ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
קחוון פלישתי Anthemis philistea 359405 מימי רון 5 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Anthemis%20philistea/ 1 גבעת חומרה
קחוון פלישתי Anthemis philistea 359403 מימי רון 4 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Anthemis%20philistea/ 2 הגבעה האדומה- מזרחית לגבעת ברנר
קחוון פלישתי Anthemis philistea 359528 מימי רון 30 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Anthemis%20philistea/ 3 שרון דרומי: גבעת כורכר רחובות
קחוון פלישתי Anthemis philistea 359395 מימי רון 3 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Anthemis%20philistea/ 4 יד מרדכי (אתר שיחזור קרבות תשח)
קחוון פלישתי Anthemis philistea 359885 מימי רון 29 באפריל 2015 1 0 0 /taxa/Anthemis%20philistea/ 5 דרומית לארז
קחוון פלישתי Anthemis philistea 368115 הגר לשנר 10 בפברואר 2005 1 0 0 /taxa/Anthemis%20philistea/ 6 מישור פלשת: פלשת
קחוון פלישתי Anthemis philistea 359884 מימי רון 29 באפריל 2015 1 0 0 /taxa/Anthemis%20philistea/ 7 צפון מערבית לברור חיל
קחוון פלישתי Anthemis philistea 360570 יעל אורגד 25 בפברואר 2016 1 0 0 /taxa/Anthemis%20philistea/ 8 חולות: חולות אשדוד - אשקלון
קחוון פלישתי Anthemis philistea 368113 הגר לשנר 9 במרץ 1998 1 0 0 /taxa/Anthemis%20philistea/ 9 חולות: רכסי כורכר אשדוד
קחוון פלישתי Anthemis philistea 368116 הגר לשנר 9 באוגוסט 2016 1 0 0 /taxa/Anthemis%20philistea/ 10 חולות: חולות פלמחים
קחוון פלישתי Anthemis philistea 359396 מימי רון 3 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Anthemis%20philistea/ 11 מערבית לכרמיה- שיטה מלבינה