ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
קחוון שקוף Anthemis hyalina 340485 אבינועם דנין 10 באפריל 1967 1 0 0 /taxa/Anthemis%20hyalina/ 1 מתוך נתוני רת"ם
קחוון שקוף Anthemis hyalina 340486 יבין 18 באפריל 1967 1 0 0 /taxa/Anthemis%20hyalina/ 2 מתוך נתוני רת"ם
קחוון שקוף Anthemis hyalina 384873 אורי פרגמן-ספיר 21 במרץ 2018 1 0 0 /taxa/Anthemis%20hyalina/ 3 שדות מצפה יאיר
קחוון שקוף Anthemis hyalina 378200 יאיר אור 15 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Anthemis%20hyalina/ 4
קחוון שקוף Anthemis hyalina 378485 עפרה פרידמן 9 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Anthemis%20hyalina/ 5 מצפה יאיר
קחוון שקוף Anthemis hyalina 378201 יאיר אור 6 באפריל 2010 1 0 0 /taxa/Anthemis%20hyalina/ 6
קחוון שקוף Anthemis hyalina 384774 אוהד בנימיני 5 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Anthemis%20hyalina/ 7 שדות מעול מעון
קחוון שקוף Anthemis hyalina 385039 דר בן נתן 23 במרץ 2018 1 0 0 /taxa/Anthemis%20hyalina/ 8 שדות מצפה יאיר
קחוון שקוף Anthemis hyalina 361163 אייל דרעי 13 במאי 2016 1 0 0 /taxa/Anthemis%20hyalina/ 9