ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
אירוס שחום Iris atrofusca 380205 אייל דרעי 9 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 1
אירוס שחום Iris atrofusca 380224 אייל דרעי 22 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 2
אירוס שחום Iris atrofusca 384326 דודו זכאי 15 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 3
אירוס שחום Iris atrofusca 380052 משה מינץ 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 4
אירוס שחום Iris atrofusca 380072 עמוס סבח 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 5
אירוס שחום Iris atrofusca 380075 משה מינץ 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 6
אירוס שחום Iris atrofusca 380100 עמוס סבח 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 7
אירוס שחום Iris atrofusca 380117 עמוס סבח 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 8
אירוס שחום Iris atrofusca 380120 עמוס סבח 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 9
אירוס שחום Iris atrofusca 380140 עמוס סבח 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 10
אירוס שחום Iris atrofusca 384376 מאיר שושן 15 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 11 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מס 34
אירוס שחום Iris atrofusca 384386 מאיר שושן 15 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 12 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מס 69
אירוס שחום Iris atrofusca 382401 דודו זכאי 11 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 13
אירוס שחום Iris atrofusca 380178 מרגרטה וולצ'אק 9 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 14 פרט אחד 3 ניצנים, פרט שני ניצן 1
אירוס שחום Iris atrofusca 384315 דודו זכאי 22 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 15 שלוש פרחים ניצן והיתר נבולים
אירוס שחום Iris atrofusca 384317 דודו זכאי 22 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 16
אירוס שחום Iris atrofusca 384318 דודו זכאי 22 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 17
אירוס שחום Iris atrofusca 384320 דודו זכאי 22 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 18 שש פרחים חמש ניצנים והשאר נבולים
אירוס שחום Iris atrofusca 384322 דודו זכאי 22 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 19 פרח והיתר ניצנים
אירוס שחום Iris atrofusca 384324 דודו זכאי 22 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 20 חמישה פרחים והיתר נבולים
אירוס שחום Iris atrofusca 384328 דודו זכאי 15 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 21 פרח ונבול
אירוס שחום Iris atrofusca 384329 דודו זכאי 11 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 22 פרח אחד כל היתר ניצנים
אירוס שחום Iris atrofusca 380241 מימי רון 25 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 23 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
אירוס שחום Iris atrofusca 384330 דודו זכאי 11 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 24 שלושה פרחים ששניים נבולים היתר ניצנים
אירוס שחום Iris atrofusca 380252 מימי רון 22 במרץ 2001 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 25 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
אירוס שחום Iris atrofusca 384331 דודו זכאי 11 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 26 ניצנים
אירוס שחום Iris atrofusca 384332 דודו זכאי 11 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 27 שני ניצנים ושני פורחים
אירוס שחום Iris atrofusca 384335 דודו זכאי 11 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 28
אירוס שחום Iris atrofusca 384336 דודו זכאי 11 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 29 ניצן וששה פרחים
אירוס שחום Iris atrofusca 384337 דודו זכאי 11 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 30 שלושה לאחר פריחה שני פרחים ניצן
אירוס שחום Iris atrofusca 384338 דודו זכאי 11 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 31 ארבעה פרחים והיתר ניצנים
אירוס שחום Iris atrofusca 384340 דודו זכאי 11 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 32
אירוס שחום Iris atrofusca 384341 דודו זכאי 11 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 33 נבול ופורח
אירוס שחום Iris atrofusca 384343 דודו זכאי 11 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 34 3פרחים והיתר ניצנים
אירוס שחום Iris atrofusca 384344 דודו זכאי 11 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 35 פרח ןניצן
אירוס שחום Iris atrofusca 380035 עודד צעירי 24 בינואר 2018 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 36 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
אירוס שחום Iris atrofusca 380036 עמוס סבח 24 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 37
אירוס שחום Iris atrofusca 380037 צוות עין מבוע 24 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 38
אירוס שחום Iris atrofusca 380038 דודו זכאי 24 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 39
אירוס שחום Iris atrofusca 380039 משה מינץ 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 40
אירוס שחום Iris atrofusca 380040 משה מינץ 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 41
אירוס שחום Iris atrofusca 380041 עמוס סבח 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 42
אירוס שחום Iris atrofusca 380042 משה מינץ 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 43
אירוס שחום Iris atrofusca 380043 משה מינץ 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 44
אירוס שחום Iris atrofusca 380044 משה מינץ 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 45
אירוס שחום Iris atrofusca 380045 משה מינץ 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 46
אירוס שחום Iris atrofusca 380046 משה מינץ 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 47
אירוס שחום Iris atrofusca 380048 משה מינץ 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 48
אירוס שחום Iris atrofusca 380049 משה מינץ 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 49
אירוס שחום Iris atrofusca 380050 משה מינץ 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 50
אירוס שחום Iris atrofusca 380051 משה מינץ 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 51
אירוס שחום Iris atrofusca 380053 משה מינץ 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 52
אירוס שחום Iris atrofusca 380054 משה מינץ 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 53
אירוס שחום Iris atrofusca 380055 משה מינץ 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 54
אירוס שחום Iris atrofusca 380056 משה מינץ 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 55
אירוס שחום Iris atrofusca 380057 משה מינץ 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 56
אירוס שחום Iris atrofusca 380058 משה מינץ 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 57
אירוס שחום Iris atrofusca 380059 משה מינץ 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 58
אירוס שחום Iris atrofusca 380060 משה מינץ 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 59
אירוס שחום Iris atrofusca 380061 משה מינץ 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 60
אירוס שחום Iris atrofusca 380062 משה מינץ 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 61
אירוס שחום Iris atrofusca 380063 משה מינץ 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 62
אירוס שחום Iris atrofusca 380064 משה מינץ 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 63
אירוס שחום Iris atrofusca 380065 משה מינץ 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 64
אירוס שחום Iris atrofusca 380066 משה מינץ 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 65
אירוס שחום Iris atrofusca 380067 משה מינץ 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 66
אירוס שחום Iris atrofusca 380068 משה מינץ 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 67
אירוס שחום Iris atrofusca 380069 משה מינץ 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 68
אירוס שחום Iris atrofusca 380070 משה מינץ 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 69
אירוס שחום Iris atrofusca 380071 עמוס סבח 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 70
אירוס שחום Iris atrofusca 380073 עמוס סבח 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 71
אירוס שחום Iris atrofusca 380074 עמוס סבח 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 72
אירוס שחום Iris atrofusca 380076 עמוס סבח 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 73
אירוס שחום Iris atrofusca 380077 עמוס סבח 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 74
אירוס שחום Iris atrofusca 380078 עמוס סבח 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 75
אירוס שחום Iris atrofusca 380079 עמוס סבח 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 76
אירוס שחום Iris atrofusca 380080 עמוס סבח 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 77
אירוס שחום Iris atrofusca 380081 עמוס סבח 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 78
אירוס שחום Iris atrofusca 380082 עמוס סבח 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 79
אירוס שחום Iris atrofusca 380083 עמוס סבח 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 80
אירוס שחום Iris atrofusca 380084 עמוס סבח 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 81
אירוס שחום Iris atrofusca 380085 עמוס סבח 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 82
אירוס שחום Iris atrofusca 380086 עמוס סבח 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 83
אירוס שחום Iris atrofusca 380087 עמוס סבח 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 84
אירוס שחום Iris atrofusca 380088 עמוס סבח 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 85
אירוס שחום Iris atrofusca 380089 עמוס סבח 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 86
אירוס שחום Iris atrofusca 380090 עמוס סבח 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 87
אירוס שחום Iris atrofusca 380091 עמוס סבח 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 88
אירוס שחום Iris atrofusca 380092 עמוס סבח 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 89
אירוס שחום Iris atrofusca 380093 עמוס סבח 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 90
אירוס שחום Iris atrofusca 380094 עמוס סבח 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 91
אירוס שחום Iris atrofusca 380095 עמוס סבח 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 92
אירוס שחום Iris atrofusca 380096 עמוס סבח 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 93
אירוס שחום Iris atrofusca 380097 עמוס סבח 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 94
אירוס שחום Iris atrofusca 380098 עמוס סבח 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 95
אירוס שחום Iris atrofusca 380099 עמוס סבח 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 96
אירוס שחום Iris atrofusca 380101 עמוס סבח 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 97
אירוס שחום Iris atrofusca 380102 עמוס סבח 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 98
אירוס שחום Iris atrofusca 380103 עמוס סבח 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 99
אירוס שחום Iris atrofusca 380104 עמוס סבח 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 100
אירוס שחום Iris atrofusca 380105 עמוס סבח 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 101
אירוס שחום Iris atrofusca 380106 עמוס סבח 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 102
אירוס שחום Iris atrofusca 380107 עמוס סבח 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 103
אירוס שחום Iris atrofusca 380108 עמוס סבח 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 104
אירוס שחום Iris atrofusca 380109 עמוס סבח 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 105
אירוס שחום Iris atrofusca 380110 עמוס סבח 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 106
אירוס שחום Iris atrofusca 380111 עמוס סבח 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 107
אירוס שחום Iris atrofusca 380112 עמוס סבח 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 108
אירוס שחום Iris atrofusca 380113 עמוס סבח 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 109
אירוס שחום Iris atrofusca 380114 עמוס סבח 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 110
אירוס שחום Iris atrofusca 380115 עמוס סבח 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 111
אירוס שחום Iris atrofusca 380116 עמוס סבח 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 112
אירוס שחום Iris atrofusca 380118 עמוס סבח 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 113
אירוס שחום Iris atrofusca 380119 עמוס סבח 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 114
אירוס שחום Iris atrofusca 380121 עמוס סבח 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 115
אירוס שחום Iris atrofusca 380122 עמוס סבח 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 116
אירוס שחום Iris atrofusca 380123 עמוס סבח 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 117
אירוס שחום Iris atrofusca 380124 עמוס סבח 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 118
אירוס שחום Iris atrofusca 380125 עמוס סבח 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 119
אירוס שחום Iris atrofusca 380126 עמוס סבח 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 120
אירוס שחום Iris atrofusca 380127 עמוס סבח 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 121
אירוס שחום Iris atrofusca 380128 עמוס סבח 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 122
אירוס שחום Iris atrofusca 380129 עמוס סבח 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 123
אירוס שחום Iris atrofusca 380130 עמוס סבח 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 124
אירוס שחום Iris atrofusca 380131 עמוס סבח 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 125
אירוס שחום Iris atrofusca 380132 עמוס סבח 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 126
אירוס שחום Iris atrofusca 380133 עמוס סבח 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 127
אירוס שחום Iris atrofusca 380134 עמוס סבח 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 128
אירוס שחום Iris atrofusca 380135 עמוס סבח 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 129
אירוס שחום Iris atrofusca 380136 עמוס סבח 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 130
אירוס שחום Iris atrofusca 380137 עמוס סבח 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 131
אירוס שחום Iris atrofusca 380138 עמוס סבח 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 132
אירוס שחום Iris atrofusca 380139 עמוס סבח 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 133
אירוס שחום Iris atrofusca 380141 עמוס סבח 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 134
אירוס שחום Iris atrofusca 380143 עמוס סבח 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 135
אירוס שחום Iris atrofusca 380144 עמוס סבח 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 136
אירוס שחום Iris atrofusca 380145 עמוס סבח 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 137
אירוס שחום Iris atrofusca 380146 עמוס סבח 26 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 138
אירוס שחום Iris atrofusca 380147 עמוס סבח 26 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 139
אירוס שחום Iris atrofusca 380148 עמוס סבח 26 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 140
אירוס שחום Iris atrofusca 380149 עמוס סבח 26 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 141
אירוס שחום Iris atrofusca 380150 עמוס סבח 26 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 142
אירוס שחום Iris atrofusca 380151 עמוס סבח 26 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 143
אירוס שחום Iris atrofusca 380152 עמוס סבח 26 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 144
אירוס שחום Iris atrofusca 380153 עמוס סבח 26 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 145
אירוס שחום Iris atrofusca 380154 עמוס סבח 26 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 146
אירוס שחום Iris atrofusca 380155 עמוס סבח 26 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 147
אירוס שחום Iris atrofusca 380157 עמוס סבח 26 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 148
אירוס שחום Iris atrofusca 380158 עמוס סבח 26 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 149
אירוס שחום Iris atrofusca 380159 עמוס סבח 26 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 150
אירוס שחום Iris atrofusca 380160 עמוס סבח 26 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 151
אירוס שחום Iris atrofusca 380161 עמוס סבח 26 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 152
אירוס שחום Iris atrofusca 380162 עמוס סבח 26 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 153
אירוס שחום Iris atrofusca 380163 דודו זכאי 24 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 154
אירוס שחום Iris atrofusca 380164 דודו זכאי 24 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 155
אירוס שחום Iris atrofusca 380165 דודו זכאי 24 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 156 מעל השביל השחור
אירוס שחום Iris atrofusca 380166 שקד בחבוט 22 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 157
אירוס שחום Iris atrofusca 380167 שקד בחבוט 22 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 158
אירוס שחום Iris atrofusca 380168 שקד בחבוט 22 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 159
אירוס שחום Iris atrofusca 380169 שקד בחבוט 22 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 160
אירוס שחום Iris atrofusca 380170 שקד בחבוט 22 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 161
אירוס שחום Iris atrofusca 380171 שקד בחבוט 22 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 162
אירוס שחום Iris atrofusca 380173 דודו זכאי 22 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 163
אירוס שחום Iris atrofusca 380174 דודו זכאי 21 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 164
אירוס שחום Iris atrofusca 380175 דודו זכאי 20 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 165
אירוס שחום Iris atrofusca 380176 דודו זכאי 20 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 166
אירוס שחום Iris atrofusca 378465 דר בן נתן 29 בדצמבר 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 167 מדרון ממזרח למצפה יאיר
אירוס שחום Iris atrofusca 373154 אייל דרעי 9 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 168
אירוס שחום Iris atrofusca 373155 אייל דרעי 9 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 169
אירוס שחום Iris atrofusca 373156 מרב לבל 9 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 170
אירוס שחום Iris atrofusca 373085 שקד בחבוט 22 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 171
אירוס שחום Iris atrofusca 373086 שקד בחבוט 22 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 172
אירוס שחום Iris atrofusca 373087 דודו זכאי 22 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 173
אירוס שחום Iris atrofusca 373094 דודו זכאי 22 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 174
אירוס שחום Iris atrofusca 373095 דודו זכאי 22 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 175
אירוס שחום Iris atrofusca 373096 דודו זכאי 22 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 176
אירוס שחום Iris atrofusca 373097 דודו זכאי 22 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 177
אירוס שחום Iris atrofusca 373035 עמוס סבח 26 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 178
אירוס שחום Iris atrofusca 373036 עמוס סבח 26 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 179
אירוס שחום Iris atrofusca 373037 עמוס סבח 26 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 180
אירוס שחום Iris atrofusca 373049 עמוס סבח 26 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 181
אירוס שחום Iris atrofusca 373050 עמוס סבח 26 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 182
אירוס שחום Iris atrofusca 372985 משה מינץ 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 183
אירוס שחום Iris atrofusca 373140 משה מינץ 9 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 184
אירוס שחום Iris atrofusca 373141 מרב לבל 9 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 185
אירוס שחום Iris atrofusca 373142 מרב לבל 9 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 186
אירוס שחום Iris atrofusca 373135 מרגרטה וולצ'אק 9 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 187 אין
אירוס שחום Iris atrofusca 373123 מרגרטה וולצ'אק 9 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 188
אירוס שחום Iris atrofusca 373073 דודו זכאי 24 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 189
אירוס שחום Iris atrofusca 373074 דודו זכאי 24 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 190
אירוס שחום Iris atrofusca 373075 דודו זכאי 24 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 191
אירוס שחום Iris atrofusca 373076 דודו זכאי 24 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 192
אירוס שחום Iris atrofusca 358872 חנן לבבי 13 במרץ 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 193 שפלת יהודה הדרומית: גבעות להב
אירוס שחום Iris atrofusca 368249 יובל ספיר 15 בינואר 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 194 שפלת יהודה הדרומית: גבעות להב
אירוס שחום Iris atrofusca 340371 עוז גולן 8 במרץ 1990 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 195 שפלת יהודה הדרומית: גבעות להב מתוך נתוני רת"ם
אירוס שחום Iris atrofusca 340383 עוז גולן 24 בדצמבר 1988 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 196 שפלת יהודה הדרומית: גבעות להב מתוך נתוני רת"ם
אירוס שחום Iris atrofusca 340384 מרכוס יצחק 28 במרץ 1991 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 197 שפלת יהודה הדרומית: גבעות להב מתוך נתוני רת"ם
אירוס שחום Iris atrofusca 340382 יובל ספיר 9 בינואר 1998 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 198 שפלת יהודה הדרומית: גבעות להב מתוך נתוני רת"ם
אירוס שחום Iris atrofusca 340381 עוז גולן 5 באפריל 1991 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 199 שפלת יהודה הדרומית: גבעות להב מתוך נתוני רת"ם
אירוס שחום Iris atrofusca 340406 עוז גולן 18 ביוני 1989 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 200 שפלת יהודה הדרומית: גבעות להב מתוך נתוני רת"ם
אירוס שחום Iris atrofusca 362689 חנן לבבי 8 במרץ 2016 2 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 201 שפלת יהודה הדרומית: גבעות להב
אירוס שחום Iris atrofusca 340373 א. ליסטון 20 במרץ 1983 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 202 שפלת יהודה הדרומית: גבעות להב מתוך נתוני רת"ם
אירוס שחום Iris atrofusca 359073 חנן לבבי 18 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 203 שפלת יהודה הדרומית: גבעות להב
אירוס שחום Iris atrofusca 340422 עוז גולן 6 באפריל 1991 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 204 שפלת יהודה הדרומית: גבעות להב מתוך נתוני רת"ם
אירוס שחום Iris atrofusca 340378 עוז גולן 12 במאי 1990 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 205 שפלת יהודה הדרומית: גבעות להב מתוך נתוני רת"ם
אירוס שחום Iris atrofusca 340377 עוז גולן 8 באפריל 1990 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 206 שפלת יהודה הדרומית: גבעות להב מתוך נתוני רת"ם
אירוס שחום Iris atrofusca 340376 עוז גולן 7 בפברואר 1990 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 207 שפלת יהודה הדרומית: גבעות להב מתוך נתוני רת"ם
אירוס שחום Iris atrofusca 340418 אבינועם דנין 1 בינואר 1970 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 208 שפלת יהודה הדרומית: גבעות להב מתוך נתוני רת"ם
אירוס שחום Iris atrofusca 340453 ערן שחר 21 במרץ 1988 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 209 שפלת יהודה הדרומית: גבעות להב מתוך נתוני רת"ם
אירוס שחום Iris atrofusca 340449 יובל ספיר 28 במרץ 1998 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 210 שפלת יהודה הדרומית: גבעות להב מתוך נתוני רת"ם
אירוס שחום Iris atrofusca 340444 עוז גולן 31 במרץ 1991 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 211 שפלת יהודה הדרומית: גבעות להב מתוך נתוני רת"ם
אירוס שחום Iris atrofusca 340420 עוז גולן 31 במרץ 1992 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 212 שפלת יהודה הדרומית: גבעות להב מתוך נתוני רת"ם
אירוס שחום Iris atrofusca 340374 עוז גולן 13 במרץ 1989 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 213 שפלת יהודה הדרומית: גבעות להב מתוך נתוני רת"ם
אירוס שחום Iris atrofusca 340448 יובל ספיר 19 במרץ 1997 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 214 שפלת יהודה הדרומית: גבעות להב מתוך נתוני רת"ם
אירוס שחום Iris atrofusca 340447 אבי שמידע 3 במרץ 1995 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 215 שפלת יהודה הדרומית: גבעות להב מתוך נתוני רת"ם
אירוס שחום Iris atrofusca 340433 יואב גרטמן 26 במרץ 1993 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 216 שפלת יהודה הדרומית: גבעות להב מתוך נתוני רת"ם
אירוס שחום Iris atrofusca 340423 יאיר אור 7 באפריל 1988 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 217 שפלת יהודה הדרומית: גבעות להב מתוך נתוני רת"ם
אירוס שחום Iris atrofusca 373172 חנן לבבי 19 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 218 שפלת יהודה הדרומית: גבעות להב
אירוס שחום Iris atrofusca 373173 חנן לבבי 19 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 219 שפלת יהודה הדרומית: גבעות להב
אירוס שחום Iris atrofusca 373160 חנן לבבי 22 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 220 שפלת יהודה הדרומית: גבעות להב
אירוס שחום Iris atrofusca 373161 חנן לבבי 22 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 221 שפלת יהודה הדרומית: גבעות להב
אירוס שחום Iris atrofusca 373162 חנן לבבי 22 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 222 שפלת יהודה הדרומית: גבעות להב
אירוס שחום Iris atrofusca 373164 חנן לבבי 22 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 223 שפלת יהודה הדרומית: גבעות להב
אירוס שחום Iris atrofusca 373165 חנן לבבי 22 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 224 שפלת יהודה הדרומית: גבעות להב
אירוס שחום Iris atrofusca 373166 חנן לבבי 22 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 225 שפלת יהודה הדרומית: גבעות להב
אירוס שחום Iris atrofusca 373167 חנן לבבי 22 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 226 שפלת יהודה הדרומית: גבעות להב
אירוס שחום Iris atrofusca 373077 חנן לבבי 24 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 227 שפלת יהודה הדרומית: בקעת יבל
אירוס שחום Iris atrofusca 373078 חנן לבבי 24 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 228 שפלת יהודה הדרומית: בקעת יבל
אירוס שחום Iris atrofusca 362711 חנן לבבי 12 במרץ 2013 2 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 229 שפלת יהודה הדרומית: בקעת יבל
אירוס שחום Iris atrofusca 362712 מרגרטה וולצ'אק 18 בפברואר 2013 2 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 230 שפלת יהודה הדרומית: בקעת יבל
אירוס שחום Iris atrofusca 358869 חנן לבבי 12 במרץ 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 231 שפלת יהודה הדרומית: בקעת יבל
אירוס שחום Iris atrofusca 362713 חנן לבבי 18 בפברואר 2013 2 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 232 שפלת יהודה הדרומית: בקעת יבל
אירוס שחום Iris atrofusca 358840 חנן לבבי 18 בפברואר 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 233 שפלת יהודה הדרומית: בקעת יבל
אירוס שחום Iris atrofusca 357747 מרגרטה וולצ'אק 18 בפברואר 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 234 שפלת יהודה הדרומית: בקעת יבל
אירוס שחום Iris atrofusca 362682 אסף צוער 9 במרץ 2016 2 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 235 שפלת יהודה הדרומית: בקעת יבל
אירוס שחום Iris atrofusca 362715 אורי קייזר 24 בינואר 2011 2 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 236 שפלת יהודה הדרומית: בקעת יבל עם מיכאל אקולוג עין גדי-חלקת ניסוי-להב צפון.
אירוס שחום Iris atrofusca 373116 חנן לבבי 14 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 237 שפלת יהודה הדרומית: בקעת יבל
אירוס שחום Iris atrofusca 373117 יבגני קמינסקי 13 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 238 שפלת יהודה הדרומית: בקעת יבל
אירוס שחום Iris atrofusca 373158 עומרי שרון 4 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 239 שפלת יהודה הדרומית: גבעות דביר
אירוס שחום Iris atrofusca 340361 אבינועם דנין 1 בינואר 1970 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 240 צאן - חצרים: חצרים מתוך נתוני רת"ם
אירוס שחום Iris atrofusca 358886 דן אוליאל 28 במרץ 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 241 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
אירוס שחום Iris atrofusca 358120 דודו זכאי 18 במרץ 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 242
אירוס שחום Iris atrofusca 340364 אבינועם דנין 1 בינואר 1970 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 243 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מתוך נתוני רת"ם
אירוס שחום Iris atrofusca 340417 אבינועם דנין 1 בינואר 1970 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 244 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מתוך נתוני רת"ם
אירוס שחום Iris atrofusca 373132 מרגרטה וולצ'אק 9 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 245
אירוס שחום Iris atrofusca 373133 מרגרטה וולצ'אק 9 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 246
אירוס שחום Iris atrofusca 373134 מרגרטה וולצ'אק 9 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 247
אירוס שחום Iris atrofusca 340432 אבי שמידע 20 במרץ 1996 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 248 ענים - עירא: קריות מתוך נתוני רת"ם
אירוס שחום Iris atrofusca 340710 רגב יעל 3 באפריל 1980 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 249 מתוך נתוני רת"ם
אירוס שחום Iris atrofusca 340372 דני זהרי 15 ביוני 1943 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 250 שפלת יהודה הדרומית: גבעות להב מתוך נתוני רת"ם
אירוס שחום Iris atrofusca 362717 אסף קפלן 18 בפברואר 2004 2 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 251
אירוס שחום Iris atrofusca 340428 עוז גולן 1 באפריל 1989 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 252 שפלת יהודה הדרומית: גבעות להב מתוך נתוני רת"ם
אירוס שחום Iris atrofusca 358657 עמרם צברי 11 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 253 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
אירוס שחום Iris atrofusca 340387 יובל ספיר 2 באפריל 1999 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 254 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מתוך נתוני רת"ם
אירוס שחום Iris atrofusca 359297 יובל ספיר 2 במרץ 2008 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 255 בקעת באר שבע - ערד: בקעת באר שבע
אירוס שחום Iris atrofusca 340370 יובל ספיר 1 באפריל 2000 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 256 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מתוך נתוני רת"ם
אירוס שחום Iris atrofusca 368247 יובל ספיר 15 בינואר 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 257 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
אירוס שחום Iris atrofusca 340379 עוז גולן 15 באוקטובר 1990 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 258 שפלת יהודה הדרומית: גבעות להב מתוך נתוני רת"ם
אירוס שחום Iris atrofusca 340380 עוז גולן 9 במרץ 1991 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 259 שפלת יהודה הדרומית: גבעות להב מתוך נתוני רת"ם
אירוס שחום Iris atrofusca 341091 אבי שמידע 20 במרץ 1995 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 260 הרי ירושלים: מדרונות מזרחיים מתוך נתוני רת"ם
אירוס שחום Iris atrofusca 341090 ג'ון דינסמור 17 במרץ 1915 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 261 הרי ירושלים: מדרונות מזרחיים מתוך נתוני רת"ם
אירוס שחום Iris atrofusca 358112 דודו זכאי 18 במרץ 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 262
אירוס שחום Iris atrofusca 378160 נעם שגב 28 בנובמבר 2017 2 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 263
אירוס שחום Iris atrofusca 378173 נעם שגב 24 במרץ 2008 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 264
אירוס שחום Iris atrofusca 372954 משה מינץ 28 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 265
אירוס שחום Iris atrofusca 372962 צוות עין מבוע 24 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 266
אירוס שחום Iris atrofusca 373008 עמוס סבח 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 267
אירוס שחום Iris atrofusca 373031 עמוס סבח 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 268
אירוס שחום Iris atrofusca 373054 עמוס סבח 26 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 269
אירוס שחום Iris atrofusca 373083 שקד בחבוט 22 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 270
אירוס שחום Iris atrofusca 373103 דודו זכאי 21 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 271
אירוס שחום Iris atrofusca 340363 אבינועם דנין 1 בינואר 1970 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 272 בקעת באר שבע - ערד: בקעת באר שבע מתוך נתוני רת"ם
אירוס שחום Iris atrofusca 340419 אבינועם דנין 1 בינואר 1970 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 273 בקעת באר שבע - ערד: בקעת באר שבע מתוך נתוני רת"ם
אירוס שחום Iris atrofusca 359296 יובל ספיר 2 במרץ 2008 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 274 בקעת באר שבע - ערד: בקעת באר שבע
אירוס שחום Iris atrofusca 340404 עוז גולן 17 ביוני 1989 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 275 בקעת באר שבע - ערד: בקעת באר שבע מתוך נתוני רת"ם
אירוס שחום Iris atrofusca 368246 יובל ספיר 15 בינואר 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 276 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
אירוס שחום Iris atrofusca 358665 עמרם צברי 11 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 277 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
אירוס שחום Iris atrofusca 358650 עמרם צברי 11 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 278 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
אירוס שחום Iris atrofusca 340414 יובל ספיר 2 באפריל 1999 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 279 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מתוך נתוני רת"ם
אירוס שחום Iris atrofusca 362678 עדן אוליאל 17 במרץ 2016 2 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 280 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
אירוס שחום Iris atrofusca 340390 יובל ספיר 1 באפריל 2000 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 281 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מתוך נתוני רת"ם
אירוס שחום Iris atrofusca 358645 עמרם צברי 11 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 282 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
אירוס שחום Iris atrofusca 358644 עמרם צברי 11 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 283 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
אירוס שחום Iris atrofusca 362679 עדן אוליאל 17 במרץ 2016 2 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 284 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
אירוס שחום Iris atrofusca 358719 מאיר שושן 15 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 285 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מס 74 זה שרשום עם 73 הוא 72
אירוס שחום Iris atrofusca 358624 עמרם צברי 11 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 286 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד דבוקה
אירוס שחום Iris atrofusca 359068 עדן אוליאל 11 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 287 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
אירוס שחום Iris atrofusca 340385 דנה שולמן 4 באפריל 1998 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 288 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מתוך נתוני רת"ם
אירוס שחום Iris atrofusca 358643 עמרם צברי 11 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 289 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד דבוקה גדולה ליד אבן צמוד לכביש
אירוס שחום Iris atrofusca 358774 מאיר שושן 16 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 290 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד 103.0
אירוס שחום Iris atrofusca 340402 יובל ספיר 28 במרץ 1998 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 291 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מתוך נתוני רת"ם
אירוס שחום Iris atrofusca 358755 מאיר שושן 15 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 292 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מס82
אירוס שחום Iris atrofusca 358786 מאיר שושן 16 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 293 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד אוכלוסיית הצלה תל ערד 27 פרטים שונים גנטית
אירוס שחום Iris atrofusca 358745 מאיר שושן 15 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 294 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מס 51
אירוס שחום Iris atrofusca 358715 מאיר שושן 15 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 295 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מס 76
אירוס שחום Iris atrofusca 358785 מאיר שושן 16 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 296 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד 101.0
אירוס שחום Iris atrofusca 358778 מאיר שושן 16 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 297 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד 108.0
אירוס שחום Iris atrofusca 358721 מאיר שושן 15 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 298 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מס61
אירוס שחום Iris atrofusca 340413 יובל ספיר 25 במרץ 1997 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 299 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מתוך נתוני רת"ם
אירוס שחום Iris atrofusca 340426 יובל ספיר 2 באפריל 1999 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 300 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מתוך נתוני רת"ם
אירוס שחום Iris atrofusca 340408 הגר לשנר 5 במרץ 1997 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 301 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מתוך נתוני רת"ם
אירוס שחום Iris atrofusca 362693 עדן אוליאל 25 בפברואר 2016 2 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 302 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
אירוס שחום Iris atrofusca 340416 יובל ספיר 2 באפריל 1999 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 303 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מתוך נתוני רת"ם
אירוס שחום Iris atrofusca 362681 עדן אוליאל 17 במרץ 2016 2 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 304 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
אירוס שחום Iris atrofusca 340386 יובל ספיר 15 במרץ 1997 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 305 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מתוך נתוני רת"ם
אירוס שחום Iris atrofusca 340411 יובל ספיר 25 במרץ 1997 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 306 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מתוך נתוני רת"ם
אירוס שחום Iris atrofusca 358900 עדן אוליאל 7 בינואר 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 307 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
אירוס שחום Iris atrofusca 358625 עמרם צברי 11 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 308 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
אירוס שחום Iris atrofusca 358662 עמרם צברי 11 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 309 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
אירוס שחום Iris atrofusca 358735 מאיר שושן 15 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 310 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מס 50
אירוס שחום Iris atrofusca 340347 ד. כהן 15 באפריל 1957 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 311 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מתוך נתוני רת"ם
אירוס שחום Iris atrofusca 358700 מאיר שושן 15 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 312 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מס 9
אירוס שחום Iris atrofusca 358908 עדן אוליאל 12 בינואר 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 313 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
אירוס שחום Iris atrofusca 340368 עזריה אלון 21 במרץ 1988 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 314 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מתוך נתוני רת"ם
אירוס שחום Iris atrofusca 340357 תצפיות רת"ם 23 במרץ 1995 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 315 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מתוך נתוני רת"ם
אירוס שחום Iris atrofusca 358710 מאיר שושן 15 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 316 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מס 47 3
אירוס שחום Iris atrofusca 362718 חכם עדנה 2 באפריל 1988 2 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 317 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
אירוס שחום Iris atrofusca 358889 דן אוליאל 28 במרץ 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 318 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
אירוס שחום Iris atrofusca 358780 מאיר שושן 16 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 319 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד 105.0
אירוס שחום Iris atrofusca 358779 מאיר שושן 16 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 320 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד 110 גוש מרעית צפון
אירוס שחום Iris atrofusca 358634 עמרם צברי 11 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 321 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
אירוס שחום Iris atrofusca 358775 מאיר שושן 16 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 322 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד 97.0
אירוס שחום Iris atrofusca 340401 אורי פרגמן-ספיר 27 במרץ 1988 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 323 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מתוך נתוני רת"ם
אירוס שחום Iris atrofusca 340395 יובל ספיר 25 במרץ 1997 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 324 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מתוך נתוני רת"ם
אירוס שחום Iris atrofusca 340366 יובל ספיר 15 במרץ 1997 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 325 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מתוך נתוני רת"ם
אירוס שחום Iris atrofusca 358783 מאיר שושן 16 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 326 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד 98.0
אירוס שחום Iris atrofusca 358777 מאיר שושן 16 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 327 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד 109.0
אירוס שחום Iris atrofusca 358732 מאיר שושן 15 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 328 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מס 68
אירוס שחום Iris atrofusca 358734 מאיר שושן 15 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 329 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מס 49
אירוס שחום Iris atrofusca 358729 מאיר שושן 15 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 330 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מס 66
אירוס שחום Iris atrofusca 358726 מאיר שושן 15 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 331 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מס 60
אירוס שחום Iris atrofusca 358718 מאיר שושן 15 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 332 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מס 71
אירוס שחום Iris atrofusca 358723 מאיר שושן 15 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 333 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מס 29
אירוס שחום Iris atrofusca 358766 מאיר שושן 16 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 334 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד ממ58
אירוס שחום Iris atrofusca 358763 מאיר שושן 16 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 335 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מס 54
אירוס שחום Iris atrofusca 358769 מאיר שושן 16 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 336 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מס 25
אירוס שחום Iris atrofusca 358757 מאיר שושן 15 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 337 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מס 80
אירוס שחום Iris atrofusca 358750 מאיר שושן 15 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 338 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מס 19 א
אירוס שחום Iris atrofusca 358666 עמרם צברי 11 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 339 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
אירוס שחום Iris atrofusca 358663 עמרם צברי 11 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 340 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
אירוס שחום Iris atrofusca 358707 מאיר שושן 15 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 341 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מס 1
אירוס שחום Iris atrofusca 358705 מאיר שושן 15 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 342 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מס 32
אירוס שחום Iris atrofusca 358702 מאיר שושן 15 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 343 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מס 34
אירוס שחום Iris atrofusca 358699 מאיר שושן 15 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 344 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מס 11
אירוס שחום Iris atrofusca 358626 עמרם צברי 11 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 345 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
אירוס שחום Iris atrofusca 358696 מאיר שושן 15 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 346 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מןעתק 36
אירוס שחום Iris atrofusca 358693 מאיר שושן 15 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 347 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מועתק 8
אירוס שחום Iris atrofusca 340403 יובל ספיר 2 באפריל 1999 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 348 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מתוך נתוני רת"ם
אירוס שחום Iris atrofusca 358629 עמרם צברי 11 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 349 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
אירוס שחום Iris atrofusca 358909 עדן אוליאל 12 בינואר 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 350 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
אירוס שחום Iris atrofusca 358658 עמרם צברי 11 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 351 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
אירוס שחום Iris atrofusca 358773 מאיר שושן 16 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 352 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מס 99
אירוס שחום Iris atrofusca 358767 מאיר שושן 16 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 353 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מס 57
אירוס שחום Iris atrofusca 358784 מאיר שושן 16 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 354 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד 87.0
אירוס שחום Iris atrofusca 358782 מאיר שושן 16 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 355 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד 59.0
אירוס שחום Iris atrofusca 358781 מאיר שושן 16 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 356 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד 104.0
אירוס שחום Iris atrofusca 358727 מאיר שושן 15 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 357 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מס 64
אירוס שחום Iris atrofusca 358725 מאיר שושן 15 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 358 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מס62
אירוס שחום Iris atrofusca 358724 מאיר שושן 15 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 359 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מס 28
אירוס שחום Iris atrofusca 358764 מאיר שושן 16 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 360 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מס 55
אירוס שחום Iris atrofusca 358762 מאיר שושן 16 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 361 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מס53
אירוס שחום Iris atrofusca 358758 מאיר שושן 15 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 362 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מסמ 83
אירוס שחום Iris atrofusca 358901 עדן אוליאל 7 בינואר 2014 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 363 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
אירוס שחום Iris atrofusca 358736 מאיר שושן 15 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 364 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מס 20
אירוס שחום Iris atrofusca 358728 מאיר שושן 15 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 365 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מס 45
אירוס שחום Iris atrofusca 358716 מאיר שושן 15 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 366 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מס 75
אירוס שחום Iris atrofusca 358746 מאיר שושן 15 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 367 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מס 52
אירוס שחום Iris atrofusca 358744 מאיר שושן 15 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 368 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מס 18
אירוס שחום Iris atrofusca 358731 מאיר שושן 15 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 369 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מס 26
אירוס שחום Iris atrofusca 358730 מאיר שושן 15 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 370 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מס 67
אירוס שחום Iris atrofusca 358711 מאיר שושן 15 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 371 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מס 69
אירוס שחום Iris atrofusca 358742 מאיר שושן 15 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 372 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מס 46
אירוס שחום Iris atrofusca 358714 מאיר שושן 15 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 373 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מס 48
אירוס שחום Iris atrofusca 358709 מאיר שושן 15 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 374 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מס47 2
אירוס שחום Iris atrofusca 358708 מאיר שושן 15 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 375 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מס47
אירוס שחום Iris atrofusca 358706 מאיר שושן 15 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 376 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מס 31
אירוס שחום Iris atrofusca 358704 מאיר שושן 15 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 377 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מס 33
אירוס שחום Iris atrofusca 358887 דן אוליאל 28 במרץ 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 378 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
אירוס שחום Iris atrofusca 358703 מאיר שושן 15 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 379 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מס 3
אירוס שחום Iris atrofusca 358697 מאיר שושן 15 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 380 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
אירוס שחום Iris atrofusca 358694 מאיר שושן 15 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 381 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מועתק 30
אירוס שחום Iris atrofusca 358686 עמרם צברי 11 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 382 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
אירוס שחום Iris atrofusca 373118 גבי צנטנר 12 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 383 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
אירוס שחום Iris atrofusca 358683 עמרם צברי 11 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 384 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
אירוס שחום Iris atrofusca 340375 עוז גולן 24 בדצמבר 1989 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 385 שפלת יהודה הדרומית: גבעות להב מתוך נתוני רת"ם
אירוס שחום Iris atrofusca 358712 מאיר שושן 15 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 386 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מס 69
אירוס שחום Iris atrofusca 358104 אביחי ניזרי 18 במרץ 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 387 גוש בינוני 1 פרח 8 ניצנים, נערך אוטומטית ושונה לאיריס שחום
אירוס שחום Iris atrofusca 373108 דודו זכאי 20 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 388
אירוס שחום Iris atrofusca 341491 אבינועם דנין 1 בינואר 1970 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 389 מתוך נתוני רת"ם
אירוס שחום Iris atrofusca 356693 אורי קייזר 24 בינואר 2011 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 390 שפלת יהודה הדרומית: בקעת יבל עם מיכאל אקולוג עין גדי-חלקת ניסוי-להב צפון.
אירוס שחום Iris atrofusca 358737 מאיר שושן 15 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 391 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מס 23
אירוס שחום Iris atrofusca 358623 עמרם צברי 11 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 392 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד דבוקה
אירוס שחום Iris atrofusca 358751 מאיר שושן 15 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 393 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מס19ב
אירוס שחום Iris atrofusca 358776 מאיר שושן 16 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 394 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד 100.0
אירוס שחום Iris atrofusca 373070 דודו זכאי 24 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 395 גרגש מעל השביל השחור
אירוס שחום Iris atrofusca 373104 דודו זכאי 21 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 396
אירוס שחום Iris atrofusca 373105 דודו זכאי 21 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 397
אירוס שחום Iris atrofusca 373106 דודו זכאי 20 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 398
אירוס שחום Iris atrofusca 373107 דודו זכאי 20 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 399
אירוס שחום Iris atrofusca 373109 דודו זכאי 20 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 400
אירוס שחום Iris atrofusca 386127 רון אבן 22 במרץ 2019 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 401 גבעה קטנה ליד תל ערד תחילת פריחה. בעוד שבוע שבועיים יהיה שיא הפריחה ויש המוני עלים.
אירוס שחום Iris atrofusca 386104 אוהד בנימיני 15 במרץ 2019 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 402 מורדות נחל מכמש
אירוס שחום Iris atrofusca 386068 נעם שגב 4 במרץ 2019 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 403 גן לאומי הרודיון קלון קטן בצד שביל העלייה להרודיון, לא ברור אם טבעי או מועתק.
אירוס שחום Iris atrofusca 384395 מאיר שושן 15 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 404 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מס 64
אירוס שחום Iris atrofusca 384325 דודו זכאי 22 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 405 פרח שני ניצנים ונבל אחד
אירוס שחום Iris atrofusca 380142 עמוס סבח 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 406
אירוס שחום Iris atrofusca 380047 משה מינץ 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 407
אירוס שחום Iris atrofusca 380172 דודו זכאי 22 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 408
אירוס שחום Iris atrofusca 384334 דודו זכאי 11 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 409
אירוס שחום Iris atrofusca 384345 דודו זכאי 11 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 410
אירוס שחום Iris atrofusca 384346 דודו זכאי 11 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 411 ניצן אחד והיתר פרחים
אירוס שחום Iris atrofusca 384347 דודו זכאי 18 במרץ 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 412
אירוס שחום Iris atrofusca 384348 דודו זכאי 18 במרץ 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 413
אירוס שחום Iris atrofusca 384349 דודו זכאי 18 במרץ 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 414
אירוס שחום Iris atrofusca 384350 דודו זכאי 18 במרץ 2013 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 415
אירוס שחום Iris atrofusca 384351 מאיר שושן 16 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 416 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מס53
אירוס שחום Iris atrofusca 384352 מאיר שושן 16 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 417 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מס 54
אירוס שחום Iris atrofusca 384353 מאיר שושן 16 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 418 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מס 55
אירוס שחום Iris atrofusca 384354 מאיר שושן 16 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 419 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד ממ58
אירוס שחום Iris atrofusca 384355 מאיר שושן 16 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 420 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מס 57
אירוס שחום Iris atrofusca 384356 מאיר שושן 16 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 421 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מס 93 ו 94
אירוס שחום Iris atrofusca 384357 מאיר שושן 16 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 422 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מס 99
אירוס שחום Iris atrofusca 384358 מאיר שושן 16 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 423 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד 103
אירוס שחום Iris atrofusca 384359 מאיר שושן 16 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 424 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד 97
אירוס שחום Iris atrofusca 384360 מאיר שושן 16 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 425 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד 100
אירוס שחום Iris atrofusca 384361 מאיר שושן 16 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 426 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד 109
אירוס שחום Iris atrofusca 384362 מאיר שושן 16 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 427 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד 110 גוש מרעית צפון
אירוס שחום Iris atrofusca 384363 מאיר שושן 16 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 428 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד 105
אירוס שחום Iris atrofusca 384364 מאיר שושן 16 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 429 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד 104
אירוס שחום Iris atrofusca 384365 מאיר שושן 16 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 430 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד 59
אירוס שחום Iris atrofusca 384366 מאיר שושן 16 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 431 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד 98
אירוס שחום Iris atrofusca 384367 מאיר שושן 16 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 432 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד 87
אירוס שחום Iris atrofusca 384370 מאיר שושן 15 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 433 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מועתק 30
אירוס שחום Iris atrofusca 384372 מאיר שושן 15 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 434 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
אירוס שחום Iris atrofusca 384377 מאיר שושן 15 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 435 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מס 3
אירוס שחום Iris atrofusca 384378 מאיר שושן 15 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 436 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מס 33
אירוס שחום Iris atrofusca 384379 מאיר שושן 15 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 437 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מס 32
אירוס שחום Iris atrofusca 384380 מאיר שושן 15 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 438 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מס 31
אירוס שחום Iris atrofusca 384381 מאיר שושן 15 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 439 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מס 1
אירוס שחום Iris atrofusca 384382 מאיר שושן 15 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 440 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מס47
אירוס שחום Iris atrofusca 384383 מאיר שושן 15 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 441 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מס47 2
אירוס שחום Iris atrofusca 384384 מאיר שושן 15 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 442 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מס 47 3
אירוס שחום Iris atrofusca 384385 מאיר שושן 15 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 443 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מס 69
אירוס שחום Iris atrofusca 384387 מאיר שושן 15 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 444 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מס 71
אירוס שחום Iris atrofusca 384388 מאיר שושן 15 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 445 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מס 74 זה שרשום עם 73 הוא 72
אירוס שחום Iris atrofusca 384391 מאיר שושן 15 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 446 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מס 29
אירוס שחום Iris atrofusca 384392 מאיר שושן 15 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 447 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מס 28
אירוס שחום Iris atrofusca 384393 מאיר שושן 15 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 448 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מס62
אירוס שחום Iris atrofusca 384394 מאיר שושן 15 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 449 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מס 60
אירוס שחום Iris atrofusca 384396 מאיר שושן 15 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 450 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מס 66
אירוס שחום Iris atrofusca 384397 מאיר שושן 15 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 451 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מס 67
אירוס שחום Iris atrofusca 384398 מאיר שושן 15 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 452 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מס 26
אירוס שחום Iris atrofusca 384399 מאיר שושן 15 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Iris%20atrofusca/ 453 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מס 68