ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
קחוון קטן-עלים Anthemis parvifolia 367994 הגר לשנר 30 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Anthemis%20parvifolia/ 1 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל
קחוון קטן-עלים Anthemis parvifolia 361166 הדי בן אליהו 19 באפריל 2016 1 0 0 /taxa/Anthemis%20parvifolia/ 2 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל