ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
קחוון שקוף Anthemis hyalina 396645 שמעון כהן-סיון 15 ביוני 2011 1 0 0 /taxa/Anthemis%20hyalina/ 1 חרמון, רכס יפעת, ךיד החניה לג'יפ לעבר ריבס החרמון גליון עשביה. זוהה על ידי Robert Vogt מהעשביה של ברלין. נ.צ. משוחזר
קחוון שקוף Anthemis hyalina 399495 יצחק כהן 19 באפריל 2021 1 0 0 /taxa/Anthemis%20hyalina/ 2
קחוון שקוף Anthemis hyalina 399496 יצחק כהן 19 באפריל 2021 1 0 0 /taxa/Anthemis%20hyalina/ 3
קחוון שקוף Anthemis hyalina 399497 יצחק כהן 19 באפריל 2021 1 0 0 /taxa/Anthemis%20hyalina/ 4
קחוון שקוף Anthemis hyalina 399498 עופרה פרידמן 12 באפריל 2021 1 0 0 /taxa/Anthemis%20hyalina/ 5
קחוון שקוף Anthemis hyalina 399499 דר בן-נתן 12 באפריל 2021 1 0 0 /taxa/Anthemis%20hyalina/ 6
קחוון שקוף Anthemis hyalina 399500 דר בן-נתן 12 באפריל 2021 1 0 0 /taxa/Anthemis%20hyalina/ 7
קחוון שקוף Anthemis hyalina 399501 דר בן-נתן 12 באפריל 2021 1 0 0 /taxa/Anthemis%20hyalina/ 8
קחוון שקוף Anthemis hyalina 399502 דר בן-נתן 12 באפריל 2021 1 0 0 /taxa/Anthemis%20hyalina/ 9
קחוון שקוף Anthemis hyalina 399503 דר בן-נתן 12 באפריל 2021 1 0 0 /taxa/Anthemis%20hyalina/ 10
קחוון שקוף Anthemis hyalina 340485 אבינועם דנין 10 באפריל 1967 1 0 0 /taxa/Anthemis%20hyalina/ 11 מתוך נתוני רת"ם
קחוון שקוף Anthemis hyalina 340486 יבין 18 באפריל 1967 1 0 0 /taxa/Anthemis%20hyalina/ 12 מתוך נתוני רת"ם
קחוון שקוף Anthemis hyalina 384873 אורי פרגמן-ספיר 21 במרץ 2018 1 0 0 /taxa/Anthemis%20hyalina/ 13 שדות מצפה יאיר
קחוון שקוף Anthemis hyalina 378200 יאיר אור 15 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Anthemis%20hyalina/ 14
קחוון שקוף Anthemis hyalina 378485 עפרה פרידמן 9 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Anthemis%20hyalina/ 15 מצפה יאיר
קחוון שקוף Anthemis hyalina 378201 יאיר אור 6 באפריל 2010 1 0 0 /taxa/Anthemis%20hyalina/ 16
קחוון שקוף Anthemis hyalina 384774 אוהד בנימיני 5 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Anthemis%20hyalina/ 17 שדות מעול מעון
קחוון שקוף Anthemis hyalina 385039 דר בן נתן 23 במרץ 2018 1 0 0 /taxa/Anthemis%20hyalina/ 18 שדות מצפה יאיר
קחוון שקוף Anthemis hyalina 361163 אייל דרעי 13 במאי 2016 1 0 0 /taxa/Anthemis%20hyalina/ 19