואר 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 330 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
אירוס שחום Iris atrofusca 358906 עדן אוליאל 7 בינואר 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 331 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
אירוס שחום Iris atrofusca 358905 עדן אוליאל 7 בינואר 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 332 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
אירוס שחום Iris atrofusca 358904 עדן אוליאל 7 בינואר 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 333 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
אירוס שחום Iris atrofusca 358903 עדן אוליאל 7 בינואר 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 334 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
אירוס שחום Iris atrofusca 358902 עדן אוליאל 7 בינואר 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 335 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
אירוס שחום Iris atrofusca 358899 עדן אוליאל 7 בינואר 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 336 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
אירוס שחום Iris atrofusca 358914 עדן אוליאל 12 בינואר 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 337 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
אירוס שחום Iris atrofusca 358913 עדן אוליאל 12 בינואר 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 338 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
אירוס שחום Iris atrofusca 358912 עדן אוליאל 12 בינואר 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 339 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
אירוס שחום Iris atrofusca 373110 דודו זכאי 20 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 340
אירוס שחום Iris atrofusca 373112 דודו זכאי 20 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 341
אירוס שחום Iris atrofusca 373137 מרגרטה וולצ'אק 9 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 342
אירוס שחום Iris atrofusca 373138 משה מינץ 9 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 343
אירוס שחום Iris atrofusca 373139 משה מינץ 9 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 344 4 יחדות
אירוס שחום Iris atrofusca 373082 שקד בחבוט 22 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 345
אירוס שחום Iris atrofusca 373084 שקד בחבוט 22 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 346
אירוס שחום Iris atrofusca 373088 דודו זכאי 22 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 347
אירוס שחום Iris atrofusca 373089 דודו זכאי 22 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 348
אירוס שחום Iris atrofusca 373090 דודו זכאי 22 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 349
אירוס שחום Iris atrofusca 373091 דודו זכאי 22 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 350
אירוס שחום Iris atrofusca 373092 דודו זכאי 22 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 351
אירוס שחום Iris atrofusca 373093 דודו זכאי 22 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 352
אירוס שחום Iris atrofusca 373098 דודו זכאי 22 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 353
אירוס שחום Iris atrofusca 373099 דודו זכאי 21 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 354
אירוס שחום Iris atrofusca 373100 דודו זכאי 21 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 355
אירוס שחום Iris atrofusca 373101 דודו זכאי 21 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 356
אירוס שחום Iris atrofusca 373055 עמוס סבח 26 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 357
אירוס שחום Iris atrofusca 373056 עמוס סבח 26 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 358
אירוס שחום Iris atrofusca 373057 עמוס סבח 26 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 359
אירוס שחום Iris atrofusca 373058 עמוס סבח 26 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 360
אירוס שחום Iris atrofusca 373060 עמוס סבח 26 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 361
אירוס שחום Iris atrofusca 373061 דודו זכאי 24 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 362
אירוס שחום Iris atrofusca 373062 דודו זכאי 24 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 363
אירוס שחום Iris atrofusca 373063 דודו זכאי 24 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 364
אירוס שחום Iris atrofusca 373064 דודו זכאי 24 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 365
אירוס שחום Iris atrofusca 373012 עמוס סבח 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 366
אירוס שחום Iris atrofusca 373013 עמוס סבח 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 367
אירוס שחום Iris atrofusca 373014 עמוס סבח 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 368
אירוס שחום Iris atrofusca 373015 עמוס סבח 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 369
אירוס שחום Iris atrofusca 373016 עמוס סבח 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 370
אירוס שחום Iris atrofusca 373017 עמוס סבח 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 371
אירוס שחום Iris atrofusca 373018 עמוס סבח 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 372
אירוס שחום Iris atrofusca 373020 עמוס סבח 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 373
אירוס שחום Iris atrofusca 373021 עמוס סבח 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 374
אירוס שחום Iris atrofusca 373022 עמוס סבח 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 375
אירוס שחום Iris atrofusca 373023 עמוס סבח 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 376
אירוס שחום Iris atrofusca 373024 עמוס סבח 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 377
אירוס שחום Iris atrofusca 373025 עמוס סבח 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 378
אירוס שחום Iris atrofusca 373026 עמוס סבח 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 379
אירוס שחום Iris atrofusca 373028 עמוס סבח 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 380
אירוס שחום Iris atrofusca 373029 עמוס סבח 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 381
אירוס שחום Iris atrofusca 372986 משה מינץ 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 382
אירוס שחום Iris atrofusca 372988 משה מינץ 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 383
אירוס שחום Iris atrofusca 372989 משה מינץ 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 384
אירוס שחום Iris atrofusca 372990 משה מינץ 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 385
אירוס שחום Iris atrofusca 372991 משה מינץ 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 386
אירוס שחום Iris atrofusca 372992 עמוס סבח 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 387
אירוס שחום Iris atrofusca 372993 עמוס סבח 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 388
אירוס שחום Iris atrofusca 372994 משה מינץ 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 389
אירוס שחום Iris atrofusca 372995 עמוס סבח 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 390
אירוס שחום Iris atrofusca 372996 עמוס סבח 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 391
אירוס שחום Iris atrofusca 372998 עמוס סבח 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 392
אירוס שחום Iris atrofusca 372999 עמוס סבח 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 393
אירוס שחום Iris atrofusca 373000 עמוס סבח 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 394
אירוס שחום Iris atrofusca 373001 עמוס סבח 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 395
אירוס שחום Iris atrofusca 373002 עמוס סבח 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 396
אירוס שחום Iris atrofusca 373004 עמוס סבח 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 397
אירוס שחום Iris atrofusca 373005 עמוס סבח 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 398
אירוס שחום Iris atrofusca 373006 עמוס סבח 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 399
אירוס שחום Iris atrofusca 372964 צוות עין מבוע 24 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 400
אירוס שחום Iris atrofusca 372965 צוות עין מבוע 24 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 401
אירוס שחום Iris atrofusca 372966 צוות עין מבוע 24 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 402
אירוס שחום Iris atrofusca 372967 דודו זכאי 24 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 403
אירוס שחום Iris atrofusca 372968 משה מינץ 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 404
אירוס שחום Iris atrofusca 372969 עמוס סבח 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 405
אירוס שחום Iris atrofusca 372970 עמוס סבח 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 406
אירוס שחום Iris atrofusca 372971 משה מינץ 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 407
אירוס שחום Iris atrofusca 372972 משה מינץ 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 408
אירוס שחום Iris atrofusca 372973 משה מינץ 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 409
אירוס שחום Iris atrofusca 372974 משה מינץ 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 410
אירוס שחום Iris atrofusca 372975 משה מינץ 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 411
אירוס שחום Iris atrofusca 372976 משה מינץ 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 412
אירוס שחום Iris atrofusca 372977 משה מינץ 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 413
אירוס שחום Iris atrofusca 358256 דודו זכאי 22 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 414
אירוס שחום Iris atrofusca 358255 דודו זכאי 22 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 415 פרח והיתר נבולים
אירוס שחום Iris atrofusca 358228 דודו זכאי 11 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 416 נבול ופורח
אירוס שחום Iris atrofusca 358218 דודו זכאי 11 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 417
אירוס שחום Iris atrofusca 341239 אורי פרגמן-ספיר 31 במרץ 2000 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 418 מתוך נתוני רת"ם
אירוס שחום Iris atrofusca 358224 דודו זכאי 11 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 419 שני פרחים ושני ניצנים
אירוס שחום Iris atrofusca 362675 עדן אוליאל 19 במרץ 2016 2 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 420 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
אירוס שחום Iris atrofusca 362695 אייל דרעי 19 במרץ 2015 2 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 421
אירוס שחום Iris atrofusca 362673 אייל דרעי 22 במרץ 2016 2 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 422
אירוס שחום Iris atrofusca 362671 אייל דרעי 22 במרץ 2016 2 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 423
אירוס שחום Iris atrofusca 362676 שחר כפיר 17 במרץ 2016 2 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 424
אירוס שחום Iris atrofusca 358052 עמוס סבח 17 במרץ 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 425 , נערך אוטומטית ושונה לאיריס שחום
אירוס שחום Iris atrofusca 358130 דודו זכאי 18 במרץ 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 426
אירוס שחום Iris atrofusca 358129 דודו זכאי 18 במרץ 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 427
אירוס שחום Iris atrofusca 358106 אביחי ניזרי 18 במרץ 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 428 גוש גדול 82 נצרים 10 פרחים 13 ניצנים 4 נבולים, נערך אוטומטית ושונה לאיריס שחום
אירוס שחום Iris atrofusca 358105 אביחי ניזרי 18 במרץ 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 429 גוש בינוני 64 נצרים 2 פרחים 4 נבולים, נערך אוטומטית ושונה לאיריס שחום
אירוס שחום Iris atrofusca 358103 אביחי ניזרי 18 במרץ 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 430 גוש בינוני 21 נצרים 3 פרחים, נערך אוטומטית ושונה לאיריס שחום
אירוס שחום Iris atrofusca 358101 אביחי ניזרי 18 במרץ 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 431 גוש קטן 3 נצרים, נערך אוטומטית ושונה לאיריס שחום
אירוס שחום Iris atrofusca 358100 אביחי ניזרי 18 במרץ 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 432 גוש קטן 4 נצרים 2 נבולים, נערך אוטומטית ושונה לאיריס שחום
אירוס שחום Iris atrofusca 358098 אביחי ניזרי 18 במרץ 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 433 גוש קטן 9 נצרים 1 פרח, נערך אוטומטית ושונה לאיריס שחום
אירוס שחום Iris atrofusca 358094 אביחי ניזרי 18 במרץ 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 434 גוש קטן 6 נצרים 1 נבול, נערך אוטומטית ושונה לאיריס שחום
אירוס שחום Iris atrofusca 358028 דודו זכאי 3 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 435
אירוס שחום Iris atrofusca 358069 עמוס סבח 18 במרץ 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 436
אירוס שחום Iris atrofusca 358073 אביחי ניזרי 18 במרץ 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 437 9 נצרים 2 פרחים, נערך אוטומטית ושונה לאיריס שחום
אירוס שחום Iris atrofusca 358072 אביחי ניזרי 18 במרץ 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 438 3 נצרים 1 פורח נצין אחד, נערך אוטומטית ושונה לאיריס שחום
אירוס שחום Iris atrofusca 358066 עמוס סבח 18 במרץ 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 439 , נערך אוטומטית ושונה לאיריס שחום
אירוס שחום Iris atrofusca 358083 אביחי ניזרי 18 במרץ 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 440 גוש קטן ניצן1 9 נצרים, נערך אוטומטית ושונה לאיריס שחום
אירוס שחום Iris atrofusca 358079 אביחי ניזרי 18 במרץ 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 441 גוש קטן 5 נצרים, נערך אוטומטית ושונה לאיריס שחום
אירוס שחום Iris atrofusca 341160 עוז גולן 14 בפברואר 1993 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 442 מתוך נתוני רת"ם
אירוס שחום Iris atrofusca 341462 קובי אילן 7 באפריל 1988 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 443 מתוך נתוני רת"ם, נערך אוטומטית ושונה לאיריס שחום
אירוס שחום Iris atrofusca 358169 עמוס סבח 18 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 444 , נערך אוטומטית ושונה לאיריס שחום
אירוס שחום Iris atrofusca 384844 יובל ספיר 15 במרץ 2018 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 445 המיצר
אירוס שחום Iris atrofusca 384843 יובל ספיר 15 במרץ 2018 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 446 המיצר
אירוס שחום Iris atrofusca 358677 עמרם צברי 11 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 447 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד 3מ אחד מהשני
אירוס שחום Iris atrofusca 373168 חנן לבבי 22 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 448 שפלת יהודה הדרומית: גבעות להב
אירוס שחום Iris atrofusca 373169 חנן לבבי 22 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 449 שפלת יהודה הדרומית: גבעות להב *************
אירוס שחום Iris atrofusca 373163 חנן לבבי 22 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 450 שפלת יהודה הדרומית: גבעות להב
אירוס שחום Iris atrofusca 340452 נ. פינבורן 11 במרץ 1958 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 451 שפלת יהודה הדרומית: גבעות דביר מתוך נתוני רת"ם
אירוס שחום Iris atrofusca 340427 עוז גולן 28 במרץ 1990 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 452 שפלת יהודה הדרומית: גבעות דביר מתוך נתוני רת"ם
אירוס שחום Iris atrofusca 362686 חנן לבבי 8 במרץ 2016 2 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 453 שפלת יהודה הדרומית: גבעות דביר
אירוס שחום Iris atrofusca 362690 חנן לבבי 8 במרץ 2016 2 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/