ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
קיצנית אשכולית Carlina racemosa 385801 דר בן נתן 30 באוגוסט 2018 1 0 0 /taxa/Carlina%20racemosa/ 1 אחו בנימינה
קיצנית אשכולית Carlina racemosa 373466 יעל אורגד 2 בספטמבר 2017 1 0 0 /taxa/Carlina%20racemosa/ 2 שרון צפוני: בקעת הנדיב
קיצנית אשכולית Carlina racemosa 360398 מרגרטה וולצ'אק 16 בספטמבר 2015 1 0 0 /taxa/Carlina%20racemosa/ 3 שרון צפוני: בקעת הנדיב
קיצנית אשכולית Carlina racemosa 360400 מרגרטה וולצ'אק 16 בספטמבר 2015 1 0 0 /taxa/Carlina%20racemosa/ 4 שרון צפוני: בקעת הנדיב
קיצנית אשכולית Carlina racemosa 360399 מרגרטה וולצ'אק 16 בספטמבר 2015 1 0 0 /taxa/Carlina%20racemosa/ 5 שרון צפוני: בקעת הנדיב
קיצנית אשכולית Carlina racemosa 359288 יעל אורגד 7 בספטמבר 2015 1 0 0 /taxa/Carlina%20racemosa/ 6 שרון צפוני: בקעת הנדיב
קיצנית אשכולית Carlina racemosa 343663 שיר ורד 12 בספטמבר 1997 1 0 0 /taxa/Carlina%20racemosa/ 7 שרון צפוני: בקעת הנדיב מתוך נתוני רת"ם
קיצנית אשכולית Carlina racemosa 368177 יואב רמון 18 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Carlina%20racemosa/ 8 שרון צפוני: בקעת הנדיב
קיצנית אשכולית Carlina racemosa 343332 נח נפתולסקי 24 באוגוסט 1927 1 0 0 /taxa/Carlina%20racemosa/ 9 שרון צפוני: נחל חדרה מתוך נתוני רת"ם
קיצנית אשכולית Carlina racemosa 383958 מימי רון 16 בספטמבר 2015 1 0 0 /taxa/Carlina%20racemosa/ 10 אחו בנימינה גלדן מאורך וקיצנית אשכולית דר' לפס קו המתח מז' לדרך ראשונה שנכנסת צפונה לאקליפטוסים 16.9.15
קיצנית אשכולית Carlina racemosa 383972 מימי רון 16 בספטמבר 2015 1 0 0 /taxa/Carlina%20racemosa/ 11 אחו בנימינה