ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species Link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
אירוס שחום Iris atrofusca 384850 אורי פרגמן-ספיר 16 במרץ 2018 1 0 0 1 מז' למחלף נבטים
אירוס שחום Iris atrofusca 384843 יובל ספיר 15 במרץ 2018 1 0 0 2 המיצר
אירוס שחום Iris atrofusca 384844 יובל ספיר 15 במרץ 2018 1 0 0 3 המיצר
אירוס שחום Iris atrofusca 373137 מרגרטה וולצ'אק 9 במרץ 2017 1 0 0 4
אירוס שחום Iris atrofusca 373126 מרגרטה וולצ'אק 9 במרץ 2017 1 0 0 5
אירוס שחום Iris atrofusca 373136 מרגרטה וולצ'אק 9 במרץ 2017 1 0 0 6
אירוס שחום Iris atrofusca 341239 אורי פרגמן-ספיר 31 במרץ 2000 1 0 0 7 מתוך נתוני רת"ם
אירוס שחום Iris atrofusca 341200 אבי שמידע 20 במרץ 1995 1 0 0 8 מתוך נתוני רת"ם
אירוס שחום Iris atrofusca 341199 אורי פרגמן-ספיר 31 במרץ 2000 1 0 0 9 מתוך נתוני רת"ם
אירוס שחום Iris atrofusca 341427 יובל ספיר 10 באפריל 1999 1 0 0 10 מתוך נתוני רת"ם, נערך אוטומטית ושונה לאיריס שחום
אירוס שחום Iris atrofusca 321457 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 11 מתוך נתוני רת"ם
אירוס שחום Iris atrofusca 341224 אבי שמידע 1 באפריל 1977 1 0 0 12 מתוך נתוני רת"ם
אירוס שחום Iris atrofusca 341192 יובל ספיר 22 במרץ 1998 1 0 0 13 מתוך נתוני רת"ם
אירוס שחום Iris atrofusca 341435 אורי פרגמן-ספיר 31 במרץ 2000 1 0 0 14 מתוך נתוני רת"ם
אירוס שחום Iris atrofusca 363353 מרגרטה וולצ'אק 22 במרץ 2015 1 0 0 15
אירוס שחום Iris atrofusca 321456 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 16 מתוך נתוני רת"ם
אירוס שחום Iris atrofusca 341189 נעמי פינברון 29 במרץ 1930 1 0 0 17 מתוך נתוני רת"ם
אירוס שחום Iris atrofusca 341240 אבי שמידע 23 במרץ 1996 1 0 0 18 מתוך נתוני רת"ם
אירוס שחום Iris atrofusca 341237 אבי שמידע 23 במרץ 1996 1 0 0 19 מתוך נתוני רת"ם
אירוס שחום Iris atrofusca 341428 רוחמה ברלינר 27 במאי 1982 1 0 0 20 מתוך נתוני רת"ם, נערך אוטומטית ושונה לאיריס שחום
אירוס שחום Iris atrofusca 341198 אבי שמידע 21 במרץ 1996 1 0 0 21 מתוך נתוני רת"ם
אירוס שחום Iris atrofusca 340467 מימי רון 7 במרץ 1996 1 0 0 22 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מתוך נתוני רת"ם
אירוס שחום Iris atrofusca 373127 מרגרטה וולצ'אק 9 במרץ 2017 1 0 0 23
אירוס שחום Iris atrofusca 373128 מרגרטה וולצ'אק 9 במרץ 2017 1 0 0 24
אירוס שחום Iris atrofusca 373129 מרגרטה וולצ'אק 9 במרץ 2017 1 0 0 25
אירוס שחום Iris atrofusca 373130 מרגרטה וולצ'אק 9 במרץ 2017 1 0 0 26
אירוס שחום Iris atrofusca 373131 מרגרטה וולצ'אק 9 במרץ 2017 1 0 0 27
אירוס שחום Iris atrofusca 373120 מרגרטה וולצ'אק 9 במרץ 2017 1 0 0 28
אירוס שחום Iris atrofusca 373121 מרגרטה וולצ'אק 9 במרץ 2017 1 0 0 29
אירוס שחום Iris atrofusca 373122 מרגרטה וולצ'אק 9 במרץ 2017 1 0 0 30
אירוס שחום Iris atrofusca 373132 מרגרטה וולצ'אק 9 במרץ 2017 1 0 0 31
אירוס שחום Iris atrofusca 373133 מרגרטה וולצ'אק 9 במרץ 2017 1 0 0 32
אירוס שחום Iris atrofusca 373134 מרגרטה וולצ'אק 9 במרץ 2017 1 0 0 33
אירוס שחום Iris atrofusca 373135 מרגרטה וולצ'אק 9 במרץ 2017 1 0 0 34 אין
אירוס שחום Iris atrofusca 373123 מרגרטה וולצ'אק 9 במרץ 2017 1 0 0 35
אירוס שחום Iris atrofusca 373124 מרגרטה וולצ'אק 9 במרץ 2017 1 0 0 36
אירוס שחום Iris atrofusca 340428 עוז גולן 1 באפריל 1989 1 0 0 37 שפלת יהודה הדרומית: גבעות להב מתוך נתוני רת"ם
אירוס שחום Iris atrofusca 340405 הגר לשנר 5 במרץ 1988 1 0 0 38 שפלת יהודה הדרומית: גבעות להב מתוך נתוני רת"ם
אירוס שחום Iris atrofusca 340448 יובל ספיר 19 במרץ 1997 1 0 0 39 שפלת יהודה הדרומית: גבעות להב מתוך נתוני רת"ם
אירוס שחום Iris atrofusca 340447 אבי שמידע 3 במרץ 1995 1 0 0 40 שפלת יהודה הדרומית: גבעות להב מתוך נתוני רת"ם
אירוס שחום Iris atrofusca 340372 דני זהרי 15 ביוני 1943 1 0 0 41 שפלת יהודה הדרומית: גבעות להב מתוך נתוני רת"ם
אירוס שחום Iris atrofusca 362712 מרגרטה וולצ'אק 18 בפברואר 2013 2 0 0 42 שפלת יהודה הדרומית: בקעת יבל
אירוס שחום Iris atrofusca 357747 מרגרטה וולצ'אק 18 בפברואר 2013 1 0 0 43 שפלת יהודה הדרומית: בקעת יבל
אירוס שחום Iris atrofusca 340432 אבי שמידע 20 במרץ 1996 1 0 0 44 ענים - עירא: קריות מתוך נתוני רת"ם
אירוס שחום Iris atrofusca 341091 אבי שמידע 20 במרץ 1995 1 0 0 45 הרי ירושלים: מדרונות מזרחיים מתוך נתוני רת"ם
אירוס שחום Iris atrofusca 341090 ג'ון דינסמור 17 במרץ 1915 1 0 0 46 הרי ירושלים: מדרונות מזרחיים מתוך נתוני רת"ם
אירוס שחום Iris atrofusca 373125 מרגרטה וולצ'אק 9 במרץ 2017 1 0 0 47
אירוס שחום Iris atrofusca 340414 יובל ספיר 2 באפריל 1999 1 0 0 48 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מתוך נתוני רת"ם
אירוס שחום Iris atrofusca 340390 יובל ספיר 1 באפריל 2000 1 0 0 49 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מתוך נתוני רת"ם
אירוס שחום Iris atrofusca 340413 יובל ספיר 25 במרץ 1997 1 0 0 50 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מתוך נתוני רת"ם
אירוס שחום Iris atrofusca 340426 יובל ספיר 2 באפריל 1999 1 0 0 51 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מתוך נתוני רת"ם
אירוס שחום Iris atrofusca 340408 הגר לשנר 5 במרץ 1997 1 0 0 52 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מתוך נתוני רת"ם
אירוס שחום Iris atrofusca 340416 יובל ספיר 2 באפריל 1999 1 0 0 53 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מתוך נתוני רת"ם
אירוס שחום Iris atrofusca 340386 יובל ספיר 15 במרץ 1997 1 0 0 54 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מתוך נתוני רת"ם
אירוס שחום Iris atrofusca 340411 יובל ספיר 25 במרץ 1997 1 0 0 55 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מתוך נתוני רת"ם
אירוס שחום Iris atrofusca 340357 תצפיות רת"ם 23 במרץ 1995 1 0 0 56 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מתוך נתוני רת"ם
אירוס שחום Iris atrofusca 340387 יובל ספיר 2 באפריל 1999 1 0 0 57 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מתוך נתוני רת"ם
אירוס שחום Iris atrofusca 340401 אורי פרגמן-ספיר 27 במרץ 1988 1 0 0 58 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מתוך נתוני רת"ם
אירוס שחום Iris atrofusca 340400 אלכסנדר איג 9 באפריל 1922 1 0 0 59 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מתוך נתוני רת"ם
אירוס שחום Iris atrofusca 340370 יובל ספיר 1 באפריל 2000 1 0 0 60 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מתוך נתוני רת"ם
אירוס שחום Iris atrofusca 340395 יובל ספיר 25 במרץ 1997 1 0 0 61 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מתוך נתוני רת"ם
אירוס שחום Iris atrofusca 340366 יובל ספיר 15 במרץ 1997 1 0 0 62 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מתוך נתוני רת"ם
אירוס שחום Iris atrofusca 340403 יובל ספיר 2 באפריל 1999 1 0 0 63 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מתוך נתוני רת"ם
אירוס שחום Iris atrofusca 341201 יובל ספיר 22 במרץ 1998 1 0 0 64 מתוך נתוני רת"ם
אירוס שחום Iris atrofusca 368249 יובל ספיר 15 בינואר 2017 1 0 0 65 שפלת יהודה הדרומית: גבעות להב
אירוס שחום Iris atrofusca 340382 יובל ספיר 9 בינואר 1998 1 0 0 66 שפלת יהודה הדרומית: גבעות להב מתוך נתוני רת"ם
אירוס שחום Iris atrofusca 340449 יובל ספיר 28 במרץ 1998 1 0 0 67 שפלת יהודה הדרומית: גבעות להב מתוך נתוני רת"ם
אירוס שחום Iris atrofusca 359297 יובל ספיר 2 במרץ 2008 1 0 0 68 בקעת באר שבע - ערד: בקעת באר שבע
אירוס שחום Iris atrofusca 359296 יובל ספיר 2 במרץ 2008 1 0 0 69 בקעת באר שבע - ערד: בקעת באר שבע
אירוס שחום Iris atrofusca 368246 יובל ספיר 15 בינואר 2017 1 0 0 70 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
אירוס שחום Iris atrofusca 368247 יובל ספיר 15 בינואר 2017 1 0 0 71 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
אירוס שחום Iris atrofusca 340402 יובל ספיר 28 במרץ 1998 1 0 0 72 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מתוך נתוני רת"ם
אירוס שחום Iris atrofusca 340446 יובל ספיר 15 במרץ 2000 1 0 0 73 שפלת יהודה הדרומית: גבעות להב מתוך נתוני רת"ם
אירוס שחום Iris atrofusca 341160 עוז גולן 14 בפברואר 1993 1 0 0 74 מתוך נתוני רת"ם
אירוס שחום Iris atrofusca 340494 עוז גולן 15 בדצמבר 1989 1 0 0 75 מתוך נתוני רת"ם
אירוס שחום Iris atrofusca 340371 עוז גולן 8 במרץ 1990 1 0 0 76 שפלת יהודה הדרומית: גבעות להב מתוך נתוני רת"ם
אירוס שחום Iris atrofusca 340383 עוז גולן 24 בדצמבר 1988 1 0 0 77 שפלת יהודה הדרומית: גבעות להב מתוך נתוני רת"ם
אירוס שחום Iris atrofusca 340381 עוז גולן 5 באפריל 1991 1 0 0 78 שפלת יהודה הדרומית: גבעות להב מתוך נתוני רת"ם
אירוס שחום Iris atrofusca 340406 עוז גולן 18 ביוני 1989 1 0 0 79 שפלת יהודה הדרומית: גבעות להב מתוך נתוני רת"ם
אירוס שחום Iris atrofusca 340422 עוז גולן 6 באפריל 1991 1 0 0 80 שפלת יהודה הדרומית: גבעות להב מתוך נתוני רת"ם
אירוס שחום Iris atrofusca 340379 עוז גולן 15 באוקטובר 1990 1 0 0 81 שפלת יהודה הדרומית: גבעות להב מתוך נתוני רת"ם
אירוס שחום Iris atrofusca 340378 עוז גולן 12 במאי 1990 1 0 0 82 שפלת יהודה הדרומית: גבעות להב מתוך נתוני רת"ם
אירוס שחום Iris atrofusca 340377 עוז גולן 8 באפריל 1990 1 0 0 83 שפלת יהודה הדרומית: גבעות להב מתוך נתוני רת"ם
אירוס שחום Iris atrofusca 340376 עוז גולן 7 בפברואר 1990 1 0 0 84 שפלת יהודה הדרומית: גבעות להב מתוך נתוני רת"ם
אירוס שחום Iris atrofusca 340444 עוז גולן 31 במרץ 1991 1 0 0 85 שפלת יהודה הדרומית: גבעות להב מתוך נתוני רת"ם
אירוס שחום Iris atrofusca 340420 עוז גולן 31 במרץ 1992 1 0 0 86 שפלת יהודה הדרומית: גבעות להב מתוך נתוני רת"ם
אירוס שחום Iris atrofusca 340374 עוז גולן 13 במרץ 1989 1 0 0 87 שפלת יהודה הדרומית: גבעות להב מתוך נתוני רת"ם
אירוס שחום Iris atrofusca 340427 עוז גולן 28 במרץ 1990 1 0 0 88 שפלת יהודה הדרומית: גבעות דביר מתוך נתוני רת"ם
אירוס שחום Iris atrofusca 340407 עוז גולן 30 במרץ 1989 1 0 0 89 שפלת יהודה הדרומית: גבעות דביר מתוך נתוני רת"ם
אירוס שחום Iris atrofusca 340404 עוז גולן 17 ביוני 1989 1 0 0 90 בקעת באר שבע - ערד: בקעת באר שבע מתוך נתוני רת"ם
אירוס שחום Iris atrofusca 340375 עוז גולן 24 בדצמבר 1989 1 0 0 91 שפלת יהודה הדרומית: גבעות להב מתוך נתוני רת"ם
אירוס שחום Iris atrofusca 340380 עוז גולן 9 במרץ 1991 1 0 0 92 שפלת יהודה הדרומית: גבעות להב מתוך נתוני רת"ם
אירוס שחום Iris atrofusca 340456 יהודה מרטה 19 במרץ 1988 1 0 0 93 שפלת יהודה הדרומית: גבעות דביר מתוך נתוני רת"ם
אירוס שחום Iris atrofusca 341477 יואב גרטמן 25 בנובמבר 1995 1 0 0 94 מתוך נתוני רת"ם, נערך אוטומטית ושונה לאיריס שחום
אירוס שחום Iris atrofusca 340433 יואב גרטמן 26 במרץ 1993 1 0 0 95 שפלת יהודה הדרומית: גבעות להב מתוך נתוני רת"ם
אירוס שחום Iris atrofusca 340454 יואב גרטמן 4 במרץ 1994 1 0 0 96 שפלת יהודה הדרומית: גבעות דביר מתוך נתוני רת"ם
אירוס שחום Iris atrofusca 340423 יאיר אור 7 באפריל 1988 1 0 0 97 שפלת יהודה הדרומית: גבעות להב מתוך נתוני רת"ם
אירוס שחום Iris atrofusca 373174 מימי רון 7 במרץ 1996 1 0 0 98 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
אירוס שחום Iris atrofusca 341259 אבינועם דנין 1 בינואר 1970 1 0 0 99 מתוך נתוני רת"ם
אירוס שחום Iris atrofusca 340418 אבינועם דנין 1 בינואר 1970 1 0 0 100 שפלת יהודה הדרומית: גבעות להב מתוך נתוני רת"ם
אירוס שחום Iris atrofusca 340361 אבינועם דנין 1 בינואר 1970 1 0 0 101 צאן - חצרים: חצרים מתוך נתוני רת"ם
אירוס שחום Iris atrofusca 340363 אבינועם דנין 1 בינואר 1970 1 0 0 102 בקעת באר שבע - ערד: בקעת באר שבע מתוך נתוני רת"ם
אירוס שחום Iris atrofusca 340419 אבינועם דנין 1 בינואר 1970 1 0 0 103 בקעת באר שבע - ערד: בקעת באר שבע מתוך נתוני רת"ם
אירוס שחום Iris atrofusca 340364 אבינועם דנין 1 בינואר 1970 1 0 0 104 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מתוך נתוני רת"ם
אירוס שחום Iris atrofusca 340417 אבינועם דנין 1 בינואר 1970 1 0 0 105 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מתוך נתוני רת"ם
אירוס שחום Iris atrofusca 341491 אבינועם דנין 1 בינואר 1970 1 0 0 106 מתוך נתוני רת"ם
אירוס שחום Iris atrofusca 358630 עמרם צברי 11 במרץ 2012 1 0 0 107 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
אירוס שחום Iris atrofusca 358238 דודו זכאי 11 במרץ 2015 1 0 0 108 ניצן אחד והיתר פרחים
אירוס שחום Iris atrofusca 358256 דודו זכאי 22 במרץ 2015 1 0 0 109
אירוס שחום Iris atrofusca 358255 דודו זכאי 22 במרץ 2015 1 0 0 110 פרח והיתר נבולים
אירוס שחום Iris atrofusca 358228 דודו זכאי 11 במרץ 2015 1 0 0 111 נבול ופורח
אירוס שחום Iris atrofusca 358218 דודו זכאי 11 במרץ 2015 1 0 0 112
אירוס שחום Iris atrofusca 341190 ר.גבריאלית 29 במרץ 1930 1 0 0 113 מתוך נתוני רת"ם
אירוס שחום Iris atrofusca 358213 דודו זכאי 11 במרץ 2015 1 0 0 114 פרח אחד כל היתר ניצנים
אירוס שחום Iris atrofusca 358092 אביחי ניזרי 18 במרץ 2013 1 0 0 115 גוש קטן 7 נצרים, נערך אוטומטית ושונה לאיריס שחום
אירוס שחום Iris atrofusca 358107 אביחי ניזרי 18 במרץ 2013 1 0 0 116 גוש קטן 1 פרח 3 נבולים, נערך אוטומטית ושונה לאיריס שחום
אירוס שחום Iris atrofusca 358166 עמיחי גלעדי 3 במרץ 2014 1 0 0 117 , נערך אוטומטית ושונה לאיריס שחום
אירוס שחום Iris atrofusca 358060 אביחי ניזרי 17 במרץ 2013 1 0 0 118 גווש גדול 5 פורח 2 נובולים 1 ניצן 34 נצרים, נערך אוטומטית ושונה לאיריס שחום
אירוס שחום Iris atrofusca 358046 עמוס סבח 17 במרץ 2013 1 0 0 119 , נערך אוטומטית ושונה לאיריס שחום
אירוס שחום Iris atrofusca 358168 עמוס סבח 18 במרץ 2014 1 0 0 120 , נערך אוטומטית ושונה לאיריס שחום
אירוס שחום Iris atrofusca 341476 תמר ערמוני 17 במרץ 1988 1 0 0 121 מתוך נתוני רת"ם, נערך אוטומטית ושונה לאיריס שחום
אירוס שחום Iris atrofusca 358096 אביחי ניזרי 18 במרץ 2013 1 0 0 122 גוש בינוני 19 ניצנים 3 נבולים 2 ניצנים, נערך אוטומטית ושונה לאיריס שחום
אירוס שחום Iris atrofusca 358220 דודו זכאי 11 במרץ 2015 1 0 0 123
אירוס שחום Iris atrofusca 358241 דודו זכאי 15 במרץ 2015 1 0 0 124 שישה ניצנים שני פרחים
אירוס שחום Iris atrofusca 358221 דודו זכאי 11 במרץ 2015 1 0 0 125 ניצן וששה פרחים
אירוס שחום Iris atrofusca 358062 אביחי ניזרי 17 במרץ 2013 1 0 0 126 גוש גדול 20 נצרים 8 פרחים, נערך אוטומטית ושונה לאיריס שחום
אירוס שחום Iris atrofusca 358052 עמוס סבח 17 במרץ 2013 1 0 0 127 , נערך אוטומטית ושונה לאיריס שחום
אירוס שחום Iris atrofusca 358051 עמוס סבח 17 במרץ 2013 1 0 0 128 , נערך אוטומטית ושונה לאיריס שחום
אירוס שחום Iris atrofusca 358056 אביחי ניזרי 17 במרץ 2013 1 0 0 129 35 נצרים 4 פורחים, נערך אוטומטית ושונה לאיריס שחום
אירוס שחום Iris atrofusca 358055 עמוס סבח 17 במרץ 2013 1 0 0 130 , נערך אוטומטית ושונה לאיריס שחום
אירוס שחום Iris atrofusca 358050 עמוס סבח 17 במרץ 2013 1 0 0 131 , נערך אוטומטית ושונה לאיריס שחום
אירוס שחום Iris atrofusca 358078 אביחי ניזרי 18 במרץ 2013 1 0 0 132 גוש קטן 3 נצרים, נערך אוטומטית ושונה לאיריס שחום
אירוס שחום Iris atrofusca 358074 אביחי ניזרי 18 במרץ 2013 1 0 0 133 9 נצרים 1 נבול, נערך אוטומטית ושונה לאיריס שחום
אירוס שחום Iris atrofusca 358068 עמוס סבח 18 במרץ 2013 1 0 0 134 , נערך אוטומטית ושונה לאיריס שחום
אירוס שחום Iris atrofusca 341236 אפרת פרץ 8 באפריל 1983 1 0 0 135 מתוך נתוני רת"ם, נערך אוטומטית ושונה לאיריס שחום
אירוס שחום Iris atrofusca 358049 עמוס סבח 17 במרץ 2013 1 0 0 136 , נערך אוטומטית ושונה לאיריס שחום
אירוס שחום Iris atrofusca 341434 ספיר וסבח 22 בפברואר 1998 1 0 0 137 מתוך נתוני רת"ם, נערך אוטומטית ושונה לאיריס שחום
אירוס שחום Iris atrofusca 341426 סבאח עמוס 22 במרץ 1996 1 0 0 138 מתוך נתוני רת"ם, נערך אוטומטית ושונה לאיריס שחום
אירוס שחום Iris atrofusca 358222 דודו זכאי 11 במרץ 2015 1 0 0 139 שלושה לאחר פריחה שני פרחים ניצן
אירוס שחום Iris atrofusca 358114 דודו זכאי 18 במרץ 2013 1 0 0 140
אירוס שחום Iris atrofusca 358106 אביחי ניזרי 18 במרץ 2013 1 0 0 141 גוש גדול 82 נצרים 10 פרחים 13 ניצנים 4 נבולים, נערך אוטומטית ושונה לאיריס שחום
אירוס שחום Iris atrofusca 358105 אביחי ניזרי 18 במרץ 2013 1 0 0 142 גוש בינוני 64 נצרים 2 פרחים 4 נבולים, נערך אוטומטית ושונה לאיריס שחום
אירוס שחום Iris atrofusca 358103 אביחי ניזרי 18 במרץ 2013 1 0 0 143 גוש בינוני 21 נצרים 3 פרחים, נערך אוטומטית ושונה לאיריס שחום
אירוס שחום Iris atrofusca 358101 אביחי ניזרי 18 במרץ 2013 1 0 0 144 גוש קטן 3 נצרים, נערך אוטומטית ושונה לאיריס שחום
אירוס שחום Iris atrofusca 358100 אביחי ניזרי 18 במרץ 2013 1 0 0 145 גוש קטן 4 נצרים 2 נבולים, נערך אוטומטית ושונה לאיריס שחום
אירוס שחום Iris atrofusca 358098 אביחי ניזרי 18 במרץ 2013 1 0 0 146 גוש קטן 9 נצרים 1 פרח, נערך אוטומטית ושונה לאיריס שחום
אירוס שחום Iris atrofusca 358094 אביחי ניזרי 18 במרץ 2013 1 0 0 147 גוש קטן 6 נצרים 1 נבול, נערך אוטומטית ושונה לאיריס שחום
אירוס שחום Iris atrofusca 358093 אביחי ניזרי 18 במרץ 2013 1 0 0 148 גוש קטן 6 נצרים, נערך אוטומטית ושונה לאיריס שחום
אירוס שחום Iris atrofusca 358073 אביחי ניזרי 18 במרץ 2013 1 0 0 149 9 נצרים 2 פרחים, נערך אוטומטית ושונה לאיריס שחום
אירוס שחום Iris atrofusca 358072 אביחי ניזרי 18 במרץ 2013 1 0 0 150 3 נצרים 1 פורח נצין אחד, נערך אוטומטית ושונה לאיריס שחום
אירוס שחום Iris atrofusca 358066 עמוס סבח 18 במרץ 2013 1 0 0 151 , נערך אוטומטית ושונה לאיריס שחום
אירוס שחום Iris atrofusca 358083 אביחי ניזרי 18 במרץ 2013 1 0 0 152 גוש קטן ניצן1 9 נצרים, נערך אוטומטית ושונה לאיריס שחום
אירוס שחום Iris atrofusca 358079 אביחי ניזרי 18 במרץ 2013 1 0 0 153 גוש קטן 5 נצרים, נערך אוטומטית ושונה לאיריס שחום
אירוס שחום Iris atrofusca 358070 אביחי ניזרי 18 במרץ 2013 1 0 0 154 גוש קטן 8 נצרים ניצן אחד, נערך אוטומטית ושונה לאיריס שחום
אירוס שחום Iris atrofusca 358076 אביחי ניזרי 18 במרץ 2013 1 0 0 155 גוש קטן 8 נצרים, נערך אוטומטית ושונה לאיריס שחום
אירוס שחום Iris atrofusca 341238 דינה שולמן 1 באפריל 1998 1 0 0 156 מתוך נתוני רת"ם
אירוס שחום Iris atrofusca 341203 שמיר אורית 29 במרץ 1981 1 0 0 157 מתוך נתוני רת"ם
אירוס שחום Iris atrofusca 358044 עמוס סבח 13 במרץ 2013 1 0 0 158 , נערך אוטומטית ושונה לאיריס שחום
אירוס שחום Iris atrofusca 341475 סטרז שרגא 21 בפברואר 1981 1 0 0 159 מתוך נתוני רת"ם, נערך אוטומטית ושונה לאיריס שחום
אירוס שחום Iris atrofusca 358119 דודו זכאי 18 במרץ 2013 1 0 0 160
אירוס שחום Iris atrofusca 358132 אביחי ניזרי 21 במרץ 2013 1 0 0 161 , נערך אוטומטית ושונה לאיריס שחום
אירוס שחום Iris atrofusca 358091 אביחי ניזרי 18 במרץ 2013 1 0 0 162 גוש קטן 4 נצרים פרח 1 ניצן 1, נערך אוטומטית ושונה לאיריס שחום
אירוס שחום Iris atrofusca 358090 אביחי ניזרי 18 במרץ 2013 1 0 0 163 4 נצרים 2 נבולים, נערך אוטומטית ושונה לאיריס שחום
אירוס שחום Iris atrofusca 340717 שירה - השת! 1 במרץ 1987 1 0 0 164 מתוך נתוני רת"ם
אירוס שחום Iris atrofusca 358086 אביחי ניזרי 18 במרץ 2013 1 0 0 165 גוש קטן 16נצרים 4 ניצנים, נערך אוטומטית ושונה לאיריס שחום
אירוס שחום Iris atrofusca 340674 רגב יעל 4 באפריל 1980 1 0 0 166 מתוך נתוני רת"ם
אירוס שחום Iris atrofusca 341468 שלומית יהודאי 29 במרץ 1989 1 0 0 167 מתוך נתוני רת"ם, נערך אוטומטית ושונה לאיריס שחום
אירוס שחום Iris atrofusca 358097 אביחי ניזרי 18 במרץ 2013 1 0 0 168 גוש בינוני 31 נצרים 1 פרח 4 נבולים 2 ניצנים, נערך אוטומטית ושונה לאיריס שחום
אירוס שחום Iris atrofusca 358234 דודו זכאי 11 במרץ 2015 1 0 0 169
אירוס שחום Iris atrofusca 358089 אביחי ניזרי 18 במרץ 2013 1 0 0 170 גוש בינוני 20 נצרים 2 פרחים 6 נבולים, נערך אוטומטית ושונה לאיריס שחום
אירוס שחום Iris atrofusca 358047 עמוס סבח 17 במרץ 2013 1 0 0 171 , נערך אוטומטית ושונה לאיריס שחום
אירוס שחום Iris atrofusca 358240 דודו זכאי 15 במרץ 2015 1 0 0 172
אירוס שחום Iris atrofusca 358242 דודו זכאי 15 במרץ 2015 1 0 0 173 פרח ונבול
אירוס שחום Iris atrofusca 358227 דודו זכאי 11 במרץ 2015 1 0 0 174
אירוס שחום Iris atrofusca 358219 דודו זכאי 11 במרץ 2015 1 0 0 175
אירוס שחום Iris atrofusca 358211 דודו זכאי 11 במרץ 2015 1 0 0 176 פורחים 42 33ניצנים
אירוס שחום Iris atrofusca 358058 אביחי ניזרי 17 במרץ 2013 1 0 0 177 9 נצרים 1 נבול 1 ניצן, נערך אוטומטית ושונה לאיריס שחום
אירוס שחום Iris atrofusca 341425 רוז ורדית 5 באפריל 1981 1 0 0 178 מתוך נתוני רת"ם, נערך אוטומטית ושונה לאיריס שחום
אירוס שחום Iris atrofusca 340718 מוטקה אברהמי 27 במרץ 1980 1 0 0 179 מתוך נתוני רת"ם
אירוס שחום Iris atrofusca 358265 דודו זכאי 22 במרץ 2015 1 0 0 180 תשע פרחים השאר נבולים
אירוס שחום Iris atrofusca 358057 אביחי ניזרי 17 במרץ 2013 1 0 0 181 11 חוטרים 4 פורחים, נערך אוטומטית ושונה לאיריס שחום
אירוס שחום Iris atrofusca 358063 אביחי ניזרי 17 במרץ 2013 1 0 0 182 גוש בינוני 20 נצרים 4 ניצנים 4 פרחים, נערך אוטומטית ושונה לאיריס שחום
אירוס שחום Iris atrofusca 358099 אביחי ניזרי 18 במרץ 2013 1 0 0 183 גוש קטן 4 נצרים 1 נבול, נערך אוטומטית ושונה לאיריס שחום
אירוס שחום Iris atrofusca 358075 אביחי ניזרי 18 במרץ 2013 1 0 0 184 גוש קטן 7 נצרים, נערך אוטומטית ושונה לאיריס שחום
אירוס שחום Iris atrofusca 358216 דודו זכאי 11 במרץ 2015 1 0 0 185 שני ניצנים ושני פורחים
אירוס שחום Iris atrofusca 360584 קובי הלפגוט 8 במרץ 2016 2 0 0 186
אירוס שחום Iris atrofusca 358210 דודו זכאי 11 במרץ 2015 1 0 0 187 7 פרחים 2 נצנים
אירוס שחום Iris atrofusca 358023 עמוס סבח 13 במרץ 2012 1 0 0 188 , נערך אוטומטית ושונה לאיריס שחום
אירוס שחום Iris atrofusca 358054 עמוס סבח 17 במרץ 2013 1 0 0 189 , נערך אוטומטית ושונה לאיריס שחום
אירוס שחום Iris atrofusca 358102 אביחי ניזרי 18 במרץ 2013 1 0 0 190 גוש בינוני 14 נצרים 2 נבולים 1 ניצן, נערך אוטומטית ושונה לאיריס שחום
אירוס שחום Iris atrofusca 358071 אביחי ניזרי 18 במרץ 2013 1 0 0 191 גוש קטן 6 נצרים ניצן אחד, נערך אוטומטית ושונה לאיריס שחום
אירוס שחום Iris atrofusca 341462 קובי אילן 7 באפריל 1988 1 0 0 192 מתוך נתוני רת"ם, נערך אוטומטית ושונה לאיריס שחום
אירוס שחום Iris atrofusca 340715 פיטר, אורית 24 במרץ 1984 1 0 0 193 מתוך נתוני רת"ם
אירוס שחום Iris atrofusca 358267 דודו זכאי 22 במרץ 2015 1 0 0 194 פרח שני ניצנים ונבל אחד
אירוס שחום Iris atrofusca 358266 דודו זכאי 22 במרץ 2015 1 0 0 195 חמישה פרחים והיתר נבולים
אירוס שחום Iris atrofusca 358262 דודו זכאי 22 במרץ 2015 1 0 0 196
אירוס שחום Iris atrofusca 358261 דודו זכאי 22 במרץ 2015 1 0 0 197 שש פרחים חמש ניצנים והשאר נבולים
אירוס שחום Iris atrofusca 358260 דודו זכאי 22 במרץ 2015 1 0 0 198 כולם נבולים
אירוס שחום Iris atrofusca 358264 דודו זכאי 22 במרץ 2015 1 0 0 199 פרח והיתר ניצנים
אירוס שחום Iris atrofusca 358236 דודו זכאי 11 במרץ 2015 1 0 0 200 פרח ןניצן
אירוס שחום Iris atrofusca 358237 דודו זכאי 11 במרץ 2015 1 0 0 201
אירוס שחום Iris atrofusca 358226 דודו זכאי 11 במרץ 2015 1 0 0 202 פרח ושלושה ניצנים
אירוס שחום Iris atrofusca 358258 דודו זכאי 22 במרץ 2015 1 0 0 203
אירוס שחום Iris atrofusca 358254 דודו זכאי 22 במרץ 2015 1 0 0 204 שלוש פרחים ניצן והיתר נבולים
אירוס שחום Iris atrofusca 358214 דודו זכאי 11 במרץ 2015 1 0 0 205 שלושה פרחים ששניים נבולים היתר ניצנים
אירוס שחום Iris atrofusca 358088 אביחי ניזרי 18 במרץ 2013 1 0 0 206 גוש קטן 6 נצרים פרח אחד, נערך אוטומטית ושונה לאיריס שחום
אירוס שחום Iris atrofusca 358235 דודו זכאי 11 במרץ 2015 1 0 0 207 3פרחים והיתר ניצנים
אירוס שחום Iris atrofusca 358225 דודו זכאי 11 במרץ 2015 1 0 0 208 ארבעה פרחים והיתר ניצנים
אירוס שחום Iris atrofusca 358215 דודו זכאי 11 במרץ 2015 1 0 0 209 ניצנים
אירוס שחום Iris atrofusca 358059 אביחי ניזרי 17 במרץ 2013 1 0 0 210 8 נצרים 1 נסול, נערך אוטומטית ושונה לאיריס שחום
אירוס שחום Iris atrofusca 358061 אביחי ניזרי 17 במרץ 2013 1 0 0 211 גוש בינוני 8 פרחים 1 ניצן, נערך אוטומטית ושונה לאיריס שחום
אירוס שחום Iris atrofusca 358108 אביחי ניזרי 18 במרץ 2013 1 0 0 212 4פרחים 10 נבולים 59 נצרים גוש בינוני, נערך אוטומטית ושונה לאיריס שחום
אירוס שחום Iris atrofusca 358115 דודו זכאי 18 במרץ 2013 1 0 0 213
אירוס שחום Iris atrofusca 358053 עמוס סבח 17 במרץ 2013 1 0 0 214 , נערך אוטומטית ושונה לאיריס שחום
אירוס שחום Iris atrofusca 358048 עמוס סבח 17 במרץ 2013 1 0 0 215 , נערך אוטומטית ושונה לאיריס שחום
אירוס שחום Iris atrofusca 358045 עמוס סבח 17 במרץ 2013 1 0 0 216 , נערך אוטומטית ושונה לאיריס שחום
אירוס שחום Iris atrofusca 341471 שלומית יהודאי 29 במרץ 1989 1 0 0 217 מתוך נתוני רת"ם, נערך אוטומטית ושונה לאיריס שחום
אירוס שחום Iris atrofusca 358712 מאיר שושן 15 במרץ 2012 1 0 0 218 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מס 69
אירוס שחום Iris atrofusca 358104 אביחי ניזרי 18 במרץ 2013 1 0 0 219 גוש בינוני 1 פרח 8 ניצנים, נערך אוטומטית ושונה לאיריס שחום
אירוס שחום Iris atrofusca 340384 מרכוס יצחק 28 במרץ 1991 1 0 0 220 שפלת יהודה הדרומית: גבעות להב מתוך נתוני רת"ם
אירוס שחום Iris atrofusca 340373 א. ליסטון 20 במרץ 1983 1 0 0 221 שפלת יהודה הדרומית: גבעות להב מתוך נתוני רת"ם
אירוס שחום Iris atrofusca 340453 ערן שחר 21 במרץ 1988 1 0 0 222 שפלת יהודה הדרומית: גבעות להב מתוך נתוני רת"ם
אירוס שחום Iris atrofusca 358869 חנן לבבי 12 במרץ 2013 1 0 0 223 שפלת יהודה הדרומית: בקעת יבל
אירוס שחום Iris atrofusca 358840 חנן לבבי 18 בפברואר 2013 1 0 0 224 שפלת יהודה הדרומית: בקעת יבל
אירוס שחום Iris atrofusca 356693 אורי קייזר 24 בינואר 2011 1 0 0 225 שפלת יהודה הדרומית: בקעת יבל עם מיכאל אקולוג עין גדי-חלקת ניסוי-להב צפון.
אירוס שחום Iris atrofusca 358120 דודו זכאי 18 במרץ 2013 1 0 0 226
אירוס שחום Iris atrofusca 358657 עמרם צברי 11 במרץ 2012 1 0 0 227 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
אירוס שחום Iris atrofusca 378160 נעם שגב 28 בנובמבר 2017 2 0 0 228
אירוס שחום Iris atrofusca 378173 נעם שגב 24 במרץ 2008 1 0 0 229
אירוס שחום Iris atrofusca 358645 עמרם צברי 11 במרץ 2012 1 0 0 230 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
אירוס שחום Iris atrofusca 358644 עמרם צברי 11 במרץ 2012 1 0 0 231 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
אירוס שחום Iris atrofusca 358631 עמרם צברי 11 במרץ 2012 1 0 0 232 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
אירוס שחום Iris atrofusca 358719 מאיר שושן 15 במרץ 2012 1 0 0 233 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מס 74 זה שרשום עם 73 הוא 72
אירוס שחום Iris atrofusca 358624 עמרם צברי 11 במרץ 2012 1 0 0 234 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד דבוקה
אירוס שחום Iris atrofusca 340385 דנה שולמן 4 באפריל 1998 1 0 0 235 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מתוך נתוני רת"ם
אירוס שחום Iris atrofusca 358643 עמרם צברי 11 במרץ 2012 1 0 0 236 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד דבוקה גדולה ליד אבן צמוד לכביש
אירוס שחום Iris atrofusca 358774 מאיר שושן 16 במרץ 2012 1 0 0 237 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד 103.0
אירוס שחום Iris atrofusca 358770 מאיר שושן 16 במרץ 2012 1 0 0 238 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מס 93 ו 94
אירוס שחום Iris atrofusca 358745 מאיר שושן 15 במרץ 2012 1 0 0 239 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מס 51
אירוס שחום Iris atrofusca 358785 מאיר שושן 16 במרץ 2012 1 0 0 240 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד 101.0
אירוס שחום Iris atrofusca 358721 מאיר שושן 15 במרץ 2012 1 0 0 241 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מס61
אירוס שחום Iris atrofusca 358662 עמרם צברי 11 במרץ 2012 1 0 0 242 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
אירוס שחום Iris atrofusca 358735 מאיר שושן 15 במרץ 2012 1 0 0 243 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מס 50
אירוס שחום Iris atrofusca 340347 ד. כהן 15 באפריל 1957 1 0 0 244 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מתוך נתוני רת"ם
אירוס שחום Iris atrofusca 358666 עמרם צברי 11 במרץ 2012 1 0 0 245 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
אירוס שחום Iris atrofusca 358663 עמרם צברי 11 במרץ 2012 1 0 0 246 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
אירוס שחום Iris atrofusca 358707 מאיר שושן 15 במרץ 2012 1 0 0 247 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מס 1
אירוס שחום Iris atrofusca 358705 מאיר שושן 15 במרץ 2012 1 0 0 248 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מס 32
אירוס שחום Iris atrofusca 358702 מאיר שושן 15 במרץ 2012 1 0 0 249 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מס 34
אירוס שחום Iris atrofusca 358699 מאיר שושן 15 במרץ 2012 1 0 0 250 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מס 11
אירוס שחום Iris atrofusca 358696 מאיר שושן 15 במרץ 2012 1 0 0 251 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מןעתק 36
אירוס שחום Iris atrofusca 358693 מאיר שושן 15 במרץ 2012 1 0 0 252 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מועתק 8
אירוס שחום Iris atrofusca 358623 עמרם צברי 11 במרץ 2012 1 0 0 253 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד דבוקה
אירוס שחום Iris atrofusca 358658 עמרם צברי 11 במרץ 2012 1 0 0 254 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
אירוס שחום Iris atrofusca 358773 מאיר שושן 16 במרץ 2012 1 0 0 255 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מס 99
אירוס שחום Iris atrofusca 358767 מאיר שושן 16 במרץ 2012 1 0 0 256 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מס 57
אירוס שחום Iris atrofusca 358784 מאיר שושן 16 במרץ 2012 1 0 0 257 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד 87.0
אירוס שחום Iris atrofusca 358782 מאיר שושן 16 במרץ 2012 1 0 0 258 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד 59.0
אירוס שחום Iris atrofusca 358781 מאיר שושן 16 במרץ 2012 1 0 0 259 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד 104.0
אירוס שחום Iris atrofusca 358727 מאיר שושן 15 במרץ 2012 1 0 0 260 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מס 64
אירוס שחום Iris atrofusca 358725 מאיר שושן 15 במרץ 2012 1 0 0 261 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מס62
אירוס שחום Iris atrofusca 358724 מאיר שושן 15 במרץ 2012 1 0 0 262 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מס 28
אירוס שחום Iris atrofusca 358764 מאיר שושן 16 במרץ 2012 1 0 0 263 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מס 55
אירוס שחום Iris atrofusca 358762 מאיר שושן 16 במרץ 2012 1 0 0 264 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מס53
אירוס שחום Iris atrofusca 358758 מאיר שושן 15 במרץ 2012 1 0 0 265 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מסמ 83
אירוס שחום Iris atrofusca 358751 מאיר שושן 15 במרץ 2012 1 0 0 266 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מס19ב
אירוס שחום Iris atrofusca 358746 מאיר שושן 15 במרץ 2012 1 0 0 267 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מס 52
אירוס שחום Iris atrofusca 358744 מאיר שושן 15 במרץ 2012 1 0 0 268 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מס 18
אירוס שחום Iris atrofusca 358731 מאיר שושן 15 במרץ 2012 1 0 0 269 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מס 26
אירוס שחום Iris atrofusca 358730 מאיר שושן 15 במרץ 2012 1 0 0 270 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מס 67
אירוס שחום Iris atrofusca 358711 מאיר שושן 15 במרץ 2012 1 0 0 271 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מס 69
אירוס שחום Iris atrofusca 358709 מאיר שושן 15 במרץ 2012 1 0 0 272 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מס47 2
אירוס שחום Iris atrofusca 358708 מאיר שושן 15 במרץ 2012 1 0 0 273 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מס47
אירוס שחום Iris atrofusca 358706 מאיר שושן 15 במרץ 2012 1 0 0 274 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מס 31
אירוס שחום Iris atrofusca 358704 מאיר שושן 15 במרץ 2012 1 0 0 275 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מס 33
אירוס שחום Iris atrofusca 358703 מאיר שושן 15 במרץ 2012 1 0 0 276 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מס 3
אירוס שחום Iris atrofusca 358697 מאיר שושן 15 במרץ 2012 1 0 0 277 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
אירוס שחום Iris atrofusca 358694 מאיר שושן 15 במרץ 2012 1 0 0 278 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מועתק 30
אירוס שחום Iris atrofusca 358686 עמרם צברי 11 במרץ 2012 1 0 0 279 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
אירוס שחום Iris atrofusca 358683 עמרם צברי 11 במרץ 2012 1 0 0 280 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
אירוס שחום Iris atrofusca 358776 מאיר שושן 16 במרץ 2012 1 0 0 281 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד 100.0
אירוס שחום Iris atrofusca 358715 מאיר שושן 15 במרץ 2012 1 0 0 282 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מס 76
אירוס שחום Iris atrofusca 358665 עמרם צברי 11 במרץ 2012 1 0 0 283 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
אירוס שחום Iris atrofusca 358652 עמרם צברי 11 במרץ 2012 1 0 0 284 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
אירוס שחום Iris atrofusca 358635 עמרם צברי 11 במרץ 2012 1 0 0 285 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
אירוס שחום Iris atrofusca 358629 עמרם צברי 11 במרץ 2012 1 0 0 286 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
אירוס שחום Iris atrofusca 358756 מאיר שושן 15 במרץ 2012 1 0 0 287 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מס 84
אירוס שחום Iris atrofusca 358742 מאיר שושן 15 במרץ 2012 1 0 0 288 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מס 46
אירוס שחום Iris atrofusca 358714 מאיר שושן 15 במרץ 2012 1 0 0 289 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מס 48
אירוס שחום Iris atrofusca 358772 מאיר שושן 16 במרץ 2012 1 0 0 290 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מס 102
אירוס שחום Iris atrofusca 358110 דודו זכאי 18 במרץ 2013 1 0 0 291
אירוס שחום Iris atrofusca 358910 עדן אוליאל 12 בינואר 2014 1 0 0 292 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
אירוס שחום Iris atrofusca 358245 דודו זכאי 15 במרץ 2015 1 0 0 293 חמישה פרחים היתר ניצנים
אירוס שחום Iris atrofusca 358749 מאיר שושן 15 במרץ 2012 1 0 0 294 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מס 17
אירוס שחום Iris atrofusca 358748 מאיר שושן 15 במרץ 2012 1 0 0 295 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מס 43
אירוס שחום Iris atrofusca 358747 מאיר שושן 15 במרץ 2012 1 0 0 296 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מסס44
אירוס שחום Iris atrofusca 358743 מאיר שושן 15 במרץ 2012 1 0 0 297 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מס 48
אירוס שחום Iris atrofusca 358741 מאיר שושן 15 במרץ 2012 1 0 0 298 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מס 47
אירוס שחום Iris atrofusca 358740 מאיר שושן 15 במרץ 2012 1 0 0 299 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מס22
אירוס שחום Iris atrofusca 358739 מאיר שושן 15 במרץ 2012 1 0 0 300 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מס21
אירוס שחום Iris atrofusca 358738 מאיר שושן 15 במרץ 2012 1 0 0 301 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מס 78
אירוס שחום Iris atrofusca 358736 מאיר שושן 15 במרץ 2012 1 0 0 302 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מס 20
אירוס שחום Iris atrofusca 358733 מאיר שושן 15 במרץ 2012 1 0 0 303 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מס 45 מופיע פעמיים
אירוס שחום Iris atrofusca 358728 מאיר שושן 15 במרץ 2012 1 0 0 304 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מס 45
אירוס שחום Iris atrofusca 358722 מאיר שושן 15 במרץ 2012 1 0 0 305 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מס 45
אירוס שחום Iris atrofusca 358717 מאיר שושן 15 במרץ 2012 1 0 0 306 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מס 73 וגם 74
אירוס שחום Iris atrofusca 358716 מאיר שושן 15 במרץ 2012 1 0 0 307 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מס 75
אירוס שחום Iris atrofusca 358713 מאיר שושן 15 במרץ 2012 1 0 0 308 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מס 70
אירוס שחום Iris atrofusca 358701 מאיר שושן 15 במרץ 2012 1 0 0 309 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מס 4
אירוס שחום Iris atrofusca 358695 מאיר שושן 15 במרץ 2012 1 0 0 310 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מועתק 32
אירוס שחום Iris atrofusca 358692 מאיר שושן 15 במרץ 2012 1 0 0 311 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מועתק 10
אירוס שחום Iris atrofusca 358691 מאיר שושן 15 במרץ 2012 1 0 0 312 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד 6 7 מתחת לעמוד חשמל מועבר
אירוס שחום Iris atrofusca 358690 מאיר שושן 15 במרץ 2012 1 0 0 313 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד 30-38 מקור
אירוס שחום Iris atrofusca 358689 אוהד יהלומי 15 במרץ 2012 1 0 0 314 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד 01 מקור
אירוס שחום Iris atrofusca 358786 מאיר שושן 16 במרץ 2012 1 0 0 315 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד אוכלוסיית הצלה תל ערד 27 פרטים שונים גנטית
אירוס שחום Iris atrofusca 358778 מאיר שושן 16 במרץ 2012 1 0 0 316 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד 108.0
אירוס שחום Iris atrofusca 358771 מאיר שושן 16 במרץ 2012 1 0 0 317 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מס 89
אירוס שחום Iris atrofusca 358769 מאיר שושן 16 במרץ 2012 1 0 0 318 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מס 25
אירוס שחום Iris atrofusca 358768 מאיר שושן 16 במרץ 2012 1 0 0 319 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מס 24
אירוס שחום Iris atrofusca 358765 מאיר שושן 16 במרץ 2012 1 0 0 320 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מס 56
אירוס שחום Iris atrofusca 358028 דודו זכאי 3 באפריל 2012 1 0 0 321
אירוס שחום Iris atrofusca 358027 דודו זכאי 3 באפריל 2012 1 0 0 322
אירוס שחום Iris atrofusca 358880 חנן לבבי 13 במרץ 2013 1 0 0 323 שפלת יהודה הדרומית: גבעות להב
אירוס שחום Iris atrofusca 358879 חנן לבבי 13 במרץ 2013 1 0 0 324 שפלת יהודה הדרומית: גבעות להב
אירוס שחום Iris atrofusca 358878 חנן לבבי 13 במרץ 2013 1 0 0 325 שפלת יהודה הדרומית: גבעות להב
אירוס שחום Iris atrofusca 358877 חנן לבבי 13 במרץ 2013 1 0 0 326 שפלת יהודה הדרומית: גבעות להב
אירוס שחום Iris atrofusca 358876 חנן לבבי 13 במרץ 2013 1 0 0 327 שפלת יהודה הדרומית: גבעות להב
אירוס שחום Iris atrofusca 358875 חנן לבבי 13 במרץ 2013 1 0 0 328 שפלת יהודה הדרומית: גבעות להב
אירוס שחום Iris atrofusca 358874 חנן לבבי 13 במרץ 2013 1 0 0 329 שפלת יהודה הדרומית: גבעות להב
אירוס שחום Iris atrofusca 358873 חנן לבבי 13 במרץ 2013 1 0 0 330 שפלת יהודה הדרומית: גבעות להב
אירוס שחום Iris atrofusca 358872 חנן לבבי 13 במרץ 2013 1 0 0 331 שפלת יהודה הדרומית: גבעות להב
אירוס שחום Iris atrofusca 358871 חנן לבבי 13 במרץ 2013 1 0 0 332 שפלת יהודה הדרומית: גבעות להב
אירוס שחום Iris atrofusca 358130 דודו זכאי 18 במרץ 2013 1 0 0 333
אירוס שחום Iris atrofusca 358069 עמוס סבח 18 במרץ 2013 1 0 0 334
אירוס שחום Iris atrofusca 358129 דודו זכאי 18 במרץ 2013 1 0 0 335
אירוס שחום Iris atrofusca 358128 דודו זכאי 18 במרץ 2013 1 0 0 336
אירוס שחום Iris atrofusca 358127 דודו זכאי 18 במרץ 2013 1 0 0 337
אירוס שחום Iris atrofusca 358126 דודו זכאי 18 במרץ 2013 1 0 0 338
אירוס שחום Iris atrofusca 358125 דודו זכאי 18 במרץ 2013 1 0 0 339
אירוס שחום Iris atrofusca 358124 דודו זכאי 18 במרץ 2013 1 0 0 340
אירוס שחום Iris atrofusca 358123 דודו זכאי 18 במרץ 2013 1 0 0 341
אירוס שחום Iris atrofusca 358122 דודו זכאי 18 במרץ 2013 1 0 0 342
אירוס שחום Iris atrofusca 358121 דודו זכאי 18 במרץ 2013 1 0 0 343
אירוס שחום Iris atrofusca 358067 עמוס סבח 18 במרץ 2013 1 0 0 344
אירוס שחום Iris atrofusca 358118 דודו זכאי 18 במרץ 2013 1 0 0 345
אירוס שחום Iris atrofusca 358117 דודו זכאי 18 במרץ 2013 1 0 0 346
אירוס שחום Iris atrofusca 358116 דודו זכאי 18 במרץ 2013 1 0 0 347
אירוס שחום Iris atrofusca 358113 דודו זכאי 18 במרץ 2013 1 0 0 348
אירוס שחום Iris atrofusca 358112 דודו זכאי 18 במרץ 2013 1 0 0 349
אירוס שחום Iris atrofusca 358111 דודו זכאי 18 במרץ 2013 1 0 0 350
אירוס שחום Iris atrofusca 357044 אורי אורבך 18 במרץ 2013 1 0 0 351 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
אירוס שחום Iris atrofusca 358131 אביחי ניזרי 21 במרץ 2013 1 0 0 352
אירוס שחום Iris atrofusca 358896 דן אוליאל 28 במרץ 2013 1 0 0 353 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
אירוס שחום Iris atrofusca 358895 דן אוליאל 28 במרץ 2013 1 0 0 354 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
אירוס שחום Iris atrofusca 358894 דן אוליאל 28 במרץ 2013 1 0 0 355 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
אירוס שחום Iris atrofusca 358893 דן אוליאל 28 במרץ 2013 1 0 0 356 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
אירוס שחום Iris atrofusca 358892 דן אוליאל 28 במרץ 2013 1 0 0 357 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
אירוס שחום Iris atrofusca 358891 דן אוליאל 28 במרץ 2013 1 0 0 358 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
אירוס שחום Iris atrofusca 358890 דן אוליאל 28 במרץ 2013 1 0 0 359 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
אירוס שחום Iris atrofusca 358889 דן אוליאל 28 במרץ 2013 1 0 0 360 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
אירוס שחום Iris atrofusca 358888 דן אוליאל 28 במרץ 2013 1 0 0 361 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
אירוס שחום Iris atrofusca 358887 דן אוליאל 28 במרץ 2013 1 0 0 362 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
אירוס שחום Iris atrofusca 358886 דן אוליאל 28 במרץ 2013 1 0 0 363 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
אירוס שחום Iris atrofusca 358907 עדן אוליאל 7 בינואר 2014 1 0 0 364 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
אירוס שחום Iris atrofusca 358906 עדן אוליאל 7 בינואר 2014 1 0 0 365 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
אירוס שחום Iris atrofusca 358905 עדן אוליאל 7 בינואר 2014 1 0 0 366 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
אירוס שחום Iris atrofusca 358904 עדן אוליאל 7 בינואר 2014 1 0 0 367 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
אירוס שחום Iris atrofusca 358903 עדן אוליאל 7 בינואר 2014 1 0 0 368 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
אירוס שחום Iris atrofusca 358902 עדן אוליאל 7 בינואר 2014 1 0 0 369 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
אירוס שחום Iris atrofusca 358901 עדן אוליאל 7 בינואר 2014 1 0 0 370 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
אירוס שחום Iris atrofusca 358900 עדן אוליאל 7 בינואר 2014 1 0 0 371 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
אירוס שחום Iris atrofusca 358899 עדן אוליאל 7 בינואר 2014 1 0 0 372 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
אירוס שחום Iris atrofusca 358914 עדן אוליאל 12 בינואר 2014 1 0 0 373 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
אירוס שחום Iris atrofusca 358913 עדן אוליאל 12 בינואר 2014 1 0 0 374 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
אירוס שחום Iris atrofusca 358912 עדן אוליאל 12 בינואר 2014 1 0 0 375 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
אירוס שחום Iris atrofusca 358911 עדן אוליאל 12 בינואר 2014 1 0 0 376 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
אירוס שחום Iris atrofusca 358909 עדן אוליאל 12 בינואר 2014 1 0 0 377 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
אירוס שחום Iris atrofusca 358908 עדן אוליאל 12 בינואר 2014 1 0 0 378 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
אירוס שחום Iris atrofusca 358171 עמוס סבח 26 במרץ 2014 1 0 0 379
אירוס שחום Iris atrofusca 358233 דודו זכאי 11 במרץ 2015 1 0 0 380
אירוס שחום Iris atrofusca 358232 דודו זכאי 11 במרץ 2015 1 0 0 381 פרח ושני ניצנים
אירוס שחום Iris atrofusca 358231 דודו זכאי 11 במרץ 2015 1 0 0 382
אירוס שחום Iris atrofusca 358230 דודו זכאי 11 במרץ 2015 1 0 0 383 נבולים
אירוס שחום Iris atrofusca 358229 דודו זכאי 11 במרץ 2015 1 0 0 384 פרח ושלושה ניצנים
אירוס שחום Iris atrofusca 358224 דודו זכאי 11 במרץ 2015 1 0 0 385 שני פרחים ושני ניצנים
אירוס שחום Iris atrofusca 358223 דודו זכאי 11 במרץ 2015 1 0 0 386 13 פרחים היתר ניצנים
אירוס שחום Iris atrofusca 358212 דודו זכאי 11 במרץ 2015 1 0 0 387
אירוס שחום Iris atrofusca 358209 דודו זכאי 11 במרץ 2015 1 0 0 388
אירוס שחום Iris atrofusca 359068 עדן אוליאל 11 במרץ 2015 1 0 0 389 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
אירוס שחום Iris atrofusca 358247 דודו זכאי 15 במרץ 2015 1 0 0 390 שלושה פרחים היתר ניצנים
אירוס שחום Iris atrofusca 358246 דודו זכאי 15 במרץ 2015 1 0 0 391 שני פרחים וניצן
אירוס שחום Iris atrofusca 358244 דודו זכאי 15 במרץ 2015 1 0 0 392 שני פרחים היתר ניצנים
אירוס שחום Iris atrofusca 358243 דודו זכאי 15 במרץ 2015 1 0 0 393 שני פרחים היתר ניצנים
אירוס שחום Iris atrofusca 359073 חנן לבבי 18 במרץ 2015 1 0 0 394 שפלת יהודה הדרומית: גבעות להב
אירוס שחום Iris atrofusca 358263 דודו זכאי 22 במרץ 2015 1 0 0 395 פרח וניצן
אירוס שחום Iris atrofusca 358259 דודו זכאי 22 במרץ 2015 1 0 0 396 ארבע פרחים חמש ניצנים והיתר נבולים
אירוס שחום Iris atrofusca 358257 דודו זכאי 22 במרץ 2015 1 0 0 397 פרח והיתר נבולים
אירוס שחום Iris atrofusca 358253 דודו זכאי 22 במרץ 2015 1 0 0 398 נבולים
אירוס שחום Iris atrofusca 358252 דודו זכאי 22 במרץ 2015 1 0 0 399 פרח נבל והשאר ניצנים
אירוס שחום Iris atrofusca 358251 דודו זכאי 22 במרץ 2015 1 0 0 400 פרח שני ניצנים והיתר נבולים
אירוס שחום Iris atrofusca 358250 דודו זכאי 22 במרץ 2015 1 0 0 401 פרח והשאר נבולים
אירוס שחום Iris atrofusca 358249 דודו זכאי 22 במרץ 2015 1 0 0 402 פרח ושניים נבולים
אירוס שחום Iris atrofusca 358268 שחר כפיר 30 במרץ 2015 1 0 0 403
אירוס שחום Iris atrofusca 373171 חנן לבבי 19 במרץ 2015 1 0 0 404 שפלת יהודה הדרומית: גבעות להב
אירוס שחום Iris atrofusca 362689 חנן לבבי 8 במרץ 2016 2 0 0 405 שפלת יהודה הדרומית: גבעות להב
אירוס שחום Iris atrofusca 362692 חנן לבבי 1 במרץ 2016 2 0 0 406 שפלת יהודה הדרומית: גבעות להב
אירוס שחום Iris atrofusca 373172 חנן לבבי 19 במרץ 2015 1 0 0 407 שפלת יהודה הדרומית: גבעות להב
אירוס שחום Iris atrofusca 373173 חנן לבבי 19 במרץ 2015 1 0 0 408 שפלת יהודה הדרומית: גבעות להב
אירוס שחום Iris atrofusca 373160 חנן לבבי 22 במרץ 2015 1 0 0 409 שפלת יהודה הדרומית: גבעות להב
אירוס שחום Iris atrofusca 373161 חנן לבבי 22 במרץ 2015 1 0 0 410 שפלת יהודה הדרומית: גבעות להב
אירוס שחום Iris atrofusca 373162 חנן לבבי 22 במרץ 2015 1 0 0 411 שפלת יהודה הדרומית: גבעות להב
אירוס שחום Iris atrofusca 373163 חנן לבבי 22 במרץ 2015 1 0 0 412 שפלת יהודה הדרומית: גבעות להב
אירוס שחום Iris atrofusca 373164 חנן לבבי 22 במרץ 2015 1 0 0 413 שפלת יהודה הדרומית: גבעות להב
אירוס שחום Iris atrofusca 373165 חנן לבבי 22 במרץ 2015 1 0 0 414 שפלת יהודה הדרומית: גבעות להב
אירוס שחום Iris atrofusca 373166 חנן לבבי 22 במרץ 2015 1 0 0 415 שפלת יהודה הדרומית: גבעות להב
אירוס שחום Iris atrofusca 373167 חנן לבבי 22 במרץ 2015 1 0 0 416 שפלת יהודה הדרומית: גבעות להב
אירוס שחום Iris atrofusca 373159 חנן לבבי 28 בפברואר 2016 1 0 0 417 שפלת יהודה הדרומית: גבעות להב *************
אירוס שחום Iris atrofusca 373170 חנן לבבי 19 במרץ 2015 1 0 0 418 שפלת יהודה הדרומית: גבעות להב
אירוס שחום Iris atrofusca 373168 חנן לבבי 22 במרץ 2015 1 0 0 419 שפלת יהודה הדרומית: גבעות להב
אירוס שחום Iris atrofusca 373169 חנן לבבי 22 במרץ 2015 1 0 0 420 שפלת יהודה הדרומית: גבעות להב *************
אירוס שחום Iris atrofusca 373077 חנן לבבי 24 במרץ 2017 1 0 0 421 שפלת יהודה הדרומית: בקעת יבל
אירוס שחום Iris atrofusca 373078 חנן לבבי 24 במרץ 2017 1 0 0 422 שפלת יהודה הדרומית: בקעת יבל
אירוס שחום Iris atrofusca 362711 חנן לבבי 12 במרץ 2013 2 0 0 423 שפלת יהודה הדרומית: בקעת יבל
אירוס שחום Iris atrofusca 362713 חנן לבבי 18 בפברואר 2013 2 0 0 424 שפלת יהודה הדרומית: בקעת יבל
אירוס שחום Iris atrofusca 362682 אסף צוער 9 במרץ 2016 2 0 0 425 שפלת יהודה הדרומית: בקעת יבל
אירוס שחום Iris atrofusca 362715 אורי קייזר 24 בינואר 2011 2 0 0 426 שפלת יהודה הדרומית: בקעת יבל עם מיכאל אקולוג עין גדי-חלקת ניסוי-להב צפון.
אירוס שחום Iris atrofusca 373116 חנן לבבי 14 במרץ 2017 1 0 0 427 שפלת יהודה הדרומית: בקעת יבל
אירוס שחום Iris atrofusca 373117 יבגני קמינסקי 13 במרץ 2017 1 0 0 428 שפלת יהודה הדרומית: בקעת יבל
אירוס שחום Iris atrofusca 373158 עומרי שרון 4 במרץ 2017 1 0 0 429 שפלת יהודה הדרומית: גבעות דביר
אירוס שחום Iris atrofusca 362686 חנן לבבי 8 במרץ 2016 2 0 0 430 שפלת יהודה הדרומית: גבעות דביר
אירוס שחום Iris atrofusca 362690 חנן לבבי 8 במרץ 2016 2 0 0 431 שפלת יהודה הדרומית: גבעות דביר
אירוס שחום Iris atrofusca 362691 חנן לבבי 8 במרץ 2016 2 0 0 432 שפלת יהודה הדרומית: גבעות דביר
אירוס שחום Iris atrofusca 362687 חנן לבבי 8 במרץ 2016 2 0 0 433 שפלת יהודה הדרומית: גבעות דביר
אירוס שחום Iris atrofusca 362683 חנן לבבי 8 במרץ 2016 2 0 0 434 שפלת יהודה הדרומית: גבעות דביר
אירוס שחום Iris atrofusca 362684 חנן לבבי 8 במרץ 2016 2 0 0 435 שפלת יהודה הדרומית: גבעות דביר
אירוס שחום Iris atrofusca 362688 חנן לבבי 8 במרץ 2016 2 0 0 436 שפלת יהודה הדרומית: גבעות דביר
אירוס שחום Iris atrofusca 362685 חנן לבבי 8 במרץ 2016 2 0 0 437 שפלת יהודה הדרומית: גבעות דביר
אירוס שחום Iris atrofusca 362678 עדן אוליאל 17 במרץ 2016 2 0 0 438 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
אירוס שחום Iris atrofusca 362675 עדן אוליאל 19 במרץ 2016 2 0 0 439 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
אירוס שחום Iris atrofusca 362679 עדן אוליאל 17 במרץ 2016 2 0 0 440 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
אירוס שחום Iris atrofusca 362693 עדן אוליאל 25 בפברואר 2016 2 0 0 441 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
אירוס שחום Iris atrofusca 362681 עדן אוליאל 17 במרץ 2016 2 0 0 442 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
אירוס שחום Iris atrofusca 358169 עמוס סבח 18 במרץ 2014 1 0 0 443 , נערך אוטומטית ושונה לאיריס שחום
אירוס שחום Iris atrofusca 358095 אביחי ניזרי 18 במרץ 2013 1 0 0 444 גוש קטן 3 נצרים, נערך אוטומטית ושונה לאיריס שחום
אירוס שחום Iris atrofusca 358087 אביחי ניזרי 18 במרץ 2013 1 0 0 445 גוש קטן 12 נצרים 1 פרח 4 ניצנים, נערך אוטומטית ושונה לאיריס שחום
אירוס שחום Iris atrofusca 358085 אביחי ניזרי 18 במרץ 2013 1 0 0 446 גוש קטן 14נצרים 2 ניצנים, נערך אוטומטית ושונה לאיריס שחום
אירוס שחום Iris atrofusca 358084 אביחי ניזרי 18 במרץ 2013 1 0 0 447 גוש קטן 3 נצרים פרח 1, נערך אוטומטית ושונה לאיריס שחום
אירוס שחום Iris atrofusca 358698 מאיר שושן 15 במרץ 2012 1 0 0 448 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מועתק 5
אירוס שחום Iris atrofusca 378465 דר בן נתן 29 בדצמבר 2017 1 0 0 449 מדרון ממזרח למצפה יאיר
אירוס שחום Iris atrofusca 340452 נ. פינבורן 11 במרץ 1958 1 0 0 450 שפלת יהודה הדרומית: גבעות דביר מתוך נתוני רת"ם
אירוס שחום Iris atrofusca 340710 רגב יעל 3 באפריל 1980 1 0 0 451 מתוך נתוני רת"ם
אירוס שחום Iris atrofusca 358700 מאיר שושן 15 במרץ 2012 1 0 0 452 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מס 9
אירוס שחום Iris atrofusca 340368 עזריה אלון 21 במרץ 1988 1 0 0 453 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מתוך נתוני רת"ם
אירוס שחום Iris atrofusca 358710 מאיר שושן 15 במרץ 2012 1 0 0 454 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מס 47 3
אירוס שחום Iris atrofusca 358720 מאיר שושן 15 במרץ 2012 1 0 0 455 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מס46
אירוס שחום Iris atrofusca 358780 מאיר שושן 16 במרץ 2012 1 0 0 456 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד 105.0
אירוס שחום Iris atrofusca 358779 מאיר שושן 16 במרץ 2012 1 0 0 457 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד 110 גוש מרעית צפון
אירוס שחום Iris atrofusca 358634 עמרם צברי 11 במרץ 2012 1 0 0 458 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
אירוס שחום Iris atrofusca 358633 עמרם צברי 11 במרץ 2012 1 0 0 459 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
אירוס שחום Iris atrofusca 358775 מאיר שושן 16 במרץ 2012 1 0 0 460 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד 97.0
אירוס שחום Iris atrofusca 358783 מאיר שושן 16 במרץ 2012 1 0 0 461 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד 98.0
אירוס שחום Iris atrofusca 358777 מאיר שושן 16 במרץ 2012 1 0 0 462 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד 109.0
אירוס שחום Iris atrofusca 358732 מאיר שושן 15 במרץ 2012 1 0 0 463 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מס 68
אירוס שחום Iris atrofusca 358734 מאיר שושן 15 במרץ 2012 1 0 0 464 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מס 49
אירוס שחום Iris atrofusca 358729 מאיר שושן 15 במרץ 2012 1 0 0 465 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מס 66
אירוס שחום Iris atrofusca 358726 מאיר שושן 15 במרץ 2012 1 0 0 466 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מס 60
אירוס שחום Iris atrofusca 358718 מאיר שושן 15 במרץ 2012 1 0 0 467 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מס 71
אירוס שחום Iris atrofusca 358723 מאיר שושן 15 במרץ 2012 1 0 0 468 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מס 29
אירוס שחום Iris atrofusca 358766 מאיר שושן 16 במרץ 2012 1 0 0 469 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד ממ58
אירוס שחום Iris atrofusca 358763 מאיר שושן 16 במרץ 2012 1 0 0 470 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מס 54
אירוס שחום Iris atrofusca 358757 מאיר שושן 15 במרץ 2012 1 0 0 471 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מס 80
אירוס שחום Iris atrofusca 358750 מאיר שושן 15 במרץ 2012 1 0 0 472 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מס 19 א
אירוס שחום Iris atrofusca 358737 מאיר שושן 15 במרץ 2012 1 0 0 473 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מס 23
אירוס שחום Iris atrofusca 358685 עמרם צברי 11 במרץ 2012 1 0 0 474 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
אירוס שחום Iris atrofusca 358684 עמרם צברי 11 במרץ 2012 1 0 0 475 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מז מע 3מ אחד מהשני
אירוס שחום Iris atrofusca 358682 עמרם צברי 11 במרץ 2012 1 0 0 476 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
אירוס שחום Iris atrofusca 358681 עמרם צברי 11 במרץ 2012 1 0 0 477 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
אירוס שחום Iris atrofusca 358680 עמרם צברי 11 במרץ 2012 1 0 0 478 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
אירוס שחום Iris atrofusca 358679 עמרם צברי 11 במרץ 2012 1 0 0 479 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
אירוס שחום Iris atrofusca 358678 עמרם צברי 11 במרץ 2012 1 0 0 480 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד רדיוס 2מ
אירוס שחום Iris atrofusca 358677 עמרם צברי 11 במרץ 2012 1 0 0 481 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד 3מ אחד מהשני
אירוס שחום Iris atrofusca 358676 עמרם צברי 11 במרץ 2012 1 0 0 482 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
אירוס שחום Iris atrofusca 358675 עמרם צברי 11 במרץ 2012 1 0 0 483 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
אירוס שחום Iris atrofusca 358674 עמרם צברי 11 במרץ 2012 1 0 0 484 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
אירוס שחום Iris atrofusca 358673 עמרם צברי 11 במרץ 2012 1 0 0 485 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
אירוס שחום Iris atrofusca 358672 עמרם צברי 11 במרץ 2012 1 0 0 486 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מס מקבצים ברדיוס 5מ
אירוס שחום Iris atrofusca 358671 עמרם צברי 11 במרץ 2012 1 0 0 487 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
אירוס שחום Iris atrofusca 358670 עמרם צברי 11 במרץ 2012 1 0 0 488 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד ערוץ המגוף מצפון לכביש
אירוס שחום Iris atrofusca 358669 עמרם צברי 11 במרץ 2012 1 0 0 489 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
אירוס שחום Iris atrofusca 358668 עמרם צברי 11 במרץ 2012 1 0 0 490 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
אירוס שחום Iris atrofusca 358667 עמרם צברי 11 במרץ 2012 1 0 0 491 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
אירוס שחום Iris atrofusca 358664 עמרם צברי 11 במרץ 2012 1 0 0 492 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
אירוס שחום Iris atrofusca 358661 עמרם צברי 11 במרץ 2012 1 0 0 493 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
אירוס שחום Iris atrofusca 358660 עמרם צברי 11 במרץ 2012 1 0 0 494 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
אירוס שחום Iris atrofusca 358659 עמרם צברי 11 במרץ 2012 1 0 0