ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
קחוון קצר-פירות Anthemis brachycarpa 387413 מרב לבל 20 בפברואר 2019 1 0 0 /taxa/Anthemis%20brachycarpa/ 1 שרון צפוני: חמרה נתניה חתך זריעה ניסוי הכפר הירוק 2017
קחוון קצר-פירות Anthemis brachycarpa 357128 אורי שפירא 15 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Anthemis%20brachycarpa/ 2 שרון צפוני: חמרה נתניה סקר אדומים-להגדיר
קחוון קצר-פירות Anthemis brachycarpa 357146 אורי שפירא 15 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Anthemis%20brachycarpa/ 3 שרון צפוני: חמרה נתניה
קחוון קצר-פירות Anthemis brachycarpa 359892 מימי רון 19 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Anthemis%20brachycarpa/ 4 שמורת אודים
קחוון קצר-פירות Anthemis brachycarpa 357131 אורי שפירא 15 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Anthemis%20brachycarpa/ 5 שרון צפוני: חמרה נתניה סקר אדומים-להגדיר
קחוון קצר-פירות Anthemis brachycarpa 361159 אורי שפירא 15 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Anthemis%20brachycarpa/ 6 שרון צפוני: חמרה נתניה
קחוון קצר-פירות Anthemis brachycarpa 361162 אורי שפירא 15 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Anthemis%20brachycarpa/ 7 שרון צפוני: חמרה נתניה סקר אדומים-להגדיר
קחוון קצר-פירות Anthemis brachycarpa 359891 מימי רון 19 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Anthemis%20brachycarpa/ 8 דרומית לאוניברסיטת תל אביב
קחוון קצר-פירות Anthemis brachycarpa 357148 אורי שפירא 15 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Anthemis%20brachycarpa/ 9 שרון צפוני: חמרה נתניה
קחוון קצר-פירות Anthemis brachycarpa 361161 אורי שפירא 15 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Anthemis%20brachycarpa/ 10 שרון צפוני: חמרה נתניה סקר אדומים-להגדיר
קחוון קצר-פירות Anthemis brachycarpa 361160 אורי שפירא 15 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Anthemis%20brachycarpa/ 11 שרון צפוני: חמרה נתניה
קחוון קצר-פירות Anthemis brachycarpa 361158 אורי שפירא 15 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Anthemis%20brachycarpa/ 12 שרון צפוני: חמרה נתניה סקר אדומים-להגדיר
קחוון קצר-פירות Anthemis brachycarpa 357144 אורי שפירא 15 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Anthemis%20brachycarpa/ 13 שרון צפוני: חמרה נתניה סקר אדומים-להגדיר
קחוון קצר-פירות Anthemis brachycarpa 359458 שיר ורד 25 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Anthemis%20brachycarpa/ 14 שמורת פולג
קחוון קצר-פירות Anthemis brachycarpa 359893 מימי רון 19 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Anthemis%20brachycarpa/ 15 שמורת אודים