ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
קערורית הביצה Scutellaria galericulata 334733 תצפיות רת"ם 9 בספטמבר 1941 1 0 0 /taxa/Scutellaria%20galericulata/ 1 עמק החולה: ימת החולה מתוך נתוני רת"ם
קערורית הביצה Scutellaria galericulata 334734 תצפיות רת"ם 1 בספטמבר 1935 1 0 0 /taxa/Scutellaria%20galericulata/ 2 עמק החולה: ימת החולה מתוך נתוני רת"ם
קערורית הביצה Scutellaria galericulata 359189 אורי פרגמן-ספיר 29 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Scutellaria%20galericulata/ 3 עמק החולה: ימת החולה